søndag den 31. marts 2013

Petit Podium fylder 1 år

For præcis 1 år siden på én af årets mest drilske dage flyttede påskeharen ind i Petit Podiums Pink topbar. Danmarks eneste online-platform for moderne børnefamilier www.petitpodium.dk var en realitet! En lille og ydmyg, men dog toneangivende platform for ligesindede blev skabt af fire ildsjæle alle med børn, familie og mode i fokus. Og som med alle andre fødselsdage, er den første noget helt særligt. Det er den også på Petit Podium.

Tænk sig, 1 år er gået siden Petit Podiums fire skabere sendte tvetydige gækkebreve ud i cyberspace. 1 år, siden kunstneren Jane Stubb Kirchhoff´s drilske og legesyge påskehare flyttede permanent ind i den pink topbar og 1 år med en stadigt voksende læserskare, der gør Petit Podium til det, den er. Den 1. April er noget særligt. Uden gæk. Det er nemlig Petit Podiums første fødselsdag og det skal naturligvis fejres. Ikke bare med balloner, kage og fest men med en ganske særlig forkælelse til platformens trofaste fans:

I anledning af Petit Podiums 1 års fødselsdag vil der i det ugentlige nyhedsbrev være en helt unik konkurrence. En konkurrence, hvor den heldige vinder vil blive forkælet i én grad, ikke så ofte set i cyberspace. Petit Podium er nemlig teamet op med flere af de samarbejdspartnere, som har været allermest populære på platformen over året og samlet alle præmier i EN stor konkurrence med EN heldig vinder. Der er kort sagt tale om en regulær gaveregn! Hvis ikke en 1 års fødselsdag er grundlag for heftig forkælelse, hvornår så

Petit Podiums logo er ikke uden grund en grafisk medalje. Medaljer uddeles nemlig oftest fra et podie. Det er her, på podiet, at man hylder, fejre og fremhæver det gode. Det er her, man anerkender en indsats, og der er herfra, man taler til en større forsamling. Det er fra podiet, man blåstempler kvalitet og ekstraordinær indsats symboliseret i medaljen.

For Petit Podium er andet og mere end blot en scene og en skueplads. Petit Podium er læsernes sikkerhed for ærlighed og grundighed. En garant for kvalitet. Og en understregning af, at selvom man er petit og ydmyg, kan man godt være betydningsfuld og toneangivende. Alt dette og meget mere betones i den storslåede FØDSELSDAGS-KONKURRENCE i nyhedsbrevet d. 2 april!

Petit Podium krævede en hård fødsel. Og er stadig i voksealderen. Men med en så velfungerende, vellidt og velklædt fødselar, er det fire stolte mødre, der kipper med flaget. Hurra for børn! Hurra for fødselsdage! Hurra for Petit Podium!

Læs mere her

tags: Danmark, kunst, konkurrence,

tirsdag den 26. marts 2013

Storbyunge markant mindre kriminelle

Unge under 18 fra især storbyområder er markant mindre kriminelle i dag end tidligere. Det fremgår af en ny rapport fra Justitsministeriet, der viser, at ungdomskriminaliteten i tæt bebyggede områder styrtdykker og nærmer sig niveauet for landdistrikterne.

Hvis du er en dreng under 18 år og vokser op i en storby, er der i dag markant mindre risiko for, at du kommer i kontakt med politiet på grund af tyveri, vold, hærværk mv. end tidligere.

Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor. I Københavns Politikreds er ungdomskriminaliteten således faldet med hele 56 procent siden 2006.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

Tallene glæder mig oprigtigt, og jeg tror, at det i høj grad er resultatet af en indsats fra et dygtigt politi og et velfungerende SSP-samarbejde.

Ungdomskriminalitet har længe været en topprioritet for regeringen, og det vil den blive ved med at være. Vi skal derfor fortsætte arbejdet med at holde unge ude af kriminalitet. Det er godt for de unge selv og for vores samfund.

Den seneste tids bandeuroligheder viser, at der stadig er problemer. En hård kerne af unge begår meget alvorlig kriminalitet. Derfor skal det massive politipres på banderne fastholdes. Samtidig er regeringen i dialog med kommunerne om, hvordan vi sammen kan styrke indsatsen for at forhindre rekruttering til banderne: Det sker blandt andet ved en stærkere indsats målrettet de særligt udsatte boligområder for at stække bandernes rekruttering af unge til deres modbydelige netværk og aktiviteter.

Størst fald i storbyer

Undersøgelsen, der for første gang kortlægger udviklingen i mistanker og sigtelser mod børn og unge fordelt på kommuner og politikredse, viser et drastisk fald i ungdomskriminalitet i tæt bebyggede områder.

På førstepladsen ligger Nordsjællands Politikreds, hvor kriminaliteten begået af unge under 18 er faldet med 54 pct. fra 2001-2012. På en delt andenplads følger København og Østjyllands Politikredse med et fald på 49 pct.

Til gengæld er ændringen i kriminalitetsniveauet meget mindre i landdistrikterne. I den modsatte ende af skalaen ligger således Syd- og Sønderjyllands og Midt- og Vestjyllands Politikredse med et fald på henholdsvis 19 pct. og 22 pct.

Unge på landet begår dog fortsat betydeligt mindre kriminalitet end unge i byområder. Midt- og Vestjyllands Politikreds har således landets laveste ungdomskriminalitet med 18 forhold pr. 1000 unge under 18 år i 2012.

Flest forhold finder man til gengæld i Københavns Politikreds, hvor der i 2012 blev registreret 39 mistanker eller sigtelser pr. 1000 unge. I 2006 lå det tilsvarende tal på 87.

Forskningschef Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriet siger:

Undersøgelsen viser, at faldet i børne- og ungdomskriminalitet først og fremmest skyldes, at færre børn og unge kommer i kontakt med politiet, og ikke, at de børn og unge, som politiet kommer i kontakt med, er mistænkt eller sigtet for færre lovovertrædelser.

Det er en vigtig forskel, for det betyder, at færre får indledt en kriminel karriere tidligt i deres liv. Og kommer man ikke ind på en kriminel løbebane i de unge år, er der en bedre chance for, at det slet ikke sker.

Mens kriminaliteten begået af unge under 18 steg fra 2001 frem til 2006, er den siden faldet stødt hvert år. I 2012 nåede ungdomskriminaliteten således det hidtil laveste niveau, siden man begyndte at opgøre tallet i 2001.

Færre drenge med plettet straffeattest

Undersøgelsen viser samtidig, at det især er blandt drenge, at kriminaliteten er på retur. Alene fra 2006 til 2012 er drengenes kriminalitet således faldet med 48 procent. Til sammenligning faldt pigernes i samme tidsrum med 29 procent.

Rapporten bygger på data fra Rigspolitiet om mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser af børn og unge under 18 år.

Journalister kan kontakte forskningschef Britta Kyvsgaard, telefon: 7226 8440 eller kommunikationsmedarbejder Tina L. Hansen, mobil: 2069 0893.

Læs mere her

tags: euro, København, politi, Justitsminister, 2001, Nordsjælland, storby, regeringen, Østjylland, førstepladsen, dykker, uroligheder, 2012, 2006, kriminelle, Justitsministeriet, Sønderjylland, regering, kommunikation, Forskning, byområder,

lørdag den 23. marts 2013

Om så det gælder? ? Hørby Efterskoles musical om Hvidstengruppen

Der står en række pæle, som hver især blev støttet af en ryg . Sådan lyder indledningsstofen til den sidste af de sange, der indgår i Hørby Efterskoles musical om den berømte Hvidstengruppe fra byen af samme navn.

Musicalen sætter fokus på historien om Hvidstengruppen fra den dag i 1943, hvor den lokale dyrlæge hverver Marius Fiil til modstandsarbejdet og indtil den 29. juni 1944, hvor tyskerne henrettede de otte centrale medlemmer af gruppen.

Musicalens budskab udtrykkes netop i linjen fra sagen ovenfor, hvor de døde pæle bliver symbol på undertrykkelse og ondskab, men det menneskelige ryggen bliver det stærke, hvorfor det er den menneskelige vilje til handling, bliver det bærende i tilværelsen.

- Det er jo ikke altid, vi kan bestemme, hvad der sker med os, men det man kan gøre noget ved er, hvordan man forholder sig til omstændighederne og dermed til sit liv, siger lærer Helle Krogsgaard, der underviser i drama på Hørby Efterskole og har været med til både at skrive musicalen og iscenesætte den.

Musicalen tekster og musik er skrevet af skolens lærere og blev første gang opført i 1998. Sidste forestilling i denne omgang er i forbindelse med skolens elevstævne for tidligere elever, hvor det netop er det elevhold, der har 15-års jubilæum, som opførte musicalen første gang.

Læs mere her

tags: 1998,

tirsdag den 19. marts 2013

Psykisk syge børn i klemme

Lærernes Centralorganisation har i dag meddelt KL, at man ikke vil indgå en aftale om nødberedskab, hvis det kommer til lockout på lærerområdet.

Dermed vil selv de allermest sårbare børn blive berørt af konflikten - herunder børn med alvorlige psykiske lidelser, der modtager undervisning i specialklasser og sygehuse. Og det er ikke i orden, mener KL:

Vi er chokerede over meldingen fra Lærernes Centralorganisation, som er et klokkeklart brud på hovedaftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation .

Det vil altid være en konkret vurdering, hvad der skal være omfattet af en aftale om nødberedskab. Men det ligger fast, at lærerne har pligt til at indgå en form for nødberedskabsaftale, siger KL s chefforhandler, Michael Ziegler.

Vi vil derfor indkalde Lærernes Centralorganisation til fællesmøde på mandag. Vi vil endvidere bede Arbejdsretten om at behandle en hastesag allerede nu på torsdag for at få fastslået, at lærerne har pligt til at indgå aftale med os om et nødberedskab, siger Michael Ziegler.

Han understreger, at et nødberedskab efter KL s opfattelse skal være så smalt som overhovedet muligt og kun omfatte de allermest sårbare børn, hvis liv og helbred ellers risikerer at komme i alvorlig fare i tilfælde af en konflikt.

Det er en del af den danske model, at en konflikt skal kunne mærkes og gøre ondt. Men vi har en rodfæstet tradition, ikke mindst på det offentlige arbejdsmarked, for at udarbejde nødberedskab, så borgernes liv, helbred eller førlighed ikke kommer i fare, siger Michael Ziegler.

For yderligere oplysninger om nødberedskab, kontakt forhandlingschef Lene Møller, tlf. 3370-3304, lml@kl.dk

Fakta: Det fremgår af hovedaftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation, at der normalt vil være behov for et nødberedskab, hvis der er tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt med bevarelse af store værdier

Læs mere her

tags: retten, sygehus, organisation, undervisning, arbejdsmarked, Fakta, helbred,

fredag den 8. marts 2013

Falck og Børneulykkesfonden søger heltemodige børn

Falck uddeler i samarbejde med Børneulykkesfonden igen i år Den gyldne Sofus til et barn, der har gjort en særligt god gerning. Derfor søges børn, der har hjulpet mennesker eller dyr eller på anden måde gjort en forskel for andre.

Reddede en kattekilling fra at blive kørt over. Råbte højt, da lillebror var ved at sluge et stykke plastik. Hjalp storesøster ned fra et træ. Fik sat en stopper for mobning af en ven. Eksemplerne er mange, og kun fantasien sætter grænser, når Falck i samarbejde med Børneulykkesfonden søger handlekraftige børn mellem 3 og 15 år til Den gyldne Sofus, der uddeles ved den store Falck-event i Legoland i slutningen af maj.

I 2012 fik 7-årige Markus Lund Ludvigsen fra Bjerringbro Den gyldne Sofus. Han handlede resolut, da han så sin far blive ramt af et væltende træ ude i skoven.
Faren blev slået bevidstløs på jorden og blødte fra det ene øre. Markus løb med det samme efter hjælp. Først en kilometer hen til det nærmeste hus. Da der ikke er nogen hjemme, løber han videre, og efter endnu en kilometer møder han en hundelufter, der tilkalder en ambulance. Markus far havde pådraget sig en hjernerystelse, et mindre brud på kraniet, samt en ødelagt knogle i øret.

Kender du et barn, der ligesom Markus har gjort en ekstraordinær indsats og fortjener at blive påskønnet, så er det nu, du skal til tasterne skynd dig ind på www.facebook.dk/falckdk inden den 31. marts og fortæl hvorfor, lige præcis din kandidat bør vinde.

Prisen gives til et barn, som har gjort en særligt god gerning, og alle lige fra venner og klassekammerater til mormødre og søskende kan indstille netop deres helt til prisen.

Blandt indstillingerne nomineres fem kandidater, inden den endelige vinder kåres.
Udover æren og Den gyldne Sofus får vinderen en Nintendo Wii U samt en hyggelig dag sammen med tre gode venner samt mor og far. Dagen starter med frokost på Jensens Bøfhus og fortsætter derefter i biografen selvfølgelig med sodavand og popcorn til alle. De fire andre nominerede kandidater får alle et gavekort på 500 kroner til Fætter BR.

Vinderen kåres lørdag den 25. maj 2013 ved den store Falck-event i LEGOLAND, hvor de fem udvalgte finalister, sammen med deres familier og personerne, som har indstillet dem, inviteres.

Om Børneulykkesfonden:
Børneulykkesfonden blev grundlagt i 2008 af forsikringsselskabet Codan og H.C. Andersens Børnehospital. Målet med Børneulykkesfonden er at blive den ledende organisation inden for forebyggelse af børneulykker ved at uddele fondsmidler til forskere og institutioner, hvis arbejde falder inden for fondens formål. Desuden skal Børneulykkesfonden arbejde for, at såvel forældre som de, der arbejder med børn i det daglige, er bedre klædt på til at forebygge ulykker og skader.
Børneulykkesfonden anvender 100 procent af donationerne til uddeling. 1 krone ind giver 1 krone ud.
Læs mere på www.borneulykkesfonden.dk

For yderligere information kontakt Falcks kommunikationsafdeling på 70 22 03 07
eller Børneulykkesfondens pr- og kommunikationsansvarlige Claus Nielsen på 30 37 82 39.

Læs mere her

tags: hospital, 2008, biograf, 2013, Nintendo, Lego, OL, forsikringsselskab, Falck, jorden, 2012, ulykker, ambulance, kommunikation, organisation, Fætter BR,

tirsdag den 5. marts 2013

Byens gamle tissehus huser nu skovens børn

14 børn fra den lokale Rudolf Steiner Børehave Solhjem laver hver dag bålmad i skoven og kører den med trækvogn til hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet, hvor byens gamle tissehus har fået et nyt liv.

Det lille hus blev opført i forbindelse med landsudstillingen i 1909 og blev lukket i 2005 af Aarhus Kommune. "Vi er utroligt glade for at vi har fået mulighed for at sætte liv i det lille hus igen fortæller Nanna Herluf, der til daglig står for skovgruppen. Vi manglede et sted at kunne gå ind i varmen med børnene, når vinteren og de kolde måneder kom. Vi kontaktede derfor skovfogeden og spurgte til huset og efter kort tid, var lejeaftalen på plads med kommunen.

Skovgruppen Anemonerne, har nu brugt huset dagligt i 3-4 måneder. 40 børn fra Rudolf Steinerbørnehaven er i grupper på 12-14 børn i skoven en uge ad gangen. I de uger er børnene udenfor hver dag uanset vejret. De følger livet i naturen, klatrer i træerne og laver mad over bål. Her i vintermånederne kører de maden hjem til Det lille hus , som de nu kalder "Anemonehuset", på deres trækvogn og luner sig, mens de spiser sammen ved det nye langbord.

Vi ønsker os et nyt stråtag
Der er af gode grunde sket en del med den indvendige indretning af huset. Skillevægge er revet ned, der er lagt varmt vand ind og sat varme op. Således er der nu skabt gode rammer for Anemonerne og deres to voksne, der bruger huset hver dag.
Det næste store og meget dyre projekt bliver at få skiftet det gamle stråtag som, og så skal vi have malet huset. Det er meget vigtigt for os at vi bevarer husets oprindelige udseende, og det håber vi at de fonde og puljer vi skal til at søge, er enig med os i." fortæller Nanna Herluf, der sammen med forældre i børnehaven har stået for den omfattende indendørs renovering.

Til et hus hører en have
Bag ved huset er der ved at blive skabt en lille gårdhave, hvor børnene skal være med til at så og passe grøntsager og blomster. "Det vil stadig primært være skoven der er vores rum, men selvom vi nu går varmere tider i møde, er vi blevet så glade for huset, at det bliver ved at være en del af hverdagen." siger Nanna Herluf.

Aarhusianerne kigger ind
Der kommer mange af byens borgere forbi, når de er ude at gå tur i området, og mange er glade for at det lille hus endelig får nyt liv og bliver brugt. Nanna Herluf glæder sig over opmærksomheden, "Vi inviterer altid folk indenfor, hvis de har lyst. Mange forbinder huset med ture i skoven og ved stranden og husker det fra den tid, da det stadig var bemandet af en tissedame".

Baggrundsinformation:
Rudolf Steiner Børnehaven Solhjem er normeret til 80-90 børn og har til huse Strandvejen 96, 8000 Århus C.
Skovgruppen Anemonerne startede i foråret 2012 og har i alt ca. 40 børn med i skoven fordelt på tre grupper med 12-14 børn i hver. Hver gruppe er i skoven en uge ad gangen fra kl. 9-14. Der er ansat en pædagog og en medhjælper til skovgruppen.
Det er muligt at se og læse mere om skovgruppen på Solhjems hjemmeside www.solhjem-aarhus.dk Der ligger også en del billeder under menuen "galleri".

Billedmateriale kan rekvireres ved at kontakte Nanna Herluf

Læs mere her

tags: Århus, 2012, børnehave, Strandvejen,

Rejs med børn på PetitPodium.dk

Ferietid - det længe ventede tidspunkt, man har arbejdet hårdt frem mod med længsel. Mens hverdagene smelter sammen i stå-op-lave-mad-aflevere børn-arbejde-hente-børn-handle-ind-lave-mad-gå-i-seng, er det i vores ferier vi lader op og nyder familien. For det er skønt at rejse, men lige så godt at have nogen at dele det med. Skal du rejse med børn, starter turen på Petit Podium.

På Danmarks eneste samlede onlineplatform for morblogs www.petitpodium.dk finder du alt den inspiration der behøves, uanset om du skal udenlands eller bliver i Danmark, har store eller små børn, er tændt på en kort smuttur eller lun på langvejsrejser.

Da Fie fra Mit Udtryk valgte at tage til Paris med sin baby, undrede flere af deres bekendte sig over, hvorfor de ikke havde valgt en mere børnevenlig ferie. Her kan du læse hendes ærlige indlæg og tanker omkring dette: http://petitpodium.dk/blog/2012/06/debat-skal-ferie-vaere-pa-bornenes-praemisser-er-det-synd-at-tage-born-med-pa-storbyferie/

At tage 5 uger til Thailand med en 5 måneder gammel baby er også noget, der kan sætte sind i kog. Kan man det Hvad med flyveturen Og varmen På Petit Podium kan du læse Louise fra Guld.logs erfaringer fra en langdistancerejse med baby. En nyttig guide, hvis I skal på en længere ferie: http://petitpodium.dk/blog/2012/06/thailand-og-langdistance-med-baby/

Skiferie i de franske Alper med en 2-årig! Hvordan gør man det Manja Lytz viser hvordan hun og lille C gjorde, inklusiv anbefaling af snesikret flyverdragt: http://manjalytz.com/2013/02/06/winter-wonderland/

og så er der kongerigets mest udskældte ferieform: Charterferien! Faktum er dog, at mange danske børnefamilier hvert år vælger charter så ét eller andet må det kunne. Lisbeth fra It s Fashion, Baby! har været på charterferie med ungerne i Tyrkiet og deler gerne ud af de gode erfaringer: http://petitpodium.dk/blog/2012/06/charterferie-med-born-og-tips-til-flyverturen/

Du kan også se Barcelona tips hos Manja Lytz (http://manjalytz.com/2013/02/11/barcelona-tips-anyone/) eller guides til vintageshopping i London hos Louise: http://guldlog.dk/ s=vintage+shops&submit=SearchLæs mere her

tags: Danmark, Thailand, 2013, London, storby, Barcelona, 2012,