onsdag den 31. december 2014

Velux Fonden støtter Brandkadetter i Danmark med 6,3 mill. kr.

Midlerne fra Velux Fonden er bevilget til at etablere 6 nye brandkadetkorps i Danmark over en 3-årig periode – begyndende med brandvæsenerne i Herning, Kolding, Helsingør og Vejle kommune. Landssekretariat, Brandkadetter i Danmark, som blev stiftet 1. februar i år med støtte fra TrygFonden, har til formål at udbrede de gode erfaringer, man har gjort i brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København. Her har man i en årrække uddannet lokale unge til brandkadetter.
Mette Bøgevad, beredskabschef i Herning Kommune udtaler: "Støtten fra Velux Fonden gør det muligt for Brand og Redning Herning at gøre noget for de unge i Herning Kommune; og det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med."

Niels Mørup fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), der er projektejer for Brandkadetterne siger: "Brandkadetterne er en af de succeshistorier, som jeg er meget stolt af. Vi fortsætter, så flere unge får en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse, så de kan gøre en forskel. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil helt sikkert også påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd sådan at færre ulykker og brande opstår".

"Vores mål er at brede brandkadetuddannelsen - et tilbud der også kan rumme sårbare børn og unge, ud til aldersgruppen 10 og 17 år i hele landet. Det er imidlertid et stort projekt at skyde i gang, så det er derfor en stor håndsrækning, at Velux Fonden har valgt at støtte projektet."

Baggrund:
- Færre brande og flere glade børn
Mange unge synes, det er spændende at være brandmand - og ret helteagtigt. Brandkadetter i Danmark skal hjælpe med at gøre det muligt for unge over hele landet at blive brandkadet og få viden og færdigheder, der støtter dem i at blive aktive og ansvarsbevidste og som giver dem mulighed for fremtidig uddannelse indenfor brand-og redningstjenester.
I en årrække har brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København uddannet lokale unge til brandkadetter. Erfaringerne fra projekterne har været positive og evalueringerne viser at der er blevet bygget bro og etableret gode relationer mellem brandvæsen og unge fra nærmiljøet, at de deltagende unge oplever meningsfulde aktiviteter og brugbare uddannelsesforløb, samt at påsatte brande i lokalområderne er væsentlig reduceret og konfrontationer mellem unge og indsatspersonel er en sjældenhed.

Landsekretariat – Brandkadetter i Danmark - som er forankret i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

På baggrund af gode erfaringer skal succeshistorierne nu bredes ud i hele landet. Med støtte fra TrygFonden blev Landsekretariat, Brandkadetter i Danmark en realitet 1. februar i år. Landssekretariatet har ansvar for at kvalitetssikre og udvikle en national standard for brandkadetuddannelsen, som kan bruges i alle beredskaber, og de biståer med viden, vejledning og procesrådgivning til brandvæsener og kommuner i hele Danmark, der har ønsket at etablere et brandkadetkorps.

FKB Foreningens formål er blandt andet at udvikle og koordinere kommunernes beredskaber, at rådgive Kommunernes Landsforening og at formidle viden om og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer. FKB står bag projekt Brandkadetter i Danmark.
Projektet drives som en non-profit organisation, overvejende baseret på frivillighed med få projektansatte. I år er der udviklet en fælles standard for uddannelsen af brandkadetterne, og en instruktøruddannelse for de brandmænd, der skal undervise de unge. www.fkbnet.dk

Yderligere information

Niels Mørup Beredskabschef i Fredensborg - og Helsingør kommune og medlem af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, telefon: 25 31 27 60

Helle Aagot Projektchef, Brandkadetter i Danmark, telefon 51 23 23 98


Læs mere her

tags: Danmark, København, Vejle, uddannelse, Kolding, Herning, Roskilde, ulykker, Greve, Helsingør, Kommunernes Landsforening, Velux, organisation, miljø,

Glemmer Statsministeren far i Nytårstalen igen i år

Kære Helle, I nytårstalen 2013 nævnte du den enlige mor og glemte helt far Citat:

"Der sker også forandringer i, hvordan vi lever vores liv sammen. Mine bedsteforældre blev sammen hele livet. Sådan var det dengang.

Men det holdt jo ikke for alle. Og dengang blev der set skævt til enlige kvinder med børn. Der var kun én rigtig måde at være familie på.

I dag er det anderledes. Det er ikke alle parforhold, der holder. Mange bliver skilt. Og det er svært, når en familie bliver delt i to.

Men vi ved, at det kan fungere. Det er ikke pinligt eller unormalt. Og en familie, som består af mor og et par børn, er en lige så god familie som enhver anden."

Alle borgere har i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 ret til respekt for familielivet og det er i henhold til ligestillingsloven og den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 14 ikke tilladt at diskriminere på køn.

Det er i henhold til FN børnekonventionen artikel 2 ikke tilladt at forskelsbehandle barnet i forhold til barnets forældre baseret på køn eller familie form.

Læs mere her

tags: euro, FN, nytår, 2013, nytårstale,

mandag den 29. december 2014

Hjælp til den svære samtale

Mange forældre er usikre, når de skal fortælle børnene, at de er alvorligt syge. Nu tilbyder Region Hovedstaden hjælp med 6 film og en ny børnebog til de mindste De fleste forældre er bange for at forskrække børnene og gøre dem kede af det, når forældrene har fået en alvorlig sygdom. Samtidig kan det virke uoverskueligt også at rumme børnenes reaktioner, når man tumler med så meget andet omkring sygdommen.

Derfor får forældrene ikke altid taget den svære snak. Men for børnene er det en stor hjælp at tale om de følelser og tanker, som dukker op i kølevandet på alvorlig sygdom i familien.

For at hjælpe dialogen i familierne har Region Hovedstaden derfor lavet en børnebog og 6 film, hvor børn fortæller om deres oplevelser med en alvorligt syg mor eller far. Børnene fortæller blandt andet om skyldfølelsen, vreden, skammen og ansvarsfølelsen.

Skal jeg lægge alle kort på bordet
En af dem der har prøvet situationen som forælder er Bo Jørgensen

- Det er uhyggelig svært at vide, om man gør det rigtige. Hvor meget og hvor lidt skal jeg fortælle børnene Skal jeg holde dem udenfor på nogle områder, eller skal jeg lægge alle kort på bordet og sige, at det er noget rigtigt lort , siger Bo Jørgensen, der er far til to drenge på 4 og 9 år. Hans kone, børnenes mor, var alvorligt syg.

I tråd med børnepolitik
Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog i 2013 en børne- og ungepolitik, som bl.a. lægger vægt på, at der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge.

Derfor glæder det regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at det nye materiale er på vej ud på afdelingerne.

- At miste sin mor eller far er ethvert barns værste mareridt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe familierne i alvorlige krisesituationer. Dette er et skridt på vejen til at få mere fokus på de børn, som hver dag lever med uvished, forvirring og frygt for at miste sin mor eller far, og vi håber, at forældrene kan bruge vores materiale til at komme i gang med den svære samtale, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Dialogark med gode råd
Med til filmene hører et kort dialog-ark, som fortæller om de mest almindelige reaktioner hos børn i krise – og som kommer med gode råd til, hvordan man kan starte dialogen i hjemmet. Region Hovedstaden udgiver også en billedbog for de mindste børn.

Filmene, dialogarket og børnebogen er lavet i samarbejde med børnepsykologer. Materialerne deles ud på de hospitalsafdelinger, som har mange børn, der er pårørende. Sundhedspersonalet giver materialet til forældrene, som ofte mangler overskud til selv at opsøge hjælp.

- Vi ved fra forældrene selv, at de mangler hjælp og viden om, hvordan de kan støtte deres børn i den svære situation, familien er havnet i. De tilbud, der findes, skal forældrene ofte selv opsøge. Med dette projekt rækker vi hånden ud til dem, som ikke har overskuddet til at finde hjælpen selv, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Mere viden til personalet
Region Hovedstaden arbejder også med at styrke sundhedspersonalets viden om børn som pårørende. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte holder kurser for sundhedspersonalet og har ansat en pædagogisk konsulent, som besøger hospitalsafdelinger og støtter sundhedspersonalet i, hvordan de kan hjælpe særligt hårdt ramte familier direkte.

Fakta:
Ca. 42.000 børn i alderen 0-18 oplever hvert år, at deres mor og far rammes af alvorlig sygdom
Ca. 2000 børn i alderen 0-18 oplever hvert år, at en forælder dør
66 pct. af afdelingssygeplejerskerne på Region Hovedstadens hospitaler vurderer, at personalet ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan man taler med pårørende børn og unge om emner som alvorlig sygdom og død. (Kilde: Tværfaglig Videnscenter for Patientstøtte)
79 pct. af afdelingssygeplejerskerne på Region Hovedstadens hospitaler vurderer, at deres afdeling ikke anvender konkrete pro¬cedurer for, hvordan man håndterer mødet med pårørende børn og unge. (Kilde: Tværfaglig Videnscenter for Patientstøtte)

Læs mere her

tags: hospitalsafdelinger, hospital, politi, Regionsråd, 2013, Film, Region Hovedstaden, sygeplejerske, Fakta, sygdom,

søndag den 28. december 2014

Ny børnebog gør krigen i 1864 levende med film, lyd og slideshow

Læs, lyt og oplev krigen i 1864 sammen med Jens, der bliver tilbudt en god sum penge for at drage i krig for en anden. Jens – en soldat i krig er en roman skrevet på baggrund af en virkelig person, nemlig forfatterens tipoldefar. Jens er en ung mand i 1864. Han bliver tilbudt en god sum penge for at stille som soldat og drager i krig. Lige som alle andre på den tid, tror Jens at krigen vil blive kort, og at Danmark vil vinde stort over de preussiske modstandere. Men krigen bliver en lang, kold og blodig affære.

Fortællingen bygger på historiske facts og kan derfor, foruden at være en spændende frilæsningsbog, anvendes i skolens historieundervisning, evt. i samarbejde med dansk, hvor det er oplagt at arbejde med ældre ord og udtryk støttet i brugen af den tilhørende ordforklaring.

Via QR-koderne inde i bogen får du adgang til oplæsning af fortællingen samt ordliste, sang og medieelementer, der giver dig en fornemmelse af, hvordan det var at følge krigen på nært hold i 1864.

Bogen udkommer 1. december.

Læs mere her

tags: Danmark, december, roman, penge, undervisning, forfatter,

Ændring i børnevaccinationsprogrammet

Fra 1. januar 2015 skal børn igen vaccineres efter det tidligere børnevaccinationsprogram, da Statens Serum Institut (SSI) igen har vacciner tilgængelige efter et år med produktionsproblemer. Ændringerne i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2015 betyder, at:

Alle børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet efter 1. januar 2015, vil blive vaccineret med Statens Serum Instituts vaccine, og ikke blive tilbudt vaccination mod hepatitis B.

Alle børn, der har modtaget mindst én vaccination med den midlertidige vaccine som led i det midlertidige vaccinationsprogram, og derfor også er begyndt på et vaccinationsprogram mod hepatitis B, vil blive tilbudt at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. En fuld hepatitis B vaccinationsserie består af 3 vaccinationer, hvoraf de, der er givet som led i det midlertidige program også tæller med. Tilbuddet om færdiggørelse af vaccinationsserien vil gælde frem til udgangen af 2015.

Børn, der er startet ud med SSI´s vaccine, men herefter er blevet vaccineret med den midlertidige vaccine, vil også være omfattet af tilbuddet om at færdiggøre hepatitis B-vaccinationsserien frem til udgangen af 2015.

Ændringen i produktionen har også betydet midlertidige ændringer for de børn, der skulle have vaccination i 5-års alderen mod DiTeKiPol. Statens Serum Instituts booster-vaccine, som bliver anvendt til revaccination i 5-års-alderen, er også tilgængelig fra den 1. januar 2015. Det betyder, at børn efter denne dato igen skal revaccineres med én vaccine, og at det midlertidige program med to separate injektioner ophører.

VACCINATION MOD HEPATITIS B

På grund af produktionsproblemerne fra Statens Serum Institut er der siden den 15. januar 2014 blevet brugt andre vacciner, end de hidtidige i børnevaccinationsprogrammet. Det har blandt andet betydet, at der i forbindelse med 3, 5 og 12 måneders vaccinationerne, hvor der vaccineres for at beskytte mod bl.a. stivkrampe, polio og kighoste, også er blevet vaccineret mod hepatitis B.

Det midlertidige tilbud om hepatitis B til alle børn var udelukkende begrundet med, at den vaccine, der kunne leveres som erstatning for den normale vaccine, også indeholdt beskyttelse mod hepatitis B.

Sundhedsstyrelsen finder fortsat ikke, at alle børn skal vaccineres mod hepatitis B. Derimod gælder anbefalingen om hepatitis B-vaccination af særlige risikogrupper fortsat. Disse risikogrupper vil stadig få tilbudt vaccinationen gratis.

Læs mere her

tags: Sundhedsstyrelsen, sprog, 2014, sygdom,

lørdag den 27. december 2014

Ny bog om børn og operation

Tag med Sille på hospitalet og oplev alle de ting, der sker, når man bliver indlagt og skal opereres. Lægen siger, at Silles ryg er skæv. Så skæv, at den skal opereres.
Man skal en masse ting, når man skal opereres. Sille bliver lyttet på hjertet og får hospitalstøj på. Og hun får lov at blive kørt til operationsstuen, mens hun ligger i sin seng. Så skal hun bedøves.
Sille er meget spændt og også lidt bange. Men mor og far er med. Og sygeplejersken Cilem og lægen Tom synes begge to, at Sille er rigtig sej.


"Sille skal opereres" handler om, hvilke generelle procedurer et barn skal igennem, når det skal opereres.

Bogen er skrevet af søskendeparret kirurg Rikke Rosendal og grafiker Mette Rosendal med det formål at formidle et operationsforløb for børn på en troværdig og afdramatiserende måde. Bogens fotos er derfor taget på Aarhus Universitetshospital, og både omgivelser og personale er den 'ægte vare'.

"Sille på hospital" er planlagt som første titel i en serie med overskriften "Børn på hospital".

Bogen er støttet af Danske Banks Fond.

Bogen udkommer hos TURBINE forlaget den 30. december 2014.

Sille skal opereres / Rikke Rosendal og Mette Rosendal. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771419177. 24 sider Vejledende pris 229,95 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, 86 12 79 16Læs mere her

tags: hospital, Aarhus Universitet, Vejle, Danske Bank, december, Læge, sygeplejerske, 2014,

fredag den 26. december 2014

Ny billedbog til familier med kræftramte børn

"Her er min familie. Min mor, min far og mig. Jeg er fire år. Jeg har også en storesøster. Hun er seks år og syg. Hun har en sygdom, der hedder leukæmi. Det er ikke nemt at have en storesøster med en alvorlig sygdom. Men det er heller ikke altid nemt at være rask!" Min storesøster er syg henvender sig til børn i alderen 3 til 6 år, der har en alvorligt syg søster eller bror. Tekst og illustrationer lægger op til en dialog mellem barn og voksen, der giver barnet mulighed for at sætte ord på sine oplevelser og følelser omkring at være det raske barn i en familie, hvor en alvorlig sygdom fylder meget.

Pårørende til søskendebarnet samt lærere og pædagoger kan også have glæde af at læse bogen for at hente mere viden om, hvilke tanker og følelser der kan være på spil hos barnet. Bagerst i bogen findes desuden henvisninger til yderligere litteratur om emnet.

Forfatter Helene Stubben Brun har som forælder til et kræftramt barn selv oplevet manglen på litteratur med fokus på det syge barns raske søskende. Mere specifikt fortæller hun: "Jeg har savnet litteratur om emnet til netop de 3-6 årige, og på baggrund af vores egne erfaringer i familien har jeg skrevet bogen."

Min storesøster er syg er en vigtig samtalebog om et svært emne med intentionen om at hjælpe andre familier i samme situation.

Den anerkendte illustrator Anja Gram står i samarbejde med sin datter Mollie bag bogens illustrationer, der formidler bogens alvorlige emne på en varm og livsbekræftende måde.

Bogen er udgivet i samarbejde med Børnecancerfonden.

Bogen udkommer hos TURBINE forlaget den 18. december 2014.

Min storesøster er syg – En samtalebog til raske søskende og deres familier / Helene Stubben Brun. Illustreret af Anja Gram og Mollie A. Gram-Wendt. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 978-87-7141-698-5. 28 sider.
Vejledende pris 249,95 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm
For interviews m.m. kontakt forfatteren på e-mail: helenestubben@hotmail.com

Læs mere her

tags: interview, Vejle, december, forfatter, 2014, sygdom,

Nye EU-regler beskytter børn mod giftigt bly

Ny aftale i EU sikrer børn mod det giftige stof bly. Modsat Danmark har mange lande i EU indtil nu slet ikke haft regler på området. Derfor glæder det miljøminister Kirsten Brosbøl, at alle børn i hele Europa nu bliver bedre beskyttet. Landene i EU har besluttet, at nye krav skal beskytte børn mod bly i produkter som for eksempel tøj, sportsudstyr og barnevogne. Modsat Danmark, der i mange år har haft krav til blyindholdet i en lang række produkter, har mange lande i EU indtil nu slet ikke haft regler på området.

Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over reglerne og understreger vigtigheden af, at EU-landene har fælles regler på så vigtigt et område som at beskytte vores børn mod bly.

- Bly er et giftigt stof, der kan skabe indlæringsproblemer hos børn, hvis de får det i munden. Vi har i Danmark længe været bannerførere på området, så det glæder mig, at hele EU nu får regler, som beskytter børnene, siger Kirsten Brosbøl.

Den mængde bly, der må være i danske produkter, stiger marginalt, men samtidig betyder de nye regler en lille udvidelse af de danske regler, og for eksempel vil metaldele i tøj nu blive omfattet af reglerne.

- Jeg er generelt bekymret over den kemi, vi bliver udsat for, og jeg vil fortsætte med at presse på for strammere regler over for andre stoffer, der er skadelige. Derfor har jeg sammen med syv af mine EU-ministerkolleger netop bedt EU's nye kommisærer om at stramme op i forhold til at sikre forbrugerne mod skadelig kemi, siger Kirsten Brosbøl.

Reglerne skal nu formelt godkendes af Ministerrådet og Parlamentet og vil træde i kraft et år efter offentliggørelsen.

Læs mere her

tags: Danmark, Europa, EU-lande, EU, kemi, miljø, Miljøminister,

torsdag den 25. december 2014

Mange børn og unge får for meget koffein fra energidrikke

Når børn i alderen 10-14 år indtager energidrikke, får hver femte for meget koffein. Medregnes deres koffeinindtag fra andre kilder som for eksempel cola og chokolade, får reelt hvert andet barn og mere end hver tredje ung i alderen 15-17 år for meget koffein. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Instituttet vurderer, at energidrikke er medvirkende eller direkte årsag til, at en stor andel af børn og unge har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede. Salget af energidrikke i Danmark er næsten tredoblet i løbet af de seneste år fra cirka 4 million liter i 2010 til godt 11 millioner liter i 2013. Energidrikke er læskedrikke med tilsat sukker eller sødestoffer, der indeholder mellem 150-320 mg koffein per liter.

"Det ser ud til, at der er sket en ændring i forhold til opfattelsen af, hvilke drikkevarer det er normalt at drikke. Energidrikke har nu samme status for yngre som sodavand havde tidligere."
DTU Fødevareinstituttets undersøgelse af danske 10-35-åriges indtag af energidrikke viser, at de fleste umiddelbart drikker energidrikke på grund af smagen. Mange bruger dem også som den hurtige og nemme løsning, f.eks. for at kunne holde sig vågen i længere tid og for at få mere energi til at præstere.

Indtag resulterer ofte i for meget koffein
Energidrikke er ikke et sundhedsmæssigt problem for voksne, der har et mådeholdent forbrug. Børn og unge kommer derimod – selv ved et moderat forbrug – hurtigt til at få et koffeinindtag, der er højere end det DTU Fødevareinstituttet maksimalt anbefaler på 2,5 milligram koffein per kg kropsvægt per dag. Indtag af koffein over det maksimalt anbefalede kan medføre bivirkninger som søvnløshed, rastløshed, hjertebanken, irritabilitet, nervøsitet og angst.

Nye beregninger fra DTU Fødevareinstituttet viser, at hvert femte barn i alderen 10-14 år har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede, når de indtager energidrikke. Det skyldes deres lave kropsvægt. Medregnes deres koffeinindtag fra andre kilder f.eks. cola og chokolade, får hvert andet barn og mere end hver tredje ung i alderen 15-17 år for meget koffein. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at energidrikke er medvirkende eller direkte årsag til, at en stor andel af børn og unge har et højere koffeinindtag end det maksimalt anbefalede.

Ofte bivirkninger
Ifølge DTU Fødevareinstituttets undersøgelse drikker 27% af de 10-35-årige energidrikke mindst én gang om måneden. Drenge/mænd i alderen 15-26 år drikker flest energidrikke, idet knapt hver anden indtager energidrikke mindst én gang om måneden. Blandt de 10-14-årige indtager 13% energidrikke mindst én gang om måneden.

42% af dem, der indtager energidrikke, har oplevet bivirkninger som søvnbesvær, rastløshed og hjertebanken.

"Det er foruroligende, at så mange har oplevet bivirkninger af energidrikke," siger seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet Jeppe Matthiessen.

Manglende sundhedsmæssig forståelse
Interviews peger desuden på, at 10-14-årige har begrænset viden om indholdsstofferne i energidrikke, bivirkningerne ved at drikke dem og anbefalingerne om, at børn, gravide og ammende ikke bør indtage energidrikke. Interviews med forældre viser, at de heller ikke kender til anbefalingerne og serverer energidrikke til f.eks. børnefødselsdage eller lader deres børn få energidrikke i forbindelse med sportsaktiviteter.

"Det ser ud til, at der er sket en ændring i forhold til opfattelsen af, hvilke drikkevarer det er normalt at drikke. Energidrikke har nu samme status for yngre som sodavand havde tidligere. Både brugen af og holdningerne til energidrikke kan gøre os bekymrede for, at indtaget vil stige i de kommende år, og vi foreslår derfor, at der skal mere viden ud om energidrikke rettet mod børn og unge samt deres forældre," forklarer Jeppe Matthiessen.

Energidrikke forbundet med mindre sund livsstil
Undersøgelsen viser også, at de, der indtager energidrikke, ofte har en mindre sund livsstil end de, der ikke indtager energidrikke. Overvægt, rygning, for lidt søvn, megen skærmtid og et stort indtag af søde drikkevarer er således forbundet med brugen af energidrikke.

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, 2013, chokolade, cola, DTU, energi, bivirkning, læskedrik, livsstil, energidrik,

onsdag den 24. december 2014

Ramasjang har fået sin helt egen lufthavn

Ramasjang har fået sin helt egen lufthavn. Kristian - kendt fra 'Ramasjang Mysteriet' - forsøger sammen med fire elskelige dukker; Øvst, Finn Falk, Sus og Flummer at få alle fly sikkert af sted og holde lufthavnen kørende. Men det er ikke altid lige let. Der opstår næsten altid problemer, som truer lufthavnens eksistens. En alt for tung kuffert, der blokerer bagagebåndet eller nogle små søde mus, der gnaver i ledningerne, kan være ret store udfordringer, og så må Ramajetterne sammen kæmpe for lufthavnens overlevelse. Heldigvis klarer de fem venner altid skærene og udvikler sig samtidig personligt, når de lærer nye ting om sammenhold, venskab eller plads til forskellighed.

'Ramajetterne' er hverdagsdrama med problemer og følelser, som børnene kan genkende fra deres egen hverdag i børnehaven. For dukkerne reagerer og tænker som børn, selvom de har ansvarsfulde job i en lufthavn.

Ramasjang lufthavn er et humoristisk univers for både børn og forældre, hvor man altid er i godt selskab, men det er også et sted, hvor man øger sine sociale kompetencer, får pirret sin nysgerrighed og måske lærer en lille smule om den store spændende verden uden for Ramasjang.

Kendingsmelodien er skrevet af Martin Brygmann, og Kristian Gintberg har selv skrevet farvelsangen sammen med Jan Rørdam.

'Ramajetterne' har premiere den 1. januar klokken 17.30 på Ramasjang.

Læs mere her

tags: børnehave,

I kolonihaven gror der blåmuslinger og tang

Der er stigende interesse for at dyrke og tilberede lokale, sunde og bæredygtige råvarer, og den tendens vil fire Limfjordskommuner gerne søsætte. Med støtte fra Nordea-fonden på 5,5 mio. kr. etablerer de derfor fire maritime kolonihaver i Limfjorden, som skal give privatpersoner mulighed for at dyrke tang, blåmuslinger og andre skaldyr til eget forbrug. Frikadellerne får konkurrence på middagsbordet
I Aalborg, Løgstør, Nykøbing Mors og Lemvig får frikadeller og lasagne snart konkurrence af østers, hummer og tangsalat. Det er nemlig her Limfjordsrådet fra januar 2015 til 2018 etablerer fire fjordhaver, hvor almindelige borgere får mulighed for at producere havets delikatesser.

Men projektet handler ikke om, at give de nord- og nordvestjyske borgere ekstravagante madvaner, forklarer formand for Limfjordsrådet Jens Lauritzen:

"Vi ønsker at sætte fokus på lokale og bæredygtige råvarer. Dels for at gøre det til en mere interessant oplevelse at spise sundt til hverdag, og dels for miljøet og naturen. Og her er det indlysende at udnytte Limfjordens naturlige ressourcer, som man også traditionelt har gjort."

Blå kolonihaver skal styrke fællesskabet
Øde havnearealer udgør en central platform for byudviklingen i de fleste havnebyer. Her arbejder planlæggere med at forbinde vand og byrum og skabe aktiviteter, der kan bidrage til et godt byliv. Fjordhaver er ifølge Michael Dam, sekretariatschef i Limfjordsrådet og miljøchef i Aalborg Kommune, en god måde at puste mere liv i havnene:

"Hver fjordhave kan have 100 til 300 medlemmer, og alle medlemmerne har jo et socialt netværk, som i sig selv vil betyde, at rigtig mange mennesker vil få deres gang på havnen. Derudover planlægger vi at afholde muslinge- og østersevents, formidlingsaktiviteter og skolesamarbejder, der skal udbrede kendskabet til bæredygtigt havbrug og skabe liv på de tomme havnearealer. "

Projektets ambition om at styrke det sunde måltid, miljøet og bylivet via naturoplevelser taler lige ind i Nordea-fondens øvrige arbejde, og fondens direktør Henrik Lehmann Andersen ser store potentialer i projektet:

"Fjordhaver i Limfjorden er et nytænkende projekt. Når projektet flytter kolonihaven ud i havet bliver det sjovt, lærerigt og involverende at leve sundere og mere bæredygtigt. Det tror jeg, at vi kan lære noget af i hele landet. Når de første erfaringer er gjort, vil der være masser af inspiration at hente for alle danskere med en blå kolonihave i maven," siger han.

Fakta – Om projektet

'Dyrk muslinger og østers - Fjordhaver i Limfjorden' er et samarbejde mellem Limfjordsrådet (samarbejde mellem de 18 kommuner langs Limfjorden), Dansk Skaldyrscenter, Orbicon, Limfjordsmuseet og Aalborg, Løgstør, Nykøbing Mors og Lemvig Kommune.

Formålet er at skabe fokus på sund og bæredygtig udnyttelse af Limfjordens potentiale og tilføre liv på hendøende havnearealer.

Projektets primære målgruppe er almindelige borgere i de fire kommuner. Der forventes i alt at komme 800 medlemmer af fjordhaveforeningen.

Via events, formidlingsaktiviteter og skolesamarbejder forventes op mod 9.000 limfjordsborgere at komme i berøring med projektet.

Nordea-fonden har støttet projektet med 5,5 mio. kr.

Faktaboks –Det gode liv i byen

Nordea-fonden støtter aktiviteter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

I 2014 har Nordea-fonden fokus på gode liv i byen.

Nordea-fonden har modtaget 603 projektforslag og udvalgt 13 projekter, som er nytænkende, aktivitetsbaserede og involverende.

Alle projekter offentliggøres 6. januar 2015

Læs mere om de projekter, fonden har valgt at støtte på nordeafonden.dk

Læs mere her

tags: direktør, Nordea, råvarer, Aalborg, jorden, 2018, Lemvig, Nykøbing, konkurrence, miljø, privatperson, 2014, Fakta, madvane, salat,

tirsdag den 23. december 2014

Landsforeningen bag Engle-og Hjertepakke-donationer skifter navn til Landsforeningen Omsorgspiloterne

Landsforeningen "Støtte før Afskeden" går et spadestik dybere for at hjælpe børn og unge, der skal miste et familiemedlem gennem det nye initiativ "Omsorgspiloterne". Derfor skifter foreningen nu navn til "Landsforeningen Omsorgspiloterne". Siden 2011 har landsforeningen "Støtte før Afskeden" i samarbejde med udvalgte hospitaler og kommuner hjulpet mere end 2.500 familier med "Engle – og Hjertepakke" – donationer i Danmark. Donationer, som frivillige ildsjæle har udarbejdet målrettet til familier, der har et familiemedlem, som er ramt af terminal sygdom.

Hvert år får over 33.000 danske børn og unge døden tæt ind på livet ved at skulle miste et familiemedlem. Når en familie rammes af livstruende sygdom, sætter det hele familien i en krisetilstand - hvad enten det er børn eller forældre, der bliver syge.

Susan Binau, som er initiativtager til foreningen, udtaler:" Når mor eller far får en dom fra lægen og er blevet erklæret uhelbredelig syg, skal hverdagen gå videre. Børnene skal i skole, madpakkerne smøres på trods af, at familien er i krise. Der er sjældent hjælp at hente, og familierne aner ikke, hvem de skal henvende sig til. "

Så udover at fortsætte arbejdet med donationer af Engle- og Hjertepakker, har Landsforeningen Omsorgspiloterne derfor nu en meritgivende uddannelse på tegnebrættet, som kan opkvalificere de rette personer til "Omsorgspiloter" og igennem et samarbejde med kommunerne tilbyde ramte børnefamilier støtte og viden til at navigere i kaos.

Vi ønsker at igangsætte vores nye initiativ, der hjælper udsatte børn og unge, og navneskiftet matcher i højere grad det, som vi er nu, nemlig støtte før og EFTER afskeden, hvor foreningen tidligere kun fokuserede på hjælp op til dødsfaldet.

Foreningens arbejde er ofte blevet betegnet som pionerarbejde, og vi har modtaget flotte donationer - alene i september og oktober 2014 modtog vi 60.000 kr. fra fonde og loger.

Ninia Bouet, som er chefudvikler i foreningen fortæller: "Det har fra starten været vigtigt for os at turde tænke utraditionelt og gå nye veje. Vores donationer og afklaringsseminarer til pårørende og døende har været en stor succes. Viden giver tryghed og fjerner berøringsangst, og samvær med ligesindede er ofte meget berigende. "

Nye undersøgelser fra bl.a. Egmontfondens "Omsorgsmåling" viser, at isolation og ensomhed kendetegner børn og unge, som rammes af kritisk sygdom og død i familien. Både skole og sundhedsvæsen kan tage et større ansvar og spille en mere aktiv rolle i at støtte børnene og de unge. Men de skal vide HVORDAN, og det vil vi gerne hjælpe med til at formidle i form af "Omsorgspiloterne".

Besøg vores nye website på www.omsorgspiloterne.dk og find os på Facebook her: www.facebook.com/omsorgspiloterne

Læs mere her

tags: hospital, Danmark, 2011, uddannelse, Facebook, sundhedsvæsen, Egmont, 2014, sygdom, helbred,

mandag den 22. december 2014

Vinderne af Saxos skrivekonkurrence er fundet

CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Vinderne af Saxos skrivekonkurrence er fundet --> // # ###################################################################### # // // # Form validation customer to_payment // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#form_to_payment").validate({ rules: { accept_terms: { required: true } }, messages: { accept_terms: { required: 'Du skal accepterer handelsbetingelserne
' } }, errorLabelContainer: "#error" }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation Search // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#pwsearch").validate({ rules: { q: { required: true } }, messages: { q: { required: 'Du skal indtaste et søgeord' } }, showErrors: function(errorMap, errorList) { // Do nothing here }, }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation customer new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#signup_company").validate({ rules: { cus_companyname: { required: true }, cus_address: { required: true }, cus_city: { required: true }, cus_cvrnr: { required: true }, cus_website: { required: true }, cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_companyname: { required: 'Firmanavn mangler' }, cus_address: { required: 'Adresse mangler' }, cus_city: { required: 'Postnr & by mangler' }, cus_cvrnr: { required: 'CVR nr. mangler' }, cus_website: { required: 'Hjemmeside mangler' }, cus_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation journalist new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#journalist_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation subscriber new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#subscribe_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' } }, errorLabelContainer: "#error_pmdata" }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide categories // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_categories").click(function() { $('#categories_popout').fadeIn('fast',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('#categories_popout').fadeOut('fast'); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide languagechanger // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_languagechanger").click(function() { $('.languagechanger_wrapper').show('',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('.languagechanger_wrapper').hide(''); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide featurelist // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery(".question").click(function() { var ID = $(this).attr("id"); $('.moreinfo').slideUp('fast'); $('.'+ID).slideDown('fast'); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#showfeatures").click(function() { $('.feature-table').show(); $('#showfeatures').hide(); $('#hidefeatures').show(); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#hidefeatures").click(function() { $('.feature-table').hide(); $('#showfeatures').show(); $('#hidefeatures').hide(); }); }); $(document).ready(function(){ $(".preview_image_image").hover(function(){ $('#imageHoverDiv'+this.id).show(); }); $(".imageHoverDiv").mouseleave(function(){ $(".imageHoverDiv").hide(); }); }); // # ###################################################################### # // // # Watermarks // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $('#orderinfo_company').watermark('Virksomhed'); $('#orderinfo_contactperson').watermark('Kontaktperson'); $('#orderinfo_email').watermark('E-mail'); $('#orderinfo_phone').watermark('Direkte tlf.'); $('#orderinfo_remarks').watermark(''); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation order more info // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#moreinfo").validate({ rules: { orderinfo_contactperson: { required: true }, orderinfo_email: { required: true, email: true }, orderinfo_phone: { required: true } }, messages: { orderinfo_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, orderinfo_email: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, orderinfo_phone: { required: 'Telefon mangler' } } }); });   Få dit eget presserum    .topbar_icon_plus { position:relative; top:3px; font-size:18px; } .topbar_button_container { position:relative; top:5px; float:right; margin-right:0px; } .topbar_container_inner { border-bottom:2px solid #d8d8d8; padding:6px; height:34px; margin-top:2px; } .topbar_logo { width:130px; float:left; position:relative; top:1px; } .topbar_container { position:fixed; top:0px; width:100%; z-index:100000; height:47px; background-color:#fff; border-bottom:1px solid #bfbfbf;vertical-align:middle; text-align:center; } .menuprotiop { font-weight:bold; display:inline; background-color:#f2f2f2; padding:10px 10px 10px 10px; font-size:13px;color:#333; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; border-bottom-radius: 4px; cursor:pointer; border:1px solid #cccccc; background: rgb(255,255,255); /* Old browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(229,229,229,1) 100%); /* FF3.6+ */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,1)), color-stop(100%,rgba(229,229,229,1))); /* Chrome,Safari4+ */ background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */ background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Opera 11.10+ */ background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* IE10+ */ background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* W3C */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e5e5e5',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ } .menuprotiop:hover { background:none; background-color:#ed6524; color:#fff; border: 1px solid #fff; } Skift sprog --> 18-12-14

Vinderne af Saxos skrivekonkurrence er fundet Fire unge forfatterhåb har modtaget nyheden om, at de er vindere af Saxos novellekonkurrence, og præmierne er nået ud i klasserne. Talentet var stort og bidragene mange i Saxos novellekonkurrence for landets 6. til 9. klasser, som fire piger fra skoler i Nyborg, Virum, Risskov og Hundested netop har vundet.
Som afslutning på Saxos gratis, online forfatterskole, Skrivedysten, udskrev Saxo i oktober en novellekonkurrence for at opfordre alle landets unge med forfatterdrømme til at teste deres skrivetalent, og det har flere end 500 gjort.

Førstepladsen går til Freja Duerlund Eggertsen, der går i 9.b på Vibeskolen i Nyborg. Hendes vindernovelle blev udvalgt blandt 501 bidrag, og hun vinder førstepræmien på 4000 kroner til en klassefest. Alle fire vindere modtager desuden feedback på deres noveller af konkurrencens dommere, forfatterne Marie Oscilowski og Camilla Wandahl, og vinder til deres klasser en stor bogpræmie hver.
Vinderne har netop fået nyheden overbragt i klasserne af deres lærere, og det forlyder, at stemningen er god.

Glade dage på Vibeskolen
Det var en glad og stolt lærer, der forleden kunne overbringe Freja Duerlund Eggertsen og hendes klasse nyheden om, at Freja havde vundet Saxos novellekonkurrence.
'Hvor blev Freja bare glad!' fortæller Kirsten Fisker, der er Frejas lærer på Vibeskolen. 'Det er helt fantastisk, for hun afprøver i disse år sit skrivetalent og er så lykkelig, hver gang hun får positive tilbagemeldinger. Vi har valgt, at hun skal læse sin novelle op for overbygningen til den næste fællessamling, så hendes succes kan inspirere andre unge til at skrive gode tekster,' fortæller den stolte lærer om eleven, hvis vindernovelle blev udvalgt blandt 501 andre indsendte.

Rekordstor deltagelse til novellekonkurrence
I år har lærere og elever haft større kendskab til Skrivedysten og novellekonkurrencen, der afholdes for andet år i træk, og det kan mærkes på deltagelsen. Sidste år forfattede og indsendte 86 unge noveller til Saxo, men i år er tallet steget til 502, og derfor forventer Saxo endnu større deltagelse, når Skrivedysten igen afholdes næste år.

Skriveøvelserne fra dette års Skrivedyst findes via linket: www.saxo.com/dk/skrivedysten-2014-laerervideoer_kursus_SX20674579, og kan fortsat bruges til inspiration og undervisning.

De fire vinderne af Saxos novellekonkurrence er:

1. plads: Freja Duerlund Eggertsen, Vibeskole 9.b, Nyborg
2. plads: Monica Brandt, Fuglsanggårdsskolen, 7.c, Virum
3. plads: Clara Kirkegaard Nielsen, Risskov skole, 6.b, Risskov
4. plads: Sofia Maria Hjelmer Nielsen, Hundested skole, 6.b, Hundested

Læs mere om Skrivedysten og novellekonkurrencen på www.Skrivedysten.dk

Om os:
Saxo er Danmarks første og største online boghandel med flere millioner titler. Hver dag tænder vi læselysten hos danskerne. Og vi gør meget mere end det.
Lige siden vi slog dørene op til boghandlen på Østerbrogade i 1961, har vi arbejdet for at bringe forfattere og læsere tættere sammen.

Vi sætter ord, litteratur og læring fri. Saxo er stedet, hvor du kan få og dele viden, købe og udgive bøger, inspirere og blive inspireret, underholde og blive underholdt. Vi er kultur, videndeling, dannelse og oplevelser. Alt det der gør livet rigere.
Vi mener, at vejen til læring og oplevelser skal være let og ligetil. Og vi ved, at ét mellemled mindre er én fordel mere. Sæt ordet frit.

Læs mere her

tags: Danmark, Microsoft, Nyborg, Østerbro, browser, Risskov, journalist, undervisning, sprog, konkurrence, forfatter, boghandel, 2014,

søndag den 21. december 2014

Folketinget ligestiller unge ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab

Unge skal som udgangspunkt have erstatning på det samme grundlag ved tab af erhvervsevnen, uanset hvilken grundlæggende ungdomsuddannelse de er optaget på. Det bliver konsekvensen af en ændring af erstatningsansvarsloven, som Folketinget enstemmigt har vedtaget. Med ændringen af erstatningsansvarsloven kommer der i højere grad ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser ved beregning af erstatning for tab af erhvervsevne. Samtidig fastholdes det grundlæggende princip om, at en erstatning skal svare til det faktiske tab.

Regeringen har dermed fået vedtaget en tidssvarende model, som understøtter et uddannelsessystem, hvor ungdomsuddannelserne i større udstrækning end førhen er ligestillede.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

"Det er ikke rimeligt, at unge på forskellige ungdomsuddannelser ikke får erstatning på samme grundlag. Man har jo ikke nødvendigvis valgt sin endelige levevej, når man bliver optaget på en ungdomsuddannelse.

Det hersker der heldigvis ikke to meninger om i Folketinget. Jeg er tilfreds med, at regeringen har fået enstemmig opbakning til lovforslaget om, at unge på forskellige grundlæggede ungdomsuddannelser som udgangspunkt skal ligestilles, når der skal beregnes erstatning for tab af erhvervsevne."

Loven træder i kraft den 1. januar 2015 og finder anvendelse for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

Baggrund

Formålet med lovforslaget er at justere beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnestabserstatning for så vidt angår skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse.

Lovforslaget udspringer af en højesteretsdom af 15. august 2013 i en konkret sag om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en 19-årig handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb, og som blev skadet i en trafikulykke.

Efter de hidtil gældende regler kan der være betydelig forskel mellem den erhvervsevnetabserstatning, der udmåles til en gymnasieelev, og den erstatning, der udmåles til en elev, der er under "egentlig erhvervsrettet uddannelse".

Lovforslaget indebærer, at der fremover ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen, jf. erstatningsansvarslovens § 8, ligesom for unge på en gymnasial uddannelse, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt. Det betyder, at samme årsløn som udgangspunkt vil skulle anvendes i forhold til både gymnasielever og elever på andre bredere grunduddannelser, hvor der endnu ikke er foretaget en egentlig specialisering.

Læs mere her

tags: højesteret, uddannelse, Justitsminister, 2013, Folketinget, regeringen, Lovforslag, lovforslaget, trafikulykke, regering, grunduddannelse,

Tre nye bøger i den populære serie om lillepigen Ida

Den første fortælling om Ida, "Ida og snemanden", suppleres nu med tre nye titler i serien til de yngste læsere. Bøgerne tager udgangspunkt i Idas leg i forskelligt slags vejr: Sne, regn, sol og blæst. Forfatter og illustrator Inger Tobiasen har en lang række populære børnebøger bag sig. Heriblandt serien om "Willi" og serien og "Sigurd og maskinerne". Hendes illustrationer har et let og lidt gammeldags udtryk, der har det uforklarlige ekstra, som kan gøre en bog til en klassiker. Historierne har på én og samme tid en enkelthed og en holdbarhed, der gør, at de fungerer både nu og sandsynligvis også om halvtreds år.

Bøgerne er holdt i et praktisk kvadratisk format, der henvender sig til børn fra to år og op.

Lektøren skrev om "Ida og snemanden":
Dette er en lille, sød pegebog om et snevejr. Den er perfekt til målgruppen og adskiller sig ved, at illustrationerne er lavet af en blød streg og farverne holdt i sort/hvid med en kølig blå farve, der passer godt til historien.

Bøgerne udkommer hos TURBINE forlaget den 22. december 2014

Ida og regnvandspytten. ISBN: 9788771418293.
Ida og blæsten. ISBN: 9788771418286.
Ida og sandenglen. ISBN: 9788771418309.
Inger Tobiasen. TURBINE, Aarhus 2014. Vejledende pris 179,95 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, lisette@turbine.dk | 86 12 79 16


Læs mere her

tags: Vejle, december, blæst, 2014,

lørdag den 20. december 2014

Barnet med abearme - ny bog om børn og skilsmisse af prisvindende forfatter

Jeg opdagede de lange arme på en mandag. Var fars spejl blevet til et tryllespejl Nej, mors spejle viste det samme. "Mor, mine arme vokser helt vildt." En fortælling om at finde sig selv, når mor og far trækker i hver sin arm. Forældrenes kamp forplanter sig ikke kun psykisk i barnet, men også fysisk ved, at armene bliver længere og længere. Barnet tager i fortællingen tiltagende tilløb til at sige fra over for de voksne. Dette kommer nok til udtryk som uregerlighed, men bag barnets handlinger gemmer sig et usikkert og bekymret sind.

"Barnet med abearme" er en skilsmissefortælling om bekymringer og ensomhed, men også om håb, handling og om at føle sig genkendt i en anden. Vi oplever bogstaveligt talt familien i zoologisk have og hele vejen ind i Overpræsidiet. Og vi efterlades med fornemmelsen af, at lykken måske ikke altid findes inden for familiens fire vægge

Om forfatter og illustrator
Forfatter Dorte Lilmose har flere succesfulde fortællinger til børn bag sig. Hun har netop modtaget Undervisningsministeriets "Skriverprisen 2014" for børneromanen "Dræb eller dø" om afrikanske børnesoldater, som udkom ved TURBINE i maj 2014.

Jan Oksbøl Callesen står bag bogens smukke illustrationer. På fineste vis er der i illustrationerne gjort plads til, at ethvert barn kan indskrive sig selv i historien, da hovedpersonens ansigt aldrig vises. Det er i stedet de lyserøde arme, der tager fylde.

Bogen udkommer hos TURBINE forlaget den 19. december 2014

Barnet med abearme / Dorte Lilmose. Illustreret af Jan Oksbøl Callesen. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771418811. 28 sider. Vejledende pris 249,95 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, 86 12 79 16

Læs mere her

tags: Vejle, december, roman, soldater, skilsmisse, Undervisningsministeriet, forfatter, 2014,

fredag den 19. december 2014

Samtalegrupperne EmpowR skal sikre bedre trivsel for unge piger i Egedal

GirlTalk.dk og Ung Egedal har netop modtaget en bevilling fra Socialministeriet på over en halv million kroner, til oprettelse af samtalegrupperne EmpowR for piger i Egedal kommune. Konkret skal projektet forebygge mistrivsel blandt de unge piger. EmpowR skal være med til at forebygge mistrivsel, usikkerhed og skadelig adfærd hos piger i aldersgruppen 13-18 år. Og i forlængelse af den seneste tids debat om unge pigers vanskeligheder med at leve op til alle de krav, som stilles til dem i nutidens præstationssamfund, falder bevillingen på et tørt sted.

Samtalegrupper
Konkret skal bevillingen anvendes i perioden 2015-2017 til at oprette 6 årlige samtalegrupper med 8 piger i hver. Hver samtalegruppe vil mødes 10 gange med et specifikt tema på dagsorden hver gang. Det kan eksempelvis være selvværd, forældre, ensomhed, håndtering af svære følelser, identitet eller fremtiden. Derudover vil pigerne få "hjemmearbejde" for – det kan eksempelvis være at invitere en ven på besøg. Hjemmearbejdet er en kognitiv metode til, at understøtte pigernes arbejde imellem de forskellige gruppemøder.
Hver samtalegruppe bliver ledet af to frivillige fra GirlTalk.dk. De frivillige har i forvejen solid erfaring fra GirlTalk.dk's chatrådgivning, og er endvidere studerende eller færdiguddannet psykologer, socialrådgivere eller tilsvarende.

Hos GirlTalk.dk glæder de sig meget til at starte de første samtalegrupper i foråret og afprøve projektkon-ceptet, som er det første af sin art. Hos GirlTalk.dk, udtaler direktør Anna Bjerre "Vi er meget glade for at have fået bevillingen fra Socialministeriet, og vi glæder os til samarbejdet med Ung Egedal omkring grupperne. Vi tror på, at der er store gevinster ved at indgå et samarbejde som kommune og frivillig organisation om sådan et projekt. Dette vil komme de unge piger til gavn, hvilket er formålet med det hele".

Hos Ung Egedal glæder de sig ligeledes til at komme i gang med projektet, her udtaler viceskoleleder Erik Rasmussen, at "Samarbejdet med GirlTalk.dk omkring samtalegrupperne, skaber en unik mulighed for at nå ud til en stor andel af de piger som mistrives, og som vi ved findes i kommunen". Eksempelvis viser Ung Egedals egen trivselsundersøgelse, foretaget af SSP Ung Egedal i oktober 2014, at 10 % af pigerne i 9. klasse ikke har en ven, de taler fortroligt med, samt at 41 % af pigerne nogle gange er alene, når de mest har lyst til at være sammen med andre.

Samarbejdet mellem GirlTalk.dk, Ung Egedal og SSP Ung Egedal
Oprindeligt er det Egedal Morning Rotary Klub, der har etableret samarbejdet mellem GirlTalk.dk, Ung Egedal og SSP Ung Egedal. Dette i forbindelse med planlægning og afholdelsen af foredraget "De unge pigers univi-ser" i november 2014. Det særlige ved samarbejdet er, at de forskellige parter spiller ind med netop deres fag-lighed og spidskompetencer, og derigennem skaber nye tilbud til Egedals unge.

Behovet for samtalegrupper for piger
Også på landsplan er der dokumentation for, at behovet for oprettelsen af pigegrupperne er stor. Eksempelvis viser tal fra Sundhedsstyrelsens rapport om psykisk mistrivsel fra 2011, at 23,3 % af piger i aldersgruppen 13-18 år har tre eller flere indikatorer på psykisk mistrivsel, og hos 21 % viser der sig min. et tegn herom om da-gen. Konsekvenserne af psykisk mistrivsel i teenageårene kan være store, og eksempelvis trække spor af depression med sig ind i voksenalderen.

Mere information
For nærmere information kontakt Trine Christensen, Udviklingskonsulent hos Ung Egedal på telefon 72 59 92 07 eller mail Trine.christensen@egekom.dk, eller Majbritt Bay, Psykologisk udviklingskonsulent hos GirlTalk.dk på telefon 31 57 36 85 eller Majbritt@girltalk.dk/Anna Bjerre Direktør hos GirlTalk.dk på telefon 22 52 52 58 eller mail Anna@girltalk.dk

Læs mere her

tags: 2011, direktør, Erik Rasmussen, Sundhedsstyrelsen, organisation, studerende, 2014, depression,

European fathers

Foreningen Far har indgået strategisk samarbejde med 25 forældreorganisationer i 16 EU lande med fokus på ligestilling. Danmark har en unik mulighed for at gå forrest i verden med modernisering af familie lovgivning og praksis. Det handler om god politisk og offentlig ledelse.

Foreningen Far har i december 2014, indgået strategisk samarbejde med den europæiske sammenslutning Platform for European Fathers (PEF). Det er en sammenslutning af forældre organisationer fra hele Europa, som i øjeblikket tæller 25 organisationer fra 16 lande i Europa.

Sammenslutningen blev grundlagt i 2011 med hovedsæde i Bruxelles på hollandsk initiativ af "Vader Kennis Centrum" (Fathers Knowledge Centre) og blev muliggjort af MEP Marije Cornelissen i Europa Parlamentet. Repræsentanter fra forældre og ligestillingsorganisationerne har mødtes for at underskrive sammenslutningens vedtægter.

PEF er en Non-Governmental Organisation (NGO) med fokus på modernisering af Europæisk familielovgivning og praksis for alle familieformer og begge forældre. Foruden at sikre der altid handles i overensstemmelse med de Europæiske Menneskerettigheder med fokus på barnet, barnets ret til ligeværdige forældre og respekt for familielivet.

Foreningen Far deltager i 2015 i månedlige møder med medlemmer af PEF for diskussion af hvad der er sker i de forskellige medlemslande og hvilke fælles initiativer, der kan sikre forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring på familieområdet i Europa. Danmark anses på mange måder som foregangsland blandt fædre organisationer i Europa og skal bl.a. rådgive forældreorganisationerne i de 16 EU lande om strategier og positive løsninger for modernisering af familie lovgivning og praksis i fællesskab i Europa. Samarbejdet bruges derudover af Foreningen Far til at lytte til erfaringer og lægge pres på EU for overholdelse af de Europæiske Menneskerettigheder.

International koordinator for PEF samarbejdet hos Foreningen Far er Troels S. Kristensen (e-mail: trk@foreningenfar.dk). Foreningen Far ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med PEF og håber på vores medlemmers og politikernes støtte af dette nye internationale samarbejde.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2011, Europa, politi, Bruxelles, EU, lovgivning, december, Europe, strategi, organisation, 2014,

torsdag den 18. december 2014

Ny, skøn børnebog om pottetræning

Lotte har fået en potte. Men hun vil ikke tisse i den. Hun vil hellere gøre som katten og tisse på tæppet inde i huset. Eller ude i haven som hunden Bølle. Potten vil Lotte bruge som hat, ikke til at tisse i. Men Lottes mor er ikke begejstret. Lotte skal lære at bruge potten. En sød og illustrativ billedbog om pottetræning. De slidstærke papsider kan holde til utallige gennemlæsninger, og bogen er oplagt at kigge i, mens barnet sidder på potten.

Teksten er skrevet af den erfarne forfatter Kirsten Ahlburg, der har skrevet til børn og unge i mange år, mens de søde illustrationer er lavet af Gunhild Rød, der har illustreret en lang række billedbøger, hvoraf flere er udkommet hos Turbine.

Bogen udkommer d. 16. december 2014 på TURBINE forlaget

Lotte på potte / Kirsten Ahlburg. Illustreret af Gunhild Rød. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771416817. 18 sider. Vejledende pris: 229,95 kr.

Læs mere her

tags: Vejle, december, forfatter, 2014,

onsdag den 17. december 2014

Gymnasiet trækkes i den forkerte retning

Regeringen lader hånt om fagligheden og de svageste med gymnasieudspil En stor udfordring er, at 76 % vælger en gymnasial uddannelse, og det vil regeringen ikke gøre noget ved. Hvorfor ikke vedtage et adgangskrav på karakteren 4, så kun de elever der er parate starter på gymnasiet.

Det er et problem, at mange af dem der starter i gymnasiet ikke kan læse en sammenhængende tekst, regne eller skrive, dem svigter vi ved at fortsætte med at optage dem. Og denne samme svage gruppe har det svært med al tværfagligheden, da deres faglighed ikke er på plads. Denne abstrakte linje fortsættes nu med regeringens nye eksamensformer, hvor der er mere fokus på kompetencer og anvendelighed end de rå kundskaber og færdigheder, som de videregående uddannelser efterspørger.

Sidst så skal antallet af studieretninger skæres helt ned til 4-5, så skolerne leverer en mere ensartet vare, og så man sikrer, at alle elever får de kundskaber, de har behov for, for at kunne søge ind på en videregående uddannelse.

Læs også: http://www.casperstrunge.dk/saadan-skal-man-aendre-gymnasiet-indlaeg-paa-altinget/
tags: uddannelse, regeringen, regering, faglighed, gymnasiet, videregående uddannelse,

tirsdag den 16. december 2014

Dessertfortællinger, uglebørn og bøger i Nordbyens vaskekældre

Kulturminister Marianne Jelved besøger Nordbyen i Randers, som er udvalgt som en af de 12 kommuner, der lige nu dyster om at blive Danmarks bedste læsekommune. Siden foråret har Nordbyen i Randers dannet ramme om en lang række læseinitiativer, som Bysekretariatet og Randers Bibliotek står for. I Jennumparkens fritidshjem har børnene hver uge fortalt om en god oplevelse, de har haft med en bog. I Beboerhuset har der været læseklubber, forfatterarrangementer og fællesspisning med oplæsning og beboerne er blevet mødt med gode læseoplevelser i form af gratis bøger i bydelens vaskekældre, ved grillen og i rullende pop up-biblioteker.

Mandag 15. december 2014 kommer kulturminister Marianne Jelved Randers for at besøge Nordbyen Læser, der er Randers Kommunes bidrag til kulturministerens landsdækkende kampagne Danmark Læser, som skal få flere til at læse mere.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
"Litteraturen rykker os tættere sammen. Når vi læser sammen og diskuterer en roman, hører vi andres oplevelser og meninger. Vi får en fælles referenceramme. Det fællesskab er en stor del af Nordbyen Læser, hvor det er lykkedes på forskellige måder at få litteraturen ind i beboernes hverdag og skabt mulighed for at kunne mødes om læsning".

Fakta om Danmark Læser
Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. over fire år til kampagnen Danmark Læser, der skal få flere til at læse skønlitteratur. Undersøgelser viser, at 40 procent af danskerne enten aldrig eller sjældent læser skønlitteratur.

Kampagnen indeholder blandt andet en konkurrence mellem 12 udvalgte kommuner – herunder Randers – der dyster om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag til at få flere til at læse. Ud over det har 13 af de kommuner, der ikke blev valgt som modelkommuner, valgt at gå videre med deres projekter, selv om de ikke har fået støtte til dem gennem Danmark Læser.

100.000 bøger skal deles ud
På Shakespeares fødselsdag 23. april 2015 bliver der, som led i kampagnen, delt 100.000 bøger ud over hele Danmark, i Grønland og på Færøerne. Vil du gerne være med til at dele bøgerne ud, kan du melde dig som boguddeler på www.danmarklæser.dk. Boguddelere får udleveret en kasse med 25 bøger, som de skal forære til mennesker i deres omgangskreds, der ikke er hyppige læsere.

Læs mere her

tags: Danmark, Randers, december, Grønland, roman, biblioteker, kreativ, konkurrence, forfatter, Færøerne, 2014, Fakta,

DR2 KAMPEN OM BØRNENE (3:4) Mandag kl. 22 – De beskidte tricks

Det system, der egentlig skal hjælpe med at afklare konflikter, når danske par går fra hinanden og ikke kan enes om deres børn, er åbent for brug af beskidte tricks. Det kan simpelthen betale sig at være den, der med vilje aflyser møder og lyver med falske anklager mod den anden forælder.
• Far er grædefærdig, fået juleferie hver 2. år med barn 23-27 december, men ingen år på barnets fødselsdag 28. december

• Far er grædefærdig da han indkaldes til møde om juleferie 5. januar

• Far er knust da han ikke får den planlagte barsel i statsforvaltningen med sit nyfødte barn han elsker overalt på jorden

• Far er knust da han ikke får midlertidig bopæl i statsforvaltningen for sit barn på 1½ år, som nu skal opvokse hos mor med livslang social historik og tidligere selvmordsforsøg

• Mor grædefærdig efter endnu et absurd møde i Statsforvaltningen baseret på falske aftaler

• Mors familie voldelig mod far, men far kan ikke anmelde det, da barnet herved mister samvær med far pga. konfliktniveauet

• 13 årig pige bange, græder og stukket af fra mor, da ingen lytter til at hun vil bo hos sin far

• 16 årig pige tvangsindlagt efter hun er opvokset hos psykisk syg mor, da god far mistede forældremyndigheden

Fejl findes, indrømmes og rettes ikke i den offentlige sagsbehandling, men forplanter sig i hele systemet, mens man vender den anden kind til. Belønner vi forkert adfærd, får vi forkert adfærd. Det ved alle gode ledere og forældre.


Læs mere her

tags: selvmord, december, jorden,

mandag den 15. december 2014

Ingen overflod på danske børnehjem i julen

Julens glæder, gaver og generelle overflod sætter en tyk streg under anbragte børns sociale situation. En ny undersøgelse viser, at et gennemsnitligt dansk barn kan forvente mere end fem gange så mange julegaver som deres jævnaldrende på danske børnehjem. Initiativet Operation Julegaveregn samler igen i år ind til anbragte børn. Julen er børnenes fest – og det ses tydeligt i danskernes gavebudget. Et gennemsnitligt dansk barn kan se frem til gaver for mere end 1100 kroner na r den 24. december oprinder. Og sa er gaver fra venner, bedsteforældre og andre familiemedlemmer ikke engang medtaget. Det er resultatet af en undersøgelse fra A og B analyse vedrørende danskernes julegavevaner.

Helt anderledes ser det ud for anbragte børn pa landets børnehjem og døgninstitutioner. Julegavebudgettet er her cirkulærefastsat og sikrer børnene en gave pa lige godt 200 kroner. Initiativet Operation julegaveregn driver derfor for 8. a r i træk en indsamling, hvis forma l er at jævne lidt ud i forskellene pa , hvad børnene nyder godt af.
Operation Julegaveregn samler penge ind, der fordeles til julegaveindkøb af FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte unge. Gaverne købes af børnenes venner, pædagoger eller af forstanderen pa den enkelte institution. Pa den ma de sikrer Julegaveregn, at gaverne vælges med tanke pa det enkelte barn.

"Børnenes trivsel handler selvsagt om andet og meget mere end julegaver, men anbragte børn har de samme ønsker og drømme som helt almindelige børn i kernefamilier. Det betyder virkelig meget for børnene, at de ikke skiller sig for meget ud fra deres jævnaldrende. Desuden har det en stor betydning for det enkelte barn at vide, at nogen tænker pa dem. Derfor er vi og især børnene ba de glade og taknemmelige for de gaver, der gives igennem Julegaveregn. Det gør virkelig en reel forskel", siger Søren Skjødt, Formand for FADD.

For stifteren af initiativet er der ingen tvivl om, hvorfor arbejdet fortsætter.

"De anbragte børn starter livet pa minuspoint. Ud over at de pa ingen ma de har fortjent deres situation, er der ingen tvivl om, at samfundet er bedre tjent med, at denne gruppe børn ikke vokser op i en parallelverden, hvor glæde er en mangelvare. Kan vi blot gøre en lille forskel, er det arbejdet værd", siger David Bastian Møller.

Operation Julegaveregn modtog sidste a r Børnesagens Fællesra ds a rspris for sit arbejde. Indsamlingen løber helt frem til den 22. december, og pengene fordeles løbende til de nominerede institutioner.

Det er muligt at støtte Operation Julegaveregn ved bankoverførsel eller ved at sende SMS JGR til 1220 for at donere 20 kr. eller Gaveregn til 1220 for at donere 100 kr. Hertil lægges almindelig SMS-takst.
Det er ogsa muligt at indbetale via Mobile Pay til tlf. 24 44 55 66.

Læs mere her

tags: december, julegave, penge, banko,

søndag den 14. december 2014

Ny, lækker og inspirerende opskriftsbog

New York har oplevet en regulær eksplosion af frozen yogurt-forhandlere de sidste par år, og henover sommeren 2014 kom turen til Danmark. I København med My FroYo Cup på Fiolstræde og Nørrebrogade, Chuck & Cherry på Vesterbrogade og Frozberry på Falkoner Allé. I Aarhus åbnede byens første rigtige frozen yogurtbutik i Guldsmedgade i maj. Og flere er uden tvivl på vej. I bogen Frozen yogurt får du de parisiske søstre Constance og Mathilde Lorenzis lækre opskrifter på is og desserter med frozen yogurt - på den franske måde. Søstrene er passionerede omkring yoghurt og åbnede deres første butik i Paris i 2010, og nu giver de deres bedste tips og tricks videre. Der er noget for alle i denne bog – både dem med det rigtige udstyr og os andre, der bare har en fryser og en stor lyst til is!

Med denne bog i hånden lærer du at lave frozen yogurt og bruge isen til alt fra kager, milkshakes, lassier og tærter. I alt 65 opskrifter på spændende og anderledes måder at bruge yoghurt på. Prøv fx søstrenes opskrift på frozen creme brulée eller de lækre toppings og couliser. Bogen har fokus på gode råvarer og sunde ingredienser, så man kan nyde de lækre desserter med et pift af god samvittighed.

Bogen udkommer d. 3. december på TURBINE forlaget


Frozen yogurt – på den franske måde / Constance og Mathilde Lorenzi.
På dansk ved Helene Lund Sylvestersen. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771419184. 160 sider. Vejledende pris: 249,95 kr.Læs mere her

tags: New York, Danmark, 2010, København, Vejle, december, Nørrebrogade, råvarer, Nørrebro, Vesterbro, samvittighed, 2014,

Vintersport midt i København

CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Vintersport midt i København --> // # ###################################################################### # // // # Form validation customer to_payment // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#form_to_payment").validate({ rules: { accept_terms: { required: true } }, messages: { accept_terms: { required: 'Du skal accepterer handelsbetingelserne
' } }, errorLabelContainer: "#error" }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation Search // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#pwsearch").validate({ rules: { q: { required: true } }, messages: { q: { required: 'Du skal indtaste et søgeord' } }, showErrors: function(errorMap, errorList) { // Do nothing here }, }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation customer new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#signup_company").validate({ rules: { cus_companyname: { required: true }, cus_address: { required: true }, cus_city: { required: true }, cus_cvrnr: { required: true }, cus_website: { required: true }, cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_companyname: { required: 'Firmanavn mangler' }, cus_address: { required: 'Adresse mangler' }, cus_city: { required: 'Postnr & by mangler' }, cus_cvrnr: { required: 'CVR nr. mangler' }, cus_website: { required: 'Hjemmeside mangler' }, cus_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation journalist new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#journalist_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation subscriber new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#subscribe_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' } }, errorLabelContainer: "#error_pmdata" }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide categories // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_categories").click(function() { $('#categories_popout').fadeIn('fast',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('#categories_popout').fadeOut('fast'); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide languagechanger // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_languagechanger").click(function() { $('.languagechanger_wrapper').show('',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('.languagechanger_wrapper').hide(''); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide featurelist // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery(".question").click(function() { var ID = $(this).attr("id"); $('.moreinfo').slideUp('fast'); $('.'+ID).slideDown('fast'); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#showfeatures").click(function() { $('.feature-table').show(); $('#showfeatures').hide(); $('#hidefeatures').show(); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#hidefeatures").click(function() { $('.feature-table').hide(); $('#showfeatures').show(); $('#hidefeatures').hide(); }); }); $(document).ready(function(){ $(".preview_image_image").hover(function(){ $('#imageHoverDiv'+this.id).show(); }); $(".imageHoverDiv").mouseleave(function(){ $(".imageHoverDiv").hide(); }); }); // # ###################################################################### # // // # Watermarks // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $('#orderinfo_company').watermark('Virksomhed'); $('#orderinfo_contactperson').watermark('Kontaktperson'); $('#orderinfo_email').watermark('E-mail'); $('#orderinfo_phone').watermark('Direkte tlf.'); $('#orderinfo_remarks').watermark(''); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation order more info // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#moreinfo").validate({ rules: { orderinfo_contactperson: { required: true }, orderinfo_email: { required: true, email: true }, orderinfo_phone: { required: true } }, messages: { orderinfo_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, orderinfo_email: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, orderinfo_phone: { required: 'Telefon mangler' } } }); });   Få dit eget presserum    .topbar_icon_plus { position:relative; top:3px; font-size:18px; } .topbar_button_container { position:relative; top:5px; float:right; margin-right:0px; } .topbar_container_inner { border-bottom:2px solid #d8d8d8; padding:6px; height:34px; margin-top:2px; } .topbar_logo { width:130px; float:left; position:relative; top:1px; } .topbar_container { position:fixed; top:0px; width:100%; z-index:100000; height:47px; background-color:#fff; border-bottom:1px solid #bfbfbf;vertical-align:middle; text-align:center; } .menuprotiop { font-weight:bold; display:inline; background-color:#f2f2f2; padding:10px 10px 10px 10px; font-size:13px;color:#333; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; border-bottom-radius: 4px; cursor:pointer; border:1px solid #cccccc; background: rgb(255,255,255); /* Old browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(229,229,229,1) 100%); /* FF3.6+ */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,1)), color-stop(100%,rgba(229,229,229,1))); /* Chrome,Safari4+ */ background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */ background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Opera 11.10+ */ background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* IE10+ */ background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* W3C */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e5e5e5',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ } .menuprotiop:hover { background:none; background-color:#ed6524; color:#fff; border: 1px solid #fff; } Skift sprog --> 09-12-14

Vintersport midt i København Har du nogensinde overvejet, hvorfor skiskydning er så ualmindelig svært Hvorfor fejer man overhovedet i curling Og hvad er det afgørende for et godt skihop Svarene findes i Experimentarium Citys interaktive særudstilling Vintersport, som du kan opleve indtil 30. December 2014 på Papirøen. Gør december lidt mere action-præget med et besøg i Experimentarium Citys særudstilling Vintersport. Den interaktive udstilling tager hele familien med ud i vinterlandskabet og giver masser af iskolde udfordringer. Men skynd dig, udstillingen rejser til Norge i det nye år.

Iskolde udfordringer
Vintersport tager med udgangspunkt i det sanselige fat i både vinter, sne, is, krop og sundhed. Og der er rig mulighed for at træne både kendte og mere ukendte vintersportsdiscipliner. Træn for eksempel piruetter som en ægte skøjteprinsesse, hold balancen på et snowboard og føl hastigheden i bobslæden, som bevæger sig ned af en simuleret bobslædebane.
Ved flere end 25 aktiviteter kan publikum prøve kræfter med helt nye sider af vintersportsgrene og vinteren som fænomen.

Oplev Vintersport i Experimentarium City på Papirøen frem til den 30. december 2014.
Læs mere her

tags: Norge, København, Microsoft, december, prinsesse, browser, journalist, sprog, 2014,

lørdag den 13. december 2014

Risikoen for kriminalitet faldende

Risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket betydeligt. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket betydeligt. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Omkring årtusindeskiftet angav hver fjerde af danskerne således, at de havde været udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk og/eller vold det seneste år. Siden er denne risiko mindsket med 40 pct.

Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet og har over 10.000 deltagere.

Af undersøgelsen fremgår det, at niveauet for kriminalitet i 2013 sammen med 2009 og 2012 er det laveste siden 1987, hvor danskernes udsathed for kriminalitet for første gang blev målt.

Justitsminister Mette Frederiksen siger:

"Kriminalitet skaber utryghed, både hos ofrene og i samfundet. Det, at turde færdes alene på gaden om aftenen og ikke at være bange for at sende sine børn og unge alene af sted, er en helt grundlæggende værdi for vores samfund. Derfor er det også glædeligt at kunne gå ud med budskabet om, at risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket.

Når det er sagt, så mener jeg faktisk, at vi kan blive endnu bedre til at bekæmpe kriminaliteten og dens årsager. Kriminalitet skal mødes med konsekvens, men vi skal samtidig gøre, hvad vi kan for at personer, der havner på den gale side af stregen, kommer på rette køl igen."

Det, at turde færdes alene på gaden om aftenen og ikke at være bange for at sende sine børn og unge alene af sted, er en helt grundlæggende værdi for vores samfund.
Fakta

Siden 2005 er interviewundersøgelsen af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold blevet gennemført årligt. Offerundersøgelsen er en af de få muligheder, man har for at få et indtryk af det faktiske kriminalitetsniveau, fordi den spørger til både kriminalitet, der er blevet anmeldt, og til ikke-politiregistreret kriminalitet.

En af de kriminalitetstyper, hvor kriminaliteten er faldet, er tyveri. I 2013 angav 11 procent, at de havde været udsat for tyveri. Det er færre end i 2012 og i perioden som helhed.

Hærværk ligger også i dag på et lavere niveau end i de fleste tidligere år, idet kun 5 procent af danskerne blev udsat for hærværk i 2013. Også når det gælder vold fortsætter de senere års lave niveau. I 2013 blev ca. 1,5 procent af danskerne udsat for vold.

I 2013 var det 28,6 pct., der bekymrede sig meget for vold og kriminalitet. I de seneste fire år har andelen, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet, været lavere end i alle øvrige år, dog undtaget 2006.

I 2013 var andelen, der ofte eller næsten hele tiden tænker på risikoen for at blive udsat for kriminalitet, på 13 pct., hvilket er en større andel end i de foregående år. Hvad dette beror på, er usikkert, idet der ikke er set en stigning i risikoen for udsathed for kriminalitet, og endvidere går dette imod den udvikling, der er i bekymring for vold.

Læs mere her

tags: 2009, København, interview, politi, Justitsminister, 2013, 2012, 2006, Justitsministeriet, Forskning, Fakta, Københavns Universitet,

fredag den 12. december 2014

Narkotikasituationen i Danmark

Sundhedsstyrelsen offentliggør årsrapport for 2014 over narkotikasituationen i Danmark. Rapporten viser, at antallet af narkorelaterede dødsfald er stabilt, men der er stigning i antallet af forgiftninger. Antallet af stofmisbrugere, som dør af deres misbrug, er stabilt. I 2013 blev registreret 213 narkotikarelaterede dødsfald i Danmark, mens det tilsvarende tal i 2012 var 210. I perioden 1994-2011 lå tallet på omkring 250 dødsfald om året, dog med 285 narkotikarelaterede dødsfald i 2011. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og Rigspolitiets register over narkotikarelaterede dødsfald.

Langt de fleste af de narkotikarelaterede dødsfald skyldes forgiftninger med illegale stoffer. Ud af de 213 narkotikarelaterede dødsfald i 2013 skyldes 77 procent forgiftninger med et eller flere stoffer. De øvrige 23 procent skyldes en anden form for narkotikarelateret død – for eksempel vold, anden ulykke end forgiftninger, sygdom eller ukendt dødsårsag.

FLERE FORGIFTNINGER

Selvom antallet af dødsfald er stabilt, bliver der samtidig registreret flere forgiftninger på landets skadestuer. Antallet af registrerede forgiftninger som følge af illegale stoffer topper i 2013 med 2194 registrerede henvendelser.

Stigningen i forgiftninger de senere år ses især blandt de ældre over 30 år. Blandt de yngre ses der typisk forgiftninger med hash og centralstimulerende stoffer, mens forgiftninger med opioider og blandinger med flere stoffer hyppigst forekommer blandt de ældre.

Der er i de senere år taget en række nye initiativer for at forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere i Danmark. Blandt andet har Sundhedsstyrelsen udsendt to vejledninger til sundhedspersonalet om, dels hvordan man skal behandle akutte rusmiddelforgiftningers, som især optræder ved et blandingsmisbrug af stoffer og dels om behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer.


Læs mere her

tags: Danmark, 2011, kokain, politi, 2013, narkotika, 2012, Sundhedsstyrelsen, stofmisbrug, 2014, sygdom,

torsdag den 11. december 2014

Gravide og børn bør ikke spise frisk tun

Fødevarestyrelsen anbefaler gravide, ammende, kvinder der forsøger at blive gravide og børn helt at droppe frisk tun. Hvis du forsøger at blive gravid, er gravid eller ammer, er det vigtigt, at du spiser fisk – gerne 350 gram om ugen svarende til to hovedmåltider plus det løse. Spis forskellige fisk, fx rødspætter, sild og opdrættede laks, men styr uden om tunbøffer og andre friske udskæringer af de store rovfisk som tun, gedde og haj.

Hidtil har anbefalingen været, at gravide højst kunne spise 100 gram af denne type fisk om ugen. Men da den anbefaling – ifølge forskerne – ikke er forsigtig nok, justerer Fødevarestyrelsen nu anbefalingerne til gravide og børn.

- Vi skal sikre os, at vores anbefalinger beskytter forbrugerne og er opdaterede i forhold til nyeste viden. Vi vil derfor nu råde gravide og børn til at holde sig helt væk fra at spise bøffer fra de store tunfisk eller andre friske udskæringer af store rovfisk, der har det højeste indhold af kviksølv, siger Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Problemet med tunbøffer er, at man ved selv relativt lave indtag kan få kviksølv i skadelige mængder. Dette kan skade udviklingen af fostres og børns hjerner. Derfor gælder Fødevarestyrelsens nye anbefaling også for alle børn op til 14-års alderen, som altså ligeledes bør styre uden om tunbøffer og andre friske udskæringer af de store rovfisk.

Selvom kviksølv bliver i kroppen i et stykke tid, så vil det have en effekt, hvis du stopper indtaget.. Kviksølv har nemlig en halveringstid på 70-80 dage i kroppen, hvilket vil sige, at dit indhold i blodet vil være halveret efter 70-80 dage.

Spis masser af fisk
Dåsetun indeholder dog typisk mindre kviksølv end tunbøffer, da der er tale om mindre og yngre tunfisk, som ikke indeholder så meget kviksølv. Gravide, ammende og børn kan derfor spise op til 1 dåse tun om ugen, men de bør undgå dåser med hvid tun eller albacoretun, som har et højere indhold af kviksølv. Børn under 3 år frarådes dog helt at spise tun på dåse.

Det er vigtigt at understrege, at fisk generelt er sundt, blandt andet fordi fisk indeholder omega-3-fedtsyrer, som er meget vigtige byggesten for udviklingen af vores hjerner, og samtidigt er fisk vores vigtigste kilde til D vitamin i kosten. Derfor fremhæver Fødevarestyrelsen vigtigheden af at spise fisk – også for børn, gravide og ammende. Gode fiskearter er fx makrel, torsk og rødspætte.

Fakta:
Fødevarestyrelsen anbefaler, at ammende, gravide, kvinder, der forsøger at blive gravide, og børn i alderen 3-14 år

- Spiser forskellige fisk fx rødspætte, rødtunge, skrubbe, torsk, kuller, kulmule, sej, fiskerogn, sild og opdrættet laks. Spis gerne 350 gram fisk om ugen.
- ikke spiser udskæringer af de store rovfisk som tun, gedde, helleflynder, sværdfisk, aborre, sandart, oliefisk, escolar, rokke og haj
- højst spiser 1 dåse almindelig tun om ugen
- ikke spiser dåser med hvid tun eller albacoretun

Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn under 3 år slet ikke spiser de store rovfisk, heller ikke tun på dåse. Det skyldes, dels at barnets hjerne udvikles meget i disse år og derfor er meget følsom, og dels at selv et ret lille indtag af dåsetun vil kunne give et stort indtag af kviksølv set i forhold til børns lave kropsvægt.

Fødevarestyrelsen har valgt en mere forsigtig tilgang i dette kostråd på baggrund af nye beregninger af risikoen ved indtag af kviksølv fra DTU Fødevareinstituttet, og de seneste forskningsresultater, der tyder på, at der kan være store forskelle i, hvor følsomme fostre og små børn er over for kviksølv.

Læs mere her

tags: cola, DTU, Fødevarestyrelsen, forskningsresultat, fedtsyre, Fakta,

Flere hænder til Børn- og Ungeafdelingen i Assens Kommune

Børn- og Ungeafdelingen tilføres nu ekstra ressourcer. Dét nikkede et enigt Økonomiudvalg ja til på mødet i går. Derfor ansættes der snarest en fast medarbejder samt en ekstra medarbejder i en tidsbegrænset stilling, der skal hjælpe med at få arbejdspuklen i afdelingen bragt ned hurtigst muligt. Desuden er der allerede tilført ekstra hænder til afdelingen i form af en midlertidig stilling samt en halvtidsstilling, der finansieres af uforbrugte midler på området.

-Vi er bevidste om, at antallet af sager pr. medarbejder i Børn- og Ungeafdelingen har været for højt. Det tager vi hånd om nu, og derfor har Økonomiudvalget enstemmigt nikket til at bevillige ekstra ressourcer til afdelingen, så de har mulighed for hurtigst muligt at komme i bund med sagerne til gavn for borgerne, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Han suppleres af Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør:

-Der er ingen tvivl om, at der er og har været pres på afdelingen igennem nogen tid nu. Vi har allerede sat ind med bedre styring af sagerne og tættere ledelse, og med de ekstraressourcer forventer vi at presset snart lettes. Desuden har vi også i en rum tid arbejdet med en række andre tiltag i afdelingen, som har til formål forbedre trivslen og arbejdsmiljøet i afdelingen. Også et enigt Økonomiudvalg bakker op om det igangværende trivselsarbejde.

Medarbejderne i afdelingen har hen over efteråret i snit haft 52 sager.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 30-45 sager pr. medarbejder.

Antallet af sager bringes nu ned så lejet fremover gerne skal ligge på 40 sager pr. medarbejder i Assens Kommune.

Læs mere her

tags: direktør, borgmester, arbejdsmiljø, miljø, Assens,

onsdag den 10. december 2014

Bedre madpakker og mere bevægelse til danske skolebørn

Størstedelen af de frokostmåltider danske skolebørn spiser, er tilberedt i hjemmet. Et projekt i DTU Fødevareinstituttet vil undersøge, hvordan ernæringskvaliteten af madpakker og mellemmåltider for børn kan forbedres, og hvordan det er muligt at skabe mere bevægelse i løbet af skoledagen. Sundere madpakker, øget fysisk aktivitet og trivsel blandt danske skolebørn er målene for et projekt i DTU Fødevareinstituttet. Tidligere undersøgelser har vist, at det kan være vanskeligt at etablere vedholdende skolemadsordninger, og at ca. 85% af de danske skolebørn spiser frokost, der er tilberedt i hjemmet. Et projekt i DTU Fødevareinstituttet vil nu undersøge, hvordan madpakkernes og mellemmåltidernes ernæringskvalitet kan forbedres, og hvordan det er muligt at skabe mere bevægelse i løbet af skoledagen.

Børn, forældre og skole involveres
750 børn i 3. til 5. klasse fra ti forskellige skoler og deres lærere og forældre bliver inddraget i projektet. For eksempel har projektet til hensigt sammen med børnene at udarbejde en pjece om sunde madpakker til forældrene. En applikation vil også blive udviklet, som skal gøre det nemt for forældre og børn at sammensætte en ernæringsrigtig madpakke og give ideer til mere bevægelse hos barnet og i familien.

Involvering af eleverne er et centralt element i den indsats, der skal foregå ude på skolerne. Eleverne bliver involveret på forskellig vis, og de skal blandt andet være med til at kortlægge deres kost og motionsvaner. Skolerne bliver inddraget i at skabe understøttende rammer for sunde mad- og bevægelsesvaner for eksempel ved at arbejde med at udvikle sundhedspolitikker og derved påvirke kulturen på skolen.

Børnenes trivsel bliver løbende målt
Projektet varer tre år, og skoleeleverne bliver løbende målt på, hvad de spiser, hvor fysisk aktive de er, og hvordan de trives, samtidig med at deres højde og vægt registreres.

Projektet har fået en bevilling på 2,1 mio. kr. fra Nestlés Healthy Kids Globale Programme og er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen, Steno Sundhedsfremme Forskning og KOSMOS, som er et nationalt videncenter for kost, motion og sundhed.

Læs mere her

tags: politi, DTU, skolebørn, Fødevarestyrelsen, videnskab, Forskning, ernæring,

tirsdag den 9. december 2014

Børn kan søge erstatning for mobning

Børns Vilkår foreslår, at det skal være muligt for børn at søge erstatning, hvis de er blevet mobbet i skolen. Det kunne man høre i et indslag på TV SYD i sidste uge. Allerede i dag er det dog muligt for børn at søge erstatning for mobning. Hvert sjette barn bliver mobbet

I følge Børns Vilkår bliver hvert sjette danske barn mobbet i skolen, og i et TV-indslag sidste uge foreslog foreningens formand, at mobbeofre skal kunne søge erstatning hos skolen eller kommunen, hvis de er blevet mobbet i skolen.

I vores naboland, Sverige, har man siden midten af halvfemserne haft en mobbelov, der betyder, at såfremt skoler og kommuner ikke griber ind overfor mobning, risikerer de at skulle betale erstatning til mobbeofrene. Loven førte i 2007 til, at en svensk dreng fik tildelt en rekordstor erstatning på 87.500 svenske kroner, blandt andet fordi han var blevet bundet og filmet på skolen.

Erstatning for mobning

I Danmark har vi ikke en lov magen til den svenske, men der er allerede i dag mulighed for at søge erstatning for mobning. Det fortæller advokat Litten Posselt Olsen fra Erstatningsgruppen, der er en del af Advodan.

- Hvis det kan bevises, at man har handlet culpøst, det vil sige uagtsomt, og at denne adfærd har medført en skade hos offeret, kan mobberen ifalde ansvar, siger Litten Posselt Olsen og uddyber - Det kan dog være svært at bevise, hvad der er sket, men nu til dags hvor en stor del af mobningen foregår på for eksempel Facebook og SMS, vil det formentlig være lettere, end det tidligere har været.

I Danmark er det altså mobberen selv, der vil komme til at hænge på en eventuel erstatning og ikke skolen/kommunen, som det er tilfældet i Sverige.

Advokat Litten Posselt Olsen understreger dog, at det naturligvis til hver en tid er at foretrække, hvis man kan forebygge mobningen i stedet for at lade det komme så vidt.

- Hvis et barn har fået ar på sjælen for livet, er erstatning en ringe trøst, runder hun af.

Læs mere her

tags: Danmark, Sverige, Facebook, Advokat, 2007, mobbet, Børns Vilkår,

26 millioner kroner uddelt til forskning i folkeskolen

11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning har modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen. Inklusion, fagdidaktik og skoleelevers sociale baggrund er blandt emnerne i 11 nye forskningsprojekter inden for folkeskoleområdet.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har uddelt 26 millioner kroner til ph.d.-projekterne, der skal være med til at give størst muligt udbytte for alle elever i folkeskolen og styrke deres forudsætninger for at uddanne sig og få et job.

Nogle af projekterne handler om inklusion, fagdidaktik og tests. Andre projekter fokuserer blandt andet på, hvordan elever med læsevanskeligheder forstår litteratur, hvordan elever oplever feedback, og hvordan indflydelse fra elevers sociale baggrund kan reduceres.

- Undervisningen i folkeskolen skal bygge på forskningsbaseret viden. Med disse ph.d.-projekter får vi mere viden om børns adfærd og læring i skolen og om gode metoder til undervisning i blandt andet matematik, dansk og fremmedsprog. Resultaterne af forskningen skal nå helt ud til lærerne og pædagogerne i folkeskolen, så de kan bruge den nye viden til at forbedre undervisningen og implementere folkeskolereformen, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Alle ph.d.-projekterne indeholder en plan for, hvordan resultaterne af projekterne og den opnåede viden skal formidles til for eksempel lærere i folkeskolen. De ph.d.-studerende vil sideløbende med deres forskning kunne bidrage til undervisningen på læreruddannelsen, og efter endt ph.d.-uddannelse kan de undervise på læreruddannelsen og dermed være med til at styrke det faglige niveau.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

- Ph.d.-projekterne er praksisnære, og de udføres alle i et etableret samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
- Alle ph.d.-projekterne indeholder en plan for, hvordan resultaterne af forskningen kan omsættes til praksis.
- De ph.d.er, der uddannes med bevillingerne fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.
- Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.tags: Aarhus Universitet, uddannelse, fremmedsprog, folkeskole, undervisning, studerende, sprog, forskningsprojekt,