fredag den 31. oktober 2014

Stop op - Tænk dig om

Vi spørger de unge selv. Behandlingscenter afholder en konkurrence for elever i udskolingen og spørger de unge om deres holdning til alkohol og alkoholforbrug og om deres tanker og ideer vedrørende forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge. Danske unge har stadig en kedelig Europa-rekord, nemlig rekorden i druk.
Behandlingscenter Tjele ønsker at medvirke til forebyggelse af misbrug af alkohol og andre rusmidler blandt unge - og hvorfor ikke spørge de unge selv Vi stiller eleverne i udskolingen spørgsmålene:

• Hvordan forebygger man alkoholmisbrug blandt unge
• Hvordan kommunikerer man til unge om alkohol
• Hvordan opfordrer man unge til at tænke over deres alkoholforbrug
• Hvad gør indtryk på unge
• Hvordan ser unge på deres eget alkoholforbrug
• Hvordan er unges holdning til alkohol
• Hvordan arbejder unge med emnet alkohol

Vi giver det form af en konkurrence. Eleverne skal aflevere et produkt, som repræsenterer deres svar på spørgsmål om, hvordan man kommunikere med unge om alkohol, hvordan man bedst opfordrer dem til at tænke over deres alkoholforbrug, og hvad der gør indtryk på dem i forhold til alkoholproblematikken.
Førstepræmien bliver et arrangement med en stand-up på den vindende skole.

Konkurrencen løber frem til foråret 2015 og er en del af markeringen af Behandlingscenter Tjeles 25 års jubilæum.


Læs mere her

tags: Europa, konkurrence,

Flere børn og unge møder forfattere i skolen

110 skoler og andre uddannelsesinstitutioner får den kommende tid besøg af en forfatter eller illustrator efter at have fået støtte fra puljen 'Børn og unges møde med forfattere og illustratorer'. Kulturminister Marianne Jelved glæder sig over puljens popularitet. Børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner er glade for puljen, der giver dem mulighed for at invitere forfattere på besøg for at læse op og fortælle om deres værker.

Puljen 'Børn og unges møde med forfattere og illustratorer' blev oprettet i 2013 og siden da er der givet støtte til over 300 forfatterbesøg.

Puljen er et fælles initiativ fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur og kulturministerens Danmark Læser-kampagne, der skal få de 40 procent af danskerne, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur, til at læse.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"Litteraturen giver plads til eftertænksomhed, åbner for samtale og giver os mulighed for at leve os ind i andre miljøer og kulturer end vores egen, så vi måske bedre kan forstå os selv og verden. Det personlige møde med en forfatter er med til at styrke børn og unges fortrolighed med litteraturen og deres lyst til at læse, og derfor er jeg glad for, at så mange nu får mulighed for at møde forfattere som en naturlig del af hverdagen".

Ventelister til bøger
Tornevedskolen i Holbæk er en af de skoler, der har fået støtte fra puljen, da de havde besøg af den populære ungdomsbogsforfatter Nicole Boyle Rødtness.

"Besøg af en rigtig levende forfatter er ikke noget, vi oplever hver dag på vores skole", siger lærer Lene Jørgensen:

"En del af eleverne kendte slet ikke forfatteren, før hun kom på besøg. Nu er der lange ventelister på skolens læringscentre til hendes bøger, og flere elever har spurgt om, hvornår vi skal i gang med den næste forfatter."

Fakta
• Over 200 arrangementer er blevet afholdt fra 2013 til oktober 2014 med støtte fra puljen.
• Over 80 arrangementer vil blive afholdt fra september 2014 til februar 2015.
• 996.000 kroner er blevet fordelt til forfatterbesøg, siden puljens oprettelse

Læs mere her

tags: Danmark, uddannelse, 2013, Holbæk, uddannelsesinstitution, forfatter, miljø, 2014, Fakta,

torsdag den 30. oktober 2014

Byg din egen raket – og tag på en tur ud i rummet!

"BYG EN RAKET" Forlaget Globe udgiver en rigt illustreret bog for børn om raketter og Rummet samt et samlesæt til den kæmpestore Saturn V raket. I den enestående interaktive bog "BYG EN RAKET" om rumfart kan børnene (og deres forældre) bygge en 76 cm lang model af den enorme amerikanske Saturn V raket ved hjælp af de vedlagte 88 modeldele af kraftigt pap. Der skal ikke bruges saks eller lim - de enkelte dele skal blot skubbes sammen.

I selve bogen er den oplysende og letlæste tekst fyldt med informationer, der elegant underbygges af talrige flotte og farvestrålende tegninger. Her fortælles om de forskellige rumfartøjers opbygning, om hvad der er ude i Rummet, samt om hvordan mennesket kan leve derude.

Læs for eksempel om, hvilke astronauter der når den rekordhøje hastighed på over 40.300 km/t. Hvordan kan astronauterne klare alle de praktiske ting med at spise, gå på toilettet og reparere rumfartøjet, når de svæver rundt i vægtløs tilstand.

Lad børnene læse om, hvordan Rummet udforskes, hvordan en rumstation opbygges, hvordan man kan overleve i Rummet - og på en god måde få svar på de spørgsmål, de har. For eksempel:

Hvilken raket var 18 meter højere end Frihedsgudinden

Hvilken planet vejer så lidt, at den kan flyde på vandet

Hvordan udvikler rumforskningen sig i fremtiden

Billeder og yderligere information kan fås ved henvendelse til Forlaget Globe.

Bogfakta:
"BYG EN RAKET"
ISBN 978-87-7900-725-3
32 sider
Vejl. pris kr. 199,-
Anbefalet til børn over 7 år.

Læs mere her

tags: Forlag,

onsdag den 29. oktober 2014

To millioner fra A.P. Møller Fonden til etablering af simulationscenter på ny skole i Vejle

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en donation på to millioner kroner til udvikling og indretning af et komplet simulations-pædagogisk center på skolens nye afdeling i Vejle, som forventes taget i brug i august 2015. Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj: "Hos Social - og Sundhedsskolen i Fredericia, Vejle og Horsens er vi meget taknemmelige for, at A. P Møller Fonden har besluttet at støtte vores arbejde omkring etablering af et simulationspædagogisk center på vores nye skole i Vejle. Brugen af simulation i undervisningen er ikke noget nyt i Danmark, men det er derimod den måde, hvorpå vi anvender og tilrettelægger metoden. Vi anvender simulation ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor eleverne kan afprøve teori og øve metoder i et sikkert læringsmiljø, før de skal ud i praksis. Vi bruger også vores viden om simulation, når vi efteruddanner medarbejdere i pleje- og sundhedssektoren.
De sidste tre år har vi indsamlet viden om simulation, bl.a. hos samarbejdspartnere i USA, og det betyder, at vi allerede i dag fungerer som foregangsskole på området."

Brugen af simulation som undervisningsmetode støtter klart op omkring en politisk målsætning om bedre og mere søgte erhvervsuddannelser, hvoraf mange - heriblandt Social- og Sundhedsuddannelserne - er vekseluddannelser, hvor det handler om at forberede eleverne bedst mulig til de situationer, de vil opleve i praksis. Dette kan øges ved inddragelse af simulation i undervisningen og samtidig medvirke til fastholdelse af eleverne i uddannelserne.
"Det nye simulationspædagogiske center vil komme mange nuværende og fremtidige elever til gode og sikre at, at vi fortsat kan være på forkant med nye og innovative uddannelsesmetoder. Ambitionen med centeret er også at åbne det op mod det omgivne samfund - eksempelvis uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner, foreninger og lignende," fortæller Hanne Helleshøj.

Webportal for simulation og bogudgivelse
I 2014-2015 har Social- og Sundhedsskolen også fået bevilget udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet til udvikling af en Webportal for simulation til brug for undervisere og elever på skolerne. Portalen har til formål at samle al relevant viden, forskning og undervisningsmateriale inden for simulationsområdet til brug i undervisningen.

I samarbejde med forlaget Munksgaard er Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj og skoleansvarlig for simulation og internationalisering Hans Henrik Johansen ligeledes hovedforfattere på en bog omhandlende simulation som en ny og innovativ læringsmetode til at opnå en højere grad af praksisnærhed.

Læs mere her

tags: USA, Danmark, direktør, politi, Vejle, Horsens, uddannelse, portal, sundhedssektoren, Fredericia, erhvervsuddannelser, undervisning, Undervisningsministeriet, undervisningsmateriale, forfatter, miljø, 2014,

H.C Andersen er taget på nye eventyr!

Tinsoldaten, Klods Hans og Prinsessen på ærten fås nu som puslespil Tinsoldaten, Klods Hans og Prinsessen på ærten kan nu fås som puslespil i smukke formede æsker, der også pynter på børneværelset.

Legetøjsfirmaet Barbo Toys har indgået et samarbejde med den dygtige danske kunstner Sidsel Brix og har skabt en serie af smukt legetøj, der rummer alt fra puslespil til huskespil, spisesæt og et fint porcelæns te-sæt.

Sidsel Brix er uddannet på Kolding Designskole og hun har med sin lette og finurlige streg nyfortolket H.C Andersens underfundige og menneskekloge univers, så H.C Andersen er her i 2014 taget på nye eventyr!
Se hele sortimentet på www.globe.dk
Læs mere her

tags: kunst, Kolding, 2014, Design,

tirsdag den 28. oktober 2014

Høringssvar om det moderne familieliv

Foreningen Far anbefaler de politiske partier at gennemføre en Familiepakke I, II og III med forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring af det moderne familieliv i lovgivningen og praksis. FAMILIEPAKKE I: Her-og-nu lov og praksisændringer
• Skilsmissepakken
• Statsforvaltningens beføjelser, sandhedspligt og ressourcer eller en helt ny model
• Kommunernes digitale informering og kvalitetssikring af familie og socialsager
• Vigtige lovændringer nu!

FAMILIEPAKKE II: Fuld ligestilling af det moderne familieliv i lovgivningen
• Lovreform af familielovgivningen og praksis med gennemgang af alle familielove
• Ligestilling af alle familieformer og begge forældre
• Struktur og kulturændring
• Et lærende familiesystem og samling af familielovgivningen i færre ministerier

FAMILIEPAKKE III: Forebyggelse og kvalitetssikring
• Fædre barsel via udvidelse, øremærkning eller overførsel til anden forælder
• Familiegrupper
• Familiecentre med mægling der virker
• Tilfredshedsmålinger og statistik

Foreningen Far roser Ministeren, Ministeriet og politikerne for skilsmissepakken som er et første skridt. Foreningen Far står til rådighed for positivt samarbejde, debat og spørgsmål.


Læs mere her

tags: politi, lovgivning, skilsmisse,

søndag den 26. oktober 2014

Den første danske bog om fodboldtrøjer

For første gang nogensinde i Danmark får fodboldfans nu en bog om uniformen i verdens bedste spil; fodboldtrøjen. Men det er ikke bare almindelige fodboldtrøjer, der præsenteres i den kommende bog. Det er ægte trøjer båret af spillere i kampe fra Danmark og i de store europæiske ligaer. I Blod, sved og fodboldtrøjer lukker Jesper Herholt for første gang læseren helt ind i sin specielle samling. Det sker via en ambitiøs og indbydende coffee-table bog, som kombinerer foto og tekst til en stor fodboldoplevelse.


- Der er mange der samler på fodboldtrøjer. Men næsten ingen der samler på de trøjer, som spillerne har på i kampene, de såkaldte match worn-trøjer - ikke i Danmark i hvert fald. Derfor lever vi samlere nok lidt i en skjult underverden, som det kunne være spændende at lukke op for, så almindelige fodboldfans og trøjesamlere kan få et indblik ind i vores verden og vores passion, fortæller forfatter Jesper Herholt, der er indehaver af landets måske mest komplette og interessante samling af fodboldtrøjer båret af spillerne selv.

I bogen kan man blandt andet se en unik samling af samtlige fodboldtrøjer brugt i den engelske Premier League i sæsonen 2012/2013. Man kan se den trøje som den hollandske stjerneangriber Marco Van Basten havde på, da han med sit brændte straffespark i EM-semifinalen i 1992 bragte Danmark i finalen. Og man kan læse, hvordan det lykkes bogens forfatter at skaffe en helt særlig trøje fra sin favoritklub Tottenham.

"Jeg har samlet trøjer gennem de sidste ti år og mange af trøjerne er forbundet med en historie. Det kan være om, hvordan den endte i mine hænder eller også om hvordan selve trøjen blev til. Fodbold og fodboldtrøjer er en stor passion hos mig, som jeg gerne vil dele med det danske fodboldpublikum og den passion håber jeg smitter igennem til læseren," siger Jesper Herholt, der til daglig er kreativ direktør på reklamebureauet Envision i Aarhus. Hjembyen smitter også af på hans samling, hvor det gennem årene er blevet til flere sjældne AGF-trøjer, som også præsenteres i bogen side om side med unikke trøjer båret af verdensberømte spillere.

Blod, sved og fodboldtrøjer udkommer den 23. oktober 2014 på TURBINE forlaget

Blod, sved og fodboldtrøjer
Af Jesper Herholt
Fotos af Runolfur Gudbjørnsson
TURBINE, Aarhus, 2014.
ISBN: 9788771416770
242 sider
Vejledende pris: 299,95 kr.Læs mere her

tags: Danmark, euro, AGF, direktør, Tottenham, Vejle, EM, Premier League, 2013, fodbold, 2012, angriber, kreativ, forfatter, 2014, kaffe,

lørdag den 25. oktober 2014

Elever sætter spot på cykellygter

235 elever fra otte skoler i Tønder Kommune er med i kampagnen LYS PÅ - med Ludvig Otte skoler i Tønder Kommune sætter i bogstaveligste forstand spot på cykling i den mørkevintertid. De otte skoler har nemlig tilmeldt sig lygtekampagnen LYS PÅ - med Ludvig. Tilsammen deltager skolerne med 235 elever fordelt på 15 klasser.

Kampagnen, der henvender sig til eleverne i 4. årgang over hele landet, sætter fokus på, hvorvigtigt det er at have cykellygter og reflekser i orden, når børnene cykler til og fra skole i mørke eller tusmørke.

De otte skoler fra Tønder Kommune, som er er med i kampagnen i år, er Bedsted Friskole, Bredebro Filialskole, Deutsche Schule Lügumkloster, Filial Møgeltønder Skole, Ludwig Andresen Schule, Løgumkloster Distriktsksole, Toftlund Distriktsskole og Øster Højst Filialskole.

Kampagnen gennemføres på en dyster baggrund. I Tønder Kommune blev der i perioden 2006-2013 registreret 14 færdselsuheld med cyklister i mørke eller tusmørke. Alle 14 uheld skete i efterårs- eller vintermånederne.

11 af de 14 implicerede cyklister kom til skade, heraf fire alvorligt. Halvdelen af uheldene skete i morgentimerne (kl. 5.00-8.00) og de resterende 7 uheld om aftenen (kl. 17.00-22.00).

- Ofte ved børnene ikke, hvor svært det er for bilisterne at se de mørke cyklister. Børnene ermed andre ord slet ikke klar over, hvor farligt det er at cykle uden lys og reflekser. Det skal kampagnen rette op på og give børnene en bedre forståelse for. Derfor er det positivt, at såmange elever er tilmeldt kampagnen, siger ingeniør Anders Hørkjær Pedersen fra Tønder Kommune.

Alt for mange børn og voksne cykler uden lys på vej gennem vintermørket til skole og arbejde. På landsplan glemmer cirka hver sjette cyklist cykellygterne til fare for sig selv og andre.

- Heldigvis viste en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 4.-9. klasse i Tønder Kommune, at børnene her i kommunen er gode til at huske lygterne. 95 % af eleverne brugte således lys på cyklen, siger ingeniør Anders Hørkjær Pedersen.

I 4. klasserne alene brugte 93 % af eleverne cykellygter.

Undervisningsmateriale til skolerneAlle tilmeldte 4. klasser får tilsendt plakat til klassen, reflekser til eleverne, postkort til forældrene samt to sæt lygter til undervisningsbrug og et idekatalog med sjove og lærerige opgaver.

Alle opgaverne ligger også på www.lyspaa.dk til download. På hjemmesiden er der også quizzer og spil til eleverne, som de kan bruge i skolen, i klubben og derhjemme.

LYS PÅ - med Ludvig" løfter ikke pegefingre, men giver gennem leg og undervisning børnene viden om, hvad synlighed betyder for deres sikkerhed i trafikken – og hvad de selv kan gøre for at blive set.Gode vaner begynder tidligt i livet. Derfor henvender "LYS PÅ – med Ludvig" sig til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd, og hvor børnene er motiverede for at lære at håndtere ansvaret for deres egen sikkerhed.

Læs mere her

tags: 2013, trafikken, cyklist, 2006, Tønder, undervisning,

fredag den 24. oktober 2014

Discount-autostole dumper på stribe i ny test

Sikkerheden er alt for ringe og mængden af skadelige stoffer alt for stor, viser ny test af billige autostole, hvor kun én stol består. FDM advarer mod de billige stole. Sikkerheden er i bund, mens mængden af skadelige stoffer omvendt er alt for høj. Der er ikke meget godt at sige om de 11 lavpris-autostole, som FDM netop har testet i samarbejde med en række europæiske bilklubber. Af de 11 autostole, der alle koster omkring 500 kroner, dumper mere end halvdelen, mens fire lige akkurat består. Kun én stol klarer sig samlet overbevisende.

Ikke mindst på sikkerheden klarer flere af testens stole sig problematisk ringe. Særligt i forhold til sidekollision, hvor beskyttelsen næsten er helt fraværende. Det skyldes, at flere af autostolene er konstrueret til at kunne følge barnet i flere år. Undervejs tilpasses stolen barnet ved eksempelvis at afmontere rygbeskyttelsen.

"Vi har gennem de senere år set, hvordan kvaliteten af autostole generelt er blevet bedre. Det er bestemt ikke tilfældet her. Tværtimod illustrerer testen, at ideen med at lave en autostol, der løbende tilpasses barnet, så det til sidst kun sidder på en selepude er en dårlig løsning, vi på ingen måde kan anbefale," siger Søren W. Rasmussen om lavprisstolene, der typisk handles i netbutikker og enkelte supermarkedskæder.

Et andet parameter, som autostolene falder igennem på, er på indholdet af skadelige stoffer. Her dumper hele otte af stolene, mens de resterende tre får anmærkninger for let forhøjet indhold af uønsket kemi som ftalater, farvestoffer og flammehæmmere.

"Siden vi i 2011 begyndte at teste for skadelige stoffer i de dele af autostolen, barnet er i kontakt med, er det lykkedes de fleste producenter stort set at fjerne stofferne fra stolene, hvor de ikke har noget at gøre. Derfor er det også både bekymrende og skuffende at se, hvor dårligt autostolene i segmentet her klarer sig," siger bilteknisk redaktør Søren W. Rasmussen og tilføjer:

"Man må aldrig gå på kompromis med sikkerhed. Desværre er det, hvad stort set alle testens stole gør. Derfor er det bedste råd at købe en autostol, der passer til barnets størrelse, og som passer til bilen, og i øvrigt sørge for at få den nødvendige instruktion i brug af stolen."

Læs mere her

tags: euro, 2011, bilen, FDM, kemi, supermarked,

Historisk gys i børnehøjde

Tag med til det gamle slot og mød spøgelser gennem 1000 år i Charlotte Blays nye børneroman, "Himmelborgens hemmeligheder" Anna og Uffes forældre er skilt. Halvdelen af tiden har de to søskende et helt normalt liv hos deres mor – resten af tiden har de et meget anderledes liv hos deres far. Han er nemlig en ikke helt almindelig godsejer på Gjorslev.

Under en voldsom storm revner muren i det gamle tårn, og snart bliver tingene endnu mere ualmindelige i de store sale, gamle stalde og fugtige kældre. Revnen danner nemlig passage mellem de levende og de døde – og snart er børnene og deres far og deres overtroiske bedstemor absolut ikke de eneste, der bor i det gamle slot…

Himmelborgens Hemmeligheder er en historie for børn, skrevet på baggrund af de 10 år, hvor Charlotte Blay har boet på middelalderslottet Gjorslev på Stevns. Sammen med godsejeren og hans børn er forfatteren gået på opdagelse i både fortid og nutid i slottets kældre, sale, parker og skove.

Beskrivelsen af godset og dets historie har rod i virkelige personer og begivenheder, mens bogens hovedpersoner og øvrige hændelser er delvis fri fantasi - og enhver lighed med nulevende personer er næsten utilsigtet.

På hjemmesiden www.himmelborgen.dk kan man læse mere om godsets historie. Man kan dykke ned i bogens otte forskellige tidsperioder, og man kan få mere at vide om gengangerne. Der er lærervejledning til litterært arbejde, links til mere information og forslag til opgaver.

Charlotte Blay har skrevet mere end 80 børnebøger samt noveller og sange. Det meste har hun hentet inspiration til på rejser Jorden rundt, hvor hun har mødt alverdens børn. Forfatteren fik Kulturministeriets Børnebogspris i 2006.

Se hendes hjemmeside: www.blay.com

Bogens omslag er illustreret af den anerkendte billedkunstner og illustrator Per O. Jørgensen, der blandt andet har lavet forsiderne til de danske versioner af Harry Potter-bøgerne. Illustrationerne i bogen er lavet af både Per O. Jørgensen og illustrator Lykke Bianca.

Bogen udkommer hos Turbine den 24. oktober 2014

Himmelborgens hemmeligheder / Charlotte Blay. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771419702. Vejledende pris 249,95 kr.

For yderligere oplysninger, anmeldereksemplarer og eventuelle interviews, kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, lisette@turbine.dk | 86 12 79 16

Læs mere her

tags: Kulturministeriet, interview, Vejle, kunst, storm, roman, 2006, Harry Potter, forfatter, 2014,

torsdag den 23. oktober 2014

Lancering af ny øl-kogebog, Humlen af Gastronomien 2

Unge elever bag ny øl-kogebog – lancering med ølfrokost 26. oktober på Carlsberg Museum Kom til lancering af den nye kogebog, 'Humlen af gastronomi 2', skabt af unge kokke- og tjenerelever fra Hotel- og Restaurantskolen i samarbejde med Carlsberg Danmark. Test opskrifterne med seks serveringer og få bogen med hjem.

Tag øllen ind i kogekunsten
Hotel- og Restaurantskolen præsenterer i samarbejde med Carlsberg Danmark det sidste nye påhit inden for øllets verden: Lanceringen af den nye kogebog, 'Humlen af gastronomi 2'. Bogen er resultatet af et års udforskning og udvikling af øllets plads i gastronomien.

I anledning af bogudgivelsen disker samarbejdspartnerne op med en særlig 'søndagsfrokost' i det gamle Carlsberg Museum. Mød elever og undervisere bag udgivelsen og besøg fem forskellige stationer med retter inspireret af 'Humlen af gastronomien 2' inddelt i opskrifter til forår, sommer, efter, vinter og dessert. Smag en nyopfundet ølcocktail , øltapas og ølretter med de udvalgte øl til maden - alt sammen udviklet af skolens unge kokke- og tjenerelever under kyndig rådgivning af eksperter. Alle gæster får desuden bogen med hjem til selv at gå på opdagelse i øllets mange muligheder i madlavningen.

Bag om bogen – et passioneret partnerskab
Carlsberg Danmarks egen øl-ekspert, Bjarke Bundgaard, er begejstret for samarbejdet mellem Carlsberg Danmark og Hotel & Restaurantskolen.
"I mange år har øl været fraværende som en del af undervisningen på erhvervsskoler i Danmark – ligesom i resten af samfundet. Kokke- og tjenereleverne blev gerne lært godt op i vin, men ikke i øl. Det ville vi ændre på, for øl kan tilbyde gastronomien meget. Vi ville gerne være med til at undervise fremtidens kokke- og tjenerelever, som stadig er i gang med at finde deres faglige ståsted," fortæller han.

Ca. 800 elever har i alt siden begyndelsen på samarbejdet deltaget i undervisning i brygning, ølsmagning, bryggerhistorik m.m. for at bringe øllet ind i gastronomien som værdig konkurrent til fx vinen. Til sammen har eleverne afslutningsvis udviklet en lang række spritnye opskrifter i løbet af tre intense dage i Ølbyen. Det resulterer nu i årskogebog nummer to, hvor de bedste opskrifter er samlet side om side med fif og de historier fortalt af passionerede connaisseurs fra både ind- og udland. I år har skolens tjenerelever også deltaget i '3 dage i Ølbyen' med den udfordring at skabe en række ølcocktails med få råvarer.

Læs mere her

tags: Danmark, Carlsberg, kunst, råvarer, udland, undervisning,

tirsdag den 21. oktober 2014

Fabelagtigt fantasyeventyr - for voksne!

Et originalt univers, hvor blodige kampe og voksne drifter driver handlingen frem, gør "Blodsværmen" til en sjælden, dansk udgivelse. En fantasyroman skrevet særligt til unge og voksne læsere. 18. oktober – på Herlufsholm Fantasymesse – udkommer Blodsværmen, skrevet af en bibliotekar, der dagligt ser lånere lede forgæves efter dansk fantasy for voksne. Blodsværmen er en intens fantasyfortælling, og lidt usædvanligt er elementer af moderne teknologi og science fiction taget med over i den magiske verden. Resultatet er en moderne fantasyroman, der vil overraske selv garvede fantasylæsere.

Handling: Intet går som forventet under Rushas ørkenprøve, og snart må Horan og Eliya indse, at deres søn er i fjendens hænder. Da deres venner også forsvinder sporløst, bliver de tvunget til at kæmpe for deres overlevelse. I andet bind af Traia Trilogien sender guden Sar Blodsværmen mod Traia. Men vil De lyse Guder atter hjælpe Horan og hans venner mod den mørke gud Mægtige kræfter er på spil, og drengen Rusha viser sig at være en af det store spils afgørende brikker.

Blodsværmen er den selvstændige fortsættelse til Natdværgen (2011) og andet bind i Traia-trilogien. Som i første bind tilbyder A. Rune os en magisk rejse med underjordiske byer, mytiske skabninger, avancerede våben og flyvende slagskibe. Men samtidig en smuk og almen historie om kærlighed, venskab, vilje og eksistens.

A. Rune: (Asbjørn Rune Bourgeat), f. 1973, er cand. mag. i religion, historie og græsk drama og arbejder til daglig som bibliotekar. Blodsværmen er hans anden roman.

Læs mere her

tags: 2011, våben, selvstændig, science fiction, roman, 1973, ørken, teknologi,

Ny dansk ungdomsroman i horror-genren

"Den druknede" er en spændende og veludført horror-roman til de unge. Et gammelt afsidesliggende kloster viser sig at gemme på en dyster hemmelighed, og pludselig bliver gammel overtro til uhyggelig virkelighed med mord, gys og rædsel i kampen for at stoppe "den druknede". Nik, eller Nikolaj, som han egentlig hedder, er sammen med sin far flyttet fra København til en kedelig provinsby. Her er han ret alene med sin passion for horror-metal musik og er draget af de mange historier og den overtro, der er forbundet med byens afsidesliggende kloster.

Det viser sig dog hurtigt, at tingene er langt mere uhyggelige og mystiske, end Nik nogensinde havde forestillet sig, og snart er han viklet ind i et spil på liv og død.

"Den druknede" er horror i ungdomshøjde. Den fortæller effektfuldt og direkte til målgruppen og formår at udfolde et på én gang overnaturligt og troværdigt univers.

Historien er mystisk, uhyggelig og fascinerende, og man lader sig rive med ind i Niks kamp for at bryde klosterets forbandelse og stoppe den druknede, inden Nik selv bliver det næste offer.

"Den druknede" er Kristoffer Jacob Andersens anden ungdomsroman i horror-genren.

Om forfatteren
Kristoffer Jacob Andersen har tidligere udgivet Erik Jernhånd, Tupilak, Omega Waffe og Dansk tusmørke samt en lang række noveller. Han er uddannet folkeskolelærer og har skrevet bøger siden 2011.

"Den druknede" udkommer hos TURBINE den 17.10. 2014


Den druknede / Kristoffer Jacob Andersen. TURBINE, Aarhus 2014. ISBN: 9788771419870. 228 sider. Vejledende pris 249,95 kr.


Læs mere her

tags: 2011, København, Vejle, roman, folkeskole, forfatter, skolelære, 2014, provins,

søndag den 19. oktober 2014

De små elever knækker engelsk-koden med digitale materialer

Hvordan lærer man børn, der ikke kan læse og skrive et helt nyt sprog Spørger man eksperterne, er svaret at børns sprogører formes bedst gennem kommunikation og interaktivitet. Derfor har forlaget DigTea udviklet en digital bogserie, hvor de små elever får det engelske ind gennem billeder, lyd og leg. Når eleverne i landets yngste klasser i disse dage for første gang præsenteres for de engelske gloser, er det uden et skriftsprog at læne sig op ad. Som del af den nye folkeskolereform skal børn nu lære engelsk allerede fra første klasse, men forskning viser at man i første omgang skal holde sig fra udenadslære og grammatiske remser. Så når man ikke kan læse, må øjne og ører vise vejen.

Derfor har forlaget DigTea udviklet en pakke med digitale læremidler, der introducerer det nye fag gennem lyd og billeder på tablet, PC eller iPad. De digitale materialer er udviklet med henblik på at udfordre eleverne sprogligt gennem arbejdet med dialoger. Karakteruniverset i materialerne tæller blandt andet aben Alec og hans dyrevenner, der med sjove stemmer og lige så sjove illustrationer i særdeleshed gør det engelske sprog tilgængeligt for eleverne.

- Den digitale bogs styrke er i høj grad kombinationen af lyd og billeder, fortæller Kari Thynebjerg, forlagschef hos DigTea. – Eleverne kan få støtte i lydbilledet og samtidig se både billeder og tekst. Formålet er at gøre sproget funktionelt, derfor lægger materialet også op til dialog, så der kan blive åbnet op for kommunikationen i klasselokalet.

Kari Thynebjerg, der selv har en baggrund som lærer, fortæller desuden at der allerede har været positiv respons på de digitale udgivelser.

-Fra lærerne der benytter materialet ved vi at børnene hurtigt bliver grebet af bøgerne og deres univers. Vi har blandt andet fået at vide, at eleverne er vilde med Alec og hans venner og efterligner dyrenes dialoger og stemmer. Og børn er jo sultne efter at lære engelsk, de ved godt hvad det handler om og hvad det skal bruges til, så godt begyndermateriale er meget vigtigt.

DigTea har siden 2011 udgivet undervisningsmaterialer, som er fleksible, digitalt funderede og i tråd med den nyeste viden om børns læring. Der lægges i udgivelserne vægt på interaktivitet og lyd, og materialerne på digibogen.dk er udviklet til at kunne bruges på alle digitale platforme.


Læs mere her

tags: 2011, universet, folkeskole, kommunikation, undervisning, sprog, undervisningsmateriale, stemmer,

lørdag den 18. oktober 2014

Byggeriet af den ultimative LEGO® oplevelse går i gang

Fra 2016 kan LEGO fans i alle aldre opleve LEGO® historien og LEGO klodsernes uendelige muligheder i et 12.000 m2 stort oplevelsescenter i Billund. I dag blev grundstenene til det unikke "LEGO House" lagt. "For mig er LEGO Klodsen indbegrebet af systematisk kreativitet - at stringensen og rationaliteten i LEGO klodsen tillader børn i alle aldre uendelige muligheder for at skabe deres egne verdener og leve i dem gennem legen. Vi er blevet inspireret af LEGO klodsens modularitet til at skabe LEGO House. Bygningen vil fremstå som en sky sammensat af LEGO klodser, der indvendigt danner rum til udforskning og udstillinger for besøgende. På ydersiden danner stabelen af klodser taget til en overdækket plads og et bjerg af indbyrdes forbundne terrasser og legepladser."

Den ultimative LEGO oplevelse
Bygningen ventes at åbne for besøgende i 2016, og i dag blev den officielle start på byggeriet markeret. Ved begivenheden sagde Jørgen Vig Knudstorp, adm. direktør i LEGO Koncernen:

"I dag sår vi frøene, der over de næste mange måneder vil vokse og blive til det eneste sted i verden, hvor børn, fans, familier og voksne kan opleve den fulde LEGO historie og blive inspireret af de endeløse muligheder, LEGO klodsen byder på."

Når LEGO House byggeriet er færdigt i 2016, vil en gigantisk LEGO klods sidde på toppen af den 23 meter høje bygning, der dækker et areal på 12.000 m2 – herunder en overdækket plads på 2.000 m2.

LEGO House vil byde på store udstillings- og oplevelsesområder, en café, en unik LEGO butik, den overdækkede plads og de mange åbne terrasser. Det ventes at cirka 250.000 gæster vil besøge LEGO House årligt.

Billunds borgmester, Ib Kristensen sagde ved grundstensnedlæggelsen:

"Vi er stolte af, at LEGO Koncernen har valgt Billund som placering for LEGO House. Det er et vidnesbyrd om den stærke forbindelse, der har været gennem årtier mellem virksomheden og lokalsamfundet, og det er et vigtigt bidrag til den fremtidige udvikling af vores by."

LEGO House kommer til at sætte sit præg på byen, understregede Søren Lund, General Manager for LEGO House:

"Vi håber, at LEGO House i sig selv bliver en attraktion og et samlingspunkt for både lokale borgere og de mange, der besøger Billund. Ikke kun på grund af den fantastiske arkitektur, men også fordi det vil være gratis at bevæge sig via trapper hen over bygningen og opleve de forskellige terrasser. Jeg er spændt på at følge byggeriet og ser frem til at byde de første gæster velkommen og give dem den ultimative LEGO oplevelse."

Fakta om LEGO House
• LEGO House er på 12.000 m2.
• LEGO House bliver 23 meter højt.
• Der er fri adgang hen over LEGO House ad trapper og terrasser.
• Der vil være fri adgang til en 2.000 m2 stor overdækket plads med café og en særlig LEGO butik inde i LEGO House.
• Den største del af LEGO House bliver for betalende gæster og består af fire specialdesignede legezoner. Udstillingerne og oplevelserne i legezonerne giver gæsterne helt unikke LEGO oplevelser, hvor de både skal bruge hoved og hænder. Desuden bliver gæsterne præsenteret for historien om familie-virksomheden og udviklingen af LEGO produkterne, LEGO brandet og LEGO Koncernen.
• Byggeriet ventes afsluttet i 2016.
• LEGO House er et af LEGO Koncernens bidrag til visionen om Billund som Capital of Children.
Læs mere her: http://www.capitalofchildren.com/en-us/

Læs mere her

tags: Billund, direktør, borgmester, virksomhed, 2016, kreativ, Fakta,

fredag den 17. oktober 2014

Ny billedbog om Oscar & Olivia

Hop om bord i ubåden med Oscar og Olivia, og dyk med ned under badebassinets havoverflade på en uforglemmelig skattejagt! Forfatter og illustrator udgiver nu tredje historie i den populære billedbogsserie om søskendeparret Oscar og Olivia, der denne gang tager på eventyr i badebassinet, der viser sig at gemme på en ganske særlig verden under den uskyldige overflade. En verden fuld af farvestrålende fisk, med den skøre sørøverkaptajn B. S. Prutte og med en meget stor hval …

Alle tre bøger i serien er også tilgængelige som apps via iTunes. Se desuden trailere, download tegninger og meget mere på www.oscarogolivia.dk.

Fra hjemmesiden:
Oscar og Olivia er en helt ny måde at fortælle historier til børn og barnlige sjæle. Historien kan bruges både på Ipad og Iphone, som godnathistorie, til fælles hygge på sofaen, som afslapning på køreturen og meget meget mere.

"Oscar og Olivia og sørøverskatten" udkommer som bog den 19. august 2014 ved TURBINE forlaget.


Læs mere her

tags: Oscar, 2014,

Er Spørge-Jørgen lig med innovation - eller skal han dø

I den gamle børnesang om Spørge-Jørgen, spørger Jørgen om alt mellem himmel og jord. Sangen beskriver børns umættelige nysgerrighed på tilværelsen. Men skal Spørge-Jørgen dræbes, når de unge træder ind på en voksen arbejdsplads Innovation eller irritation

Når unge kommer ud på arbejdsmarkedet, kommer de som regel med en stor portion nysgerrighed og er ivrige efter at lære. Denne videbegærlighed kan virksomhederne vælge at bruge konstruktivt eller dræbe.

Kunsten for en ung medarbejder er at lære, hvordan man tilpasser sig en ny virksomhedskultur, og i den sammenhæng kan det være en god idé at have en ung kollega eller en medarbejder med ungt sind, som kan støtte de nyansatte unge, når de unge starter deres arbejdsliv blandt voksne.

Den verbale og non-verbale kommunikation er svær at være mester i, når man er teenager eller i starten af 20´erne. Spørge-Jørgen har en umættelig spørgelyst, og unge med den samme attitude skal ikke socialiseres i en grad, hvor spørgelysten og innovationen dræbes, men guides på vej, så spørgsmålene er intelligente og doseres i en fornuftig mængde.

Sociale medier i en voksen kontekst

Generation Y, også kaldet millennials, som er født i 80´erne eller senere, er kommunikationsmæssigt længere fremme i brugen af Facebook, Twitter og Instagram i forhold til ældre generationer. Nogle af disse unge betragter allerede email-kommunikation som værende gammeldags.

På de sociale medier kan tonen til tider være meget skarp og direkte, så det handler for de unge om at lære at bruge sproget med omtanke, dyrke den gode tone og tænke før man taler, i forbindelse med starten på deres voksne arbejdsliv.

At kommunikere på en voksen måde, gør for de unge, at de hurtigere får indflydelse via den voksne accept. Derigennem lytter de ældre kollegaer bedre efter, når de unge kommer med nye innovative tiltag og tanker.

Innovation som konkurrenceparameter

Innovation for generation Y er vigtig, og en arbejdsplads vælges ofte ud fra dette kriterium.

Danmark ligger i top, ifølge Gallup Europe´s 2014 undersøgelse vedrørende EU-innovationsudviklingen siden år 2010. Så der er umiddelbart tale om et godt match. Udfordringen er blot for de danske virksomheder at få innovation som jobparameter kommunikeret ud til de unge.

For virksomhederne ligger udfordringen i at definere og kommunikere innovation på samme måde som de unge forstår ordet. Er det at tage chancer At være kreativ Bruge ny teknologi til at forenkle og optimere processer, eller opfinde nye produkter

Ole Holdgaard, chefredaktør på ungdomswebsitet Ungunivers.dk giver svaret: "
Formidlingen af virksomhedernes innovationskultur til generation Y er essentiel. Svaret til virksomhederne ligger i at spørge de ambitiøse unge, som er på vej ud i erhvervslivet, hvordan de forstår ordet innovation".

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, EU, Facebook, virksomhed, chefredaktør, erhvervslivet, teknologi, arbejdsliv, Gallup, kreativ, Europe, kommunikation, arbejdsmarked, sprog, konkurrence, innovation, 2014,

torsdag den 16. oktober 2014

De unge piger mangler stadig nogen at tale med!

GirlTalk.dk fejrer i dag 10 års jubilæum, og konklusionen efter 10 år med rådgivning af tusinder unge piger er, at pigerne stadig har brug for nogen, der vil lytte til dem, og som kan tale deres sprog. Da GirlTalk.dk startede 1.september 2004 var der stor søgning fra unge piger, som manglede nogen at tale med, og GirlTalk.dk var banebrydende ved at åbne den første chatrådgivning af sin slags i Danmark. Her kunne de unge piger finde nogen, der ville lytte til dem og kunne tale deres sprog. Sidenhen er det blevet til mange tusind samtaler. Årligt har GirlTalk.dk mere end 4000 samtaler med unge piger.

Lederen af GirlTalk.dk, Anna Bjerre uddyber;
"Desværre er behovet for at hjælpe de unge piger i Danmark ikke blevet mindre i dag, der er bare kommet nye problemer til – bl.a. som konsekvens af de sociale medier. Igennem alle årerne har vi set piger, der er begyndt at skade sig selv eller tage overdosis af f.eks. hovedpinepiller for at håndtere deres problemer. GirlTalk.dk har fulgt mange af disse piger og arbejder meget aktivt for at hjælpe dem til at finde andre og bedre løsninger."

På grund af bl.a. den ændrede lovgivning for smertestillende håndkøbsmedicin er der i dag færre piger, der tager overdosis, men problemet er stadig ikke løst.

"Vi er langt fra i mål. Mange piger skader sig selv i smug og har svært ved at tale med deres venner, forældre eller kærester om deres vanskeligheder. Selvom mange af pigerne på overfladen ser ud til at have det godt, kæmper de indvendigt med dårligt selvværd og følelser af tomhed, ensomhed og tristhed. Og sociale medier har ikke hjulpet på problemet, kan vi konstatere."

Og netop pigers og unge kvinders mentale helbred er også under stor bevågenhed af både eksperter og politikere. Ifølge Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil kæmper næsten hver femte unge kvinde med mentale helbredsproblemer (se sundhedsstyrelsen.dk).

"Ideelt set burde der ikke være brug for GirlTalk.dk, men vi må konstatere, at behovet stadig er stort, og at der derfor stadig er brug for et frirum for de her piger" slutter Anna Bjerre af.

For mere information kontakt:
Anna Bjerre, psykolog og daglig leder, anna@girltalk.dk eller 2252 5258


Læs mere her

tags: Danmark, politi, medicin, lovgivning, Sundhedsstyrelsen, sprog, hovedpine, helbred,

onsdag den 15. oktober 2014

Over 50.000 små børn skal synge sammen

Tusindvis af børn og i hvert fald én minister stemmer i koret, når DRs 'Syngelyst'-kampagne atter arrangerer 'Små Synger Sammen'-dag torsdag den 11. september for 3-6-årige over hele landet. 'Små Synger Sammen' henvender sig til børn i dagtilbud, børnehaver og vuggestuer, og over 50.000 små børn, pædagoger og dagplejemødre i over 2250 institutioner deltager.
Det er syvende gang, 'Små Synger Sammen'-dagen bliver holdt, og efterhånden er det blevet lidt af en tradition, at de mindste denne ene gang om året samles om at synge i et stort fællesskab.

Årets tema er 'Skoven', hvor der bliver lagt op til, at børnene vælger sange om skoven og skovens dyr, men temaet er kun inspiration. DR sætter rammerne, og så er det op til pædagoger og dagplejere at gøre, som det bedst passer ind.

"'Små Synger Sammen' er bare blevet større og større siden starten i 2008. Sangglæden er enorm i landets dagtilbud, og samtidig er jeg imponeret over den kreativitet, der er i arrangementerne. Der er ikke et af dem, der ligner hinanden. Alle undersøgelser viser, at sang er med til styrke børns sprog, og det er anden grund til, at jeg glæder mig over den store syngelyst," siger Birgit Bergholt fra DR Kultur, som er sekretariatsleder for 'Syngelyst'-kampagnen.

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen åbner 'Små Synger Dagen' på Tårnby Torv på Amager sammen med Børnehaven Englandsvej 348, der vil synge ni skovsange for de rejsende og handlende. Og landet over kommer der til at foregå stribevis af arrangementer.

Sang 2400 steder
Sidste år sang de mindste hen ved 2400 steder i landet, og på dr.dk/smaasyngersammen kan man se, hvor der bliver sunget i år.

For eksempel mødes 150 børn fra daginstitutioner i Herning til fællessang på biblioteket – og her opfordres børn og voksne for eksempel til at tage tøj på i skovens farver: brunt og grønt. I Aarhus inviterer Børnekulturhuset og Musikhuset de 3-6-årige til en festlig Skrallebang-koncert i Musikhusets foyer, og i Esbjerg synger børn fra børnehaven på Nygårdsvej og ældre sange for hinanden – samtidig med, at børnenes tegninger til sangene bliver vist på storskærm.

'Syngelyst'-kampagnen kører foreløbigt til og med 2014. Det er DR, der står bag det og huser sekretariatet, og Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bakker op om initiativet økonomisk.

NYTTIGE LINKS
· Se på kortet her, hvilke dagtilbud dit lokalområde, som har sangarrangementer på dagen: http://www.dr.dk/Undervisning/Syngelyst/SmaaSyngerSammen/Syngekortet/2014/Syngekort2013.htm

· DRs Klipkassen har lavet et tema om Skoven:
Vilde Venner i skoven: http://www.dr.dk/klipkassen/player/ ts=vilde-venner-i-skoven
Sange om skoven: http://www.dr.dk/klipkassen/player/ ts=sange-om-skoven

Læs mere her

tags: England, 2008, Kulturministeriet, Esbjerg, økonomi, 2013, Amager, Herning, koncert, kreativ, børnehave, Undervisningsministeriet, sprog, 2014, stemmer,

tirsdag den 14. oktober 2014

Landsdækkende skrivekonkurrence for folkeskoleelever går i gang

CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Landsdækkende skrivekonkurrence for folkeskoleelever går i gang --> // # ###################################################################### # // // # Form validation customer to_payment // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#form_to_payment").validate({ rules: { accept_terms: { required: true } }, messages: { accept_terms: { required: 'Du skal accepterer handelsbetingelserne
' } }, errorLabelContainer: "#error" }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation Search // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#pwsearch").validate({ rules: { q: { required: true } }, messages: { q: { required: 'Du skal indtaste et søgeord' } }, showErrors: function(errorMap, errorList) { // Do nothing here }, }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation customer new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#signup_company").validate({ rules: { cus_companyname: { required: true }, cus_address: { required: true }, cus_city: { required: true }, cus_cvrnr: { required: true }, cus_website: { required: true }, cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_companyname: { required: 'Firmanavn mangler' }, cus_address: { required: 'Adresse mangler' }, cus_city: { required: 'Postnr & by mangler' }, cus_cvrnr: { required: 'CVR nr. mangler' }, cus_website: { required: 'Hjemmeside mangler' }, cus_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation journalist new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#journalist_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true }, cus_password: { required: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, cus_password: { required: 'Password mangler' } } }); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation subscriber new signup // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#subscribe_signup").validate({ rules: { cus_contactperson: { required: true }, cus_mail: { required: true, email: true } }, messages: { cus_contactperson: { required: 'Navn mangler' }, cus_mail: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' } }, errorLabelContainer: "#error_pmdata" }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide categories // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_categories").click(function() { $('#categories_popout').fadeIn('fast',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('#categories_popout').fadeOut('fast'); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide languagechanger // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery("#show_languagechanger").click(function() { $('.languagechanger_wrapper').show('',function(){ $(document).bind('click', function (e) { var clicked = $(e.target); if (!clicked.parents().hasClass("xxx")) { $('.languagechanger_wrapper').hide(''); $(document).unbind('click'); } }); }); }); }); // # ###################################################################### # // // # Show / hide featurelist // # ###################################################################### # // jQuery(function($){ jQuery(".question").click(function() { var ID = $(this).attr("id"); $('.moreinfo').slideUp('fast'); $('.'+ID).slideDown('fast'); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#showfeatures").click(function() { $('.feature-table').show(); $('#showfeatures').hide(); $('#hidefeatures').show(); }); }); jQuery(function($){ jQuery("#hidefeatures").click(function() { $('.feature-table').hide(); $('#showfeatures').show(); $('#hidefeatures').hide(); }); }); $(document).ready(function(){ $(".preview_image_image").hover(function(){ $('#imageHoverDiv'+this.id).show(); }); $(".imageHoverDiv").mouseleave(function(){ $(".imageHoverDiv").hide(); }); }); // # ###################################################################### # // // # Watermarks // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $('#orderinfo_company').watermark('Virksomhed'); $('#orderinfo_contactperson').watermark('Kontaktperson'); $('#orderinfo_email').watermark('E-mail'); $('#orderinfo_phone').watermark('Direkte tlf.'); $('#orderinfo_remarks').watermark(''); }); // # ###################################################################### # // // # Form validation order more info // # ###################################################################### # // $(document).ready(function(){ $("#moreinfo").validate({ rules: { orderinfo_contactperson: { required: true }, orderinfo_email: { required: true, email: true }, orderinfo_phone: { required: true } }, messages: { orderinfo_contactperson: { required: 'Kontaktperson mangler' }, orderinfo_email: { required: 'Mail mangler', email: 'Mail mangler' }, orderinfo_phone: { required: 'Telefon mangler' } } }); });   Få dit eget presserum    .topbar_icon_plus { position:relative; top:3px; font-size:18px; } .topbar_button_container { position:relative; top:5px; float:right; margin-right:0px; } .topbar_container_inner { border-bottom:2px solid #d8d8d8; padding:6px; height:34px; margin-top:2px; } .topbar_logo { width:130px; float:left; position:relative; top:1px; } .topbar_container { position:fixed; top:0px; width:100%; z-index:100000; height:47px; background-color:#fff; border-bottom:1px solid #bfbfbf;vertical-align:middle; text-align:center; } .menuprotiop { font-weight:bold; display:inline; background-color:#f2f2f2; padding:10px 10px 10px 10px; font-size:13px;color:#333; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; border-bottom-radius: 4px; cursor:pointer; border:1px solid #cccccc; background: rgb(255,255,255); /* Old browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(229,229,229,1) 100%); /* FF3.6+ */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,1)), color-stop(100%,rgba(229,229,229,1))); /* Chrome,Safari4+ */ background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */ background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* Opera 11.10+ */ background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* IE10+ */ background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,1) 0%,rgba(229,229,229,1) 100%); /* W3C */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e5e5e5',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ } .menuprotiop:hover { background:none; background-color:#ed6524; color:#fff; border: 1px solid #fff; } Skift sprog --> 14-10-14

Landsdækkende skrivekonkurrence for folkeskoleelever går i gang Hos Danmarks største boghandel, Saxo, går jagten på morgendagens forfatterhåb ind, når der onsdag udskrives novellekonkurrence for alle landets elever i 6. til 9. klasse. Den 15. oktober lyder startskuddet til en landsdækkende novellekonkurrence, som for andet år i træk afrunder Skrivedysten, der er en gratis, online forfatterskole for unge.

Det er Saxos digitale platform for selvudgivelse, Saxo Publish, der i samarbejde med DR står bag Skrivedysten, hvor spirende skrivetalenter kan følge skriveøvelser på video og se sjove klip fra DRs arkiver, som handler om læsning og skrivning.

I år har forfatterne Marie Oscilowski og Camilla Wandahl stået for undervisningen, og skriveøvelserne ligger på Saxo.com, hvor der også er inspiration at hente til novellekonkurrencen.

Skrivedysten er ét blandt flere aktuelle initiativer fra Saxo, som skal skabe læseglæde og vække skrivelysten i alle, og med novellekonkurrencens begyndelse i morgen opfordres unge med forfatterdrømme til at teste deres skrivetalent.

Sådan deltager du:
Novellekonkurrencens tema er FORANDRING, og novellerne må max være på fem A4 sider.
Ud fra alle bidrag vælges tre vindere, som modtager feedback på deres noveller fra Skrivedystens undervisere. Den bedste novelle udgives på Saxo Publish, og forfatteren bag modtager et gavekort på 4000 kroner til fest for hele klassen.
Novellerne sendes til skrivedysten@saxo.com. Fristen for indsendelse er den 15. november.

Læs mere om Skrivedysten og novellekonkurrencen på www.Skrivedysten.dk

Om os:
Saxo er Danmarks første og største online boghandel med flere millioner titler. I mere end 50 år har vi arbejdet for at bringe forfattere og læsere tættere sammen. Vi mener, at vejen til læring og oplevelser skal være let og ligetil. Sæt ordet frit.


Læs mere her

tags: Danmark, Microsoft, browser, folkeskole, journalist, undervisning, sprog, konkurrence, forfatter, boghandel,

Workshop om udfordringer ved at undersøge unges kostvaner

Udfordringerne ved at få unge mennesker til at deltage i kostundersøgelser og problemerne ved at registrere, hvad de unge spiser, vil blive behandlet på en nordisk workshop. DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af workshoppen, der finder sted i Gøteborg i december 2014. Fagfolk på området kan tilmelde sig workshoppen indtil den 30. oktober. Kostundersøgelser giver adgang til data om, hvad folk spiser, som fx kan bruges til at målrette sundheds- og ernæringsoplysning eller vurdere, om folk er udsat for sygdomsrisici gennem den kost, de indtager. Det kan dog være udfordrende at få unge mennesker til at deltage i sådanne undersøgelser.

På en workshop den 4. og 5. december vil forskere fra Danmark, Sverige og Norge sætte fokus på, hvordan man kan rekruttere unge mennesker til kostundersøgelser, og hvordan man kan gøre det nemmere for unge mennesker at deltage ved at skræddersy undersøgelsesmetoderne til deres behov – fx ved bruge relevant teknologi som smartphones. Fagfolk på området kan tilmelde sig workshoppen indtil den 30. oktober.

DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af workshoppen.

Læs mere her

tags: Danmark, Sverige, Norge, december, teknologi, DTU, 2014, sygdom, ernæring,

mandag den 13. oktober 2014

Ros til politikerne for den første familiepakke

- målrettet gode, ordentlige og almindelige danske børn og forældre Berlingske nyhedsmedier skriver:

Et enigt folketing står bag en ny skilsmissepakke, som skal forhindre chikane mellem skilsmisseforældre. Foreningen Far ser initiativet som et meget vigtigt skridt i retningen mod ligestilling af forældrene, når mor og far går fra hinanden. Folketingets partier møder rosende ord fra Foreningen Far for den nye skilsmissepakke, der med en række initiativer skal forhindre, at fraskilte forældre chikanerer hinanden og kan lykkes med at forhindre, at den ene forælder ikke ser deres fælles barn i flere måneder.

»Det er et positivt og et meget vigtigt skridt i den rigtige retning,« siger foreningens landsformand, Jesper Lohse, og uddyber: »Det, man sætter ind over for, er nogle af de mest kendte standardmetoder for, hvordan en forælder kan holde et barn væk fra den anden forælder. Det er noget, der kan ramme alle forældre i dag, og det er noget, der rammer ordentlige mennesker. Og det må det naturligvis ikke.«

Socialminister Manu Sareen (R) og socialordførerne fra alle Folketingets partier er blandt andet blevet enige om, at skilsmisseforældre fremover har mødepligt i Statsforvaltningen, når forældrene skal have afklaret spørgsmål om samvær med deres barn. Dermed får en forælder ikke længere mulighed for at melde »kunstigt« afbud for at afholde den anden forælder fra at se barnet.

Det er en af de standardmetoder, som Jesper Lohse henviser til, og han mener, det er vigtigt at sende et signal om, at den opførsel ikke er i orden. »Vi skal belønne god adfærd. Belønner vi forkert adfærd, så er det det, vi får. Så det sender et klart signal om, at forældre altså skal samarbejde positivt omkring børnene,« siger formanden.

Han ser skilsmissepakken som første skridt i retningen mod en ligestilling af ligeværdige forældre. »Lovpakken sætter ind mod den gruppe, hvor det er imod enhver sund fornuft, at barnet ikke får lov til at opleve to glade forældre, og forældrene lige pludselig følelsesmæssigt bliver ramt at noget, som man ikke på nogen måde kan forestille sig, uden man har oplevet det,« siger Jesper Lohse.

Anbefaling

Foreningen Far anbefaler overordnet politikerne en helt ny strategi på familie og socialområdet i Danmark og gennemførelse af en familiepakke II og III. Vi bør politisk og ledelsesmæssigt sikre at der kommer positivt styr på det moderne familieliv i Danmark med 37 familieformer, da det har direkte indflydelse på bæredygtige vækst, innovation og beskæftigelsen. Vi står på familieområdet med en lovgivning og praksis som har været forsømt i årtier og som kører i hestevogn, fordi det er et meget følsomt politisk område. Alle bør samarbejde positivt for at skabe gode og sunde vilkår for alle børn og forældre i Danmark.

En familiepakken II kan med fordel indeholde en lovreform med ligestilling af kernefamilierne og de 36 moderne familieformer i de 10-12 forskellige familielove i flere forskellige ministerier som ikke altid taler godt nok sammen i dag. Der i dag meget stor forskel juridisk og økonomisk for moderne familier i forhold til kernefamilierne, bare fordi forældrene ikke bor sammen. Dette selv om de fleste forældre i Danmark er fantastiske, samarbejder positivt og har glade børn med god kvalitetstid. Lad os for god ordens skyld huske på at forældre i kernefamilier også kan skændes.

Forældede begreber som bopæl og samværsforældre som indirekte er markant forskelsbehandling af fædre og mødre imod enhver sund fornuft og samfundsudviklingen bør afskaffes for ligeværdige familier. Forældrene bliver ramt af tekniske lovhindringer, som skaber en kamp imod enhver sund fornuft. Skal der træffes individuelle og konkrete familieløsninger i dag, skal vi lade være med at proppe alle børn og forældre ned i den samme kasse. Lav dog i stedet en liste med de 25 ting, som forældrene i visse tilfælde er uenige om og opdel dem om nødvendigt i en grøn, gul og rød gruppe, som der kan træffes individuel og konkret vurdering om baseret på lige muligheder, belønning af god forældreevne og kvalitetssikring, så vi sikre at det rent faktisk er den bedste afgørelse der træffes for barnet og hele familien.

En familiepakke III kan med fordel indeholde en modernisering og strukturændring med fokus på frit valg for forældre i alle familieformer, rådgivning og mægling der virker samt en speciel enhed eller en familiedomstol, som skal gøre at færrest mulig forældre skændes med børn i "ingenmandsland" i takt med samfundsudviklingen og de ligeværdige familieformer. Vi har på grund af samfundsudviklingen behov for at tænke nyt og skal tage sagerne i opløbet i lighed med eksempelvis Norge og sikre færrest mulige familie sager baseret på forebyggelse og god offentlig sagsbehandling af selv de mest alvorlige børnesager i Danmark. Det er naturligvis muligt ledelsesmæssigt, som i andre livsvigtige menneskelige systemer med succes.


Bekymring af dansk kvindesamfund og børns vilkår

Foreningen Far opfodrer i forbindelse med lovforslaget dansk kvindesamfund og børns vilkår til at samarbejde positivt til glæde for alle danske børn og familier.

Det er – med al venlighed og respekt en anelse besynderligt - at den ligestilling som dansk kvindesamfund mere end andre har skabt i Danmark og som er positiv for samfundet, pludselig ikke gælder alle mennesker i uddannelseslivet, arbejdslivet og familielivet, som grundlæggende forudsætning i vores samfund. Kærligheden til vores børn og børns kærlighed til begge forældre er trods alt for langt de fleste gode, ordentlige og almindelige familier det vigtigste i livet. Det er grunden til at vi altid skal belønne god adfærd, men bestemt også skal blive langt bedre til at håndtere de hårdeste sager med forældrefremmedgørelse, psykisk sygdom, vold, misbrug, pædofili og livslang socialhistorik med en social arv der går igen, fordi ingen tør bryde den. Vi har alle interesse i at sikre disse sager med god ledelse, kvalitetssikring og teamwork.

Det er samtidig - med al venlighed og respekt - ærlig talt lidt besynderligt at børns vilkår aldrig har formået at tale om et af de mest oversete områder for børn i Danmark, som i en måling i Politiken i befolkningen for nylig, er børn og fædres rettigheder. Dette er kritisabelt af børns vilkår samtidig med at man aldrig oplyser politikere, pressen, befolkningen eller for så vidt vel Egmont fonden, at børns vilkårs primære kontaktflade er børn og mødre.

Børns vilkår trykte store lobbyist brochure om eneforældremyndighed ved lovændringerne i 2012, som mere end noget andet må anses, at have forsinket en fornuftig ledelsesmæssig proces og modernisering for ligeværdige familier såvel som de hårdeste børnesager efter vores oplevelse. For sagen er at eneforældremyndighed på grund af en total mangel på kvalitetssikring og tekniske lovhindringer skabt overtid, faktisk i dag bringer danske børn i fare i de mest alvorlige børnesager. Det sker fordi børn ofte får bopæl hos forkerte forældre som lyver sig til det. Foreningen Far oplever det dagligt hos både mødre og fædre – og ser meget alvorlige sager med begge køn. Faktisk er det muligt i dag at sikre sig eneforældremyndighed og barnets bopæl på en time med simple løgne eller falske aftaler lavet i Photo shop uden at nogen handler.

Så Foreningen Far opfodrer inderligt dansk kvindesamfund og børns vilkår til, at samarbejde positivt med fokus på alle de 1.3 millioner danske børn med god ledelse og overholdelse af FN børnekonventionens artikel 2 om forbud mod enhver form for forskelsbehandling af barnets forældre baseret på køn eller anden stilling f.eks. det moderne familieliv.

Vi kan ikke tale om FN børnekonventionens artikel 3 om det bedste for barnet, hvis der hverken er fuld information, teamwork, kvalitetssikring, tab af viden, sker forskelsbehandling, er lang sagsbehandlingstid – og vi ikke begynder at belønne mennesker for de mennesker de faktisk er. Der er ingen tvivl om at vi med god politisk og offentlig ledelse, modernisering og markant kvalitetssikring kan sikre at alle børn og familier har det godt i Danmark, herunder sikre de mest alvorlige børnesager.

Det er et fælles ansvar.


OM FORENINGEN FAR
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre er en frivillig forening med ca. 40 års erfaring på familie området. Foreningen har aktuelt over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn fra 300 danske byer og over 50 lande om året som søger vejledning. Foreningen Far har 12 landsdækkende rådgivningscentre, som yder rådgivning om barsel, faderskab, positivt samarbejde, familie lovgivningen og praksis, skilsmisser med fokus på positive løsninger for hele familien og glade børn. Foreningens rådgivere er mænd og kvinder med erfaring som forældre, bedsteforældre eller fagligt. Al rådgivning er gratis - både mænd og kvinder er velkommen hos Foreningen Far.

Læs mere her

tags: Danmark, Norge, FN, politi, økonomi, uddannelse, kunst, lovgivning, Politiken, Folketinget, lovforslaget, 2012, domstol, arbejdsliv, skilsmisse, strategi, beskæftigelse, innovation, Egmont, kaffe, sygdom,

søndag den 12. oktober 2014

Drengeakademiet – tabt af skolen

DR1-serien 'Drengeakademiet' følger en gruppe drenge, der er tabt af den traditionelle skole. På en intensiv sommercamp med fokus på fysisk udfoldelse, personlig udvikling og koncentreret faglig træning får de en sidste chance for at komme på niveau med deres klassekammerater. De er umotiverede, har lavt selvværd og er kommet flere år bagud fagligt. Drengene i DR1-serien 'Drengeakademiet' er eksempler på en af folkeskolens store udfordringer: Mange drenge halter bagefter. Næsten dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder og markant flere drenge end piger modtager specialundervisning. På Løkkefondens Drengeakademi fik 100 drenge i alderen 14-16 år i år chancen for at rykke sig flere klassetrin på blot to uger i deres sommerferie.

DR1-serien følger drengenes udvikling i løbet af deres ophold og giver indblik i de læringsmetoder, mentale øvelser og den strukturerede hverdag, som akademiet byder på. På Drengeakademiet gælder det nemlig ikke kun om at proppe en masse viden ind mellem ørene på eleverne. De kommer også igennem et fysisk og mentalt træningsforløb. Blandt andet arbejder drengene med at træne syv karaktertræk, der har betydning for at gennemføre en uddannelse og senere få et arbejde: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed. Drengeakademiet har til formål at bevise over for både elever og omverden, at disse fagligt svage drenge kan nås og flyttes, hvis man arbejder med dem på det rigtige niveau og med de rigtige metoder.

"En af folkeskolens store udfordringer er de fagligt svage drenge, som ofte bliver tabt og ikke samlet op igen, inden de har forladt uddannelsessystemet. Jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, Drengeakademiets metoder virker overvældende, men tilsyneladende har de fat i noget af det rigtige. Og spørgsmålet er jo, om vores alle sammens skole kan blive bedre ved at bruge nogle af de principper og læringsmetoder, man anvender på en sommercamp som denne " siger DR1 redaktør Dorthe Thirstrup.

En hverdag i faste rammer
På Drengeakademiet er hverdagen sat i faste - og sunde rammer. Dagen starter kl. 6.30, og der er undervisning ml. 9-12, 13.30-17.30 og 19-20.30. Der indlagt pauser til motion tre gange dagligt, og akademiet har fokus på, at drengene får en sund og ernæringsrigtig kost - uden sukker. Mobiltelefoner er begrænset til en time dagligt, og der er ingen tv eller computere på værelserne, hvor natlampen skal slukkes kl. 22. De stramme regler og faste rutiner er indført for at skabe ro til læring og fordybelse. Men hvad betyder de strenge regler for drengene Kan de overhovedet holde ud at leve under de faste rammer og hvad bliver resultatet af deres anstrengelser

DR1-Serien følger livet og hverdagen på Drengeakademiet, hvor der både er faglig fremgang og personlige sejre, men også hjemve og udfordringer med at holde motivation og koncentration. I første program bliver drengene testet, så lærerne ved, hvor de står fagligt. Drengene ligger på et meget lavt niveau, og der venter en stor opgave - både for lærerne, der har to uger til at hjælpe drengene med at forbedre deres resultater og for drengene, der kan se frem til to uger med en noget anden tilværelse, end de er vant til.

DR1 sætter fokus på Folkeskolen
I anledning af 200 året for undervisningspligtens indførelse sender DR1 en række serier, der sætter fokus på folkeskolen og sætter de udfordringer vores uddannelsessystem står over for og den nye skolereform til debat. Ud over 'Drengeakademiet' har efteråret budt på 'Xinxin og de fortabte indvandrere' (premiere 27. august), 'KLASSEN - ti år i folkeskolen' (premiere primo oktober) samt første afsnit af DR Dokumentars portræt af den nye folkeskolereform (7. oktober).

Læs mere her

tags: uddannelse, indvandrere, computer, Mobiltelefon, folkeskole, social intelligens, undervisning, motivation, sommerferie, Løkke, ernæring,

Forældre lades i stikken ved tvangsfjernelser

Når kommuner tvangsfjerner børn fra deres forældre, har forældrene først krav på juridisk bistand, når tvangsfjernelsen er en realitet. Nu hvor debatten atter er fremme, er der grund til at kaste et kritisk lys over det danske system, mener en af de advokater, som ofte beskikkes i sidste øjeblik uden tid til forberedelse "De føler sig desperate, forfulgte og magtesløse"
Sådan bekriver Ret&Råd advokat Elin L. Andersen det følelsesmæssige kaos, forældre til tvangsfjernede børn befinder sig i.

"Det er et broget felt, men vi må som samfund ikke overse, at mange oplever at være ladt i stikken - ofte uden at kunne forstå hvad de læser i deres sagsakter - og uden at nogen står på deres side. Det fremkalder en afmagt, som skader deres sag", siger Elin L. Andersen, der har specialiseret sig i familieretssager.

Hun fortæller, at der i sager om tvangsfjernelse af børn næsten altid er tale om familier, der i forvejen har det svært. "Forældrene oplever stor frustration og føler ikke, de kommer igennem med deres synspunkter".

Først advokat når tvangsfjernelsen er sket
Elin L Andersen peger på flere ømme punkter ved den måde, det danske samfund håndterer tvangsfjernelser på:
• Forældrene har først krav på juridisk bistand, når en tvangsfjernelses-sag er en realitet. Familien kan ganske vist på eget initiativ kontakte en advokat, men det har de færreste råd til.
• Tvangsfjernelser af større børn udvikler sig ofte voldsomt og dermed traumatiserende for barnet.

Vi giver dem ikke en fair chance
" Som advokater kommer vi først ind i billedet, når kommunen indstiller til en tvangsfjernelse. Vi får først adgang til sagens materiale kort tid før mødet I Børne- og Ungeudvalget. Og vi har udelukkende kommunens version af sagen at gå ud fra. Vi kan eksempelvis ikke bare få lavet en ny forældrevne-vurdering, hvis vi er betænkelige ved fagligheden i den, der ligger – vi har hverken tid eller ressourcer til at undersøge kommunens dokumentation i dybden. Dermed får myndighedernes opfattelse af familien lov til at stå helt alene. Som systemet er, har forældrene ikke en fair chance."

Elin L. Andersen har ofte oplevet, at forældrene har svært ved at læse deres sagsakter og svært ved at udtrykke sig skriftligt. En del har diagnoser med dårlig impulskontrol – og tænker derfor ikke på, at når de kalder sagsbehandleren en dum kælling, kommer det til at stå i deres papirer, at de ikke kan beherske sig."

Voldsomme tvangsfjernelser
Ret&Råd-advokaten har oplevet flere sager, hvor anbringelsen af større børn og unge er forløbet dramatisk.

" Der er grimme tilfælde, hvor sagsbehandlere, forældre og børn har stået på den anden side af døren, når Børne- og Ungeudvalget har holdt møde – og når afgørelsen var truffet, stod granvoksne politibetjente klar til at slæbe af med et barn på 12-13 år. Det virker voldsomt, for politiet er ikke uddannet til at løse den type opgaver. Det er en traumatiserende oplevelse for barnet - ja, for alle involverede."

Elin L. Andersen er med på og har selv oplevet, at der mangler stabile forhold i de familier, som børn og unge tvangsfjernes fra.

"Forældrene har i høj grad brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere. Alligevel er det voldsomt, at hele familier rykkes fra hinanden, når jeg har oplevet, at en ekstra indsats for at skabe klarhed, ro og omsorg har medvirket til at afværge den drastiske beslutning.

Læs mere her

tags: retssag, politi, faglighed,

lørdag den 11. oktober 2014

Ny børnebog af illustrator og designer Mie Frey Damgaard

Rosa ELSKER at danse! Hun danser hele tiden, fordi hun slet ikke kan lade være.

Så hun bliver lykkelig, da hun får lov at danse landet rundt med rigtige dansere. Men de dygtige dansere har så mange regler. Og stakkels Rosa kan slet ikke danse efter regler.


Hvad skal hun gøre

Forfatter, illustrator og designer Mie Frey Damgaard står bag bogens søde og tankevækkende tekst om dans, drømme, ambitioner og om at passe ind – eller ikke at passe ind. Hun har desuden lavet de smukke og rørende illustrationer, der på fineste vis understreger dansens drømmende univers.

ROSAS DANS udkommer d. 10. oktober 2014

Rosas dans
Mie Frey Damgaard
TURBINE, Århus, 2014
ISBN: 9788771417432
48 sider
Vejledende pris: 229,95 kr.


Læs mere her

tags: Århus, Vejle, SAS, 2014,

fredag den 10. oktober 2014

Nu skal skoleleverne klappes ud af banen

Nyt projekt skal lære skolebørn respekt, disciplin og fairplay gennem barsk kontaktsport. Det er sagt om rugby, at det er en hooligansport spillet af gentlemen. Og sandt er det, at der bliver gået til vaflerne, når den ovale læderbold skal tranporteres ned over modstandernes baglinje eller ekspederes op over tværliggeren mellem målstolperne.

Nu får danske skoleelever mulighed for at prøve kræfter med den britiske traditionssport, der sætter gentleman-dyderne så højt. I rugby vil man for eksempel ikke se spillere stimle sammen om dommeren for at appellere en kendelse, som man kender det fra andre sportsgrene. Sker dét, falder straffen prompte og bolden rykkes 10 meter længere frem på banen. Hele holdet lider med andre ord, hvis blot en enkelt forløber sig. Gode gamle dyder som respekt, disciplin og fairplay har givet rugby-sporten sit gentleman-ry.

Det er Dansk Rugby Union, der nu med støtte fra Nordea-fonden, rykker rugby-sporten ud på skolerne. Og forhåndsinteressen er stor, beretter udviklingskonsulent Preben Rasmussen, som har kontaktet skoler i Aarhus-området:
"Jeg har allerede fået 15-16 henvendelser fra skoler alene i Århus-området, som gerne vil have os ud og undervise i rugby. Jeg er glædeligt overrasket over den store interesse, og jeg tror, vi rammer et rigtigt godt tidspunkt i forhold til skolereformen".

Skolerne kan se frem til fire besøg fra en af de 21 skolekonsulenter, som Dansk Rugby Union har uddannet alene i Århus-området. Her introduceres elever og lærere til det over 100 år gamle spil, hvor traditioner spiller en stor rolle. Når en spiller skiftes ud klapper både med- og modspillere mens spilleren forlader banen, og efter kampen stiller spillerne sig i to rækker over for hinanden og løber på skift i mellem mens alle andre klapper.

Modsat den almindelige opfattelse, så appellerer rugbysporten til alle.
"Der er brug for alle typer på et rugby-hold. Både de store og tunge og de små og hurtige, og vi oplever tit, at børn, der måske ikke er så boldsikre og har det svært i de traditionelle sportsgrene, finder stor glæde og selvtillid i rugby".

Preben Rasmussen fortæller, at erfaringen fra de skoleforløb, der allerede er i gang, er, at mange drenge, men også en del piger er glade for rugby.
"Hér får de jo lov at mosle lidt med hinanden, hvilket der ellers ikke meget plads til i andre sammenhænge".

Nordea-fonden er glad for at støtte en sportsgren med nogle klare værdier, som kan komme skolen og eleverne til at gavn på flere parametre. "Vi er overbevist om, at rugby-sporten har noget at give eleverne, og at den kan blive et godt alternativ til de mere etablerede idrætsgrene," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Syv rugbyklubber fordelt over landet har uddannet skolekonsulenter og er med i projektet. Foruden Århus er det i Fredericia, Aalborg , Odense, Hundested og to steder i København. Rugby er på det olympiske program i Rio 2016 og projektet med Nordea-fonden løber frem til OL.

Man kan få nærmere oplysninger hos udviklingskonsulent Preben Rasmussen, Dansk Rugby Union på
pr@rugby.dk eller mobil 2684 7405.


Læs mere her

tags: København, direktør, Århus, Nordea, Odense, OL, Aalborg, 2016, skolebørn, Fredericia,

torsdag den 9. oktober 2014

Kommuner skal bekæmpe unges dopingmisbrug

Unges dopingmisbrug skal bekæmpes i deres nærmiljø. Derfor afsatte satspuljepartierne i 2013 6,08 mio. kr. til lokale tiltag i kommunerne, der skal forebygge og bekæmpe dopingmisbrug blandt de 13-25-årige. Landets kommuner kan fra i dag søge ny pulje til bekæmpelse af unges dopingmisbrug. Blandt ansøgerne vælges to til tre kommuner, hvis erfaringer vil blive opsamlet og evalueret til inspiration for andre kommuner, der vil arbejde med forebyggelse af doping.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
"Antidopingkommunerne skal forebygge unges dopingmisbrug. Det er vigtigt, at unge får et sundt forhold til deres krop og til deres træning. De unge skal have gode vaner, når de træner og laver idræt og fitness. De skal have en kultur, hvor de siger nej til doping. Det handler om at have et godt helbred, og at sundheden er i højsæde for os alle".

Minister for Sundhed og Forebyggelse Nick Hækkerup siger:
"Unge mennesker skal ikke ud i et dopingmisbrug. De løber en kæmpe sundhedsrisiko, og i værste fald kan det koste dem livet at tage steroider og andre former for doping. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at forhindre, at de unge begynder at eksperimentere med doping, og her spiller kommunerne en vigtig rolle. Sammen med for eksempel skolelærere, pædagoger i ungdomsklubber og instruktører i fitnesscentre kan de nemlig sætte gang i aktiviteter, der kan forebygge, at de unge doper sig."

De udvalgte kommuner skal sætte gang i lokale initiativer i samarbejde med relevante personer fra de unges nærmiljø. Det kan være personer fra folkeskolen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, idrætsforeninger eller motions- og fitnesscentre. Men også personer fra politi, SSP-arbejdet, ungerådgivningen eller misbrugsbehandlingen.

Anti Doping Danmark, som har erfaring med forebyggelse af doping, vil fra start til slut være tilknyttet som sparringspartner på kommunernes projekter. Anti Doping Danmark vil således bidrage til udvikling, planlægning og afvikling af konkrete aktiviteter og tiltag, samt overordnet sparing på kommunernes indsatser.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, uddannelse, doping, 2013, folkeskole, uddannelsesinstitution, miljø, skolelære, fitness, helbred,

Få presset dine æbler til most i AQUA Akvarium & Dyrepark ifm. Halloween

Søndag d. 19. oktober kl. 10-15 kommer "Foreningen Låsbyæblets Venner" i AQUA Akvarium & Dyrepark og stiller udstyr og mandskab til rådighed, og man vil kunne komme og få presset sine æbler til most. Lav din egen æblemost
Gæsterne i AQUA kan medbringe egne æbler og gratis få lavet sin egen æblemost ud af æblerne. AQUA's Skoletjeneste byder velkommen til "Foreningen Låsbyæblets Venner", der kommer med en stor pressemaskine og hjælper til med at få æblerne presset til most. Skoletjenesten og Vennerne hjælper også til med at bestemme, hvilke slags æbler gæsterne har med.

Bring gerne mange æbler
Har I mange æbler, må I meget gerne bringe dem i kasser, da der kan køres direkte om til AQUA's Bålhytte-området, hvor pressemaskinen står. Husk at vaske æblerne og medbringe emballage til saften. Ved Bålhytte-området vil der være smagsprøver og bålhyggeaktiviteter.

Gratis at komme ind og få presset æbler
For alle de, der medbringer æbler til presningen, er det gratis at komme ind I AQUA's Bålhytte-område, hvor presningen foregår. Ønsker man at komme ind i AQUA Akvarium & Dyrepark, betales normal entré eller medbringes årskort.

Halloween i AQUA
Alle dage fra d. 11.-19. oktober afholdes der Halloween i AQUA Akvarium & Dyrepark ifm. efterårsferien. Vampyrgreven Dracula kommer forbi og fortæller myter om dyrene i den danske natur. Overalt i AQUA, både inde og ude, vil der være spændende og uhyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Inde i AQUA bygningen kan børnene snitte deres eget græskarhoved og besøge spøgelseskælderen, men det bliver uhyggeligt, så pas på….. Deltag også i AQUA's mange daglige fodringsaktiviteter, måske fodres kæmpemallen "Bøvs" den dag du kommer på besøg…Mad og drikke kan købes i caféerne.

Læs mere her

tags: efterårsferie, æble,

onsdag den 8. oktober 2014

Halloween i AQUA Akvarium & Dyrepark i efterårsferien

I dagene d. 11.-19. oktober afholder AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg Halloween i forbindelse med efterårsferien. Vampyrgreven Dracula kommer forbi og fortæller om de myter, der er om dyrene i den danske natur. Overalt i AQUA, både inde og ude, vil der være spændende og uhyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Mød Dracula og Vikingen
Grev Dracula er fløjet til Danmark fra Transsylvanien og kommer hver dag i AQUA og laver sit humoristiske og uhyggelige show. Dracula elsker at suge blod og vi gætter, at han har blodet dryppende fra hans skarpe tænder, når han kommer i AQUA. Han vil fortælle om de myter, der er om dyrene i den danske natur. Det vil nok være en god idé, hvis mindre børn er ifølge med en voksen, - for det bliver uhyggeligt". I Bålhytten i parken bor den hyggelige Viking og hos ham kan gæsterne gratis smage hans fantastiske urtesuppe og riste en skumfidus, hvis man har lyst.

Tag med dyrepasseren på morgenrunden
Hver morgen kl. 10.15 kan man komme med dyrepasseren rundt på morgenrunden. Her kan gæsterne høre dyrepasserens historier og være med til fodringerne ude i parken ved pattedyrene og fuglene.

Snit dit eget græskarhoved
Det er hyggeligt uhyggeligt at have udskårne græskar stående uden for fordøren i efteråret. Inde i AQUA kan man købe et græskar og alle kan selv lave deres eget græskarhoved med hjælp fra AQUA's frivillige, - gæsterne bestemmer selv, hvor uhyggelige de skal være.

Besøg spøgelseskælderen hvis du tør
AQUA's mørkeakvarium laves i anledningen af Halloween om til en spøgelseskælder med skeletter, spind, edderkopper, spøgelser og andre uhyggelige effekter, - kun de allermest modige tør besøge kælderen…. Tør du

Kom og deltag i AQUA's fodringsaktiviteter
Der vil dagligt være fire fodringer, hvor AQUA's dyrepassere fortæller om dyrene. Kl. 11.00 er der fodring af oddere og kl. 12.00 er det fiskene i rørebassinet. Kl. 13.00 er der "Dagens Dyr", det kan være fodring af vildsvin, bævere, mårhunde eller fodring af AQUA's kæmpemalle "Bøvs". Kl. 15.00 er der atter fodring af de legesyge oddere.

Deltag i den spændende konkurrence
Til en god efterårsferie hører en konkurrence, - AQUA får denne gang besøg af et meget spændende fabeldyr og gæsterne skal gætte, hvor mange forskellige dyr dette fabeldyr består af. Alle gæster er meget velkomne til at være med i konkurrencen og der gives dagligt en gave til en gæst, der har gættet, hvilke dyr fabeldyret består af.

Kom med dine egne æbler
Søndag d. 19. oktober kan du medbringe dine egne æbler og gratis få lavet din egen æblemost ud af dem. AQUA får besøg af "Foreningen Låsbyæblets Venner" med en stor pressemaskine. "Foreningen Låsbyæblets Venner" og Skoletjenestens personale står klar til at hjælpe med at lave den lækre most fra kl. 10-15. Har du mange æbler, må du meget gerne bringe dem i en trailer, da den kan køres direkte om til Bålhytte-området, hvor pressemaskinen står. Husk at vaske æblerne og medbringe emballage til din saft.

Mad og drikke kan købes i caféerne
Gennem alle dage kan der købes mad og drikke i AQUA's to caféer, Café Foderbrættet og Caféen på Vejlsøhus.

Der er åbent i AQUA alle dage fra kl. 10.00-17.00 og der betales normal entré.
Spørgsmål vedr. arrangementet:
Laila Adamsen, Salgs- & marketingchef, AQUA, tlf. 89 21 21 38
Akvarie- & Dyreparkchef Jørgen Lund Møller, tlf. 8921 2140 eller mobil 2148 7646


Læs mere her

tags: Danmark, Silkeborg, konkurrence, efterårsferie, stemmer, æble,

tirsdag den 7. oktober 2014

Børnenes U-landskalender har 48 låger i år

Selv om weekendens flotte vejr snarere gav mange forårsfornemmelser end fik dem til at tænke på gløgg og granduft, er det ganske vist. Julen står for døren – ikke mindst butiksdørene – i den kommende tid, og én af de første juleting, der kommer i julehandlen, er Børnenes U-landskalender 2014. Allerede fra mandag den 6. oktober er kalenderen til at få fingre i, og på dagen blev den præsenteret ved et arrangement for 130 elever på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København. Her var blandt andre handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, DRs 'Nørd'-vært Peter Skødt Knudsen og skuespiller og Plan-ambassadør Peter Mygind dukket op for at præsentere den 52. udgave af kalenderen, som DR og Danida har lavet i fællesskab siden 1962.

I år dobler Børnenes U-landskalender op, så der er 48 låger at åbne, idet der både er en kalender til de store og en til de små børn. De største får en kalender baseret på DR1's nye julekalender 'Tidsrejsen', og til de mindste er der en kalender, der tager afsæt i 'Jullerup Færgeby', som bliver vist igen på Ramasjang. Oven i det hele får man en Jullerup Færgeby-opgavebog og en 2015-vægkalender med i pakken til 45 kroner.

"I over 50 år har danske børn via Børnenes U-landskalender lært om børn i fattige lande. Både DRs tv-programmer og skolernes arbejde med kalenderen har været med til at give folk et globalt udsyn op til jul, og jeg er glad for, at vi med årets U-landskalender støtter skolebørn i Zambia, der har brug for en bedre skolegang," sagde handels- og udviklingsministeren Mogens Jensen foran de mange børn.

Læste op af 'Geparddrengen'
I forbindelse med at Børnenes U-landskalender er i handlen, bliver der også udgivet undervisningsmateriale om Zambia, og Plan-ambassadør Peter Mygind og ministeren læste i fællesskab op fra årets kalenderbog 'Geparddrengen', skrevet af Ida Marie Rendtorff.

Næsten halvdelen af alle børn i det østlige Zambia, der er et af Afrikas fattigste områder, dropper ud af skolen før 7. klasse, nogle har op til tre timers transport til og fra skole, andre steder er der 100 i hver klasse, og samtidig er mangel på lærere og bøger. Derfor er målet med årets Børnenes U-landskalender – gennem Plan Danmark - at skabe en god skole for flere end 20.000 børn på 36 skoler i Zambia.

Peter Mygind glæder sig over, at pengene går til Plans arbejde i Zambia:
"Jeg har selv været i Zambia, mødt nogle af børnene, og jeg er fadder til Emma, som går på en af de skoler, hvor Plans projekt vil foregå. Og mine to sønner deler et fadderskab for hendes storebror Bernard. Derfor ved jeg også hvor stor en betydning, det har for børneneat få en bedre skole," siger han.

DR Ultra sender fire optaktsprogrammer

Som optakt til årets kalenderudsendelser har DRs 'Nørd'-vært Peter Skødt Knudsen været i Zambia for at møde nogle af de børn, der får gavn af årets kalenderpenge. Mandag viste han uddrag af sine programmer foran de 130 elever på Gasværksvejens Skole, og 'Nørd på eventyr i Zambia' kan ses på alle tirsdage i november klokken 19.00 på DR Ultra – første gang den 4. november.

Siden DR og Danida sendte den første kalender på gaden i 1962 har danske børn og deres forældres køb af den betydet, at der er røget sammenlagt omkring 173 millioner kroner af sted til projekter for børn og unge i Afrika, Latinamerika og Asien. Det første år var overskuddet for øvrigt 110.000 kroner.
Børnenes U-landskalender kan år købes i Coops butikker, Føtex, Bilka, BR, Toys'R'Us, Bog & Ide-kæden, Arnold Busck, Guldbageren, Plan Shoppen og i flere banker og på biblioteker.

Allerede på fredag den 10. oktober er der mulighed for at få et smugkig på årets DR1-julekalender 'Tidsrejsen', når DR viser første afsnit som et led i Kulturnatten i DR Byen. Her vil der også være mulighed for at købe Børnenes U-landskalender.

Læs mere her

tags: Danmark, København, Bilka, Føtex, Asien, skuespiller, Vesterbro, biblioteker, penge, DR Byen, skolebørn, Zambia, undervisning, sprog, undervisningsmateriale, Coop, 2014,

Børnenes U-landskalender har 48 låger i år

Selv om weekendens flotte vejr snarere gav mange forårsfornemmelser end fik dem til at tænke på gløgg og granduft, er det ganske vist. Julen står for døren – ikke mindst butiksdørene – i den kommende tid, og én af de første juleting, der kommer i julehandlen, er Børnenes U-landskalender 2014. Allerede fra mandag den 6. oktober er kalenderen til at få fingre i, og på dagen blev den præsenteret ved et arrangement for 130 elever på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København. Her var blandt andre handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, DRs 'Nørd'-vært Peter Skødt Knudsen og skuespiller og Plan-ambassadør Peter Mygind dukket op for at præsentere den 52. udgave af kalenderen, som DR og Danida har lavet i fællesskab siden 1962.

I år dobler Børnenes U-landskalender op, så der er 48 låger at åbne, idet der både er en kalender til de store og en til de små børn. De største får en kalender baseret på DR1's nye julekalender 'Tidsrejsen', og til de mindste er der en kalender, der tager afsæt i 'Jullerup Færgeby', som bliver vist igen på Ramasjang. Oven i det hele får man en Jullerup Færgeby-opgavebog og en 2015-vægkalender med i pakken til 45 kroner.

"I over 50 år har danske børn via Børnenes U-landskalender lært om børn i fattige lande. Både DRs tv-programmer og skolernes arbejde med kalenderen har været med til at give folk et globalt udsyn op til jul, og jeg er glad for, at vi med årets U-landskalender støtter skolebørn i Zambia, der har brug for en bedre skolegang," sagde handels- og udviklingsministeren Mogens Jensen foran de mange børn.

Læste op af 'Geparddrengen'
I forbindelse med at Børnenes U-landskalender er i handlen, bliver der også udgivet undervisningsmateriale om Zambia, og Plan-ambassadør Peter Mygind og ministeren læste i fællesskab op fra årets kalenderbog 'Geparddrengen', skrevet af Ida Marie Rendtorff.

Næsten halvdelen af alle børn i det østlige Zambia, der er et af Afrikas fattigste områder, dropper ud af skolen før 7. klasse, nogle har op til tre timers transport til og fra skole, andre steder er der 100 i hver klasse, og samtidig er mangel på lærere og bøger. Derfor er målet med årets Børnenes U-landskalender – gennem Plan Danmark - at skabe en god skole for flere end 20.000 børn på 36 skoler i Zambia.

Peter Mygind glæder sig over, at pengene går til Plans arbejde i Zambia:
"Jeg har selv været i Zambia, mødt nogle af børnene, og jeg er fadder til Emma, som går på en af de skoler, hvor Plans projekt vil foregå. Og mine to sønner deler et fadderskab for hendes storebror Bernard. Derfor ved jeg også hvor stor en betydning, det har for børneneat få en bedre skole," siger han.

DR Ultra sender fire optaktsprogrammer

Som optakt til årets kalenderudsendelser har DRs 'Nørd'-vært Peter Skødt Knudsen været i Zambia for at møde nogle af de børn, der får gavn af årets kalenderpenge. Mandag viste han uddrag af sine programmer foran de 130 elever på Gasværksvejens Skole, og 'Nørd på eventyr i Zambia' kan ses på alle tirsdage i november klokken 19.00 på DR Ultra – første gang den 4. november.

Siden DR og Danida sendte den første kalender på gaden i 1962 har danske børn og deres forældres køb af den betydet, at der er røget sammenlagt omkring 173 millioner kroner af sted til projekter for børn og unge i Afrika, Latinamerika og Asien. Det første år var overskuddet for øvrigt 110.000 kroner.
Børnenes U-landskalender kan år købes i Coops butikker, Føtex, Bilka, BR, Toys'R'Us, Bog & Ide-kæden, Arnold Busck, Guldbageren, Plan Shoppen og i flere banker og på biblioteker.

Allerede på fredag den 10. oktober er der mulighed for at få et smugkig på årets DR1-julekalender 'Tidsrejsen', når DR viser første afsnit som et led i Kulturnatten i DR Byen. Her vil der også være mulighed for at købe Børnenes U-landskalender.

Læs mere her

tags: Danmark, København, Bilka, Føtex, Asien, skuespiller, Vesterbro, biblioteker, penge, DR Byen, skolebørn, Zambia, undervisning, sprog, undervisningsmateriale, Coop, 2014,