torsdag den 31. maj 2012

Af med sutten og på med nissehuen

Der bliver klippet, tegnet og skrevet på livet løs, og brevene vælter ind hos julemanden fra børn i hele landet.

Hver dag op mod jul får julemanden stakkevis af breve og ønskesedler, når små som store skriver ønsker og kærlige hilsner til den skæggede herre. Og blandt de helt små, er der også mange, der bruger juletiden til at sige farvel til sutterne og sende dem til julemanden.

- Brevene emmer af julehygge, og det er tydeligt, at barnesjæle og små hænder har gjort sig umage med de mange juleklip, hjerter, tegninger og små historier, der ofte er med, fortæller Lars Kaspersen, kommunikationschef i Post Danmark, der hjælper julemanden med at holde styr på de mange sutter og breve, og sikrer, at alle børn får et svar retur.

Julemanden har nemlig oprettet et særligt julepostcenter hos Post Danmark, hvor hemmelige hjælpere sørger for at holde styr på de mange breve, der bliver sendt til julemanden fra børn rundt om i hele landet.

- Der er masser af julestemning og rygende travlt i postcentret, hvor julehjælperne sorterer de mange breve. Og alle giver et ekstra nap med for at sikre, at brevene når frem til julemanden, så han kan sende et svar retur.

Alle børn, der skriver, får nemlig svar fra julemanden. Og børn, der sender deres sutter, får et fint diplom, der viser, at de har taget et vigtigt skridt og ikke længere bruger sut. Man skal blot skrive julemandens adresse på konvolutten, sætte frimærke på og smide det i postkassen og selvfølgelig huske at skrive barnets navn og adresse i brevet.

Hvis man vil sikre sig et svar fra julemanden, skal sutter, breve og ønskesedler sendes til:
Julemanden, Julemandens Postcenter 24, 0900 København C

- Men man skal ikke fortvivle, hvis man kommer til at skrive forkert adresse eller blot skriver Julemanden. Han skal nok få brevene alligevel, forsikrer Lars Kaspersen.

Julemanden modtager tusindvis af breve og op mod 100 sutter om ugen op til jul. Men det er ikke kun i julen, at julemanden er en populær modtager af breve, ønskesedler og brugte sutter. Hele året rundt dumper der breve ind i julemandens postcenter.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos Morten Nielsen, pressechef i Post Danmark, på 33 61 60 01.

Læs mere her

tags: Danmark, København, kommunikation,

Unge på førtidspension pga. psykiske lidelser

Unge på førtidspension pga. psykiske lidelser

Når unge under 30 år går på førtidspension, skyldes det i fire ud af fem tilfælde psykiske lidelser. Det samme gælder kun hver fjerde nye førtidspensionist i alderen 60-64 år. Samtidig er andelen af unge på førtidspension steget de seneste fire år.

Halvdelen af de i alt 18.000 nye førtidspensionister i 2010 fik førtidspension pga. diagnosen psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse. Blandt de psykiske lidelser er posttraumatisk belastningsreaktion den hyppigste årsag til, at der bliver tilkendt førtidspension.

Oplysningerne stammer fra Offentligt forsørgede, 16-64-årige, som udkommer i dag. Temapublikationen sætter fokus på personer i den erhvervsaktive alder, som forsørges af det offentlige. Den største ordning er førtidspension. Andre typer offentlig forsørgelse er bl.a.efterløn, fleksjob, kontanthjælp og barselsdagpenge.

Blandt de vigtigste overordnede konklusioner i publikationen er disse:

- Antallet af offentligt forsørgede på 16-64 år er steget fra 769.600 personer i 2008 til 857.200 i 2010. Tallet er omregnet til fuld tid.

- De 857.200 fuldtidspersoner svarer til 24 pct. af alle 16-64-årige.

- 59 pct. af de 60-64-årige var offentligt forsørgede i 2010.

- I 2010 havde Gentofte Kommune den laveste andel offentligt forsørgede 16-64-årige, nemlig 13 pct. Den højeste andel fandtes i Lolland Kommune, 36 pct.

Læs hele den nye publikation på www.dst.dk/publ/offentligfors.

Læs mere her

tags: 2010, 2008, Lolland, penge, førtidspension, publikation,

onsdag den 30. maj 2012

Julestemningen jages på Hørby Ungdomsskole.

Jul og traditioner hænger sammen, og jagten på både traditioner og julestemning var i høj grad det, der prægede eftermiddagen lørdag den 26. november, hvor Hørby Ungdomsskole havde indbudt til julehygge for elevernes familier, og godt 600 mennesker havde således fundet vej til efterskolen for at være med i indledningen på jule- og adventstiden.

Skolens Musik- & Dramalinie havde i ugerne forinden arbejdet med et julestykke, hvor eleverne havde haft til opgave på baggrund af nogle få elementer f.eks. en væltet skraldespand at bygge en scene op over en lille historie, der så skulle indgå i forestillingens helhed, hvor det overordnede tema naturligvis var Jul .

Eleverne blev på den måde udfordret både i rollen som tekstforfattere, men også opgaven med at give historien liv på scenen blev der prøvet kræfter med. Arbejdsformen her var en slags premiere på det, som venter hele Musik- & Dramalinien, når man efter nytår tager fat på årets Hørby-Musical, der får premiere i slutningen af marts. I den forbindelse skal alle ca. 80 elever, som er med i Musik & Drama udfylde hver deres plads i det store musicalmaskineri, således at både musik, skuespil, sang og teknik finder sammen i et stort projekt.

Julearrangementet den 26. november gav også gæsterne mulighed for rundt i skolens lokaler at opleve det arbejde, som Hørby Ungdomsskole gør i dagligdagens undervisning, hvor grundlaget for læring er teorierne om De mange Intelligenser i dagens anledning dog i en speciel juleudgave.

Læs mere her

tags: nytår, Intel, undervisning, forfatter, efterskole,

tirsdag den 29. maj 2012

Flere unge er hjemløse

Der er blevet flere unge hjemløse i Danmark siden 2009. Psykisk sygdom og tidligt misbrug af hash eller hårde stoffer er væsentlige årsager til, at unge bliver hjemløse. De klarer sig ved i stadig større grad at overnatte hos familie, venner og bekendte.

Der er i uge 6 i 2011 optalt 5290 hjemløse i Danmark. I 2009 var tallet 4998. Lidt over halvdelen af landets hjemløse opholder sig i hovedstadsområdet, og knap halvdelen af de hjemløse har været det i mere end et år. Det viser den tredje nationale kortlægning af hjemløsheden i Danmark, som SFI har foretaget i 2011 for Socialministeriet. De to foregående var i 2009 og 2007.

1000 hjemløse mellem 18 og 24 år
Kortlægningen viser, at gruppen af unge hjemløse er vokset siden 2009. Der er i 2011 optalt 1002 hjemløse mellem 18 og 24 år mod 633 i 2009, og knap hver tredje hjemløs er mellem 18 og 29 år. Af de unge hjemløse er det næsten halvdelen, der overnatter hos familie, venner og bekendte. Af alle hjemløse er det knap hver fjerde, hvilket også er flere end i 2009.

Misbrug, psykisk sygdom, udsættelser og dårlig økonomi bag hjemløshed
Kortlægningen angiver en række årsager til hjemløshed. Omkring hver tredje siger misbrug er årsag til deres hjemløshed. 30 procent mener psykisk sygdom ligger bag deres situation, og den andel er øget siden 2009. For den voksende gruppe af unge hjemløse, der angiver psykisk sygdom som årsag, er der sket en stigning fra 23 procent i 2009 til 30 procent i 2011.

Derudover siger 20 procent af de hjemløse, at boligudsættelse er årsag til deres hjemløshed, og 31 procent mener, økonomiske problemer er den væsentligste årsag til deres hjemløshed..

Mangel på boligløsninger og individuel social støtte
Kun 30 pct. af de hjemløse er skrevet op til en bolig eller et botilbud, og 28 pct. modtager bostøtte eller har en støttekontaktperson. Forskning viser generelt, at en boligløsning kombineret med individuel social støtte er en forudsætning for at komme ud af hjemløsheden.

Yderligere oplysninger: Forskningsassistent Heidi Hesselberg Lauritzen, tlf. 33 48 08 82, hhl(at)sfi.dk, eller Afdelingsleder Kræn Blume Jensen, tlf. 3369 7799.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, 2011, økonomi, SF, 2007, hovedstad, Forskning, sygdom,

mandag den 28. maj 2012

Styrkelse af tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

KL og social- og integrationsministeren vil sætte en fælles proces i gang for at gennemføre et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Processen er første skridt i et nyt partnerskab mellem KL og social- og integrationsministeren om indsatsen på det sociale område.

Børn, der anbringes, har brug for, at anbringelsesstedet yder en højt kvalificeret indsats, der bidrager til at give børnene et bedre liv og samme muligheder som andre børn. Det gælder, uanset om barnet anbringes i en plejefamilie, på et privat opholdssted eller på en døgninstitution. Det er kom­munernes ansvar at godkende og føre tilsyn med, at anbringelsesstederne lever op til dette.

Der har imidlertid været sager fremme i pressen, hvor tilsynet ikke har været godt nok. Blandt andet på baggrund af de konkrete sagsforløb er konklusionen, at der er be­hov for at styrke og professionalisere godkendelsen og tilsynet med anbringelses­stederne.

Derfor er KL og social- og integrations­ministeren enige om at henvende sig til samtlige kommuner og opfordre dem til hurtigst muligt at foretage et eftersyn af tilsynsopgaven. Og samtidig vil KL opfordre kommunerne til at styrke deres tilsynsarbejde ved, at flere kommuner går sammen i klynger og laver tilsyn. Det skal bl.a. sikre, at tilsynet får den tilstrækkelige volumen og faglighed.

Når vi tager børn væk fra deres forældre og anbringer dem i samfundets varetægt, så skal de have de bedst mulige forhold, så de vokser op i trygge og omsorgsfulde rammer. Og jeg er bekymret for, om kvaliteten på anbringelsesstederne er god nok i dag. Derfor skal kvaliteten af tilsynet med anbringelsesstederne styrkes, og jeg vil sammen med KL nøje følge om det sker , siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Der er tydeligvis private opholdssteder for udsatte børn og unge, hvor kvaliteten ikke er god nok. Det er uacceptabelt. Vi vil nu stille os i spidsen for et bedre og skærpet tilsyn. Jeg er sikker på, at der i kommunerne er opbakning til, at vi nu i fællesskab skal vise, at vi kan kvalitetssikre opgaven og gå sammen om at sikre tilstrækkelig faglighed. Hvis ikke kom­munerne kan løfte tilsynsopgaven bedre, kan det ende med, at opgaven flyttes væk fra kommunerne. Det tror jeg ikke bliver bedre for børnene - tværtimod. Men det vil være den politiske realitet, siger KL s formand, Jan Trøjborg.

Pressekontakt:
Social og Integrationsministeriet: Helene Bøgvad, presseansvarlig, tlf. 40 70 69 01KL: Jonas Heltberg, pressekonsulent, tlf. 33 70 33 33

Læs mere her

tags: politi, integrationsministeren, integrationsminister, faglighed,

Travderby på Hørby Ungdomsskole

Hvad sker der når man samler et helt efterskolehold og tilsætter og to korrupte løbs ledere, der absolut ikke ved ret meget om heste

I hvert fald blev der i begyndelsen gjort store øjne, da efterskolens elever blev præsenteret for, at der skulle være travderby på deres skole. Trav, heste på Hørby Ungdomsskole, kunne det nu passe

Som start blev eleverne delt op i hold, fik udleveret startkapital og derefter lidt tid til at finde den rette udklædning, så de faldt ind i rammen som travbanen skaber.

Hallen var blevet indrettet som travbane i dagens anledning og i hvert hjørne var opstillet en bank med hver sin bankier selvfølgelig. Her skulle deltagerne så spille på vinderen af løbet. Før man gamblede sin sparepenge op kunne man tage ekvipagen i nærmere eftersyn. Havde de gode ben eller var det et gammel øg

Præcis til tiden gik starten til det første løb. Løbsdommeren hold godt øje med alle par og ved ethvert tegn på snyd blev hest og jockey idømt 3 sekunders ventetid. Halvvejs gennem løbet skulle parrene bytte opgave hest blev jockey og jockey blev hest det skete ind imellem at det gik helt galt og hesten bare fortsatte uden jockey eller at den havde alt for mange hestekræfter og trak jockeyen ud af sulkyen, så var det bare op på måtten igen, 3 sekunders pause og så af sted.

Der var selvfølgelig jubel, når der var udbetalinger fra casinoet men der blev også nedlagt protester en masse. Alt fra aftalt spil, borede sulkyer, dopede heste og tabte parykker blev der nedlagt protester over.

En fin og forrygende efterskoleeftermiddag, og et godt initiativ fra de seks praktikanter, som har været på Hørby siden efterårsferien, og som nu snart drager tilbage til studierne på deres seminarier.

Læs mere her

tags: korrupt, penge, efterårsferie, efterskole,

søndag den 27. maj 2012

Solidt fagligt miljø styrker børns læring

Hvis skolelederen skal gøre en forskel, handler det i høj grad om at skabe et stærkt fagligt miljø på skolen. Elever lærer mere på folkeskoler, hvor skoleledelsen har fokus på faglighed og frihed til at tilrettelægge undervisningen. Økonomiske belønninger til lærerne giver imidlertid ikke dygtigere elever. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Hvordan påvirker skoleledelse elevernes læring og trivsel blandt lærere og elever Det vigtige spørgsmål har hidtil stået relativt ubesvarede hen. I SFI-rapporten Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne forsøger forskerne at give nogle svar.

Faglig kultur
Den landsdækkende undersøgelse peger på, at eleverne får højere tal på karakterbeviset på skoler med en kultur, hvor faglighed vægtes højt og diskuteres løbende. Højere karakterer forekommer især på skoler med såkaldte klasseteam , hvor lærerne arbejder sammen om klassen på tværs af fagdiscipliner. Klasseteam synes oven i købet at styrke præstationerne hos elever med svagere social baggrund.

Forskerne konstaterer også, at skoler med gode faglige resultater ofte arbejder uden stor indblanding fra kommunen. Frihed til at fastlægge faglige mål og til at tilrettelægge undervisningen hænger sammen med gode karakterer.

Ekstra løn giver ingen gevinst
Til gengæld ser det ifølge undersøgelsen ikke ud til at virke, hvis skoleledelsen lokker lærerne med mere i lønningsposen snarere tværtimod. På de skoler, hvor ledelsen bruger økonomiske belønninger til at motivere lærerne, er læringen blandt eleverne dårligere end på øvrige skoler.

Mange aspekter af skoleledelse
Rapporten indeholder en række analyser af, hvordan forskellige aspekter af skoleledelse hænger sammen med elevernes læring og lærere og elevers trivsel. Undersøgelsen bygger bl.a. på spørgeskemaundersøgelser med 501 skoleledere, 1.130 lærere, 4.401 forældre og over 50.000 elever fra hele landet.

Undersøgelsen af skoleledelse i folkeskolen er bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådets formandskab. Undersøgelsen er gennemført af SFI i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og to universiteter i USA.

Yderligere oplysninger: Professor Søren C. Winter, tlf. 3348 0928, mail: scw(at)sfi.dk eller lektor Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet, tlf. 8716 5725, mail: sca(at)ps.au.dk

Læs mere her

tags: USA, Aarhus Universitet, økonomi, SF, faglighed, folkeskole, undervisning, miljø, Forsker,

lørdag den 26. maj 2012

Amatører og professionelle laver film på Hørby Efterskole

Med et lille videokamera og en computer kommer man langt, når det handler om at lave sine egne film. Sådan har det også været for en gruppe drenge på Hørby Efterskole, der gennem de seneste uger har arbejdet på at dreje deres egen film, som skal blive til 2´eren på en anden film, som en nogle Hørby-elever lavede for et par år siden.

Sideløbende med dette er Hørby Efterskole ved professionelt at få lavet en præsentationsfilm, hvor man i samarbejde med produktionsselskabet epic film i øjeblikket optager på skolen.

epic film er et lille selskab, og initiativtager Kristian Keppler fik egentlig idéen til at starte sit eget filmselskab under en helikoptertur, hvor han havde lovet at hjælpe med et par luftoptagelser i forbindelse med en produktion. I dag holder epic film til i Aarhus og arbejder fortrinsvis med reklamer og musikvideoer og nu altså også med en præsentationsfilm for Hørby Efterskole.

I forbindelse med research forud for optagelserne faldt filmfolkene fra epic på Hørby Efterskoles Facebook-profil over en lille filmstump fra drengenes film, og blev så begejstrede for idéen her, at dele af den nu bliver genindspillet som indledning til den professionelle præsentationsfilm for skolen.

I sin helhed fortæller præsentationsfilmen, der får premiere onsdag den 20. juni på Hørby Efterskole, historien om mulighederne for fremtidige efterskoleelever, der vælger at bruge et år i 9. eller 10. klasse i Hørby.

- For os har en vigtig vinkel i filmen været at få fortalt om vores arbejde med læringsstilene og de mange intelligenser, siger forstander Mogens Vestergård Pedersen. Denne tilgang til læring er grundlæggende for hverdagen på skolen og findes i fagene, hvad enten der er tale om et bogligt fag eller et af valgfagene fra f.eks. musik&drama-linien eller idrætslinien.

Hørby Efterskole åbner dørene tirsdag den 12. juni til en sommeraften på efterskole for interesserede, der gerne vil opleve nogle af de muligheder stedet kan tilbyde.


Læs mere her

tags: Facebook, computer, helikopter, filmfolk, videokamera, kamera, efterskole,

fredag den 25. maj 2012

Nye omgivelser til alle Gråstens børn

Gråstens børnehave- og vuggestuebørn flytter ind i nye flotte lokaler i næste uge navneafsløring på fredag
Nybyggeriet af den integrerede institution på Stjernevej nærmer sig sin afslutning og ombygningen af børnehaven på Ravnsbjergvej i fuld gang, mens alle Gråstens børnehavebørn lige nu har deres daglige gang i lokalerne i den gamle Engparkens børnehave og i udflytterbørnehaven i Egernsund.

Ny start nye navne
Blandt forældre, personale og forvaltning har der været bred enighed om at fejre denne omlægning af Gråstens børnehavestruktur med nye navne til de to institutioner, for at markere en ny begyndelse. Derfor har alle Gråstens borgere haft mulighed for at deltage i en stor navnekonkurrence, hvor vinderne udvælges på fredag.

De to navne til Gråstens nye børnehaver er udvalgt af en jury sammensat af både forældreråds repræsentanter, børnehavernes personale, dagtilbudsleder Helle Christiansen og borgmester Aase Nyegaard. De to vindende forslag vil blive præmieret med gode præmier sponseret af lokale butikker, banker mm. De nye navne bliver offentliggjort på fredag kl. 14, Stjernevej 63, Gråsten, hvor borgmesteren overrækker præmien og afslører navnene.

Den 20. december 2011 flytter 66 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn ind i den nye integrerede institution på Stjernevej, mens den nye børnehave på Ravnsbjergvej, med plads til 90 børn, er klar til indflytning i løbet af foråret 2012.

Sideløbende med byggeriet, renoveres og omlægges de to institutioners legepladser, således at alle Gråstens børnehave- og vuggestuebørn også har nogle gode uderum at tumle, lege og sanse i, når de flytter tilbage til hhv. Stjernevej og Ravnsbjergvej.

Børnehavens royale historie
Den første børnehave i Gråsten havde plads til 20 børn og blev grundlagt af Gertrud Schrøder i familiens hus i Havnegade 7 (nu Fredensgade). I 1937 lagde daværende Kronprinsesse Ingrid grundstenen til børnehaven i Ringgade og ved indvielsen af børnehaven medbragte Kronprinsessen som gave 3 borde og 18 stole, som hun selv havde malet i en flot grøn farve. Børnehaven var oprindeligt privat, men overgik til at blive selvejende ved flytningen.

Kronprinsesse senere Dronning Ingrid blev børnehavens protektor, og børnehaven hed i mange år Kronprinsesse Ingrids Børnehave. Hver sommer besøgte Kronprinsesse/Dronning Ingrid børnehaven, og hver jul blev der udvekslet gaver. Fra Dronningen kom der gerne legetøj eller billedbøger og til Dronningen blev der sendt ting, som børnene havde lavet.

Gertrud Schrøder var leder frem til 1962. Da hun fratrådte, fik hun den Kgl. Fortjenstmedalje for sit store og pligtopfyldende arbejde for børnesagen i almindelighed og for arbejdet i Gråsten i særdeleshed. Frk. Schrøder rejste til København for at takke Kong Frederik for den store æresbevisning.
I 1965 besluttede bestyrelsen for børnehaven at bygge en børnehave mere Stjernevejens Børnehave som også blev indviet af Dronning Ingrid 7. august 1965. Det var samme bestyrelse, som i starten drev begge børnehaver. I 1981 var lokalerne i Ringgade blevet for små og en ny børnehave blev bygget i Engparken, hvortil børn og personale flyttede.
Tre børnehaver bliver til to
På grund af folketingets beslutning om pladsgaranti blev presset på byens 2 børnehaver støt stigende i 1990 erne og i 1997 blev Børnehaven Bulderby indviet. I årtiet der fulgte arbejdede børnehaverne med at give et trygt og varieret tilbud til børn og forældre på trods af generelle nedskæringer.

I 2007 blev Gråsten kommune en del af Sønderborg kommune ved kommunalreformen. Presset på de mindre børnehaver i kommunen steg yderligere, da man i kommunalbestyrelsen valgte at vedtage nedskæringer, som beskar det særlige tilskud som de to mindste af børnehaverne fik.
Derfor var der bred enighed om, at da kommunalbestyrelsen i 2009 vedtog at rive Stjernevejens Børnehave ned og bygge nyt, at man skulle kigge på byens behov for børnehavepladser og også inddrage Engparken og Bulderby i overvejelserne.
Beslutningen blev at lukke Engparkens børnehave, bygge nyt på Stjernevejen og udvide/bygge til hos Bulderby.

Yderligere oplysninger hos Helle Tychsen Bojsen, T 29 92 51 81

Læs mere her

tags: 2009, 2011, København, borgmester, Dronningen, december, 2012, 1981, 2007, Sønderborg, Gråsten, prinsesse, børnehave, konkurrence,

torsdag den 24. maj 2012

Har du talt med din baby idag

Forældre og babyer kan nu lære babytegnsprog på en ny nem og sjov måde.

Din baby har en masse at fortælle dig, han er ved at udforske verden, og alt han oplever er nyt. Måske bliver han mere overrasket over fuglen der flyver forbi, mens du ihærdigt er i gang med at fortælle om brandbilen ved siden af jer.

Babytegnsprog skaber større kontakt mellem dig og din baby, og giver dit barn mulighed for at være med i de samtaler voksne har med hinanden. Forældre vil hurtigt opleve at barnet forstår meget mere end man umiddelbart tror. Hvis dit barn får mulighed for det vil hun f.eks. meget gerne fortælle dig at hun gerne vil have mere at spise før hun skal sove, også selvom hun allerede har spist - så er hun mere sulten i dag. Eller at hendes bamse er blevet væk, og at det er det hun er ked af.

Babytegnsprog er for alle hørende babyer og deres forældre. Du starter når du vil, inden dit barn begynder at tale, med simple tegn f.eks. for mad, drikke og mere. Derefter kan man bruge flere tegn, for eksempel for noget dit barn interesserer sig for.

Der har længe været tegnsprogskonsulenter som afholder 1-times kurser i babytegnsprog for forældre, men nu er et nyt koncept blevet udviklet i Danmark.

BabySigning kombinerer rytmik og babytegnsprog i deres holdundervisning.

BabySigning er Rytmik & Babytegnsprog. Filosofien bag dette koncept er at det skal være sjovt og nemt både for forælder og barn at lære babytegnsprog.
Til undervisningen lærer forældrene babytegn og synger med på sangene, mens babyerne kigger på billeder, tøjdyr og på forældrene og underviseren der laver tegnene. Midt i timen tages instrumenter, faldskærm, sæbebobler og mange andre sjove ting frem og der foregår forskellige aktiviteter.

Jeg har først og fremmest været glad for at lære mange babytegn, men også for at have lært sange som vi kan bruge til at gøre vores hverdag sjovere. Det har været et super godt kursus med en god blanding af rytmik, babytegn, bevægelse, leg og hygge. Både min søn og jeg har været rigtig glade for at gå til BabySigning Anna, mor til Dennis

Bag det nye koncept står iværksætter og forælder, Kim Anna Rebecca Hansson. På barsel med sit første barn flyttede hun med den lille nye familie til England, og oplevede et væld af babyaktiviteter et af disse var babytegnsprog. Efter et brændende ønske om bedre at forstå sin egen baby, og en nysgerrighed overfor hvad hendes datter egentlig ville fortælle hende startede Kim og hendes datter på et af disse hold.

Mødre med babyer mødtes en gang om ugen til undervisning i babytegnsprog. Ved gentagende gennemgang af de forskellige tegn, og ved at sætte billeder på tegnene, lærte både mor og baby mere end 100 tegn i løbet af en kursusperiode. Kim Hansson

Det stod helt klart for Kim at der var utallige fordele bag det at lære babytegnsprog, og netop kombinationen af holdundervisning og visualisering af tegnene vakte stor interesse. Ideen til BabySigning blev til. En kombination af rytmik og babytegnsprog hvor mødre og babyer vil lære babytegnsprog på en nem og sjov måde. Sang og musik har vist, ligesom babytegnsprog, at øge barnets sproglige færdigheder. Musik og rytmik styrker og træner også motorik, det sociale, fantasien, det emotionelle, og barnets identitet. Kombinationen af rytmik og babytegnsprog var oplagt.

Undervisning i BabySigning foregår pt. i København, og fra April 2012 vil det også være muligt at gå til BabySigning i Århus og Esbjerg.

Læs mere her

tags: England, Danmark, København, Esbjerg, Århus, bilen, 2012, undervisning, sprog,

Eventyrlig børne- og ungdomsroman om den 11-årige Alvilda

Det skulle blive det vildeste år i Alvildas 11-årige liv. På en måde både det bedste og det værste. Det begyndte rigtig skidt, fordi mor og far skulle skilles.

Alvilda og hendes lillebror Alfred skal tilbringe vinterferien hos deres far på en kedelig ø, hvor der ikke er andet at lave end at se på fugle og studere den gamle kirkegård. Et mystisk brev og en gammel gravsten viser sig dog at blive starten på et fantastisk eventyr, der følger børnene helt fra den lille ø i Danmark og mod nord til Grønland og Island. Fra nutiden og helt ind i fortiden.

De mange mærkelige oplevelser har ingen umiddelbar sammenhæng eller har de For hvad er det med den gådefulde, sorte sten, fuglen af rav og den grønlandske amulet Der er også noget mærkeligt ved børnenes fremmede farmor. Og den mystiske Judith i det grønne tøj vil have Alvilda til at gøre noget virkelig uhyggeligt!

Alvilda er forfatter Bente Høeghs første børne- og ungdomsroman. Skildringen af en helt almindelig ung pige blandes med eventyr og overnaturlig uhygge, der ind imellem får hårene til at rejse sig.

Børnenes færden I Danmark, Grønland og Island danner rammen for smukke natur- og kulturbeskrivelser, og de mange tråde tilbage til fortiden vækker associationer til både islandske sagaer og nordiske folkeeventyr. En særdeles velskrevet og spændende historie, hvor ting og begivenheder uden umiddelbar sammenhæng langsomt væves sammen under stor spænding for læseren.

Bogen udkommer den 24. maj 2012

Alvilda / Bente Høegh. TURBINE 2012. ISBN 978-87-7090-759-0, 244 sider, vejledende pris 299 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst:
TURBINE forlaget, Lisette Agerbo Holm, redaktør lisette@turbine.dk | 86 12 79 16 eller forfatter Bente Høegh bente.hoegh@gmail.com

Læs mere her

tags: Danmark, Island, Grønland, roman, 2012, forfatter,

onsdag den 23. maj 2012

Unge tilbydes hjælp til at komme ud af ensomhed

Næsten hver tiende ung mellem 16 og 24 år i Region Syddanmark oplever at være uønsket alene. Ensomheden gør ondt, ødelægger selvværdet og kan føre til f.eks. psykiatriske lidelser. Sønderborg Kommune indleder treårigt projekt for at støtte de unge.

I hvert af årene er der i kommunens budget afsat 465.000 kr. til projektet.

Det er meningen, at det skal gennemføres i samarbejde med frivillige organisationer og ungdomsuddannelserne. Dette sker for at få hjælp til at spotte de unge, hvilket i sig selv er en vanskelig opgave.

- Unge, der oplever ensomhed, findes overalt - statistisk set er der mindst en ensom ung i hver klasse på ungdomsuddannelserne. Men ensomhed er jo ikke noget, man går og praler med det er tabu. Derfor skal vi også uddanne nøglepersoner i, hvordan de spotter unge, der er for meget alene. Jeg er rigtig glad for, at vi gør en indsats for denne gruppe, siger formand for social- og sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen.

Gitte Thørring Nissen bliver leder af projektet. Hun har de seneste par år stået i spidsen for kommunens projekt Generation Sund for dig , og hun vil tage nogle af erfaringerne derfra med videre til ensomheds-projektet:

- Overordnet set var de bedste resultater, at de medvirkende skoler nu havde et tilbud til elever, som havde brug for ekstra støtte, at disse elever fik løftet deres selvværd, og at flere af de medvirkende skoler begyndte at prioritere motion, fortæller Gitte Thørring Nissen.

Projekt Forebyggelse af ensomhed blandt unge har som sit primære mål at hindre, at unges ensomhed udvikler sig til alvorlig mistrivsel og psykiatrisk lidelse eller i værste fald selvmord.

- Vi skal udvikle de unges evne til at handle i forhold til egen trivsel og ensomhed, og det handler om både fysisk og psykisk trivsel og om sociale kompetencer. Det kan foregå individuelt og i grupper. Faktisk viser erfaringer fra Generation Sund, at et sårbart ungt menneske kan løftes meget ved at indgå i et fællesskab, fortæller Gitte Thørring Nissen.

Mathias Lasgaard, psykolog og Danmarks førende forsker på området ensomheds blandt unge, har vist interesse for Sønderborgs projekt og vil gerne følge op på det. Det glæder Gitte Thørring Nissen:

- Det er supergodt at have en ekspert med på sidelinjen. Jeg glæder mig også over, at Mary Fonden med sin seneste donation til Ventilen har sat fokus på ensomhed blandt unge. Det er med til at aftabuisere ensomhed, og det er også et vigtigt mål, siger hun.

FAKTA
· 8,8 pct. af de unge 16- til 24-årige i Region Syddanmark oplever at være uønsket alene
· På gymnasierne er tallet 6 pct.
· Dermed ligger Syddanmark dårligst af de fem regioner
· 24 pct. af de pågældende har ingen erhvervsuddannelse
· Ensomhed udvikles ofte i forbindelse med skift i tilværelsen, f.eks. skoleskift eller flytning hjemmefra

Evt. yderligere informationer hos projektleder Gitte Thørring Nissen, tlf. 8872 6657 og/eller udvalgsformand Jørgen Jørgensen, tlf. 2790 3706.

Læs mere her

tags: selvmord, Danmark, uddannelse, Sønderborg, organisation, projektleder,

tirsdag den 22. maj 2012

Svært at måle udvikling hos unge på institution

Man har i dag meget ringe redskaber til systematisk at dokumentere udviklingen hos unge på sikrede institutioner og opholdssteder. SFI har undersøgt, hvilke redskaber der findes til at måle de unges adfærd.

Når en ung under 18 år bliver dømt for alvorlig kriminalitet, lyder straffen som regel på anbringelse på en sikret eller åben døgninstitution. Formålet med straffen er bl.a. rehabilitering, altså at hjælpe den unge til at fungere på lige fod med sine jævnaldrende.

Men i dag mangler man redskaber til at dokumentere udviklingen hos de unge uanset om de er der pga. kriminalitet eller af andre årsager. Servicestyrelsen ønsker at udvikle et dokumentationssystem, som kan måle de unges udvikling i de forskellige indsatser. Som en del af det arbejde, har styrelsen bedt SFI undersøge, hvilke instrumenter der vil egne sig bedst til denne dokumentation.

Mange årsager til kriminalitet
Der kan være mange årsager til, at et ungt menneske bliver involveret i alvorlig kriminalitet eller af andre grunde ender på en sikret institution. Et godt dokumentationssystem skal derfor kunne indfange mange forskellige faktorer som fx sociale problemer i opvæksten, psykiske problemer eller adfærdsvanskeligheder.

På baggrund af internationale erfaringer og forskning udpeger SFI s forskere over 50 faktorer, som det kan være relevant at vurdere. Forskerne finder desuden frem til tre instrumenter, der bl.a. kan måle psykiske og adfærdsmæssige forhold, og som kan anvendes i udviklingen af et dansk dokumentationssystem.

Eksisterende danske systemer kan ikke bruges
Forskerne har også undersøgt i hvor høj grad døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder bruger systematisk dokumentation i dag. Det viser sig, at kun ganske få af de 62 adspurgte institutioner bruger systemer til at måle de unges udvikling. Og de systemer der i dag anvendes, kan ikke bruges til udvikling af et nyt system, vurderer SFI s forskere.

Yderligere oplysninger: Forskningsassistent Jacob Brauner, tlf: 33697701, email: jbb(at)sfi.dk

Læs mere her

tags: SF, psykiske problemer, Forskning, Forsker,

mandag den 21. maj 2012

Få succes i kampen om elevernes opmærksomhed

Kampen om elevernes opmærksomhed behøver slet ikke at være så hård som mange gør den til. CHILI GROUP lancerer nu en notatblok i folkeskolerne og erfaringen siger, at det kun kan blive en succes.

Når eleverne i folkeskolen har mulighed for at skifte de kedelige grå kladdehæfter ud med en farverig fætter, så gør de det. Det viser al erfaring fra ungdomsuddannelserne, hvor de studerende har haft den mulighed i flere år.
CHILI GROUP, der står bag nogle af de mest populære ungdomsmedier i Danmark, har i flere år med stor succes leveret CHILI Notatblokken til de studerende på over 250 ungdomsuddannelser. Til januar lanceres Frikvarter notatblokken, som er henvendt til de ældste klasser i folkeskolen.

Sikker succes
Frikvarter Notatblokken er det eneste gratis medie af sin art i Danmark og giver derfor en helt eksklusiv mulighed for markedsføring på de danske folkeskoler, siger Birgitte Vindeløv, der er salgschef for ungdomsmedierne i CHILI GROUP. Hun peger på, at erfaringen med CHILI Notatblokken viser, at de danske skoleelever lynhurtigt vil tage Frikvarter Notatblokken til sig, da den er et farverigt alternativ til de kedelige skolehæfter og fanger de unge i et tidsrum hvor de ikke bliver eksponeret for andre reklamer.

Nyttigt redskab
Blandt elever og lærere er Frikvarter Notatblokken et nyttigt redskab i en hverdag med megen information. Frikvarter Notatblokken består af tykt linjeret og ternet notatpapir, og henvender sig til elever fra 7. til 10. klassetrin. Frikvarter Notatblokken gør det muligt også at selektere på geografiske områder, så annoncører sikrer optimal og yderst målrettet markedsføring i deres lokalområde.

Distribution:
Frikvarter Notatblokken har et oplag på 30.000 eksemplarer til landets 7. 10. klasser, som ved bestilling distribueres via skolernes administration samt kontaktlærere. Frikvarter Notatblokken udkommer første gang i januar 2012, og melder allerede udsolgt over hele linjen. Interesserede skoler kan dog stadig nå at være med på bestillingslisterne til 2. udgave som kommer i august måned 2012.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Vindeløv, salgschef Ungdom
Tlf: 7234 1224
Mail: bv@chiligroup.dk

Læs mere her

tags: markedsføring, Danmark, uddannelse, 2012, folkeskole, studerende,

søndag den 20. maj 2012

Tegn på rotter i Skovparkens Børnehave

Da personalet i Skovparkens Børnehave 2. januar skulle åbne efter jul og nytår, var der tydelige tegn på, at der havde været en rotte i institutionen.

Institutionsleder Inge Andersen besluttede efter aftale med Rævebakkeskolen at starte det nye år i Skovparkhallen, hvor man i forvejen har nøgle til.
Alle forældre, som afleverede børn, blev orienteret og fik muligheden for at tage børnene med hjem igen eller aflevere dem i hallen. I løbet af dagen er der lavet aftale med Rævebakkeskolen, om at Børnehaven kan være i en af de ledige blokke i det tidligere Skovparkskolen i første omgang frem til fredag 6. januar.

Forældrene er blevet orienteret om dette, da de hentede deres børn. Alle øvrige forældre er blevet ringet op, og de er også blevet orienteret på institutionens intranet.
Mortalin blevet kontaktet med det samme for at få fjernet rotten og finde ud af, hvordan rotten er kommet ind. Der er sat rottefælder op i institutionen.
Når bekæmpelsen er afsluttet, vil der blive foretage den nødvendige rengøring af institutionen, inden børn og personale kan vende tilbage.

Læs mere her

tags: nytår,

Hjælp havskildpadder. Stor skolekonkurrence er netop skudt i gang

Skolekonkurrencen Wildlife Reporters er netop gået i gang. WWF Verdensnaturfonden, der arrangerer skolekonkurrencen, søger i år børn og unge i 12-16-års alderen til at blive officielle WWF Wildlife Reporters. Missionen er at tage med til Grækenland og reportere om de forringede forhold for de store havskildpadder, der lever i Middelhavet.

Sådan gør du
Du deltager i konkurrencen ved at tilmelde dig sammen med sin bedste ven, veninde, fætter, kusine eller andet. Efter tilmeldingen deltager man i en onlinekonkurrence lavet af WWF Verdensnaturfonden, København Zoo, Odense Zoo og Ree Park. De 15 par, der klarer sig bedst, skal til audition i én af de tre dyreparker - og de tre bedste par vinder turen til Zakynthos i Grækenland. Deltag i konkurrencen på hjemmesiden www.wildschool.dk.

Hvorfor Zakynthos
Middelhavet er måske mest kendt for sine flotte strande og varme temperaturer. Det er nok de færreste der ved, at der lever store havskildpadder i Middelhavet. Zakynthos, der er en græsk ø, er hjemsted for de store havskildpadder. Men desværre er havskildpaddernes fortsatte eksistens truet af bl.a. turisme og forurening. Netop af denne grund har WWF i Grækenland købt en strand på Zakynthos til havskildpadderne, der kommer på land på samme strand for at lægge deres æg 15-40 år efter, at de selv blev udklækket. Vinderne af Wildlife Reporters skal bruge denne historie i en reportage, som de skal lave på Zakynthos.

Fakta om audition og casting af Wildlife Reporters
Der afholdes audition på følgende datoer:
Den 22. april 2012 i København Zoo
Den 29. april i Odense Zoo
Den 13. maj i Ree Park

Læs mere her

tags: København, Odense, Grækenland, 2012, konkurrence, Fakta,

lørdag den 19. maj 2012

DR kører ud med stor trafikkampagne for de 9-15-årige

De seneste fem år har politiet næsten hver fjerde dag måttet underrette forældre om, at deres søn eller datter er omkommet i trafikken.

Når kampagnerne om Bertram og alle de andre, der er nye i trafikken, ebber ud, falder skolernes og myndighedernes fokus på børnenes og de unges adfærd i trafikken. Og det sker, selv om de står med de 10 farligste trafikår foran sig den dag, de forlader folkeskolen.

DR har netop sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden indledt den nationale trafikkampagne Tag chancen bare ikke i trafikken . Den går målrettet efter de 9-15-årige, men retter sig også mod deres forældre og skolerne.

Kampagnen skal gerne være med til at nedbringe antallet af børn og unge, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken. Og de voksnes fokus på trafikadfærden hos de store børn er helt afgørende for, at det skal lykkes, siger redaktør Niels Hagen Rasmussen fra DR Undervisning.

Scooter er det værste
Han uddyber, at de unge især kommer galt af sted på cykel, når de er uopmærksomme og for eksempel taler i telefon eller hører musik i trafikken. Samtidig kører mange uden cykelhjelm, og når de når op og bliver lidt ældre, kører de galt på scooter. Scooter er ubetinget det farligste trafikmiddel, som viser sig at være 140 gange farligere end bil. Når de unge er 16 år, er det i gennemsnit 527 i årgangen, der hvert år bliver enten dræbt eller kommer alvorligt til skade.

Kendte navne som fodboldspilleren Christian Eriksen, standup-komikeren Mick Øgendahl og sangeren Joey Moe er blandt de profiler, der skal prøve at trække de unges opmærksomhed om sagen, og i DR-regi kommer trafikkampagnen til at køre i tre omgange i uge 2, i uge 6 og i uge 9.

I denne uge gør DR og de øvrige involverede parter skolerne opmærksomme på det digitale undervisningsforløb, som er blevet lavet til 7.-10. klasse, og som findes på www.dr.dk/kampagneværkstedet.

Derover vil Mick Øgendahl for eksempel tjekke din trafikprofil via Tag chancen s Facebook-site, facebook.com/tagchancen og korte film med de kendte dukker op i og uden for DRs medier.

Ramasjang i trafikken
I hele uge 6 sætter P4, DR Trafik og Aftenshowet på DR1 fokus på kampagnen, og her viser DR1 også en timelang dokumentar om nogle af de ramte eller berørte af trafikulykkerne. Og uge 9 er en særlig børneuge, hvor DR Ramasjang blandt andet tager ud i trafikken sammen med Store Nørd og Ramasjang Live , ligesom der kommer en særlig Osman & Jeppe -kampagne i hele marts.

DR skal gerne tage temaer og problematikker op, som er vigtige for den enkelte og for samfundet. De mange trafikulykker rammer hårdt, og vi håber, at vi med kampagnen kan medvirke til at skubbe udviklingen i en mere positiv retning, siger Niels Hagen Rasmussen.

Læs mere her

tags: politi, Facebook, P4, fodbold, trafikken, dræbt, trafikulykke, Mick Øgendahl, ulykker, folkeskole, undervisning, scooter,

fredag den 18. maj 2012

Gæster og skiforberedelser på Hørby Ungdomsskole.

Ikke så snart er eleverne mødt på Hørby Ungdomsskole efter juleferie, før travheden i efterskolelivet atter melder sig. Således har ugen bl.a. budt på Nordjyske Mesterskaber i Basket på efterskolen HCI ved Haverslev, hvor Hørby deltog med ca. 50 elever, ligesom der har været en træningsaften i volley hjemme på skolen i Hørby med gæster fra andre nordjyske efterskole.

Ligeledes er Efterskolernes Aften en aften, hvor de danske efterskoler åbnede dørene for kommende elever blevet afholdt med masser af aktivitet på skolen og mange gæster udefra.

- Vi havde omkring 175 besøgende, fortæller forstander Mogens Vestergård Pedersen, der glæder sig over, at kommende efterskolefamilier har taget det nye tiltag fra Efterskoleforeningen til sig og har brugt aftenen til at besøge skoler. Det er godt for os, at få kommende elever inden for, så de kan opleve, hvad der sker på skolen, ligesom det også giver noget til mavefornemmelsen, om hvorvidt den kommende elev kan se sig selv i de omgivelser, skolen kan vise det giver et rigtigt godt fingerpeg i retning af, om man har fundet den rigtige efterskole, siger Mogens Vestergård Pedersen.

Hørby Ungdomsskole åbner igen dørene for interesserede unge og deres forældre søndag den 11. marts fra kl. 13-17, hvor man kan komme og indsnuse atomsfæren i Hørby. Men inden, er kalenderen fyldt for de elever, der går på skolen i indeværende skoleår, og således drager hele holdet sammen med personalet søndag den 22. januar i tre busser fra Nilles til skisportsbyen Oberstdorf i de sydtyske alper for at få en uge i sneen og her udfordre sig selv på alpinski, snowboard eller langrend.

Siden det første elevhold i 1972 har Hørby Ungdomsskole hvert eneste år været på en skirejse med eleverne. De første mange år altid til Norge, men i 2010 blev traditionen brudt, da skolen før første gang kørte sydpå til Alperne. En ny tradition er således skabt med det ene år at besøge de norske fjelde og det andet år de sneklædte og solbeskinnede alper.

Læs mere her

tags: 2010, Norge, efterskole,

torsdag den 17. maj 2012

Forfatter Mads Nygaard modtager Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium

Forfatter Mads Nygaard modtager i dag et treårigt arbejdsstipendium fra Statens Kunstfonds Litteraturudvalg.
Siden Mads Nygaard i 2000 debuterede med sin roman Koalaens Kærlighed, har han udgivet en række bøger, både for voksne og børn, og et par hørespil.

Mads Nygaards seneste børnebog Dixie og hvalen i Sortehavet udkom i april 2012. Den flotte og fantasifulde børnebog bliver efterfulgt af Bill fra Slapsvansegade, der udkommer senere i år. Begge bøger er illustreret af Ditte Andreassen.

Statens Kunstfonds begrundelse for tildelingen:
Mads Nygaard er en egensindig og original forfatter, og det er Statens Kunstfonds Litteraturudvalg en glæde at tildele ham det treårige arbejdsstipendium.


Læs mere her

tags: roman, 2012, forfatter,

Legedag på Hørby Efterskole

De skriftlige prøver er overstået, snart handler det om de mundtlige og i den mellemliggende periode bliver nogle af de sidste efterskolearrangementer afviklet på Hørby Efterskole.

Det betyder bl.a. en idrætsdag fælles med Han Herreders Ungdomsskole og deltagelse i efterskolefestivalen AFTRYK på Østhimmerlands Ungdomsskole, ligesom den årlige Store Legedag sammen med Efterskolen i Dronninglund er blevet afviklet på lejrcentret Thorup Hede.

Nok kommer eleverne fra to efterskoler, hvor der året igennem er blevet opbygget traditioner og fælleskaber på baggrund af forskellige tilgange til efterskolelivet, men alligevel er der noget grundlæggende, som er fælles for det at være efterskoleelev, hvorfor snakken på holdene som var sammensat af elever fra begge skoler gik lystligt allerede fra morgenen af.

Udfordringerne som eleverne i løbet af dagen skulle prøve kræfter med var da også tilrettelagt sådan, at det var samarbejdets kunst, der var i centrum, hvilket måske var en af grundene til, at eleverne hurtigt fik lært navnene på dem fra den anden skole .

Og ja Store Legedag hedder dagen, og selvom det var langt over 200 teenagere, der skulle lege, viser det sig, at man aldrig bliver for gammel til dette, når der er lidt udfordring, lidt taktik, lidt humor og lidt konkurrence med i spillet.

Læs mere her

tags: kunst, konkurrence, efterskole,

onsdag den 16. maj 2012

Odense er klar til Natteravnene...

Det stod klart efter nattens minitest af kendskabet til Natteravnene i Odense.

Her var borgmester Anker Boye, sangerinden Søs Fenger og Leasy-direktør Niels Thorborg på det ene hold, og chefredaktør på Fyens Stiftstidende Per Westergaard, direktør Bodil Ibsen fra Nørgård Mikkelsen og Natteravnenes stifter Erik Thorsted på det andet hold, på vandring i et stormomsust Odense City.

Både frysende unge i kø til de populære steder og folk på gaden glædede sig til Natteravnenes indtog.

Det første informationsmøde for de frivillige, der vil være Natteravne i Odense, finder sted på Rosengårdsskolen 1. februar i lokale D fra kl. 19-21, hvor Søs Fenger også vil give et par numre.

Dagen inden havde Natteravnene set dagens lys i det nordlige Grønland, hvor Uummannaq blev etableret som forening nr. 258. Og nogle måneder tidligere var Narsaq i Sydgrønland og Natteravnene på Suderoy på Færøerne blevet etableret, så Natteravnene kommer vidt omkring.

I 2012 forventer Landssekretariatet at skulle etablere Natteravne i Estland i samarbejde med Estlands justitsministerium og en frivillig organisation.
Og i april deltager Natteravnene for første gang i et landsmøde for Tyske Natteravneforeninger.

For yderligere information kontakt 70 12 12 99 eller www.natteravnene.dk

Læs mere her

tags: direktør, borgmester, Odense, storm, Grønland, sangerinden, 2012, chefredaktør, sangerinde, Fyens Stiftstidende, moms, organisation, Færøerne, Estland,

tirsdag den 15. maj 2012

DR kører ud med stor trafikkampagne for de 9-15-årige

De seneste fem år har politiet næsten hver fjerde dag måttet underrette forældre om, at deres søn eller datter er omkommet i trafikken.

Når kampagnerne om Bertram og alle de andre, der er nye i trafikken, ebber ud, falder skolernes og myndighedernes fokus på børnenes og de unges adfærd i trafikken. Og det sker, selv om de står med de 10 farligste trafikår foran sig den dag, de forlader folkeskolen.

DR har netop sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden indledt den nationale trafikkampagne Tag chancen bare ikke i trafikken . Den går målrettet efter de 9-15-årige, men retter sig også mod deres forældre og skolerne.

Kampagnen skal gerne være med til at nedbringe antallet af børn og unge, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken. Og de voksnes fokus på trafikadfærden hos de store børn er helt afgørende for, at det skal lykkes, siger redaktør Niels Hagen Rasmussen fra DR Undervisning.

Scooter er det værste
Han uddyber, at de unge især kommer galt af sted på cykel, når de er uopmærksomme og for eksempel taler i telefon eller hører musik i trafikken. Samtidig kører mange uden cykelhjelm, og når de når op og bliver lidt ældre, kører de galt på scooter. Scooter er ubetinget det farligste trafikmiddel, som viser sig at være 140 gange farligere end bil. Når de unge er 16 år, er det i gennemsnit 527 i årgangen, der hvert år bliver enten dræbt eller kommer alvorligt til skade.

Kendte navne som fodboldspilleren Christian Eriksen, standup-komikeren Mick Øgendahl og sangeren Joey Moe er blandt de profiler, der skal prøve at trække de unges opmærksomhed om sagen, og i DR-regi kommer trafikkampagnen til at køre i tre omgange i uge 2, i uge 6 og i uge 9.

I denne uge gør DR og de øvrige involverede parter skolerne opmærksomme på det digitale undervisningsforløb, som er blevet lavet til 7.-10. klasse, og som findes på www.dr.dk/kampagneværkstedet.

Derover vil Mick Øgendahl for eksempel tjekke din trafikprofil via Tag chancen s Facebook-site, facebook.com/tagchancen og korte film med de kendte dukker op i og uden for DRs medier.

Ramasjang i trafikken
I hele uge 6 sætter P4, DR Trafik og Aftenshowet på DR1 fokus på kampagnen, og her viser DR1 også en timelang dokumentar om nogle af de ramte eller berørte af trafikulykkerne. Og uge 9 er en særlig børneuge, hvor DR Ramasjang blandt andet tager ud i trafikken sammen med Store Nørd og Ramasjang Live , ligesom der kommer en særlig Osman & Jeppe -kampagne i hele marts.

DR skal gerne tage temaer og problematikker op, som er vigtige for den enkelte og for samfundet. De mange trafikulykker rammer hårdt, og vi håber, at vi med kampagnen kan medvirke til at skubbe udviklingen i en mere positiv retning, siger Niels Hagen Rasmussen.

Læs mere her

tags: politi, Facebook, P4, fodbold, trafikken, dræbt, trafikulykke, Mick Øgendahl, ulykker, folkeskole, undervisning, scooter,

mandag den 14. maj 2012

Ny børnebog: Koks i computeren!

Det her bliver aldrig en god historie! Ikke med en pige som hende, som gør lige, hvad hun har lyst til!
Forfatteren vil ikke finde sig i, at LilliLinda laver om på hans fortælling. I min historie er det mig, der bestemmer! siger han og sletter LilliLinda fra sit dokument.

Men LilliLinda er ikke rigtig forsvundet, men bare havnet nede i computerens papirkurv sammen med de andre slettede bogstaver, tal og mislykkede personer. Med LilliLinda i front beslutter de sig for at lave deres egen historie!

Men hvad sker der, når forfatteren opdager, hvad der rører sig inde i hans computer

Annette Herzog har skrevet denne originale fortælling om LilliLinda, der bruger sin fantasi til at opfinde sin egen underlige historie. Bogen er illustreret af Bodil Molich og er velegnet til de lidt større børn. 


Bogen er udkommet d. 11. januar 2012 ved TURBINE

Koks i computeren / Annette Herzog. 
Med illustrationer af Bodil Molich.
Turbine, Århus 2012. 108 sider

ISBN: 978-87-7090-659-3. 
Vejledende pris: 229,-kr.

Læs mere her

tags: Århus, Vejle, computer, 2012, forfatter, stemmer,

søndag den 13. maj 2012

Den standhaftige tinsoldat som Natteravn...

Jo, den er skam god nok. Sammen med en række andre statuer i det centrale Odense trækker Den standhaftige tinsoldat i den gule Natteravne jakke fredag 20. januar. Det sker som led i en stor kampagne for etablering af Natteravne i Odense.

Odense Kommune og Natteravnene er gået sammen om at etablere Natteravne i Odense. Parterne forventer, at de første frivillige er på gaden i februar måned. I forbindelse med etableringen yder en række private aktører en generøs indsats.

Reklamebureauet Nørgård Mikkelsen har således stået for udarbejdelse af en usædvanlig PR kampagne. Kampagnen indeholder eksempelvis, at mange af byens statuer iklædes Natteravnenes karakteristiske gule jakker. Dertil kommer kæmpebanner på en af Odenses markante facader i krydset Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej, SMS spot i FynBus, Go Card samt indslag i TV2. Desuden tager Fyens Stiftstidende trygheden i Odense op til debat i en række artikler. Ligesom Café Stiften står for et kick off arrangement torsdag 26. januar. Arrangementet er dedikeret Fyens Stiftstidendens abonnenter og byder blandt andet på oplæg ved borgmester Anker Boye og en minikoncert med Søs Fenger.

Men alle interesserede får naturligvis lejlighed til at deltage, når der bydes ind til Borgermøde onsdag 1. februar 2012 på Rosengårdskolen i lokale centralrum D.

- Vi er utroligt glade for - sammen med de øvrige aktører - at kunne yde vores bidrag til Natteravnenes prisværdige indsats for tryghed og livsglæde fortæller Kreativ direktør Viggo Thomsen - Nørgård Mikkelsen.

- Vi ser det som en naturlig del af vores sociale an-svar at skærpe opmærksomheden på voksnes mulighed for selv at bidrage til trygheden for børn og unge fortsætter Viggo Thomsen.

Natteravnene etableres som en frivillig social forening. Den egentlige etablering går som tidligere nævnt i gang i februar måned med såkaldte borgermøder på Rosengårdskolen. Dernæst står en lokal styregruppe for den konkrete planlægning og gennemførelse af gåturene.

- Det positive samarbejde med aktørerne om etablering af Natteravnene i Odense glæder os rigtig meget, og viser den store velvilje, der er til at støtte Natteravnene - Opbakningen fra såvel kommune og især private aktører har i denne sammenhæng været ganske unik og enestående - siger sekretariatschef Erik Thorsted, Natteravnenes Landssekretariat.

Baggrundsinfo
Indsatsen som Natteravn er enkel og effekten stor. En gåtur på nogle timer for den enkelte frivillige, i de gule jakker, sammen med to andre i lokalområdet hver anden måned er nok. Man kan også melde sig som Natteravn gennem Ældre Sagen. De frivillige er fra 20 til 95 år. Natteravnene er fremhævet af Justitsministeriet som en af de få frivillige indsatser der - udover trygheden - dokumenteret mindsker vold og hærværk, uden at Natteravnene griber fysisk ind i eventuel uro. Et faktum som politikredse og boligforeninger landet over bekræfter.

Natteravnene går i hold på tre personer i de karakteristiske gule jakker. Der er normalt mindst én kvinde på hvert hold. Holdet tager gerne en snak med de unge, som selv tager initiativ til det.

Nogle Natteravneforeninger påtager sig også andre opgaver og arrangerer lokale aktiviteter, der bidrager til livsglæde og tryghed. Det kan være cafelignende aktiviteter, sodavandsdiskotek, foredrag, fodboldturneringer, lektiehjælp og aktivitetsdage for hele familien. Natteravnene drives af Fonden for Socialt Ansvar www.fsa.as med kontor i København og Aarhus, overvejende finansieret gennem private midler med TrygFonden, Bikubenfonden, Carlsberg, Falck og DSB som faste samarbejdspartnere. Fonden driver flere projekter med socialt sigte, hvoraf Natteravnene er det største. Natteravnene har over 7.000 frivillige fordelt på 258 lokale foreninger med et regelsæt, der fælles for alle foreninger.

Yderligere oplysninger:
Læs mere om Natteravnene på hjemmesiden www.natteravnene.dk, og få mere at vide om samarbejdet hos:

Kreativ direktør Viggo Thomsen tlf. 66 14 14 80
Sekretariatschef Erik Thorsted tlf. 20 20 70 77


Læs mere her

tags: Carlsberg, København, direktør, politi, borgmester, Justitsminister, TV2, Odense, DSB, fodbold, Falck, diskotek, 2012, koncert, Justitsministeriet, Fyens Stiftstidende, Bikuben, boligforening,

Første børne- og ungdomspsykiatrisk akutafsnit på vej

Danmarks første børne- og ungdomspsykiatriske akutafsnit åbner i februar 2012 i Glostrup.
Kommer til at ligge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
Det børne- og ungdomspsykiatriske akutafsnit kommer til at ligge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Kort, intensiv behandling
Det nye akutafsnit tilbyder patienterne mulighed for en kort, intensiv behandling med max. indlæggelse i 10 hverdage.

Betydeligt kvalitetsløft
Der er med etableringen af det nye akutafsnit tale om et betydeligt kvalitetsløft i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der ikke tidligere har været akutte sengepladser.

Let adgang til udredning og behandling
Det nye akutafsnit tager vare om børn og unge i den første kritiske fase af deres sygdomsforløb, og de indlagte børn og unge vil efter første døgns tid blive tilbudt undersøgelse af en speciallæge og derefter kunne enten udskrives, henvises til ambulant undersøgelse eller blive overflyttet til et af de specialiserede afsnit på et af de børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Målrettet og kort behandlingsforløb
De patienter der kan hjælpes med en kortere indlæggelse, vil med etableringen af det nye akutafsnit få mulighed for et målrettet og kort behandlingsforløb.

Ressorcer gøres fri
Med det nye akutafsnit vil kapaciteten på de lukkede afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri få frigjort ressourcer til de øvrige patienter, heriblandt den voksende gruppe af retspsykiatriske unge.

Størst mulig hensyn til patientsikkerhed
Der stiles mod at skabe et trygt og sikkert miljø på afsnittet, og renoveringen af den bygning hvor akutafsnittet er placeret, er sket med størst muligt hensyn til patientsikkerhed.

Nødvendigt at skærme mod selvskade
I den akutte fase kan særlige hensyn og behandlingsmetoder være relevante. Det vil ind imellem være nødvendigt at skærme mod selvskade og udadrettet vold, og det nye akutafsnit er indrettet til at kunne håndtere dette, uden det bryder ind i hverdagen for de øvrige indlagte patienter.

Forældre kan medindlægges
Sygdom, angst og fordomme vil nogle gange medføre, at mødet med et psykiatrisk afsnit kommer til at virke skræmmende. Derfor er der på det nye akutafsnit også mulighed for, at en af forældrene kan være medindlagt. For begge parter vil mødet med et tiltalende og trygt miljø være altafgørende for behandlingen og alliancen omkring denne.

Eget bad og toilet
Akutafsnittet har 10 enkeltværelser med eget bad og toilet. På fem af værelserne er plads til overnattende forældre.

Selvmordsforebyggende foranstaltninger
Alle badeværelser er konstrueret med selvmordsforebyggende foranstaltninger som fx integrerede armaturer, skabe, og bruser, der ikke stikker ud fra væggen.

Bløde møbler
Afsnittet er indrettet med et antal bløde møbler, som ikke volder større skade, hvis der kastes med dem og som samtidig er behagelige at sidde i og former sig efter den enkelte.

Lyskoncept kan give bedre søvnmønster
Et særligt lyskoncept er integreret på sengestuer og fællesområder. Belysningen kan ændres i intensitet og farve, hvilket kan være medvirkende til at hjælpe de unge til en bedre døgnrytme og hermed et bedre søvnmønster.

Læs mere her

tags: selvmord, Danmark, Glostrup, 2012, Region Hovedstaden, miljø, sygdom, behandlingsforløb,

lørdag den 12. maj 2012

Ny børnevision: Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden

Med visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden vil Gentofte Kommune skabe en ambitiøs og omsættelig vision og strategi for børn mellem 0 og 6 år. Forældre, fagprofessionelle og politikerne skal sammen få det fulde potentiale frem i det enkelte barn.

Gentofte Kommunes høje ambitionsniveau på børneområdet bliver med visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden løftet endnu højere op. Med visionen skal ledere, medarbejdere og børnenes forældre se potentialerne i hvert enkelt barn.

Pia Nyring, formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune påpeger, at kommunen vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Gennem et år har der været en inddragende dialogproces, der har skabt fælles accept, forståelse og motivation for et samarbejde mellem forældre, medarbejdere, ledere og politikere i kommunen om visionen.

- Vi vil være førende på børneområdet. Være på forkant med den globale udvikling og med nytænkning baseret på forskning og evidens. Vi er ambitiøse. Vi skal ikke bare se, hvad børn kan og ikke kan, men vi skal se, hvad deres fulde potentiale er. Derfor skal de motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale. Og de skal opleve tryghed med god leg og læring. Børn forandrer den verden der omgiver dem både i det nære og det større, siger Pia Nyring.

I lokalmiljøet skal visionen indtænkes i et samarbejde mellem kommune, dagtilbud, skoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så den bliver konkret i nogle formaliserede samarbejder.

Børnene skal blive til nogen
Med visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden skal alle børn udvikle deres egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Med udgangspunkt i levende nærvær, legende læring og lyttende samspil skal børnene i Gentofte blive til nogen og noget . Grundlaget for deres videre udvikling skabes i disse år.

Politikerne vil altså sammen med forældre, ledere og medarbejdere blive ansvarlige for at løfte børnevisionen. Det sker ved at:

· forældre er bevidste om ansvaret for deres barn i fællesskabet

· at familierne trives

· at medarbejderne har tydelig faglighed og sikrer samspil mellem tryghed, nærvær og læring

· at ledelserne skal have visioner, handlekraft og tager ansvar

Fyrtårn for fagprofessionelle
Visionen skal samtidig være med til at skabe debat og være et fyrtårn i fagprofessionelle kredse, så Gentofte Kommune bevarer og udvikler sin frontløberstatus på børneområdet.

- Vi skal også have kompetenceløftet alle ledere og medarbejdere i kommunen yderligere, så de bliver endnu skarpere på det tværfaglige samarbejde og i endnu højere grad udnytter mulighederne i at bruge hinanden på tværs. Drømmen er, at vi kan få en række kompetencecentre og læringsrum, hvor vi kan trække på de allerbedste indenfor eksempelvis kunst, sprog, digitalisering og motorik og bevægelse, siger Pia Nyring.

Kontaktinformation:
Formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune Pia Nyring, 30384343
Direktør for Børn, Unge og Fritid Frank E. Andersen, fea(at)gentofte.dk, 29292075

Læs mere her

tags: politi, uddannelse, kunst, virksomhed, faglighed, kompetenceløft, strategi, motivation, uddannelsesinstitution, sprog, miljø,

fredag den 11. maj 2012

Nye pjecer om forebyggelse af vuggedød

Det sikreste sted for et spædbarn at sove er i sin egen seng i samme rum som forældrene.

Sådan lyder det i Sundhedsstyrelsens to nye pjecer om forebyggelse af vuggedød blandt spædbørn, der er målrettet henholdsvis forældre og sundhedspersonale.

Sundhedsstyrelsen fastholder desuden de tre enkle råd til spædbørnsforældre:

Læg altid spædbarnet til at sove på ryggen
Undgå rygning i graviditeten og undgå, at barnet udsættes for tobaksrøg efter fødslen
Undgå, at barnet får det for varmt, når det sover

Hvis forældrene vælger at sove med barnet i deres egen seng, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at barnet ligger mellem den ene af forældrene og sin egen seng - og ikke mellem forældrene. Barnet skal i så fald have lige så meget plads at sove på, som hvis det lå i sin egen seng.

Pjecerne beskriver også vigtigheden af, at barnet ligger så meget på maven som muligt, når det er vågent. Det kan forebygge skæve og flade hoveder som følge af anbefalingerne om at sove på ryggen.

Sundhedsstyrelsen kom med de tre enkle råd om at forebygge vuggedød for første gang i 1991. Efterfølgende er antallet af børn, der er døde uventet under søvn (vuggedød) faldet fra 120-130 børn om året til under 15 børn om året.

Læs mere her

tags: 1991, spædbørn, Sundhedsstyrelsen, tobak,

torsdag den 10. maj 2012

Vinterferie i Andelslandsbyen Nyvang 2012

Uge 7 - Tirsdag d. 14. til torsdag d.16. februar
Uge 8 - Tirsdag d. 21. til torsdag d.23. februar
Åbent kl. 10 15

Kom og bliv sysselsat som i forrige århundrede.

For femte gang slår Andelslandsbyen Nyvang portene op for vinteren. I børnenes vinterferie i uge 7 og 8 er der rig mulighed for at afprøve sine færdigheder ud i de gammeldags sysler, som børn og voksne beskæftigede sig med i de lange vintermåneder, i en tid uden TV, Internet og iphones.
At sysle betyder at man sad med håndarbejde, småreparationer, læder og træarbejder, og også børnene var fra tidlig alder sysselsat med det, de formåede. Legetøjet var som regel hjemmelavet og alle forhåndenværende materialer så som papir, grene, blade, garn, uld og stofrester blev fantasifuldt brugt.
Smedie og skovhus kører for fuld damp og kirken summer af liv. Vores mange frivillige er klar til at berette om gamle dage, mens de viser det gamle håndsværk for vores gæster.
Husk også at besøge Trønninge Brugs med de dejlige gammeldags varer.
Hjælp også med på Husmandsstedet og lær alt om hvordan man opvarmede husene i gamle dage - det var bare hårdt arbejde. Når I bliver trætte, så gå ind i stuehuset og nyd en kop kaffe med Rich, mens I lytter til gamle eventyr og historier.
I kan også sysle i Hovedbygningen, Skoletjenesten og Sandby Forsamlingshus.
Madam Blå er rykket op på 1. sal i Hovedbygningen.Her er lækker mad og drikke til rimelige priser. Hvis man køber sine drikkevarer her må man gerne spise sin medbragte madpakke.
Hjælp landbetjenten med at træne politihunde i parken .
Bageren har åben og landbetjenten har åbent alle dage.

Her kan børnene selv sysle med:

Skoletjenesten Småsløjd for piger og drenge
Skoletjenesten ved smedien Tinsoldater
Hovedbygningen i Havestuerne Uld og dukker
Hovedbygningen 1. sal Café Madam Blå
Hovedbygningen 1. sal Klip, leg og spil
Landbetjentens kontor Hjæp landbetjenten med at træne politihunde
Sandby forsamlingshus Engle, dekopage og pomponer
Husmandsstedet Brændsel i gamle dage
Eventyr og historier i den fine stue
Hestevognstur Hestevognene kører hele dagen

Slagteren har ikke åben før 14. april.
Mejeriet er åbent, men kommer først i drift 14. april


Læs mere her

tags: politi, soldater, kaffe,

Nysne og solskin til elever fra Hørby Ungdomsskole.

Fire dag i sneen, fire dage på ski og fire dage, hvor der var sat turbo på samværet det var virkeligheden for elever og personale fra Hørby Ungdomsskole under den nyligt gennemførte skirejse til den sydtyske alpe- og skisportsby Oberstdorf.

Region Oberstdorf er Tysklands største skisportsområde, hvor sneentusiasterne kan boltre sig på hele fem alpine skiområder tre i Tyskland og to i den østrigske dal Kleinwalsertal , hvortil der fra Oberstdorf er grænseovergang såvel på landevejen som på bjergsidernes pister.

Gruppen fra Hørby Ungdomsskole prøvede under opholdet kræfter med sneen på skicentret Söllereck , der er et relativt stort område med udfordringer til alle niveauer, hvad enten det gælder ski, snowboard eller kælk.

- En skitur med en efterskole er en anderledes oplevelse for mange af eleverne, fortæller forstander Mogens Vestergård Pedersen og tilføjer, at det er vigtigt for efterskolen, at man besøger et skiområde, der på den ene side har udfordringer for eleverne, men på samme tid ikke er større end, at man møder hinanden på bakkerne, så følelsen af at være af sted i en stor gruppe er tilstede.

- Hvert år, når vi er kommet hjem vore rejser, kommer der elever og fortæller, at skituren var en lejlighed til at få snakket med nogen, som man måske ikke ellers har så stor kontakt til i hverdagen, siger Mogens Vestergård Pedersen.

Hørby Ungdomsskole vælger en ramme om den årlige skitur, hvor gruppen er indkvarteret på hotel eller vandrehjem, så alle bor under samme tag, ligesom mange af dagligdagens pligter, som hører til hjemme på efterskolen er erstattet af tid til samvær, spil, snak og snelege.

Et enkelt uheld var der dog på turen, idet en uheldig elev på den allerførste tur på det nyerhvervede snowboard faldt og brækkede sit kraveben. Det betød, at pisterne måtte erstattes af venlig pleje på sygehuset i Oberstdorf med saft og sugerør i stedet for leg på nyfalden sne. Heldigvis er behandlingen afsluttet og den uheldige ungersvend kom med hjem til Hørby, hvor der var masser af omsorg fra efterskolevennerne.

Læs mere her

tags: Tyskland, sygehus, landevej, vandrehjem, efterskole,

onsdag den 9. maj 2012

Natteravnejakker bortført i Odense

Hvor er min jakke...
Det spurgte en række statuer i Odense om i sidste uge. Det gælder eksem-pelvis Pige med æbler foran Kunstmuseet. Hun mistede på overraskende vis den Natteravne-jakke, der havde varmet hende i nogle kolde januar vinterdage.

10 berømte statuer blev klædt i Natteravnenes karakteristiske gule jakker fredag 20. februar. Det skete som led i PR for etablering af Natteravnene i Odense. - Og interessen for at trække i den gule jakke i Odense, viste sig at være endog meget stor. "Så stor at 10 jakker faktisk blev bortført fra de statuer, som de havde varmet men vi håber at få dem tilbage til autoriseret brug" - Fortæller chefkonsulent Leif Christiansen fra Natteravnenes Landssekretariat.

Interessen udmønter sig også i, at der nu er over 100 frivillige, som har meldt sig som Natteravn, og der kommer formentlig flere efter borgermøderne på Rosengårdskolen den 1. 7. og 15. februar. Alle dage klokken 19.00 til cirka 21.00. Alle interesserede er velkomne til blot at møde op.

Natteravnene etableres som en frivillig social forening, og den egentlige etablering går som nævnt ovenfor i gang 1. februar med borgermøder på Rosengårdskolen. På de to følgende mødeaftener 7. og 15. februar bliver de kommende Natteravne uddannet i det at være Natteravn. Dernæst står en lokal styregruppe for den konkrete planlægning og gennemførelse af gåturene.
Det står dog allerede nu klart, at der vil være frivillige nok til at dække stort set alle relevante områder i Odense (inklusiv City), hvor der vil være behov for Natteravnenes tryghedsskabende omsorg for de unge i det offentlige rum.

Baggrundsinfo
Indsatsen som Natteravn er enkel og effekten stor.
En gåtur på nogle timer for den enkelte frivillige, i de gule jakker, sammen med to andre i lokalområdet hver anden måned er nok. Man kan også melde sig som Natteravn gennem Ældre Sagen. De frivillige er fra 20 til 95 år.
Natteravnene er fremhævet af Justitsministeriet som en af de få frivillige indsatser der - udover trygheden - dokumenteret mindsker vold og hærværk, uden at Natteravnene griber fysisk ind i eventuel uro. Et faktum som politikredse og boligforeninger landet over bekræfter.
Natteravnene går i hold på tre personer i de karakteristiske gule jakker. Der er normalt mindst én kvinde på hvert hold. Holdet tager gerne en snak med de unge, som selv tager initiativ til det.

Nogle Natteravneforeninger påtager sig også andre opgaver og arrangerer lokale aktiviteter, der bidrager til livsglæde og tryghed. Det kan være cafelignende aktiviteter, sodavandsdiskotek, foredrag, fodboldturneringer, lektiehjælp og aktivitetsdage for hele familien.
Natteravnene drives af Fonden for Socialt Ansvar www.fsa.as med kontor i København og Aarhus, overvejende finansieret gennem private midler med TrygFonden, Bikubenfonden, Carlsberg, Falck og DSB som faste samarbejdspartnere. Fonden driver flere projekter med socialt sigte, hvoraf Natteravnene er det største. Natteravnene har over 7.000 frivillige fordelt på 258 lokale foreninger med et regelsæt, der fælles for alle foreninger.

Yderligere oplysninger
Læs mere om Natteravnene på hjemmesiden www.natteravnene.dk og få mere at vide om samarbejdet hos Chefkonsulent Leif Christiansen tlf. 30 17 78 02


Læs mere her

tags: Carlsberg, København, politi, Justitsminister, Odense, DSB, fodbold, Falck, diskotek, Justitsministeriet, Bikuben, boligforening, æble,

tirsdag den 8. maj 2012

Ny bog: En overlevelsesguide til tweens og teens

Pigesnak og Drengesnak er to nye bøger til tweens og teens. Kort sagt: En overlevelsesguide til at blive voksen!

Håret bliver fedtet, pludselig får du bumser og hår begynder at vokse på sære steder. Dit humør er heller ikke, som det plejer at være. I det ene øjeblik er du jublende lykkelig - i næste øjeblik er du nede i kulkælderen. Og måske får du også nye og anderledes følelser for nogen i din klasse

Hvad sker der !

Bare rolig. Du er kommet i puberteten, og denne overlevelsesguide vil hjælpe dig igennem denne spændende og udfordrende periode. Her kan du læse om, hvad du kan forvente, og finde gode råd om alt fra hårfjerning og barbering til venskaber og skoletræthed.

De to bøger Drengesnak og Pigesnak tager desuden fat om væsentlige emner som prævention, mobning, familieforhold, alkohol og brug af sociale medier. Alt fortalt i en humoristisk tone i øjenhøjde med de unge og gennemgående illustreret med masser af morsomme tegninger. Kan bruges fra 10 år og op, som udgangspunkt for en snak om, hvad der sker med kroppen, og til selvlæsning for større børn.

Bøgerne er udkommet d. 2. februar 2012 på TURBINE

Pigesnak/ C.A. Plaisted
Med illustrationer af Chris Dickason
På dansk ved Marie Duedahl
Turbine, Århus 2012. 48 sider

ISBN: 978-87-7090-666-1. 
Vejledende pris: 199,-kr.

Drengesnak/ C.A. Plaisted
Med illustrationer af Chris Dickason
På dansk ved Marie Duedahl
Turbine, Århus 2012. 48 sider

ISBN: 978-87-7090-667-8. 
Vejledende pris: 199,-kr.

Læs mere her

tags: Århus, Vejle, 2012,

mandag den 7. maj 2012

Superstakkel - stærk, prisvindende ungdomsroman om at være syg

Tolvårige Belle er alvorligt syg. Hun tilbringer tilværelsen i en hospitalsseng og er træt af det. Hun er også træt af lægerne, sygeplejerskerne og alle de besøgende, der synes, hun er en superstakkel. Hun er træt af, at hendes mor og far er skilt og ikke taler sammen, hun er træt af sine veninder, og hun er træt af at kaste op. Og så er hun træt af udråbstegn!

Heldigvis har hun verdens bedste bedstefar og bedstemor. Og hun har sit skrivehæfte, hvor hun skriver historier, som folk kan læse, når hun er død. Ligesom Anne Frank.

Superstakkel handler om relationer mellem mennesker, om skilte forældre og nærværende bedsteforældre, om dumme veninder og om medlidenhed. Om sygdom, død og frygten for at dø. Men mest af alt handler den om liv og lysten til at leve.

Gideon Samson formår at behandle en barsk historie om en dødssyg pige med stor menneskelig indsigt, hvor humor og alvor fletter sig sammen i mesterlige dialoger og i den syge pige Belles tanker om sit tolvårige liv.

Forfatter Gideon Samson er født i Holland i 1985, og flere af hans ungdomsromaner har vundet litterære priser. Superstakkel blev tildelt Sølvgriflen, hvilket gjorde Gideon Samson til den yngste vinder af prisen nogensinde.

Bogen udkommer den 8. maj 2012

Superstakkel / Gideon Samson. På dansk ved Birthe Lundsgaard. TURBINE 2012. ISBN 978-87-7090-8252, 140 sider, vejledende pris kr. 249,-

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt
venligst: TURBINE forlaget, Lisette Agerbo Holm,
redaktør lisette@turbine.dk | 86 12 79 16

Læs mere her

tags: hospital, Holland, roman, 2012, sygeplejerske, sygdom,

Hørby-piger vinder DGIturnering

Håndboldeleverne fra Hørby Ungdomsskole har hen over efterårs- og vintermånederne deltaget i årets nordjyske DGIturnering sammen med hold fra såvel efterskoler som hold med anden baggrund.

I den forgangne uge blev slutspillet afviklet i hallen på Hørby Ungdomsskole og bød på spændende kampe og god stemning blandt de fremmødte hold og tilskuere. Ikke mindst blandt aftenens hjemmepublikum eleverne fra Hørby Ungdomsskole var begejstringen i top over præstationen fra efterskolens pigehold, der gennem hele turneringen har været ubesejrede og sluttede således også aftenen med at få tildelt guldet for en flot førsteplads.

Hørby Ungdomsskoles tre håndboldlærere er tilfredse med holdets udvikling gennem turneringen, hvor mange gennem kampene har ydet en stor indsats. Under finalekampene var der ros til målvogter Ditte Sørensen, ligesom aftenens topscorer Rikke Skovsgaard også gjorde sit for at trække sejren i hus.

- Gennem turneringen har holdet spillet og vundet mange tætte kampe, hvilket har udviklet deres vilje, timing og evne til at stå sammen som hold, siger håndboldlærer Mads Lauge Jensen, der sammen med sine to kolleger Line Højholt og Louise Gregersen er gået i gang med forberedelserne til næste de håndboldudfordring på Hørby Ungdomsskole, der kommer til at handle om afvikling af NM for efterskolehold onsdag den 7. marts.

Læs mere her

tags: besejrede, håndbold, efterskole,

søndag den 6. maj 2012

Det glade får og 166 konfirmander på Hørby Ungdomsskole

De var 166 i alt, de var motiverede, de var nysgerrige og de var oplevelseshungrende de unge konfirmander.

Sådan var rammerne, da Hørby Ungdomsskole for anden gang inviterede konfirmander fra Aalborgs sydlige opland til et døgn på efterskolen.

- Og vi gør det gerne igen, fastslår Helle Krogsgaard, der til daglig er lærer på Hørby Ungdomsskole og en af dem, der havde arrangeret konfirmandweekenden. At ryste 166 konfirmander sammen, der ikke kender hinanden, kan være en udfordring og en oplevelse og det er det, siger Helle og understreger smilende, at det handler om at holde tungen lige i munden, når der er fuld tryk på de mange unge gæster, der for en kort stund var kommet på efterskole

Hvor fredagen gik med at få lagt en linie i, hvad det hele handlede om, så viste lørdagen, at snak, latter, larm, viden, sang, bevægelse, gåtur i mørke og snevejr bliver til den lim, der samler alle i et fællesskab, der er opstået på baggrund af tillid, åbenhed og interesse for hinanden.

Og her kommer den lille film om det glade får på banen, som konfirmanderne så og brugte som inspiration til den gudstjeneste, der afsluttede weekenden. Det glade får oplever i tegnefilmen, at livet går op og ned og, at den årlige klipning og et nyt udseende kan betyde ubehag og drillende kommentarer. På denne vis kunne konfirmanderne bringe deres egen virkelighed ind i filmens tema, som alle kender til på den ene eller den anden måde.

- Når konfirmanderne står og synger, og giver deres bud på tolkningen af Det glade får , så går det op for en gammel efterskolelærer, at man er vidende til noget smukt og givende, slutter Helle Krogsgaard og tilføjer: Endnu engang har man fået mere, end man gav!

Læs mere her

tags: Aalborg, skolelære, efterskole,

lørdag den 5. maj 2012

Frivillige mentorer skal hjælpe udsatte unge i København

Udsatte børn og unge, der har brug for et fast holdepunkt i tilværelsen, kan nu få hjælp af kommunens nye mentorordning.

Københavns Kommune vil i samarbejde med frivillige organisationer tilbyde udsatte og kriminalitetstruede børn og unge en frivillig mentor.
Mentoren skal virke som et fast holdepunkt i hverdagen og blandt andet motivere til at fastholde skolegang eller uddannelsesforløb, og det er foreløbigt planen, at op mod 90 unge kan tilknyttes pilotprojektet.

- Uddannelse og job er afgørende for vores livskvalitet. Det er et velkendt problem, at udsatte børn og unge lettere ved at falde ud af uddannelsessystemet. Det har vi ikke råd til hverken menneskeligt eller økonomisk, og derfor ønsker vi nu systematisk at afprøve, om frivillige organisationer og mentorer kan gøre en forskel, siger overborgmester Frank Jensen.

Københavns Kommune har i forvejen en lang række aktiviteter, der skal fastholde de unge i uddannelse og job. Men målet er, at mentorordningen skal tilbyde de unge noget andet end det kommunale i forvejen gør.

- Det er mit håb, at en frivillig mentor kan tilbyde kommunen noget andet end en professionel ansat i kommunen. Og jeg er sikker på, at der er masser af borgere, der gerne vil bidrage, siger Frank Jensen.

Tidligere erfaringer fra lignende mentorordninger viser stor effekt i forhold til at fastholde udsatte unge i uddannelse og job. Således 95 procent af en gruppe på 130 unge fortsat i gang med uddannelse siden de i 2011 blev tilknyttet en mentor fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er ofte særligt vanskelig for de unge, lyder det fra Jeannett Skov, som er uddannelsesvejleder på Klostervængets
Heldagsskole og mentor for ni unge.

- Mange af de unge er de første i familien til at tage en ungdomsuddannelse. De har derfor ikke de samme muligheder for at
spørge deres forældre til råds om de mange både faglige og sociale
spørgsmål, der melder sig, når man begynder på en
ungdomsuddannelse. Det får de mulighed for med en mentor,
forklarer Jeannett Skov.

Fakta om de frivillige mentorordninger:

- Det forventes, at 40-45 udsatte børn og unge, samt 40-45 kriminelle eller kriminalitetstruede unge tilknyttes en voksen, frivillig mentor.
- Frivillige organisationer kan i løbet af foråret byde på opgaven med at koordinere de frivillige mentorer.
- Efterhånden som ordningen kommer på plads, kan klubberne henvise unge under 18 år til et mentorforløb, mens unge over 18 år kan henvises af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med +18-centrene.
- De frivillige mentorer får hjælp og støtte fra de frivillige organisationer, men modtager ikke løn eller honorar for opgaven.

Yderligere info:
Rikke Houkjær, Økonomiforvaltningen, tlf.: 2677 2295

Læs mere her

tags: 2011, København, borgmester, økonomi, uddannelse, kriminelle, folkeskole, mentor, livskvalitet, organisation, pilotprojekt, mentorordning, Fakta,

fredag den 4. maj 2012

Vinterferie i Zoo: Bliv klog på dyrelort og mange andre aktiviteter

I uge 7 og 8 (11. 26. februar) holder Zoologisk Have vinterferie for fuld udblæsning. Gæsterne kan se masser af dyreunger og børn og voksne kan blive klogere på dyrs efterladenskaber og komme til fastelavn den 19. februar.

Hvorfor ruller rovdyr sig i gødning fra planteædere Hvorfor æder nogle dyreunger de voksnes lorte Hvorfor producerer nogle dyr to slags lorte - én til at æde og én til at efterlade Hvorfor er nogle lorte så ufordøjede Og hvordan kan det være, at nogle lorte lugter så forfærdeligt

Besøg det nyåbnede Zoolab, hvor forældre og børn hver dag fra kl. 11 kan gå på jagt i de mange spændende workshopaktiviteter:

- Lav dit eget papir af elefantlort, støb din egen rovdyrklo eller tand og sammenlign den med den ægte. Kig i emnekasserne og bliv klogere på dyr.
- Kombiner skind med kranier. Kom tæt på husmus.
- Se Sebastian Klein og Lars Ostenfeldts nye Gæt en lort -film i Elefanthuset.

Følg med når Zoomedarbejderen fortæller:

11.30: Hvordan fordøjer kamelen sin føde Mød den på Zooarenaen
13.00: Se hvad der sker, når rovdyret møder nye lugte
13.30: Elefanterne får en overraskelse
14.30: Hør om flodhestens spredehagl

Kl. 11.00 og 15.00 kan du opleve søløverne i fuld fart, kl. 13.30 går rovfuglene på vingerne, og kl. 15.30 fodres chimpanserne.

Nyd varmen i Tropezoo og lad dig suge ind i regnskovens fugtighed.Tjek kejsertamarinerne i Primathuset, hør flagermusenes larm i Natzoo, besøg girafferne i deres lune stald og oplev flodhestene under vand.

Søndag den 19. februar holder Zoo fastelavn i det gamle Elefanthus. Kom udklædt som dit yndlingsdyr og slå katten af tønden kl. 11.30.

Yderligere information:

Fotos: Jens Frederik Broch og Henrik Petit. Angiv venligst fotografens navn ved brug af fotos.
Ulla Didriksen tlf. 70 200 240 eller 30 16 73 40

Læs mere her

tags: regnskov, Zoolog,

Fri fodbold til skoleelever

Fodboldfabrikken på Vesterbro har frem til sommerferien foræret Københavns Kommune to fodboldbaner, som kommunens skoler kan benytte. Og initiativet er allerede blevet en kæmpe succes.

Skoleelever I København har nu mulighed for at få fodbold på skemaet. I hvert fald, hvis det står til Fodboldfabrikken. De har nemlig tilbudt kommunen to gratis baner hver dag i skoletiden.
- Vi stiller to baner til rådighed for kommunens elever. Det eneste skolerne skal gøre er at booke banen, siger Fodboldfabrikkens administrerende direktør, Lars Kruse.

Siden Fodboldfabrikken åbnede for halvandet år siden, har de haft en del skoler, som har lejet baner hos dem.
- De tilbagemeldinger vi får, fra både elever, lærere og forældre, er, at børnene har haft nogle super oplevelser. Og de gode oplevelser, som mange allerede har fået, vil vi gerne give til endnu flere skoleelever, siger Lars Kruse.

Fodboldfabrikken er Danmarks eneste indendørs fodboldcenter med kunstgræsbaner.
Og det er de baner, som kommunens skoleelever altså får mulighed for at spille på.
- Vores baner er sjældent udsolgt i dagtimerne, og det synes vi er en skam. Vi ser jo helst, at der er aktivitet på alle banerne hele dagen, og det er klart, at det håber vi også, at initiativet her kan hjælpe med, fortæller Lars Kruse.

Også hos Københavns Kommune glæder de sig over samarbejdet.
- Det er en fantastisk enestående mulighed for os, som vi er meget taknemmelige over at få, og jeg synes, det er en super ide. Vi er jo i en situation, hvor vi mangler idrætsfaciliteter til kommunens børn og unge, og tilbuddet her er en stor hjælp på vejen, siger Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester, Pia Allerslev.

Hun kalder Fodboldfabrikken ægte, renlivet iværksætteri og godt gammeldags privat initiativ i verdensklasse . Et initiativ, Pia Allerslev er begejstret over, at byens skoleelever nu kan afprøve helt frem til sommerferien.
- Konceptet er fedt, og der er supergode faciliteter på Fodboldfabrikken, siger Pia Allerslev.

Kommunen har allerede fået bestillinger fra skoler i hele København.
- Der er stor opbakning til det, så det lover godt for samarbejdet mellem kommunen og Fodboldfabrikken, fortæller Pia Allerslev.
Fodboldfabrikken udlejer indendørs fodboldbaner på Vesterbro i København. Både til private og virksomheder. De afvikler stævner, ligaer og virksomhedsevents/teambuilding. Fodboldfabrikken er hjemsted for 6.000 fodboldspillere og adskillige virksomheder.

Læs mere på: www.fodboldfabrikken.nu

Billederne viser borgmesteren, der på Københavns vegne tager imod gaven, altså de gratis baner, fra direktør Lars Kruse og Brian Laudrup, der også er med i fabrikken

For yderligere oplysninger:

Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev / v.
presse- og kommunikationschef Erik Bjørn Møller, 5152 3855

Fodboldfabrikken:
Lars Kruse: M: 21 73 00 23

Læs mere her

tags: Danmark, København, direktør, borgmester, kunst, fodbold, Vesterbro, virksomhed, kommunikation, iværksætteri, sommerferie,

torsdag den 3. maj 2012

Gammeldags dialog og ny teknologi skaber blå mandag uden alkohol

Nyslåede konfirmander myldrer i denne tid ud i bylivet for at fejre, at de er trådt ind i de voksnes rækker. Men helt voksne er de nu ikke, mener Natteravnene og Bryggeriforeningen, der sammen skaber en blå mandag uden alkohol.

Vi mener ikke, at alkohol skal være en del af blå mandag. Konfirmander er for unge til at drikke, og de skal minimum vente nogle år endnu, siger Mikael Kelk Kampagnechef i Bryggeriforeningen og fortsætter; derfor går vi aktivt ud i forbindelse med blå mandag og fortæller unge gennem app s, hip hop musik med glimt i øjet og samarbejde med Natteravnene, at blå mandag skal fejres uden alkohol.

Dialog, musik og app s
I dag, aften- og nattetimerne tager Natteravnene en snak med konfirmanderne samt deres ældre søskende og venner og tilbyder dem den nyudviklede Blå Mandag App. Den indeholder råd til en tryg blå mandag, tips til gode tilbud og sjove gimmicks i form af bl.a. Pede B sange om blå mandag, der kan ende både godt og skidt.
Når vi møder de unge på gaden, snakker vi om alkohol både med dem, der ikke bør drikke og dem, som er gamle nok. Gennem den dialog kommer vi rigtig langt, men blå App en er jo helt klart et stærkt virkemiddel, de unge benytter sig af, så selvfølgelig skal vi også bruge dette i vores bidrag til en tryg blå mandag, fortæller Leif Christiansen fra Natteravnene.

Forældrene har et ansvar
Undersøgelser viser, at unge med klare regler hjemmefra, starter senere med at drikke alkohol. Men det kræver, at forældrene er klædt på. Fx skal de kende salgsaldersgrænserne: Øl må købes i butikker, fra man er 16 år. Hård spiritus fra man er 18 år. Og forældrene skal vide lidt om de sociale elementer, der ligger i ungefesterne. Derfor deler Natteravnene også materiale ud til de voksne med råd og vejledning, og Bryggeriforeningen tilbyder hjemmesiden klarsnak.com, hvor forældre kan klikke sig lidt klogere på deres teenagere, så de sammen med dem kan sætte fornuftige grænser for festlighederne.

Kontakt personer
Leif Christiansen, Natteravnenes Landssekretariat: 70 12 12 99
Mikael Kelk, Bryggeriforeningen: 28 90 23 05

Læs mere her

tags: kemi,

onsdag den 2. maj 2012

Tre børnebøger af prisnomineret illustrator

Nomineret til den internationale H.C. Andersen Pris 2012: Kathrin Schärer

I anledning af, at den schweiziske forfatter og illustrator, Kathrin Schärer, er nomineret til den internationale H.C. Andersen pris 2012, udgiver TURBINE forlaget her i februar tre smukke og charmerende billedbøger med Kathrin Schärers illustrationer: 
 Kassen , Hjerteveninder og Fie elsker store ting.

Den internationale H.C. Andersen Pris The Hans Christian Andersen Award går til en nulevende forfatter og illustrator, hvis samlede værker har gjort et varigt bidrag til børnelitteraturen. Prisen uddeles hvert andet år af IBBY - international board on books for young people.
Kathrin Schärer er nomineret sammen med forfatteren Franz Hohler, bl.a. for deres samarbejde om bogen Der var engang et pindsvin. Bogen udkommer senere på året på TURBINE forlaget med oversættelse af Per Straarup Søndergaard.

Kassen

Lorenz Pauli. Med illustrationer af Kathrin Schärer. 
På dansk ved Gry Kappel Jensen. Turbine, Århus, 2012. 28 sider. ISBN: 978-87-7090-699-9. Vejledende pris: 239,-
(Udkom 7/2 2012)

Hjerteveninder

Kathrin Schärer. På dansk ved Gry Kappel Jensen. 
Turbine, Århus, 2012. 26 sider. ISBN: 978-87-7090-653-1. 
Vejledende pris: 239,-
(Udkom 14/2 2012)

Fie elsker store ting

Kathrin Schärer. På dansk ved Gry Kappel Jensen 
Turbine, Århus, 2012. 32 sider. ISBN: 978-87-7090-698-2
Vejledende pris: 239,- kr.
(Udkommer 21/2)


Læs mere her

tags: Århus, Vejle, 2012, forfatter,

tirsdag den 1. maj 2012

De unge skal have mere opmærksomhed

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, Jens Peter Thomsen, tænder nu de røde advarselslamper i forhold til de unge på offentlig forsørgelse. Det sker med baggrund i en analyse om de unges situation efter de seneste års krise, som viser sig især at have ramt de unge.

1.400 unge i Sønderborg Kommune under 30 år er på offentlig forsørgelse. Midt i 2011 var ca. 1.000 unge tilmeldt jobcenteret i Sønderborg som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere.

- Og stadig flere unge risikerer ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, frygter Jens Peter Thomsen, som sidste år bestilte en analyse af de unges situation i Sønderborg Kommune.

- Vi er bekræftet i vores mistanke om, at en del unge, som faktisk har forudsætningerne for at tage en uddannelse, ikke kommer i gang. Og at en del unge, som er klar til at påtage sig et job, ikke kommer i arbejde. Og det er skidt for de unge. Det er bekymrende for virksomhederne, og det er dyrt for samfundet, siger Jens Peter Thomsen, som vil involvere aktørerne på unge-området, offentlige som private, til en dialog om at skabe resultater og positive forandringer på ungeområdet.

- Kommunen kan ikke løse den globale krise, som har sendt rigtig mange ud i arbejdsløshed. Men vi kan og skal have en debat om, hvordan vi som lokalsamfund kan hjælpe de unge under de vilkår, der nu engang er med mangel på arbejde og med omstilling på arbejdsmarkedet til mere videnstunge arbejdspladser.

I første omgang inviterer vi byrådspolitikerne i Arbejdsmarkedsudvalget og i Børn- og Uddannelsesudvalget til fællesmøde den 6. marts. Og derfra må vi videre, varsler udvalgsformanden.

Fakta:
Af ca. 12.400 unge mellem 15 og 30 år i Sønderborg Kommune (16,2 pct. af befolkningen i kommunen) er 1.400 unge på offentlig forsørgelse.

Antallet af unge, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, er steget markant fra 2008 og frem til i dag.

Det er særligt antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er steget i perioden.

Stigningen i antallet af unge kan forklares ved, at lavkonjunkturen har betydet, at mange unge er blevet ledige. De unge rammes typisk hårdt af lavkonjunkturer, da de oftere har løsere ansættelsesformer, ringe joberfaring og/eller en høj jobomsætning.

Der er medio 2011 ca. 900 unge på dagpenge og kontanthjælp i Sønderborg Kommune (fuldtidspersoner).

271 unge er ledige dagpengemodtagere. Antallet af unge dagpengemodtagere steg eksplosivt fra efteråret 2008 og frem til starten af 2010. Siden marts 2010 er antallet af unge dagpengemodtagere faldet med 177 personer.

628 er unge kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er steget i hele perioden fra 2008 og frem til nu.

58 pct. af de 900 unge dagpenge og kontanthjælpsmodtagere er mænd og 42 pct. er kvinder. I 2008, 2009 og starten af 2010 var det især de unge mænd, der blev ramt af den stigende ledighed i Sønderborg. Det skyldes, at de unge mænd i stort omfang var ansat i industrien og i bygge- og anlægssektoren, som oplevende de største fald i beskæftigelsen.

--

Yderligere oplysninger hos formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Jens Peter Thomsen 2790 0229.

Læs mere her

tags: arbejdsløshed, 2009, 2010, 2011, 2008, politi, uddannelse, arbejdsløs, omsætning, virksomhed, penge, Sønderborg, ansættelse, arbejdsmarked, beskæftigelse, Fakta,