fredag den 28. februar 2014

Millioner til motionsfodbold for voksne

image description
Med 3,5 mio. kroner fra Nordea-fonden til Fodbold Fitness satser DBU nu endnu mere på motionsfodbold for voksne. Støtten vil øge konsulentindsatsen, og målet er 320 fodboldklubber i 2017.
Mødre uden forudgående fodbolderfaring og diabetikere uden motionsvaner. Det er blot to af de målgrupper, Fodbold Fitness – DBU's koncept for fleksibel motionsfodbold for voksne – har fået ud på grønsværen i løbet af projektets foreløbige 3-årige levetid.

Konceptet og tankegangen har været en succes, og derfor forlænges projektperioden nu med minimum fire år og med en markant øget indsats takket være 3,5 mio. kroner i støtte fra Nordea-fonden.
Målet er at nå 320 Fodbold Fitness-klubber og 6.500 Fodbold Fitness-spillere i 2017.
"Med Fodbold Fitness har vi skabt et konkret og attraktivt motionstilbud, der åbner fodboldklubberne og foreningslivet for flere voksne, og det er en udvikling, vi vil fortsætte. De seneste tre år har bevist, at fodbold er for alle, og at det kan spilles på mange forskellige præmisser. Derfor glæder det mig, at vi med midlerne fra Nordea-fonden kan fortsætte forankringen af et aldeles fremragende produkt," siger Allan Hansen, formand for DBU.
Midlerne fra Nordea-fonden skal blandt andet gå til finansiering af tre landsdækkende Fodbold Fitness-konsulenter på fuldtid i 2014-15 og Fodbold Fitness-instruktører i 2016-17.

Sundt – sjovt – socialt
Fodbold Fitness blev lanceret af DBU i juni 2011 – blandt andet på baggrund af adskillige undersøgelser fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, der understreger fodboldens unikke position som en uhyre effektiv og sjov træningsform.

"Fodbold Fitness er sjovt, sundt og socialt. Og så har forskning og erfaringer fra pilotprojektet entydigt vist, at det er et godt koncept, som virker og gør en forskel for mange. Derfor håber vi, at Nordea-fondens støtte bidrager til at få endnu flere voksne ud på græsset og lege med bolden," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Fodboldens sundhedsmæssige potentiale er uafhængigt af spillerens køn, alder, form og niveau. Dertil kommer, at fodbold kan benyttes både som almindelig træning, forebyggelse af livsstilssygdomme og endda indgå i behandlingen af sygdomme. Det har fået danske kommuner til at få øjnene op for Fodbold Fitness som et alternativt tilbud til en mangfoldighed af borgere – fx diabetikere og arbejdsledige.
Blandt andet derfor er Fodbold Fitness integreret som et essentielt element på sundhedsområdet i DBU's fireårige kommunestrategi, der netop er blevet lanceret.

Den forlængede fireårige projektperiode løber fra januar 2014 til december 2017, og Nordea-fondens støtte fordeles over hele projektperioden. DBU bidrager selv med 1.845.000 kroner, mens Danmarks Idrætsforbund bidrager med 1 mio. kroner, der indgår som en del af DIF's medfinansiering af DBU's fireårige kommunestrategi.
Der er på nuværende tidspunkt 150 Fodbold Fitness-klubber og cirka 2800 Fodbold Fitness-spillere. Målet er 320 klubber og 6.500 aktive Fodbold Fitness-spillere i 2017.

Læs mere
Nordea-fonden https://www.nordeafonden.dk/
Fodbold Fitness for kvinder http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Alternativ_fodbold/Fitness/For kvinder
Motionsfodbold for mænd http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Alternativ_fodbold/Fitness/Motionsfodbold for maend
Center for Holdspil og Sundhed http://www.holdspil.ku.dk/

Kontakt
DBU: Projektleder Kenneth Grønlund Rasmussen, 4326 5412.
Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 3333 5770
Danmarks Idrætsforbund: Udviklingschef Morten Mølholm, 4326 2025


Læs mere her

tags: Danmark, 2011, København, direktør, Nordea, december, fodbold, 2016, diabetiker, strategi, pilotprojekt, 2014, DBU, sygdom, livsstil, Københavns Universitet,

torsdag den 27. februar 2014

Musikbog skaber mirakler

image description
Nærvær, fællesskab og musik - "Klaverleg for børn, forældre og bedsteforældre" favner det hele og hjælper musik i gang dér, hvor den måske ellers ikke ville opstå.
Lene fortæller, at hun egentlig bare er en mormor, der engang købte et keyboard, fordi hun som voksen gerne ville lære noder. Efter 6 lektioner på aftenskole med sved under armene opgav hun, og keyboardet kom i kælderen.

Udover mormorrollen er Lene også pædagog, og hun har altid forsøgt at fremme børns lyst til sang og rytmer, men hun har måttet holde sig til rasleæg, kam og trommer og har altid følt sig musik-ordblind, som hun kalder det. Men da hun fik Klaverleg i hånden vendte bøtten - nu kan hun! Nu er det tilmed Lene, der hjælper børnebørnene i gang med at spille - de kan sammen. Et nyt fællesskab omkring musik er skabt, og faktisk går det som en leg.

Som hos Lene står der rigtig mange klaverer og keyboards rundt omkring, som aldrig rigtig bliver brugt: "Gid vi kunne bare en lille smule", siger mange, men at komme i gang kan være sin sag. Derfor har jeg udviklet Klaverleg for børn, forældre og bedsteforældre for netop at hjælpe musik i gang dér, hvor den måske ellers ikke ville opstå og for at skabe et sjovt fællesskab omkring klaveret.

Læs Lenes fulde oplevelse med Klaverleg på www.klaverleg.dk/presse/

Læs mere her

EF Sprogrejser: Nu kan de 13-årige også komme til Las Vegas

39% af danske børn ml. 10-18 tilbringer deres sommerferie i hjemmet og ofte alene. Dét skal være slut, og derfor går EF Education First nu til kamp mod såkaldt »Playstation-ferie« og introducerer lærerige »sprogrejser uden sprog« til bl.a. Californien, Las Vegas og Costa Rica for de alleryngste.
Selvom det siges, at »what happens in Vegas, stays in Vegas« er der nu ikke noget at skjule ved EF Education Firsts nye rundrejsekoncept, EF Tours, der målrettet vil gå efter at invitere de 13-17 årige på store ferierundrejser i bl.a. USA, Mellemamerika og Europa i deres sommerferie.

»Vi vil gerne give folkeskoleeleverne oplevelsen af de store dannelsesrejser, der normalt er associeret med voksne unge i gymnasiet og deres sabbatår. Dem vil vi nu tilbyde de helt unge under sikrede EF-standarder, så forældrene også kan være trygge ved de unges eventyrlyst«, fortæller Christen Bagger, øverste chef i Danmark for EF Education First, der med 35.000 medarbejdere globalt er verdens største private uddannelsesvirksomhed.

Mere sjov, mindre sprog

Idéen er opstået efter massiv efterspørgsel fra de unge og deres forældre på rejsekoncepter, der i højere grad sætter fokus på kultur, oplevelser og learning-by-doing fremfor traditionel sprogindlæring. Resultatet er en række rundrejsekoncepter, der har til hensigt at skrue mere op for sjov end sprog uden dog helt at miste det faglige særpræg, som EF Education First har slået sig fast som markedsledende på gennem de sidste knap 50 år.

»Vores undersøgelser konkluderer, at 39% af alle danske børn mellem 10-18 år tilbringer *hele* sommerferien derhjemme foran deres Playstation, TV o.l. Det er hverken sundt, sjovt eller lærerigt, og det vil vi gerne være med til at lave om på«, fortæller Christen Bagger med henvisning til en stikprøveanalyse EF Education First har fået foretaget af et analyseinstitut på 751 børn fordelt over 507 husstande.

»Vi kalder det 'sprogrejser uden sprog'. Det skal være sikrere end en Prag-tur, men sjovere end lejrskole og sprogskole«, forklarer Christen Bagger, der dog understreger, at de unge ikke får adgang til eksempelvis kasinoer o.l. på turen til Las Vegas. Der er til gengæld lagt vægt på andre festlige arrangementer i stedet, der skal bringe EF Tours i direkte konkurrence med andre sommerferiekoncepter for unge.

Store forventninger til 2014-salget

EF Education First har netop skudt sommersalget for 2014 i gang med en række nye EF Tours-rejser, der alle emulerer populære rundrejsekoncepter kendt fra de voksnes rækker. Hvad med Coast-2-coast i USA ala Route66 Eller Europa rundt ala InterRail Eller ned i Costa Ricas jungle på øko-safari Eller måske det store syd californiske Orange County-eventyr med afslutning i Las Vegas

»Særligt USA og Costa Rica udvises der enormt stor interesse for, da det er store kulturdestinationer, der typisk er totalt uden for rækkevidde for de helt unge. Når vi byder ind med noget unikt i en konkurrence, der på den ene side mestendels består af lejrskoler eller udtærskede Sunny Beach-agtige koncepter og på den anden side en ferie med familien, da kan det hurtigt blive et fedt alternativ for de unge, når det samtidigt sælges til en fornuftig pris«, slutter Christen Bagger.

Læs mere her

tags: USA, Californien, Danmark, Europa, uddannelse, Las Vegas, Playstation, Bagger, virksomhed, lejrskole, husstand, folkeskole, gymnasiet, sprog, konkurrence, sommerferie, rundrejse, 2014,

onsdag den 26. februar 2014

Er børneloven, børnecheck og børneopsparingen forældet

Bad Request (Invalid URL)

Foreningen Far skal hermed orienterer om vores oplevelser i forbindelse med den aktuelle debat om børneloven, børnecheck og børneopsparing.
BØRNELOVEN

Vi lever i en tid med dna, internet og 43 pct. skilsmisserater. Det skaber en forandring vi aldrig har set tidligere med fuld information, som gør at sandheden kommer frem. Det er hverken muligt at sidde på magten som erhvervsleder, politikker, diktator eller forælder uden at fortælle sandheden. Det der ofte sker aktuelt i familierne er, at sandheden om barnets virkelige forældre kommer frem når 43 pct. af forældrene bliver skilt eller fortsat på dødslejet.

Vi stillede i år 1905 da børneloven blev lavet nok fuldt fornuftigt lighedstegn mellem barnets tarv og mors tarv. En diskurs som stadig ligger i mange familielove i dag f.eks. børneloven og som nok mere i dag er en beskyttelse af mor, end barnet. Barnet forskelsbehandles i forhold til sine forældre pga. samfundsudviklingen og det kan få stor betydning senere i livet, hvis livsløgne om faderskab bryder frem. Så står vi med børn og fædre der ofte får ødelagt livet og aldrig finder en plads i livet. 455.000 danskere er på lykkepiller og den sociale arv går ofte igen i generationer.

Skal vi varetage barnets bedste i dag - og mener det vi siger - må vi nok til at belønne sandheden og positivt samarbejde for barnet og undlade at forskelsbehandle barnet i forhold til far og mor. Det handler jo egentlig om børneopdragelse for voksne og man kan stille sig selv spørgsmålet - tillader vi at børn lyver

En ting er sikkert. Vi bør alle tænke over hvordan vi selv ville have det, hvis staten ikke ville anerkende ens barn eller ens barn blev nærmeste fjernet på 24 timer baseret på urigtige oplysninger. Det ER virkeligheden for helt almindelige mennesker og vi kan ikke i Foreningen Far sige hvem det rammer. Det kan ramme topchefen der skal skabe beskæftigelse. Iværksætteren som skal skabe vækst. Den unge forælder midt under sin uddannelse eller brandmanden, skolelæreren eller håndværkeren der skal sætte gang i Danmark. Belønner vi forkert adfærd, får vi forkert adfærd.

Måske vi skal tænke nyt - og tænke barnets ret til gode, kærlige og ordentlige forældre. Mor, ægtemanden / registreret partner og med mor er i dag nævnt i børneloven. Med mor er nævnt 46 gange, biologisk far og med far er blevet glemt! Loven blev sendt i hurtig høring. Ingen politikere eller befolkningen blev ordentligt orienteret om loven og dens konsekvenser. Man mister forældemyndigheden, hvis man starter en faderskabssag, som skal igangsættes indenfor 6 måneder selvom det biologiske forældreskab er livsvarigt følelsesmæssigt.

Man skal ofte opleve de sorte huller for at vide at de findes og hvor galt det kan gå. Det opdager kernefamilierne først når det er for sent. Foreningen Far oplever ofte taburetleg med børns liv i familielovene, men vær opmærksom og lad os gøre os umage – for taburetten mangler i dag et ben – der er knækket.

Der er behov for en sund, saglig og god debat om familielovgivningen i en forandret verden med fuld information. Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund og der er ingen grund til at 99 pct. af de danske børn og forældre ikke har et fantastisk liv ... også uden lykkepiller.

BØRNECHECK

Regeringen har fremsat lovforslag om børnecheck til alle EU borgere. Foreningen Far ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at det i dag kun er den ene forælder som modtager en børnecheck. Hvad med begge forældre i ligeværdige familier. Fædre er også EU borgere, kan have behovet samt forsørger deres børn i ligeværdige familier.

BØRNEOPSPARING

Der er politisk stillet forslag om to børneopsparinger og højere skattefradrag. Foreningen Far oplever i den forbindelse at to børneopsparinger og en fordeling af skattefradraget mellem barnets forældre og mulighed for at overføre ubrugte fradrag til anden forælder, kan være en fornuftig modernisering.

Vi ved at børneopsparingen glæder børn, forældre og bedsteforældre i mange familier på samme vis, som sociale ydelser kan glæde andre. Ligeværdige forældre vil gerne indbetale på en børneopsparing i stedet for, at der er økonomi mellem forældrene. Alle ting som kan moderniseres og skabe ro for børnene er positivt.

Faktisk burde begge forældre være bopælsforældre i moderne familier og have forældremyndighed som biologisk forælder per automatisk.


Læs mere her

tags: Danmark, internet, politi, retten, økonomi, uddannelse, EU, lovgivning, LO, diktator, skilsmisse, beskæftigelse, skolelære,

tirsdag den 25. februar 2014

Fastelavn er mit navn…

Fastelavn er en gammel tradition. Ordet betyder egentlig faste-aften og hentyder til aftenen før den lange fasteperiode, hvor man havde mulighed for at skeje ud en sidste gang – for eksempel med at slå katten af tønden. På landets herregårde fejrede man også fastens komme, og på Gammel Estrup kan man i år, for første gang siden den sidste greve, være med til fastelavnsfesten.
Fastelavn – en fest for alle
Fastelavn er en gammel tradition, som er blevet fejret på landet langt tilbage i tiden. Karle og piger legede forskellige lege og holdt typisk et stort gilde.

"I forbindelse med fastelavnsgildet red gårdskarlene rundt på heste i hele sognet for at samle penge ind til festen, og de kom også forbi herregårdene", fortæller museumsformidler Nick Schaadt.

Herskabet deltog ikke i karlenes festligheder, men de nød at se det store optog. Inde på herregårdene havde børnene udklædt sig med masker og fastelavnsris. Og om morgenen gik de så rundt og risede alle de voksne op og fik for eksempel et lille stykke chokolade.

"På den måde blev der fejret fastelavn både blandt herskabet og deres ansatte. Men mens det for grevefamilien mest var en børnefest, var det altså også en udpræget voksenfest blandt tjenestefolk og ansatte", forklarer Nick Schaadt.

Find prinsessekjolen og ridderkostumet frem

Fastelavnssøndag 2. marts inviteres alle børn og deres familier til fastelavn på Gammel Estrup. Her kan man være med til at slå katten af tønden, og der kåres selvfølgelig en kattekonge. I Herregårdskøkkenet kan man smage Husjomfruens gammeldags fastelavnsboller lavet på brændekomfuret. I klippeværkstedet kan man være med til at pynte herregårdens fastelavnsris.

Alle udklædte børn er desuden med i konkurrencen om en præmie fra museets butik.

Museet er åbent kl 10-16. Der slås katten af tønden kl 13. Entre til museet er 85 kr – børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet Dansk Landbrugsmuseum.

Læs mere her

tags: chokolade, børnefest, museum, penge, prinsesse, konkurrence,

mandag den 24. februar 2014

De små kan lege og lære med kendte DR-figurer

Sigurd fortæller om tubaer og trompeter, hr. Skæg danser bogstavdanse, og værterne fra 'Lille Nørd' kravler som en edderkop.
DRs kendte værter og figurer optræder i en ny rolle i 'Klipkassen', der er DRs nye læringssite til børn mellem nul og seks år.

Sitet, der er at finde på dr.dk/klipkassen, er tiltænkt børn i dagtilbud, men forældre kan også sagtens sætte børnene i sving med 'Klipkassen' derhjemme, hvor rigtig mange småfolk efterhånden har adgang til smartphones og tablets.

"De mindste er en interessant målgruppe, fordi læringen med at blive digitale borgere allerede går i gang her. I dag er der ikke mange andre tilbud end spil til de nul- til seks-årige, men det har vi gerne villet give dem med 'Klipkassen'. Der er opgaver og aktiviteter til hvert klip," forklarer redaktør Katrine Holst fra DR Danmark Web.

Tre læringssites

Med det nye site har DR nu læringssites til tre aldersklasser af børn og unge. Udover 'Klipkassen' eksisterer DR Skole og DR Gymnasium allerede, og disse sider tager også i høj grad udgangspunkt i klip fra DRs arkiver.

Første version af 'Klipkassen' indeholder seks temaer, der passer til de fire temaer sprog, natur, musik samt krop og bevægelse, som alle indgår i de pædagogiske læreplaner for dagtilbud. Sitet er udviklet i tæt samarbejde med Undervisningsministeriets læringsportal, EMU, og med støtte fra såvel Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Undervisningsministeriet.

"Vi bruger figurerne fra Ramasjang, som børnene kender. For eksempel har vi udvalgt en række korte klip, hvor 'Lille Nørd' undersøger insekter. Sammen med hvert klip er der forslag til en masse forskellige aktiviteter, som pædagogen eller forældrene kan lave sammen med børnene," forklarer journalist Lene Møbjerg Toft fra DR Danmark Web, som har været med til at udvikle 'Klipkassen'.

Ud på gulvet og dans
For eksempel kan børnene først se et kort videoklip, hvor Hr. Skæg danser bogstavet A. Derefter skal børnene selv ud på gulvet og danse. Og til sidst skal de forme bogstavet A på gulvet med deres egne kroppe. Det kan pædagogen eller forældrene så fotografere med deres tablet og efterfølgende tale med børnene om.

Børnehuset Slottet i Rødovre har været med til at udvikle og teste 'Klipkassen'. Her har alle stuer tablets, men de har ikke tidligere brugt dem i det pædagogiske arbejde med børnene.
"Vi har været glade for at være med til at udvikle 'Klipkassen', for vi har manglet noget godt materiale til tablets, som var på dansk, var gratis og uden reklamer," siger Linda Betty Lønbro, der er leder af Børnehuset Slottet.

'Klipkassen' er gratis for alle, og sitet kan både bruges på computere og tablets.

Læs mere her

tags: Danmark, EM, portal, computer, Gymnasium, journalist, Undervisningsministeriet, sprog, Rødovre,

Julegaver til børnehjemsbørn

Med en donation på 20.000 kr. fra Bikubenfonden er årets indsamling til Operation Julegaveregn skudt i gang. Tilsammen er der foreløbigt samlet ind til at forsøde juleaften for 150 børnehjemsbørn i Danmark.
Mens mange danske familier må dele gaveræset op på flere juledage for at nå igennem bjerge af glitrende pakker, er andre mindre heldigt stillet. Anbragte børn modtager typisk én cirkulærefastsat julegave til en værdi af 208 kr. Dermed er den sociale forskel tydeligt understreget i en tid, hvor de fleste forkæles i familiens skød.

Operation Julegaveregn samler på 7. år ind til julegaver til anbragte børn i Danmark. Sidste år blev ca. 1.000 børn betænkt med en ekstra julegave fra det private initiativ. Håbet er at nå endnu flere i år og samtidig sætte fokus på anbragte børns vilkår herhjemme.

"Med den overflod de fleste danskere omgiver sig med i juledagene, kan vi ganske enkelt ikke være bekendt at glemme de, der har det svært. Alle kan gøre en forskel, og vi håber, at årets indsamling kan glæde endnu flere end de foregående år og samtidig sætte fokus på børnenes vilkår resten af året", siger David Bastian Møller, initiativtager til Operation Julegaveregn.

Pengene fra indsamlingen fordeles af Foreningen af Danske Døgninstitutioner, og her er der atter stor glæde over initiativet.

"Alle børn burde have mulighed for at føle sig som noget særligt. Operation Julegaveregn formår med enkle midler at gøre en stor forskel for børnene. Gaverne er noget, der bliver husket og sat pris på længe efter juleaften.", siger Søren Skjødt, formand for FADD

Operation Julegaveregn har netop modtaget Børnesagsprisen for sit arbejde. Indsamlingen løber helt frem til den 22. december og pengene fordeles løbende til døgninstitutioner i Danmark.

Der er muligt at støtte Operation Julegaveregn ved bankoverførsel elle ved at sende SMS JGR til 1220 for at donere 20 kr. eller Gaveregn til 1220 for at donere 100 kr. Hertil lægges almindelig SMS-takst.
Se mere på www.julegaveregn.dk

Operation Julegaveregn er et privat initiativ, stiftet i 2007. Initiativet støttes af virksomheder, fonde og privatpersoner, der ønsker at gøre en forskel for anbragte børn i Danmark. Folkene bag initiativet arbejder alle frivilligt og ulønnet.


Læs mere her

tags: Danmark, juleaften, december, julegave, virksomhed, 2007, penge, Bikuben, privatperson, banko,

søndag den 23. februar 2014

KOMMUNALVALGET 2013: Fremtidens kommune

image description
Foreningen Far skal i forbindelse med kommunalvalget 2013 gøre politikerne, medierne og borgerne opmærksom på de forhold, som vi oplever har betydning for børn og forældre i Danmark.
Foreningen Far oplever, at glæden, trygheden og kærligheden i familierne og det frie valg kombineret med boligøkonomien og beskæftigelsen er drivkraften i fremtidens velfærdssamfund.

En ting de kommunale politikkere bør være klar over er, at to tredjedele af alle danske børn og forældre i dag lever i kernefamilier og en tredjedel lever i 36 nye moderne familieformer.

Det er afgørende for de kommunale tilbud og til tider særdeles problematisk, hvis kommunale borgmestre, byråd og embedsfolk tænker i lokale og traditionelle stemmer. Fremtidens kommune bør tænke i grænseflader mellem kommunerne, retssikkerhed og ligeværdighed for alle borgere.


KERNEFAMILIERNE

Foreningen Far har mange henvendelser fra mødre og fædre i kernefamilier, som finder det krænkende, at der fortsat i 2013 er kommuner, som ikke formår, at sikre skrivelser og informering stilet til begge forældre.

Ligeværdige forældre finder det i kernefamilierne bemærkelsesværdigt, at der fortsat er kommuner i Danmark, som bruger mødre grupper i stedet for de moderne familiegrupper, hvor begge forældre kan deltage baseret på et frit valg.

Foreningen Far oplever, at skrivelser til begge forældre, familiegrupper og fælles barsel baseret på et frit valg medfører bedre samarbejde, glade børn og forældre i god trivsel, lavere skilsmisserater og offentlige besparelser. Det er sundt for Danmark og sundt for kommunerne.


MODERNE FAMILIER

Lever far og mor ikke sammen, går det ofte galt for kommunerne, påtrods af en skilsmisserate på over 43 pct. i Danmark. Her modtager begge forældre ikke per automatik skrivelser, informering og kommunale tilbud i forhold til deres børn.

Har forældrene bopæl i to nabo kommuner, hvilket er helt normalt i dag, kan kommunale procedurer, regler og IT-systemerne ofte ikke håndtere begge forældre eller gør det ikke per automatik.

Barnet kan kun gå i skole hos bopælsforælderen, på nær i en 7/7 samværsordning, selvom barnet har to forældre og samværsforælderen bliver boende i barndomskommunen med legekammeraterne og optimal tryghed for barnet.

Den kommunale tandpleje, kommunale musikskole og flere andre kommunale tilbud følger på samme vis bopælskommunen – ikke barnets ret til begge forældre og forældrenes ligeværdighed.

I de mest alvorlige sager Foreningen Far oplever fejler flere kommuner, børnesagkyndige og statsforvaltningen markant. Foreningen Far oplever hver eneste uge kommuner, som påtrods af klare og adskillige advarsler for børn fortsætter med markant fejlbehandling og forskelsbehandling af borgere.


MOR SKULLE SELV BETALE 8.000 KR EKSTRA FOR BARNET PER MÅNED

To forældre med et barn på 2½ år, som var gode skatteborgere med fast arbejde, blev for nyligt skilt. Ingen af forældrene kunne blive boende økonomisk i det fælles hus og mor flyttede til nabokommunen, mens far blev boende i samme kommune. Forældrene var enige om, at barnet skulle have bopæl hos mor og 9/5 samvær med far – og samarbejdede positivt om det hele.

Barnet var i dagpleje og det ville koste mor over 8.000 kroner om måneden af egen lomme, at lade barnet forblive i dagplejen i 6 måneder, indtil barnet skulle starte i børnehaven. For barnet betød det ophævelse af dagligt samvær med far og mor i den fælles bolig - samt - at barnet skulle forlade trygge og glade omgivelser og legekammeraterne i dagplejen. For forældrene var den ekstra udgift samtidig med delt økonomi og nye boliger naturligvis ikke muligt.

Foreningen Far kontaktede på barnets vegne begge borgmestre i de pågældende kommuner, men der skete ingenting. Det var ikke i skatteborgernes interesse – i deres kommune - som det blev udtrykt og barnet blev kastebold mellem to danske kommuner.


ET GODT RÅD TIL KOMMUNALPOLITIKERNE

Foreningen Far anbefaler landets kommende kommunalpolitikere, at være meget opmærksomme på, at få bragt disse forhold i orden efter valget.

Flere borgere end vi tror, bliver i dag ramt af kommunal praktikken og manglende grænseflader i hverdagen.

Det er vigtigt at huske på, at alle borgere har en fundamental menneskeret til respekt for familielivet, basal retssikkerhed og ligeværdighed.


Godt valg 2013!
Foreningen Far


Læs mere her

tags: Danmark, politi, økonomi, 2013, OL, retssikkerhed, skilsmisse, børnehave, beskæftigelse, stemmer, tandpleje

lørdag den 22. februar 2014

Zornig aflyser Brønderslev-bog

Lisbeth Zornig Andersen har besluttet ikke at udgive sin bog om Tina Jensen – i medierne kendt som "Brønderslev-moren".
"Det er utroligt ærgerligt, både for Tina og alle andre, der har brug for at blive klogere på, hvordan et menneske kan havne der, hvor Tina endte, og hvordan vi kan forhindre, at andre ender samme sted," siger Lisbeth Zornig Andersen om beslutningen.

Lisbeth Zornig Andersen har i løbet af de seneste to år interviewet Tina Jensen, personer omkring hende og en lang række eksperter, dels for at kortlægge de elementer af Tinas liv, der førte til en dom for vanrøgt og fængsel, dels for at finde svar på, hvordan man bedre kan hjælpe udsatte familier.

"Tina blev i forbindelse med retssagen stemplet som Danmarks mest forhadte mor og ondskaben selv. Den købte jeg ikke. Så jeg satte mig for at undersøge, hvad der var sket. I dag ved jeg, at Tina ikke er ond. Hun er på mange måder et fint menneske. Men hun har for mig at se været udsat for en lang række svigt af mennesker omkring hende, som har bidraget til, at det gik galt. Det undskylder ikke, men bringer større forståelse," siger Lisbeth Zornig Andersen.

For nylig afbrød Tina Jensen dog dialogen med Lisbeth Zornig Andersen på grund af uenighed om kildevalg.

"Tina blev vred over, at jeg kontaktede hendes familie. Hun ville ikke have, at jeg talte med dem – hvad jeg af flere årsager mente, var vigtigt. Efter det afbrød hun kontakten. Det er jeg rigtigt ked af. Jeg har tydeligvis ikke været dygtig nok til at bevare Tinas tillid, selv om vi har tilbragt rigtigt meget tid sammen både i og uden for fængslet," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Efterfølgende skrev Tina Jensens advokat, Henrik Garlik, et brev med krav om, at bogudgivelsen stoppes.

"Garlik har ellers støttet bogprojektet og jeg har undervejs drøftet bogen og dens indhold med ham, såvel som med Tina. Jeg har spurgt Garlik om, hvorfor han mener, at jeg ikke må udgive bogen. Det er en vigtig samfundsrelevant fagbog, som kan skabe større forståelse for Tina og hvordan vi hjælper udsatte mennesker. Men det har jeg ikke fået svar på," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Derimod har Politiken kontaktet Lisbeth Zornig Andersen for at stille en række spørgsmål til en artikel om sagen efter at have talt med Henrik Garlik.

"Jeg er blevet ringet op og stillet ekstremt ubehagelige spørgsmål, der går på, at jeg udnytter et udsat menneske, og at jeg har ført Tina bag lyset. Jeg kan ikke bære, hvis det er sådan bogen bliver modtaget, og jeg ser for mig et forløb, hvor Tina og jeg vil skulle skændes offentligt i medierne. Det vil skade både Tina og mig og hele formålet med bogen. Derfor har jeg nu besluttet at skrinlægge bogen, selv om jeg ifølge forlaget har al ret til at udgive den," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Lisbeth Zornig Andersen er ærgerlig over forløbet.

"Jeg er rigtigt ked af det og beklager, hvis jeg har begået fejl, men jeg er mere ked af, at Tina nu ikke får mulighed for at forholde sig til den færdige bog, som ville have skabt større forståelse for hende," siger Lisbeth Zornig Andersen.


Læs mere her

tags: retssag, Danmark, interview, fængsel, Politiken, Brønderslev,

Debutant skriver børnebog inspireret af sin opvækst på Eremitageslottet i Dyrehaven

image description
En sjov og smukt illustreret billedbog om en håbløs jagt, der vil more både børn og voksne. Bogen er skrevet af Aina Christiansen, der er opvokset på Erimitageslottet i Dyrehaven, hvor hendes forældre var slotsforvaltere gennem 25 år.
Kongen er på jagt, og denne gang VIL han have ram på den rustne hjortesteg Tøffe – Den store kronhjort, der bor i skoven. Men Tøffe er ikke så let at få ram på. Adjudanten er som altid med for at bære madpakken og komme med gode råd, og han vil gøre alt for at hjælpe sin konge.

"Der, deres Majestæt, han ligger der!" råbte adjudanten og pegede ind i skoven.
"Ja, minsandten om ikke den tøffehjort ligger lige foran min næse." Kongens stemme fløjtede af iver.
"Så kan man komme til at bruge sit skydetalent. Kongen er klar!"
Han lagde geværet til skulderen og skød.
Og ramte.
Et træ.

Jagten går ikke helt som planlagt, selvom der er karrysalat på alle madderne – kongens livret. Mon kongen får hjortesteg med hjem fra skoven

En sjov og smukt illustreret billedbog om en håbløs jagt, der vil more både børn og voksne. Bogen er skrevet af Aina Christiansen og Lasse B. Weinreich står bag de fantastiske illustrationer. En overraskende bog for de 3-6-årige.

Forfatteren fortæller om bogens tilblivelse:
"Min bog er kraftigt inspireret af min opvækst på Eremitageslottet i Dyrehaven, hvor jeg boede med mine forældre der var slotsforvaltere gennem 25 år. Her deltog mine brødre og jeg i mange jagter som klappere for Frederik d. 9. Vi fik gigantiske madder med karrysalat fra slottets køkken i forbindelse med jagterne. Kongen var efter sigende glad for karrysalat! Det var madder af en størrelse, som vi slet ikke kunne forstå, hvorfor vi tit endte med at kaste til måls med dem mod skovens træer, simpelthen fordi vi ikke kunne spise mere! Tøffe var en stor kronhjort i Dyrehaven dengang, som var svær for jægerne at få ram på … og som vi børn holdt med!"

Bogen udkommer den 21. februar 2014 ved TURBINE

KONGEN, KRONHJORTEN OG ADJUDANTEN / Aina Christiansen. Illustreret af Lasse B. Weinreich
TURBINE. Århus 2014. 28 sider. / ISBN: 9788771414493. Vejledende pris: 249,- kr.

Læs mere her

tags: Århus, Vejle, 2014, salat,

fredag den 21. februar 2014

Januar er højsæson for skilsmisser

Knapt er juletræet båret ud, før familiehyggen krakker i mange danske familier. Januar er den tid, hvor flest par vælger at gå fra hinanden, og det mærker familierådgiver Camilla Semlov ved, at hun i den måned får lige så mange henvendelser omkring skilsmisser som i resten af årets tilsammen. Og derfor er hendes bog Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen netop nu mere aktuel end ellers.
Socialrådgiver og familieråd¬giver Camilla Semlov fra rådgivningssiden www.heledeleborn.dk har ekstra travlt lige nu. Tusindvis af par i Danmark vælger hvert år at blive skilt, og rigtig mange af dem fører beslutningen ud i livet årets første måned. Det er en trist måde for mange børn at indlede året på.

"I juleferien, hvor familien rykker tættere sammen, går det op for nogle forældrepar, at de ikke ser sig i stand til at fortsætte parforholdet – eller parret bliver bekræftet i deres fornemmelser af, at de ikke ser en fremtid sammen. Samtidig er nytåret forbundet med afslutningen på endnu et kapitel i vores liv, og et nyt skal til at begynde. Så når nogle forældre gør status over året, der gik, og gør sig overvejelser om året, der kommer, får tvivlen, som i nogen tid har luret, den sidste opmærksomhed, som kan være med til at forvandle tvivlen til en beslutning om skilsmisse. I andre tilfælde har forældrene allerede besluttet, at de vil skilles. Men da julen netop er forbundet med familie og sammenhold, vælger nogle forældre at holde sammen julen over. Dels af hensyn til børnene, men nok også ofte af hensyn til dem selv. Nogle forældre har et håb om, at julen kan være tiden, hvor parforholdet får endnu en chance, og der lægges kræfter i et sidste forsøg på at redde familien," fortæller Camilla Semlov, som i november sidste år udgav bogen Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen, en bog, der først og fremmest handler om at give børnene optimal tryghed og den bedst mulige fremtid, selv om en skilsmisse er uundgåelig.

Hjælp til konstruktiv dialog og fundament for et godt samarbejde
Det var i forbindelse med sin egen skilsmisse i 2004, at Camilla Semlov mærkede behovet for en bog, der kunne guide hende og hendes mand og hjælpe dem på vej i den proces, der følger i kølvandet på en skilsmisse og et brud i familien. Bogen fandtes imidlertid ikke, så Camilla Semlov har nu skrevet Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen, hvor hun med venlig stemme fortæller om, hvordan hun og hendes mand selv greb skilsmissen an på en måde, der skånede deres fælles søn mest muligt, og hvor hun giver masser af vejledning til, hvordan andre forhåbentlig kan gøre noget lignende.

"Hvis de mange forældre, der netop nu er i gang med et skilsmisseforløb og har svært ved at få en konstruktiv dialog i gang, støttes i at gribe det hele lidt anderledes an, er grundlaget for et godt samarbejde fremadrettet lagt. Fundamentet til at opbygge nogle sunde rammer for børnene kan på det tidspunkt i processen lægges, og min bog kan forhåbentlig være med til at give en tro på, at man kan give sine børn et godt alternativ til kernefamilien, hvis der ikke er anden udvej end skilsmisse," siger Camilla Semlov.

Camilla Semlov giver gerne interview. Kontakt på telefon 22 80 79 46 eller per mail til camillasemlov@heledeleborn.dk. Se også www.heledeleborn.dk.

Kort om Camilla Semlov
Camilla Semlov er socialrådgiver og familieråd¬giver. I 14 år har hun arbejdet med skilsmissefamilier og med børnenes oplevelse af deres egen situation i et skilsmisseforløb. Erfaringen fra sit arbejde brugte hun i sin egen skilsmisseproces for at hjælpe sønnen Emil på vej og sammen med hans far skabe de bedst mulige vilkår for ham som delebarn. Camilla Semlov står bag rådgivningssiden www.heledeleborn.dk og hun holder desuden foredrag om den gode skilsmisse.

Læs mere her

tags: Danmark, interview, nytår, skilsmisse,

torsdag den 20. februar 2014

Kasper blev en helt anden dreng

Mødet med Avène Termalkildevand har ændret 7-årige Kaspers liv
I lighed med hvert 5. barn har Kasper fra Ebeltoft børne-eksem. Sidste vinters lang-varige fugt og kulde gjorde eksemen værre end nogensinde, fortæller hans mor, Tone Spange Petersen: "Hudbarrieren fungerede ikke – huden var helt åben og porøs. Og han kunne slet ikke holde varmen, trods masser af tøj. Han sov uroligt, var træt og blev nemt ked af det."

3 ugers kur med termalkildevand
I juni tog familien til Avène Hydroterapicenter i Sydfran-krig, der årligt behandler over 2500 børn og voksne med hudsygdomme. Centret ligger ved Avène kilden og al behandling er baseret på termalkildevandet, der også er en vigtig ingrediens i den supplerende Avène cremepleje.

Kasper fulgte et personligt 3-ugers behandlingsprogram og allerede midt i forløbet var forandringen tydelig. Huden blev blød og smidig, den irriterende kløe forsvandt, han frøs ikke mere og sov som en sten – for første gang i sit liv.

Elisabeth Halvorsen, nordisk regionschef i Pierre Fabre Dermocosmetics, der ejer kilden siger: "Der er ingen tvivl om, at det er vandet, der gør forskellen. Alle kilder har deres egen sammensætning – du finder ikke de samme egenskaber i noget andet termalkildevand."

Hjemme igen har familien fulgt op på behandlingen med Avène plejeprodukter.

"Kasper har fået en helt anden forståelse for at passe sin hud. Også fordi de nye cremer gør det rart og hyggeligt at blive smurt ind," siger Tone Spange Petersen. "Han er glad og aktiv, cykler, bader og spiller fodbold. Det er rent overskud. Hudlægen har rådet os til at fortsætte med plejeprodukterne, så Kasper kan blive ved med at have det så godt som nu. Og det er jo dejligt at se, at det virker, det vi gør."

Kasper bliver vasket med Avène Trixéra Cleansing Gel og smurt med Avène Trixéra Balm på kroppen og Avène Tolerance Extréme i ansigtet. Til revner på fingerspidser og tæer anvendes Avène Cicalfate reparationscreme. Og Avène Termalkildevand på spray dæmper kløe og irritation. Avène serien forhandles på apoteket.

Læs mere om Avène hudpleje på www.avene.dk og Hydroterapicentret på www.avenecenter.com.


Læs mere her

tags: fodbold, sprog, sygdom,

onsdag den 19. februar 2014

Gorilla Park udlodder 2 gratis klatrearrangementer

Gorilla Park udbyder 2 velgørenhedsarrangementer i 2014. Tilbuddet henvender sig primært til foreninger og organisationer som arbejder med sårbare og udsatte børn & unge i alderen 10-14 år.
Gorilla Park ønsker at gøre en forskel.

I Gorilla Park vil vi gerne være med til at hjælpe børn og unge med særlige behov, som af forskellige årsager ikke normalt har mulighed for at komme ud og mærke suset ved en klatreoplevelse. Derfor udbyder vi i 2014 to gratis klatrearrangementer for 20 personer til foreninger eller organisationer fra hele Danmark, som arbejder med socialt arbejde (gerne frivilligt) til gavn for udsatte eller sårbare børn og unge i alderstrinnet 10-18 år.

Klatring er en fantastik individuel udfordring, som giver den enkelte mulighed for at udfordre sig selv fysisk og mentalt i uvante men sikre rammer. Oplevelsen er ganske unik fordi de færreste har erfaringer med at befinde sig oppe i træerne, og så oven i købet at skulle gennemføre forhindringsbaner imens. I begge vores parker har vi klatrebaner i varierende højder (1-25 meter) og med forskellige sværhedsgrader, hvilket garanterer ALLE en sjov og anderledes oplevelse i trætoppene uanset størrelsen på den enkeltes vovemod. Klatreerfaring er ikke nødvendig.

En klatreoplevelse i trætoppene er samtidig en super god aktivitet at være fælles om. Forhindringerne ligger forholdsvis tæt på hinanden, så man kan kommunikere med sine "med-klatrere", og parkens instruktører undervejs, hvilket give mulighed for at motivere og rådgive hinanden. Denne dialog sker helt impulsivt og er meget social opbyggende pga. den uvante situation.

Gorilla Park benytter naturligvis udelukkende det bedste sikringsudstyr på markedet, nemlig det patenterede og prisvindende SSB Fall Stop karabinsystem. Inden man begiver sig ud på banerne, iføres man det nødvendige klatre- og sikkerhedsudstyr, der er specialudviklet til formålet. Herefter gives en kyndig vejledning i adfærd på banerne af uddannede klatreinstruktører. Når instruktøren mener, at man er klar – ja, så er det bare med at begive sig på eventyr mellem trætoppene i den smukke danske natur.

Klatringens historie
Trætopsklatring stammer oprindeligt fra Frankrig (parkour), og er udviklet af soldater til soldater. Over årerne er konceptet blevet udviklet til i dag at være en folkesport med mere end 600 baner fordelt over hele Frankrig. Ligeledes har tendensen bredt sig til de omkringliggende lande - og nu også til Danmark, hvor Gorilla Park har åbnet klatreparker i både Vejle og Svendborg. Gorilla Parks klatrebaner er konstrueret af en af Frankrigs førende banebyggere- som derved også er garant for høj sikkerhed og kvalitet.

Gorilla Park
Gorilla Park er en danskejet virksomhed som driver 2 klatreparker. Parken ved Svendborg blev etableret i 2010 ved Skjoldemose Gods beliggende på det smukke Sydfyn. Den 9. maj i år så parken i Vejle dagens lys, og beliggenheden i den naturskønne Nørreskov er tæt på både fjorden og byen.
Virksomheden ejes af Lars og Anders Ulrich, som man også kan møde i parkerne som en del af instruktør teamet. Tanken bag Gorilla Park er at udbyde en oplevelsespark af højeste kvalitet, med fokus på sikkerhed, spænding, fysisk aktivitet, fantastiske naturoplevelser og med banetilbud til alle aldre og
temperamenter.

Ansøgningsparametre for et gratis klatrearrangement.

Ansøgningen mailes til: Annette Kruse på annette@gorillapark.dk. Skriv gerne en begrundelse for hvorfor netop I ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Ansøgningsfrist: 31. december 2013 og den enkelte organisation/forening får direkte besked senest 31. januar 2014.

Afvikling af arrangementet: Sæsonen 2014, som løber fra 12.april til 29. november. Dato fastsættes efter nærmere aftale.


Læs mere her

tags: Danmark, 2010, Vejle, Frankrig, 2013, Parken, december, jorden, virksomhed, velgørenhed, soldater, Svendborg, organisation, 2014, patenterede,

Snerekord, Sæson for skiferier sikret til maj

Mens vinteren og sneen og sneen har forladt de hjemlige breddegrader, så har skivejret for alvor bidt sig fast i mange skiområder som melder om rekord snemængder.
På skisportsdestinationer i Norge, Frankrig og Italien er sneen nemlig faldet i særdeles store mængder.

Nogle af de bedste sneforhold i 10 år
Faktisk ligger der aktuelt væsentlig mere sne på nuværende tidspunkt end gennemsnitligt for de sidste 10 år. Det viser snestatistik fra Skisport.dk, som har samlet snedata siden slut 90´erne. Statistikken taler sit tydelige sprog: I Frankrig har 94 % procent af skiområderne mere sne, tallet er 93 % i Italien, 75 % for Norge og 56 % for Østrig.

Danskernes favorit i Norge Trysil – næsten 2 meter sne
Normalvis ligger der ca. 1 meter sne i Norske Trysil i uge 8. Målestokken viser lige nu 182 cm sne, næsten en meter over gennemsnittet de sidste 10 år, en god base af sne der giver sikkerhed for sne til langt ind i april og maj. I Trysil holder området åbent frem til 27. april.

Højtid for skiweekender – oplev Robbie Williams på ski
Det siges at julen varer lige til Påske, skisæsonen er endnu længere, og mange områder har særlige events og tilbud i slutningen af sæsonen, alt fra gratis ophold og liftkort til børnene til store koncerter.
I Østrigske Ischgl er skiområdet åbent til den 4. maj, og sæsonafslutningen fejres med koncert med Robbie Williams 3. maj til den såkaldte "Top of the Mountain Concert".
Kombinationen af rekordagtige sneforhold og spændende tilbud på ophold og liftkort i marts og april, så skifolket har helt optimale betingelser for at få stillet skiabstinenserne uanset om det er Alperne eller de norske og svenske fjelde der lokker.

Sådan tjekker du sneforholdene
Der er stor forskel på, hvor meget sne der kræves for at et skiområde har "nok" sne. Klippefyldt terræn kræver langt mere sne end græsklædte pister. Forskellen på kunstsne og naturlig sne er også væsentlig, ligesom det betyder noget, hvor lang tid sneen har ligget på pisterne.
"Man kan ikke altid bare direkte sammenligne snemeldinger. Man kan for eksempel ikke bare sige, at fordi ét område har 80 cm og et andet har 200 cm, så er sidstnævnte bedst," forklarer indehaver af Skisport.dk, Rasmus Skov, som kommer med nogle ganske klare råd:

"Det man kan gøre for at vurdere om en destination har det godt eller skidt rent snemæssigt, er dels at kigge på webcams og vurdere situationen ved et kig på disse, og dels ved at sammenligne snemængden med samme tidspunkt de seneste år," siger Rasmus Skov.

Vil man være helt snesikker, findes der mange destinationer, som har et gletsjer-område tilknyttet, som er begunstiget af sne året rundt.
Det store overblik over sneen kan findes på www.skisport.dk/snevejr/. Her er der masser af historik, webcams og aktuelle sne- og vejrmeldinger fra ski destinationer over hele verden.

Datagrundlag
Land Mindre sne end gns Samme sne som gns Mere sne end gns
Austria 40 % 4 % 56 %
France 6 % 0 % 94 %
Italy 4 % 4 % 93 %
Norway 25 % 0 % 75 %
Sweden 75 % 15 % 10 %
Kilde: Skisport.dk data pr. 17/2 2014

Fakta om Skisport.dk

• Facts om mere end 200 skidestinationer i 13 lande
• Daglige opdateringer af sne og vejr
• Snestatistik fra mere end 10 år
• Mere end 150 webcamsLæs mere her

tags: Norge, Italien, Frankrig, kunst, koncert, Mou, Østrig, sprog, Robbie Williams, 2014, Fakta,

søndag den 16. februar 2014

Syv skoler sætter drøn på skolegården

Fra villavej til lokalsamfundets bevægelsesområde og mødested. Fra klassiskskolegård til bevægelseslandskab. Og fra krat til udeskole. I dag modtager syv projekter støtte til at realisere idéer, der nytænker skolegården, så den i højere grad inviterer skolens elever og naboer til at komme udenfor og få gang i kroppen. Projekterne støttes gennem 'Drøn på skolegården' – en kampagne iværksat af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. I løbet af foråret går skolerne i gang med at gøre deres projekter til virkelighed.
Imponerende idérigdom
Hele 106 skoler tog udfordringen op, da Drøn på skolegården sidste år efterlyste gode idéer til at nytænke den traditionelle skolegård, så den i højere grad inviterer til leg og bevægelse. I foråret 2013 modtog 17 skoler hver op til 100.000 kr. til at konkretisere og kvalificere deres visioner på skitseniveau. Heraf har Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse nu udvalgt syv projektidéer, som hver modtager op til 2 mio. kr. i støtte til realisering samt yderligere et beløb til dækning af fondsafgiften.

Projekterne spænder vidt: I København har Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole en vision om at omdanne en villavej mellem de to skoler, til bevægelsesområde og lokalsamfundets mødested. Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård for lokalsamfundet og anspore elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. Og på Skanderup-Hjarup Forbundsskole i Kolding er planen at omdanne et kratområde uden for skolen til bevægelseslaboratorium og udeskole.

Sådan lyder blot tre af de nytænkende visioner, som nu bliver til virkelighed med støtte fra kampagnen:

"De syv udvalgte projekter har med nytænkende og inviterende processer fået både børn, lærere og lokalsamfund på banen i projektudviklingen. Samtidig viser projekterne en imponerende idérigdom, når det handler om at finde nye veje til udvikling af de fysiske rammer, så de motiverer børn, unge og voksne til at lege og bevæge sig," siger Marianne Kofoed, programchef i Realdania.

Skolegården skal være lokalsamfundets mødested
De udvalgte projekter skal føre til en mere aktiv skoledag – men de har også potentiale til at skabe mere liv i skolegården, efter klokken har ringet de sidste elever hjem:

"Hver på deres måde vidner de udvalgte projektidéer om initiativrigdom, kreativitet og lyst til at bruge skolegården til mange forskellige formål: Til leg og bevægelse, til undervisning, ophold og som lokalsamfundets pulserende mødested - både i og udenfor skoletid. Vi glæder os nu at se idéerne blive til virkelighed," siger Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

En aktiv skoledag for alle børn
Baggrunden for kampagnen Drøn på Skolegården er, at mange børn og unge bevæger sig for lidt – og det har både betydning for sundhed, motorik, indlæring, humør og

sociale kompetencer. Men det er ikke kun indretningen af skolegården, der har betydning for, hvor meget eleverne bevæger sig:

"Det har været opløftende at læse de mange gode projektidéer, hvor arkitektoniske forandringer motiverer børn og voksne til at bevæge sig mere. Men mindst lige så vigtigt er det, at projekterne lægger op til at bryde vaner og integrere leg og bevægelse som en naturlig del af skoledagen - også blandt de børn, der er mindst aktive," understreger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Se bedømmelsesrapporten og læs mere om de udvalgte projekter på www.drøn.dk

Programchef Marianne Kofoed, Realdania, tel. 70 11 66 66
Planchef Per Schulze, Lokale og Anlægsfonden, tel. 32 83 03 30
Seniorprojektleder Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, tel. 30 92 89 01

De udvalgte projekter er:

Fjordskolen Byskoleafdeling Nakskov, Lolland
Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård mod lokalsamfundet og anspore elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop.
Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.

Stolpedalsskolen, Aalborg
Der skal drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens drenge, og piger og lokalområdets beboere og foreninger.
Budget: 3 mio. kr.
Bevilget støtte: 1,5 mio. kr.

Halsnæs Lilleskole, Halsnæs
I landsbyen Torup vil Halsnæs Lilleskole omdanne ankomstpladsen til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv, der opfordrer til bevægelse og skaber sammenhæng mellem skolen, landskabet og landsbyen.
Budget: 1,23 mio. kr.
Bevilget støtte: 615.000 kr.

Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole, København
Mellem Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole skal en helt almindelig villavej forvandles til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og idrætsforeninger.
Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Kolding
Med et nyt fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner, og boligområde vil Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabe rum for aktiv udeundervisning og bevægelse.
Budget: 840.000 kr.
Bevilget støtte: 420.000 kr.

Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande
På Nørre-Snede Skole skal skolegården omdannes til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og bevægelse på tværs af køn, alder og interesser.
Budget: 3,2 mio. kr.
Bevilget støtte: 1,6 mio. kr.

Skørping Skole, Rebild
Skørping Skole vil med et nyt skov-loop på kreativ vis integrere skolen og skoven og skabe nye aktivitetsrum for elever, Rold Skovs brugere og lokalområdets beboere.
Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.

FAKTA
Formålet med kampagnen Drøn på skolegården er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og udenfor skoletid. Konkret har kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer, som fremmer bevægelse blandt skolens elever og lokalsamfund - også blandt de mindst aktive. De tiltag, der bliver realiseret, skal samtidig gennem forskning og formidling inspirere andre kommuner og skoler til at skabe rum for mere bevægelse.

Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også føre til ny viden og forskning i, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen.

De udvalgte projekter indgår derfor i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes, så de gør netop dét. Forskningen gennemføres af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet.

De udvalgte projekter realiseres i 2014. Herefter gennemfører Syddansk Universitet en forskningsbaseret evaluering af resultaterne.

Bag Drøn på skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens

Bekæmpelse støtter forskningsdelen. Parterne har samlet afsat 21 mio. kr., og derudover kommer kommunerne med lidt over 10 mio. kr. i egenfinansiering.

Partnerskabet bistås af Dansk Bygningsarv, der fungerer som eksternt sekretariat for kampagnen.

Læs mere her

tags: København, direktør, 2013, Kolding, Aalborg, Lolland, kreativ, Syddansk Universitet., undervisning, projektleder, Syddansk Universitet, motivation, miljø, Forskning, 2014, Kræftens Bekæmpelse, forskningsprojekt,

Færre børn skal mangle ilt under fødslen

2.000 læger og jordemødre, heraf 650 fra Region Hovedstaden, har været på skolebænken for at gøre det sikrere at føde.
Projekt Sikre Fødsler skal forbedre patientsikkerheden på alle landets fødeafdelinger. Målet er at halvere antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen.

Fælles indsats på tværs af regionerne
Ud af de ca. 60.000 fødsler årligt i Danmark får mellem 500 og 700 børn iltmangel under fødslen. De fleste børn får det godt igen, men i omkring 10 tilfælde bliver barnet alvorligt skadet på grund af for lidt ilt under fødslen.

Sikre fødsler er en fælles indsats, der sikrer, at alle læger og jordemødre bliver trænet i at overvåge moderens veer og barnets hjertelyd. Projektet har også fokus på at sikre arbejdsgange, når færdighederne anvendes i hverdagen på fødeafdelingerne.

Fælles undervisning
Deltagerne i forløbet har både gennemført et e-læringskursus og fået fælles undervisning i overvågning af veer og barnets hjertelyd (CTG) – en undervisning der afsluttedes med en test.

Den fælles undervisning er blevet godt modtaget af det sundhedsfaglige personale. Fx evaluerer en overlæge fra Bornholms Hospital projektet sådan her:

"at jordemødre og læger var på samme kurser, gennemgik samme scenarier, og havde samme test/eksamen gav en følelse af, at vi jo er sammen om dette ansvar med fosterovervågning."

Afdelinger følger udvikling
Antallet af børn, der mangler ilt under fødslen, vil blive overvåget nøje frem mod projektets afslutning i 2014. Og udviklingen opgøres månedligt på afdelingsniveau, så de enkelte afdelinger kan følge deres egen udvikling tæt.

Læs mere her

tags: Danmark, Bornholm, overlæge, Region Hovedstaden, overvågning, undervisning, 2014,

lørdag den 15. februar 2014

Undervisningsministeren besøger Hørby Efterskole

Christine Antorini (S) lægger mandag den 3. marts under et nordjysk besøg vejen forbi Hørby Efterskole, hvor hun skal opleve en undervisningsdag på Hørby, og møde elever og lærere, der fortæller om, hvordan rammerne for efterskolens arbejde med De Mange Intelligenser og læringsstilene former sig i praksis.
En vigtig del af læringsstilspædagogikken er, at den praktiseres i et miljø, hvor elevernes forskellige arbejdsformer i forhold til at tilegne sig nye ting tilgodeses. Hørby Efterskole arbejder løbende på at indrette et læringsmiljø, som tager højde for denne forskellighed, og skolen har derfor et samarbejde med nordjyske Højer Møbler, der har specialiseret sig i indretning og etablering af undervisnings- og læringsrum. Et af temaerne under ministerens besøg er derfor også at tale skoleindretning, trivsel og undervisningsmiljø.

Et vigtigt budskab, når undervisningsministeren kommer på besøg, er at tale om de ting, som de unge mennesker får med fra et efterskoleophold. På Hørby Efterskole er der gennem de senere år to gange årligt foretaget en undersøgelse blandt eleverne, der fortæller, at over 90 % af eleverne har oplevet et anderledes skoleår i forhold til tidligere, ligesom langt over halvdelen af eleverne udtrykker, at opholdet på Hørby Efterskole har gjort dem mere parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

- Jeg er blevet mere bevidst omkring mig selv, mit faglige niveau og mine kompetencer, som elev fra årgang 2012/13 udtrykte det i slutningen af skoleåret.


Læs mere her

tags: uddannelse, 2012, Intel, undervisningsminister, undervisning, miljø, efterskole,

fredag den 14. februar 2014

Brandkadetter i hele Danmark - Færre brande og flere glade børn

Mange unge synes, det er spændende at være brandmand - og ret helteagtigt. Projekt Brandkadetter i Danmark skal hjælpe med at gøre det muligt for unge over hele landet at blive brandkadet og få viden og færdigheder, der støtter dem i at blive aktive og ansvarsbevidste og som giver dem mulighed for fremtidig uddannelse indenfor brand-og redningstjenester.
TrygFonden støtter projektet, som forankres i Center for Socialt Ansvar.

Brandkadetter gør en forskel. Det viser resultaterne fra tre projekter, der siden 2009 har været gennemført i brandvæsenerne i Greve, København og Roskilde.

"Vores brandkadetter er en af de succeshistorier, som vi i beredskabet kan være meget stolte af. Erfaringerne fra Greve, København og Roskilde viser, at det nytter at gøre en indsats over for de unge mennesker", siger formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Niels Mørup.

Med brandkadetuddannelserne er det lykkedes at bygge bro mellem brandmændene og unge fra lokale boligområder, samt reducere påsatte brande og konfrontationer mellem unge og indsatspersonale. De unge får indsigt i brandmændenes verden og brandmændene får et øget kendskab til de unges miljø. Samtidig stiger de unges selvværd, og de får nye værdier som ansvar, tillid og fællesskab, som de tager med sig ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

"Derfor vil vi gerne udbrede tilbuddet om at blive brandkadet til unge mellem 10 og 18 år i hele landet, så flere unge får mulighed for at få en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil kunne påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd, så færre ulykker og brande opstår, ligesom de kan være rollemodeller for kammerater, i skolen og i deres boligområder", forklarer Niels Mørup.

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB, har sammen med brandvæsenerne i Greve, København og Roskilde søgt TrygFonden, om støtte til at etablere et Landskontor for Brandkadetter i Danmark, som skal hjælpe lokale beredskaber landet over med at etablere en brandkadetuddannelse som tilbud til unge i deres område. Et af de første tiltag bliver at beskrive, hvordan man etablerer et uddannelsesforløb for brandkadetter og udvikle en dansk standard for den undervisning, de unge skal gennemgå. Landskontoret vil fremadrettet bistå med viden, vejledning og rådgivning til brandvæsener og kommuner i hele Danmark, der ønsker at etablere brandkadetuddannelsen.
Projektet er forankret i Center for Socialt Ansvar, som sammen med de kommunale redningsberedskabers netværk skal være med til at åbne døre i landets kommuner og dermed bane vejen for projektet.

"Brandkadetter i Danmark er et projekt, som kan komme til at gøre en stor forskel for en masse unge. Det passer perfekt ind i det private netværk Center for Socialt Ansvars aktiviteter, hvor vi udvikler koncepter for samfundsnyttige tiltag i samarbejde med det offentlige", lyder det fra Erik Thorsted, direktør i Center for Socialt Ansvar. Natteravnene, ErhvervsGuiderne, RollemodelKorpset, High:five, Broen og GirlTalk.dk er blot nogle af det organisationer, som indgår i CFSA.

Baggrund:
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB står bag projekt Brandkadetter i Danmark. Projektet skal drives som en non-profit organisation, overvejende baseret på frivillighed med få projektansatte. I første omgang skal der udvikles en fælles standard for uddannelsen til brandkadetterne, inden ordningen bliver et tilbud til alle kommunale redningsberedskaber. www.fkbnet.dk.

Center for Socialt Ansvar, CFSA, har gennem 15 år udviklet en række sociale koncepter, og fungerer i dag som netværk for en bred vifte af non-profit organisationer med samme overordnede mål: at skabe mere velfærd for færre midler. www.cfsa.eu

Fakta:
Ca. 250 unge har ind til videre gennemgået brandkadetuddannelsen i Greve, København og Roskilde.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, København, direktør, uddannelse, Roskilde, ulykker, Greve, organisation, undervisning, arbejdsmarked, miljø, Fakta,

torsdag den 13. februar 2014

UngUnivers.dk cykler derudaf

UngUnivers.dk har siden sin start, sidste år, haft turbo på. Ud over et stort antal læsere af dette nye online ungdomsmedie, så har UngUnivers.dk også støttet en række eksterne projekter.
Social ansvarlighed

Først hjalp UngUnivers.dk med at samle penge ind til et kræftcenter, til fordel for 'Familier med kræftramte børn'.

Nu støtter UngUnivers.dk et grønt koncept, hvor både de unge studerende i Danmark, miljøet, og studerende i Kenya og Sri Lanka vinder.

Konceptet er udviklet af Studiecykel.dk, og går i sin enkelhed ud på, at unge studerende i Danmark kører rundt på en lånt cykel. På cyklen er der en reklame fra en virksomhed, eksempelvis UngUnivers.dk.

Efter fire års brug på de danske cykelstier og veje, tager de donerede cykler turen med containerskib, og lander hos studerende i enten Kenya eller Sri Lanka. Studerende slipper så for at gå 20 kilometer til og fra skole, og får dermed mere tid til deres lektier.

Redaktøren for UngUnivers.dk, Ole Holdgaard, udtaler : "Vi kan desværre ikke hjælpe med at fjerne modvinden på cykelstierne, men vi kan hjælpe med at støtte et grønt projekt, der har mange positive facetter". Han uddyber: "Det er en vigtig pointe for os at støtte dette grønne initiativ fordi, det giver god energi, og har fokus på unge studerende, der via deres studier udvider deres univers til glæde for de studerende og samfundet generelt.

De unge i fokus

Både UngUnivers.dk og Studiecykel.dk har de unge i fokus.

Studiecykel.dk, der har hovedsæde i Aalborg, er allerede repræsenteret med cyklerne i mange studiebyer i Danmark. På 3 år er der uddelt mere end 2000 cykler. Grundtanken er social ansvarlighed og bæredygtighed.

UngUnivers.dk er et online univers for unge i alderen 13-30 år. Her er der inspiration til et sundt liv, hvordan man kommer godt ind på arbejdsmarkedet og udvikler sin karriere samt nyttig viden, når man går i tanker om at flytte, eller er flyttet hjemmefra. Derud over er der et helt tema om de glæder, sorger og udfordringer, som det giver at være ung.

UngUnivers.dk bliver udgivet af selskabet og jobportalen UngArbejde.dk, der har samme målgruppe. I øjeblikket er der ca. 4000 ledige jobs til unge. Der er tale om alle typer jobs. Lige fra elev, piccoline, kasseassistent og telemarketingmedarbejder til faglært og ufaglært arbejde indenfor kontor, lager og salg. Mere end 135.000 unge bruger jobportalen.

Læs mere her

tags: Danmark, portal, Kenya, Aalborg, containerskib, virksomhed, penge, energi, jobportal, arbejdsmarked, studerende, miljø,

Synoptik bidrager til undersøgelse af skolebørns syn

image description
Øjenlæger og læseeksperter har mistanke om, at op til fem elever i hver eneste danske skoleklasse ser uskarpt, uden at det bliver opdaget. Synoptik-Fonden har derfor taget første skridt til at afdække udfordringernes reelle omfang. Det sker med støtte fra Synoptik.
For mange skolebørn har i de yngre klasser svært ved at læse bøgerne og se tavlen ordentligt. Fagfolk og synseksperter har således mistanke om, at op til fem børn i hver dansk skoleklasse har nedsat syn, uden at det bliver opdaget. Nu har Synoptik-Fonden igangsat et projekt, der skal slå fast, hvor mange børn der dagligt kniber øjnene sammen for at se regnestykkerne i hæftet, og komme med forslag til, hvordan både skolelærere og optikere kan hjælpe de oversete børn i landets skoleklasser. Projektet støttes af Synoptiks butikker – blandt andet Synoptik .

"Det er et rigtig vigtigt projekt, som vil kunne gøre en forskel for rigtig mange skolebørn. Synet er helt afgørende for børnenes indlæring og evne til at koncentrere sig i skolen, og derfor er det vigtigt, at vi opdager nedsat syn i tide," siger Poul O. Kuhberg, der er butikschef i Synoptik .

Konference var startskud
Allerede i december tog Synoptik-Fonden derfor det første skridt med en konference om børn og unges syn. Formålet med konferencen var at samle og dele viden på området på tværs af faggrupper. Blandt oplægsholderne var både Statens Institut for Folkesundhed, Optikerhøjskolen, indskolingsledere og andre fagfolk.

Ifølge Rolf Kuhberg, der er formand for Synoptik-Fonden, er det tværfaglige perspektiv afgørende for projektets succes.

"Vi sidder jo alle med forskellige indsigter. Optikerne ved alt om synet, men når det kommet til børnenes indlæring, er det jo læsekonsulenterne, der har den fornødne viden. Vi er med andre ord nødt til at arbejde sammen og trække på hinandens ekspertviden, hvis vi for alvor skal forstå omfanget af vores skolebørns synsvanskeligheder," siger han.

Synoptik-Fonden arbejder nu videre med de mange idéer og input fra konferencen. I Synoptik håber butikschef Poul O. Kuhberg da også, at projektet kan bidrage til, at flere synsudfordringer bliver opdaget tidligere:

"Vi hjælper og rådgiver dagligt lokale forældre om briller og kontaktlinser til børn. Som forældre er man jo altid opmærksom på barnets ve og vel, men det kan alligevel være svært at fornemme, om ens barn har brug for briller eller kontaktlinser. Der skal vi som eksperter blive endnu bedre til at træde til – og det håber jeg, at Synoptik-Fondens projekt kan hjælpe til."

Om Synoptik-Fonden
Synoptik-Fonden er medejer af Synoptik A/S. En del af overskuddet fra Synoptiks butikker går hvert år til Synoptik-Fonden, der yder økonomisk støtte til uddannelse, forskning og udviklingsprojekter inden for optik, optometri og oftalmologi. I 2013 uddelte Synoptik-Fonden mere end 3.4 mio. kr.

Om Synoptik
Synoptik blev etableret i 1931 og er med 102 butikker i Danmark førende inden for salg og service af briller, kontaktlinser og solbriller. Virksomheden er en del af en af verdens største optikerkæder, GrandVision, der har over 4000 butikker i 40 lande.
Synoptiks mål er at yde markedets bedste service og rådgivning til super skarpe priser.


Læs mere her

tags: Danmark, økonomi, uddannelse, 2013, december, skolebørn, skolelære,

onsdag den 12. februar 2014

Net Children Go Mobile: Nye muligheder og risici

I anledning af den internationale Sikker Internet Dag 2014 udsender Net Children Go Mobile-projektet i dag en omfattende rapport, der bl.a. viser, at unge smartphone- og tabletbrugere udnytter flest online muligheder, men til gengæld udsættes de også for flere risici ...
... Risici er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med skadelig effekt eller negative oplevelser. Effekten afhænger nemlig meget af, hvem barnet er, hvilke erfaringer det har og hvordan det har lært at håndtere risici.

Mobning er stadig den mest udbredte risiko-oplevelse for børn: To ud af tre børn, som mobbes online eller offline siger, at de blev meget eller lidt påvirkede af det. Seksuelle risici kommer på andenpladsen: Halvdelen af alle børn, som har modtaget seksuelle beskeder eller har set en eller anden form for seksuelt indhold, har været bekymrede over det. Det er således især de sociale og indholdsmæssige muligheder, som smartphones og tablets tilbyder, som er forbundet med risici.

Smartphone og tabletbrugere støder på flere risici, fordi de er mere online end ikke- smartphone og tabletbrugere. Men der rapporteres ikke om flere skadelige følger end for ikke-smartphone og -tabletbrugere. Derfor kan vi sige, at mobil internetadgang ikke er en stærkere faktor i forhold til sårbarhed hos børnene. Dog er det vigtigt at bemærke, at især de yngste børn i undersøgelsen er mere udsatte for negative oplevelser end de ældre, og at de har et større behov for at få hjælp til at håndtere deres oplevelser, bl.a. gennem positiv brug.

Danske børn ligger i toppen i forhold til adgang til smarte, mobile teknologier og i forhold til at kunne bruge dem i forskellige situationer. F.eks. ejer 84% af de danske børn i undersøgelsen en smartphone, og 72% går dagligt online fra den. Gennemsnittet blandt de deltagende lande er hhv. 45% og 45%. Men også de danske forældre er på vej ind i det digitale samfund: 77% af forældrene i undersøgelsen har en smartphone, og 99% bruger internettet. Gennemsnittet for alle de deltagende lande er hhv. 58% og 86%. Vedhæftede inforgraphic viser en række centrale resultater fra undersøgelsen.

Mere information:
Net Children Go Mobile projektet støttes af EU's Safer Internet Programme. Formålet er at undersøge, om de skiftende vilkår for internetadgang og –brug (dvs. mobil internet og mobile, konvergente medier) medfører, at børn møder større, færre eller andre former for risiko. Net Children Go Mobile har gennemført en ansigt-til-ansigt spørgeskemaundersøgelse i hjemmet blandt i alt 2000 9-16-årige brugere og deres forældre i Danmark, Italien, Rumænien og England. Der blev anvendt en stratificeret tilfældig samlingsmetode og desuden udfyldte børnene selv de dele af spørgeskemaet, som indeholdt følsomme spørgsmål. Samme undersøgelse med ca 500 deltagere i hvert land gennemføres i nationalt finansierede projekter i Irland, Belgien og Portugal. Til foråret følger en rapport, der inkluderer data fra Belgien og Portugal.

For mere information kontakt Gitte Stald stald@itu.dk eller besøg www.netchildrengomobile.eu


Læs mere her

tags: England, Danmark, Italien, internet, Rumænien, EU, Belgien, teknologi, Portugal, 2014, Irland,

tirsdag den 11. februar 2014

Ungdomsrejser direkte ud af lufthavnen i Odense

Efter at have produceret ungdomsrejser i Danmark i mere end 10 år har ungdomsrejselskabet Uptours.dk indset vigtigheden af at operere lokalt.
Ungdomsrejseselskabet Uptours har til sommersæsonen 2014 chartret et helt fly ud af Odense's Hans Christian Andersen Airport, og satser derfor stort på en lokal strategi.

I et presset og konkurrencepræget marked for ungdomsrejser er det altafgørende, at man er i stand til at møde sine kunder lokalt understreger administrerende direktør Anders Marcuslund, og udtaler i den forbindelse;
- "Det handler i høj grad om troværdighed og nærvær, som vi vurderer er vigtigt for vores målgruppe, men også om at tilbyde en service og et produkt, som konkurrenten ikke har på hylden".

Det har længe været kendt at danske unge hvert år rejser i tusindevis til de kendte festdestinationer Golden Sands og Sunny Beach i Bulgarien. Men det er nyt at man nu som ung kan rejse direkte ud af Danmarks mest centralt beliggende lufthavn.

Uptours' beslutning om at chartre et fly ud af Odense kommer som et led i en større og mere langsigtet strategi, hvor der sættes fokus på at være stærkt brandet lokalt, afslører direktøren, som i forlængelse heraf håber at Uptours på sigt bliver de fynske unges foretrukne valg af rejsearrangør.

- "Det er en satsning for os rent økonomisk, men nu går vi hele vejen. Vi har et godt samarbejde med lufthavnen (Hans Chistian Andersen Airport, red.), og en stærk markedsføringsstrategi bag projektet. Nu skal vi bare sætte os fast i de fynske unges bevidsthed", udtaler han.

Uptours vurderer at afstand fra bopæl til lufthavn indgår som en væsentlig faktor hos de fynske unge i købsbeslutningsprocessen, da der ellers skal indregnes både ekstra tid samt transportomkostninger til eventuelt tog, benzin og parkering. I den forbindelse håber Uptours at deres afgange ud af Odense, hvor der blandt andet tilbydes gratis parkering, vil tiltrække mange.

Det skal siges at Uptours ikke har fjernet muligheden for at deres gæster kan rejse ud af Kastrup og Billund, men antallet af sæder ud af disse to lufthavne er væsentlig reduceret i forhold til det antal som er sat ind fra Odense. Og skulle afgangene fra Odense blive en succes står Uptours klar til at sætte flere fly ind, understreger Anders Marcuslund.

Læs mere her

tags: markedsføring, Danmark, Billund, direktør, Kastrup, økonomi, Odense, renten, benzin, omkostninger, strategi, konkurrence, Bulgarien, 2014,

Total Blackout på Blå Mandag

Blå mandag er en tradition i forbindelse med konfirmationerne. SuperEvent leverer en oplevelse der huskes mange år fremover.
Foråret nærmer sig, og med foråret kommer også en af de mest velkendte danske traditioner – konfirmationerne. Årets konfirmander skal naturligvis forkæles til festen, men hos Superevent vil man fylde et andet behov der er blevet overset i mange år, blå mandag! Denne festdag er ofte blevet overset og nedprioriteret, men det skal være slut.

Vi kender alle sammen den klassiske blå mandag. De lokale konfirmander samles om mandagen og tager typisk en tur til den nærmeste storby, hvor dagen står på shopping, spisning og eventuelt en oplevelse – typisk bliver det til en tur i Tivoli, i det lokale center med bowling/lazer zone eller lignende.
Det mener Superevent ikke er godt nok! Konfirmanderne skal have en seriøs oplevelse, noget der gør Blå
Mandag til en dag som ingen andre, dagen der bliver husket, også om 5 år.

Den perfekte dag, med fede oplevelser – hvad er det så
Superevent mener, at det f.eks. er en dag med LokumsRæs, Sumofodbold og Total Blackout. Det giver de heldige konfirmander en mildest talt skide sjov mandag, fyldt med sort humor og det er ligeså sikkert som en scoring uden målmand! Men her stopper vi ikke. Du kan også få os til at arrangere både mad og drikke, en festbuffet eller en sandwich – vi klarer det hele.

Har i f.eks. en lokal gildesal hvor i vil holde aftenspisning, og en fest for konfirmanderne, så kan vi også hjælpe jer med at gøre det til en uforglemmelig aften. Forestil dig, at konfirmanderne starter deres Blå mandag inde på Strøget, shopper igennem de første mange timer og glade bliver hentet i centrum. Her fra fragter i jeres konfirmander ud til festen, hvor grillen er tændt, duften af årets første grillede bøf har bredt sig, og nu skal der spises. Efter maden er Superevent ankommet med udstyret til aftenens vilde oplevelser og nu er det hele klar.
Den ene fede oplevelse følger den næste og når konfirmanderne langt om længe har været igennem det oplevelsesmæssige overflødighedshorn, slutter i aftenen af med en fest for dem. I har måske lejet en lokal DJ der kommer og spiller det sidste nye, eller selv lavet den fedeste Spotify playlist, så alle får det de vil have.

-Det kalder vi en dag din konfirmand kommer til at snakke om, det næste lange stykke tid – og i hvert fald ikke glemmer i dette årti!

Som noget helt specielt giver Superevent også 25% procent rabat hvis du booker tre events. Så er de unge konfirmander sikret fede oplevelser, til en fantastisk pris. Når der så er tanket op på oplevelser, kan dagen forsættes med lækker mad og drikke, så dagen bliver komplet og sprængfyldt med gode oplevelser.


Læs mere her

tags: Tivoli, storby, fodbold,

mandag den 10. februar 2014

Vinterferie i uge 7 på Politimuseet 2014

image description
Politimuseet byder i uge 7 børn og voksne velkomne, når vi slår dørene op for to spændende vinterferiearrangementer med fokus på opklaring og efterforskning; "Hvem er tyven" og Børnenes Politistation.
Mandag og fredag kan du være med til at opklare et indbrud, der er blevet begået på museet. Her skal du holde øjne og ører åbne, så du kan udpege den rigtige tyv. Undervejs vil du lære om politiets opklaringsarbejde; hvad er et godt og et dårligt vidne Hvad er et alibi Hvordan arbejder politiet med spor Kan to mennesker have det samme fingeraftryk Hvilket slags fingeraftryk har du Få svar på alle disse spørgsmål og meget mere til "Hvem er tyven" mandag d. 10. februar og fredag d. 14. februar fra kl. 11-16.

Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 7 inviterer vi indenfor på Børnenes Politistation, hvor du bl.a. får mulighed for at teste dine evner som politimand. Træd ind i kriminalteknikerens værksteder og lær, hvordan man finder og arbejder med spor. Skriv rapport med penneskaft og blæk som i gamle dage, design dit eget politiskilt og sid på en rigtig politimotorcykel. Du kan også få taget dit fingeraftryk og få det med hjem. Børnenes Politistation har åben tirsdag d. 11., onsdag d. 12. og torsdag d. 13. februar fra kl 11-16.
Hele uge 7 kører vi desuden en konkurrence på museet, hvor du kan vinde en rundvisning for dig og hele din klasse på Politimuseet.

Institutioner bedes tilmelde sig på forhånd til; skoletjenesten@politimuseum.dk eller 35 36 88 88

Se mere på vores facebookside; www.facebook.dk/politimuseet


Læs mere her

tags: politi, indbrud, museum, konkurrence,

søndag den 9. februar 2014

Her er værterne ved børnenes MGP

Martin Brygmann og Sofie Linde skal styre løjerne, når 10 hold seje piger og drenge fyrer deres musik af ved MGP 2014.
Det bliver skuespiller og musiker Martin Brygmann og DR-vært Sofie Linde, der guider seere, publikum og børn gennem årets største børnefest, når MGP fyrer op under Arena Fyn i Odense den 15. marts.

- Vi er utrolig glade for at kunne præsentere to værter, der både er garanter for fest, humor og musikalitet. Børnenes MGP bliver et brag af et show, siger DR-underholdningsredaktør Rasmus Ladefoged.

Martin Brygmann
Martin Brygmann er en yderst erfaren show-vært og har blandt andet været vært for 'Zulu Comedy Galla'. Ud over sin vært- og skuespilkarriere, er han desuden en af Danmarks mest spillede komponister. Han blev for alvor kendt som komponist i 1997, da han hittede med 'For kendt' og 'Rørvig', som han skrev til tv-satireserien 'Lex & Klatten'. Han står desuden bag hittene 'Vent på mig' og 'En kort en lang' fra filmen 'En kort en lang'.

- Det er forsvindende få ting jeg glæder mig ligeså meget til, og selvom begejstringen, der til stadighed ikke har lagt sig, over at jeg skal være med til at lede slagets gang i den musikkonkurrence, der forener de to ting, der står mit hjerte allernærmest nemlig musik og børn, ikke får mig til at glemme, at der naturligvis findes dårlig musik og dumme børn, sidder jeg tilbage med en stærk fornemmelse af, at d.15.marts i Odense bliver en undtagelse, siger Martin Brygmann i én vejrtrækning.

Sofie Linde
Sofie Linde debuterede som tv-vært i 2009, hvor hun sammen med Mikkel Kryger styrede lege og løjer i 'SommerSummarum'. De to var faste værter i fire sæsoner af det populære sommerferieprogram. Hun har siden lavet et væld af børneprogrammer. Blandt andet har hun været vært for Ultra-programmet 'Fredagsfesten', 'Vi juler for fedt' på DR1 og 'Live fra Ramasjang'. Når Sofie byder velkommen til MGP i Arena Fyn vil det ikke være første gang. Allerede I 2009 var hun nemlig vært for det store musikshow – dengang sammen med Mikke Kryger.

- Da jeg var yngre, var MGP et af årets tv-højdepunkter for mig, fordi energien og amok-glæden i programmet tillader fest i stuen og skaber en uformel glæde ved andre børns talent og succes. Sådan får jeg det stadig, når jeg ser MGP, så det er en kæmpe fornøjelse at få lov at være med til at styre festen endnu en gang, siger Sofie Linde.

Børnenes MGP sendes live på DR1 den 15. marts klokken 20.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, Odense, skuespiller, Arena, børnefest, DR-vært, energi, konkurrence, sommerferie, 2014,

Homovenlige børnebøger vinder kulturpris
Der var stor glæde hos forfatter Stine Josefine Dige og illustrator Maria Tran Larsen, da de onsdag den 5. februar vandt kulturprisen ved AXGIL-GayGalla 2014. Prisen fik de for at sætte fokus på homoseksualitet i børnehøjde med deres to børnebøger om drengen Niller Pilfinger med de ti pilfingre og to mødre.
Da AXGIL GayGalla løb af stablen i Cirkusbygningen i København i onsdags den 5. februar, blev der uddelt en række priser. I kulturkategorien løb børnebogsforfatter Stine Josefine Dige og illustrator med sejren, da deres farverige og underholdende børnebøger om Niller Pilfinger blev udråbt som vinder. De to kvinder har skabt Niller Pilfinger-universet med det mangfoldige persongalleri for at vise, at det er lige så naturligt at have to mødre eller to fædre som en far og en mor.

Vil bekæmpe homofobi i børnehøjde
Statistisk set er det kun 55 procent af de 0-17-årige, der vokser op i en traditionel kernefamilie med far, mor og fælles børn (DST 2012). Stine Josefine Dige og Maria Tran Larsen viser i deres børnebøger en vifte af forskellige familietyper. I bogen Niller Pilfinger åbner Bakken møder Niller for eksempel et barn af en enlig far, et adoptivbarn med bøssefædre og en storfamilie.

Læs mere om Niller Pilfinger-bøgerne på www.nillerpilfinger.dk og www.facebook.com/nillerpilfinger.


Læs mere her

tags: Cirkusbygningen, København, Bakken, universet, 2012, homoseksualitet, forfatter, 2014,

lørdag den 8. februar 2014

Få tjekket slutsedlen inden køb af campingvogn

Det kan være en god idé at få tjekket sin slutseddel, inden man køber campingvogn. På den måde kan man undgå unødvendige ærgrelser efter køb. FDM øger fokus på kontrol af slutsedler.
Snart viser kalenderen forår, og rigtig mange campister glæder sig til at rykke ud på de danske og udenlandske campingpladser. For nogle starter campingsæsonen endda med køb af en ny eller brugt campingvogn. For at det skal blive en positiv oplevelse, råder FDM til, at man giver sig tid til at læse slutsedlen, inden man skriver under, og evt. også får FDM til at gå slutsedlen igennem, inden der handles.

Hos FDMs rådgivning ser man jævnligt slutsedler, der mangler relevante oplysninger, eller i værste fald indeholder ulovlige vilkår. Derfor øger FDM nu sit fokus på kontrol af slutsedler ved køb af campingvogn.

"Vi modtager en del henvendelser fra medlemmer, der har fået problemer efter deres køb af campingvogn, hvor problemerne skyldes fejl eller mangler i selve aftalegrundlaget – dvs. slutsedlen. Derfor tilbyder vi, at gennemgå slutsedlen for FDMs medlemmer. Vi tjekker bl.a., om slutsedlen er korrekt udfyldt, om sælger giver tilstrækkelige og præcise oplysninger om vognen, og om vilkårene for købet i øvrigt er rimelige og lovlige. Alt dette er vigtigt for at undgå, at køber bliver skuffet eller snydt", siger advokat i FDMs juridiske rådgivning, Casper Schad.

Det er bl.a. vigtigt, at campingvognens præcise vægt er angivet i slutsedlen, eller at der følger en vedlagt vejeseddel af nyere dato med. Alt for mange sager handler nemlig om, at vognen viser sig at veje meget mere, end køber regnede med. Og det kan få store konsekvenser, hvis bilen ikke må trække den, eller det kræver andet kørekort.

"En anden ting, som vi er meget opmærksomme på i vores gennemgang af slutsedler, er, om sælger har indført forbehold i slutsedlen. Det kan være ved vilkår som 'købt som beset', eller 'uden reklamationsret'. Den slags generelle forbehold er ugyldige, og må ikke begrænse forbrugerens ret til at reklamere efter købeloven. På det punkt er købeloven nemlig ufravigelig", siger Casper Schad.

Kontrol af slutseddel, både i forbindelse med køb af campingvogn og bil, er en del af medlemsskabet hos FDM. FDMs rådgivning tilbyder at gennemgå slutsedlen, før der skrives under. Vælger man derimod at skrive under, skal man huske at gøre det med forbehold for FDMs godkendelse. På den måde kan købet fortrydes, hvis FDM efterfølgende fraråder handlen.

Læs mere her

tags: bilen, ulovlige, campingvogn, FDM, Vælger,

fredag den 7. februar 2014

Hvor klog er du egentlig

Modspil er det nye quiz spil til voksne, hvor det hverken er held eller terninger der afgør resultatet. Spillet er kåret til "Årets Voksenspil" og udfordre dig, helt simpelt, både på viden og strategiske evner!
Modspil er årets julegave hit! Modspil er for alle. I Modspil er det hverken held eller terninger, der afgør resultatet - kun din og dine medspilleres viden og strategiske evner. Spillet bygger på principperne i tovtrækning, og 7 kategoribjælker udgør din spilleplade. Er man mere end to spillere, spilles der i hold. Du vælger selv kategori og sværhedsgrad hver gang det er din eller dit holds tur. –Og det bedste er næsten, at du slipper for at svare på spørgsmål i kategorier, som ikke interesserer dig eller hvor du ved at du vil tabe ansigt.

"Jeg synes, der manglede et spil som "Modspil". Et spil for dem der, ligesom jeg, elsker at spille quizspil, men savner et som er mere enkelt og ligetil. Alt for mange spileaftener drukner i komplicerede spilleregler og lange ventetider, før det bliver éns tur igen. Derudover synes jeg, at der manglede et spil, hvor det rent faktisk handler om reel viden og ikke held og terningkast.", siger Kristine Nielsen, som står bag udviklingen af Modspil.

I Modspil får man i høj grad brug for sine strategiske evner idet man kan vælge at holde sig til spørgsmål i sværhedsgrad 1, som giver ret til et "træk" og bevæge sig indenfor en kategori, som man ved at man behersker, men man kan også spille højt spil og satse på spørgsmålene i sværhedsgrad 2 og håbe på at svare rigtigt og få 2 "træk".

Man kan svare på spørgsmål i kategorierne "Historie & Geografi", "Mad & Sundhed", "Religion, Kunst & kultur", "Sport & Spil", "Underholdning" og "(U)Brugelig Viden"

Spillet indeholder mere end 3000 spørgsmål, og er i realiteten afgjort når en spiller eller et hold som de første får trukket 3 kategoribjælker over midterfeltet. Alternativt kan man fortsætte til flere bjælker er trukket over midterfeltet eller fastsætte en spilletid, og herefter tælle sammen, hvor mange kategorier hver enkelt spiller/hold hver især har vundet.

Modspil er dansk produceret, koster kun 299,-, forhandles bl.a. hos Arnold Busck, Bog & Idé, Boghandleren, Legekæden, på hyggeonkel.dk.

Modspil har allerede opnået fin anerkendelse på markedet, og modtog i oktober boghandlernes pris "Årets Spil for Voksne 2013".

Quiz og giv dine modspillere kamp til stregen!

Læs mere på www.mod-spil.dk

Hent high res billedmateriale her: https://www.dropbox.com/sh/45nk6cqhqa6qphd/QdHc8oXHWx

Om Modspil & Kristine Nielsen
Modspil er udviklet af Kristine Nielsen og produceret af Scandinavian Boardgames i Brabrand. Kristine er oprindelig uddannet alternativ behandler og har i mange år haft egen klinik, men er i dag sprunget ud som kreativ iværksætter. Ud over "Modspil" står Kristine, sammen med to andre kvinder, bag det internationale online værktøj, Cliptomize.com ligesom der også allerede er flere spændende spil på vej.
For yderligere info: www.dreamworker.me


Læs mere her

tags: 2013, julegave, Brabrand, kreativ, strategi, værktøj,