tirsdag den 26. februar 2013

Kommuner opfylder mål om it på skoler

Ingen ventetider ved at logge på skolens net, mulighed for at bruge trådløst udstyr uden ventetid og mulighed for at medbringe eget udstyr. Det vil være realiteten på stort set alle landets folkeskoler ved skolestarten i 2014.

I 2012 indgik KL en aftale med regeringen om, at alle skoler skal have tilstrækkelig trådløs internet-kapacitet ved skoleårets start i august 2014. En ny undersøgelse fra KL viser, at stort set alle kommuner forventer og budgetterer med at komme i mål.

Det er glædeligt, at stort set alle kommuner og skoler har prioriteret området og investeret massivt, så vi når målet om tilstrækkelig it-infrastruktur. Kommunerne har med andre ord gjort rigtig meget for at sikre en it-infrastruktur med stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, siger Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg.

Allerede 1. januar i år levede 79,3 procent af skolerne op til målet om tilstrækkelig internet-kapacitet og fra 1. august 2014 forventer 97,3 procent af skolerne at være i mål.

Når vi ikke rammer 100 procent i 2014 kan det skyldes flere ting. Én enkelt kommune har endnu ikke afsat penge på budgettet, men det forventer vi sker med det kommende budget. Derudover har nogle kommuner nogle meget små skoler eller specialskoler, hvor der ikke er brug for fuld dækning, og derudover regner nogle kommuner måske med skolesammenlægninger i de kommende år, hvilket også unødvendiggør udbygningen, siger Jane Findahl.
Jane Findahl opfordrer nu landets kommuner til at sætte fuld turbo på at udnytte mulighederne ved den udbyggede it-infrastruktur i undervisningen.

Vi skal fra skolestart udnytte, at eleverne er parate til at lære digitalt. Fordelene ved det digitale er jo mange og store. Fx eleverne motiveres stærkt af det digitale, de kan arbejde selvstændigt, og lærerne kan nemmere følge elevernes fremgang. Derfor er det bare om at tage springet fremad i forhold til læring og digitalisering, siger hun.

KL-undersøgelsen viser desuden, at det i 93,8 procent af kommunernes strategier indgår, at elevernes eget udstyr skal og kan bruges i den digitale læringsstrategi. Samtidig giver udbygningen af infrastrukturen mulighed for, at eleverne og lærerne kan medbringe og bruge flere devices på én gang typisk telefoner, computere og tablets.

Vi kan selvfølgelig ikke forvente, at alle elever har mulighed for at medbringe en computer eller iPad, men vi ved, at eleverne typisk helst vil bruge deres eget udstyr, fordi det typisk er bedre end det, skolen kan stille til rådighed. Samtidig kender de allerede genvejstasterne og programmerne. Vi anbefaler derfor, at kommunerne laver en strategi for læringsmiljøer, der giver eleverne mulighed for at medbring deres eget udstyr, siger Jane Findahl.

Se undersøgelsen i det vedhæftede bilag.

For yderligere informationer kontakt pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på 3370-3536 eller lnt@kl.dk

Læs mere her

tags: internet, selvstændig, regeringen, computer, 2012, penge, regering, folkeskole, strategi, undervisning, Ford, miljø, 2014, it-infrastruktur,

Børn i sundhedsvæsnet har brug for en stemme

Regionsrådet vil på tre borgermøder i dialog med borgere, sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer for at lave den bedste børnepolitik i sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden.

Flere tusinde børn er i kontakt med sundhedsvæsenet
Hvert år er flere tusinde børn og unge i kontakt med sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden. Fx ved at være indlagt på et af hospitalerne eller et psykiatrisk center, eller også er de pårørende til nogen, der er det.

Regionsrådet vil i dialog
I forbindelse med udviklingen af Region Hovedstadens nye børnepolitik ønsker regionsrådet at komme i dialog med forældre til børn og unge i berøring med sundhedsvæsnet, børn og unge selv samt sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer.

Borgermøder i Hvidovre, Herlev og Hillerød
Det sker på tre borgermøder på hospitalerne i Hvidovre, Herlev og Hillerød, og det er gratis at deltage.

Vil fungere som cafésamtaler
Møderne kommer til at fungere som cafésamtaler, hvor de fremmødte efter velkomst, inspirationsoplæg fra fagpersoner samt fremvisning af en film om børn og unge i kontakt med sundhedsvæsnet kan tale med de deltagende regionsrådspolitikere og komme med deres bud på elementer i en god børnepolitik.

Føler børnene sig hørt
For hvordan oplever børn og unge det at være på hospitalet Bliver der talt til dem, så de forstår det og føler sig hørt Er der måske særlige indsatsområder, som mangler et tjek på børnenes vegne

Møder åbne for alle
På møderne, som er åbne for alle og uden tilmelding, er det også muligt for sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer at komme til orde med væsentlige pointer og indsigter, som regionspolitikerne kan tage med sig i det videre politiske arbejde.

Også dialog 22. - 24. marts i Øksnehallen
På Region Hovedstadens Sundhedsdage 2013 i Øksnehallen i København fra den 22.-24. marts kan borgerne også komme i dialog med politikerne og allerede nu på Facebooksiden Sundhedsdage være med at til at debattere sundhed for bl.a. børn og unge
Gå til Facebook-siden for Sundhedsdage 2013

Fakta:

Borgermøderne afholdes:
Den 26. februar kl. 18 20 på Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, Auditorium 1, Kettegård Allé 30, Hvidovre
o Den 5. marts kl. 18 20 på Nordsjællands Hospital - Hillerød, Konferencecentret, Indg. 50 B, Dyrehavevej 29, Hillerød
o Den 18. marts kl. 18 20 på Herlev Hospital, Mødesalen, Herlev Ringvej 75, Herlev
På Hvidovre Hospital vil det overordnede tema være: Børn som pårørende med dertilhørende inspirationsoplæg, på Nordsjællands Hospital - Hillerød: Overgangen fra barn til voksen og på Herlev Hospital er temaet: Familier på hospital .
Ud over oplæg fra relevante fagpersoner vil de fremmødte kunne se en eller flere korte film i forbindelse med temaet.
Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter ti hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri omfatter ti voksen psykiatriske centre, et børne- og ungdoms psykiatrisk center og tre sociale tilbud.
Læs mere om arrangementerne

Læs mere her

tags: hospital, København, politi, Sundhedsvæsenet, Regionsråd, 2013, Hvidovre, Facebook, Audi, Nordsjælland, Herlev, Region Hovedstaden, Hillerød, sundhedsvæsen, organisation, Fakta,

lørdag den 16. februar 2013

Ny dansk børnebogs-app baseret på anmelderrost børnebog hæver niveauet

TURBINE forlaget lancerer sammen med forfatter Rasmus Juul en iPad/iPhone applikation baseret på bogen Katten, drengen og månen - med meget mere end bare bladre-pdf og højtlæsning af historien.

Fredag den 15. februar sender TURBINE forlaget og Rasmus Juul en børnebogs-app på gaden, der indeholder langt flere interaktive elementer, end de øvrige børnebogs-applikationer, der hidtil er udkommet på dansk. Applikation er baseret på Katten, drengen og månen som anmelder Steffen Larsen i dagbladet Politiken sendte 5 hjerter efter med ordene Der er så meget sjæl i den søgende dreng og hans kat .

Lav din egen tegnefilm med bogens figurer
Katten, drengen og månen er både en animeret version og en almindelig højtlæsningsversion. Der er spil og leg med bogens figurer, der findes tegneprogam med figurer og baggrunde fra bogens scener, og sidst men ikke mindst kan man lave sin egen tegnefilm med bogens figurer - optaget med børnenes egen tale.

To sprogudgaver
Katten, drengen og månen er tilgængelig på både dansk og engelsk i én og samme applikation. så man i højtlæsningsversionen og i den animerede version selv kan vælge - og vælge undertekster på samme sprog til og fra.

Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstråd.

Læs mere her

tags: Politiken, iPhone, sprog, forfatter,

torsdag den 14. februar 2013

Bedre hjælp til overvægtige børn og unge

Tønder Kommune søsætter nyt projekt, der skal give børn og unge bedre redskaber til at tabe sig og forebygge overvægt

Børn og unge i Tønder Kommune skal have bedre hjælp til at undgå overvægt. Det er formålet med et nyt tilbud, som kommunen nu lancerer med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

- Det er et tilbud til børn og unge i alderen 12-15. Vi henvender os til børn og unge, som er overvægtige, og som derfor har brug for hjælp til at tabe sig. Men der er stor fokus på det forebyggende perspektiv, så tilbuddet er i mindst lige så høj grad rettet mod den gruppe af børn og unge, som har en risiko for at udvikle overvægt, oplyser projektleder Krestine K. Thomsen fra Tønder Kommune.

Projektet har titlen Godt for Mig . Her får børn og unge rundt om i hele kommunen mulighed for at mødes i grupper hver 14. dag. Der oprettes fire grupper med 8-10 deltagere i hver.

Grupperne mødes efter skoletid på de fire distriktsskoler i kommunen. Her vil børnene og de unge gennem samtaler og diskussioner bl.a. med sundhedsplejerskerne selv være med til at udvikle redskaber til at styrke deres kropsbevidsthed og selvregulering, så de kan tabe sig eller blive bedre til at forebygge overvægt i ungdomsårene og ind i voksenlivet.

- Det handler ikke om løftede pegefingre, men om at involvere børnene og de unge, så de lærer at tage ejerskab og ansvar for egen sundhed, siger Krestine K. Thomsen.

Det vil først og fremmest være kommunens sundhedsplejersker, der udpeger de mulige deltagere til projektet gennem deres daglige kontakt med børnene og de unge på skolerne. Børnene og de unge selv skal naturligvis være motiveret for at være med, og forældrene skal også inddrages og være indforstået.

Fakta:

Projektet Godt for dig er forankret i kommunens skolesundhedstjeneste, men gennemføres i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger og med inddragelse af læger, folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Projektet indgår i Sundhedsstyrelsens modelprojekt Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge . Kommunerne har kunnet søge om at deltage, og Tønder Kommune er en af de ni udvalgte kommuner.

Projektet begynder i uge 9 og løber frem til 2015.

Godt for Dig tager udgangspunkt i det eksisterende projekt Talent for Sundhed, hvor hovedfokus er på kost, motion og sunde vaner. I Godt for Dig er fokus mere rettet mod selvværd og egenomsorg.

Kontaktinformation
Krestine K. Thomsen
projektleder
Tlf. 74 92 92 92
Mobil 29 26 54 41
E-mail: kktho@toender.dk

Læs mere her

tags: uddannelse, Sundhedsstyrelsen, Tønder, overvægtig, folkeskole, projektleder, Fakta,

onsdag den 13. februar 2013

Så er der børne-tv!

Den 4. marts går DR Ramasjang og DR Ultra i luften med to meget forskellige tilbud til både de små og de større børn.

For første gang får de små deres helt egen kanal, når DR Ramasjang bliver et helt trygt og legesygt småbørnsunivers, blandt andet med en ny morgenflade, Godmorgen Ramasjang , fra klokken 6.30-8.30, som både børn og forældre kan hygge sig med i de tidlige morgentimer, samt masser af nye programmer og gode klassikere.

På DR Ultra kan børn i skolealderen til gengæld se det, som er relevant og interessant for dem, med alt hvad det indebærer både det sjove, det eksperimenterende, det udfordrende og det alvorlige.

Der er langt fra en fireårigs verden til en 12-årigs. Fra den 4. marts går vi ind i en ny tid, hvad angår børne-tv, hvor vi har de bedste rammer for at kunne differentiere indholdet til børn. Det giver os mulighederne for at gå nye veje med børne-tv-genren og levere et langt bedre og mere alderssvarende tilbud til både små og store børn, siger Kirstine Vinderskov, der er kanalchef på DR Ramasjang og DR Ultra.

I boksene ude til højre kan man få det første overblik over nogle af de mange nye programmer, som får premiere, når kanalerne går i luften. Her fremgår det også, hvor man fremover kan finde en del af de eksisterende programmer, som mange børn og forældre allerede kender fra DR Ramasjang.
Pressemøde:

DR inviterer til pressemøde i DR Byen torsdag den 28. februar klokken 11.00, hvor DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, kanalredaktør for DR Ramasjang og DR Ultra Kirstine Vinderskov samt udvalgte værter vil vise og fortælle meget mere om de to børnekanaler og svare på spørgsmål fra pressen.

Tilmelding kan ske til Anne Marie Berså (telefon 35 20 23 75), ambe@dr.dk. Nærmere information om pressemødet følger ved tilmelding.

Læs mere her

tags: direktør, DR Byen,

tirsdag den 12. februar 2013

Evaluering af satspuljen om forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Sundhedsstyrelsen udbyder en evalueringsopgave vedrørende satspuljen Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 .

Puljen er udmøntet dels til Julemærkefonden og dels til 9 kommuner:

Julemærkefonden skal på to af de fire Julemærkehjem arbejde med at styrke samarbejdet med forældrene og landets kommuner.
De ni kommuner skal arbejde med at forebygge overvægt blandt kommunens unge i 6.-9. klasse samt i mindst et år efter den unge har forladt skolen. Kommunerne skal afprøve metoder til at rekruttere og fastholde, inddrage forældrenene og til netværksaktiviteter i forhold til de unge og deres forældre.

Der er tale om 2 forskellige evalueringsopgaver inden for samme satspulje. Den ene evalueringsopgave er primært en kvalitativ komparativ evaluering med få kvantitative elementer (Julemærkehjemmene), mens den anden opgave er en tværgående evaluering, primært af kvantitativ karakter med nogle kvalitative elementer (kommunerne).

For begge evalueringer gælder, at det endelige evalueringsdesign udvikles i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og de involverede parter.

Læs mere her

tags: 2012, Sundhedsstyrelsen, overvægtig,

Inklusion: Højene Skole får nyt hjerte

Mandag den 11. februar 2013 kl. 14.00 slår Højene Skole i Hjørring dørene op til sit helt nye hjerte et rum, som på nytænkende vis inddrager design og æstetik i løsningen af folkeskolens inklusionsudfordring. Skolens lærere samles til en inspirerende eftermiddag, hvor designvirksomheden bag det nye rum, Mymo fra Aalborg, vil introducere dem for de mange anvendelsesmuligheder, som skolens nye samlingssted byder på.

Skolens nye hjerte er skabt i kantine- og biblioteksområdet, der nu er forvandlet til en oase, hvor elever og lærere kan tanke spiselig, åndelig og social næring. En grundlæggende tanke i indretningen, der er sket i tæt samspil med skolens lærere, er, at lokalet skal være et inspirerende og rart sted at være og lære for lærere og elever, og samtidig at indretning og udsmykning i sig selv skal være et pædagogisk redskab i undervisningen.

- Vi ser meget frem til at blive præsenteret for de mange nye redskaber og muligheder for fleksibel undervisning, som rummet indeholder. Vi kan allerede nu se, at rummets nye særlige atmosfære tiltrækker elever og lærere. Det er et virkeligt godt resultat, siger skoleleder Helen Vigensø.

Rum til alle
Allerede inden rummets officielle ibrugtagning står det klart, at inklusionsmålet er nået.

- Rummet er indrettet således, at det kan opfylde mange forskellige behov på samme tid. Det kan rumme mange elever, uden at det store rum bliver for voldsomt for elever med kontaktforstyrrelser med bogoasen har de fået et sted, hvor de kan have deres eget stille område, samtidig med, at de er i det store rum med resten af klassen, siger inklusionslærer på Højene Skole Jette Bregnhøj begejstret.

- Jeg oplever nu for første gang, at mine specialelever selv kommer og spørger, om de må komme på biblioteket. Det er helt fantastisk! tilføjer hun.

Overdragelsen sker ved et arrangement på Højene Skole mandag den 11. februar kl. 14.00-15.30, hvor skolens lærere instrueres i rummets nye redskaber og muligheder.

For yderligere information, kontakt venligst:
Skoleleder på Højene Skole Helen Vigensø, tlf. 41 22 58 87
Inklusionsmedarbejder Jette Bregnhøj, tlf. 50 74 23 02
Designer og pressekontakt hos Mymo ApS, Pernille H. Krogh tlf. 29 93 21 99
Fakta:

Inklusionsprojektet er finansieret af puljen til inklusionsfremmende anlæg, Hjørring Kommune.

Se billeder fra skolen på
https://www.facebook.com/mymo.dk/photos_stream
eller på
http://mymo.dk/blog/2013/hoejene-skole-inkluderende-indretning-naer-sin-ende-eller-begyndelse/

Læs mere her

tags: 2013, Aalborg, virksomhed, Hjørring, folkeskole, undervisning, designvirksomhed, atmosfære, Fakta, Design,

lørdag den 9. februar 2013

Udbud: Informationsindsats til udsatte unge om rygning

Satspuljen "Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge" har til formål at udvikle og implementere et nyt nationalt koncept. Konceptet skal forebygge, at udsatte børn og unge begynder at ryge og hjælpe unge rygere med at stoppe igen.

Informationsindsatsen skal sikre, at de centrale budskaber om sundhedsskader og afhængighed af rygning bliver formidlet til målgruppen.

Informationsindsatsen består af:

elektroniske elementer (film, hjemmeside)
fysiske elementer (plakater, standere, klistermærker med mere)

Elementerne skal kunne bruges i lokale delprojekter for eksempel af kommunerne.

Informationsindsatsen skal både støtte arbejdet med at forebygge rygestart i arenaer som grundskolen, efterskoler og erhvervsskoler, og støtte rekruttering og motivering af unge til rygestop.

Der ønskes udviklet et slagkraftigt navn eller slogan samt logo for indsatsen, som skal bruges på alle materialerne.

Tilbudsfristen er mandag den 25. februar 2013 kl. 12.00.

Læs mere her

tags: 2013, efterskole, rygestop,

lørdag den 2. februar 2013

Hørby Efterskole i fjeldet.

Siden der første skoleår i 1972 har det været en fast tradition på Hørby Efterskole hvert skoleår, at hele elevholdet er draget på skitur. Efterskolen har gennem årene Kongsberg, Lillehammer, Hovden i Norge samt Oberstdorf i Tyskland og ikke mindst Dagali syd for Geilo, der i en meget lang årrække har dannet ramme om Hørbys årlige sneoplevelse således også i 2013.

Dagali ligger 15 kilometer syd for det store og kendte skisportssted Geilo, og har den fordel, at Hørby Efterskole har centret med den tilhørende to kilometer lange kælkebane stort set helt alene.

Under opholdet i Dagali bor Hørby Efterskole på Dagali Hotel og netop hotelindkvarteringen er valgt, fordi hverdagen hjemme på efterskolen ofte er præget af mange pligter og praktiske opgaver. Denne hverdag bliver brudt under opholdet, hvor der er tid til at hverdagen kommer til at handle om to ting: skiløb og samvær om aftenen, der kulminerer i den fælles afslutning med underholdning, sang og efterskolefællesskab for fuld udblæsning.

I alt fire skidage blev det til i Norge, hvor det fortrinsvis er slalomskiene, der er i brug, men området i Dagali byder også på over 150 kilometer langrendsløyper, så elever med mod på de fysiske udfordringer kunne prøve kræfter i fjeldet, ligesom der også var mulighed for en eftermiddagstur tur til det nærliggende Geilo med tid til besøg i butikker og en kop kakao på café.


Læs mere her

tags: Norge, Tyskland, 2013, efterskole,

fredag den 1. februar 2013

Børnebog om donorbørn er bestseller

Børnebog om mor-barn- sæddonor familietypen er blevet et hit og sælges nu i 2. oplag. Det gode salg bekræfter, at der er et stort behov for børnebøger om andre familiemodeller end kernefamilien.

Hvor er Karlas far hedder den første børnebog i Danmark, som henvender sig til børn, der er blevet til ved hjælp af en sæddonor. Den lille børnbog har taget Skandinavien med storm og har i mere end et år været bestseller i internetboghandelen Bogjunglen.dk. Nu er bogen gået i andet oplag og forlaget er ved at sende bøger ud til de mange, der har bestilt bogen i restordre.

Det er overraskende, at en børnebog af denne type ligefrem bliver bestseller og går i 2. oplag. Men når en bog sælger så godt, er det helt klart, fordi der er et behov for den , siger forlægger Stig Petersen fra forlaget Siesta.

I Hvor er Karlas far møder vi Karla, som er blevet til ved hjælp af en sæddonor, og derfor har hun ingen far. Karla forstår ikke helt, hvad en sæddonor er, men han må være en flink mand, for han har hjulpet mor og Karla, så de kunne få hinanden. Men sæddonoren kan ikke hjælpe Karla med at få en far.

StorkKlinik er en af sponsorerne på bogen. Klinikken mener, at børnebogen er vigtig:
Som mødre skal vi ikke underkende, at vores børn går ud i verden som små pionerer på vores vegne. Det er os, der har truffet beslutningen, men det er dem, som skal ud i livet og forklare i klassen, i sportsklubben og til spejder, hvorfor de ikke har en far. Karla-bøgerne kan være med til at klæde børnene på til opgaven. Samtidig kan Karla-bøgerne generelt være med til at nuancere børns opfattelse af, hvordan en familie ser ud. Det er super vigtigt i en tid, hvor der dukker masser af nye familiemodeller op, siger jordemoder Nina Stork.

Succes en følges op af endnu en Karla bog
I november blev succes en Hvor er Karlas far fulgt op med fortsættelsen Karla leger mor og børn. I den anden bog er Karla blevet ældre. Hun er startet i børnehave og er blevet mere nysgerrig med, hvordan man laver børn. Karla leger mor og børn er en ælle-bælle-bolle-bog for en ny type familie. Og så handler den om at vokse op i en familie uden en far.

Om forfatterne:
Pia Olsen blev mor til Karla i 2008. Karla er blevet til ved hjælp af anonym sæddonor. Børnebøgerne har Pia Olsen skrevet i samarbejde med sin datter med direkte udgangspunkt i Karlas spørgsmål. Ud over børnebøgerne har Pia Olsen også skrevet voksenbogen Mor uden far. Den første bog i Danmark, der handler om at vælge at blive mor uden far.

Hvor er Karlas far er udgivet på forlaget Siesta og illustreret af Ina Korneliussen. Den koster 169 kr.
For yderligere information kontakt Pia Olsen +45 22793716


Læs mere her

tags: Danmark, 2008, internet, storm, børnehave, forfatter, boghandel, Skandinavien,