søndag den 30. november 2014

De ornli’ syge gangstere er tilbage på DR2

Den debatskabende kalender Yallahrup Færgeby er tilbage på DR2. Pakket ind af par, der hver aften laver kort oplæg og efterfølgende diskuterer seriens højaktuelle temaer. Indvandrerne, Ali og Hassan på 12 og 13 år, er tilbage på DR2. De to drenge med det store ønske om at blive 'ornli' syge ganstere' og få deres betonforstad Yallahrup Færgeby til at ligne Florida og L.A. Desværre for Ali døjer han med det problem, at han er meget sent udviklet i forhold til sin alder. Det prøver han dog at kompensere for med stoffer, gambling, sex og vold.
Kalenderen blev sendt første gang i december 2007. Dengang viste DR2 24 afsnit, men faktisk blev der produceret 30. Det betyder, at DR2-seerne i år får seks afsnit, som ikke tidligere er vist på DR.

"Yallahrup Færgeby var oprindelig tænkt som ramadankalender. Og jeg synes seerne fortjener at se det hele, som det er tænkt", siger DR2's kanalchef, Michael Thouber, om det utraditionelle i, at årets DR2-julekalender varer helt til 30. december.

Thouber påpeger, at det ikke er tilfældigt, at den voldsomt debatskabende julekalender bliver genudsendt i år:

"Det kan godt være, at kalenderen er syv år gammel. Men den er særdeles højaktuel, da den berører en række af de emner, som er oppe i tiden. Vi hører om fri hash, rekruttering af terrorister, ghetto-poeter, integration, sproget i debatkulturen, asylpolitik og internationale konflikter, siger Michael Thouber.

Julekalenderindpakning
DR2 pakker Yallahrup Færgeby ind med fine sløjfer. Inden hvert afsnit er der nyhedsklip og et kort oplæg til aftenens episode, ligesom der, både før og efter afsnittene, sidder repræsentanter for etniske minoriteter parvis og diskuterer kalenderens forskellige temaer.

Parrene er blandt andet Ellie og Sara fra DR2s "Det slører stadig", Ayse Dudu Tepe og Nima Zamani fra Radio24syv og Nasser Khader & Ahmed Akkari.

Læs mere her

tags: politi, sex, december, Florida, 2007, sprog,

lørdag den 29. november 2014

Ny national vision for folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerer i dag en ny vision for folkeoplysningsområdet. En vision, der skal styrke de forpligtende fællesskaber. Visionen tager udgangspunkt i de kerneværdier, der er fælles for folkeoplysningen og dens aktiviteter i idrætsforeninger og kulturelle foreninger, politiske ungdomsforeninger, spejderorganisationer, aftenskoler, højskoler, aftenskoler med flere. Visionen er udarbejdet i tæt dialog med folkeoplysningens aktører. Kulturminister Marianne Jelved siger:
"Folkeoplysningens aktører gør allerede et stort og vigtigt arbejde, men visionen kan være med til at videreudvikle deres mangfoldighed af aktiviteter. Vi har brugt 200 år på en dannelsesproces, der startede med Grundtvig. Her blev danskerne dannet til et homogent folk med en fælles identitet og forståelse. Men samfundet forandrer sig, og globalisering og øget konkurrence har sat vores demokrati, fælleskab og frihedsrettigheder under pres. Derfor er det vigtigt, at foreningslivet og højskolerne fornyr sig og spiller ind i de aktuelle samfundsudfordringer.

Jeg håber, at visionen kan inspirere folkeoplysningens aktører til i samarbejde med kommunerne at være med til at omsætte de centrale fokuspunkter til at handle konkret med udgangspunkt i deres lokale virkelighed og udfordringer."

Om visionen
Visionen indeholder 12 kerneværdier til inspiration for det fremtidige arbejde med fol-keoplysning. Kerneværdierne adresserer de aktuelle samfundsforandringer, som løben-de sætter demokratiet under pres.

Læs mere her

tags: politi, organisation, konkurrence,

Bliv medlem af Foreningen Far og få E-bogen, Gode råd - din guide til positivt samarbejde

Foreningen Far sender den nye e-bog "Gode råd - din guide til positivt samarbejde" med erfaringer, familie jura og positive løsninger til alle som støtter Foreningen Far med et betalt medlemskab. INDHOLDSFORTEGNELSE

Om Foreningen Far 6

Samlivsbrud – fokus på børnene 7
Inddrag skolen eller daginstitutionen 8
Fortæl børnene, hvad der sker 8
Bopæl og samvær 9
Overhold aftaler 9
Relationer til andre familiemedlemmer 10
Hente- og bringesituationen 10
Brug ikke børnene som fortrolige 10
Hvis I ikke taler sammen 10
Undgå at skændes, mens børnene hører det 10
Tal ikke nedsættende om hinanden, og ikke mens børnene hører det 11
Undgå at hævne via barnet 11
Forskellige regler 11
Et kommunikationsredskab 11
Hjælp udefra 12

Separation og skilsmisse 13
Hvad er forskellen på at blive separeret og skilt 13
Skilsmisse når ægtefællerne er enige 13
Ægtefællerne ikke enige om umiddelbar skilsmisse 13
Skilsmisse uden forudgående separation i nogle særlige tilfælde 14
Vilkårsforhandling i statsforvaltningen 14
Retssag ved domstolene 14

Bodeling 15
Når ugifte går fra hinanden 16
Når ægtefæller går fra hinanden 16
Gæld 17
Retten til lejligheden 17
Pensioner 17

En sags begyndelse og forløb 18
Bisidder 19
Konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning 20
Mødenotater og aftaler fremkommet i statsforvaltningen 21
Adfærd i forbindelse med møder 21

Forældremyndighed og barnets bopæl 23
Forældremyndighed 23
Beslutningsbeføjelser 24
Navnespørgsmål 25
Bopæl 26
Barnets bopæl og cpr-loven 27
En retssag 28
Advokat 29
Fri proces og beskikket advokat ved retten 30

Samvær 32
Fastsættelse af samvær 32
Sagsbehandlingstid 32
Retsstillingen under sagens behandling 32
Resolution eller aftale 33
Midlertidig afgørelse 33
Samværsmængde 33
Anden kontakt 34
Andre samværsvilkår 34
Rejser til udlandet 34
Anbefalinger 35
Ændring af samvær 36
Klage 36
Partshøring og aktindsigt 38
Partshøring 38
Aktindsigt 38

Fogedretten 39
Bopælsforælderens tilbageholdelse af barnet 39
Samværsforælderens tilbageholdelse af barnet 40
Klage over fogedrettens afgørelse 40
Advokat 40

Børnebidrag og ægtefællebidrag 41
Forsørgelse af børn 41
Børnebidrag 41
Normalbidraget 42
Forhøjet bidrag 42
Modregning af krydsende bidrag 42
Klage 43
Ægtefællebidrag 43
Bidragets størrelse 43
Skat 44
Ændring af ægtefællebidrag 44
Økonomiske fordele ved at være bopælsforælder 45
Hjælp til dækning af transportudgifter 45

Faderskab 46
Gifte forældre 46
Ugifte forældre 46
Morens oplysningspligt 47
"Fortrydelsesret" 48
En mands mulighed for at få prøvet faderskabet 48
Genoptagelse 48
Faderskab ved kunstig befrugtning 48
Vores råd 49

Ankeinstanser og klageadgange 50
Klage over sagsbehandling i statsforvaltningen 50
Byretten, Landsretten, Højesteret og Fogedretten. 50
Klager over psykologer 51
Klager over læger 51
Klager over advokater 51
Klager over kommunalt ansatte 52
Folketingets Ombudsmand 52

Links til lovgivning og praksis m.m. 53

Ofte stillede spørgsmål 54
Faderskab 54
Barsel 54
Separation og skilsmisse 55
Forældremyndighed 56
Bopæl 58
Samvær 61
Forskellen på Forældremyndighed, bopæl og samvær 66
Børnebidrag 67
Statsforvaltningen 68
Domstolen 71
Advokaten 73
Fjernelse af børn 74


EKSEMPEL FRA E-BOGEN

Lav en A4 side med de 10 positive ting mellem dine børn og dig .... Jeg elsker mine børn, vi har god tilknytning, bedsteforældre, legekammerater mm. Nævn 3 bekymringer nederst ved at børnene ikke får den aftale som du finder er bedst.

Mærk efter hvad der er bedst for dine børn og fokuser kun på dem. I er som forældre eksperterne og kun I ved det. Husk alle ferier med det samme og optræd hele tiden venligt, venligt, venligt og bestemt.

Opstår der mudderkastning sig det er jeg ked af du syntes ... Jeg oplever det bedste er .... og nævn de positive ting. Tænk over og nedskriv en typisk uge før i gik fra hinanden, hvad er børnene vant til og hvad er bedst for børnene.

Husk forældreskabet er livsvarigt!

Læs mere her

tags: retssag, retten, EM, kunst, Advokat, lovgivning, Folketinget, OL, SF, udland, domstol, skilsmisse, kommunikation, frugt,

fredag den 28. november 2014

Ny ungdomsroman om mysteriet Kaspar Hauser

Mysteriet om Kaspar Hauser har i århundreder tryllebundet historikere, forfattere og kunstnere. Drengen Kaspar dukkede op ud af det blå i Nürnberg i 1828, stort set uden talens brug og ude af stand til at gå. Få år senere blev han myrdet. Med Kælderbarnet har den flamske forfatter Kristien Dieltiens skrevet en dybt fængslende roman for unge - og voksne - om hemmeligheden bag Kaspars liv. Sideløbende med opklaringen følger vi Manfred, en fattig dreng, der er født med hareskår. Moderens kærlighed kan ikke skærme ham mod det voksende had i hans hjerte. En barndom fuld af forfølgelse og mishandling gør den voksne Manfred til et oplagt offer for onde kræfter.

Dieltiens balancerer elegant mellem det historiske forlæg og den fiktive fortælling, og hun formår i sjælden grad at fange læserens nysgerrighed med elementær spænding og detaljerigdom i beskrivelserne. Kælderbarnet er en sand litterær page turner om det skrøbelige menneske fanget i et storpolitisk spil.

Kristien Dieltiens (f.1954) er en flamske forfatter. Forfatterskabet tæller en lang række prisbelønnede bøger, både børnebøger og voksenromaner, sidstnævnte ofte med et historisk indhold. Kælderbarnet er hendes bogudgivelse nummer 50!


Læs mere her

tags: politi, kunst, roman, forfatter,

torsdag den 27. november 2014

Indvielse af BørnehaveBIBLIOTEK i Bedsted

Nu åbner Tønder Kommune sit 8. børnehavebibliotek og placerer sig dermed i toppen af kommuner, der har flere end 6 af slagsen. Det nye børnehavebibliotek bliver i Bedsted Børnecenter. Børnehavebiblioteket fungerer som en satellit af Tønder Kommunes Biblioteker og er etableret i et samarbejde mellem ansatte på biblioteket og i daginstitutionen. Flere gange om året skifter børnebibliotekaren de materialer ud, som forældre og børn kan låne.
Undersøgelser viser, at ord og billeder sætter gang i fantasien og udvikler sproget og forståelsen for den verden, der omgiver os. Derfor er børnehavebiblioteker et godt tilbud til den travle børnefamilie, som gerne vil snuppe en god bog med hjem til godnatlæsning eller en stjernestund i sofaen, når man ikke kan nå indenom biblioteket.

"Desuden er højtlæsning en dejlig oplevelse for barnet og den voksne - med nærhed og hygge som vi gerne hjælper den moderne travle familie med at få plads til. Og børnehavebibliotekerne er netop tænkt som et ekstra tilbud til børnefamilier, som ellers ikke får tid til at gå på biblioteket" fortæller børnebibliotekar Tinna Hviid, som står bag børnebibliotekerne i Tønder Kommune.

Tønder Kommune har børnehavebiblioteker i Abild Børnehave, Brøns-Rejsby Børnehave, "Havbrisen" i Ballum, Idræts- og naturbørnehuset i Branderup, Møgeltønder Børnehus, Nyskoven børnehave i Døstrup, Visby Børnehave og fra fredag den 28. november også i Bedsted Børnecenter.

Børnehavebiblioteker var en af Læselystkampagnens største succeser tilbage i 2008. De tre ministerier bag kampagnen, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet bevilgede dengang 1,5 mio. kr. om året i perioden 2008 – 2010 som led i det fortsatte Læselystprogram.

Det primære formål med et børnehavebibliotek er at:
• styrke børns sproglige og personlige udvikling
• styrke børns lyst til at få læst højt og til selv at kunne læse
• give børn en fælles fond af fortællinger at trække på
• give børn rige, kunstneriske oplevelser
• sætte bøger og læsning i centrum for samvær mellem børn og voksne

I Danmark var der i 2013 i alt 452 børnehavebiblioteker fordelt på 51 kommuner, hvor Tønder Kommune nu åbner sit 8. på fredag, den 28. november kl. 14!

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, 2008, Kulturministeriet, kunst, 2013, biblioteker, Tønder, børnehave, Undervisningsministeriet, sprog,

Prisbelønnet og filmatiseret norsk ungdomsroman udkommer på dansk

Harald Rosenløw Eeg (f.1970) har skrevet en række romaner for børn og unge. Han har modtaget flere priser, også for Yatzy (2004), som han fik Brageprisen og Kulturministeriets litteraturpris for bedste børne- og ungdomsbog for. Yatzy er også filmatiseret i 2009. Nu udkommer den på dansk. Plejebarnet Dag Vidar, kaldet "Daggi", er 15 år og lidt af en outsider. I begyndelsen af romanen har han fået en ny familie, et nyt sted at bo, med nye sko, ny kat og ny kæreste. Han får oven i købet et nyt dv-kamera, så han kan filme sin nye hverdag. Alt ser egentlig ganske lyst ud. Men fortiden lurer under overfladen. Jo længere Dag Vidar kommer i filmen om sit liv, jo nærmere kommer han på at afsløre, hvad der skete i det forrige …

Yatzy er en dramatisk og gribende historie om en dreng, der kæmper for at komme fri af en dunkel fortid. Gennem hyppige flashbacks får læseren gradvist indblik i Daggis historie, i takt med at drengen selv gør sig nogle vigtige erkendelser. Norske Harald Rosenløw Eeg skriver overbevisende i et sprog, der rammer ungdommens, og med en sans for spænding og drama, der fastholder læseren til sidste bogside.

Bogen udkommer d. 25. november 2014.

Læs mere her

tags: 2009, Kulturministeriet, roman, sprog, kamera, 2014,

onsdag den 26. november 2014

Ny sekretariatschef til Natteravnene

Pr. 1. december 2014 overtager Dan Taxbøl stillingen som sekretariatschef i Natteravnenes Landssekretariat som hører under Center for Socialt Ansvar. Dan har en baggrund som international it-projektleder og har siden 2012 haft ansvaret for IT-relaterede projekter for Natteravnene og CFSA. Dan har et indgående kendskab til Natteravnene som frivillig SeniorInstruktør i Natteravnene og som mangeårig formand for Natteravnene i Haslev.

Nuværende sekretariatschef for Natteravnene og direktør for Center for Socialt Ansvar, Erik Thorsted går på pension til nytår. Han er grundlægger af Natteravnene i Danmark, som efter 16 år fortsat bidrager aktivt til at gøre nattelivet mere trygt for tusindvis af unge.

Som innovativ social iværksætter står han desuden bag Center for Socialt Ansvar, der driver en lang række innovative, frivillige sociale projekter bl.a. Natteravnene, Bydelsmødre, FamilieIværksætterne og Erhvervsguiderne.

Læs mere her

tags: Danmark, direktør, nytår, december, 2012, Haslev, projektleder, 2014,

tirsdag den 25. november 2014

Antibiotika skal bruges med omtanke

Det er vigtigt at begrænse overflødig brug af antibiotika og hindre, at der opstår antibiotikaresistens, så antibiotika fortsat er effektivt mod svære bakterielle infektioner. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den europæiske antibiotikadag til, at antibiotika bliver brugt med omtanke. Der udskrives stadig meget antibiotika i Danmark, og antibiotikaforbruget har været stigende over de seneste år.

Størsteparten af antibiotika udskrives fra de praktiserende læger, hvor forbruget er steget med 19 % i det seneste årti.

"Det er vigtigt at begrænse den overflødige brug af antibiotika, så antibiotika fortsat kan være en effektiv medicin mod de svære bakterielle infektioner. Det har de fleste forældre også en god forståelse for, når lægen går i dialog med dem om, hvad deres barn fejler og om, hvorvidt der er behov for antibiotika," siger læge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen.

I mange tilfælde er antibiotika ikke nødvendigt, fordi de fleste tilfælde af fx forkølelse og hoste skyldes en virus – som ikke bekæmpes med antibiotika. Mange bakterielle infektioner går over af sig selv. For mellemørebetændelse forkorter man fx normalt kun sygdomsperioden med én dag ved at give antibiotika. Ved brug af antibiotika skal man også være opmærksom på, at der kan opstå bivirkninger, hvor de hyppigste er gener fra mave-tarmkanalen.

KAMPAGNE OM BØRN OG ANTIBIOTIKA

Sundhedsstyrelsen lancerer i samarbejde med en række andre organisationer kampagnen "Skal mit barn ha´ antibiotika ", der giver gode råd til forældre om, hvornår børn skal have antibiotika, og hvornår de ikke behøver det.

Kampagnen henvender sig både til småbørnsforældre og praktiserende læger. Formålet er at få forældre til at vente og se tiden an, når deres barn får lettere infektioner, fordi det langt fra altid er nødvendigt at behandle med antibiotika.

Kampagnen "Skal mit barn ha´ antibiotika " - Se hjemmesiden antibiotikaellerej.dk
Bag kampagnen står Apotekerforeningen, Danske regioner, Lægeforeningen, Statens Serum Institut, Europæisk antibiotikadag, DSAM, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, medicin, infektion, antibiotika, Læge, Sundhedsstyrelsen, bakterie, organisation, bivirkning, sygdom,

mandag den 24. november 2014

Hjælp til trætte børnefamilier

Kniber det med at få junior til at sove om aftenen, bærer natten præg af utallige opvågninger og ønsker du dig en hel nats søvn i julegave Så er der hjælp at hente ved dette foredrag med Sovecoach.dk. Mange børnefamilier oplever, at det er svært at få familiens mindste i seng om aftenen, børnene vågner måske også utallige gange om natten eller powernapper dagen igennem Er du og dit barn godt og grundigt trætte og trænger til en hel nats søvn Så er dette foredrag noget for dig!

Foredraget henvender sig til forældre, pædagoger, dagplejere og tager udgangspunkt i 0-4 årige børns søvnbehov, søvnassociationer, putterutiner, søvnkulturer samt løsningen på de mest almindelige søvnudfordringer.

Sovecoach.dk´s stifter Jeanette Wegge-Larsen har siden 2007 hjulpet mere end 2000 børnefamilier til bedre sovevaner. Jeanette fortæller på en levende måde med mange eksempler, krydret med en god portion humor og selvironi.

Jeanette er selv mor til to børn, der har haft udfordringer med at sove, så hun taler udfra egne erfaringer såvel som videnskabelige undersøgelser. Hun har selv udviklet konceptet Sovecoach.dk, som bygger på anerkendelse, tryghed og tillid.

Der vil selvfølgelig være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

PRAKTISK INFO:

Dag: 26. November 2014

Tid: 19.00 - 21.00

Sted: Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7, 2000 Kbh. N (Lokale 305)

Pris: 249kr pr. person. Billetprisen inkluderer desuden 1 måneds adgang til den populære Soveteori på Sovecoach.dk (normalpris 199kr).

Billetter kan købes via dette link eller ved døren på onsdag (begrænset antal pladser, så bedst at booke på forhånd):
http://www.sovecoach.dk/priser/foredragevents/product/81-foredrag-kobenhavn-er-dit-barns-sovn-en-by-i-rusland

Læs mere her

tags: julegave, 2007, videnskab, 2014, coach,

Der pyntes op til engelsk inspireret jul på Gammel Estrup

Herregården Gammel Estrup på Djursland er i disse dage ved at blive pyntet op til jul. Målet er at få herregården til at se ud, som den gjorde omkring 1918, da den sidste greve boede på stedet. Det er museets frivillige blomstergruppe, der står for oppyntningen, der omfatter både kranse, guirlander og dekorationer i den engelske stil, som var moderne for knap hundrede år siden Juleforberedelserne på Gammel Estrup er i gang. Museets frivillige blomstergruppe er i fuld sving i blomsterværkstedet, for der skal nemlig fremstilles ikke mindre end 22 kranse og 18 granguirlander samt en række dekorationer til herregårdens mange rum.

Engelske skikke indtager den danske jul
"Det er en udfordring, for vi er jo ikke vant til at skulle lave så mange dekorationer, men det er også sjovt", siger de frivillige Solveig Arnfelt og Hanna Larsen fra Grenaa, der er i fuld gang med at binde et par smukke kranse til herregårdens første sal. "Vi elsker jo Gammel Estrup, og det er sjovt at få sådan en specifik opgave, hvor vi skal dykke ned i historien og lave noget, der kunne have passet ind for hundrede år siden", siger de samstemmende og fortæller, at de som en del af forberedelsen til opgaven har set et juleafsnit af den britiske tv-serie Downtown Abbey, der foregår i mellemkrigstidens England.

I julemåneden skal Gammel Estrup nemlig fremstå, som den gjorde for knap hundrede år siden, da herregården stadig var beboet. England havde lige vundet 1. verdenskrig, og danskerne tog i stor stil engelske skikke til sig. På herregården og blandt den øvrige overklasse i Danmark var man nogle af de første til at indføre de engelske traditioner, og det afspejler sig i den måde, man holdt jul på Gammel Estrup.

"Efter første verdenskrig var man stærkt inspireret af England og engelsk skik og brug på de danske herregårde. Det gjaldt også julen, hvor man for eksempel begyndte at spise kalkun efter engelsk forbillede i stedet for flæskesteg eller gås. Man pyntede også op med overdådige grandekorationer, fremstillet af materialer fra skovene omkring herregårdene, over spejle og kaminer, som vi kender det fra de engelske herregårde på den tid", siger museumsinspektør Marie Andersen og fortæller, at museet udover oppyntningen i alle herregårdens rum også levendegør julen på herregården.

Jul for Herskab og Tjenestefolk
Man kan i hele julemåneden opleve juleforberedelserne på herregården med julebagning og tilberedning af julegris, julerengøring og julehygge i grevefamilien. Man kan se både herskabets og tjenestefolkenes juleborde og juletræer og selv være med til forskellige aktiviteter. Målet er at skabe den travle stemning, som kendetegnede julen på en herregård som Gammel Estrup:

"Julen var jo et af de tidspunkter, hvor der foregik mest på herregården. Grevefamilien havde som regel overnattende gæster fra nær og fjern i julen, og man spiste godt og hyggede sig sammen. Tjenestefolkene havde travlt med at slagte julegrisen og få lavet julemad og julebag til herregårdens store husholdning. Der skulle desuden gøres julerent, så alt kunne fremstå fra sin pæneste side i helligdagene", forklarer Marie Andersen og fortæller, at det ikke bare er hensigten at vise, hvordan man holdt jul på herregården før i tiden: "Vi vil meget gerne også have folk med i aktiviteterne. I en tid, hvor de fleste går rundt med næsen i telefonen og altid er online, skaber vi rammerne for, at man kan være sammen som familie om de forskellige juleaktiviteter", siger hun.

I alle adventsweekender er der derfor aktiviteter for både store og små. Man kan være med til at klippe julepynt, dekorere honninghjerter og skrive julekort. I Riddersalen kan man danse med om juletræet og det er muligt at købe et juletræ med hjem. På www.gammelestrup.dk kan man se det fulde program for juleaktiviteterne.

Læs mere her

tags: England, Danmark, museum, Greve, honning, flæskesteg,

søndag den 23. november 2014

Ny bog: Dansk Skateboarding

Skateboarding begyndte blandt Californiens surfere i 1950'erne. 20 a r senere gjorde nye teknologiske tiltag det muligt for udøverne at skabe den dynamiske stil, vi kender skateboarding for i dag. Kulturen spredte sig til resten af verden, og Danmark blev for alvor ramt af skateboardfeberen i midten af 1970'erne. Siden da er der sket meget: Skateboarding er ga et fra at være obskur og udskældt til en af de største sportsgrene herhjemme – fra hjemmelavede boards og ramper til professionel, international anerkendelse. Bogen Dansk Skateboarding er en rejse gennem fire a rtier, hvor fænomenet gennem op- og nedture har udviklet sig til det, den er i dag: En ustoppelig kraft, der har sat dybe aftryk i gadens stil og pa byens arkitektur.

Dansk Skateboarding indeholder interviews med danske topskatere som Nicky Guerrero, Anton Juul og Hjalte Halberg. Vi kommer rundt i hele landet og supplerer med anekdoter fra kilder i miljøet, informative billedtekster og hundredevis af fotos fra midten af 1970'erne frem til nutiden.
Bogen er pa 304 sider i fuld farve med hardcover.

DANSK SKATEBOARDING
En ny kulturudgivelse fra Nordstroms Forlag udkommer fredag den 28. november, 2014.
Isbn: 9788799315086
Udsalgspris 300 kroner

OM REDAKTIONEN
Forfatter Rasmus Folehave Hansen, freelancejournalist. Rasmus har tidligere skrevet bogen Will I Go To Hell For This om 25 a rs graffiti pa de gamle S-tog.

Billedredaktør og medforfatter, still- og filmfotograf Henrik Edelbo. Henrik har fotograferet dansk skateboarding gennem de sidste 15 a r i sin rolle som udgiver af skatemagasinet Wunderbaum og videoserien CodeRED.

Art Director Jacob Birch, selvstændig grafiker. Jacob har tidligere konceptudviklet og layoutet Will I Go To Hell For This samt kogebogen Husmor og Mad, som vandt Creative Circle Award i 2014.

Redaktør og forlægger, Jon Nordstrøm. Ejer af Nordstrøms Forlag, der tidligere har udgivet prisvindende titler som Dansk Porno, Husmor og Mad og Dansk Tatovering.

Læs mere her

tags: Californien, Danmark, interview, selvstændig, Guerrero, S-tog, teknologi, topskat, journalist, SKAT, forfatter, miljø, 2014, Forlag,

lørdag den 22. november 2014

Ny undersøgelse: Danske elever har gode it-kompetencer

En ny international undersøgelse af elevers kompetencer til at anvende computere og internettet viser, at danske elever i 8. klasse ligger i toppen blandt de deltagende lande. Undersøgelsen viser samtidig, at danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisningen og gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it til at gøre eleverne så dygtige som muligt. Danske folkeskoleelever er bedre end de fleste af deres jævnaldrende i andre lande til at bruge computeren som redskab til at deltage aktivt i skolen, i hjemmet og i samfundet. Kun tjekkiske børn klarer sig bedre.

Det fremgår af rapporten "Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv", der i dag offentliggøres på en konference, som Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet afholder. Rapporten udgør den danske afrapportering af den internationale ICILS-undersøgelse. Det er første gang, at en undersøgelse vurderer danske skoleelevers computer- og informationskompetencer.

Rapporten viser samtidig, at lærerne i den danske folkeskole er mere positive over for at inddrage it i undervisningen end mange af deres udenlandske kolleger.

"Vores mangeårige fokus på at inddrage it i undervisningen og prøverne i folkeskolen har haft en positiv effekt på elevernes evne til at bruge computere. Med folkeskolereformen fortsætter vi med at udnytte de muligheder, som it og digitalisering giver. Der er nemlig stadig plads til forbedring. Eksempelvis spiller elevens sociale baggrund en væsentlig rolle i forhold til de digitale kompetencer, og samtidig efterspørger folkeskolelærerne kompetenceudvikling på området," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Af rapporten fremgår det dog, at danske folkeskolelærere i højere grad end deres kolleger i andre lande bruger it til mere traditionel undervisning frem for til elevcentrerede, samarbejdende og undersøgende tilgange.

Regeringen har med indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen igangsat initiativer, der tilgodeser it som et aktiv i forhold til varierende undervisningsmetoder. Det gælder bl.a. demonstrationsskole-initiativet, der har til formål at skabe ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Det gælder også Lærernetværket for it i folkeskolens fag, hvor lærerne klædes på til at bruge it som en naturlig del af undervisningen.

Fakta

Rapporten "Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv" rummer konklusionerne fra den danske del af den internationale undersøgelse International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013.

Selve undersøgelsen af elevernes færdigheder foregår via en it-baseret test, hvor forståelses-, bearbejdnings- og formidlingsopgaver udføres. Eksempelvis skal eleverne producere en reklameplakat om deres fritidsaktivitet baseret på oplysninger, som de skal finde på internettet. Udover testen har elever, lærere, skoleledere samt it-ansvarligt personale svaret på et spørgeskema om bl.a. social baggrund, erfaring med computere og oplevelse af brugen af it i undervisningen.

I alt deltog 1767 8. klasse elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 110 danske skoler i undersøgelsen.

Udover Danmark indgår følgende 20 lande og undervisningssystemer i ICILS-undersøgelsen: Australien, byen Buenos Aires (Argentina), Chile, Holland, Hong Kong, Kroatien, Litauen, Newfoundland & Labrador (Canada), Norge (9. klasse), Ontario (Canada), Polen, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland.

Læs mere her

tags: Danmark, Norge, Tyskland, Aarhus Universitet, Holland, internet, Polen, Thailand, Rusland, 2013, Canada, computer, tjekkiske, Australien, Argentina, Chile, Buenos Aires, Kroatien, Schweiz, folkeskole, kompetenceudvikling, undervisningsminister, undervisning, Tjekkiet, Slovakiet, Litauen, Slovenien, skolelære, Fakta,

25 principsager indleveret til ligebehandlingsnævnet i anledning af FN Børnekonventionens 25 års fødseldag

Foreningen Far har i anledning af FN Børnekonventionens 25 års fødselsdag indleveret 25 princip sager til Ligebehandlingsnævnet på vegne af danske børn og forældre. Foreningen Far har samtidig rejst kritik af den hidtidige behandling i ligebehandlingsnævnet i sager om forskelsbehandling af børn i moderne familie former, forskelsbehandling af børn og fædre samt forældrene i alvorlige børnesager. Der sker efter Foreningen Fars opfattelse ved systematisk gennemgang af familiesager og baseret på utallige samtaler med forældre, bedsteforældre og pårørende i Foreningen Fars 14 landsdækkende rådgivningscentre markant overtrædelse i Danmark af FN Børnekonventionen artikel 2 og 3, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt Ligestillingslovens kapitel 2.

Følgende princip sager er indleveret i ligebehandlingsnævnet den 20. november 2014.


FAR0001: Kommunal e-boks manglende adgang for begge forældre til oplysninger om barnet

FAR0002: Bopæl og samværsforælder opdeling af barnet og ligeværdige forældre med vidt forskellige rettigheder, når far og mor ikke bor sammen

FAR0003: Boligydelse til begge forældre - kun den ene forælder kan modtage boligydelse for barnet

FAR0004: Familiecheck til begge forældre - kun den ene forælder modtager familiecheck

FAR0005: Forhøjet SU til begge forældre - far får 6 klip og mor 12 klip

FAR0006: Serviceloven §109 bosteder til kvinder og ikke mænd

FAR0007: Børnebidragsloven §13 og §19 - ændret fra forældre til at mor kan søge og far/medmor skal betale samtidig med at medfar ikke indgår

FAR0008: Børneloven sikre ikke barnets eller forældrenes ret til biologisk far og mor

FAR0009: Børneloven sikre ikke barnets ret til sine biologiske forældre eller de biologiske forældre ved medmor

FAR0010: Børneloven sikre medmor, men ikke medfar

FAR0011: Vejledning om samvær §14.1.1.2 - skyldsspørgsmålet har ikke betydning for bopælsforældre

FAR0012: Fri proces for kun den ene forælder i børnesager

FAR0013: Fri proces grænsen forhøjes kun for bopælsforælder ved fælles børn

FAR0014: Statsforvaltningens børnegrupper er ikke tilgængelige for samværsforældre og børn

FAR0015: SFI spørgeskemaer i børneundersøgelser er kun blevet sendt til bopælsforældre

FAR0016: Barselsorlov for begge forældre

FAR0017: Barselsorlov er ikke ret og pligt for begge forældre

FAR0018: Barselsorlov for medmor anerkender ikke barnets ret til biologisk far og mor

FAR0019: Barselsorlov for medfar gives ikke, kun medmor

FAR0020: CPR loven barnets skal altid opholde sig lige eller mest tid hos bopælsforælderen, hvis forældrene ikke bor sammen i forhold

FAR0021: Barselsdagspengene gives kun til den ene forælder ved uenighed, hvis forældrene ikke bor sammen

FAR0022: Mødre grupper kontra familiegrupper

FAR0023: Midlertidige afgørelser i Statsforvaltningen for børn om bopæl baseret på køn

FAR0024: Midlertidige afgørelser i Statsforvaltningen for børn ved grænseoverskridende adfærd baseret på bopæl/samværsstatus samt køn

FAR0025: Forskelsbehandling af ordblinde i forhold til forældremyndighed, bopæl og samværsdage

Det er ikke tilladt at forskelsbehandle børn, forskelsbehandle børn i forhold til børns forældre eller forskelsbehandle forældre (FN artikel 2, EU artikel 14 og LL kap. 2). Der skal træffes afgørelser som er bedst for barnet (FN artikel 3 baseret på overholdelse af artikel 2 om forbud mod forskelsbehandling). Alle borgere har ret til respekt for familielivet (EU artikel 6) og retslig prøvelse indenfor samme rimelige frist (EU artikel 6 og 14). Det er samtidig ikke tilladt at fortolke rettighederne i dansk lovgivning og praksis på anden vis end tiltænkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EU artikel 17).


ANBEFALING

Børn og forældre bør i dag have lige muligheder og samme retssikkerhed i alle familieformer og hos begge forældre m/k.

Foreningen Far anbefaler forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring af dansk familielovgivning og praksis, herunder afskaffelse af forældremyndighed og bopælsbegrebet, da det hørte fortiden til og er forskelsbehandling af barnet i forhold til barnets forældre og forældrene i ligeværdige familier. Begreberne virker ikke i dagens samfund og det er senest set i forbindelse med kommunal e-boks og manglende informering om barnet til begge forældre.

Det er et politisk og offentligt ledelsesansvar at sikre en modernisering af dansk familielovgivning og praksis. Det helt store problem er at virkeligheden de seneste 25 år siden FN børnekonventionen blev vedtaget slet ikke er kommet op gennem systemet, fordi alle kører videre i hestevogn og tror at det der virkede engang – også virker i fremtiden.

Læs mere her

tags: Danmark, FN, politi, Vejle, EU, lovgivning, SF, retssikkerhed, penge, CPR, 2014, kaffe,

fredag den 21. november 2014

Natteravnene er kommet til Ballerup...

På en stiftende generalforsamling den 18. november blev Natteravnene i Ballerup etableret som forening nr. 271 "For år tilbage havde vi en lokalforening af Natteravne netop i Ballerup, men den har ikke været aktiv i flere år, så det glæder os meget at der nu igen er kommet frivillige nok til en ny forening så der kan skabes tryghed og omsorg blandt Ballerups børn og unge" fortæller Bente Gimlinge, konsulent hos Natteravnenes Landssekretariat.

Den 1. september blev der afholdt formøde i beboerforeningen Hedeparken-Magleparkens lokaler. Initiativtagere til mødet var de to boligsociale medarbejdere Maj-Brit Jæger og Mikala Rossing, der ønskede mere tryghed i bebyggelsen. I mødet deltog også to Natteravne fra Skovlunde, formand Kenneth Larsen samt Astrid Busk Sørensen, to repræsentanter for SSP og Seniorinstruktørerne Jørgen Andersen fra Rødovre og Henrik Skude fra Albertslund på vegne af Center For Socialt Ansvar og Netværk 15, samt et par beboerrepræsentanter.

Den 28. oktober blev der afholdt et velbesøgt Borgermøde, hvor Ballerups borgmester Jesper Würtzen, Politiet og SSP anbefalede Natteravnene, hvorefter Lone Glad Seniorinstruktør i Albertslund og Henrik Skude først viste filmen "Jeg ved at du er der" og derefter gennemførte en præsentation af konceptet. På mødet deltog også Natteravne fra Skovlunde. Desuden deltog Mariann Borregaard Seniorinstruktør fra Stenløse også. På aftenen skrev omkring 20 personer sig på en interesseliste.

Den 11. og 18. november blev der afholdt to kursusaftener, hvor instruktørerne gennemgik Natteravnekonceptet, og på den sidste kursusaften deltog Astrid Busk Sørensen fra bestyrelsen i Skovlunde, som repræsentant for den nye forenings "fadderforening". Hermed er der lagt op til et samarbejde imellem de to foreninger i Ballerup Kommune. Natteravnene i Skovlunde donerede 200 kr. til den nye forening – så bestyrelsen kunne købe kager på sine kommende bestyrelsesmøder. Flot gestus..!

På den stiftende generalforsamling, hvor der deltog 17 frivillige, blev Bent Nielsen valgt som formand. Herudover blev der valgt fire bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
"Vi er meget glade for at vi har fået mulighed for at være en del af etableringen, og vi ser frem til samarbejdet med den nye forening i Netværket" slutter Henrik Skude på vegne af SeniorTeamet og netværket.

Skulle du have lyst til at blive en del af Natteravnene i Ballerup eller bare komme med på en uforpligtende prøvetur, så kontakt Bent Nielsen for mere information.Læs mere her

tags: borgmester, Albertslund, bestyrelsesmedlem, Ballerup, Rødovre,

torsdag den 20. november 2014

House of Kids satser stort på økologi

I shoppen hos én af Danmarks mest velassorterede online børnetøjsbutikker, House of Kids, finder man rigtig mange styles af økologiske materialer og det er ikke tilfældigt. Både det hjemlige marked og over grænsen til især Tyskland, efterspørges de økologiske varer af stadigt mere kræsne forbrugere. Forbrugere herhjemme og i udlandet bliver stadigt mere kræsne når det kommer til indkøbsvaner og her er tøjkøb ingen undtagelse. Økologisk tøj er blevet et must for mange pga. en større bevidsthed om materialernes oprindelse, kvalitet og påvirkning af miljøet og arbejdstagere i produktionen. Det er en glædelig udvikling og tendens i vores samfund, mener Helle Guldmann, indehaver af House of Kids: "Vi er glade for, at vi med vores udvalg af mærker er med til at skabe en trend, der går i en mere bevidst, kvalitativ retning, hvor man tænker over, hvad man køber og dermed hvilke forhold man indirekte støtter med sit køb."

Hos House of Kids findes da også en række af mærker, der helt eller delvist producerer økologiske varer. For eksempel har Fred's World, Katvig, Mini Rodini og Noa Noa Miniature anerkender forbrugernes behov for økologisk tøj og sender nu også flere og flere varer over grænsen til fx Tyskland. Navnlig Fred's Worlds kombination af glade farver, flotte prints og økologisk bomuld er et hit blandt tyskerne, der ellers ikke er vante til helt så mange farver, som vi ser det herhjemme.

"Med alle de kemikalier og parfumer, vi omgiver os med i det daglige og som ikke er til at undgå fuldstændigt, er det rart at kunne tilbyde kunderne et produkt til deres børn, der er 100% fri for skadelige stoffer. Det er vigtigt, når tøjet er så tæt på huden hele dagen." udtaler Helle Guldmann.


Læs mere her

tags: Danmark, Tyskland, udland, kemi, miljø, økologi,

Lisbeth Zornig Andersen protektor for BROEN Danmark

Om sin grund til at blive protektor for BROEN siger Lisbeth Zornig Andersen: "Det er helt naturligt for mig at sige ja til at være protektor for BROEN, fordi de arbejder for at bryde den negative sociale arv igennem børns fritidsaktiviteter". BROEN Danmark, der er paraply for 20 lokale afdelinger af BROEN, alle med det formål at hjælpe socialt udsatte børn til en aktiv fritid.

Lisbeth Zornig Andersen, der er tidligere formand for Børnerådet, er i dag leder af Huset Zornig og arbejder for at fremme socialt udsatte menneskers vilkår. Hun har selv tilhørt gruppen af meget udsatte børn. Men hun har brudt familiens negative sociale arv og har nu fokus på at udvikle viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier.

Det glæder derfor formanden for BROEN Danmark, Hans Søgaard, at Lisbeth Zornig Andersen har sagt ja til at være protektor for foreningen:
"Vi ønskede en protektor, der havde kendskab til udsatte børn, og det har hun i særlig grad. Samtidig er hendes indsats med Huset Zornig kendt og respekteret over hele landet, og det er en stor hjælp for en lille organisation som BROEN," siger Hans Søgaard.

"Det er helt naturligt for mig at sige ja til at være protektor for BROEN, fordi de arbejder for at bryde den negative sociale arv igennem børns fritidsaktiviteter. Vi ved, hvor meget det betyder at føle sig dygtig og være en del af et sundt fællesskab, og finder man ikke det i skoleregi, så er det i fritiden, det skal ske," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Den første opgave som protektor for BROEN har Lisbeth Zornig Andersen ved en konference, som BROEN Danmark afholder i Horsens med temaet "Udsatte børn og veje til en aktiv fritid" mandag den 17. november 2014. Her fortæller hun om betydningen af, at udsatte børn og unge er en del af et aktivt fritidsliv sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller. Konferencen samler frivillige fra BROENs lokalafdelinger samt politikere og repræsentanter fra organisationer med fokus på socialt udsatte.

De lokale afdelinger af BROEN drives af frivillige, der støtter udsatte børn til at deltage i lokale fritidstilbud ved at hjælpe med betaling af kontingent og udstyr. Midlerne til at hjælpe kommer fra private fonde og sponsorer samt fra offentlige puljer.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, Horsens, organisation, 2014,

onsdag den 19. november 2014

Kreative naturoplevelser for alle aldre

Outdoor fitness er efterhånden ved at være et godt kendt fænomen, men Aktiv Ude, giver træningen en helt ny dimension, når fitness bliver til en leg. Du slipper for at skulle slæbe dig selv ned i et varmt og svedigt fitnesscenter og kan i stedet nyde en dejlig omgang træning ude i det fri med frisk luft i lungerne. Aktiv Ude skaber dejlige naturoplevelser for alle aldre i alle regioner af landet med Righur Naturfitness-redskaber, der hver især byder på mange funktioner - både i forhold til det velkendte traditionelle fitnessudstyr, der i de fleste tilfælde kun giver mulighed for en eller to funktioner.

Designet af specialister

Aktiv Udes outdoor fitnessfaciliteter er alle designet i samarbejde med både en erfaren træningsinstruktør og en fysioterapeut, så personer med et særligt behov også kan opnå stor glæde af redskaberne. Derudover udvikles redskaberne hele tiden med henblik på at formå størst mulig enkelhed, da det fører til en bred variation i funktionerne.

Denne nye form for outdoor fitness er tilpasset til brugerne helt ned til den mindste detalje, hvilket betyder, at Aktiv Ude tilbyder udstyr, der er specielt designet til folk, der har brug for genoptræning samt ældre. Men, faciliteterne er også til den almindelige motionist, der gerne vil træne på en anderledes måde og ude i den friske natur. Ydermere var stifter, Svend Erik Laursen, oprindeligt underviser på pædagogseminariet i Viborg, hvilket tilfører fitness redskaberne en stor portion erfaring inden for en pædagogisk ramme.
Tilpasning til et specifikt område

Aktiv Ude er en mindre virksomhed, og det gavner i stor grad produktionsprocessen, da det letter muligheden for hurtigt at kunne ændre på standardredskaberne og tilpasse dem, det område de skal placeres i. Alt bliver afgjort i samarbejde med den individuelle kunde, så der sikres et skræddersyet resultat, der passer til de enkeltes behov og ønsker. Derudover er alle Righur Naturfitnessredskaberne udviklet og produceret i Danmark, så kvaliteten er helt i top.

En Legeplads med plads til leg

Men det stopper ikke her. Aktiv Ude designer også legepladser omgivet af en pædagogisk ramme, der sætter børnenes motoriske læring i højsædet. For Aktiv Ude handler det ikke om at have så mange legeredskaber på en legeplads som muligt men derimod at se på helheden fra pædagogiske principper for at sikre den bedste oplevelse for børnene.

Det sidste nye produkt i sortimentet er musikinstrumenter, hvor målgruppen er henholdsvis daginstitutioner og ældrecentre - begge aldersgruppe kan nemlig få stor glæde af instrumenterne.


Læs mere her

tags: Danmark, Viborg, virksomhed, fitness, Design,

søndag den 16. november 2014

Julekalendere på DR

Fra 1. december og frem til juleaften sørger DR hver dag for juleknas til både børn og voksne. Få overblikket her over DR's julekalendere Der står snart december på kalenderbladet, og for mange betyder det familiestunder og traditioner foran tv-skærmen. DR hjælper hyggen på vej med en række forskellige julekalendere for både børn, voksne og hele familien.

Årets store julekalender på DR1 bliver den nyproducerede 'Tidsrejsen', som sendes hver aften kl. 19.30. 'Tidsrejsen' er en dramaserie for hele familien, hvor 'Tilbage til fremtiden' møder den romantiske komedie.

Videnskabspigen Sofies største ønske er, at hendes mor og far finder sammen igen, så de kan fejre jul, som de plejer. Sofies farfar har opfundet en gyro, som han giver til Sofie. Hvis hun kan få opfindelsen til at virke, kan den bøje tid og sted - som en tidsmaskine! Mens Sofie arbejder på at få gyroen til at virke, bliver hun opsøgt af Dixie, den nye dreng i hendes klasse. Dixie ved tilsyneladende en hel masse om Sofie og hendes familie - ting som han umuligt kan vide… 'Tidsrejsen' byder på spænding og drama for hele familien.

Jultra på Ultra
Som optakt til 'Tidsrejsen', får de større børn masser af jul på Ultra hver aften kl. 19.00-19.30, når kanalen sender 'JULTRA'.

Programmet 'JULTRA - Sofie og Bubbers jul' forsøger gennem hele december at sprede juleglæde på 24 forskellige måder. Det hele bestyres af det lidt umage makkerpar Sofie Linde og Bubber, som har fået deres egen fem minutters tv-jule-snack-kalender. Med skjult kamera sælger Bubber og Sofie hjemmelavede julegaver, overrasker studerende med korsang, og udsætter uforberedte børn for "Den Store Tandlæge Quiz". Man kan også møde kendte som Lina Rafn, Emma Pi, Nikolaj Stokholm, Ultrastyrken og mange andre, som Sofie og Bubber forsøger at sprede julestemning sammen med.

I 'JULTRA - Store Nørdernes Julekalender' bliver julen hver dag vendt på hovedet med skøre eksperimenter og vanvittige byggeprojekter. Og så bliver der konkurreret om at få den perfekte juleaften. Julen er propfyldt med videnskab, og derfor er den store kasse med krudt, konfekt og kemikalier fundet frem. Der er garanti for masser af sjove måder, man kan bruge julens traditionelle "rekvisitter" på. Hvad med en konfektkanon til julens søde sager, brunkager rullet ud med en damptromle, eller et drejende juletræ, så man selv kan sidde stille Hver dag frem til juleaften laver Nørderne nye fantasifulde forsøg med julen og udfordrer hinanden i den store julekonkurrence.

Den halve times 'Jultra' slutter af med 'Pingvinerne fra Madagascar', der følger de fire pingviner fra den velkendte film og deres eventyr i New Yorks Zoologiske Have. Pingvinerne hersker i zoo'en, hvorfra de tager på hemmelige missioner midt i byen.
'Tidsrejsen', som vises på DR1 kan også ses hver aften på Ultra kl. 20.30.

Jul, Jullerup og julemand på Ramasjang
I år er det 40 år siden, at Anton første gang revnede sine bukser foran en hel generation af fnisende børn. Det bliver fejret på Ramasjang hver dag kl. 17.10 med et gensyn af 'Jullerup Færgeby'. Julekalenderen foregår i den lille havneby Jullerup Færgeby, hvor børnene Anton, Kaja og Knud bor i fyrtårnet. Hver dag ror de ind til byen for at hygge sig med Vera og tilflytteren Jonas. De finder et skattekort, og støttet af kaptajn Guus går de på jagt i byen efter skatten.

Inden færgen går til Jullerup skal de mindste kl. 17.00 med Sebastian Klein på en gammel bondegård langt ude på landet i 'Sebastians jul'. Bondemanden er rejst på ferie, og dyrene skal også mærke, at det er jul, så Sebastian passer dem godt. Samtidig fortæller han om alle de gamle juletraditioner, der er forbundet med bondegårdens dyr. Gedens hår blev eksempelvis brugt til strømpegarn, grisens blære til legetøj og hestens fedt blev brugt til at koge klejner i. Og så er der selvfølgelig hønsenes æg og koens mælk, der stadig bruges til julelækkerier.

Kl. 18.00 kan ungerne møde 'Den lille julemand'. Traditionerne tilsiger, at det hvert 163. år er tid til at finde en ny Julemand. Nu er tiden kommet. Julemanden skal på pension, og i jagten på sin afløser flyver han til den anden side af kloden for at mødes med den lille forældreløse dreng, Nicholas. Blandt alle verdens børn er han den udvalgte for han har et helt rent hjerte. Men Nicholas er en usikker og genert lille dreng, og så er han bange for at flyve.

På dr.dk/ramasjang er det også muligt at se klassikeren 'Bamses Julerejse'. Alle afsnittene er tilgængelige i hele december.

Ornli' syge gangstere på DR2
Det er ikke kun på Ramasjang, dukkerne indtager julefladen. DR2 får besøg af Ali og Hassan på 12 og 13 år fra 'Yallahrup Færgeby', der blev sendt første gang i 2007 med masser af debat til følge.

Kalenderen er da også alt andet end traditionel, og så er flere af kalenderens emner højaktuelle netop nu. Der bliver både berørt fri hash, rekruttering af terrorister, integration, sproget i debatkulturen, asylpolitik og internationale konflikter. Yallahrup var oprindelig tænkt som en ramadankalender og har derfor 30 afsnit. Det kan ses hver aften kl. 23.00 efter Deadline frem til 30. december.

Og skulle nogen have glemt, hvad serien handler om, er omdrejningspunktet Ali og Hassans store ønske om at blive 'ornli' syge ganstere' og få deres betonforstad Yallahrup Færgeby til at ligne Florida og L.A. Desværre for Ali døjer han med det problem, at han er meget sent udviklet i forhold til sin alder. Det prøver han dog at kompensere for med stoffer, gambling, sex og vold.

DR3 fuckr med dn jul
På DR3 bliver det også jul. Julehyggen - eller uhyggen om man vil - breder sig i december, når årets pakkekalender 'Fuckr med dn jul' sender fem minutter hver aften, kl. 19.00. Vært Jan Hellesøe præsenterer 24 små afsnit om psykologisk manipulation og afslører ukendte fakta om julen.

I en forladt kirke møder han kendte gæster med emner som julefrokosten, pebernødder, snaps, oblater, honninghjerter og mandelgaven. Blandt gæsterne er Thomas Skov, Suzanne Bjerrehuus, Sofie Lassen Kahlke, Mia Lyhne og Tobias Dybvad.

Jul på herberget
Også på P1 er der julekalender. Dog i den lidt mere alvorlige afdeling og fortalt af mennesker, som har ar på sjælen og rust på stemmebåndet. Mennesker som ikke klynker, men hvor overlevelsesinstinktet skinner igennem, og som hver har deres særlige historie.
I P1's nye julekalender møder vi 24 forskellige mennesker fra hele Danmark. Fælles for dem er, at de bor på et herberg. Hver især fortæller de en personlig historie, der kan handle om det meste, men som har afsæt i drømme, håb, kærlighed, savn, sorg, venskab eller familie. De 24 afsnit af 'Jul på herberget' sendes hver dag kl. 10.55-11.00 frem til juleaften. De enkelte historier kan endvidere høres på dr.dk/p1 og på P1s Facebookprofil.

Julekalenderoverblik:

DR1
Kl. 19.30: Tidsrejsen

DR Ramasjang
Kl. 17.00: Sebastians jul
Kl. 17.10: Jullerup Færgeby
Kl. 18.00: Den lille julemand

DR Ultra
Kl. 19.00: JULTRA - Sofie og Bubbers jul
Kl. 19.05: JULTRA - Store Nørdernes Julekalender
Kl. 19.15: Pingvinerne fra Madagascar
Kl. 20.30: Tidsrejsen (Aftenens afsnit fra DR1)

DR2
Kl. 23.00: Yallahrup Færgeby

DR3
Kl. 19.00: Fuckr med dn jul

P1
Kl. 10.55: Jul på herberget

Læs mere her

tags: New York, Danmark, Bond, politi, juleaften, sex, Facebook, Bubber, december, Florida, roman, julegave, 2007, Suzanne Bjerrehuus, kemi, Zoolog, videnskab, psykologi, studerende, sprog, konkurrence, kamera, honning,

lørdag den 15. november 2014

FN Børnekonventionen fylder 25 år - men overholdes ikke i Danmark

FN Børnekonventionen fylder 25 år på torsdag den 20. november - men overholdes ikke i Danmark - for moderne familier og i forhold til barnets far. Den danske regering har bekræftet at FN børnekonventionen er juridisk gældende i Danmark.
Forskelsbehandling af barnets forældre baseret på eksempelvis køn eller anden stilling er ikke tilladt, men sker hver dag i Danmark og ligger stadig til grund for dansk familie lovgivning.

Foreningen Far anbefaler danske politikere at få ligestillet familie lovgivningen i forhold til alle familie former og begge forældre her 25 år efter FN børnekonventionen blev vedtaget.

FN Børnekonventionen
Artikel 2

1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling.

2. Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at barnet beskyttes mod alle former for forskelsbehandling eller straf på grund af barnets forældres, værges eller familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro.

STØT FORENINGEN FAR
Send sms Far til 1231 og støt med 100 kr. Det koster 100 kr. per sms plus alm. sms takst.

OM FORENINGEN FAR
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre er en frivillig forening med ca. 40 års erfaring på familie området. Foreningen har aktuelt over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn fra 300 danske byer og over 50 lande om året som søger vejledning. Foreningen Far har 12 landsdækkende rådgivningscentre, som yder rådgivning om barsel, faderskab, positivt samarbejde, familie lovgivningen og praksis, skilsmisser med fokus på positive løsninger for hele familien og glade børn. Foreningens rådgivere er stort set en ligelig fordeling af mænd og kvinder med erfaring som forældre, bedsteforældre eller fagligt. Al rådgivning er gratis - både mænd og kvinder er velkommen hos Foreningen Far.

Læs mere her

tags: Danmark, FN, politi, lovgivning, virksomhed, regering, skilsmisse, sprog, handicap,

Forening: Tilbyd håndboldskole 2015

Det er nu tid til, at foreningerne kan melde sig på banen som arrangør af de populære håndboldskoler til sommer. Tilmeldingen åbner i morgen, lørdag den 15. november. Lørdag den 15. november åbnes for arrangørtilmelding til håndboldskolerne 2015. Det er foreningens oplagte mulighed for at lave en sommerferieaktivitet, der kan begejstre børn i 5-16 års alderen med håndboldoplevelser, hvor bolden, læringen og aktiviteter er i centrum.

Hvorfor tilbyde håndboldskoler
• skab liv i foreningen og gøre foreningen synlig i lokalområdet.
• tilbyd en sjov og aktiv sommerferieaktivitet, der også kan tiltrække nye medlemmer.
• ryst foreningens børnetrænergruppe godt sammen inden sæsonstart.
• få mulighed for at sætte unge træneraspiranter i tidsbegrænset "mesterlære" sammen med foreningens rutinerede børnetrænere.

Dansk Håndbold Forbund ønsker med håndboldskolen at skabe de bedste rammer for, at trænere og ledere kan videregive deres entusiasme til børn og unge. Foreningen skal kun koncentrere sig om det vigtigste – nemlig selve arrangementet – mens DHF tager sig af det administrative.

Tilmelding din forening
Mange års erfaring fra vores håndboldskole har vist, at ejerskabet skal udspringe af foreningens ønske og lyst til at arrangere et tiltag som håndboldskolen for foreningens børnemedlemmer. Af samme grund har foreningen stor medindflydelse på selve indholdet og udformningen af håndboldskolen i foreningens regi.

Frem for alt - det er NEMT! DHF sørger som nævnt for den administrative del, så foreningen kan fokusere på selve håndboldprogrammet!
Tilmeld din forening her

Konceptet
Igen i år er håndboldskolerne opdelt i følgende alderstrin:

DHF Skum for de yngste, U6-U8.
DHF Håndboldskole, for U10-U12 (U14).
DHF Camp for de ældste, U14-U16.

Læs mere her

tags: EM, håndbold, Dansk Håndbold Forbund, sommerferie,

fredag den 14. november 2014

Tidsrejsen – ny julekalender på DR1

Hvordan vil vores liv i fremtiden se ud, hvis vi kan lave om på fortiden I årets julekalender på DR1 er der spænding og drama for hele familien til sidste sekund. Videnskabspigen Sofies største ønske er, at hendes mor og far finder sammen igen, så de kan fejre jul sammen som de plejer. Men hvordan får man to mennesker, der er vokset fra hinanden til at elske hinanden igen

Sofies farfar har opfundet en gyro, som han giver til Sofie. Hvis hun kan få opfindelsen til at virke, kan den bøje tid og sted - som en tidsmaskine! Mens Sofie arbejder på at få gyroen til at virke, bliver hun opsøgt af Dixie, den nye dreng i hendes klasse. Dixie ved tilsyneladende en hel masse om Sofie og hendes familie - ting som han umuligt kan vide… Spørgsmålene hober sig op: Hvem er Dixie og hvorfor er han så interesseret i Sofies opfindelse Hvad ved Dixie egentlig om tidsmaskiner Findes der andre gyroer end Sofies Og hvem er de hemmelige agenter, der forfølger Dixie

Tidsrejsen - Julekalender på DR anno 2014
'Tidsrejsen' er en dramaserie for hele familien, hvor 'Tilbage til fremtiden' møder den romantiske komedie. Der er i højere grad tale om en tv-serie, der foregår i julen end en julekalender i traditionel forstand. I serien bliver julen taget alvorlig som familiehøjtid uden, at den bliver taget højtideligt.

Historien foregår i en ramme af magisk realisme, men sætter samtidig fokus på en problematik som mange børn i dag kan nikke genkendende til. I Tidsrejsen kæmper Sofie en kamp for at få sine fraskilte forældre sammen igen – så de alle kan holde jul som de plejer. Men er det nu også lykken Er det måske bedre med to glade forældre, der lever hver for sig, end to forældre, der er kede af det sammen

'Tidsrejsen' handler om, at alle vores handlinger har konsekvenser. Tænk nu, hvis man kunne ændre på begivenheder og handlinger i éns liv. Hvordan ville det perfekte liv så være Mon ikke alle har tænkt det på et eller andet tidspunkt i deres liv

Jullerup Færgeby til de yngste
'Tidsrejsen' kan ses af hele familien på tværs af generationer og sendes på DR1 hver dag i juletiden kl.19.30. Dog egner 'Tidsrejsen' sig ikke til de alleryngste seere. De kan i stedet følge med i Sebastians Jul og Jullerup Færgeby, der hver dag i juletiden sendes på Ramasjang kl.17.00-17.30.

Mere Tidsrejsen
Man kan følge Tidsrejsen på www.facebook.com/DRtidsrejsenog se mere på www.dr.dk/tidsrejsen
På www.dr.dk/skole kan man fra 1. december finde undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i Tidsrejsen.

Dele af scenografien fra 'Tidsrejsen' kan i perioden 30. november - 5. januar ses i foyeren i Industriens Hus. Man kan blandt andet se farfars værksted og alle hans opfindelser inklusiv gyroen. Udstillingen kan ses gennem vinduerne i Industriens Hus fra Rådhuspladsen i København.

Medvirkende i Tidsrejsen
Sofie (Bebiane Kreutzmann), Dixie (Hannibal Harbo Rasmussen), farfar Alfred (Lars Knutzon), Camilla (Patricia Schumann), Henrik (Rolf Hansen), Birk (Jasper Møller Friis), farmor Ruth (Karen-Lise Mynster), Agent Grå (Kurt Ravn), Agent Rød (Sigurd Holmen le Dous), Agent Sort (Stine Stengade), Sølvræven (Søren Pilmark) m.fl.

'Tidsrejsen' er skrevet af Poul Berg og instrueret af Kaspar Munk.

Læs mere her

tags: København, december, roman, undervisning, undervisningsmateriale, 2014,

torsdag den 13. november 2014

DRs julekalendere kommer på udstilling

Der er både gamle papjulekalendere, velkendte dukker og masser af kostumer og rekvisitter, når DR og Den Gamle By i Aarhus på lørdag den 15. november åbner en udstilling om tv-julekalenderne, som DR har sendt siden 1962. Udstillingen, der varer frem til den 4. januar, bliver holdt i plakatmuseet i den nye 70'er-del af Den Gamle By, og det er tredje år i træk, at DR er med til at arrangere en julekalenderudstilling. Det første år besøgte 15.000 udstillingen i Brorfelde ved Holbæk, sidste år kiggede 36.000 forbi på Koldinghus, og forventningen er, at endnu flere ser juleudstillingen i år.

"Udstillingerne er forskellige år for år. Vi prøver at forny dem lidt hver gang, og sammen med DRs scenografer og rekvisitører har vi i år skabt otte tableauer, hvor man kan studere forskellige faser af julekalenderens historie," forklarer Kasper Zederkof, der er projektleder i DR Salg og med til at skabe udstillingen.

For eksempel vil man kunne kigge ind i en 60'er-stue i Den Gamle By og blive klog på de første DR-julekalendere, ligesom der vil være særligt fokus på perioden med stangdukker, som ikke mindst var et hit i 1970'erne med Vinterbyøster og Jullerup Færgeby. Sidstnævnte dukkeserie kan for øvrigt genses på DR Ramasjang igen i december i år.

Der er også et særligt afsnit, hvor der er spotlys på de senere års familieserier som 'Pagten' og 'Absalons hemmelighed', ligesom en del også handler om årets aktuelle DR1-julekalender, 'Tidsrejsen'. Derudover vil man for eksempel også kunne se, hvordan Børnenes Ulandskalender har set ud som papkalender gennem alle årene fra 1962 til 2014.

Radio- og tv-butik viser kalender fra 1974
"Nogle af de dukker, vi viser, er Lillebror, Magnus Tagmus og nisserne Tim og Tam, som DR viste i 1963. Men man kan også se for eksempel Nissebandens spisebord og Bamses juleslæde, ligesom DRs special effects-folk prøver at genskabe nole af de vilde effekter fra julekalenderne," forklarer Kasper Zederkof.

En særlig detalje bliver, at man i 70'er-butikken Pouls Radio og TV i Den Gamle By netop vil kunne se 'Jullerup Færgeby' på skærmene. Kalenderen er fra 1974 og har dermed 40 års jubilæum i år.

"Hvert år oplever vi i DR en enorm interesse for, hvad vi sender som julekalender, og når julekalenderne er så populære, er det blandt andet, fordi de har været sendt så længe efterhånden, at alle kan relatere sig til dem og har et forhold til dem. Vi bruger også udstillingen til at fortælle, hvor Danmark var tv-mæssigt og samfundsmæssigt, da de forskellige kalendere blev sendt. Og så håber vi også, at vi sørger for lidt julestemning med udstillingen, der samtidig også giver et kig ind bag DRs kulisser og fortæller, hvordan DR arbejder med udsendelserne," siger Kasper Zederkof.

Genskaber to scenografier i Industriens Hus
Også i København vil man kunne få et skud julekalender i år. I Industriens Hus på Rådhuspladsen i København genskaber DR to scenografier fra årets DR1-julekalender 'Tidsrejsen', og dem vil man kunne nærstudere fra den 30. november – lige ved siden af 'Aftenshowet's studier.

Læs mere her

tags: Danmark, Absalon, København, Holbæk, december, Kolding, projektleder, 2014,

onsdag den 12. november 2014

Tid til at betale tilbage i Hoptrup

Hævn og de svære familieforhold er i centrum for årets store musical produktion på Hoptrup Efterskole – rockmusicalen PAYBACK. Gennem de sidste 8 år er der hvert år blevet opført en Danmarkspremiere på Hoptrup Efterskole, og i år er ingen undtagelse. Onsdag den 19. november kl. 19.30 åbner dørene til premieren på rockmusicalen PAYBACK, der er en historie om jalousi, misundelse, ambitioner og de stridigheder, der kan plage en familie gennem mange år.

- Vi kan selv vælge vores venner, men din fætter vil altid være din fætter, uanset hvad du gør. Og hvad han gjorde, da I var børn, vil følge dig resten af livet. Derfor er relationerne i en familie så vigtige at forholde sig til, siger Lars Thelonius, der har skrevet og instrueret PAYBACK.

I løbet af historien om pige-rockbandet PAYBACK fører en række hændelser i en domino-effekt til, at de tre kusiner Lisa, Emma og Josefine ender i det ultimative opgør om, hvem der er familiens dygtige pige. Lisa har altid været alles yndling, men da Emma får chancen for at blive forsanger i PAYBACK i stedet for netop Lisa, tager tingene en katastrofal drejning. Samtidig med at Lisa bærer på en stor sorg og bekymring derhjemme…

- Det er måske min indholdsmæssigt mest ambitiøse musical – men samtidig har vi valgt at lave en rockmusical, så vi har muligheden for at skrue helt op for al lyd og lys, hver gang der er mulighed for at holde en fest på scenen, siger Lars Thelonius.

Sønderjyllands største musical

Hoptrup Efterskole er kendt for et meget højt ambitionsniveau omkring produktionerne. Over 80 medvirkende på den 200 m2 store scene danner castet i en forestilling der er fyldt med sang, dans, musik og stærke skuespilpræstationer.
Forestillingen spiller 7 gange i løbet af uge 48 og det forventes, at over 2000 publikummer lægger vejen forbi. Så uanset om man måler i antal medvirkende eller i publikumsantal, findes der næppe nogen egenproduceret musicalopsætning i Sønderjylland, der kan overgå det, der foregår i Hoptrup.

Cecilie Hørløck fra Aabenraa spiller rollen som den fantastiske sanger Lisa, der altid har været god til alt – og derfor har drevet kusinen Emma ud i et inderligt had:

- Det er megafedt at arbejde med musicalen, og jeg glæder mig meget til at vise den til så mange mennesker. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt arbejde, men det har alligevel været hårdere end jeg troede. Men samtidig er det en stor chance for mig til at lære noget nyt og finde ud af, om det er dén vej, jeg vil satse på, siger Cecilie, der også lægger ansigt til årets plakat.

PAYBACK er skrevet og instrueret af Lars Thelonius, mens musikken er skrevet af John Sørensen, enkelte af numrene sammen med Lars Thelonius. Koreografierne er lavet af Marianne Skaarup og Kristian Studsgaard.

Du kan læse mere om PAYBACK og spilletidspunkter, samt købe billetter på www.hoptrupefterskole.dk, eller du kan finde skolen på Facebook.

For mere information, kontakt venligst:

Instruktør Lars Thelonius: 2670 1281
Cecilie Hørløck, "Lisa": 2942 7733
Forstander Ken Petersen: 2364 7222

Læs mere her

tags: Danmark, billetter, Facebook, Aabenraa, Sønderjylland, rock, efterskole,

Furesø Ungeråd har konstitueret sig

Furesø Kommunes første ungeråd er nu officielt konstitueret med en ny formand. To uger efter det første Ungerådsvalg i Furesø Kommunes historie har Furesø Ungeråd konstitueret sig. Som formand blev Muhammed Bektas valgt med et stort flertal i Ungerådet, der også fik flest stemmer ved selve valget. Jon Stjernegård Vöge blev valgt som næstformand, Joachim Hjorting blev valgt som kasserer, mens Kevin Chen rundede konstitueringen af som koordinator for Ungerådet.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Det er en gruppe meget engagerede unge, der alle brænder for at gøre en forskel, og jeg tror på vi kan have gjort en mærkbar forskel allerede inden for det næste år, fortæller Muhammed Bektas.

Konstitueringen skete ved det første Ungerådsmøde afholdt i torsdag d. 6/11. Udover de praktiske ting i forhold til konstitueringen blev der også for første gang diskuteret Ungerådets vision for det næste år. Første videre skridt for Ungerådet bliver således deltagelse i konferencen "FLYT DIG – Det er kun for unge" denne fredag, der er en inspirationskonference til ungeorganisationer rundt om i landet. Vi vil gerne opfordre kommunens unge til at deltage sammen med os – hvordan du gør dette, kan du læse mere om på vores Facebook-side. Her kan du også finde meget mere information omkring det nye Ungeråd.

Det næste møde for Furesø Ungeråd afholdes tirsdag d. 25/11 kl. 17.00 i Farum Kulturhus, og lige som alle andre møder er disse møder åbne for alle. Vi inviterer derfor alle interesserede, unge som gamle, naturligvis inklusiv presse, til at deltage i debatten om fremtidens Furesø for de unge.

For interviewmuligheder, kontakt:
Muhammed Bektas, Formand for Furesø Ungeråd:
42 67 55 12

For yderligere praktiske informationer, kontakt:
Kevin Chen, Koordinator for Furesø Ungeråd:
60 89 80 37


Læs mere her

tags: interview, Kulturhus, Farum, Facebook, organisation, stemmer,

tirsdag den 11. november 2014

Ligestilling af dansk familielovgivning

Foreningen Far er af den opfattelse at alle mennesker skal have lige muligheder. Kvinder skal have stemmeret, læse på universitetet og gå til eksamen - samt kunne være topleder og statsminister - hvis de ønsker det og har kompetencerne. På samme vis skal mænd have mulighed for at være ligeværdige og primære forældre i det moderne familieliv, hvis de ønsker det og har kompetencerne. Her er et bud på nogle af fordelene og udfordringerne ved at ligestille dansk familie lovgivning.

POSITIVT
+ Vi behandler alle mennesker ligeværdigt
+ Vi respekterer barnets ret til begge forældre
+ Vi sikrer barnet i 37 nye familie former og i forhold til begge forældre
+ Vi beskytter barnet mod tekniske lovhindringer, som ikke er bedst for barnet
+ Vi giver barnets forældre mulighed for at fortsætte den ligeværdighed mange familier har i dag OG giver mulighed for at leve mere traditionelt også
+ Vi bliver i stand til at belønne god adfærd og træffe rigtige beslutninger for barnet
+ Vi sikrer de positive rollemodeller som findes blandt mødre, fædre og par som bringer en positiv spiral med sig i samfundet
+ Vi sender et klart signal til begge forældre om at tage ansvar og samarbejde positivt med fokus på barnet – samtidig med fleksibilitet til at forældrene selv kan vælge
+ Vi bliver i stand til at mægle oprigtigt til glæde for barnet uden at den ene forælder har en pistol for tindingen og kan vælge mellem pest eller kolera
+ Vi bliver i stand til at sende et klart signal og sikre at manglende positivt samarbejde, chikane og misinformering aldrig betaler sig
+ Vi fjerner et væsentligt "følelsesmæssigt" og "økonomisk" konflikt element
+ Vi sikrer retssikkerheden for alle børn og forældre
+ Vi sikrer et væsentligt fundament i samfundet som er familiernes kærlighed, tryghed og omsorg i det moderne familieliv og alle familie former
+ Vi kan forhindre den sociale arv ved brug af 3 nye familie tilbud (frit valg for forældre, mægling der virker eller rigtige afgørelser af få hænder)
+ Vi kan bedre sikre eksempelvis "muslimske ægteskaber/skilsmisser" end i dag ved at respekterer begge forældre i stedet for ofte at give mor bopælsretten / alle rettigheder, hvorefter fædrene kæmper af kulturelle årsager
+ Vi sikrer politikernes respekt i befolkning med en modernisering i trit med samfundets udvikling
+ Vi sikrer bæredygtig vækst, et højere kompetenceniveau på arbejdspladserne, øget beskæftigelse og bedre folkesundhed
+ Vi sikrer politikernes respekt i befolkning med en modernisering i trit med samfundets udvikling

JURIDISK
+ Vi respekterer FN børnekonventionen artikel 2 som forbyder forskelsbehandling af barnets forældre på køn og familie form
+ Vi respekterer den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 som sikrer respekt for familielivet
+ Vi respekterer ligestillingsloven kap 2 som forbyder direkte eller indirekte fordelsbehandling baseret på køn og familie form

UDFORDRINGER
- Det vil være en ændring for nuværende skilsmisse forældre, men en nødvendig ændring i takt med samfundsudviklingen og forældrene kan fortsætte nuværende aftale som frivillige aftaler
- Der er situationer hvor ligeværdighed ikke er bedst for barnet, men 3 gode forældretilbud skal sikre barnet og sikre barnet bedre end i dag med færre hænder og en bedre struktur
- Det vil for en mindre gruppe skabe misbrug af øgede rettighederne i forhold til hvad der er bedst for barnet, men de 3 forældretilbud skal sikre barnet og sikre barnet bedre end i dag
- Der skal laves konsekvensændringer i lovgivning, hvilket kan tage et stykke tid
- Der skal laves EN vejledning som gælder begge forældre, men det må være simpelt
- Der vil som altid blive rejst kritik af mindre grupper, der altid mener at mor og barn skal høre sammen. Det er bare langtfra virkeligheden for alle børn og familier i dag og skal vi ikke overholde basal retssikkerhed for alle børn og forældre.
- Kommunikation til befolkningen af den positive forandring

De 3 familie tilbud som nævnes er for alle familie former og begge forældre:

Tilbud A: Frit valg til at lave egen aftale i alle familie former
Tilbud B: Mægling der virker baseret på ligeværdighed
Tilbud C: Rigtige afgørelse af få hænder

Foreningen Far skal gøre opmærksom på at ligestilling af dansk familie lovgivning intet har at gøre med deleordninger, som kan være gode for nogle børn og ikke gode for andre børn. Det afhænger af en individuel og konkret vurdering for barnet og familien.

Send os gerne dine kommentarer og dit syn på de positive konsekvenser og udfordringerne ved, at ligestille dansk familie lovgivning på presse@foreningenfar.dk.


Læs mere her

tags: euro, statsminister, FN, politi, retten, økonomi, lovgivning, ægteskab, retssikkerhed, pistol, fleksibilitet, skilsmisse, muslim, beskæftigelse, stemmer,

mandag den 10. november 2014

Ny Rasmus Seebach bog m. sangene fra Ingen Kan Love Dig I Morgen

Fans af Rasmus Seebach kan godt sætte sig til klaveret eller tage guitaren op af kassen og smøre sangstemmen. Med udgivelsen af musikbogen med alle sangene fra Seebachs tredje udgivelse, er det alle de musikglade danskeres tur til at hente den indre Seebach frem og synge og spille Sandstorm, Olivia og alle de andre hits. Rasmus Seebach har allerede skrevet musikhistorie og hans musik har forplantet sig ud i hele det danske land til ung såvel som gammel. Så hvad er mere naturligt end at udgive denne musikbog til nodestativerne hjemme hos Hr. og Fru Danmark og deres børn
I Danmark har vi en fantastisk tradition for at hygge os med at spille musik på et amatørplan, købe instrumenter til hjemmet og lade vores børn gå på musikskole. Og al det leg med musikken bliver bare endnu sjovere når man kan spille det musik der ligger ens hjerte nært og som man lytter til, til dagligt.

Musikbogen "Ingen Kan Love Dig I Morgen" favner lige så bredt som Seebachs musik. Det er en traditionel sang, klaver og guitarbog der derudover indeholder klaverakkompagnement til alle sangene skrevet så det kommer til at lyde tæt på musikken på CD'en. Sværhedsgraden i klaverstemmerne er bevidst holdt nede, så den let øvede også kan være med. Og har man bare lyst til at synge sangene, er melodier og alle tekster lette at gå til.

"Ingen Kan Love Dig I Morgen" er forlaget Stepnotes anden bogudgivelse med musik af Rasmus Seebach.
I 2013 udkom "Rasmus Seebach – The Songbook", indeholdende alle sangene fra Seebachs to første album. Tilsammen foreviger de to udgivelser en milepæl i dansk musikhistorie som vil blive en del af vores alles sangskat i fremtiden.

Fakta
Udkommer på forlaget Stepnote Publishing
Antal sider: 88
Indhold: Melodilinje, akkorder, tekster, guitarakkorddiagrammer, klaverakkompagnementer
Release: 14. nov. 2014
Bestilling: www.stepnote.dk
Pris: 199 kr.
Link til online præsentation:
www.stepnote.dk/produkter/72-klavernoder/145515-ingen-kan-love-dig-i-morgen---piano-vokal-amp-guitar-rasmus-seebach/


Læs mere her

tags: Danmark, 2013, storm, 2014, stemmer, Fakta,

søndag den 9. november 2014

Julebarometeret skrues op i Tivoli

Når Tivoli åbner portene for en ny omgang Jul i Tivoli den 15. november sker det med et helt nyt 2000 m2 alpeland, der skal få gæsterne i den helt rette bjergbystemning. Samtidig forlænges julesæsonen nu helt frem til 4. januar og endelig kan man for første gang nogensinde komme en tur i Tivoli både juleaften frem til kl. 16.00 og 1. juledag hele dagen. Herudover byder julen på balletten Nøddeknækkeren, over 50 fristende boder, guirlander i kilometervis og sneklædte grantræer. Traditionen tro omdannes Tivoli til et eventyrligt juleland, når der for 21. år i træk bydes på Jul i Tivoli. Udover den udvidede åbningstid og det nye alpeland, bydes der bl.a. også på Nordisk Jul. Det 1200 m2 store område, der møder gæsten lige inden for Hovedindgangen med rensdyr i folden, sneklædte juletræer og nordiske julegodter. I det nordiske område har julemanden også indlogeret sig i sin hyggelige julestue på Pantomimeteatret. Her sidder han lutter øre klar til at modtage alle børns højeste juleønsker.

Alpestemning over hele linjen
Tidligere på året kunne Tivoli med stolthed fejre Rutchebanens 100-års fødselsdag. I den anledning fik den gamle dame sine oprindelige alpetinder tilbage i fødselsdagsgave. Fejringen fortsætter nu med det helt særlige alpetema på plæneområdet, der har flot udsigt til netop Rutchebanens nye, høje tinder. Der vil være et Gast Haus under navnet Plänenburg med godter til gane og mund, sneklædte bjælkehytter med røg i skorstenen og masser af skitursstemning, når Plænen forvandles til Alpeland.

Dans i Dronningens klæder
En sand juleklassiker er Nøddeknækkeren, der byder på eventyrlig magi, blinkende stjerner og ballerinaer let på tå. Det er Tivolis Balletmester Peter Bo Bendixen, der er manden på trinene og Dronning Margrethe har skabt kostumer og scenografi. Over 100 dansere medvirker i forestillingen, heraf 48 talentfulde børn er fra Tivoli Ballet Skole.

Boyband, sceneliv og lysshow
Som traditionen byder, så trækker drengene fra Tivoli-Garden i juleoutfittet og spiller julen ind med Tivolis Nisseband, hvor de traditionelle juletoner lyder fra drengenes instrumenter. Tivoli-Garden aka Danmarks største boyband går desuden også deres parader i Haven. Herudover er der underholdning fra scenekanten med Eventyrteatrets Julens Vogtere i Glassalen, og så vender Vivienne McKee retur med sin Crazy Christmas Cabaret med forestillingen "One-eyed Willy the quest for the big chest". Endelig er Jul i Tivoli også lig med juleilluminationer ved Tivoli Søen med smukke lysformationer krydret med stemningsfulde klassiske toner.

Fyrværkerifestival udvides
I år bliver Tivolis Fyrværkerifestival udvidet og opdelt i to omgang med et jule- og et nytårstema. I juledagene vil aftenhimlen over Tivoli blive dekoreret af julens farver. Når Nytåret skydes i gang er nogle af de bedste kræfter fra Europas fyrmestre hyret ind, og de vil hver især sætte deres personlige præg på et prægtig Nytårsfyrværkeri - og i dagene efter det store Nytårsbrag.

Gynger, karusseller og lidt til
Når der inviteres til Jul i Tivoli til det traditionsrige julemarked, kan alle gæster stadig tage sig en tur i Ballongyngerne. Alle forlystelserne er kørende, så om man er til vilde hvin eller romantiske udsigtsposter, er op til gæsten. Herudover er alle restauranterne i Tivoli åbne.

TAL MED TIVOLI

Alt det grønne
14 gartnere og 11 medhjælpere står bag oppyntningen til Jul i Tivoli på kun 13 dage
1.100 juletræer,
7.000 kg. gran
ca. 3.000 m. guirlander
3.500 duftende Hyacinter
10.200 styks lyng på tagene

Alt det lyse
Piletræerne dekoreres med 100.000 lyspunkter
Juletræerne pyntes med 102.350 lyspunkter
Guirlander påsættes 30.000 lyspunkter, og der hænges 35.000 julekugler op

Alt til ganen
Ærøboden har været en del af Jul i Tivoli i 20 år. Den sælger på en god dag 500 friskkogte klejner
124.047 æbleskiver blev der solgt i 2013
36.348 bægre gløgg røg over disken i 2013
I 2013 blev der alene i Flæskestegsboden på Plænen solgt 22.941 flæskestegssandwich
50 juledekorerede juleboder bugner med varer

Alt fra scenen
33.000 gæster så Nøddeknækkeren i 2012
Eventyrteatret spiller musicalen Julens Vogtere i Glassalen fra 29. november – 28. december
Crazy Christmas Cabaret spiller One-eyed Willy and the Quest for the Big Chest i Glassalen fra den 7. November og til den 3. januar.

Læs mere her

tags: Danmark, Europa, restaurant, Dronningen, juleaften, Dronning Margrethe, Tivoli, nytår, 2013, Fyrværkeri, december, OL, roman, 2012, flæskesteg, æble,

lørdag den 8. november 2014

Det store ”NØØØJ!” på lørdag i Tivoli

Der er tradition for at børn og voksne uanset om de vil det eller ej at udbryde i et spontant "Nøøj!," når juletræet med 20.000 lyspunkter tændes af Tivolis Julemand. I år bliver det i selskab med skuespillerne Bodil Jørgensen og Tommy Kenter, der sammen med Nissebandet hiver i håndtaget. Dermed lyder startskuddet på Jul i Tivoli, der i år byder på et nyt 2000 m2 stort Alpeland, åben juleaftensdag og udvidet Fyrværkerifestival. Carstensens porte åbner kl. 11:00 og juletræet tændes kl. 16:00. Jul i Tivoli er i år udvidet, så der er åbent fra den 15.11.14 og helt frem til den 4. januar i det nye år 2015.

Når gæsterne kommer ind gennem Hovedindgangen, er det første de møder det nordiske område, hvor sølvkugler i ti-tusindvis, sneklædte grantræer og mekaniske nisser gør deres til at julestemningen indfinder sig. Det er også i det nordiske område, at Julemanden har indlogeret sig i sin julestue på Pantomimeteatret.

Nyt 2000 m2 stort Alpeland
I juni kunne Tivoli fejre Rutchebanens 100-års fødselsdag. I den anledning fik banen sine oprindelige alpetinder tilbage. Gæsterne kan derfor se frem til et 2000 m2 stort område på Plænen, der transformeres til et Alpeland, hvor ski og kælke står henslængt op ad husene, mens duften af klejner og kanel fylder luften. Der vil være sneklædte træhuse med røg i skorstenene, grantræer og alpe-gasthaus, Plänenburg, der placeres ved siden af Alpe-ekspressen tæt på Tyroler-karrusellen. Det skal alt sammen bidrage til at ramme om den rigtige bjergbystemning, hvor skihygge og udsigt og til Rutschebanens alpetinder får alle i julestemning.

Bodil Jørgensen og Tommy Kenter tænder Juletræet kl. 16
Det er 21. år i træk at Tivoli åbner portene for Jul i Tivoli. Det er blevet en fast tradition, at lyset i det store juletræ foran Tivolis Koncertsal skal tændes. I år får julemanden assistance af skuespilleren Bodil Jørgensen, der i år fik tildelt årets Dirch som bedste revyskuespiller, og Tommy Kenter der i år blev rost til skyerne for sin medvirken i farcen Den Grønne Elevator. De to skuespillere vil i selskab med julemanden og Nissebandet tælle ned til tændingen af træet, og mon ikke der falder en munter bemærkning af

Program for åbningsdagen 15. november 2014:
Kl. 11.00:
Jul i Tivoli åbner
Kl. 11.00:
Julemanden står klar ved Hovedindgangen og byder gæsterne velkommen
Kl. 12.00 – 22.00:
Mød Julemanden i sin julestue på Pantomimeteatret
Kl. 13.00:
Tivoli-Gardens Parade
Kl. 13.30 – 15.00:
Tivolis Nisseband spiller julen i gang
Kl. 14.00:
Tivoli-Gardens Strøgparade
Kl. 16.00:
Juletræstænding med Julemanden og Nissebandet samt Bodil Jørgensen og Tommy Kenter
Kl. 18, 19, 20, 21 & 22:
Tivoli Juleilluminationer på Søen


Dans i Dronningens klæder
Nøddeknækkeren er en sand juleklassiker, der byder på eventyrlig magi, blinkende stjerner og ballerinaer let på tå. Det er Tivolis Balletmester Peter Bo Bendixen, der er manden bag koreografien, og Dronning Margrethe har skabt kostumer og scenografi. I forestillingen medvirker dansere fra Tivoli Ballet Teater og dansere engageret fra den internationale balletscene samt en stor gruppe af talentfulde børn fra Tivolis egen balletskole.

Smagen af jul og boder
Knasende nødder, sprøde æbleskiver og velduftende glögg, er bl.a. nogle af de julegodter, der hører julen til, og som i år frister Tivolis gæster. For første gang i år byder Clara Sofie på stenalderkost med et tvist, hvor man blandt andet kan smage et stykke paleo pizza eller æbleskive. Brinja fra Slagelse inspirerer med hjemmelavede smykker og inspiration til årets mandelgave, og den søde tand kan fornøjes med marcipanroulader og chokolade fra Cape Town. De mere end 50 boder snor sig gennem hele Haven, hvor ikke kun sulten kan stilles, men også inspiration til julehjemmet og julebordet kan hentes i de mange interiørboder

Fyrværkerifestival
Alle forlystelserne vil køre og restauranterne vil være åbne. Årets fyrværkerifestival bliver i år forlænget og delt i to, så der både kan opleves et jule-fyrværkeri i dagene mellem jul og nytår, og så vil der komme et nyt nytårstema på udvalgte dage for dem, der ikke helt kan få nok af flotte farver på nattehimlen efter nytårsaften.

TAL MED TIVOLI
Alt det grønne
- 14 gartnere og 11 medhjælpere står bag oppyntningen til Jul i Tivoli på kun 13 dage
- 1.100 juletræer,
- 7.000 kg. gran
- ca. 3.000 m. guirlander
- 3.500 duftende Hyacinter
- 10.200 styks lyng på tagene

Alt det lyse
- Piletræerne dekoreres med 100.000 lyspunkter
- Juletræerne pyntes med 102.350 lyspunkter
- Guirlander påsættes 30.000 lyspunkter, og der hænges 35.000 julekugler op

Alt til ganen
- Ærøboden har været en del af Jul i Tivoli i 20 år. Den sælger på en god dag 500 friskkogte klejner
- 124.047 æbleskiver blev der solgt i 2013
- 36.348 bægre gløgg røg over disken i 2013
- I 2013 blev der alene i Flæskestegsboden på Plænen solgt 22.941 flæskestegssandwich
- 50 juledekorerede juleboder bugner med varer

Alt fra scenen
33.000 gæster så Nøddeknækkeren i 2012
Eventyrteatret spiller musicalen Julens Vogtere i Glassalen fra 29. november – 28. december
Crazy Christmas Cabaret spiller One-eyed Willy and the Quest for the Big Chest i Glassalen fra den 7. November og til den 3. januar.

Læs mere her

tags: restaurant, Dronningen, juleaften, Dronning Margrethe, Tivoli, nytår, 2013, chokolade, Fyrværkeri, skuespiller, december, OL, smykker, 2012, Slagelse, 2014, Tommy Kenter, flæskesteg, æble,

fredag den 7. november 2014

Slut med dårligt indeklima på skolerne

Den seneste undersøgelse af indeklimaet i landets undervisningslokaler har været debatteret i TV og trukket store overskrifter. På 6 ud af 10 skoler blev der målt koncentrationer af CO2, der lå over Arbejdstilsynets anbefalede grænse. Dårlig luft, manglende ventilation, hovedpine og mange andre gener er et fast punkt på elevernes skoleskema. Den tunge luft går ikke bare ud over elevernes helbred. Den går også ud over deres præstationer og evne til indlæring.
"Det hænger slet ikke sammen" siger salgschef Morten Vestergaard fra firmaet Turbovex i Aars. "Når vi hele tiden slår på, at vi vil være et førende videnssamfund, så må vi også sørge for at stille de bedste rammer til rådighed for elevernes indlæring. Ellers kan vi jo ikke klare os i konkurrencen" pointerer han.

Vi kan gøre noget ved det

Morten Vestergaard og Turbovex er allerede i gang med at gøre noget ved skolernes indeklimaproblemer. Eksempelvis har Støvring Gymnasium netop fået installeret energivenlig ventilation i alle klasselokalerne. "Vores ventilationsanlæg trækker frisk luft ind og suger den forurenede luft ud, så CO2 niveauet kommer helt ned, hvor det hører hjemme" fortæller han. "Samtidig er det decentralt og behovsstyret, dvs. tilpasset hvert enkelt klasselokale samt antallet af elever. Det er energivenligt og kan skifte luften i klasselokalet til en fornuftig pris" slutter Morten og undskylder, at han må afbryde, fordi hans telefon ringer. Det er endnu en ordre fra en kommune, der ønsker at gøre noget ved skolernes dårlige indeklima.
Læs mere her

tags: Gymnasium, Arbejdstilsynet, energi, undervisning, konkurrence, hovedpine, helbred,

Børnemoden ind på børneværelset

Kunstkort fra børnemoden pryder væggene hos House of Kids Når det handler om at nytænke børnemode og accessories, er House of Kids-indehaveren Helle Guldmann ikke bange for at udfordre kunderne og bruge de kendte tryk fra tøjet på en helt ny måde.

Hos House of Kids tænker de ud af boksen og forsøger at skabe nye trends, så deres kunder kan få mest muligt ud af de farverige og finurlige prints, House of Kids i forvejen fører i deres webshop. Ideen bag kunstkortene er at overføre de kunstnerskabte illustrationer, tryk og designs fra efterårets tøjkollektioner til såkaldte "kunstkort" – en slags postkort med motiver og en lille tekst på bagsiden om mærkets filosofi.

Kunstkortene udkommer i en serie á fire unikke kort med tryk fra et af husets mærker og der er lavet otte serier, som skal frigives over resten af året og til foråret.
Indehaver Helle Guldmann er stolt over den ekstra opmærksomhed, hun kan give mærkerne og deres kunstneriske prints, og hun glæder sig, når kunderne køber alle fire kort fra et mærke og hænger op i børnenes soveværelse. På den måde kan man nyde de fantasifulde prints, selv når tøjet ligger i skabet.
House of Kids giver et gratis, valgfrit kunstkort med en bestilling, og de resterende tre kort i serien kan derefter tilkøbes.


Læs mere her

tags: kunst,

torsdag den 6. november 2014

Ny satspuljeaftale styrker online lektiehjælp, gadeidræt for børn og unge og idræt for udsatte borgere

Med satspuljeaftalen for 2015-2018 har regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) sammen med SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti besluttet: - at konsolidere tilbuddet om online lektiehjælp til sårbare børn og unge og udvide indsatsen til yder- og landkommuner samt udvalgte erhvervsskoler
- at udbrede gadeidræt for børn og unge i flere kommuner
- at forankre den hidtidige indsats for at få flere sårbare til at dyrke motion og idræt.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
"Vi skal hele tiden gøre os umage for at skabe en bedre hverdag for sårbare børn og unge. Det handler om at sikre gode vilkår for at gennemføre skole og ungdomsuddannelse og om at give tilbud til de børn og unge med særlige behov, som ikke umiddelbart passer ind i foreningsidrættens tilbud. Her er initiativerne om online lektiehjælp og gadeidræt vigtige tiltag. Samtidig ved vi, at motion og bevægelse bidrager til bedre livskvalitet for personer med særlige sociale behov, der opholder sig på væresteder og lignende tilbud. Derfor sætter vi også ind her."

Læs mere her

tags: Venstre, Socialdemokrater, Dansk Folkeparti, uddannelse, regeringen, Liberal Alliance, SF, 2018, regering, livskvalitet, Radikale Venstre, Konservativ,

onsdag den 5. november 2014

Ungdomsthriller om liv, død og grænsebrydende venskaber

"Mørke. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg kan se et par lys af og til. Men ikke, hvor de kommer fra. Det er, som om de flytter sig hele tiden. Jeg ved ikke, om jeg står, sidder eller ligger. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at jeg er skræmt fra vid og sans. Helt ude af mig selv. Følelsen af, at jeg er i stor fare. Og noget kommer tættere og tættere på." En dag vågner den unge Leo op på stranden. Han er faldet i søvn i sandet. Forvirret ser han sig om efter sine venner. Men hvem var det egentlig, han tog til stranden med Og hvorfor kan han ikke huske, hvor længe han har været der

Da ingen på stranden synes at genkende Leo, cykler han forvirret hjem. Men det er først, da Leo når hjem, at forvirringen for alvor begynder at brede sig, for intet er, som det plejer. Hans forældre er væk, og fremmede mennesker befinder sig i deres hus!

"Uden at vide det" er en thrillerfortælling om, hvad der sker, når ens virkelighed pludselig vendes på hovedet, og intet længere giver mening. Bogen er skrevet af den danske forfatter Irma Lauridsen, der har et særdeles omfattende forfatterskab bag sig, som blandt anden dækker over romaner, livsstilsbøger og noveller. "Uden at vide det" er en medrivende og uforudsigelig fortælling om liv, død og brudte illusioner.

Bogen udkommer den 5. november 2014 hos TURBINE forlaget.

Uden at vide det / Irma Lauridsen. TURBINE 2014. ISBN: 978-87-406-0001-8, 124 sider, vejledende pris kr. 249,95 kr.

For yderligere oplysninger og anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, Lisette Agerbo Holm, redaktør, lisette@turbine.dk | 86 12 79 16.
Forsiden kan hentes på www.turbineforlaget.dk - under "Presseservice"Læs mere her

tags: roman, forfatter, 2014, livsstil,

Syng med på julens sange, JULESANGE

Forlaget Globe udgiver et lille og praktisk hæfte med julens sange – lige til at tage med omkring juletræet. Hæftet indeholder 32 sider og måler ca. 16 x 23 cm, så det er nemt at holde i én hånd på vej rundt om juletræet.

Samtidig er teksterne sat med tilstrækkelig stor skrift, så de kan læses ved julelysenes skær.

Hæftet indeholder ti af de bedste og mest anvendelige sange og salmer, som traditionelt hører sammen med den danske jul:

Dejlig er den himmel blå
Dejlig er Jorden
Det kimer nu til julefest
Et barn er født i Betlehem
Glade jul, dejlige jul
Højt fra træets grønne top
Julen har bragt velsignet bud
Juletræet med sin pynt
Kimer, I klokker
Sikken voldsom trængsel og alarm

For hver af sangene og salmerne findes lette becifringer samt en side om tekstens baggrund og om julens gamle skikke.

Hæftet afsluttes med et rigtigt højtlæsningseventyr: H.C. Andersens juleeventyr »Grantræet« fra 1844 i den oprindelige udgave.

Billeder og yderligere information kan fås ved henvendelse til Forlaget Globe.

Bogfakta:
"JULESANGE"
ISBN 978-87-7884-537-5
32 sider
Vejl. pris kr. 29,95

Læs mere her

tags: Forlag,

tirsdag den 4. november 2014

PRINCIPSAG Far er gået fra weekendordning til eneforældremyndighed med falske aftaler og trusler

Foreningen Far kan meddele at en dansk far i muslimsk ægteskab er gået fra weekendordning til eneforældremyndighed baseret på falske aftaler og trusler om, at mor ikke får børnene at se. Dette selvom der skriftligt var aftale om weekendordning hos far og far ikke har deltaget i et aftalt kursus hos dialog mod volden. Foreningen Far rejser skarp kritik af Statsforvaltningen og Ankestyrelsen.

Når sagen kan ske skyldes det - efter Foreningen Fars opfattelse – et offentligt system for børn og forældre, som fuldstændig fejler i alvorlige børnesager, hvor misinformering, løgn, falske aftaler og aftaler lavet under trusler ikke opdages.

Hvor forældre m/k kan lyve om alt og det virker, fordi Statsforvaltningen og Ankestyrelsen intet har gjort ved det velkendte forhold i de mest alvorlige børnesager i årtier.

HABILITET

Foreningen Far oplyste ydermere Statsforvaltningen at foreningen i den konkrete sag deltog som bisidder for mor på grund af sagens alvor og tydelighed. Foreningen Far blev opsøgt af far, som er ansat i godt job og højtuddannet, hvis man altså skal tro på uddannelses papirerne. Historierne han fortalte gav ikke mening erfaringsmæssigt og fik Foreningen Far til at checke sagen og indsende en bekymringsskrivelse til politi, kommune og statsforvaltningen for de to børn.

Da Foreningen Far meddelte at vi deltog i Statsforvaltningen, som bisidder for mor blev der straks skiftet sagsbehandler. Foreningen Far blev sammen med mor mødt af en sagsbehandler, hvis personlige sag foreningen havde kendskab til, velkendt for sagsbehandleren og den pågældende chef.

Foreningen Far havde samtidig klaget over sagsbehandleren i en anden sag, da foreningen havde kendskab til en far på 8 måneders barsel, som fik weekend ordning og denne afgørelse blev truffet af sagsbehandleren på samme tid, som denne skulle i retten i egen skilsmissesag. Foreningen Far anmodede sagsbehandlere om at gøre sig inhabil og anmodede den pågældende chef om at sikre habiliteten, hvilket blev afvist.

ANBEFALING

Der skulle efter Foreningen Fars opfattelse være sikret habilitet straks og truffet afgørelse om bibeholdelse af oprindelig aftale mellem forældrene med bopæl hos mor og weekendordning hos far. Dette med anmeldelse til politiet af statsforvaltningen og afvisning af nye aftaler registreret hos Statsforvaltningen fundet via aktindsigt og uden kendskab for anden forælder. Derudover aftaler som vidner kunne bekræfte var lavet under trusler. Da der samtidig var tale om børnepas uden mors kendskab og det ene barn allerede havde pas, var der direkte risiko for børnene, som få uger senere da også blev bragt til Libanon.

Forældre går naturligvis ikke fra weekendordning til eneforældremyndighed uden at alle alarmklokker skal ringe hos myndighederne og når de ikke gør det fejler hele systemet.

Foreningen Far skal på baggrund af sagen kraftigt opfodre Statsforvaltningen og Ankestyrelsen til at mødes med Politiet for dialog om hvad man gør ved familie- og børnesager, hvor den ene forælder m/k ikke fortæller sandheden. Belønner man forkert adfærd får man forkert adfærd og det koster samfundet, forældre – og børnene dyrt. Det er nu sket i årtier og bliver misbrugt systematisk af familieretsadvokater og forældre, fordi det er nemt.

To børn skal nu – efter Foreningen Fars oplevelse - opvokse hos forkert forælder med blå mærker i ny og næ - og leve med at blive låst inde i mørke rum, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Foreningen Far har fulgt sagen i 2 år som en principiel sag og har konstant oplevet myndighederne fejle. Foreningen Far har eksempelvis måtte oplyse politiet at der var forhold i 3 forskellige politikredse uden at man selv var bekendt forholdet på det kritiske tidspunkt for børnene – og uden at statsforvaltningen, kommunen, ankestyrelsen og politiet talte sammen på kritiske tidspunkter.

Alt for mange hænder i alt for mange enheder er involveret i de mest alvorlige børnesager i Danmark uden saglig koordination og underlagt vidt forskellig lovgivning.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, retten, uddannelse, lovgivning, ægteskab, skilsmisse, muslim,

mandag den 3. november 2014

669 børn brugte LEGO® klodser til at bygge deres forslag til en mere bæredygtig fremtid

I tre dage har hundredvis af børn været med til at bygge deres forslag til en mere bæredygtig fremtid med en million LEGO® klodser. I samarbejde med Sustainia og Verdensnaturfonden (WWF) har LEGO Koncernen organiseret en udfordrende byggeevent for børn, for at øge deres bevidsthed om bæredygtighed. Op til mødet i FN's klimapanel (IPCC) i København, har LEGO Koncernen samarbejdet med den skandinaviske tænketank Sustainia og Verdensnaturfonden (WWF) for at skabe opmærksomhed om de udfordringer og muligheder, som kommende generationer vil stå over for inden for bæredygtighed. LEGO Koncernens mission er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden - nemlig børnene. Arrangementet gav børn mulighed for at bruge LEGO klodser som redskab til at finde nye ideer og alternative måder at behandle problemer i forbindelse med bæredygtighed, som f.eks. klimaforandringer.

"Jeg er dybt imponeret over de mange kreative og inspirerende løsninger, som børnene har bygget her, og at de havde det så sjovt imens. De tog det virkelig som en lærerig oplevelse, og de var meget ivrige efter at bruge deres kreativitet. Jeg håber, at dette arrangement vil inspirere til nye tanker og måder til at tale om, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid," siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

Inspireret af børn
Under byggearrangementet fokuserede de daglige emner blandt andet på problemer omkring klimaforandringer, ressourcer og uddannelse. Børn på 6 år og derover blev introduceret til emnerne af LEGO Koncernens eksperter, Sustainia Award-finalister, og repræsentanter fra WWF. Børnene blev opfordret til at bygge deres forslag til et mere bæredygtigt samfund ved hjælp af en million LEGO klodser.

"I LEGO Koncernen ønsker vi at bidrage positivt til samfundet. Vores unikke bidrag er at inspirere og udvikle børn gennem kreativ leg. Vi arbejder også på at bidrage positivt til miljøet i vores daglige drift, hvor vi leder efter bedre materialer, optimerer emballagen og bestræber os på at anvende mere vedvarende energi, blot for at nævne et par initiativer," siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

Om aftenen den 30. oktober bliver nogle af børnenes kreative LEGO modeller vist frem i Det Kongelige Teater i København ved den årlige Sustainia Award, som belønner bæredygtige løsninger fra hele verden.

"Hvis børnene kan forstå problemerne og bliver engagerede i at løse dem, så er den store offentlighed pludselig inden for rækkevidde. Det kan virkelig være med til at ændre dagsordenen," siger Erik Rasmussen, administrerende direktør i Mandag Morgen Global Institute og grundlægger af Sustainia.

Yderligere oplysninger og kontakter

Sustainia
Sustainia, der har base i København, er en international tænketank, som arbejder på at implementere innovative løsninger og tilbyde virksomheder og organisationer en genvej til bæredygtig transformation. Sustainia præsenterer en bæredygtig fremtid, baseret på konkret viden, innovation og teknologi, som vi ville kunne opnå, hvis de eksisterende løsninger blev gennemført i stor skala.

Sustainia Award
Ti initiativer er nomineret til Sustainia Award 2014 for deres inspirerende nyskabelser, der skal gøre vores byer, lokalsamfund og energiforbrug mere bæredygtige. En jury ledet af Arnold Schwarzenegger vælger den endelige vinder, som præsenteres på scenen ved Sustainia Award den 30. oktober i Det Kongelige Teater.

Ved at fremlægge lettilgængelige løsninger til vores byer, boliger og industrier, hjælper Sustainia med at skabe opmærksomhed om konkrete løsninger forud for IPCC-mødet i København, hvor den aktuelle klimasituation præsenteres. Den 2. november vil mere end 500 af verdens førende klimaforskere være samlet i hovedstaden til afslutningen på syv års forskning i effekterne af klimaforandringer.

Communications Manager, Marie Louise Gørvild - mlg@mm.dk


WWF
WWF er en af verdens største miljøorganisationer. Den blev oprettet i 1961.

Det centrale sekretariat for netværket - kaldet WWF International - ligger i Gland i Schweiz. Organisationen har kontorer i mere end 100 lande over hele verden, beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og støttes af mere end fem millioner mennesker.

Advisor Public affairs & CSR, Mie Oehlenschläger mo@wwf.dk +45 31 47 88 12

LEGO Koncernen
LEGO Koncernen er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund, Danmark. Selskabet ejes stadig af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932.

LEGO Koncernen beskæftiger sig med udviklingen af børns kreativitet gennem leg og læring. Med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO® klods forsyner virksomheden i dag børn i mere end 130 lande med legematerialer, oplevelser og undervisningsmateriale.

Vores hovedkontor er i Billund, men vi har afdelinger over hele verden, og der sælges LEGO produkter i mere end 130 lande.

Communications Manager, Morten Vestberg – morten.vestberg@LEGO.com

Læs mere her

tags: Danmark, København, Billund, direktør, FN, tænketank, uddannelse, energiforbrug, virksomhed, klimaforandringer, Det Kongelige Teater, Erik Rasmussen, hovedstad, teknologi, kreativ, energi, Schweiz, skandinavisk, organisation, undervisning, undervisningsmateriale, innovation, miljø, 2014, Arnold Schwarzenegger,