fredag den 31. juli 2015

Tid til at juble i Jyllinge


Glæde, energi og motivation er kodeordene for foredragsholderen Thomas Flindts projekt "Byen Jubler", der er udviklet i samarbejde med ildsjælen Vibe Bendix for at samle befolkningen og frigive energi i lokalsamfund – lige fra trappeopgange til hele landsbyer.Energi-boostet i Jyllinge starter den 16. august og fortsætter de følgende fire uger i det energifyldte lokalsamfund, der har været prøvet af både oversvømmelser og hal-brand gennem de seneste to år.

Humøret og optimismen er i top hos den lokale ildsjæl Vibe Bendix, der i samarbejde med foredragsholder og forfatter Thomas Flindt har taget initiativ til projektet Jyllinge Jubler. Et projekt, der består af fire foredragsforløb, som er søsat for at løfte stemningen, øge energien og hylde sammenholdet i det stærke lokalsamfund i den nordlige del af Roskilde Kommune.
- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Jyllinge er et meget stærkt lokalsamfund, så der er et perfekt grundlag at arbejde på, og med Thomas Flindt i spidsen for "Jyllinge Jubler" kan borgerne godt glæde sig til fire humørfyldte og eftertænksomme eftermiddage, siger Vibe Bendix som optakt til arrangementerne, der alle er gratis og hvor alle borgere i Jyllinge er velkomne.

Et lokalsamfund af det rette stof
Det har ikke skortet på udfordringer for Jyllinge de seneste år. Først en stormflod, der drev flere hundrede husejere ud af deres eget hjem og derefter en ødelæggende brand i Jyllinge Hallerne, der næsten fjernede et af lokalområdets kraftcentre fra jordens overflade.

Men det var netop i de sværeste stunder, at Jyllingeborgerne viste styrke og rejste sig i fællesskab. Mens Jyllinge Hallerne etablerede en stormflodscafé, hvor de stormflodsramte kunne komme hver mandag og få en kop kaffe og snak med hinanden og med kommunen og eksterne rådgivere, var Vibe Bendix en af initiativtagerne til en meget populær bazar i det tidligere Fjordmuseum, hvor bygningerne stod tomme. Her kunne de stormflodsramte familier, der havde mistet deres ejendele, gratis hente ting som andre borgere havde doneret.
- Det var en særlig oplevelse at mærke, hvor stærkt et lokalsamfund vi har i Jyllinge. Når man ser hvor mange, der valgte at bidrage – ikke blot med ting til bazaren – men også på mange andre områder, viser det bare, at vi har et lokalsamfund af det helt rette stof. Derfor bliver det utroligt spændende at folde projektet ud, udtaler Vibe Bendix.

Tid til anerkendelse
Manden bag konceptet "Byen Jubler" er foredragsholderen og forfatteren Thomas Flindt. Han har stor erfaring med coachingforedrag og projekter for store virksomheder, hvor han arbejder med at fremme arbejdsglæde. Med simple redskaber arbejder han med enkeltpersoner og teams, hvor han sætter fokus på evnen til at tage ejerskab på de succeser, vi har som enkeltpersoner og i fællesskab.
- Vi har alle sammen succesoplevelser, der går tabt i hverdagens travlhed, hvor vi bare skal fra A til B. Det skal vi have gjort op med! For styrken findes i lokalsamfundene, uanset om det er et lokalsamfund som Jyllinge eller en enkelt trappeopgang i en storby. Der er så mange personer og fællesskaber, der har uforløst energi, som de bare venter på at bruge, og det kan vi hjælpe hinanden med at fremme, siger Thomas Flindt.

For 10 år siden fik han idéen til et projekt, han kaldte "Energifyldte byer". Men han kom ikke videre med den på grund af travlhed, så projektet blev liggende i skuffen i flere år. En dag ringede Vibe Bendix og spurgte, om han kunne tænke sig at være med til at udarbejde et projekt, hvor man kunne samle borgerne i Jyllinge og give hinanden nogle gode oplevelser på tværs af generationer og befolkningsgrupper.
- Vi kendte overhovedet ikke hinanden, men jeg syntes, det lød som en fantastisk idé og kom så i tanker om mit gamle projekt, der aldrig var blevet til noget. Med Jyllinge som eksempel virkede tiden og projektet som et helt rigtigt match, og så gik Vibe og jeg i gang med at se på, hvordan vi kunne bruge det på en måde, så det både kan tjene sit formål i Jyllinge og samtidig rejse videre til andre bysamfund bagefter. Det kunne jo være, at andre landsbyråd, grundejerforeninger eller boligforeninger synes, det kunne være sjovt og berigende at opleve det samme som vi nu starter op i Jyllinge, smiler Thomas Flindt.

Vi skal turde løfte hinanden
Den lokale udgave af "Byen Jubler" er naturligt døbt "Jyllinge Jubler" og har kick off i Jyllinge Hallernes multihal den 16. august, hvor Roskilde kommunes borgmester Joy Mogensen byder velkommen. Herefter vil de kommende søndage fortsætte med Thomas Flindts foredrag, der har smil, anerkendelse, grin og muligheder på programmet.

Umiddelbart gængse elementer, man burde kunne unde hinanden i det daglige, men ifølge Vibe Bendix bør vi blive endnu bedre til at løfte hinanden.
- Vi lever i en travl hverdag med mange gøremål, som kan have en tendens til at begrænse vores overskud. Det vil vi gøre op med! Når vi sætter fokus på smil, anerkendelse, grin og muligheder er det for at skabe en masse god energi og ikke bare skabe overskud for os selv, men også omkring os i lokalsamfundet. Vi skal turde løfte hinanden, og det glæder jeg mig til at være med til at gøre med Jyllinge!

Fakta om Jyllinge Jubler:
• Finder sted fra den 16. august til den 6. september med foredrag hver søndag med start kl. 15 og slutning enten kl. 16 eller 17. Alle "Jyllinge Jubler"-arrangementer er gratis og alle borgere er velkomne.
• Alle arrangementerne finder sted i JyllingeHallernes multihal med undtagelse af den 30. august, hvor foredraget om grin holdes i et telt ved Hellig Kors Kirke i Jyllinge
• Foredragene har fokus på smil, anerkendelse, grin og muligheder
• Oplæggene er ved iværksætter, lifecoach og mindfulnessinstruktør Thomas Flindt, der har stor erfaring med at få frigjort energier og sætte fokus på det positive i hverdagen
• Idékvinden til "Jyllinge Jubler" er Jyllinge-borgeren Vibe Bendix, som bl.a. var med til at starte en stormflods-bazar, hvor borgere kunne hjælpe hinanden med møbler, inventar og andre fornødenheder efter stormfloden Bodil, der hærgede i december 2013 og ødelagde flere hundrede huse langs Roskilde Fjord. Vibe arbejder som mentor og glædesambassadør.
• Arrangementerne har til formål at løfte energien og glæden i lokalsamfundet og er inspireret af Thomas Flindts projekt "Energifyldte Byer".
• Udover en lang række lokale sponsorer modtager projektet støtte fra Roskilde kommunes kulturpulje.
• Man kan læse mere på www.byenjubler.dk og på www.Facebook.com/jyllingejubler


Læs mere her

tags: borgmester, 2013, Facebook, december, storby, storm, jorden, Jyllinge, Roskilde, virksomhed, museum, energi, mentor, motivation, forfatter, boligforening, grundejerforening, Fakta, kaffe, coach,

onsdag den 29. juli 2015

Er 264 mio. skattekroner på vej til alkohol partifælle


Rigsrevisionen har for nylig rejst alvorlig kritik af SATS puljen, men tildelingerne fortsætter som om intet var sket. Der ikke bare lugter i Socialministeriet der stinker!
Rigsrevisionen skrev i sin konklusion "Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet som den overordnede ansvarlige for forvaltningen af satspuljen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som ansvarlige for udmøntningen og opfølgningen på satspuljemidlerne samlet set ikke har en helt tilfredsstillende forvaltning af satspuljen."

"Rigsrevisionens undersøgelse viser, at det eneste samlede og aktuelle overblik over, hvad satspuljen anvendes til, er Finansministeriets projektoversigt. Oversigten er et arbejdsredskab for ministerierne og skal desuden bidrage med information til offentligheden om satspuljens anvendelse. Oversigten er svær at overskue og bidrager ikke væsentligt til gennemsigtighed om de ordninger, satspuljen finansierer. På baggrund af data fra projektoversigten har Finansministeriet oplyst, at der i 2014 er 589 ordninger under satspuljen."

"Rigsrevisionen kan desuden konstatere, at ministerierne siden etableringen af satspuljen ikke har foretaget en tværgående evaluering af den samlede satspulje, herunder om ordningerne samlet set lever op til formålet med satspuljen – dvs. bidrager til forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Set i forhold til bredden og variationen i de formål, satspuljemidlerne anvendes til, og de målgrupper, indsatserne er rettet mod, er det efter Rigsrevisionens vurdering væsentligt, at der følges op på, om formålet med satspuljen bliver indfriet."

Foreningen Far kan på trods af kritikken konstatere at SATS pulje tildelingen fortsætter i Socialministeriet under kontorchef Henrik Thorning og 264 mio. kr. er åbenbart godt på vej til den tidligere Regerings partifælle den 30. september 2015 (https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/bufa.aspx). Foreningen Far har tidligere konstateret at eksempelvis Tubas leder (alkoholiserede familier) er mangeårig Socialdemokrat, sidder i Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet og er tidligere valgkoordinator for Christine Antorini. Tidligere Statsminister Helle Thorning Smidt havde tid til at drikke kaffe med Tuba, alt imens der ikke var tid til kaffe med andre og måske langt større sociale organisationer.

Sammenligner man samtidig tildelingen af 264 mio. SATS skattekroner med tildelingen af 12 mio. kr. til familie kurser (https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/foraldrekurserognetvaerk.aspx), som CBS ellers har beregnet kan spare Danmark for mellem 1 og 6 mia. kr. om året og som har vist stor og målbar succes i Sverige for børn, ringer alarmklokkerne ærlig talt hos Foreningen Far.

Foreningen Far modtager i 2015 selv 0 kr. i statslig støtte af Socialministeriet til over 100.000 besøgende fra 300 danske byer, som repræsentant for 1.2 mio. fædre på spørgsmålet om digital post, gratis i barselsudvalget samt ved offentlige høringer og udvalgsmøder i Folketinget. Danmarks tidligere Statsminister havde da heller ikke tid til at drikke kaffe med Foreningen Far for diskussion af den positive effekt for børn af informering, familiegrupper og barsel for begge forældre. Foreningen Far oplever jo ellers nok mere end de fleste, hvordan forældre havner i alkoholmisbrug, som er skadende for børn og hvordan der for alvor kan skabes en positiv forandring med forebyggelse. Foreningen Far har faktisk ikke engang kunne få et møde med Socialministeriets puljestyring eller modtage svar på om ansøgningerne på fornuftig vis var i orden i forhold til Socialministeriets ønsker og puljer.

På vegne af alle danske børn stiller Foreningen Far derfor spørgsmålet: Skyldes de 264 mio. kr. til alkohol familierne at Tuba m.fl. laver en bedre indsats end Red Barnet, Mødrehjælpen, Foreningen Far og andre sociale aktører eller skyldes det at folk kender hinanden og det simpelthen fortsat er en stærkt bekymrende måde Socialministeriet uddeler danske SATS skattekroner på til børn og familier i Danmark. Er det her vi finder årsagen til at 70-80% af de socialsager som vi oplever i kommunerne og Statsforvaltningen er fejlbehandlet – og der intet sker.

Der er markante tegn på dårlig ledelseskultur og indspisthed, når det handler om dansk familielovgivning, forskning og finansiering på social, børne og familieområdet i Danmark. Faren er at vi herved ikke gør det rigtige for de børn, som de mest sparsomme og måske vigtigste skattekroner er målrettet. Foreningen Far oplever at den eneste måde vi kan skabe en positiv forandring for alle børn er ved at sende vores oplevelser ud i offentlighed. Kun herved hjælper vi de børn og familier som har brug for hjælp i Danmark. Kun herved stopper folk op og tænker sig om og kun herved bliver supertankeren i Socialministeriet, som for længst er sejlet forbi havnen, omdannet til en moderne Ipad der er hurtig, nem og billig – og som virker hver gang for danske børn og familier.

Børnene står aktuelt til at spilde yderligere 5-10 år med indspist hed og en faglig kamp mellem jurister, der ønsker retssikkerhed og psykologer der ønsker mægling. Alt imens det hele handler om god offentlig ledelse og ordentlig brug af skatteborgernes penge for succes.

ANBEFALING

Politikerne bør overveje STRAKS at stoppe SATS tildelingen for 2015 og foretage en ligeværdig tildeling til alle seriøse sociale aktører i 2015 i kommunerne og de frivillige organisationer på baggrund af Rigsrevisionens kritik. Social- og Indenrigsministeren bør, hvis det ikke allerede er sket under ny Regering, overveje at nedlægge familieretsafdelingen og satspulje afdelingen i Social og Indenrigsministeriet.

Læs mere her

tags: Danmark, Sverige, København, Socialdemokratiet, portal, lovgivning, Folketinget, Indenrigsministeren, retssikkerhed, penge, Rigsrevisionen, organisation, beskæftigelse, 2014, kaffe,

Tegneserier gør børn til kompetente litteraturlæsere


En gang var tegneserier forkætrede og blev betragtet som fordummende. I dag har mange lærere opdaget, at de er et effektivt værktøj til at styrke børnene som læsere. En ny bog giver erfarings- og forskningsbaserede bud på, hvordan tegneserier kan inddrages i undervisningen.Tegneserier engagerer elever, styrker deres læsekompetencer og kan hjælpe dem til at forstå komplekse forhold i litterær tekstanalyse. I deres nye bog Tegneserier og tekstlæsning opfordrer Rikke Platz Cortsen og Mette Jørgensen til at inddrage og bruge tegneserier i undervisningen.

I Tegneserier og tekstlæsning tager forfatterne udgangspunkt i deres egne erfaringer med at undervise med tegneserier. Med udgangspunkt i blandt andet værkerne Maus og Persepolis giver de en række forslag til, hvordan elevernes danskfaglige kunnen og mediebevidsthed kan styrkes.

Der er mange fordele ved at anvende tegneserier i undervisningen: De studerende er ofte begejstrede for fortællingerne, og når de arbejder med dem i undervisningen, træner de deres multimodale læsefærdigheder.

Tegneserier kan bidrage til at opnå en bedre forståelse af tekstanalytiske begreber, og en aktiv praksis med selv at lave tegneserier kan understøtte både tegneseriefortolkning og tekstanalyse.

Tegneserier og tekstlæsning henvender sig til studerende og deres undervisere ved danskfaget på læreruddannelsen samt til dansklærere i gymnasiet og grundskolen.

Om forfatterne:
Rikke Platz Cortsen er postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og forsker, formidler og underviser i tegneserien.

Mette Jørgensen er international leder på Professionshøjskolen UCC, ph.d. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og har mange års undervisningserfaring fra universitetet og gymnasieskolen.

Kontakt Rikke Platz og Mette Jørgensen for interview:
Rikke Cortsen rpcortsen@gmail.com
Mette Jørgensen dkmejo@gmail.com

Kontakt forlaget for anmeldereksemplarer: pj@samfundslitteratur.dk

Tegneserier og tekstlæsning

Af Rikke Platz Cortsen og Mette Jørgensen
158 sider • 229 kr. (vejl.)

ISBN 9788759322185

Læs mere her

tags: Aarhus Universitet, København, interview, uddannelse, tegneserie, videnskab, undervisning, gymnasiet, studerende, forfatter, værktøj, Københavns Universitet,

mandag den 27. juli 2015

E-bog med gode råd fra Foreningen Far


Sommerferien er for de fleste børn og forældre den bedste tid på året, men perioden er også højsæson for samlivets i dag naturlige ophør i familierne. Du er som forælder, bedsteforælder eller pårørende altid velkommen til at besøge vores gratis rådgivningscentre, som du finder på www.foreningenfar.dk under rådgivning.Som støttemedlem af Foreningen Far modtager du e-bogen 'Gode råd – din guide til positivt samarbejde' og seneste nyt. Du kan blive støttemedlem på hjemmesiden og støtter herved Foreningen Fars frivillige indsats i Danmark med drift af gratis rådgivningscentre, uddannelse af frivillige og informationsmaterialer til forældre, politikere og pressen. Foreningen Far modtager ingen statslig støtte i 2015.


FORENINGEN FAR E-BOG
GODE RÅD – DIN GUIDE TIL POSITIVT SAMARBEJDE

1. Fokuser ALTID på børnene
Samlivets ophør er i dag almindeligt, men der er ofte forvirring og store eller små kriser i familien op til et samlivsbrud. Børnene opfatter meget hurtigt, at der er noget galt. Når situationen går op for børnene, føler nogle, at deres verden bryder sammen. Men det er forældrene, der har ansvaret for samlivets ophør, og det er derfor vigtigt, at de begge påtager sig dette ansvar ved at bidrage til, at alle familiens medlemmer oplever, at bruddet bliver så godt som muligt. I skal huske, at et samlivsbrud er de voksnes løsning på deres problemer. I må tage så meget hensyn til børnene som overhovedet muligt.

Snak eventuelt med andre om problemerne, men hold ikke op med at snakke med hinanden, og pas på de skjulte aktører. Det kan være vanskeligt at tænke fornuftigt og bevare det store overblik, hvis vreden og de sårede følelser fylder for meget. De fleste er egnede til at lytte, men der kan være risiko for, at nære venner, familiemedlemmer eller en advokat snakker dig efter munden, hvilket kan medvirke til at skabe større kløfter mellem dig og din (eks)partner. I svære tilfælde kan det ende med, at I helt holder op med at tale sammen, og så er grunden lagt for alvorlige misforståelser. Nogle forældre havner i en længerevarende skyttegravskrig med børnene stående i ingenmandsland, hvilket forældrene for alt i verden bør undgå!

Foreningen Far mener, at det ved samlivets ophør er forældrene der har pligter og ansvar, og børnene der har rettigheder. En af dine pligter, som voksen, er at huske på, at du selv på et tidspunkt har valgt at have et forhold til det menneske, som nu også er forælder til jeres barn. Det er derfor også din pligt at skelne mellem dine egne følelser af irritation, vrede, sorg eller skuffelse og barnets følelser og behov for Jer begge.

Hvis du f.eks. er vred og mener, at dine følelser også er eller bør være barnets følelser, så bliver barnets situation endnu vanskeligere. Denne overførelse af følelser, som barnet ikke selv har, kan virke som et psykisk overgreb på barnet. Forældre, der har vanskeligt ved at skelne mellem egne og barnets følelser, risikerer at barnet senere tager afstand fra dem, når det går op for barnet, at forælderen forsøgte at give barnet et negativt billede af den anden forælder, som viste sig ikke at svare til barnets egen opfattelse. Barnet risikerer også senere i livet at mangle evnerne til at skabe sociale kontakter og kan f.eks. få svært ved selv at etablere en familie.

Hvis du henvender dig til Foreningen Far, vil du opleve, at rådgiverne viser og ønsker respekt for barnet og den part, der ikke er til stede. Det kan godt være, at du vil føle det som om, at du skal forsvare nogle af dine meninger og holdninger til din tidligere partner. Men det er ikke, fordi vi ikke hører hvad du siger, men fordi vi ved, at der er mindst to sider af alle fortællinger. Derfor afholder vi os fra at tage parti. Vores udgangspunkt er børnene og hele familien som skal godt og positivt videre i livet.

Det, der har størst indflydelse på, hvordan et barn påvirkes af et samlivsbrud, er forældrenes evne til at bevare forældreskabet, dvs. at barnet ikke mister en forælder, selv om forældrene ikke længere bor sammen. Det er ikke samlivsbruddet i sig selv, men måden hvorpå dette forløber, der er afgørende for, hvordan barnet klarer skærene. De børn, der får ar på sjælen efter et samlivsbrud, er oftest dem, hvis forældre er ude i intense indbyrdes konflikter, eller dem som mister kontakten eller kun får meget begrænset kontakt til den ene forælder.

2. Inddrag skolen eller daginstitutionen
Lærerne og/eller pædagogerne har en vigtig rolle ved samlivets ophør for børnene i forhold til ro og tryghed. Det er derfor vigtigt, at de på et tidligt tidspunkt får en fælles orientering om, hvad der er ved at ske i hjemmet. Undgå at appellere til deres mening. De skal for børnenes skyld ikke tage parti, men være barnets fortrolige. Undlad derfor også at børnene skifter skole / institution, hvis det ikke er absolut nødvendigt, da legekammeraterne, kendte voksne og trygge omgivelser er helt afgørende for barnet ved uro i hjemmet. Mange forældre skylder lærerne og pædagogerne en stor tak i Danmark for deres indsats for børnene og som støtte for familien ved samlivets ophør. TAK!

3. Fortæl børnene, hvad der sker
Børn fornemmer og forstår mere, end vi voksne tror. I bør så tidligt som muligt give dem besked om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. I skal ikke tro, at I beskytter dem ved ikke at fortælle dem noget eller ved at fortælle dem små historier som ikke helt er rigtige. Derved opnår I kun, at de kommer til at føle sig utrygge – dette gælder også for små børn. Det er vigtigt at forklare barnet om samlivets ophør og at understrege, at det ikke er barnets skyld, at I vælger at gå hver til sit – og at de fortsat har to forældre som elsker dem overalt på jorden og som altid vil være der for dem.

Vær naturlige. Det er legalt at vise følelser. Men vis dem uden at barnet kommer til at føle, at det skal tage ansvar for, hvad I føler. Det er vigtigt at bruge et sprog og nogle sammenligninger, som barnet kender fra dets egen verden, f.eks.: "mor og far kan ikke bo sammen, fordi vi ikke elsker hinanden længere, men begge elsker jer højt og ikke længere vil gå og skændes om alting". Det kan være, at barnet reagerer meget kraftigt når det skal skifte fra den ene til den anden forælder. Her kan det nogle gange gøre situationen lidt lettere, hvis I begge (gerne sammen) snakker med barnet om:

• At I elsker barnet højt
• At voksne jo nogle gange kan være lidt mærkelige og det aldrig er deres skyld
• At det nok skal komme til at gå bedre og vi jo også må "grine" lidt af det hele
• At I godt kan forstå, hvis barnet er ked af det
• At I begge gerne vil snakke, hvis barnet selv vil

Formålet med dette er at forsikre barnet om, at selv om det kan være svært her og nu, skal far og mor nok være der til at trøste, hjælpe og grine. Det mest gavnlige for barnet er, at begge forældre påtager sig ansvaret for, at det er gået, som det er. Uanset hvor sort/hvidt I ser på hinanden efter bruddet, behøver børnene jo ikke gøre det samme. Alle de anstrengelser I gør for at bevare og værne om den kærlighed, som barnet føler for jer begge, vil komme jer til gode.

4. Bopæl og samvær
De store spørgsmål handler oftest om, hvor børnene skal have bopæl, og hvor meget samvær de skal have med den anden forælder. For ligeværdige forældre er dette et stærkt forældet system, som i sig selv kan skabe problemer, men når børnene er store, vil det være fornuftigt at høre deres mening om, hvordan de helst ser fremtiden arrangeret. De fleste børn forventer at have to nærværende forældre, og samtidig ønsker de ikke at såre dem. Hvis børnene presses til at vælge mellem forældrene, kan det resultere i stor skyldfølelse over for den fravalgte forælder. Ofte vil børnene også vælge ud fra nogle andre kriterier, end hvad de voksne forventer. De kan f.eks. vælge den forælder, som de synes samlivsbruddet er mest synd for eller økonomien kan pga. forældet lovgivning spille en større rolle end det bedste for barnet. Det er derfor vigtigt, at I som de voksne træffer de endelige beslutninger og forstår at barnets tryghedsfaktorer som legekammeraterne, skolens/institutionens trygge voksne og deres nuværende værelse og omgivelser er vigtige for barnet på samme vis som kontakten og kærligheden i hverdagen til og af forældrene i samme omfang som før samlivets ophør – om end med en lidt anden praktisk struktur pga. to boliger.

Mange oplever at aftalerne om samvær med børnene først og fremmest handler om forældrenes rettigheder og muligheder for at planlægge og administrere den daglige tilværelse. Men set fra børnenes synsvinkel handler aftalerne om samvær om børnenes mulighed for at fastholde tilknytningen til begge forældre, selv om de ikke længere er sammen med dem hver dag. I bør derfor bakke op om jeres børns ret til kærlighed, omsorg og tryghed ved begge forældre i det forhold som børnene er vant til i hverdagen. Samtidig skal man som forælder til større børn huske på og respektere, at barnet har andre prioriteter. Venner, fester og idræt er vigtige elementer for de større børn, og enten må I som forældre sørge for, at disse ting kan tilgodeses, når barnet er hos Jer hver især, eller også må I være indstillet på af og til at give køb på tiden med børnene.

Selvom samlivet ophører, er det biologiske forældreskab følelsesmæssigt livsvarigt for børn og forældre. Derfor har man som forælder moralsk det samme ansvar, de samme pligter og rettigheder efter samlivets ophør, som man havde tidligere – uanset juridisk lovgivning og eventuelle offentlige afgørelser, hvis I som forældre ikke løser dette positivt for børnene. Sørg for at komme til at bo tæt på hinanden og hold ro. Vær af og til sammen som forældre for jeres børns skyld, f.eks. til fælles skole- og fritidsarrangementer eller lignende. For børnene er det ideelt og det positive samarbejde er alt afgørende for jeres børns glade trivsel.

5. Overhold aftaler, hold ro og fortæl sandheden
Ændrede aftaler, brudte løfter eller aflysninger i sidste øjeblik skaber utryghed for børnene og irritation hos den anden forælder. Husk derfor at melde ud i god tid. For jo mere anspændt forholdet er mellem forældrene, jo mere anspændt bliver børnene, eftersom de reagerer meget kraftigt på de skjulte signaler, som forældrene udsender. Og det stiller børnene i en uhensigtsmæssig situation, hvis de føler, at de er nødt til at tage parti for den ene forælder, selv om de ikke deler denne forælders mening om den anden. Det er vigtigt ikke at svigte barnet og at overholde de aftaler, som laves omkring samværet. Derved skabes tillid og barnet får den bedste mulighed for at vænne sig til den nye situation. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at barnet får den bedste opvækst, når det har jævnlig og stabil kontakt til både mor og far og begge deres familier.

Begge forældre har et ansvar for, at børnene kan bibeholde kontakten til den øvrige familie. For børnene er det ofte et smerte fuldt brud, hvis bedsteforældre eller andre familiemedlemmer forsvinder ud af børnenes liv som følge af samlivs bruddet. Børn kan være utroligt gode til at 'læse' voksne. Hvis I som forældre har store problemer med at mødes, kan I hente og bringe via institution, skole eller lignende. I kan bruge en fælles notesbog på skiftedage og undgå kontakt medmindre det er nødvendigt og korte beskeder på skiftedagene indtil alle er kommet godt og positivt videre i livet. Derved undgår I at stille barnet i den meget ubehagelige situation, hvis I 'falder i' og begynder at diskutere uenigheder, selv om I måske på forhånd havde lovet Jer selv og hinanden at undgå dette.

Brug aldrig børnene som fortrolige. Børn skal have mulighed for at være børn. De skal ikke tildeles rollen som en voksen, der formodes at kunne forstå alt, på trods af, at de voksne måske ikke selv kan forstå, hvordan det er kommet så vidt. Børnene ved godt om forældrene taler sandt eller de opdager det med tiden. Taler du ikke sandt og fremmedgøre du barnet overfor anden forælder ved samlivets ophør mister børnene foruden anden forælder, familien og vennerne ofte respekten for dig med god grund. Det er ofte den værste oplevelse for børn og forældre ved samlivets ophør nu eller senere i livet.

Alle børn skal have en god, glad og dejlig opvækst i Danmark – vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, økonomi, uddannelse, lovgivning, jorden, sprog,

fredag den 17. juli 2015

Børn mangler værktøj til hulelejrskole


Til august vil en 6. klasse tage på en helt ny lejrskole, hvor der skal designes og bygges fantasifulde huler. Der mangler dog værktøj, og Dansk Byggeri opfordrer til at låne eller donere værktøj til lejrskolenEn hel uge hvor det går ud på at designe og bygge sin helt egen hule, det er hvad en 6. klasse fra Stenlille Skole kan se frem til midt i august. Klassen skal nemlig afprøve lejrskolen i Sorø, der skal give børn muligheden for at bygge helt fra bunden.

Klassen fra Stenlille Skole er første hold, der skal bygge med hulemester Barlebo fra DRs børnetv-serie Dansk Hulebyg. Det er første forsøg på lejrskolen Projekt Huleby, og derfor er der begrænsede ressourcer til lejrskolen, der efterspørger værktøj fra både private og virksomheder.

- Det er godt, at børnene får lov at prøve kræfter med et lidt større byggeprojekt, end de fleste har i haven. De får prøvet at designe og ikke mindst selv bygge huler, og det kan jo illustrere, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til. Jeg er sikker på, at børnene får en fantastisk sjov uge, hvor de skal bruge både hænder og hoved, siger Helene Høj, konsulent i Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Hvis man har noget værktøj, man ikke skal bruge, så vil jeg opfordre til at give det eller låne det ud til lejrskolen. Det gælder både private og vores virksomheder her i regionen.

Har man lyst til at donere eller låne værktøj ud til lejrskolen, så kan det frem til den 11. august afleveres på Sorø Bibliotek.

Læs mere her

tags: uddannelse, virksomhed, lejrskole, værktøj,

torsdag den 16. juli 2015

Foreningen Far har orienteret Rigsrevisionen


Foreningen Far har - igen i 2015 - fået afvist anmodning om støtte fra Tips og Lottomidlerne i Socialministeriet og har orienteret Rigsrevisionen.Foreningen Far blev i 2014 ligeledes afvist i forhold til Tips og lottomidlerne, da det link ansøgningen skulle indsendes på først i juni og senere i august ikke virkede pga. IT problemer i Ministeriet. Ansøgningen blev udskudt flere gange og Foreningen Far var i dialog med Ministeriet om, hvornår ansøgningen åbnede. Ministeriet slog pludselig ansøgningen op i 24 dage i oktober og lukker den igen, uden at give besked til Foreningen Far.

Foreningen Far modtager således i 2014 og 2015 i alt 0 kr. fra Ministeriet til social støtte i forhold til vejledning af over 100.000 besøgende forældre fra 300 danske byer og 50 lande. Samtidig med en fordobling i antallet af besøgende i rådgivningen, snart 50% skilsmisserater med direkte betydning for folkesundheden hvoraf Foreningen Far taler om positive erfaringer med mange. Foreningen Far deltager gratis som repræsentant for danske børn og fædre i diverse udvalg og ekspertgrupper i Ministerier og forvaltninger – og Ministeriet har fuldt kendskab til Foreningen Fars sociale indsats i Danmark.

Foreningen Far har ligeledes i 2014 og 2015 fået afvist alle andre ansøgninger f.eks. om støtte til koordination af frivillige rådgivere hos Foreningen Far og opbygning af nye landsdækkende rådgivningscentre med begrundelsen manglende nyhedsværdi. En anden ansøgning for procesanalyse af den offentlige sagsbehandling og læring i udvalgte og principielle børnesager bl.a. vist på TV2 og DR blev ligeledes afvist med manglende nyhedsværdi. Foreningen Far har rejst kritik af begrundelserne, som vi finder usaglige.

Da Foreningen Far samtidig har henvendt sig i 2014 for at spørge hvordan vi laver de bedst mulige ansøgninger i forhold til Ministeriets ønsker og vi også her er blevet afvist oplever Foreningen Far, at der er tale om særdeles bekymrende brug af skatteborgernes penge, fortsat useriøs Ministeriel sagsbehandling i forhold til social støtte samt diskrimination i Ministeriet.

Læs mere her

tags: Danmark, TV2, penge, skilsmisse, Rigsrevisionen, 2014,

tirsdag den 14. juli 2015

MGP-stjerne springer ud som solist


Den unge sangerinde og MGP-stjerne Benedikte K udgiver sin første engelsksprogede single i eget navn.Navnet Benedikte K lyder måske bekendt og det er ikke helt uden grund. Sidste år løb den fynske pige nemlig med tredjepladsen til MGP 2014 sammen med The Sisters under navnet Benedikte K & The Sisters. Med sangen "Det' for sent nu" begejstrede hun en million TV-seere samt mere end 5000 live publikummer med sin charmerende attitude og indiskutable talent.

Stilen er lagt en del om siden hendes tid som MGP-stjerne og Benedikte K viser med sin første engelsksprogede single "Up In Flames", at hun som solist er meget mere end en MGP darling.

Sangen "Up In Flames", som det unge talent selv har skrevet teksten til, emmer af internationalt potentiale. Produktionen er lavet af den tidligere MGP vinder fra 2009 Pelle Blarke og genren er radiovenlig samt let fordøjelig R&B inspireret popmusik.

Singlen "Up In Flames" fra Benedikte K udkommer 17-07-15.

Læs mere her

tags: 2009, radio, sangerinde, sprog, 2014,

fredag den 10. juli 2015

Karla ønsker sig en far – en børnebog om at være en familie uden en far


Kan man ønske sig en far i fødselsdagsgave Det gør Karla i hvert fald. Karla har ikke en far. Hendes mor har fået hende ved hjælp af en sæddonor. Karla ved godt, hvordan det hele er gået til, men hun ved ikke ret meget om, hvordan det er at have en far. Men hun har en morfar og en mormor, og så har hun Anne. Og det er ikke alle børn, der har en Anne. Faktisk har Karla opdaget, at familier kan se meget forskellige ud.Ønsket om at have en far deler Karla med mange børn. Der er nemlig flere og flere børn, der kommer til verden med kærlig hjælp fra en sæddonor. I bogen "Karla ønsker sig en far" ser vi, hvordan man kan være en familie uden en far, og vi hører også, hvordan Karla og hendes mor taler om det med at ønske sig en far. Karla stiller mange spørgsmål, og selvom nogle af dem er meget svære at svare på, forsøger mor alligevel.

Karla ønsker sig en far er den tredje bog i serien om Karla, der er blevet til ved hjælp af sæddonor. I denne bog er Karla blevet ældre og skal lige straks starte i skole. Bogen er til børn i 5-7 års alderen.

Bogen henvender sig til alle børn, der går og tænker over, hvad en familie egentlig er. Bogen giver indblik i forskellige familieformer, herunder familieformen: Mor-barn-donor.
Bogen giver anledning til tanker og snak om, hvad en familie er og om, hvor forskellige familier kan være. Det er eksempelvis ikke alle børn, der har alle fire bedsteforældre. Og det er heller ikke alle børn, der har en hund.

Bogen giver et nuanceret billede af, hvordan moderne familier ser ud. Og kan derfor være et redskab for lærere, pædagoger, forældre og bedsteforældre, der er tæt på moderne børn, som skal lære at navigere i skilsmissefamilier, regnbuefamilier, singlefamilier, sammenbragte familier og mange andre familieformer.

En særlig tilblivelsesproces
Mor og datter skriver bøgerne sammen:
"Det er Karlas spørgsmål, der danner udgangspunktet for hver af bøgerne. Hun spørger, og jeg forsøger efter bedste evne at svare, så hun forstår det. Med tiden bliver forklaringerne mere detaljerede og grundigere. Det gør de, fordi Karla bliver ældre og har brug for at vide mere. Det er Karla, der bestemmer, hvem der skal med i bøgerne, og hvordan de skal indgå. Min opgave er så at få historien til at hænge sammen. Vi fortsætter så længe, der er spørgsmål at svare på", siger forfatter og journalist Pia Olsen om bøgerne.

"Karla ønsker sig en far" er skrevet af Pia Olsen og Karla Elena Olsen. Illustreret af Ina Korneliussen. Udgivet på Forlaget Citat i juli 2015. Pris 169 kr.

I samme serie er tidligere udgivet: "Hvor er Karlas far " Og "Karla leger mor og børn".
Pia Olsen har også skrevet bøger til voksne om det at få et barn uden en mand: "Mor uden far" og "Alene om opdragelsen".

Læs mere her

tags: skilsmisse, journalist, forfatter, stemmer, Forlag,

Tips til at rejse med børn


Hotelsøgesiden trivago.dk har samlet 6 tips til, hvordan du bedst sikrer en gnidningsfri oplevelse, når du rejser med de små.1. Lad barnet pakke legetøj, men husk at tjekke
Lad barnet pakke en taske med noget af sit favoritlegetøj og tjek indholdet igennem, så I ikke pludselig står med en plastikpistol, der skal smides ud ved lufthavnens sikkerhedskontrol. Tjek også tasken, selvom I ikke skal igennem et sikkerhedstjek. Der er f.eks. ingen grund til at medbringe 5 kilo tinsoldater eller det fine armbånd, som nemt bliver væk. Tal sammen om, hvad der giver mening at tage med.

2. Book hotel i forvejen
Når man rejser med børn, kan det være stressende, at tage afsted uden at vide, om man har tag over hovedet, når man kommer frem. Derfor er det altid en god idé at booke hotel i forvejen. På www.trivago.dk kan du søge efter hotelværelser til familier. Der bliver taget højde for børnenes alder, således at du kan finde det billigste og bedste hotelværelse, som passer til jeres behov.

3. Hav styr på underholdningen
Sørg for at downloade et bredt udvalg af spille-apps og film, så underholdningen er sikret under lang transport og ventetid. Derudover kan det være en god idé at medbringe et par gaver og overraskelser i form af små spil, legetøj, slik, som du kan overraske barnet med undervejs på en lang køre- eller flyvetur.

4. Engager dit barn
Giv dit barn et kamera (dette kan både være et billigt engangskamera eller et gammelt digitalkamera). På den måde involverer du barnet i aktivt at skabe gode ferieminder. Hvis I rejser fra sted til sted kan det være en god ide at give barnet et kort, så han/hun kan følge med i, hvor I er, og hvor I skal hen. Lad barnet tegne ruten op med tusch, efterhånden som I rejser.
Du kan opfordre de lidt ældre børn til at lave en scrap book. Køb en notesbog i god kvalitet og medbring tape/lim, saks og tuscher. Saml kvitteringer, brochurer, visitkort, billeder, blade og blomster, indpakningspapir o. lign., som kan indsættes i bogen. I kan f.eks. aftale at lave bogen sammen hele familien og skiftes til at udfylde den fra dag til dag.

5. Planlæg med apps
Det skal gerne gå nemt og hurtigt når børnene er med, især når det kommer til at finde vej, opspore de bedste aktiviteter og restauranter samt at booke hotel.
Brug Google Maps når I skal finde vej. I kan loade kortet, mens I har internetdækning. Søg blot på destinationen og zoom ind så telefonen loader gadenavnene. Derefter kan I bruge kortet til at finde vej, også selvom I ikke er koblet til internettet. Det er også muligt at gemme kortet på telefonen under indstillinger (de tre vertikale prikker).
Brug trivagos app, når I skal finde hotel. Med trivagos app kan I sammenligne hotelpriser fra flere forskellige bookingsider, så I får jeres ønskede hotel til den billigste pris. Via filtrene er det muligt at søge på familieværelser, som tilpasses efter børnenes alder. Klik blot på ikonet "Dobbeltværelse" og vælg "Familie".
Brug Yelp, når I skal finde aktiviteter og spisesteder. Her kan du søge på alt fra "Legepladser" til "Børnelæge" og "Spagetti bolognese". Derefter får du vist en kortoversigt med brugeranmeldelser af de forskellige legepladser eller restauranter i nærheden af dig.

6. Tag det med ro
Du har sikkert forberedt rejsen hjemmefra og har diverse museer, butikker, kirker, udsigtspunkter eller lignende på din skal-ses-tjekliste. Når man har betalt i dyre domme for at komme afsted, vil man jo gerne opleve mest muligt. Og det er meget muligt, at du kan bruge flere timer på Picassomuseet i Barcelona, men for de små trækker stranden nok lidt mere.

Man må bare acceptere, at tingene går lidt langsommere, når de små størrelser er med. En rejse gennem USA behøves ikke gennemføres på rekordtid. Overvej f.eks. om din drømmerejse fra New York til Californien eventuelt kan deles op over to sommerferier frem for en.

Det kan være en overraskende positiv oplevelse, at blive tvunget til at sætte farten lidt ned, når man rejser med børn. Især hvis du normalt er typen, som planlægger at se 117 ting, når du er afsted.

Læs mere her

tags: New York, USA, Californien, internet, restaurant, downloade, Google, Barcelona, pistol, soldater, stress, Picasso, sommerferie, kamera,

onsdag den 8. juli 2015

Dansk opfindelse giver rygere ny mulighed for rygestop

$(document).ready(function() { $("a.oembed").oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); });
Rygere der har forsøgt at lægge cigaretterne på hylden har sikkert prøvet det meste. Nikotintyggegummi, plaster, hypnose eller måske en kold tyrker, hvor man holder op med at ryge fra den ene dag til den anden. Nu har den danske iværksætter Torben Rasmussen udviklet et nyt produkt der sikrer danskerne en helt ny rygestopmetode.Det helt nye er muligheden for at nedtrappe indtagelsen af nikotin fra cigaretterne i en fastlagt periode, hvor rygeren fortsætter med at tænde cigaretterne på normal vis. Princippet er, at man løbende slipper af med nikotinafhængigheden alt imens man kan gøre sig mentalt klar til at stoppe rygningen.
Ifølge Sundhedsstyrelsen ryger næsten en femtedel af alle danskere dagligt og af dem ønsker mere end to tredjedele at holde op .

Nedtrapning over 28 dage
Rygeafvænningsprogrammet hedder Smooff og er uden medicin. Smooff består af 4 diskrete rygeafvænningsfiltre, som man sætter på cigaretten for derved gradvist at reducere indtagelsen af nikotin og andre skadelige stoffer fra røgen over en fire ugers periode. Hvert rygeafvænningsfilter anvendes i 7 dage efter en fastlagt rækkefølge og efter 28 dage stoppes rygningen.

"Ole Opfinder typen
Torben er uddannet kemiingeniør og har altid arbejdet med markedsorienteret udvikling af produkter.

"Jeg ser mig selv som en vaske ægte Ole Opfinder. Min force ligger i at finde nye ideer med det formål at hjælpe andre til et bedre liv. Jeg fik idéen til Smooff da jeg mente, at det burde være muligt at give rygere muligheden for en "varm tyrker" og uden medicinske bivirkninger. Derfor udviklede jeg nogle prototyper af Smooff filtrene, som var lavet af træ, og begyndte at teste dem under emhætten i mit køkken," siger stifter af Smooff, Torben Rasmussen.

Smooff filtrene er sidenhen blevet testet dels igennem klinisk evaluering, men også en række danskere har kvittet smøgerne ved hjælp af Smooff. Smooff er et godt alternativ til de mange rygere, der ikke ønsker at anvende medicinske hjælpemidler i deres rygestop eller som har prøvet andre metoder uden held.

Smooff er netop blevet lanceret som webshop, og skal hjælpe danske rygere med at bliver røgfrie.

Om Smooff:
Smooff er et fuldt rygeafvænningsprogram over 28 dage, uden brug af medicin eller nikotinerstatning. Smooff indeholder 4 filtre med forskellige filterstyrker, der sættes på cigaretten ved rygningen. Filtrene anvendes i en fastlagt rækkefølge, hvorved indtagelsen af røg og nikotin trinvis nedsættes. Hvert filter anvendes i 7 dage og efter 28 dage stoppes rygningen. Der tilhører en vejledning der støtter rygeren under rygeafvænningen. Smooff er udarbejdet af virksomheden SmokeQuit ApS. Læs mere på: http://smooff.net


Læs mere her

tags: retten, medicin, virksomhed, Sundhedsstyrelsen, kemi, sprog, bivirkning, nikotin, rygestop,

søndag den 5. juli 2015

Nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse træder i kraft 1. august 2015


Børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren har i dag underskrevet en bekendtgørelse om ikrafttræden af de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp og faglig fordybelse bliver dermed en del af den samlede skoledag for alle elever i folkeskolen fra begyndelsen af det kommende skoleår.Når skolebørnene møder til første skoledag efter sommerferien, bliver lektiehjælp og faglig fordybelse en integreret del af skoledagen. Hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det passer bedst for eleverne på den enkelte skole. Der er nemlig ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer, eller at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne.

Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby har i dag underskrevet en ny bekendtgørelse, så de nye regler kan træde i kraft fra 1. august 2015.

"Ved at gøre lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af skoledagen, kan vi bedre sikre et ordentligt fagligt udbytte. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bruges, så både fagligt stærke elever og fagligt svage elever bliver udfordret, og får den nødvendige tid og hjælp til at lære og forbedre sig fagligt. Jeg vil bruge den kommende tid til at tale med blandt andet skolelederne, kommunerne og lærerne om, hvordan vi sikrer kvaliteten i de ekstra timer og forbedrer samspillet mellem skole og fritidsliv," siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren vil ved skolestart fremlægge en pakke med initiativer i form af blandt andet vejlednings- og informationsmateriale, der skal være med til at sikre, at eleverne opnår et øget fagligt udbytte af faglig fordybelse.

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af den politiske aftale af 13. juni 2013 mellem den daværende regering (S, RV og SF), V, DF og K, hvorefter reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse som en integreret del af den obligatoriske skoledag skal træde i kraft straks efter næste folketingsvalg.

De nye reglers praktiske betydning

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan have forskellig karakter og skal afhængig heraf og efter en konkret vurdering, som skolelederen må foretage, lægges enten som en del af den understøttende undervisning eller som undervisning i fagene. Det har betydning for, om det kun er lærere eller også andet undervisende personale, der kan varetage lektiehjælp og faglig fordybelse.

Hvis der gives eleverne hjemmearbejde eller lektier – dvs. opgaver, der skal gennemføres eller færdiggøres efter skoledagen – har skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp hertil, for eksempel ved en mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. Denne type lektiehjælp vil mest oplagt kunne indgå som del af den understøttende undervisning, hvor også andre end lærere kan undervise.

Øvelser eller opgaver, der ellers ville være blevet givet som hjemmearbejde eller lektier, kan også udføres som fællesaktiviteter. I så fald vil lektiehjælp og faglig fordybelse kunne være en del af undervisningen i fagene.

Skolerne skal også inden for lektiehjælp og faglig fordybelse tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, for eksempel ved inkorporering af fysiske aktiviteter. Faglig fordybelse kan bl.a. være at give eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag, eller tilbyde turboforløb, så eleverne gennem intensive fag- eller opgavespecifikke forløb kan nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Om denne form for aktiviteter skal lægges som en del af undervisningen i fagene eller som understøttende undervisning, afhænger af en konkret vurdering.

Læs mere her

tags: politi, 2013, SF, regering, skolebørn, folkeskole, undervisning, sommerferie,

lørdag den 4. juli 2015

Small is beautiful, Mini-morgenmadsserie fra WMF


Antallet af mennesker, der bor alene, er stigende. Knap 40 procent af alle husstande består af én person, og især antallet af 30–60-årige, der bor alene, vokser markant i disse år. I år 2030 vil husholdninger bestående af 1-2 personer udgøre 70% af alle familier.* Det har WMF taget konsekvensen af og lancerer nu WMF Mini-serien, der er både plads-, ressource- og energibesparende.WMF står i dag bag en række populære morgenmadsserier, alle i tidløst design og til brugervenlige priser. Enkle og stilfulde produkter. Nu udbygger WMF sortimentet med en verdenspremiere: markedets første morgenmadsserie i en mindre størrelse, beregnet til 1-2 personer. Sig godmorgen med WMF Mini.

WMF Mini-serien består af kaffemaskine, el-kedel, blender, toaster og æggekoger. Kaffemaskinen er den første af sin art; den brygger direkte i koppen eller i glaskanden (4 kopper). El-kedlen betjenes ergonomisk med én hånd og rummer 0,8 l. Toasteren tager en enkelt skive brød , æggekogeren 2 æg og den lille smarte bordblender kan lave to glas smoothies. Alt sammen praktisk og hensigtsmæssigt, hvis man bor småt, ikke er mange i husstanden eller bare gerne vil tænke miljørigtigt. En oplagt serie til studerende, singler, par uden børn, pensionister, osv. Energibesparelsen er 38-70% i forhold til de normale størrelser. Stilen er den samme velkendte fra WMF. Flot tidløst design i høj Cromargan kvalitet - blot i mindre størrelser.

Tysk design i højeste kvalitet.
Det tyske brand, WMF, er kendt for innovation, design og høj kvalitet, og det er nemt at forstå, når man ser og oplever WMF produkterne. Cromargan stålet er WMF's varemærke; den højeste stålkvalitet, der findes. WMF Lineo-serien er blevet overøst med designpriser. I over 125 år har WMF produceret kaffemaskiner og er i dag en af verdens førende producenter af kaffemaskiner til professionel brug.

Vejledende priser fra 499,-kr .

For yderligere info: Louise Ballegaard, Sales

Læs mere her

tags: Vejle, husstand, energi, studerende, innovation, miljø, Energibesparelse, miljørigtig, kaffe,

fredag den 3. juli 2015

Eventyrlig kigge-finde-bog


Tolv kongelige alfer hersker over hver sit område. Og hvert år mødes de i venskabssalen for at feste og knytte venskaber, så freden i riget bevares. MEN nu er de tolv nøgler til venskabssalene blevet væk, og alferne har brug for din hjælp til at finde nøglerne.
I Jagten på nøglerne er der skruet helt op for eventyret. Den vrimler med alfer, prinsessekroner, enhjørninger, drager og skatte. På hvert opslag er der en række ting, som skal findes på den fine og detaljerede illustration. (Bagerst i bogen er der oversigt, så utålmodige forældre kan få hjælp til at finde tingene)

"Jeg håber, børnene kan mærke min glæde for eventyret, når de læser bogen. At de vil fordybe sig og nyde bogens univers, som de bliver en del af, når de aktivt skal hjælpe Alferne i bogen med findeopgaver. Og at de også får et lille univers, hvor de selv kan tænke og lege videre i," fortæller Ane Fur Øhrberg, der står bag bogens illustrationer og tekst.
Ane Fur Øhrberg er årgang 1979 og uddannet på kunstskoler, animationskurser og som lærer i sløjd og billedkunst. I dag underviser hun i kreative fag og driver sin egen kreative virksomhed. Hun finder sin inspiration i eventyret og de finurlige fortællinger, samt sine egne børns evne til at hengive sig til fantasien.


Bogen udkommer d. 2. juli 2015


Jagten på nøglerne – En eventyrlig kigge-finde-bog // Ane Fur Øhrberg // TURBINE 2015 //
32 sider // ISBN 978-87-406-037-98 // vejl. pris 249,95

Læs mere her

tags: kunst, virksomhed, prinsesse, kreativ,

torsdag den 2. juli 2015

Gør dit barn trafiksikker i sommerferien


Øvelse gør mester – også i trafikken. Børnene bliver mere sikre trafikanter, når de har gået og cyklet i trafikken med deres forældre. Rådet for Sikker Trafik anbefaler at bruge nogle dage i sommerferien på trafiktræning med dit barn.Til august starter tusindvis af børn i skole for første gang, og de skal klædes på til at kunne klare sig sikkert i trafikken. Men også alle andre børn har brug for at lære, hvordan man skal opføre sig, når man bevæger sig ud på vejene.

Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden alle forældre til at bruge nogle dage i sommerferien med at træne trafik og skolevejen med børnene.

- Børn har brug for selv at gøre sig nogle erfaringer og øve nye ting igen og igen. Det kan ikke læres fra bagsædet af en bil eller ved at kigge i en bog. Børnene skal ud i trafikken med en voksen, der lærer dem at færdes sikkert og giver dem en forståelse af, hvad de skal holde øje med og hvordan de selv skal opføre sig, siger Gitte Aagaard, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Trafikken virker uoverskuelig
Et barn på 5 – 7 år kan ikke overskue trafikken på samme måde som en voksen. Barnet vil typisk opleve trafikken som uoverskuelig, hurtig, farlig og voldsom. Barnet kan også have svært ved at aflæse trafikken og vurdere, hvornår der er et "hul i trafikken" til at komme over vejen.

Derfor er det vigtigt, at forældre går eller cykler med deres børn i trafikken og taler om, hvad de oplever. Hvor er det godt at gå over vejen og hvorfor Hvad skal man kigge efter og hvorfor skal man være ekstra opmærksom, hvis en bil eller lastbil bakker.

Det er individuelt, hvornår børn kan håndtere forskellige situationer i trafikken. Hvad kan en fire-årig i trafikken Og kan en syv-årig cykle alene i skole
Få svarene her eller på www.sikkertrafik.dk

Hvad, hvordan, hvornår
Når dit barn skal færdes alene og for eksempel gå til og fra skole, er det vigtigt, at du vælger den mest sikre rute, som barnet skal gå. En sikker skolevej er ikke nødvendigvis den korteste og dermed hurtigste. Det kan i stedet være en rute, der er lidt længere, men hvor I kan komme over vejen ved et fodgængerfelt eller under vejen ved en gangtunnel. Planlæg turen efter hvor I skal krydse vejen færrest gange.

Gå ruten med dit barn og tal sammen om, hvor man må gå og hvor man må krydse vejen og hvor man ikke må gå. Prøv at se trafikken med dit barns øjne.

Børn bliver nemt overset:
Børn på 5 – 7 år er fysiske små og lettere at overse. De har heller ikke det samme udsyn som en voksen. Lær barnet at det skal krydse vejen et sted, hvor det har godt udsyn og hvor andre trafikanter kan se barnet.

Børn er spontane:
Små børn kan blive distraheret, hvis de ser noget interessant og glemme alt om regler og aftaler. Lær barnet at det er vigtigt at holde øje med trafikken hele tiden, også mens man krydser vejen.

Børn i flok:
Når flere børn færdes sammen, så bliver de nemt optaget af, hvad der sker i gruppen og kan glemme at se sig for i trafikken. Fortæl dit barn, at når man færdes med andre skal man være ekstra opmærksom på trafikken.

Svært at bedømme afstand og fart:
Når man er lille, så kan det være svært at bedømme, hvor hurtigt en bil kører og om man kan nå over vejen. Tag jer god tid og træn det igen og igen. Barnet har brug for i ro og mag at kunne betragte trafikken og kigge til begge sider inden det beslutter sig for, om der er fri bane.

Børn forstår ikke altid voksensprog:
Ord som "lyssignal, fodgængerfelt, venstre og højre" kan være abstrakte begreber for et barn. Sig i stedet for højre og venstre, at de skal kigge sig godt for "til begge sider". Vær konkrete og prøv det af i praksis, så barnet både kan høre og se, hvad du mener.

Børn oplever egocentrisk:
Små børn har svært ved at sætte sig ind i andre trafikanters situation, og de stoler ofte på, at de voksne overholder reglerne. Lær dit barn, at det altid skal passe på trafikken og ikke stole blindt på andre trafikanter.

Kom væk når der bakkes:
Lær dit barn, at de ikke må være bag ved biler eller lastbiler, der bakker. Vis dem hvordan baklyset ser ud på en bil, og lad dem høre biplyden fra en lastbil, der bakker. Forklar dem at signalet betyder, at de skal flytte sig, hvis de står bag bilen eller lastbilen.

Her finder du gode råd til hvordan I kan trafiktræne.

Fem gode råd til de nye skolebørns forældre:
1. Vælg den sikreste rute til skolen – ikke nødvendigvis den korteste
2. Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne
3. Husk cykelhjelmen og lær dit barn at give tegn i trafikken
4. Er du i bil så vælg evt. en ugentlig gå- eller cykeldag
5. Husk at børnene kopierer dine vaner i trafikken
(Kilde: Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden).

Læs mere her

tags: lastbil, bilen, trafikken, skolebørn, sprog, sommerferie,

onsdag den 1. juli 2015

Børnene fejrer Øresundsbrons 15 år


En tegnekonkurrence i form af et tegnehæfte, der er en dansk-svensk ordbog, og farveblyanter, der kan plantes ud. På Øresundsbrons 15-års dag den 1. juli er der fokus på børnene.Den 1. juli er det 15 år siden at Øresundsbron åbnede. Siden da har broen og den region, den er med til at bygge op, gennemgået en fantastisk udvikling.

19.000 biler kører over hver dag. For danskere og svenskere har broen betydet nye muligheder for at bo og arbejde på den anden side af Øresund. 330.000 husholdninger har BroPas, som er Øresundsbrons aftale for fritidskunder, og fritidstrafikken vokser stadig.

Når det nu er på tide at fejre de 15 år, vælger Øresundsbron at rette blikket fremad.

- Det er de danske og svenske børn, som er regionens fremtid, og det er dem, der skal tage integrationen videre. Så vi vil fejre det sammen med de børn, der kører over broen i bil den 1. juli. Vi arrangerer en konkurrence, hvor de kan vinde flotte præmier med deres familier. Samtidig vil vi gerne inspirere dem til at lære sig hinandens sprog, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsbron arrangerer derfor en tegnekonkurrence, udformet som en dansk-svensk ordbog for børn. Svenskere kan vinde et ophold på Lalandia, og danskerne et ophold i Astrid Lindgrens Verden.

Ordbogen vil blive delt ud i betalingsanlægget til børnefamilier, der kører over broen den 1. juli klokken 10.30-14.00. Med ordbogen følger også farveblyanter.

- Blyanterne kan bruges til at tegne med, og når man har brugt dem, kan de plantes i jorden. Så bliver de til blomster eller tomater eller noget andet. Vi synes det er inspirerende og at det viser god omtanke for miljøet, siger Nina Thestrup Wulff, Head of Brand hos Øresundsbron.

Læs Fokus Øresunds specialnummer om Øresundsbron 15 år
www.fokusoresund.com

For flere facts, se brochuren "Øresundsbron og regionen 15 år"
http://dk.oresundsbron.com/page/1077

Læs mere her

tags: direktør, Øresund, trafikken, jorden, sprog, konkurrence, miljø, tomater,