tirsdag den 30. juni 2015

Skoleelever kan nu køre gratis med Arrivas tog


Med skoleårets begyndelse bliver ordningen med gratis buskørsel for skoleeleverne i Tønder Kommune udvidet til også at omfatte Arrivas togI samarbejde med Arriva Tog og Sydtrafik har Tønder Kommune indgået en ny aftale, som sikrer, at alle skoleelever i Tønder Kommune kan køre gratis med både tog og bus inden for kommunens grænser. Ikke kun til og fra skole, men også i fritiden til alle andre formål.

Fra skoleåret 2014/2015 fik eleverne mulighed for at køre gratis med bus, og borgmester Laurids Rudebeck glæder sig over, at ordningen fra det kommende skoleår udvides til Arrivas tog.

- Vi har hele tiden haft et ønske om også at få gratis togkørsel med i tilbuddet, så skoleeleverne kan benytte begge transportformer, når de skal rundt i kommunen. I kraft af samarbejdet med Arriva og Sydtrafik er det nu lykkedes. Det er meget glædeligt, for det giver børnene og de unge endnu bedre vilkår både i forhold til skole og fritidsaktiviteter, siger borgmesteren.

Ordningen, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen, omfatter alle skolesøgende børn i 0.-10. klasse både på de kommunale skoler og de private skoler.

Der er tale om en forsøgsordning for skoleåret 2015/2016, og der vil senere blive foretaget en undersøgelse af, hvor meget ordningen benyttes.

Arriva ser frem til at betjene flere skoleelever også i fritiden. Salgschef Winnie Højer udtaler:

- Med dette tiltag kan vi som lokal operatør være med til at få hverdag, fritid og transport til at hænge sammen for kommunens unge borgere, og det vil vi rigtig gerne. Og så ser vi frem til at få endnu flere børn og unge til at benytte sig af kollektiv transport, for gode vaner i voksenlivet etableres jo gerne fra barnsben. Så vi synes, det er skønt at kunne byde velkommen til endnu flere passagerer i vores tog.

Også hos Sydtrafik er der tilfredshed med aftalen.

- For Sydtrafik er der tale om udvidelse af ordningen med gratis skolekort. Det er en utrolig god mulighed for de unge i Tønder Kommune, at de nu også kan tage med toget på et gratis skolekort siger kunde- og markedschef Britta Vang Mikkelsen.

Buskort også gyldige til toget
De fleste børn har fået udleveret et buskort for 2015/2016 før skoleferien. Kortene er trykt og udleveret, inden den nye aftale blev indgået. Derfor står der på kortet, at det ikke kan benyttes i toget og i X-bus. Der bliver ikke udstedt nye buskort nu, men kortene er gyldige i Arrivas tog fra skoleårets start den 10. august, selv om der står noget andet. Skolekortene kan derimod ikke benyttes i X-bussen.

Børn, som bor i Tønder Kommune, men går i skole uden for kommunen, vil få udleveret buskortet på første skoledag. Buskortet gælder dog kun til kørsel inden for kommunen. Hvis kortet ikke udleveres automatisk, kan det bestilles på Tønder Kommunes hjemmeside på www.toender.dk.

Elever på efterskoler både i Tønder Kommune og uden for kommunen skal selv bestille buskort på kommunens hjemmeside.

Mister man sit buskort, skal man henvende sig på skolen for at bestille et nyt. Det koster i så fald 50 kr.

På kommunens hjemmeside kan man finde køreplaner og kort over busruter fordelt på skoledistrikter. Køreplaner mm. kan også findes på de enkelte skoledistrikters hjemmesider. Spørgsmål om ordningen kan rettes til den enkelte skole.

Læs mere her

tags: borgmester, 2016, Tønder, Arriva, 2014, efterskole,

Velkommen til Karen Ellemann


Der er mange vigtige områder at tage fat på for den nyudnævnte social- og indenrigsministerSocialt Lederforum ønsker Karen Ellemann tillykke med embedet som social- og indenrigsminister! Vi ser frem til det kommende samarbejde!

Vi har tidligere haft et godt og tæt samarbejde med Karen Ellemann om vigtige socialpolitiske emner og forventer at dette vil fortsætte fremover!

Det er en formuleret målsætning for Socialt Lederforum at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske- og den socialpædagogiske dagsorden sættes i Danmark. Samt når talen specifikt drejer sig om offentlig ledelse. Vi stiller derfor fortsat gerne foreningens store viden og ekspertise til rådighed for den siddende minister.

Hos Socialt Lederforum håber vi, at den nyudnævnte minister, når hun trækker i arbejdstøjet, vil prioritere forholdene for handicappede. Det ligger lige for at nævne udviklingen vedrørende pædagogisk ledsagelse på ferier og til fritidsaktiviteter som et akut område at tage fat på, eftersom den forrige socialminister ikke fik håndteret dette problem tilfredsstillende.

Et andet vigtigt emne er den meget forskellige behandling af handicappede fra kommune til kommune i Danmark. Dette udgør et alvorligt problem i forhold til den enkelte handicappedes retssikkerhed, da handicappede ikke nødvendigvis bare kan flytte til en anden kommune. Set i det lys er vi i Socialt Lederforum særligt glade for at Social- og Indenrigsministeriet nu lægges sammen - idet vi tillader os at tro på en særlig synergieffekt, når Karen Ellemann fremover både er minister for de handicappede og for kommunerne!

Vi forventer naturligvis også at ministeren holder et vågent øje med den nyudnævnte beskæftigelsesminister, der for få måneder siden foreslog at førtidspensionister skulle have omkring 4000
kr. mindre om måneden. Som et incitament til at komme i arbejde vel at mærke. Fortæl ham på en pæn, og gerne pædagogisk måde, at man ikke kan få spastikere med multible funktionsnedsættelser, alvorligt udviklingshæmmede og andre svært handicappede ind på arbejdsmarkedet ved at fjerne deres økonomiske eksistensgrundlag.

Endnu engang velkommen!

Med venlig hilsen
Bo Mollerup
Direktør
Socialt Lederforum

Læs mere her

tags: Danmark, politi, økonomi, retssikkerhed, førtidspension, arbejdsmarked, beskæftigelsesminister, socialminister, beskæftigelse, handicap,

søndag den 28. juni 2015

Rekordmange tilmeldt Store Badedag i Hornbæk


Over 300 hornbækkere er klar til at gå i vandet på fredag kl. 17 og skyde badesæsonen i gang i den nordsjællandske badeby. Alle er velkomne.Med over 300 tilmeldte alene på Facebook-begivenheden 'Den Store Badedag i Hornbæk' ser alt ud til at rekorden fra 2014 på 735 friske badedyr bliver slået med flere længder. For der var 'kun' cirka 230 tilmeldte sidste år.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage – bare mød op. Du må meget gerne tilmelde dig på Facebook her

Arrangørerne håber da også, at solen vil skinne på Hornbæk Strand på fredag den 26. juni kl. 15-17, hvor Store Badedag løber af stablen. Kl. 15 åbner et lille strandmarked på Hornbæk Strand ved SunSpot og kl. 17 overlader vinterbaderne officielt havet til sommerbaderne.

På strandmarkedet kan man som altid møde Bichoy Tadros som vil stå klar med både noget at spise og noget at drikke. Bichoy er forpagteren af strandens iskiosk. Han er oprindeligt fra Ægypten, og han søgte om lov til at overtage iskiosken, fordi den omgivet af sol, sand og hav mindede ham om sit hjemland. Bichoy er altid klar med et smil og god service, og af samme grund modtog han tidligere på året Hornbæks Turistpris 2015, som uddeles af Hornbæk Turistforening.

Rexwine ved Carsten Rex, der i foråret slog dørene op til den skønneste, lille vinbutik og gårdhave i Hornbæks hovedgade bag det tidligere Nordea – nu Paradis Is, vil og gerne gøre dagen til noget særligt. Han vil fra sin egen bod servere gratis smagsprøver på en række af de vine, som han selv importerer fra udvalgte vingårde i Europa.

Bibliotekets Turistinformation rykker fredag også ned på stranden og vil stå klar med information om alt det, der kommer til at ske i Hornbæk, denne sommer. Det bliver efter alt at dømme den mest aktivitetsrige højsæson i mands minde. Hornbæk har for alvor sagt farvel til krisen! Turistforeningen vil desuden have premiere på den nye 'I love Hornbæk'-t-shirt med Turistforeningens nye logo. Det vil være muligt at købe t-shirten fra på fredag i Turistinformationen. Turistinformationen vil også uddele visitkort fra Il Vero Siciliano, den nye italienske restaurant på Øresundsvej, som ved fremvisning af visitkortet vil give rabat på pizzaslices.

De mange deltagere vil også få mulighed for at lære de unge iværksættere bag byens nye digitale telefonbog 'Citybook Hornbæk' bedre at kende. De unge iværksættere Frederik Lindberg og Jonathan Rantzau vil arrangere en lounge, hvor de vil fortælle om deres tiltag, hvor man finder både kalender og kontaktinfo m.m. på stort set alt i Hornbæk.

Og sidst men ikke mindst vil træner Lotte Søjborg fra træningscentret Your Healthy Life, som har forvandlet adskillige Hornbæk-kvinders figur og formkurve, give en gratis omgang cross fit-inspireret træning til alle, der har lyst til at være med.

Vi skal naturligvis ikke glemme, at Hornbæk Vinterbaderlaugs eget kor synger kl. 16.45 og den officielle badesæson går i gang kl. 17.

Store Badedag er arrangeret af frivillige i Hornbæk på vegne af Hornbæk Turistforening. Jeg vil anbefale alle at melde sig ind i denne lille forening, som med flere medlemmer ville kunne gøre endnu mere for turismen i byen.

tags: Europa, restaurant, Nordea, Facebook, Øresund, vingår, 2014,

lørdag den 27. juni 2015

FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark


Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger.
• 1.2 millioner fædre modtager ikke offentlige skrivelser om deres børn
• 95% af fædrene der oplever offentlig administration på familieområdet oplever diskrimination
• 3 gange flere mænd end kvinder begår selvmord
• Nationale familieundersøgelser som bruges ved lovændringer baseres på kvindelige besvarelser
• Færre børn har I dag bopæl hos fædre end i 1980 i skilsmissefamilier pga. diskrimination i lovgivning og praksis - ikke pga. vilje
• Fædre der gerne vil have barsel eller familieorlov står i praksis uden rettigheder

FN vurderer hver 4. år menneskerettighederne i Danmark og det er første år at børn og fædre er i fokus via Foreningen Far med opdeling i følgende menneskerettighedstemaer.

• Tema 1: Offentlig informering
• Tema 2: Barsel og familiegrupper
• Tema 3: Diskrimination af ligeværdige og moderne familier
• Tema 4: Offentlig sagsbehandling i børnesager
• Tema 5: Børns rettigheder til biologiske forældre
• Tema 6: Vold mod mænd
• Tema 7: Forskning, finansiel støtte og statistik

Foreningen Far vurderer, at der i Danmark dagligt sker overtrædelse af FN børnekonventionen artikel 2 og 3. FN verdensdeklarationen for menneskerettigheder artikel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 22 og 30, som anført også i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 and 17. Foreningen Far bemærker at børn og forældre til tider oplever at Danmark overtræder FN Tortur konventionen artikel 1. Situationen er kritisk og har været alvorlig i mange år uden at ansvarlige offentlige ledere har handlet på åbenlyse brud på menneskerettighederne.

TEMA 1: Offentlig Informering
I Danmark modtager 1.2 millioner fædre ikke offentlig information om deres egne børn på grund af forældet familie lovgivning. Institut for menneskerettigheder har for nyligt bekræftet forholdet i forhold til kommunerne, men det er et alment problem i al offentlig informering f.eks. ligeledes på hospitalerne. Foreningen Far gav Ministerierne besked om forholdet i 2012, men der er fortsat intet sket. Nogle forældre ved det ikke, andre er ligeglade, nogle bliver meget irriteret, andre vrede eller rigtig kede af det. Det mest almindelige problem er at skrivelser ikke bliver sendt til begge forældre ved fødslen, børnehave, skole og offentlige børn sager.

Anbefaling
1. Det anbefales at dansk familielovgivning sikrer at begge forældre altid modtager skrivelser om deres børn medmindre forældrene fravælger det.
2. Det anbefales at der sendes skrivelse til alle forældre for bekræftelse af om de ønsker og skal modtage skrivelser om deres barn, da daten ikke findes i dag.
3. Det anbefales at alle oplysninger sendes automatisk til begge forældre via cpr registrering for barnet, medmindre andet er ønsket af forældrene, da der sker fejl ved manuelle processer.

TEMA 2: Barsel og familiegrupper
I Danmark afholder fædrene 7-8% af den samlede barsel, mens tallet er ca. 25% i Sverige og Norge samt ca. 33% på Island. Danske fædre må på grund af manglende rettigheder ofte selv betale barsel, tage ferie eller arbejde hjemmefra for at få barsel og optræder dermed ikke altid i barselsstatistikken. Hvis en far ønsker del af den fælles barselsperiode, men moren ikke ønsker at dele står far og barn reelt uden rettigheder i praksis. Bor forældrene ikke sammen eller anmoder mor om samlivets ophør vil moren modtage alle barsels dagpengene og faren vil ikke få tildelt barselssamvær fra det offentlige.

Anbefaling
4. Det anbefales at barselsorloven som minimum fordeles med 3 måneder til hver forælder med resten som fælles barsel, medmindre en forælder selv ønsker at overfører rettigheden til anden forælder.
5. Det anbefales at barselsdagpengene fordeles med 3 måneder til hver forælder med resten som fælles barsel, medmindre en forælder selv ønsker at overfører rettigheden til anden forælder.
6. Det anbefales at alle kommuner ved lov skal sikre familiegrupper for alle børn og forældre.

TEMA 3: Diskrimination af børn i ligeværdige og moderne familier
I Danmark bor mere end 33% af alle børn i dag ikke sammen med både far og mor og vi har skilsmisser raten på ca. 43%. Familielovgivningen er stadig baseret på gamle familieformer og samme grundsubstans som i 1900 tallet, hvor formålet på fornuftig vis var at beskytte kvinderne. Familielovgivningen skal i dag beskytte alle børn, hele familien og alle familier i Danmark. Hvis to forældre positivt vælger ikke at leve sammen eller aldrig har levet sammen kræver det offentlige selvom forældrene lever ligeværdigt og samarbejder positivt, at forældrene vælger hvem som er bopælsforælder med alle juridiske rettigheder i praksis og tildeling af sociale ydelser for barnet, men den anden forælder i praksis står uden rettigheder. Dette giver større eller mindre konflikter på tidspunktet for opsplitning hos ligeværdige forældre og bringer til tider børn i direkte fare på grund af lovhindringen kombineret med offentlig diskrimination af børn og fædre, hvor færre børn i dag har bopæl hos fædre end i 1980 i familier der ikke bor sammen. Det skyldes ikke forældrenes frie valg eller manglende vilje, men at sagerne ofte behandles af det offentlige. Barnet skal samtidig opholde sig mindst 7 af 14 dage hos bopælsforælderen uden af forældrene har et frit valg til at fordele barnets samvær som det er bedst for barnet eller i perioder ønsker at ændre barnets samvær, hvis bopælsforælderen er ramt af eksempelvis længerevarende sygdom som kræftbehandling, stress eller udflytning og udstationeringer på arbejdet. Der vil være tale om social bedrageri såfremt forældrene selv vælger ophold hos samværsforælderen mere end 7 dage i positivt samarbejde med fornuftige årsager for barnet.

Anbefaling
7. Det anbefales at forældre i alle familieformer kan lave deres egen aftale.
8. Det anbefales at forældre i alle familieformer kan beslutte hvordan de fordeler barnets økonomi og samværsdage.
9. Det anbefales at børn og familier i alle familieformer behandles lige i loven og at forældremyndighed og bopælsbegrebet afskaffes, så der positivt kan træffes individuelle og konkrete løsninger som er bedst for barnet.

TEMA 4: Offentlig sagsbehandling i børnesager
Den offentlige sagsbehandling i børnesager, familie og social sager i Danmark involver markant for mange offentlige enheder og personer. Sagerne håndteres ofte af op til 10 forskellige offentlige enheder og til tider af op til 50 forskellige personer, hvilket resulterer i øget sagsbehandlingstid, tab af viden og menneskelige fejl pga. skift af hænder. Dette er et almindeligt kendt ledelsesproblem i menneskelige processer. Det offentlige taber simpelthen børn og borgere i et for kompleks offentligt system. Det koster samtidig forældre optil 500.000 kroner at føre en nødvendigt børnesag, mens den anden forælder kan have fri proces. Derudover benyttes ca. 20 standard metoder af familieretsadvokater kønsspecifikt pga. forældet lovgivning og diskrimination, til at gode fædre mister bopæl, får mindre samvær eller helt ryger ud af barnets liv. Den offentlige forvaltning i selv klare sager med 10-100 formelle fejl finder, indrømmer eller ændrer ikke egne fejl i de offentlige sager. Især børn og fædre, men også mødre, oplever derfor krænkelse af menneskerettighederne som en tortur lignende situationen.

Anbefaling
10. Det anbefales at skabe et langt mere simpel offentligt familiesystem baseret på 3 valg for alle familier.
A) Alle forældre kan lave deres egen positive aftale uanset familie form.
B) Alle forældre tilbydes kommunal rådgivning og mægling i familiecentre ved uenighed.
C) Alle forældre kan ved fortsat uenighed eller ved bekymring for barnet anmode en børnesagkyndig familiemyndighed med retslig kompetence om at træffe afgørelse.
11. Det anbefales at lukke Statsforvaltning for at spare sagsbehandlingstid og øge kvaliteten.
12. Det anbefales at Ankestyrelsen alene får en kvalitetskontrollerende funktion i forhold til den offentlige sagsbehandling og ikke træffer afgørelser.
13. Det anbefales at alle forældre får fri proces i børnesager eller at begge forældre har fri proces hvis den ene forælder har for at forhindre misbrug og store omkostninger for den anden forælder.
14. Det anbefales at indføre et nyt system for kvalitetskontrol af advokatetik og systematisk misbrug af familielovgivning og praksis i forhold til advokater.

TEMA 5: Børns rettigheder til begge biologiske forældre
Ikke alle børn og fædre i Danmark får anerkendt forældreskabet, selvom DNA-teknologi er til rådighed som bevis. Børn og fædre finder derudover i dag hinanden på de sociale medier eller sandheden om den virkelige biologiske far kommer frem ved skilsmisser med mulighed for at kontrollere det med dna. Børn og fædre har ikke juridisk ret til anerkendelse af forældreskabet efter 6 måneder, fordi børneloven præciserer at barnets forælder er den biologiske mor, registreret ægtemand, samboende partner eller medmor. Den biologiske far er ikke anerkendt– eller en med far – I lovgivningen på trods af dna. Sociale medier og høje skilsmisserater. Den biologiske far genkendes som udgangspunkt ikke efter 6 måned fædre som finder ud af at barnet ikke er deres efter 6 måneder skal som udgangspunkt betale arv og evt. børnebidrag for barnet.

Anbefaling
15. Det anbefales at barnets forældre som udgangspunkt er biologiske far og mor i lovgivningen.
16. Det anbefales at 6 måneders grænsen for dna prøvelse fjernes, så barnet altid har mulighed for at få registreret sine biologiske forældre.
17. Det anbefales at medmor og medfar har samme rettigheder i lovgivningen.

TEMA 6: Vold mod mænd
Vold mod kvinde har af historiske årsager været i fokus, men i dagens ligeværdige samfund, er vold mod mænd på samme vis vigtigt, selv om det har andre former. Foreningen Far oplever på dagligt basis sager, hvor mænd og fædre oplever det, vi betegner som offentlig, psykologisk, økonomisk, fysisk og seksuel vold. På trods af dette har det offentlige næsten ingen tilbud har til at hjælpe, beskytte eller økonomisk støtte mænd. Derudover laver der ikke ordentlig forskning. Der er i familielovgivningen lavet vejledninger som præciserer at skyldsspørgsmålet ikke har betydning i børnesager ved konflikt mellem forældre, hvorved fundamental retssikkerhed er sat ud af kraft i forhold til børn og fædre pga. kønsdiskriminationen som sker samtidigt. Det betaler sig ganske enkelt kønsspecifikt at skabe konflikt og fortælle usandheder i børnesager, hvilket bringer børnenes positive opvækst i fare. Situationen opleves for børn og fædre som en tortur lignende situation. Vold er vold og problemstillingen er nok bedst illustreret med en lille video https://www.youtube.com/watch v=u3PgH86OyEM

Anbefaling
18. Det anbefales at sikre ligestilling i familielovgivningen og praksis for alle børn og forældre, også relateret til vold.
19. Det anbefales at sikre samme rådgivning og støtte til mænd og kvinde, der har været udsat for vold.
20. Det anbefales at der i dansk lovgivning sikres krisecentre til mænd i lighed med krisecentre til kvinder i dansk lovgivning, herunder frivillig rådgivning og assistance af Foreningen Far eller lignende steder, som for mange mænd er det eneste sted de kan tage hen for en snak.
21. Det anbefales at fjerne klausulen i "Vejledning om samvær §14.1.1.2" om, at skyldsspørgsmålet ikke er gældende i børnesager.

TEMA 7: Forskning, finansiering og statistik
En analyse af sociale midler tildelt af Socialministeriet har dokumenteret, at 4 gange flere midler gives til støtte af kvinder i krise i Danmark, selv om 3 gange flere mænd begår selvmord. Det statslige socialforskningsinstitut (SFI) har dokumenteret brugt morens svar til familien forskning, selv om dette ikke er blevet oplyst til offentligheden, pressen eller danske politikere, selv om forskningen er blevet brugt af ministerierne. Socialforskningsinstituttet har ikke sendt undersøgelser til fædre, ikke interviewet fædrene, eller oplyser de ikke har været i stand til at finde fædre selvom forskningen præsenteres som familie forskning for børn. Flere offentlige myndigheder er anmodet om statistik over beslutninger i børnesager baseret på sagstype, afgørelse og køn, men fremkommer ikke med relevant statistik, hvorved selv indlysende diskrimination ikke kan påvises i Danmark.

Anbefaling
22. Det anbefales at der sikres ligestilling for mænd og kvinder i familielovgivningen og samme finansiering.
23. Det anbefales at der sikres samme forskning eller klar præcisering af kønsspecifikke forskningsresultater fra statslige forskningsinstitutioner og at forskningen kun anvendes af ministerierne ved lovændringer, hvis der er tale om repræsentativ forskning.
24. Det anbefales at der sikres ordentlig statistik over alle afgørelser i børnesager relateret til dato, sags type, afgørelse, køn og organisation samt afdeling for at forebygge diskrimination ved sammenligning med anden offentlig forvaltning og den samfundsmæssige udvikling.

Foreningen Far rejser i forbindelse med FN rapporten den skarpest mulige kritik af den offentlige ledelse i ministerier og styrelser, som på trods af åbenlyse menneskeretslige krænkelser og samfundsudviklingen for børn og forældre med mere ligeværdighed, ikke har frembragt den virkelighed som kan ramme alle børn og forældre i Danmark. Foreningen Far kan ikke sige hvem det rammer. Børnene og forældrene ved det ofte først når det er for sent.

Foreningen Far samarbejder med 25 fædre organisationer i 18 lande, som har modtaget den danske rapport for overvejelse om indlevering af tilsvarende rapporter til FN. Internationale forskere og eksperter i Europa, USA og Australien har ligeledes modtaget rapporten. Der er tale om en international udfordring i mange vestlige lande, hvor Danmark sammen med det øvrige Norden kan gå forrest og skabe verdens bedste og mest moderne familie lovgivning og praksis. Det vil have betydning for bæredygtig vækst, beskæftigelsen, de sociale udgifter, folkesundheden samt livskvaliteten for børn og borgere.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

Læs mere her

tags: USA, selvmord, hospital, Danmark, Sverige, Norge, Europa, interview, FN, politi, Vejle, økonomi, EM, bedrageri, lovgivning, tortur, Island, SF, 2012, retssikkerhed, penge, omkostninger, teknologi, Australien, stress, skilsmisse, børnehave, livskvalitet, psykologi, organisation, beskæftigelse, forskningsresultat, Forskning, DNA, kaffe, sygdom,

fredag den 26. juni 2015

Når en pedal gokart står øverst på ønskesedlen


Hvad skal man gå efter, når det er en pedal gokart der står øverst på ønskesedlen Vi giver vores bud her.På et tidspunkt kan der meget vel komme til at stå gokart øverst på ønskesedlen. Det er ikke svært at forstå, for hvem vil ikke elske at drøne rundt i sin helt egen sportsbil. Men hvad skal man gå efter

Man skal ligge vægt på følgende 3 ting, når man ser på gokarts:

Konstruktion: Det er vigtigt at kigge efter en gokart med en robust konstruktion. En gokart skal bruges, og den skal kunne holde til noget. Kig derfor efter en gokart med en robust stålkonstruktion og gerne slagfast pulverlakering, som beskytter gokarten ekstra godt. En kofanger er også en rigtig god ide.

Køreglæde: Det altafgørende er selve køreglæden. Det kender vi fra os selv, når vi ser på bil og det er heller ikke anderledes med en gokart. Her spiller vægt og smidighed ind i billedet. Gokarten skal være let og smidig, og ikke som en tung kassevogn. Det man skal kigge efter er kuglelejer. Hjulene skal være udstyret med kuglelejer, og det er ekstra godt hvis også krank og pedaler er udstyret me kuglelejer. Friløbsautomatik er ligeledes af stor betydning for køreglæden.

Sikkerhed: Sikkerhed ved legetøj er altid en vigtig ting af kigge på. Kig efter lavt tyngdepunkt og spoiler. En gokart med lavt tyngdepunkt, gør muligheden for at vælte meget lille. Samtidig er friløbsautomatik med til at sikre at hænder bliver på rettet, og ikke kommer i nærheden af hjulene.

Vi anbefaler 2 gokarts fra Puky som sætter stor fokus på kvalitet og sikkerhed, men stadig kan fås til en fornuftigt pris.

Puky gokart F20: Gokarten til dit 3 årige barn eller en kropshøjde på 95 cm.

Puky gokart F550: Gokarten til dit 4 årige barn eller en kropshøjde på 105 cm.

Læs mere her

torsdag den 25. juni 2015

Har begge forældre ret til ferie med barnet


Mange deleforældre har et gnidningsløst samarbejde om børnene og finder selv ud af, hvordan samværet i sommerferien skal fordeles, men der er også tilfælde, hvor samarbejdet er gået i hårknude. Læs hvordan reglerne er, når det gælder ferie og find ud af, hvad du skal være opmærksom på.Bopælsforælderen har ret til at holde ferie med barnet

Når et par går fra hinanden, anses den forælder, barnet har adresse hos for bopælsforælder, og den anden forælder bliver tilsvarende samværsforælder. Det gælder også, selvom man som forældre har en samværsordning, hvor man ser barnet lige meget. Er forældrene uenige om bopælen, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen, som videresender sagen til retten, hvis parterne ikke kan nå til enighed med Statsforvaltningens hjælp.

Når det gælder ferie, har bopælsforælderen ret til at holde ferie med barnet, men det skal varsles til samværsforælderen med et rimeligt varsel. Med mindre andet er aftalt, har samværsforælderen som udgangspunkt ikke ret til samvær, udover dét der følger af samværsaftalen, hvilket eksempelvis kan være hver anden weekend.

- Når man laver en samværsaftale, råder vi derfor altid til, at man laver en aftale, der tager særligt hensyn til ferieperioderne. En sådan aftale bør være nedskrevet, og vi anbefaler altid, at man sikrer sig, at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten, da det ellers kan trække ud med en afgørelse, hvis den ene forælder ikke overholder sin del af aftalen, siger advokat Signe Brodtkorb fra ADVODAN.

En skriftlig samværsaftale udarbejdet af forældrene selv, er lige så gyldig som en afgørelse om samvær truffet af Statsforvaltningen. Det afgørende er dog, at den indeholder de nødvendige aftaler, og at den kan fuldbyrdes. Derfor er det en god ide at få en advokat til at gennemgå aftalen. Aftalen bør være specifik og tage stilling til, hvilken dag og hvilket tidspunkt feriesamværet starter og slutter, og hvem der skal hente og bringe barnet.


Må man tage barnet med ud af landet

Ét er ferie i Danmark, noget andet er udlandsferie. Her er omdrejningspunktet forældremyndigheden. Hvis parret har fælles forældremyndighed, kan begge forældre tage barnet med til udlandet, uden at det kræver den anden forælders samtykke.

- Her gælder dog fortsat, at med mindre der foreligger en aftale om ferie, har samværsforælderen ikke ret til samvær udover det allerede aftalte, så hvis man en 10-4-ordning, vil der altså kun kunne blive tale om kortere udlandsture for samværsforælderens vedkommende, forklarer Signe Brodtkorb.

Hvis bopælsforælderen har den fulde forældremyndighed, gælder samværet for samværsforælderen som udgangspunkt kun i Danmark og de nordiske lande, med mindre man som forældre bliver enige om noget andet. Kan forældrene ikke blive enige, kan Statsforvaltningen anmodes om at tage stilling til, hvorvidt barnet må tages med til udlandet under samværet.


Tre gode råd, når I skal enes om en samværsaftale

Signe Brodtkorb fra ADVODAN har tre gode råd til deleforældre, der skal enes om en samværsaftale.

• Husk at barnet er den vigtigste aktør, og at det til hver en tid bør handle mere om at sikre barnet en god ferie end om at få mest muligt samvær
• Sørg for at lave en nedskrevet aftale og gerne en, der gælder fremadrettet, så I ikke skal tage stilling til fordeling af ferie hvert eneste år
• Sørg for at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten

Hvis I ikke selv kan blive enige om en samværsaftale, kan Statsforvaltningen inddrages.


Læs mere her

tags: Danmark, retten, udland, sommerferie,

Tourens eneste etapeløb afvikles i Assens Kommune


Assens går helt andre veje end de øvrige 9 værtsbyer i TV2 på Tour, og arrangerer et etapeløb, der over 2 dage kommer vidt omkring på kommunens snoede og kuperede veje- I Assens Kommune egner terrænet sig rigtig godt både til afslappede cykelture ud i det blå og til cykelløb. Det vil vi gerne vise frem, og da vi fik tilbudt at være vært for TV2 på Tour i 3 dage i stede for 2 dage var valget nemt. Vi ville selvfølgelig have et langt løb over to dage, der kommer rundt til store dele af vores smukke kommune, siger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

De to etaper er på henholdsvis 120 og 106 km. Der bliver sørget godt for deltagerne med godt opmærkede ruter med mange poster og frivillige til at vise retningen. Rytterne bliver fulgt af MC Marshalls, følgebiler og fejeblade, så der er lagt op til en god oplevelse på vejene.

Assens Kommune arrangerer etapeløbet i samarbejde med klubberne Multi Motion Assens og Cykel Motion Højfyn.

- Vi arrangerede et tilsvarende etapeløb i 2013, og der fik vi meget ros for planlægning og arrangement, så vi ved, at det betyder noget, at der er styr på tingene, og at vi kræser lidt ekstra for rytterne, siger Per Isaksen fra Cykel Motion Højfyn. Når rytterne er landet i mål, serverer vi en lækker gang pastasalat og er der mod på mere cykling, så kan touren ses på den store fladskærm på pladsen. Vi passer selvfølgelig rigtig godt på cyklerne i vores overvågede cykelparkering, så deltagerne kan slappe af og nyde festen, fortsætter han.

På begge etaper køres der efter den gule trøje både i herre-, dame- og juniorklassen. Der er mulighed for at samle point til den prikkede bjergtrøje, og så er der selvfølgelig præmier til de hurtigste i hver klasse.

Etapeløbet er en del af TV2 på Tour i Assens den 10. til den12. juli.

Programmet omfatter også et gadecykelløb i Assens by, mountainbikeskole i Trunderupskoven i Haarby, Kids Race - Danmarks sjoveste børnecykelløb, og en lang række andre aktiviteter for børn. Hele programmet, der også rummer dagens Tour de France etape og Klassefesten 2 på storskærm, kan ses på www.assens.dk/touren.

Fakta:
Løbet er et motionsløb, der består af 2 etaper:
Etape 1 – Byetapen, lørdag den 11. juli. Ruten er på 120 km for seniorer og 84 km for juniorer (13-16 år). Den sættes i gang med paradekørsel gennem Assens by. Ruten går herefter rundt til de fleste større byer i Assens Kommune og slutter med en smuk tur langs vandet ind mod mål.

Etape 2 – bjergetapen, søndag den 12. juli. Ruten er på 106 km for seniorer og 86 km for juniorer. Ruten går rundt til Assens Kommunes "bjerge". Den går langs vandet ind mod mål og slutter med en 2 km rundstrækning, der skal køres 5 gange for seniorer og 3 gange for juniorer.

Begge etaper starter kl. 9.30 med start og mål ved Arena Assens.
Det koster kr. 150 for seniorer og kr. 100 for juniorer pr. etape.
Tilmelding sker på www. Assens.dk/touren.

Læs mere her

tags: Danmark, borgmester, 2013, TV2, pasta, Tour de France, Arena, fladskærm, seniorer, Cykel, Fakta, cykelløb, salat, Assens,

lørdag den 20. juni 2015

Gammel Estrup har fokus på skovarbejderliv i sommerferien


Gammel Estrup – Herregårdsmuseet sætter i sommerferien fokus på, hvordan herregårdenes mange jordløse arbejdere førhen anvendte træ til fremstilling af redskaber, husgeråd og legetøj. Man kan hele sommeren besøge skovarbejderens hus, og alle børn kan prøve kræfter med savbuk og snittebænk og være med til at lave deres egne sværd og træmænd i snitteværkstedet i Herregårdshaven.Arbejderne på landet og i skoven før i tiden havde ikke mange penge, og det var en sjældenhed, at man havde ting, som var købt i en butik. Man lavede de fleste ting og brugsgenstande selv, mens de voksne fremstillede redskaber til brug i arbejdet og husholdningen, lavede børnene legetøj. Populært legetøj hos drengene var våben, mens pigerne måske havde en kludedukke. Både drenge og piger var dygtige til at betjene en kniv, og skovarbejderbørnene kunne snitte hele bondegårde med køer, indhegninger i træ og træmænd i bedste Emil fra Lønneberg stil.

"Stort set alle gårde og husmandssteder havde tilknyttet et huggehus, hvor man kunne lave forskellige brugsgenstande af træ og for eksempel lave nye tænder på river, sætte nyt skaft på koste, slibe sin le og snitte sig en ny ske", siger Helle Ingerslev Kristensen, der er museumsformidler på herregården, og fortsætter: "Særligt de skovarbejdere som boede i de store herregårdsskove anvendte skovens egne ressourcer, og de skovarbejdere som boede i Lunden ved Gammel Estrup lavede også fine træskærearbejder. I museets samling kan man blandt andet finde en smuk trææske, som en af skovarbejderne i Lunden har lavet til frimærker", fortæller hun.

Skovarbejderhus og snitteværksted i Herregårdshaven
Hele sommerferien har Gammel Estrup – Herregårdsmuseet fokus på at fortælle historien om skovarbejdernes liv og arbejde. Man kan derfor alle dage besøge skovarbejderhuset, der er indrettet som i 1930, hvor der boede en skovarbejderfamilie på fem i det lille hus. Og hvis man er heldig, er huset bemandet med museets frivillige, der har kaffe på kanden og er klar til en snak om skovarbejderliv i gamle dage. Hele sommerferien er der desuden historisk snitteværksted i Orangeriet i herregårdshaven, hvor børn kan prøve kræfter med både savbuk og snittebænk og lave legetøj som i gamle dage.

"I det historiske snitteværksted laver vi ting af træ helt uden brug af skruemaskine og andre elektriske redskaber, alting foregår som når børn og voksne arbejdede i træ ved indgangen til det forrige århundrede. Man finder selv det stykke træ, som man har lyst til at forarbejde i bunken med blødt asketræ og farverigt fyrretræ, og så kan man save sit træstykke mindre med den gamle båndsav på savbukken, inden det snittes til for eksempel et drabeligt sværd eller en vandrestok ved snittebænken eller en hueklædt bondemand med snittekniven. Til sidst skal man pudse sit træ med sandpapir, inden man dekorerer det ved at brænde i det eller ved at male ansigt på sin træmand", forklarer Helle Ingerslev Kristensen.

Der er skovarbejderaktiviteter ved Gammel Estrup alle dage i skolernes sommerferie kl 11-16.

Skovarbejder på egen krop
Hvis man ikke kan få nok af livet i skoven, så tilbyder Gammel Estrup i løbet af sommeren, at familier kan bo og overnatte i det lille skovarbejderhus i Lunden. Som feriefamilie i huset skal man i en hel weekend leve uden strøm og rindende vand. Man skal selv hugge brænde, tænde op og lave mad på brændekomfuret.

Læs mere her

tags: våben, museum, penge, sommerferie, kaffe,

fredag den 19. juni 2015

Rasmus Klump på nyt eventyr: Danmarks yndlingsbjørn er blevet til en stoleforhøjer


Rasmus Klump er en kær gæst på mange børneværelser. Nu bliver han også en kær og praktisk gæst ved spisebordet, og når familien skal ud på nye eventyr.Der er spændende nyheder på vej til de danske børnefamilier: Den nye danske virksomhed TeddySit ®, som producerer stoleforhøjere til børn mellem ca. 2-6 år, byder nu Rasmus Klump velkommen som nyt æresmedlem af TeddySit-familien.

Rasmus Klump TeddySit ® er dog mere end en stoleforhøjer. Puden kan bruges til at sidde på, når der skal læses eller ses børnetime. Den er f.eks. også god til bl.a. "Jorden er giftig" og hoppelege, da det skridsikre underlag holder puden fast på gulvet.

Op i pandekage-højde
Pia Ravn Thyssen, som er ejer af TeddySit ®, er rigtig glad for samarbejdet: "Jeg glæder mig over de mange børn, som nu kan spise pandekager fra deres nye Rasmus Klump TeddySit ®. Rasmus Klump er en klassisk dansk figur, så jeg er meget stolt over, at Egmont også kunne se, han ville blive den perfekte TeddySit ®".

Rasmus Klump er i bogen "101 danske designikoner" fremhævet som et dansk designikon på niveau med klassikere som blandt andet PH Lampen og Margretheskålen. Internationalt hitter Rasmus Klump også i øjeblikket, hvor han er på vej tilbage til sin stortidstid i 1950'erne. Derfor er det en stor ære, at han nu også bliver til en TeddySit ®. Rasmus Klumps ideologier matcher så fint værdierne bag TeddySit ® virksomheden – nemlig at skabe glade og hyggelige middagsoplevelser.

Produktion: Socialt ansvarligt i Danmark
TeddySit ® er stolte over at samarbejde med danske leverandører, som også brænder for at skabe 'magiske' produkter og glæde!

Rasmus Klump-stoffet bliver tryllet frem af virksomheden Veitex – en dansk virksomhed, der har eget trykkeri og digitalprint. Virksomheden har over 100 års erfaring med at udbyde den højeste kvalitet. Sy-magien sker i Huset Venture, som er sociale entreprenører til fingerspidserne. Teamet består af dygtige skræddere og syersker.

Huset Venture www.husetventure.dk arbejder for at nedbryde barrierer og bane vejen for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Rasmus Klump TeddySit ® kan allerede købes online www.teddysit.dk og er på vej ud i danske og udenlandske butikker.

Læs mere her

tags: Danmark, virksomhed, arbejdsevne, arbejdsmarked, Egmont,

torsdag den 18. juni 2015

Tivoli efterlyser vovehalse til ny forlystelsesmarathon

$(document).ready(function() { $("a.oembed").oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); });
Hvis du hører til dem, der slet ikke kan få nok af fart, loops og sus i maven, og samtidig har fysikken, jernvilje og et solidt vindergen, så har du chancen for at sætte dig selv på prøve og blive vinder af Tivolis nye forlystelsesmarathon. Vinderen kan se frem til ti års adgang til Tivolis forlystelser. Der lægges ud med første konkurrence i Rutschebanen den 25. juni.For at kvalificere sig til finalen i Tivolis forlystelsesmarathon, der afvikles 10. september, skal man først være blandt de to deltagere, der kører flest ture samt vinder de indlagte udfordringer enten i Rutschebanen, Aquila, Dæmonen eller Snurretoppen. Når de i alt otte vindere er fundet, mødes de i en grande finale, der afvikles i Vertigo, der er Danmarks hurtigste interaktive forlystelse.

Tivolis marketingschef, Thomas Erichsen, siger:
" Med Tivoli forlystelsesmarathon søsætter vi en konkurrence, der ikke før er set i Danmark. Det er ikke nok at være småskør med forlystelsesture. Man skal være afhængig af vedvarende sus i maven og så skal man være lidt af en vovehals for at give sig selv den udfordring med knivskarpe konkurrenter".

Tivoli, som du aldrig har oplevet det før…
De, der kommer gennem nåleøjet og får lov til at deltage i Tivolis forlystelsesmarathon, kommer ikke bare til at dyste i Tivoli uden for åbningstid. De skal også være forberedte på, at der undervejs kommer sjov-bliv-eller-forsvind udfordringer, så det handler altså ikke kun om at holde godt fast i sædet. Der er fokus på sikkerheden og vores tilknyttede sygeplejersker har lov til at pille deltagere ud af ud af konkurrencen, hvis der er tegn på, at de får det for dårligt. Alle deltagere skal være over 18 år eller have skriftlig tilladelse fra deres forældre.

Følg konkurrencen på de sociale medier
Før og under de fire forlystelsesmarathons og gennem selve finalen optager Tivolis filmhold hele begivenheden. Der vil kunne følges med på Tivoli TV samt på instagram, FB og twitter.

Hvordan bliver man deltager i Tivolis Forlystelsesmarathon
Tilmeld dig via Tivolis Facebook side ved at skrive en kommentar i tråden om forlystelsesmarathon. Det er et krav, at man skal kunne deltage i tidsrummet kl. 7.30-12.00. Udover at man skal være i god fysisk form, frarådes gravide og gæster med ryglidelser at deltage. Deltagerne bliver kontaktet i en personlig besked.

Tivolis pressechef, Torben Plank, siger:
"Forlystelses-fans, der udfordres udover grænsen er engagerende tv, der taler til følelserne. På vores tv-station vil man kunne følge kombattanterne samt løbende få kommentarer fra dem. Der bliver tale om live-streaming, der underbygges af aktiviteter på FB, Twitter og Instagram. Det er første gang vi forsøger os i den genre – og jeg kan næste ikke vente på, at vi kommer i gang".

Link til Vertigo, hvor finalen afgøres : https://youtu.be/fkazP-mFgSo

Konkurrencedage:
- 25/6 i Rutschebanen
- 9/7 i Aquila
- 13/8 i Dæmonen
- 27/8 i Snurretoppen
- 10/9 i Vertigo (finale)

Kort om de 5 forlystelser, der skal dystes i

Rutschebanen:
Rutschebanen er Tivolis ældste og mest populære forlystelse, der hver sommer kører med mere end 1 mio. gæster. Den blev opført 1914 og rundede 100 år i 2014, hvor den fik sine alpetoppe tilbage samt nyt vandfald. Rutschebanen har med tiden fået ikon-status i Tivoli, og er et must for alle fans af Rutschebaner.

Snurretoppen:
Snurretoppen er fra 1988 og stod tidligere hvor Dæmonen står i dag. Den er med sine snurringer og roterende bevægelser en udfordring for alle, der nemt får kvalme. Den kører stærk nok til, at de fleste kan nøjes med en enkelt tur. Hvordan har man det efter de første tre timer

Aquila:
Aquila var årets store nyhed i 2013. Under turen kommer man op i 11 meters højde - oven i købet på hovedet. Centrifugalkræfterne gør, at man oplever en påvirkning på op til 4G. Selv for den øvede forlystelses-nørd rammer man relativ hurtigt kvalmegrænsen og ikke få gæster har måtte tage sig en slapper på langs efter en tur i Aquila, der betyder ørn på latin.

Dæmonen:
Dæmonen fra 2004 er tidligere blevet valgt som Danmarks bedste rutschebane med rette. Banens er 564 m. lang med et almindeligt loop, efterfulgt af en "Immelmann-skrue" og til sidst en "Zero-G" skrue. Tophastigheden er 80 km/t og G-påvirkning op til 4 g. Kan man klare fem timer i streg i Dæmonen, så kan man klare det meste.

Vertigo:
Vertigo fra 2009 er Danmarks hurtigste interaktive forlystelse, og er en unik flyvende karrusel, hvor gæsterne selv kan tilrettelægge deres tur i luften. Tophastigheden er knap 100 km/t og har en max G-påvirkning på 5,2 G. Der er tale om en udfordring i superligaen og ikke ret mange forlystelser kan hamle op med Vertigo fordi turene aldrig er ens pga den interaktive del. Et værdigt sted, hvor slutspillet og dramaet afgøres om hvem der vinder Tivolis forlystelesesmarathon.

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, tv-station, Tivoli, 1988, 2013, Facebook, konkurrence, sygeplejerske, 2014,

Sommerferiesamvær kræver planlægning


Sommerferien står for døren og er for de fleste - både børn og voksne - et tiltrængt åndehul i en travl hverdag. For børn, der ikke bor sammen med begge deres forældre, er det vigtigt, at sommerferiesamværet er planlagt, så det tager højde for barnets alder og dermed behov. Ret&Råd guider forældre igennem processen – og ser på hvordan de skal forholde sig, hvis de ikke kan nå til enighed.Enighed om feriesamvær
Langt de fleste forældre har en fast ordning for, hvorledes sommerferiesamværet skal planlægges. Enten ud fra en fast ordning eller ud fra en aftale om, at man skiftes til at ønske hvert andet år, hvilke uger man vil holde sommerferie med barnet. Det er i disse tilfælde ikke nødvendigt at inddrage offentlige instanser.

Uenighed om feriesamvær
Hvis forældrene derimod ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamværet, kan det være nødvendigt at inddrage Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om sommerferiesamværet ud fra barnets bedste.

Sommerferiesamvær skal tilpasses barnets behov
Sommerferiesamværet skal naturligvis afpasses efter, hvad der er bedst for barnet, og skal altså afspejle barnets alder, behov og den almindelige samværsordning i øvrigt.

Ved større børn fastsættes sommerferiesamværet ofte til 2-3 uger, som enten placeres samlet eller med 2 sammenhængende uger og 1 uge på et andet tidspunkt.

For de mindre børn kan 2 ugers sammenhængende ferie blive for meget og betyde, at ugerne må placeres enkeltvist hen over sommerferieperioden.

For de helt små børn kan 1 uges ferie være for længe at være væk fra bopælsforælderen, og der kan blive tale om at fastsætte sommerferiesamvær som forlænget weekendsamvær.

Statsforvaltningen kan træffe en afgørelse
Hvis forældrene ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamvær, er det den forælder, der ønsker sommerferiesamværet fastsat, der skal kontakte Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen indkalder forældrene til et møde, hvor man i første omgang vil forsøge, om der kan findes en løsning i enighed. Hvis forældrene ikke kan enes om en løsning, kan Statsforvaltningen træffe en afgørelse om, hvordan sommerferiesamværet skal fastsættes.

Kontakt Statsforvaltningen i god tid
Hvis man har brug for Statsforvaltningens hjælp til fastlæggelse af sommerferiesamvær, er det vigtigt at rette henvendelse til Statsforvaltningen i god tid inden sommerferien, for at Statsforvaltningen kan nå at indkalde til møde og indhente de oplysninger, der skal bruges for at træffe en afgørelse - eksempelvis holde en samtale med barnet.

Manglende udlevering af barnet til/fra ferie på trods af aftale eller afgørelse
Selvom der er indgået en aftale, eller der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen om samvær, kan man komme ud for den situation, at den ene forælder ikke vil udlevere barnet til samvær eller ikke vil aflevere barnet efter endt samvær. I disse situationer skal man kontakte fogedretten.

Vær dog opmærksom på, at fogedretten kun kan træffe afgørelse om udlevering/tilbagelevering af et barn, hvis der foreligger en skriftlig aftale eller en afgørelse fra Statsforvaltningen, og hvis det i aftalen/afgørelsen udtrykkeligt står, at aftalen/afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes, dvs. gennemtvinges ved fogedrettens hjælp.

Læs mere her

tags: retten, sommerferie,

onsdag den 17. juni 2015

Danmarks Statsminister indklages for overtrædelse af FN Børnekonventionen og Den Europæiske Menneske- rettighedskonvention


"Børn er dejlige. De er det vigtigste, vi har. Hvis vi bliver spurgt om, hvad der betyder mest for os i livet, så vil de fleste svare: Vores børn. Det vil jeg i hvert fald. Men børn er ikke kun vigtige for deres forældre og bedsteforældre. De er vores fælles fremtid." udtalte Statsministeren i sin nytårstale den 1. januar 2015.Foreningen Far er repræsenteret af forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn samt alle de politiske partier.

Foreningen Far indklager onsdag Danmarks Statsminister for overtrædelse af FN Børnekonventionen artikel 2 og 3, den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt ligestillingsloven kap 2 i Danmark til ligebehandlingsnævnet.

• En ting er digital post for 1.2 millioner børn, som ikke sendes til begge forældre eller baseres på frit valg for forældrene.

• En anden ting er manglende frit valg for forældre til at lave egne aftaler positivt for barnet, hvis de ikke bor sammen (snart 50% af familierne) – det vil ofte være socialt bedrageri.

• En tredje ting er barselsloven, som hvad de fleste ikke ved, slet ikke anerkender at barnets forældre er biologisk far og mor som det første - kun mor - og ikke anerkender far efter 6 måneder på trods af DNA bevis og barnets ønske.

• En fjerde ting er manglende støtte til enlige og ligeværdige fædre, som mister arbejdet og har behov for boligsikring for børn og familie check.

• En femte ting er fædrebarsel, hvis far gerne vil eller det er bedst for barnet.

• Foruden hundredvis af øvrige hverdagseksempler med diskrimination af børn og fædre samt almindelige familier m/k i Danmark.

Klagen sker på baggrund af svar aktuelt fra ligebehandlingsnævnet på de første 25 principsager for børn og fædre, som blev indklaget af Foreningen Far på FN børnekonventionens 25 års fødselsdag. Ligebehandlingsnævnet skriver i sin konklusion, at der er tale om politiske valg, hvorfor Foreningen Far finder det nødvendigt at få ligebehandlingsnævnet til at afgøre, hvorvidt en nuværende og kommende Statsminister, som øverste politiske og offentlige leder er ansvarlig. En sag om overtrædelse af menneskerettighederne skal først være prøvet nationalt før den kan startes ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Mange mennesker i Danmark tror at debatten om børn og fædre handler om besværlige forældre – mænd og kvinder – som selv "må tage sig sammen", men det gør den ikke. Den handler om glade børn, helt almindelige mennesker og gode skatteborgere, som oplever at stå uden enhver form for basal retssikkerhed i Danmark på en måde, som man slet ikke tror er muligt i et land som Danmark. Vi kan ikke sige hvem det rammer for det kan ramme alle børn og familier i Danmark. De ved det først når det er for sent eller når den sociale arv går igen hos børnene – det kan være hos en dreng eller en pige.

Hvis Danmarks Statsminister ikke er ansvarlig er det op til politikerne og en ny regering at ændre lovgivningen eller op til den enkelte forælder at starte en sag først ved retten i Danmark og senere ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. De færreste forældre har råd og tid til dette samt ønsker at beskytte deres børn - og mon ikke barnet er blevet 18 år før sagen er afgjort ved menneskerettighedsdomstolen. Et forhold der opretholder diskriminationen af børn og fædre på familieområdet i Danmark.

Foreningen Far har forud for klagen anmodet Statsministeren om et møde og tilbudt at give en orientering for helt almindelige børn, forældre, bedsteforældre og pårørende i Danmark, som både er ligeværdige og samarbejder positivt. Statsministeren afviste mødet.

Vi skal have alle børn og borgere med i fremtidens velfærdsamfund.Læs mere her

tags: Danmark, euro, FN, politi, retten, bedrageri, nytår, socialt bedrageri, lovgivning, nytårstale, domstol, retssikkerhed, regering, velfærdsamfund, DNA,

tirsdag den 16. juni 2015

Politikerne mangler at svarer på det vigtigste!


For de fleste skatteborgere som betaler velfærden er børnene det vigtigste. En familie reform er afgørende for bæredygtig vækst, beskæftigelsen, retssikkerheden og livskvaliteten for børn og borgere. Hvem vil sikre en familie reform efter valget Foreningen Far anbefaler den kommende Regering at gennemføre en Familiepakke I, II og III med forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring af det moderne familieliv i lovgivning og praksis. Vi kører i dag i hestevogn med børn og forældre baseret på familie love og praksis, som passede til familielivet i 1900 tallet.

FAMILIEPAKKE I: Her-og-nu lov og praksisændringer
• Digital post til begge forældre om egne børn
• Frit valg for ligeværdige forældre til at lave egne aftaler
• Kvalitetssikring af offentlige børne-, familie- og socialsager

FAMILIEPAKKE II: Ligestilling af det moderne familieliv
• Lovreform af familie lovgivningen fra 1900 tallet med gennemgang af alle familie love
• Struktur og kulturændring baseret på ligestilling af alle børn, begge forældre og alle familier
• Et lærende familie system og samling af de 10-12 familie love i 9 ministerier - i et familie ministerium

FAMILIEPAKKE III: Forebyggelse og kvalitetssikring
• Barsel til begge forældre via udvidelse, øremærkning eller overførsel til anden forælder
• Familiegrupper og familiecentre med rådgivning og mægling der virker
• Borgertilfredshedsmålinger og ægte statistik

"Børn er dejlige. De er det vigtigste, vi har. Hvis vi bliver spurgt om, hvad der betyder mest for os i livet, så vil de fleste svare: Vores børn. Det vil jeg i hvert fald. Men børn er ikke kun vigtige for deres forældre og bedsteforældre. De er vores fælles fremtid." udtalte Statsministeren i sin nytårstale den 1. januar 2015.

Læs mere her

tags: nytår, lovgivning, nytårstale, retssikkerhed, livskvalitet, beskæftigelse,

mandag den 15. juni 2015

Experimentarium City går i fisk i sommerferien


Klap en krabbe, få forstand på vand eller udforsk en torsk fra 27. juni- 30. august hos Experimentarium City. Kig ind i blæksprutten og torsken, leg i sandkasser og eksperimenter med vandrør under åben himmel på Papirøen hele sommeren.Gå i fisk
Friske fiskeformidlere tager dig tæt på havets dyr hele sommeren igennem, når der hver dag dissekeres blæksprutter og torsk. Her kan du også blive klogere på, hvad der gør en torsk grådig, hvorfor en blæksprutte skifter farve, og hvorfor torsk har forbindelse med Vikingetiden Opdag også hvad fisk gemmer på inde i maven, og om torsken mon kan rumme en hel mobiltelefon

Forstand på vand
På havnefronten kan børn og voksne lege med vores vandsystem, hvor vand fra havnen løber igennem rør og kanaler, ligesom der vil være et bassin med krabber, som du kan få lov til at klappe sammen med fiskeformidlerne. Føl krabbens ydre skelet, forsøg at få en gummiand gennem kanalerne eller tag et pusterum i den store sandkasse.

Udendørs sommerprogram

11.00-11.30 Blækspruttedissektion
13.15-13.45 Torskedissektion
14.30-15.00 Krabbefodring
15.30-16.00 Baderådsdemo
16.30-17.00 Blækspruttedissektion

- med forbehold for daglige ændringer.

Fakta:
• Fiskedissektioner og vandsystem er gratis, når entreen til Experimentarium City er betalt.
• Ingen grund til at tage badetøj med.
• Tag havnebus 993 eller Canal Tours til Papirøen.
• Kombiner oplevelsen på Experimentarium City med et madbesøg hos naboen Copenhagen Street Food.

Læs mere her

tags: Fakta,

søndag den 14. juni 2015

Unge savner visioner


Valgkampen kører på sit højeste, og de unge har et stort ønske til den sidste uge før krydset skal sættes. De unge savner svar på, hvor de politiske visioner er for deres liv om 20 år, og dermed også deres kommende børn.Unge og uddannelse

Indenfor uddannelsespolitik er de unges fokus på kort sigt: Fremdriftsreformen, SU og optagelse på drømmestudiet. Men hvor er visionerne for fremtiden Skal vi i højere grad tilpasse os IT-verdens muligheder og køre med fjernundervisning eller city-jump-studier

City-jump-studier dækker over, at de unge får mulighed for at studere eksempelvis seks måneder i London, seks måneder i Sydney og seks måneder i Paris. Det vil sige ikke blot ét semester i udlandet men størstedelen af studierne i udlandet. Det vil give en interkulturel forståelse og alt andet lige også en øget samhandel og international vækst.

En højere grad af fjernundervisning vil tilgodese både det såkaldte udkantsdanmark og miljøet på grund af mindre transport.

Det handler om at lave et paradigmeskifte i uddannelsessystemet. Derfor er det de unges ønske, at deres visioner bliver taget med, når der forhandles uddannelsesreform i Folketinget.

Unge er vejen til vækst

Hvis vi skal skabe vækst i Danmark, så er de unge en stor del af motoren. De unge er fremtiden, og de unge har både idéer og visioner. Det viser sig blandt andet i den store skare af unge iværksættere. Men de unge mangler risikovillig kapital.

Vækst kræver risikovillig kapital, hvis der skal laves kvantespring med høje vækstrater. Det er sundt med en fornuftig tilgang til omkostninger, men med de rette mentorer og risikovillig kapital, vil de unge få en endnu højere grad af succes.

Ole Holdgaard, fra ungdomssitet Ungunivers.dk og jobportalen Ungarbejde.dk giver et eksempel på, hvordan de unge kan hjælpes til vækst til glæde for Danmark: "I denne måned deltager jeg i et mentormøde, hvor de unge får gratis sparing i forhold til deres koncepter, faldgruber, risikostyring og økonomi. Vi bakker op om de unge´s visioner – det bør politikerne også gøre".

Opråb til politikerne

Der er rig lejlighed til at politikerne tager teten op og bliver mere visionære. Folkemødet på Bornholm finder sted i smukke omgivelser med højt til himlen. Det er ideelle rammer for en fordomsfri og visionær dialog imellem partierne.

Ud over folkemødet på Bornholm, så er der også den klassiske valgkamp, hvor politikerne kan vælge at ændre retning for diskussionen. "Vi har nu i to uger hørt om tal, incitamenter for at arbejde, og indvandring. Nu er det tid til at tale visionær politik med de unge og alle andre vælgere", lyder opråbet fra Ole Holdgaard.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, økonomi, uddannelse, portal, London, Bornholm, Folketinget, udland, omkostninger, kvantespring, mentor, jobportal, undervisning, fjernundervisning, uddannelsesreform, miljø, paradigmeskift, Valgkamp,

lørdag den 13. juni 2015

Skoleelever i "Klassefight"


Hvordan får man folkeskoleeleverne til at læse mere i deres sommerferie, uden "tvang" eller sure formaninger Tønder Kommunes Biblioteker forsøger med præmier og kampgejst i den store læsedyst, som breder sig over hele Tønder Kommune. For andet år i træk kan skoleklasserne fra 1.-5. klasse deltage i "Klassefighten" hen over sommerferien.

Det gælder helt enkelt om at læse flest sider og den klasse, der læser mest i gennemsnit pr. elev vinder i kommunen. Dermed er det holdresultatet, der gælder og hele klassens bidrag, der er i spil.

"Alle som læser i klassen bidrager til klassens chance for at vinde den flotte præmie vi har på højkant, og vil være vinder indtil næste års klassefight" siger børnebibliotekar ved Tønder Kommunes Biblioteker, Anne-Mette Bork.

National Videncenter for Læsning påpeger vigtigheden i, at børn vedligeholder deres læsning i sommerferien. Bl.a. ser man, at de børn og unge, som ikke læser i sommerferien kan have et stort efterslæb i læseudviklingen, når skolen starter igen til august.

"Det kan dog være svært at motivere børn til at læse, når de nu endelig har ferie, men det er netop det konkurrencen bidrager til at gøre bedre" fortæller Anne-Mette Bork.

I Tønder Kommune er det, udover at få den gode læseoplevelse, værd at deltage. Præmien er nemlig en biograftur til Toftlund Biograf for hele klassen med sodavand og popcorn.

Børnene må læse alt, undtagen tegneserier. Lydbøger tæller og det er også tilladt at få læst højt. På den måde er det ikke kun for de dygtige læsere. Alle kan være med, hvis forældre – eller andre – bidrager sammen med barnet ved at deltage med højtlæsning.

I år er der tilmeldt 50 klasser i alt, fordelt i Tønder Kommune. Det er en stigning fra sidste år på 11 klasser.

Alt hvad den enkelte læser eller lytter til skal registreres på Tønder Bibliotekernes hjemmeside, tbib.dk. Der er lukket for tilmeldinger og konkurrencen starter den 15. juni og løber frem til den 14. august.

Hvis man er løbet tør for idéer til, hvad man kan læse eller lytte til, så er der masser af inspiration at hente på bibliotekerne, som i Tønder Kommune har åbent fra 7-22 hver dag! Udenfor betjent åbningstid kan man nemlig gå ind med sit sundhedskort.

Læs mere her

tags: biograf, tegneserie, biblioteker, Tønder, folkeskole, konkurrence, sommerferie,

AOF skal have nyt website


AOF har været kunde hos Adapt siden 2001, og har gennem årene været på en større digital rejse. AOF har fået udviklet alt lige fra en webportal, en webshop, et online katalog, en mobilløsning, et redesign, en underviserportal til deres 10.000 undervisere samt løbende optimering af deres digitale strategi.AOF har været kunde hos Adapt siden 2001, og har gennem årene været på en større digital rejse. AOF har fået udviklet alt lige fra en webportal, en webshop, et online katalog, en mobilløsning, et redesign, en underviserportal til deres 10.000 undervisere samt løbende optimering af deres digitale strategi.

Det nye AOF skal udvikles på Drupal

Nu er AOF i gang med udviklingen af et nyt aof.dk, som skal udvikles på det globale CMS Drupal, som i skrivende stund har over 30.000 forskellige moduler. Det sikrer, at CMS platformen kan vokse i takt med AOF i tiden fremover.

Nye wireframes testes hos målgruppen

For at sikre, at det nye aof.dk lever op til brugernes forventninger har vi også lavet en række tænke højt brugertest på de nye wireframes med respondenter fra AOF's kernemålgruppe.

Dette for at få en unik indsigt i, om navigationen virker logisk og intuitiv hos målgruppen og om målgruppen får den totale kundeoplevelse på tværs af kanaler, produkter og touchpoints.

Kun på den måde finder vi ud, hvordan AOF's målgruppe interagerer med AOF som brand, og kan optimere sitet og de pågældende wireframes, så de stemmer overens med målgruppens forventninger.

Det nye website forventes at gå i luften ultimo 2015.

Læs mere her

tags: portal, 2001, strategi, stemmer,

fredag den 12. juni 2015

Nye bøger for rideglade børn er på banen


To hestepiger må kæmpe for deres drømme i nye bøger fra GriffleTo nye bøger fra Griffle er spændende sommerlæsning for hesteglade børn mellem 10-14 år.

"I Emilia og Ponyerne" følger vi Emilia, der går i 6. klasse og bruger al sin fritid på at passe heste på en gård, mens hun drømmer om selv at få en pony. Da hendes yndlingshest får et pragtfuldt føl, som gårdejeren vil forære hende, ser det ud til, at alt vil gå, som Emilia ønsker det. Men da føllet viser sig at være sygt og skal opereres, hvis det skal overleve, truer ulykken med at vælte hendes planer.

Emilia har ikke pengene, og hverken hendes forældre eller gårdejeren vil lade hende rejse til Tyskland, hvor hun vil kunne spare op til operationen ved at lære en handicappet pige at ride.
Vil Emilia mon klare alle udfordringer og få sit ønske opfyldt, eller...

Bogen henvender sig til 10- 13 år og er skrevet af Grit Niklasson, der er forfatter til både fagbøger om sundhed og graviditet og børnebøger. "Emilia og Ponyerne" er inspireret af hendes årelange interesse for heste. Grit bor selv på en gård i Klim, hvor hun har heste.

Forårets anden udgivelse
I "Deas nye verden" må Dea lade sin elskede hest blive i stalden og tage med sin mor til England. Her får hun foden inden for på væddeløbsbanen, Frontwell Park, hvor hun møder Jill, en dygtig jockeyelev, og træneren, Bobby Fielding, der er onkel til jockeyeleven John, som Dea har svært ved at forholde sig til. Er han usympatisk, eller er hun i virkeligheden forelsket Dea føler sig splittet.
Da Dea vender hjem til Danmark, er det til nye bekymringer. Hendes hest New Future virker stresset og slet ikke klar til at debutere som galopvæddeløbshest, og spørgsmålet er, om "Futte" bliver så god, som alle har forventet

"Deas nye verden" henvender sig til børn mellem 11-14 år. Bogen er skrevet af Kirsten Nordstrøm Hansen og Christina Nordstrøm, der er mor og datter. De har udgivet flere børne- og ungdomsbøger sammen blandt andet Stjerneflugt og Team Triple-serien. Christina har også skrevet Firkløveret, Mille-serien og flere Dingo-bøger.

Læs mere her

tags: England, Danmark, Tyskland, penge, stress, forfatter, handicap,

torsdag den 11. juni 2015

Experimentariums udbygning i Hellerup er brændt


Experimentarium i Hellerup blev mandag den 27. april ramt af en voldsom brand. Branden opstod kl. ca. 14.30 i den bageste del af Tuborgs gamle tappehal i forbindelse med, at der blev lagt tagpap på et midlertidig tag. Branden udviklede sig hurtigt. Der skete heldigvis ingen alvorlig personskade.To personer er kommet lettere til skade. En tagdækker brækkede foden, da han sprang ned fra et midlertidigt tag, og en anden blev indlagt til observation for røgforgiftning.

En brandteknisk undersøgelse skal nu fastlægge hændelsesforløbet
Nu venter det store arbejde, hvor specialister skal kortlægge, omfanget af brandskaderne, hvorfor branden opstod, og hvad det vil betyde for den igangværende ombygning. Der er i dag afholdt møde med entreprenører, arkitekter, bygherrerådgiver, byggestyrer og forsikringsselskaber, så tidsplanen for det nye Experimentarium fastholdes.

Det står dog allerede klart at store dele af det gamle udstillingsområde og en mindre scene er brændt. Vi er nu i gang med at undersøge, hvor stor vandskade slukningsarbejdet har forårsaget. Branden bredte sig desuden til en tilsluttende bygning i Springvandsgården. Det resulterede i at Strandvejen 56 er alvorligt skadet. Denne bevaringsværdige bygning er fra 1929 og husede konsulentfirmaet Implement. De har heldigvis allerede fundet midlertidige lokaler.

Byggeriet er genoptaget
Det er udgangspunktet, at den nuværende tidsplan for ombygningen skal holdes, og det nye Experimentarium åbner i Hellerup i et totalt renoveret og forvandlet hus den 15. september 2016. Experimentariums ledelse er derfor gået i gang med at afdække, hvordan de sikrer tidsplanen for ombygningen. Bygningsarbejdet er dog allerede blevet genoptaget i de områder, der ikke er blevet påvirket af branden.

Unik udstilling reddet
"Det er væltet ind med sympatitilkendegivelse fra ind- og udland. Mange mennesker tror, at hele Experimentarium er gået op i røg. Det er måske Danmarks bedst bevarede hemmelighed, men på grund af ombygningen har Experimentarium siden februar 2014 holdt til på Papirøen på Christianshavn. Derfor kom hverken publikum eller de unikke udstillinger noget til. Vi holder stadig åbent hver dag," fortæller administrerende direktør Kim Gladstone Herlev.

"Alle på Experimentarium er berørte af branden. Det er et chok at se ilden æde sig gennem bygningen, som har huset vores udstilling, været vores kreative arbejdsplads igennem mere end 20 år og hvor mange, mange børn og deres familier har leget naturvidenskaben. Når det er sagt, så er det vigtigt at holde fast i, at ingen er kommet alvorlig til skade, og det er trods alt det vigtigste overhovedet," udtaler Kim Gladstone Herlev. Den heftige brand blev håndteret resolut og professionelt af brandvæsen og de andre redningstjenester, der formåede at forhindre branden i at sprede sig alt for meget. "Jeg er fuld af beundring og taknemmelighed over, hvordan brandfolkene gjorde deres arbejde," siger Kim Gladstone Herlev.

Spørgsmål i forbindelse med branden og dens følger bedes rettet til Experimentariums kommercielle direktør Mette Broksø Thygesen (+45 30 11 88 77, mail: mettet@experimentarium.dk), der koordinerer alle henvendelser.

Experimentarium er en selvejende fond, hvis formål er at fremme interessen for naturvidenskab og teknologi bredest muligt i samfundet og at skabe et mødested mellem offentligheden, erhvervslivet og de videnskabelige miljøer. Science centret Experimentarium er et aktivitetscenter for natur, teknik, miljø og sundhed med ca. 300.000 besøgende om året.

Læs mere her

tags: Danmark, direktør, Herlev, forsikringsselskab, udland, 2016, erhvervslivet, teknologi, kreativ, naturvidenskab, videnskab, miljø, 2014, Strandvejen,

Har du husket dine børns vaccinationer


WHO har i april måned særligt fokus på, om børn har fået alle deres vaccinationer og holder i denne uge 'World immunization week'. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre bruger lejligheden til at tjekke deres børns vaccinationer.Vaccination af børn mod børnesygdommene har haft en enorm betydning for børnesundheden i det 20. århundrede. Mange af sygdommene, vi vaccinerer mod, er nu sjældne i Danmark og fylder derfor ikke meget i forældres bevidsthed.

Hvis vi alle tager ansvar for at have en høj vaccinationsdækning ved at lade vores børn vaccinere, kan vi undgå, at sygdommene igen optræder som epidemier i Danmark - og med det undgå alvorlige forløb, mén eller dødsfald af disse sygdomme. Når du lader dit barn vaccinere, er du også med til at beskytte sårbare børn og voksne, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge af de sygdomme, vi vaccinerer mod.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle børn i Danmark følger det danske børnevaccinationsprogram, og at alle forældre tjekker, om de har husket deres børns vacciner.

TJEK VACCINATIONEN

Mangler dit barn en eller flere vacciner så bestil straks en tid hos lægen og læg en plan for, hvornår de skal gives.

TILSLUTNINGEN TIL VACCINATION

Én ud af fem børn i verden mangler en af de vaccinationer, WHO anbefaler til børn. WHO ønsker at reducere antallet af ikke-vaccinerede og dermed reducere antallet af alvorlig sygdom og dødsfald på verdensplan forårsaget af sygdommene, vi vaccinerer mod.

I Danmark er tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet heller ikke optimal, fx er kun ca. 90 % af børn fuldt vaccineret med MFR-vaccinen, og de resterende børn vil derfor være ubeskyttede mod blandt andet mæslinger.

Følg op på manglende vaccinationer og spred budskabet til dem du holder af.

Læs mere her

tags: Danmark, Sundhedsstyrelsen, sprog, sygdom,

onsdag den 10. juni 2015

Arbejdsmarkedets Feriefond sikrer sommerferie for udsatte


En donation fra Arbejdsmarkedets Feriefond til Misbrugsportalen, sikrer sommerferien for udsatte børnefamilier.Arbejdsmarkedets Feriefond har givet Misbrugsportalen en bevilling på over en million kroner, der sikrer en uges ferieophold til udsatte og misbrugsramte børnefamilier.

- Jeg er utrolig glad for bevillingen, som virkelig gør en forskel for mange mennesker, der har allermest brug for det, siger Silvia Meyer, initiativtager og leder af Misbrugsportalen.

Ferieopholdet som særligt er målrettet misbrugsramte børnefamilier i Danmark, har vakt stor glæde hos de mange familier der har ansøgt. Sommerferien finder sted i Middelfart Feriecenter i begyndelsen af juli.

- Silvia Meyer fortsætter: "Pårørende til misbrugsramte, er ofte en overset og underprioriteret målgruppe, som der kun findes få spredte tilbud til. Det er sårbare mennesker, som udover at være økonomisk pressede, har et meget begrænset netværk i deres liv.

Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond betyder at næsten 300 udsatte personer, hvoraf de 140 er børn og unge, gratis kan deltage i Misbrugsportalens sommerferieuge, der gennemføres med støtte fra frivillige.

- "Dét at slippe hverdagens bekymringer, se sine børn glade, og opbygge relationer med andre mennesker, giver fornyede kræfter" siger Nina Löwe Krarup, Direktør for Arbejdsmarkedets Feriefond,"og det har familierne brug for, hvis de skal ændre en vanskelig livssituation", fortsætter Nina Löwe Krarup. Hun glæder sig over det gode samarbejde med Misbrugsportalen, der støtter familierne både før, under og efter ferieopholdene.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, der er oprettet i henhold til ferieloven. Fonden får tilført en del af de feriepenge, der ikke hæves, og anvender midlerne til ferieophold for vanskeligt stillede børn og familier.

Læs mere her

tags: Danmark, økonomi, portal, penge, Middelfart, sommerferie,

tirsdag den 9. juni 2015

De små synger i Aarhus


Babysalmesang er blevet en stor succes for kirkerne i Aarhus midtby. I maj og juni er der rig mulighed for at prøve det af i én af de seks kirker, der lægger hus til arrangementerne.Flere og flere kirker tilbyder arrangementer, der henvender sig til de helt små og deres forældre. Både spaghettigudstjenester, særlige børnegudstjenester, legestuer og børneklubber er på programmet rundt omkring i kirkerne i Aarhus midtby.

Ét af de store trækplastre har vist sig at være babysalmesang, som derfor også tilbydes af en række af kirkerne med stor succes. Arrangementerne strækker sig ofte over et par måneder i efteråret og et par måneder i foråret – gerne i maj og juni. Også i de kommende måneder er der fuld knald på babysangen.

Arrangementerne henvender sig til børn fra cirka 3 til 12 måneder, som kan møde op sammen med en forældre, bedsteforældre eller en anden voksen. Babysalmesang er et musikalsk tilbud, hvor der eksempelvis synges børnesange, siges rim og remser og leges med forskellige rytmeinstrumenter og andre rekvisitter.

Det er gratis at deltage i babysalmesang, men de fleste steder kræver det, at man tilmelder sig først. Man kan kontakte den enkelte kirke for tilmelding og nærmere information om arrangementerne. Kontaktoplysninger finder man nemmest på kirkernes hjemmesider.

Prøv babysalmesang her:
• Vor Frue Kirke: tirsdage kl. 11.30 indtil 16. juni
• Langenæskirken: onsdage kl. 10.30 indtil 3. juni
• Christianskirken: onsdage kl. 11 indtil 10. juni
• Aarhus Domkirke: de fleste fredage kl. 12.30 indtil 26. juni
• Skt. Markus Kirke: kontakt kirken
• Skt. Lukas Kirke: kontakt kirken

Læs mere her

mandag den 8. juni 2015

The Color Run: Cityboys og Pharfar fester med i Kbh


DJ Jean Eric von Baden spiller op til fest ved The Color Run i Valbyparken på søndag. Og Pharfar og Citybois kommer forbi og spiller et nummer og kaster med farvepulver ved Finish Line Festival ved målstregen.Så er programmet til årets første The Color Run-løb i Valbyparken den 10. maj klar. Igen i år spiller en af Københavns bedste DJ's Jean Eric von Baden farverige hits. Til at underholde publikum står værterne Rasmus Schack og stand-up-komiker Karsten Green klar på scenen med en række dansere og percussionister, der nok skal sætte gang i festen.

En stor del af The Color Runs dna er de berømte color throws – 20.000 hænder, der kaster farvepulver op i luften på samme tid. I år har vi spurgt nogle af musikscenens sejeste navne – dansk reggaes godfather Pharfar og X Factor-stjernerne Citybois, om de ville komme og stå for et color throw. Det ville de heldigvis gerne – og vi glæder os til at se dem dirigere publikum i hver deres farveeksplosion!

Pharfar er en del af Danmarks første og største dancehallgruppe Bikstok, der står bag hits som 'Cigar', 'Delirium' og 'Dks Koner'. Cityboys deltog i årets udgave af X Factor, og var ifølge mange de uofficielle vindere – i hvert fald har de fået en kæmpe fanskare, der følger med i alt hvad de laver. Både Pharfar og Cityboys har lovet at give et nummer – og glæder sig til at overdynge publikum med farvepulver!

Selv siger Citybois om deres optræden i løbet:
"Hva' så hele Danmark derude! Vi deltager i The Color Run 10. maj. Det går ned – der skal være farver, og vi optræder. Det stikker af – det er for pensionister, voksne, de unge – vi ses derude, peace!"

Da The Color Run i Valbyparken er meget tæt på udsolgt, har vi ændret ruten en smule, så der er plads til flere gæster. Men skynd dig at købe billet, hvis du og dine venner skal nå at løbe med i årets sjoveste løb. Billetter kan købes her: http://thecolorrun.dk/events/koebenhavn/

For mere info, interviews osv. kontakt PR-manager Nanna Balslev på nanna.balslev@thecolorrun.com

For presseakkrediteringer skriv til marie.louise@thecolorrun.com

FAKTA
Om The Color Run
The Color Run startede i USA og afholdes i dag i 50 lande verden over.
Løbet er 5 km langt, og du kan tilmelde dig alene eller som hold.
For hver kilometer bliver du overdænget med en ny farve. Alle løbere får desuden farveposer, som I kan kaste på hinanden på selve festpladsen.

The Color Run 2015
10.05: København
23.05: Odense
31.05: Aarhus
21.06: Herning
27.06: Slagelse
29.08: Aalborg
19.09: Kolding

Læs mere her

tags: USA, Danmark, København, interview, Odense, Kolding, Herning, Aalborg, Slagelse, Valby, X Factor,

Verdens sjoveste løb kommer til Aarhus


De har prøvet det i København, Stockholm og San Francisco, og nu er det aarhusianernes tur: Verdens største farveløb The Color Run kommer til Aarhus for første gang søndag den 31. maj. Og borgmester Jacob Bundsgaard løber med.Reglerne i farveløbet The Color Run er enkle: Du skal komme i hvidt tøj. Og der må ikke være noget som helst hvidt på dig, når du kommer igennem de fem km. Flere end 30.000 mennesker deltog i The Color Run i København, Odense og Aalborg i 2014. Søndag den 31. maj kommer det populære farveløb til Aarhus. Ved mållinjen afsluttes løbet med den såkaldte Finish Line Festival med dj Jean von Baden, farvekanoner og koordineret farvekast fra de tusindvis af deltagende.
I Aarhus afholdes løbet i Brabrand, og løberne får dermed mulighed for at løbe i en del af byen, hvor der ikke tidligere har været afholdt større motionsløb. Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til løbet, som han både skal sætte i gang og løbe med i.

»The Color Run er med til at skabe en helt ny slags løb lige dér, hvor vi skaber en ny bydel i Aarhus. Med The Color Runs rute får vi mulighed for at vise rigtig mange aarhusianere de forandringer af Gellerup, som vi med helhedsplanen er godt i gang med at føre ud i livet, og så er jeg sikker på, at alle deltagerne får en fantastisk sjov og farvestrålende oplevelse.«

Løb gennem City Vest
The Color Run startede i USA i 2012 og har siden spredt sig til mere end 50 lande i hele verden. Det er første gang, at løbet afholdes i Aarhus. Størstedelen af deltagerne i The Color Run er imellem 15-45 år, og de fleste løber udklædte med deres venner, som var det en sporty endagsfestival – dog uden alkohol og fulde folk.
Som det eneste sted i verden foregår en del af The Color Run Aarhus indendørs. Noget af ruten er nemlig henlagt til City Vest, som kan glæde sig over, at op til 4500 mennesker lægger vejen forbi en søndag eftermiddag. Også omkring Bazar Vest bliver der mere aktivitet end vanligt. Løberne kommer lige forbi, og der vil blive mulighed for pitstop foran Bazaren, hvis man har brug for noget at styrke sig på.

Aarhus som kulturby
I samarbejde med Aarhus Cykelby og Cykelmassen er der arrangeret en cykelkaravane, hvor løberne, med Rådmand Kristian Würtz i spidsen, har mulighed for at cykle fra Midtbyen til Brabrand, hvor løbet finder sted. Festen starter med afgang fra Godsbanen kl. 10.30 med et rullende lydsystem og underholdning undervejs. Ruten for cykelkaravanen vil blive annonceret senere.
Når man ankommer til The Color Run, vil man kunne få lidt ekstra olie og luft til sin cykel og mulighed for at parkere i et område med opsyn. Der er naturligvis mulighed for at støde på cykelkaravanen undervejs på ruten. Løbsdirektør Christian Thomsen glæder sig over samarbejde med Aarhus Cykelby og Cykelmassen.

»Det er fantastisk, at vi med The Color Run kan sætte fokus på Aarhus som cykelby. I det hele taget håber vi, at vores event kommer til at styrke den positive opmærksomhed, som Aarhus har oplevet de sidste par år med kulturelle tiltag som Northside og ombygningen af Moesgaard Museum «, siger løbsdirektør i The Color Run, Christian Thomsen.

Vi håber, I har lyst til at deltage, når verdens sjoveste fem kilometer rammer Aarhus!

Info
- The Color Run Aarhus, 31. maj, 8220 Brabrand
- Indcheck fra kl 10. Optakt og opvarmning er fra 11.30
- Løbet arrangeres af The Color Run Nordic i samarbejde med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening.
- The Color Run støtter hvert år et velgørende formål. I år er det for Danmarks vedkommende Muskelsvindfonden.

###

For interview med borgmesteren kontakt, pressechef Niels Buch på tlf. 5157 6716

PR-billeder kan downloades her i høj kvalitet:
https://www.flickr.com/photos/128172273@N07/with/16027589399/

For en hurtig kommentar fra talsmand Christian Thomsen, ring pa 2086 1380

Læs mere her

tags: USA, Danmark, København, direktør, interview, borgmester, downloade, Odense, Stockholm, kulturby, Aalborg, 2012, Brabrand, Gellerup, 2014, Cykel,

søndag den 7. juni 2015

Ubådsflyveren


Rasmus Juul udgiver endnu en underfundig og fantasifuld billedbogLasse skal flytte, og det er ikke en helt almindelig by, han flytter til sammen med sine forældre. Det regner med fisk i den nye by, og Lasse beslutter sig for at finde ud af, hvor alle de fisk kommer fra. I sin søgen kommer han hen til de to skøre opfindere Krut og Knud. De er i gang med at opfinde en ubådsflyver, og Lassegiver en hånd med.

Rasmus Juul har tidligere bøgerne Skybrud og Katten, drengen og månen hos Turbine. Hans univers er skørt, fantasifuldt og farverigt. Det er hyggelig og god underholdning for både børn og voksne. Om at flytte og finde nye venner. Men mest af alt om en ubådsflyver.


Bogen udkommer d. 27. maj på Turbine


Ubådsflyveren // Rasmus Juul // Turbine 2015 // ISBN: 978-87-406-0193-0 // 36 sider // vejl. pris 249,95 kr

Læs mere her

lørdag den 6. juni 2015

Diskvalificeret forskning eller lille svipser


Har familie lovgivningen fra 1900 tallet og socialforskningen spillet fallit i Danmark år 2015 og har det betydning for bæredygtig vækst, beskæftigelsen og socialomkostningerne på over 600 mia. kr.Danske familierne lever ofte i dag ligeværdigt til glæde for børnene og familierne. Det er familiernes frie valg og forældrene er hverdagens eksperter, så hvorfor kører familie lovgivningen og socialforskningen fortsat i hestevogn med manglende fokus på alle danske børn og hele familien.

Socialforskningsinstituttet skrev i Mai Heide Ottosen "Samboskab, Ægteskab og Forældrebrud" i år 2000:

"Mødrene blev interviewet, da børnene var 4-5 år gamle, mens fædrene dengang selv udfyldte et spørgeskema. I 1999 blev mødrene geninterviewet. Undersøgelsesmaterialet gør det dermed muligt at følge småbørns familieforhold fra fødslen og frem til de er 3½ år gamle". Side 9-10.

Som det fremgår af Ottosens værk, baserede Socialforskningsinstituttet i år 2000 den omfattende undersøgelse af danske børn på primært mødrenes interview af 2 gange, mens fædrene fik et spørgeskema, 1 gang. Spørgsmålet er hvorfor interviewede man ikke fædrene Og gør undersøgelsesmaterialet det virkeligt muligt at "følge småbørns familieforhold fra fødslen" når disse er defineret som 'dem hvor faderen kun besvarer et skema for moderen ved det hele selv'

Det angives i forskningsredegørelsen (datasættet) at metoden skulle være baseret på ca. 6000 tilfældigt udvalgte, danske børn, som blev født i året 1995. Men hvorfor valgte man at fravælge fædrene i interview fra begyndelsen Hvad kan – rent videnskabeligt – være forklaringen herpå Forventede man ikke at fædrene kunne bidrage med nogen interessante oplysninger

- Hvad blev fædrene spurgt om
- Hvad blev mødrene spurgt om

Uanset om det er kvantitative eller kvalitative oplysninger man søger i sine undersøgelser, så mangler der en forklaring på, hvorfor staten skal finansiere forskning, hvis datasæt automatisk udelukker fædrene, selvom der ikke er nogen egentlig forklaring på at de skal udelukkes som kilder. Ja – hvorfor skulle de slet ikke spørges til sidst i undersøgelsen

Kun mødrene blev i 1999 geninterviewet. Man vidste derfor intet om, hvad faderen måtte have oplevet eller ment, siden 1995. Intet.

Var der tale om diskvalificeret forskning eller bare en lille "svipser"

Læs mere her

tags: Danmark, interview, 1995, lovgivning, omkostninger, videnskab, beskæftigelse,

Juni-valg giver unge gymnasieelever og demokratiet problemer


Ungunivers.dk, der er et website for unge under 30 år, har ringet rundt til danske gymnasier. Der tegnede sig et klart billede. I forhold til tidligere folkeafstemninger, bliver der ved dette folketingsvalg ikke afholdt nær så mange valg-debatmøder på de danske gymnasier på grund af eksamen.Demokratiet er under pres

At et folketingsvalg i juni måned er et særsyn bevidner statistikkerne på, idet der ikke er afholdt folketingsvalg i Danmark i juni måned siden 1903. Ungunivers.dk har derfor sat sig for at undersøge, hvilken betydning det har for de unge, og hvilke tiltag der gøres for, at give de unge let adgang til information om deres valgmuligheder.

På de danske gymnasier går der i sagens natur mange førstegangsvælgere. De unge har ikke blot travlt med at danne deres egne holdninger – de har også travlt med at gå til eksamen. Kombinationen af eksamen og folketingsvalg er ikke optimal. Netop ved dette folketingsvalg afholdes der markant færre debatmøder på gymnasierne, hvor ungdomspartierne ellers traditionelt set diskuterer deres holdninger på kryds og tværs.

Redaktør for Ungunivers.dk, Ole Holdgaard gør opmærksom på, at websitet ikke har et politisk tilhørsforhold, men er optaget af at hjælpe de unge godt på vej i deres ungdomsliv, inklusiv at forberede de unge til at gå til folketingsvalg for første gang. Han fortæller: "Uanset hvad de unge vælger, så er det vigtigt, at de unge stemmer på et oplyst grundlag. Det prøver vi og andre organisationer at hjælpe med, så demokratiet i Danmark fungerer på bedst tænkelig måde".

Valgmøder for unge

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning gør også, hvad de kan for at hjælpe de unge og demokratiet.
Der har dog indtil nu været en fysisk begrænsning for potentielle valgmøder. De store fællesrum og gymnastiksale har indtil nu været optaget af borde og stole, idet disse rum har været brugt til skriftlig eksamen. Derudover er de unges fokus i højere grad på at gennemlæse pensum og ikke at gennemlæse partiprogrammerne.

Formand, for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Mathilde Lynggaard Vinther udtaler: "Vi oplever, at det er en stor udfordring for gymnasieeleverne at tage aktiv del i de demokratiske og politiske samtaler, der leder op til selve valghandlingen. Gymnasieeleverne har svært ved at få oplæsning og eksaminer til at gå hånd-i-hånd med at tage til paneldebatter og engagere sig demokratisk. Men det største problem er faktisk, at der tilbydes meget få paneldebatter målrettet unge ude på uddannelsesinstitutionerne".

Ole Holdgaard tilføjer med en afsluttende bemærkning: "I nogle byer er uddannelsesinstitutionerne heldigvis gået sammen om at holde fælles valgmøder, for det er bedre at holde ét stort valgmøde i stedet for tre små, hvor antallet af fremmødte unge er til at overskue".

Læs mere her

tags: Danmark, politi, uddannelse, folkeafstemning, organisation, uddannelsesinstitution, stemmer, gymnastik,

fredag den 5. juni 2015

Børn vil sænke forældres fart


Der køres for stærkt på mange veje, og det skaber utrygge situationer for de mange børn, der går eller cykler til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derfor har børnene i SFO´erne i Tønder Kommune malet plakater, der skal få farten ned. Tirsdag blev der delt trafikkage ud til de børn, der har vundet tegnekonkurrencenHvis flere overholder hastighedsgrænserne, så vil der ske færre alvorlige ulykker med personskade. For høj fart på vejene skaber også utryghed for børnene, når de går eller cykler i trafikken.

Derfor har børnene i Tønder Kommune taget sagen – og blyanten - i egen hånd. I forbindelse med en landsdækkende kampagne mod for høj fart på vejene, "Sænk farten en lille smule", har børnene malet plakater, der skal minde bl.a. forældrene om at lette foden fra speederen.

- Børnene er de små i trafikken, og de bliver nemt overset. Derfor er det vigtigt, at de også bliver hørt og kommer til orde. Vi ved, at mange bilister glemmer at holde øje med deres fart, derfor er børnenes plakater en venlig påmindelse om at sænke farten, udtaler trafikmedarbejder Anders Hørkjær Pedersen fra Tønder Kommune.

Tirsdag blev vinderne af plakatkonkurrencen udtrukket. Cathrine Hemmingsen, Camilla Schrøder og Lykke Hye Christiansen på henholdsvis 8, 9 og 8 år fra SFO Galaksen i Skærbæk stod bag de vindende plakater. Derfor blev de og kammeraterne i SFO'en fejret og belønnet med lækre kager udformet som færdselstavler, som Tønder Kommune stod bag.

Børnenes indsats får ros
For høj fart er medvirkende årsag til omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene. Selv de små hastighedsoverskridelser er et problem, da lidt højere fart betyder, at man skal bruge markant flere meter på at standse. Derfor får børnene i Tønder Kommune ros af Rådet for Sikker Trafik for deres indsats med at få flere til at overholde fartgrænserne.

- Det er god stil at vise hensyn, når vi færdes i trafikken. Mange er utrygge og bekymrede over bilisternes høje fart på vejene. Derfor er det meget værdifuldt, når børn i hele landet er med til at sende et budskab til de voksne om at sænke farten, siger Søren Ørsted Pedersen, pressechef i Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere her

tags: SF, trafikken, ulykker, fartgrænse, Skærbæk, Tønder, dødsulykke, konkurrence,