tirsdag den 31. marts 2015

ÅBENT BREV: Til Morten Østergaard, Økonomi og Indenrigsminister vedr. Statsforvaltningen

Kære Morten Østergaard, Foreningen Far skal hermed på det kraftigste anmode om at der foretages uvildig undersøgelse af Statsforvaltningens sagsbehandling gennem de seneste 10 år og at Statsforvaltningen lukkes. Forældre som bryder love og regler vinder ofte – og der mangler basal retssikkerhed for børn og ordentlige forældre i Statsforvaltningen, hvor kvaliteten er så ringe at den efter Foreningen Fars opfattelse bringer danske børns opvækst i fare m/k.

Vi skal her komme med 3 af rigtig mange eksempler for børn og forældre om sagens alvor.

A) Statsforvaltningen erkender ikke egen fejlkultur m/k

Adskillige TV og Radio udsendelser samt tusindevis af sager har dokumenteret forholdene for danske børn og forældre m/k i Statsforvaltningen. Den forælder der bryder love og regler vinder ofte – og der mangler basal retssikkerhed for børn og ordentlige forældre. Eksempelvis er TV2 "Med børnene som våben", DR "Krigen om børnene", Radio24syv "Skilsmisse Danmark", DR "Fædre under mistanke" og TV2 "Far dræbte mor og så fik han forældremyndigheden" blot nogle af de mange udsendelser.

Alle udsendelser understøtter Foreningen Fars forældreundersøgelse fra 2013, hvor adspurgte forældre m/k som havde oplevet Statsforvaltningen, rejste massiv kritik i forhold til sagsbehandlingstid, kvalitet, forskelsbehandling, fleksibilitet i forhold til familie former samt omkostningerne for børn, forældre og samfundet som helhed. Det er fuldstændig samme billede Foreningen Far oplever i den landsdækkende rådgivning og vejledning af over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende om året fra 300 danske byer.

Foreningen Far har siden 2012 henvendt sig til Statsforvaltningens ledelse og må i dag konstatere at Statsforvaltningen ikke har viljen til at erkende fejlkulturen. Foreningen Far oplever at Statsforvaltningen ikke informere politikerne, medierne og befolkningen korrekt og fyldestgørende om virkeligheden eller Statsforvaltningens ledelse simpelthen ikke er klar over virkeligheden i egen sagsbehandling og alvoren.

TV2 nyhederne bragte i går aftes blot den seneste historie om en far, der dræber sin ex-kone og får fuld forældremyndighed i Statsforvaltningen. Der er ingen undskyldning for dette – heller ikke i lovgivningen - og der bør indledes ledelsesmæssig undersøgelse af en sådan praksis. Det er på alle måder en hån mod børn og gode forældre m/k i Danmark. En hån mod gode og ordentlige fædre (og mødre) som mister forældremyndigheden selvom de ikke selv er årsagen samt først og fremmest en hån mod børn, kvinder og mænd der udsættes for vold i Danmark.

Det skaber en alvorlig negativ spiral, som i den grad er skadende for danske børn i familie sager samlet set og som må tages særdeles alvorligt. Belønner man forkert adfærd, som det dagligt er sket og sker i Statsforvaltningen, opnår man forkert adfærd. Det ved alle gode ledere og forældre m/k. Der er tale om et ledelsesmæssigt ansvar og en fejlkultur.

Link: http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2015-03-29-far-draebte-mor-og-saa-fik-han-foraeldremyndigheden
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/89581

B) Statsforvaltningen har aktuelt erkendt at advokater har kunne misbruge systemet uden at Statsforvaltningen har handlet

Statsforvaltningen har for nylig på DR og TV2 erkendt at man har kendskab til at advokater har brugt og bruger velkendte tricks i børnesager til, at snyde børnene ud af hænderne på gode forældre. Statsforvaltningen har først erkendt dette efter at Statsforvaltningen af Foreningen Far er blevet orienteret om at vi har henvendt os til Rigspolitichefen om forholdene, har indsamlet ca. 1.000 sager på kort tid som viser virkeligheden og pressen har bragt historien.

Statsforvaltningen har på intet tidspunkt sammenkørt længerevarende børnesager med advokatnavne og sagsbehandlere for at finde de klare mønstre, som Foreningen Far nemt ser da vi hører om de samme oplevelser igen og igen og igen fra uafhængige forældre, bedsteforældre og pårørende i Statsforvaltningens sager. På trods af adskillige henstillinger om at samkører sager og checke mønstre fra Foreningen Far siden 2012 er der intet sket. Statsforvaltningen er på møder i 2013 og 2014 af Foreningen Far fortsat orienteret om de velkendte tricks som bliver brugt i børnesager, herunder at brud på love og regler betaler sig, uden at Statsforvaltningens ledelse har handlet.

Statsforvaltningen bortforklare ofte forholdet med at man skal træffe afgørelser som er "bedst for barnet", men forældresagerne og de senere mange kommunale socialsager som bliver resultatet af fejlbehandling i Statsforvaltningen, viser at dette ikke er korrekt. Praksis om det "Bedste for barnet" er endvidere kun fulgt i forhold til den ene forælder (bopælsforælderen) og ikke med fokus på barnet og koordination med andre myndigheder. Har Statsforvaltningen stået med sager, hvor en bopælsforælder var årsagen og et barn er blevet fremmedgjort eller der har været politimæssig dokumentation for vold eller grænseoverskridende adfærd af eksempelvis mor, mors kæreste eller morfar er der intet sket for barnet. Barnet er med Statsforvaltningens fulde viden og accept til tider blevet afskåret fra kontakten til den gode forælder, som til tider har været barnets eneste tryghed.

Statsforvaltningen har efter et andet tydeligt mønster eksempelvis det seneste årti givet mødre, som i en periode eller i barnets opvækst ikke har magtet opgaven, bopæl for barnet pga. behovet for sociale ydelser, mens gode fædre har fået en deleordning 7/7, mindre samvær eller er røget helt ud af barnets liv. Det samme er ikke sket ved omvendte kønsroller og samme tilknytningsforhold til barnet. Det er netop i disse sager at man ofte oplever forældre og advokater bruge velkendte tricks, da det er "eneste udvej" og alle ved at det virker i Statsforvaltningen.

Link: https://www.dr.dk/tv/se/dr2-undersoeger/dr2-undersoeger
Link: http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-12-liste-saadan-snyder-advokater-boern-ud-af-dine-haender
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/89973

C) Statsforvaltningens kultur og praksis er årsag til at færre gode fædre har bopæl for børn i 2014 end i 1980 og tallet illustrerer alvoren

Familierne lever mere ligeværdigt end nogensinde og det er i høj grad de gode fædre som er positive rollemodeller for en sund samfundsudvikling i tæt samarbejde med fantastiske mødre. Det er på ingen måde tilfældigt at færre børn i 2014 har bopæl hos far end i 1980, forholdsvis m/k i moderne familier, og det skal tages særdeles alvorligt.

Foreningen Far skønner at tallet skal være mellem 20-30% i dag, men det er fortsat under 1980 niveauet på 13,28% i direkte modstrid med samfundsudviklingen. Det skyldes ikke bare forældrenes frie valg eller familie økonomien, men derimod kvaliteten i sagsbehandlingen og fejlkulturen i Statsforvaltningen, hvor gode fædre ikke tør starte en sag. Gode fædre der ønsker bopæl for deres børn, bør eller i henhold til loven skal have bopæl for børnene er blevet så groft diskrimineret i Danmark, at de ikke får bopælen, men gennem seneste årti i stedet har fået en deleordning 7/7 eller de er røget mere eller mindre ud af barnets liv. Dette også selvom de har været primær omsorgsforælder for barnet siden fødslen – og også selvom mor, mors kæreste eller morfar er alkoholiseret, voldelig eller det som er værre.

Det skyldes simpelthen at forældet familie lovgivning fortsat opdeler forældrene i A og B forælder, bare fordi de ikke bor sammen – med vidt forskellige rettigheder og økonomi – som gør at der opstår en "kamp" om bopælen og de sociale ydelser, som er fast tømret med hinanden uden et frit valg i familierne. Kombineret med offentlige myndigheder som f.eks. statsforvaltningens kultur og totale mangel på selvindsigt i egen virkelighed og sagsbehandling på gulvet, hvor man direkte belønner forkert adfærd m/k. Kombineret med velkendte advokat teknikker, da advokaterne naturligvis kender hullerne i både lovgivning og hos Statsforvaltningen. Det gør simpelthen at børn og gode fædre som ønsker, bør eller skal have bopæl for børn, i stedet mister bopælen, får mindre samvær eller ryger ud af barnets liv, hvis de starter sagen i Statsforvaltningen.

Klager samværsforælderen – som oftest er far – anser Statsforvaltningen at han ofte optrapper konfliktniveauet, der noteres som fast praksis "konflikt" i Statsforvaltningens notater, da sagsbehandlerne ved at de herved får en "blankocheck" i form af vejledning om samvær §14.1.1.2 som med skrivebordsjuristernes velsignelse på forunderlig vis fortæller, at skyldsspørgsmålet ikke har betydning for børn. Samværsforælderen – som oftest er far - bringer derfor sit barn i direkte fare for at miste mere samvær med den gode forælder, hvis han starter en sag eller klager i Statsforvaltningen, og sidder konstant med en pistol for tindingen. Foreningen Far kan ofte ved at spørge ind til familiens daglige liv, forældrenes socialhistorik og advokaternes navne på 5-10 min. fortælle om et barn havner som en dyr menneskelig og økonomisk socialsag i samfundet og den sociale arv vil gå igen i 2., 3., 4. eller 5. generation!

Hvor længe vil vi i Danmark tillade at Statsforvaltningen går rundt med skyklapper på og ikke har viljen til alvorlig selvindsigt, hvorved politikerne ikke oplyses om virkeligheden. Hvis ikke Statsforvaltningen ledelsesmæssigt har skulle oplyse politikerne om virkeligheden. Hvem har så. Frivillige forældre m/k og pressen

Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/92949
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90057Foreningen Far står som altid til rådighed for positivt samarbejde.

Foreningen Fars stiller gerne tusindevis af forældre fortællinger og mønstre til rådighed. Det er forholdsvis nemt at analysere sagerne med fokus på sagsbehandlingstid, kvalitet, forskelsbehandling, fleksibilitet i forhold til familie former og omkostningerne for børn, forældre m/k og samfundet. Ca. 55% af de adspurgte oplyser der er truffet forkerte afgørelser, ca. 42% oplyser de har oplevet misinformering og det oplyses som et markant mønster at forkert adfærd belønnes i Statsforvaltningen til skade for børnenes opvækst på sigt.

Foreningen Far tror på forældrene m/k. Tilliden til Statsforvaltningen er væk!

Foreningen Far anbefaler at der i Danmark skabes en familie domstol med fundamental retssikkerhed og kvalitet for børn og forældre, som bør behandle de mest alvorlige børne- og familie sager i Danmark. En mulighed er samtidig at sikre kommunal mægling der virker med brug af lokale familiecentre samt en modernisering af familie lovgivningen, så færrest mulige alvorlige sager med børn og forældre opstår. Det er bestemt muligt og realistisk, men kræver politisk ansvarlighed.

Foreningen Far vil kontakte Ministeren telefonisk for en samtale på grund af sagens alvor.

Læs mere her

tags: Danmark, våben, politi, økonomi, 2013, TV2, lovgivning, dræbt, 2012, domstol, retssikkerhed, pistol, fleksibilitet, omkostninger, 2014,

torsdag den 26. marts 2015

Mini BMX cykler eftersøgt

Den nye serie mini bmx cykler fra Convict hedder "MOST WANTED" - eller frit oversagt EFTERSØGT. De er uden tvivl blandt de sejeste på markedet - bygget af bmx kørere og FOR bmx kørere. De er blevet en snigende landeplage, disse "små bmx cykler". Det ser vildt mærkeligt ud når store drenge kører på dem - Men de elsker dem. Og de elsker det specielt fordi de behersker dem. Vi så det med trick løbehjulet, som også er LAVT i forhold til et normalt transport løbehjul - det blev også MEGA HOT. Nu er turen kommet til Mini BMX cykler.

Der findes et par mærker på markedet, nemlig Convict, BOUNCE og Rocker.

Vi har valgt at tage de to første mærker ind i sortimentet, fordi de passer rigtig godt til begyndere og semi pro kørere. De ligger prismæssigt på under 2000 kr, som vi mener at smertegrænsen for de fleste forældre.

Det som gør Convict cyklen speciel i forhold til de to andre mærker er primært den specielle "hjul alu core" - dvs kernen i hjulene som er lavet ud af aluminium. Kig på billedet og læg mærke til strukturen og styrken samt det fede layout.

Derudover er hele historien og temaet bag Convict sjov. Tænk at skabe et mærke som drager paralleller til fængsel og eftersøgt. Det er jo ved første øjekast lidt særpræget - men når man fintænker plottet, begynder man at forstå hvorfor.

Når en straffefange er eftersøgt "WANTED" - så er han en som ALLE vil have fat på. Der er jo udlovet en dusør hvis man fanger ham. Der venter med andre ord noget RIGTIG godt for den som tipper/finder fangen.

Denne tanke ønsker Convict at skabe i hovedet på kunderne - nemlig at deres serie af mini BMX cykler er noget ALLE vil have fingre i. Og jeg kan sagtens forstå hvorfor.

Serien rummer navne som Bullet (kugle), Narcotic, Psycho (psykopat) og Alcatraz (verdens mest berygtede fængsel).

Convict at bygget af kvalitets komponenter og 100% fri for skarpe hjørner. Det er faktisk en af grundelementerne i den vision Convict har - nemlig at en bmx cykel IKKE må have noget man rive, skære eller slå sig på. En rigtig god tanke.

Læs mere her

tags: fængsel, GTI,

onsdag den 25. marts 2015

Forår betyder fodboldskader

Flere steder i landet er den udendørs fodboldtræning netop startet, og med den følger som regel et større antal knæskader, men hvordan står du stillet, hvis du kommer til skade under træning eller kamp Det kan du få svaret på her. Andre kan ikke gøres ansvarlige

Ifølge Statens Institut for folkesundhed er fodbold den sportsgren i Danmark, der koster flest idrætsskader på årsplan. Det skyldes dels, at fodbold, sammen med håndbold, er en af de mest populære sportsgrene herhjemme og dels, at der er tale om en sportsgren med masser af kontakt spillerne imellem.

Selvom skaden opstår som følge af en tackling, kan du som udgangspunkt ikke gøre andre ansvarlige for skaden.

- Man kan groft sige det sådan, at når du løber på banen, accepterer du risikoen for, at der kan forekomme eksempelvis tacklinger, da det er en del af fodboldspillet, forklarer advokat Litten Posselt Olsen fra ERSTATNINGSGRUPPEN, der er en del af ADVODAN. Hun opfordrer samtidig til, at du tegner en ulykkesforsikring, hvis du ikke har en i forvejen.


Ulykkesforsikringen kan dække skaderne

Det er ofte knæet, det går ud over, når fodboldspillere kommer til skade, og skaderne kan få alvorlige konsekvenser resten af livet.

- Hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, kan den betale erstatning for varige mén ved for eksempel meniskskader, korsbåndslæsioner med videre, siger Litten Posselt Olsen, og tilføjer

- Ofte kan ulykkesforsikringen desuden betale nogle behandlingsudgifter ved for eksempel fysioterapeut, kiropraktor med videre. Hvis du har en sundhedsforsikring, for eksempel gennem dit arbejde, kan du også få betalt behandlinger derigennem.


Tre gode råd til fodboldspillere

Advokat Litten Posselt Olsen har tre gode råd til fodboldspillere, der er i gang med udendørssæsonen, eller snart skal i gang med den

• Sørg for at tegne en ulykkesforsikring. Når du spiller fodbold, er det som udgangspunkt på egen risiko
• Sørg for at tage på skadestuen, hvis du kommer til skade og følg op med konsultationer hos egen læge. Lægejournalen anvendes, når skadens omfang vurderes og forsikringsbeløbet fastsættes
• Anmeld skaden til ulykkesforsikringen, og tjek i den forbindelse om du har flere ulykkesforsikringer. Der kan være tegnet en ekstra gennem fagforeningen eller banken
.

Læs mere her

tags: Danmark, knæskade, håndbold, Advokat, fodbold, fagforening, fagforening, Læge,

Ny bog til betweeners, Cirkusbarn

Magisk-realistisk dannelsesrejse blandt cirkusfolk og røvere – for seje piger i "tween"-alderen. 13-årige Rosalina Aida er cirkussets stjerne. Men når hun hænger deroppe under teltdugen på den gyngende trapez, er det ikke hendes trætte muskler, der får hjertet til at galopere. Det er dog kun Rob, der ved, at hun i virkeligheden er dødsensangst for at springe. Rare, gamle Rob, der har passet på hende, siden hendes mor forsvandt.

Da cirkusset ankommer til en ny by, møder Rosa den mystiske pige Silke, der kan se ting, andre ikke kan se. Og hun opdager samtidig, at den nye by er hendes mors hjemby. Og så er der røverbanden, der huserer i området, og en dreng med dybe, mørke øjne…
Snart bliver frygten for trapezen Rosas mindste problem, og hun må lære at passe på sig selv.

Cirkusbarn – en fortælling om Rosalina Aida er en både følsom og handlingsmættet historie om at finde sig selv, sine rødder og sit eget ståsted i verden. –Og om venskab, mod og spirende kærlighed med et lille drys magi. Juliane Vejen Thulesen skriver med en fintfølt pen og præcis og sanselig indlevelse i målgruppen.

Juliane Vejen Thulesen er født i 1991, bosat i Silkeborg og har skrevet historier, siden hun var barn. Oftest har der været magi, riddere og drager med i historierne, og i 2012 udkom hendes debutroman 'Barnets Beskytter', som er et rendyrket fantasyeventyr. Med 'Cirkusbarn - en fortælling om Rosalina Aida' bevæger hun sig ud af fantasyuniverset og over i den magiske realisme. Ved siden af skrivningen læser Juliane psykologi på Århus Universitet.

Bogen udkommer d. 24. marts 2015

Cirkusbarn / Juliane Vejen Thulesen. TURBINE, 2015.
ISBN: 9788740601299. 292 sider. Vejledende pris: 249,95 kr.

Læs mere her

tags: Århus, Vejle, 1991, roman, universet, 2012, Silkeborg, psykologi,

tirsdag den 24. marts 2015

Lad fransk lyd og bog gå hånd i hånd

DigTea har netop udgivet bogserien DigiLire til tidlig læsning på fransk. Bøgerne giver mulighed for en kombination af lytning og helhedslæsning, hvor læseren ud fra en forståelse af bogens indhold, støttet af de mange illustrationer eller fotos, får en oplevelse af at kunne "læse" og forstå fransk. DigiLire-bøgerne er velegnede til tidlig franskindlæring, da læsningen af bogen på intet tidspunkt kræver af læseren, at han/hun skal mestre det franske tekstsprog. Læseren kan derimod lytte til bogen og i tilknytning til lytningen medlæse i billeder og tekst. Efterhånden vil læseren opdage sammenhængen mellem ordlyd og tekst og opbygge et stort kendskab til faste vendinger og ordbilleder, uden at læseren behøver at fokusere på udtaleregler og grammatik.

Med DigiLire-bøgerne kan læserne starte med at lytte-læse fransk og efter­hånden som deres ordbilledkendskab øges, kan de koble udtale-regler og grammatik på, på samme måde, som læserne tilegnede sig deres modersmål. Læserne vil med DigiLire-bøgerne opleve en hurtig progression i, hvad de forstår af talt fransk og tidligt føle sig sprogligt kompetente.


Titeloversigt:

• Les animaux de la ferme
• La chasse au trésor
• Le chat de Zoé
• Où est le chien
• Quelle partie du corps
• Le Noël de Zoé
• Le petit frère de Zoé
• Qu'est-ce que tu manges
• Les mois de l'année
• Où es-tu
• Safari
• Je suis un super-héros
• Théo a un rendez-vous
• Théo et Léa au cinéma
• Théo rencontre Léa
• Théo, un garçon français
• Tu veux quelle voiture
• Zoé fait du ski
• Zoé fait une promenade
• Zoé va au cinéma

Niveauer:

DigiLire A fra 0-½ års fransk
DigiLire B fra ½-1 års fransk
DigiLire C fra 1-1½ års fransk
DigiLire D fra 1½-2 års fransk

Kan købes enkeltvis eller som samlet bogpakke.

Læs mere her

tags: sprog,

mandag den 23. marts 2015

Møgkat skal lære børn tysk

Lillys Katze handler om Lilly og hendes frække kat Karamell. En dag bliver hendes far gal på Karamell, fordi han gled i en af dens kattelorte – og så går den vilde kattejagt. Lillys Katze og 20 andre tyske frilæsningsbøger i serien DigiLesen, skal imødekomme efterspørgslen på undervisningsmaterialer i tysk fra 5. kl. DigiLesen-bøgerne er udviklet til tidlig læsning på tysk. Bøgerne giver mulighed for en kombination af lytning og helhedslæsning, hvor læseren ud fra en forståelse af bogens indhold, støttet af de mange illustrationer eller fotos, opstiller hypoteser om det tyske sprogs tekst- og lydside.

DigiLesen-bøgerne er velegnede til tidlig tyskindlæring, da læsningen af bogen på intet tidspunkt kræver af læseren, at han/hun skal mestre det tyske tekstsprog. Læseren kan derimod lytte til bogen og i tilknytning til lytningen medlæse i billeder og tekst. Efterhånden vil læseren opdage sammenhængen mellem ordlyd og tekst og opbygge et stort kendskab til faste vendinger og ordbilleder, uden at læseren behøver at fokusere på udtaleregler og grammatik.

Med DigiLesen-bøgerne kan læserne starte med at lytte-læse tysk og efter­hånden som deres ordbilledkendskab øges, kan man koble udtale-regler og grammatik på, på samme måde, som man tilegnede sig sit modersmål. læseren vil med DigiLesen-bøgerne opleve en hurtig progression i, hvad de forstår af talt tysk og tidligt føle sig sprogligt kompetente.

Titeloversigt:

• Lillys Katze
• Lilly bekommt einen Bruder
• Lilly geht ins Kino
• Lilly und Vater Ausflug
• Lilly feiert Weihnachten
• Lilly im Café
• Auf Skitour mit Lilly
• Komm, wir gehen auf Safari
• Welches Auto möchtest du haben
• Tiere auf dem Bauernhof
• Kennst du die Gemüsesorten
• Wo ist der Hund
• Die Körperteile
• Die 12 Monate
• Auf Schatzsuche
• Simon, ein Junge aus Berlin
• Simon trifft Sarah
• Simon macht sich fertig
• Simon und Sarah ins Kino
• Ich bin ein Superheld
• Wo bist du

Bøgerne kan købes enkeltvis eller som samlet bogpakke.


Læs mere her

tags: undervisning, sprog, undervisningsmateriale,

lørdag den 21. marts 2015

Stop digitale overgreb nu

Hver måned modtager Red Barnet 300 anmeldelser om overgrebsbilleder, hvor børn udnyttes seksuelt. Tendensen i billedmaterialet er klar: Børnene bliver yngre og overgrebene værre. Den udvikling må og skal stoppes. Generator er derfor glad for i samarbejde med Red Barnet at kunne invitere til tre konferencer, hvor der bliver sat fokus på digitale overgreb. Konferencerne er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden, og på grund af dette koster det kun 795,- kr. at deltage.

Konferencerne afvikles:

• Aarhus, 04.05.2015
• Middelfart, 06.05.2015
• København, 11.05.2015

Konferencerne henvender sig til professionelle, der i det daglige arbejder med børn og unge.

Læs mere her

tags: København, økonomi, Middelfart,

fredag den 20. marts 2015

18. april 2015 er Nordisk Byttedag

$(document).ready(function() { $("a.oembed").oembed(null,{ maxWidth: 428, maxHeight: 528 }); }); Byttemarkeder er kommet for at blive! Ved at bytte sig til 'nye' ting, kan man både hjælpe miljøet, andre mennesker og spare penge. D. 18. april sættes der fokus på genbrug og bytning i Norden, og alle kan deltage. Sveriges Naturfredningsforening har holdt Klädbytardag (tøjbyttedag) 5 år i træk og havde mere end 100 arrangementer på én dag i april 2014. I Danmark blev der i 2014 afholdt mere end 120 byttemarkeder fordelt over hele året, hvor der blev byttet mellem 300 kg og 7.5 tons ting og tøj til hvert arrangement. 'Det gav os ideen til at holde byttedag samme dag som Sverige, for at få flere mennesker med', udtaler Lama Juma, der sammen med Rosa Føge arbejder for at udbrede byttemarkeder i Danmark. 'Da vi kontaktede Naturskyddsföreningen, havde vi en dansk/svensk byttedag i tankerne, men det har vist sig, at der også er byttere i Norge og Finland, som gerne vil være med.'

På danske byttemarkeder stiller arrangørerne borde og tøjstativer op med skilte som f.eks legetøj, bøger og blade, køkkenting, dametøj og herretøj. I markedets åbningstid kan deltagerne lægge deres bytteting ud på bordene, og derefter gå omkring og vælge de ting, de vil have med hjem i stedet. De ting, der er tilovers, bliver givet til genbrugsbutikker.

'På trods af de meget åbne bytteregler, oplever vi sjældent deltagere, der forsøger at misbruge ideen og tage uforholdsmæssigt mange ting. Stemningen er afslappet, deltagerne kommer og går, og flere hjælper hinanden med finde de ting, de leder efter', udtaler Rosa Føge. Med støtte fra Miljøstyrelsens Pulje til Grønne Ildsjæle, har Rosa og Lama afholdt mere end 30 byttemarkeder i forskellige byer i Danmark og har hjulpet mange nye arrangører i gang.

'Tanken med dagen er at åbne borgernes øjne for, at det ikke behøver være hverken svært eller dyrt at handle miljørigtigt. Når mange mennesker går sammen om en enkelt handling, kan det have en stor effekt.' udtaler Jessica Andréason fra Naturskyddsföreningen i Sverige.

Der er allerede planlagt over 25 byttemarkeder i de 4 lande, og der kommer løbende nye arrangementer til. Hvis du selv har lyst til at holde et byttemarked d. 18. april, kan du læse mere på www.byttemarked.nu, hvor der er masser af hjælp at hente i form af en bytteguide samt plakater og andre materialer.

Man kan mødes 10 venner og bytte tøj hjemme i stuen, eller holde et stort byttemarked på skolen, arbejdspladsen eller biblioteket. Uanset størrelsen så har det en effekt at holde byttemarked. Ved at genbruge frem for at købe nyt, belastes miljøet mindre, da der skal produceres færre nye ting. Der er også et socialt aspekt i byttemarkeder, da de fleste mennesker har noget at bytte, men ikke alle har lige mange penge til at købe tøj og ting til sig selv eller deres børn. På den måde er man som bytter også med til at hjælpe andre mennesker.

Læs mere her

tags: Danmark, Sverige, Norge, Naturfredningsforening, penge, Miljøstyrelsens, Finland, miljø, 2014, miljørigtig,

torsdag den 19. marts 2015

Dyrekortene vender stærkt tilbage

Bilka, føtex og Salling gentager succesen med dyre-samlekort, som sidste år hittede blandt børnefamilierne Fra den 21. marts kan kunder landet over igen samle på dyrekort, når Dansk Supermarked følger op på sidste års kæmpe succes. Kampagnen, der er lavet i samarbejde med Animal Planet, var så populær, at samlemapperne blev revet væk fra butikkerne. Nu vender kampagnen tilbage i ny udgave med dyr fra verdenshavene.

Dyrekortene sprængte alle rammer
I 2014 indtog dillen med dyrekort hele Danmark, da der ved den første kampagne blev udleveret mere end 78 millioner samlekort og solgt over 200.000 samlehæfter.

Indkøbsdirektør i Dansk Supermarked Jean Ladehoff, der er en af de ansvarlige bag projektet, glæder sig over succesen og håber på lige så stor tilslutning i år.

- Dyrekortene sprængte alle rammer, og jeg har aldrig set en kampagne have så stor effekt. Kunderne var vilde med det, og det er min klare opfattelse, at det samlede mange familier i at få byttet og samlet til mappen var komplet. Vi forventer, at kampagnen i år, der handler om livet under havoverfladen, vil blive rigtig godt modtaget, siger han.

Samle-dille blandt børn og voksne
Udover de mange millioner udleverede kort, fik kampagnen også sit helt eget liv i mange skolegårde, og nogle skoler arrangerede – ligesom mange Bilka-, Salling- og føtex-varehuse gør – byttedage, hvor eleverne kunne bytte sig til de kort, de manglede i samlingen.

- Jeg tror kampagnen toppede, da DR's speaker en fredag aften i kampagneperioden præsenterede Disney Sjov med bemærkningen om, at "Nu kan alle Danmarks børn godt lægge dyrekortene til side en time, for nu kommer der Disney Sjov," fortæller Jean Ladehoff.

Han forklarer blandt andet den store interesse med, at dyrekortene, der indeholder elementer af leg og læring, inddrager både børn, forældre og bedsteforældre.

Imidlertid betød den store efterspørgsel, at mange af Dansk Supermarkeds butikker løb tør for samlehæfter, men Jean Ladehoff forsikrer, at de i år er bedre forberedt, og at butikkerne vil ligge inde med flere album.

Udforsk verdenshavene
Den nye kampagne udforsker fem oceaner , hvor børn og voksne kan dykke ned under overfladen med blandt andet hammerhajer og søelefanter. Mellem de 140 forskellige samlekort finde både selvlysende og varmefølsomme kort. På kortene kan man lære mere om dyrene, ligesom der vil være online spil og konkurrencer på kampagnens hjemmeside, hvor hovedpræmien er en tur til Florida for hele familien.

Om kampagnen Udforsk Verdenshavene
Kampagnen "Udforsk verdenshavene" løber fra 21. marts til 8. maj.

Kunder får udleveret fire dyrekort, hver gang de køber for 100 kroner i føtex, Bilka, Bilka.dk, Salling og Salling.dk.

På kampagnens hjemmeside: www.verdenshavene.dk, kan man finde mere information om kampagnen og kortene. Derudover kan man spille online spil og deltage i konkurrencer.
Hovedpræmien i konkurrencen er en rejse til Florida for hele familien (2 voksne og 2 børn) og har en samlet værdi af 42.000 kr.

Der er mulighed for at samle kortene i en særlig mappe, som kan købes i varehusene. Ligeledes bliver der arrangeret byttedage i alle varehuse, hvor kunder kan bytte kort med hinanden.

Udvalgte varehuse får besøg af Animal Planets roadshow, hvor der vil være forskellige aktiviteter. Blandt andet et akvarium og en havbiolog, der fortæller om dyrene.

Læs mere her

tags: Danmark, direktør, Dansk Supermarked, Bilka, Florida, Disney, verdenshavene, konkurrence, 2014,

Påske med renæssancens stærke kvinder

I påskeferien sætter Gammel Estrup – Herregårdsmuseet fokus på renæssancens stærke kvinder, og alle børn kan være med til at lave historiske smykker, som dem adelskvinder – og mænd – gik med dengang. Smykker var nemlig vigtige for både adelsmænd og kvinder i renæssancen. I form af ringe, store guldkæder og andre smykker, forsøgte de at vise hvilken, magt de besad. Derfor blev der naturligvis også brugt mange penge på at se så fornem ud.

Museumsformidler Stine Lucia Rasmussens fortæller: "Vi ved at Eske Brock og hans kone Christence Viffert her fra Gammel Estrup brugte mange penge på smykker, og det var både guldkæder til mænd og kvinder. I 1613 brugte Eske Brock det svimlende beløb på 160 rigsdaler for et smykke med diamanter til sin hustru. Det var virkelig mange penge, især når man tænker på at en smed fik 30 rigsdaler i løn om året".

Også Eske Brock og Christences Vifferts datter og arving til Gammel Estrup, Jytte Brock var en fashionabel dame. På museet hænger et billede af hende, som viser, at hun bar en stor gylden kæde, med en lille medaljon samt armbånd og ringe. Som den højeste mode dengang dikterede, så bar hun også en pibekrave, som vi i dag kun kender fra præsten i kirken.

Stærke kvinder, der kunne andet end at se godt ud
Det var ikke kun dyrebare genstande og smykker, der interesserede renæssancens adelsdamer. Mange var også dygtige forretningskvinder ikke mindst på Gammel Estrup, hvor en af landets mægtigste slægter havde til huse.

"Christences Viffert og Jytte Brock ejede begge meget jord, og det var lig med magt i renæssancen. Ved ægteskab tilfaldt jorden ikke deres mænd, og derfor beholdt de deres jord, som de skulle bestyre og havde råderet over", fortæller museumsformidler Stine Lucia Rasmussen

Når mændene var væk, enten i krig, i tjeneste hos kongen eller døde, var det også deres koner, der overtog arbejde på de mange herregårde. Ligesom enkerne på denne tid ofte havde råderet over deres børns jord, indtil de var gamle nok til selv at bestemme.

Renæssancesmykker i påsken
I påsken har alle børn og barnlige sjæle mulighed for at lave deres egne historiske smykker i museets smykkeværksted. Hvis man har en sød tand, kan man tage et smut ned forbi Gammel Estrups husjomfru i herregårdskøkkenet, hvor man kan købe kaffe og kage fra Madam Blå.

Alle aktiviteter er åbne hele påskeferien 28 marts - 6 april kl. 10-16. Selve muset er åbent kl. 10-17. Entréen er 90 kr. – børn under 18 år er gratis. Det koster et mindre materialebeløb at være med til at lave historiske smykker.

Læs mere her

tags: smykker, ægteskab, jorden, museum, penge, rock, kaffe,

onsdag den 18. marts 2015

Færre cyklister får alvorlige hovedskader

Gennem årene har stadig flere cyklister taget cykelhjelmen på, og det betyder at færre får alvorlige skader på deres hoved. Nu vil Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden have endnu flere til at spænde hjelmen med kampagnen "Nederen Forældre". Jens Bundesen kom cyklende, da en trailer rev sig løs fra en varevogn. Sammenstødet med traileren var så voldsomt, at han blev slået bevidstløs og kørt med udrykning til hospitalet.

Flere ribben var brækket, han havde fået et brud på hoften og en ødelagt milt, der måtte opereres. På hospitalet var beskeden klar: hvis han ikke havde brugt cykelhjelm, så var det ikke sikkert, at han havde åbnet øjnene igen.

Stadig flere med hjelm
Antallet af cyklister med cykelhjelm er steget støt siden 2004, hvor kun 6 % af cyklisterne kørte med hjelm. I dag spænder 28 % hjelmen, når de sætter sig på sadlen og tramper i pedalerne, viser den seneste cykelhjelmstælling, som Rådet for Sikker Trafik har lavet.

- Lige nu står foråret for døren, og flere hopper på cyklen. Det er en god anledning til at få tjekket cyklen og samtidig lige få købt en cykelhjelm. Det er vigtigt, at flere begynder at cykle med hjelm, da den kan gøre en stor forskel, hvis man kommer galt af sted, siger Tina Valter Olsen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Gennem årene er antallet af cyklister som får en alvorlig hovedskade faldet markant. I samme periode er antallet af cyklister med cykelhjelm steget markant, og det er en af de væsentligste grunde til, at vi har set den positive udvikling med færre hovedskader.

- Hvis man som cyklist falder og slår hovedet, kan det få stor betydning for resten af livet. Netop hjernen er afgørende for vores mulighed for at bestemme over vores egen livskvalitet. Både dansk og international forskning viser, at en cykelhjelm reducerer risikoen for en alvorlig hovedskade med op til 50 %, siger Jens Lauritsen, overlæge, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital.

Forældrene skal ind i kampen
Der er stor forskel på, hvem der er bedst til at putte cykelhjelmen på hovedet. Næsten ni ud af 10 børn cykler med hjelm til og fra skole. Men kigger man på teenagerne og de voksne, så halter de meget bagefter. Blandt cyklisterne over 12 år, er der kun 31 %, som bruger cykelhjelm, og for de voksne er tallet 28 %.

Derfor gennemfører Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden lige nu en cykelhjelmskampagnen "Nederen Forældre", der skal få flere forældre og teenagere til at spænde hjelmen.

- Forældrene spiller en større rolle end de måske selv er klar over. Forældre, der selv kører med hjelm er gode rollemodeller for deres børn. Derudover er det vigtigt, at forældrene kræver, at deres børn og teenagere tager hjelmen på, for vi ved, at det faktisk får flere børn og unge til at gøre det, forklarer René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

Kampagnen "Nederen Forældre" vil kunne ses i tv, hvor kampagnefilmen ruller over skærmen på flere af de landsdækkende kanaler.

På Facebook kan man i hele kampagneperioden få gode råd og hjælp til at få hjelmen på og deltage i konkurrencer, hvor man kan vinde blandt andet cykelhjelme: www.facebook.com/nederen

Seks skarpe om cykelhjelm
1: Cirka hver fjerde dansker bruger cykelhjelm.
2: Brugen af cykelhjelm har været støt stigende siden 2004.
3: Cykelhjelm reducerer risikoen for skader på kranie, hoved og hjerne med op til 50 %.
4: Hvis alle brugte cykelhjelm kunne 800 cyklister hvert år undgå alvorlige hovedskader.
5: Fem til ti cyklister kan hvert år redde livet, hvis alle brugte cykelhjelm.
6: Cykelhjelm er ikke lovpligtig, men anbefales af mange organisationer og interessenter.

Andelen af cyklister, der bruger hjelm:
2004: 6 %
2006: 11 %
2008: 15 %
2010: 24 %
2011: 26 %
2012: 28 %
2013: 27 %
2014: 28 %
(Kilde: Rådet for Sikker Trafik).

Andelen af alvorligt tilskadekomne cyklister, der har fået en hovedskade:
2004: 33,89 %
2005: 30,40 %
2006: 29,33 %
2007: 28,83 %
2008: 23,58 %
2009: 23,31 %
2010: 20,81 %
2011: 21,71 %
2012: 22,14 %
2013: 22,48 %
2014: 28 %
(kilde: Vejdirektoratets Ulykkesstatistik)

Fakta: Brug af cykelhjelm blandt børn på skoleveje:
• 6 – 9-årige: 88 %
• 10 – 12-årige: 64 %
• Over 12 år: 31 %

Læs mere her

tags: hospital, 2009, 2010, 2011, 2008, 2013, Odense, Facebook, cyklist, 2012, overlæge, 2007, 2006, livskvalitet, organisation, projektleder, rektor, konkurrence, 2014, Cykel, Cykelhjelm, Fakta,

tirsdag den 17. marts 2015

LEGO koncernen, LEGO fonden og UNICEF indgår partnerskab for at støtte børns rettigheder og udvikling

LEGO Koncernen, LEGO Fonden og UNICEF fejrer i dag to globale partnerskaber, der har til formål at fremme børns rettigheder og støtte tidlig kvalitetslæring gennem leg. I det første partnerskab forpligter LEGO Koncernen og UNICEF sig til sammen at fremme Children's Rights and Business Principles – et 10-punkts charter, der beskriver handlinger, virksomheder kan foretage sig for at respektere og støtte børns rettigheder. I dette treårige partnerskab har LEGO Koncernen forpligtet sig til at styrke forvaltningen af børns beskyttelse i sin egen virksomhed og dele best practices med andre i erhvervslivet.

"Børn er vores største ansvar. Det har altid været en af vores kerneværdier at levere kreative produkter af høj kvalitet, som hjælper børn med at udvikle sig, og at drive en virksomhed, der tager ansvar i forhold til børn," siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

"Jeg er stolt af at kunne offentliggøre, at LEGO Koncernen er den første i vores branche, der etablerer et globalt partnerskab med UNICEF. Det er en tilkendegivelse af vores støtte til de 10 Children's Rights and Business Principles. Vi ser UNICEF som en vigtig partner i vores fremtidige bestræbelser vedrørende børns rettigheder, og vi ser virkelig frem til samarbejdet."

LEGO Koncernen, LEGO Fonden og UNICEF mener, at leg er grundlæggende for, at børn kan udvikle de fysiske, kognitive, kreative, sociale og følelsesmæssige evner, de behøver for livslang læring og udvikling. Mange børn har ikke mulighed for at lege. Ifølge en ny UNICEF-undersøgelse har næsten en tredjedel af børn under fem år i lande med lav og middelhøj indtægt forringede muligheder for læring med begrænset adgang til nogen former for legetøj, og mødre fortalte, at de ikke havde leget med deres barn de sidste tre dage før undersøgelsen.


"Børn har ikke bare ret til at lege, de har behov for at lege. Det hjælper dem til at lære og udvikle sig for livet. Legen former simpelt hen deres mentale udvikling", siger UNICEFs administrerende direktør Anthony Lake. "UNICEF er meget glad for at samarbejde med LEGO Koncernen og LEGO Fonden om at give flere børn en chance for at lege – og inspirere flere virksomheder til at støtte op om børns rettigheder. Ligesom hver eneste LEGO klods er hvert eneste partnerskab en byggesten til en bedre fremtid for børn."

Det andet partnerskab mellem LEGO Fonden og UNICEF vil fremme tidlig kvalitetslæring gennem leg for børn i hele verden. Der vil blive foretaget en global gennemgang af politikker for udviklingen i den tidlige barndom, og beslutningstagernes forståelse af den afgørende forbindelse mellem leg og børns udvikling vil blive øget. LEGO Fonden har doneret USD 8,2 millioner til det tre og et halvt-årige partnerskab.

Ved at samarbejde med regeringen i Sydafrika omkring ændring af politik og udvikling af programmer vil partnerskabet med LEGO Fonden have potentiale til at nå 4,5 millioner børn i alderen ni år og yngre, der vil modtage støtte og omsorg fra forældre, omsorgspersoner og undervisere, som har fået oplæring i at forstå og anvende leg som et redskab til stimulering og læring.

"Dette partnerskab er et vigtigt skridt i retning af vores mål om at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg styrker børns evne til at være kreative, engagerede og lære gennem hele livet, og vi glæder os til at begynde vores samarbejde med UNICEF om at få fokus på vigtigheden af at forbedre udviklingen i den tidlige barndom," siger Hanne Rasmussen, administrerende direktør for LEGO Fonden. "UNICEF har en unik position i forhold til at samarbejde med regeringer om at sikre, at de yngste børn får den opmærksomhed og de ressourcer, der er nødvendige, for at give dem en god start på livet. Vi ved, at de første år i et barns liv er helt afgørende, og ved at investere i vores børn tidligt er vi med til at bygge et solidt fundament, der gavner dem, deres lokalområde og samfundet en hel livstid".

Partnerskaberne udtrykker den overbevisning, som alle tre organisationer har om, at erhvervslivet har et ansvar for at respektere og støtte børns rettigheder og trivsel.

Læs mere her

tags: direktør, politi, Sydafrika, regeringen, virksomhed, erhvervslivet, regering, kreativ, organisation,

mandag den 16. marts 2015

Konfirmation – ideer til fotoprodukter til en vellykket fest

Konfirmationsdagen har for forældre og børn særdeles stor betydning. For at denne særlige begivenhed skal blive vellykket, er der forinden utallige overvejelser - en konfirmation kræver grundige forberedelser. Du kan få hjælp på sitet onlinefotoservice.dk, hvorfra der kan bestilles invitationer, takkekort samt bord- og menukort med personlige fotos. Festkort
CEWE CARDS-sortimentet giver mulighed for at kreere personlige invitations- og takkekort.
Gæsterne vil med sikkerhed blive fornøjede over en flot indbydelse – og senere rigtig glade for et takkekort – begge med et fint foto af konfirmanden! Den brugervenlige software muliggør benyttelse af fine layouts og designskabeloner til kortene. Selv indsættelse af videosekvenser på kortene, som via en QR-kode kan afspilles på Smartphone/Tablet, er muligt!

Festlig og kreativ fotodekoration
De individuelle bordkort er i godt selskab, når billeder af konfirmanden også pryder bordets menukort og sørger for den helt rigtige hyggelige stemning. Fotoklistermærker egner sig deslige ideelt til at gøre de fine bordkort personlige, når de forsynes med billeder af gæsterne.

Særlige øjeblikke er den bedste gave
Med konfirmationen tager konfirmanden det første skridt ind i de voksnes rækker. Derfor er denne fest meget speciel og skælsættende for hele familien. Ved siden af pengegaverne, som familie, venner og bekendte overrækker, kan mor og far selv lave en meget personlig gave i form af en billedbog fuld af skønne øjeblikke fra konfirmandens liv. En CEWE FOTOBOG tilbyder rigelig plads til billeder og anekdoter fra fødsel til ungdom. En fotobog har en høj emotionel værdi – nu og i fremtiden!

Sjove fotogaver
Et smart Smartphone- eller Tablet-cover som gave beskytter den højtelskede hverdagsledsager. Coveret kan forsynes med et personligt foto, så coveret skiller sig ud fra mængden.
Falder valget på en pengegave, kan beløbet overrækkes i en sparedåse med panoramafototryk. På den måde får kronerne en personlig værdi. Mulighederne for overraskelser til konfirmanden er uanede.

Læs mere her

tags: OB, penge, kreativ,

søndag den 15. marts 2015

Bamser får forældre til at læse højt i Greve

Greve Kommune giver børn og voksne fælles læseoplevelser gennem e-fortællinger, musikalske fortællinger og læsebamser. Fredag 13. marts besøger kulturminister Marianne Jelved kommunens Danmark Læser-projekt. Alle skoleklasser fra 0. til 4. klassetrin i Greve Kommune har fået en læsebamse, som på skift kommer med eleverne hjem, hvor den får læst en historie højt.
Læsebamserne er en del af Greve Kommunes projekt "Læs for mig" under kulturminister Marianne Jelveds store læsekampagne.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
"At læse højt med sit barn er en helt særlig oplevelse. Der er ro til at komme helt tæt på hinanden, og ud af fortællinger opstår samtaler, som både gør barnet og den voksne klogere. I Greve Kommune er det lykkedes at få højtlæsning ind i familierne gennem børnene og deres læsebamser. Det virker bedre, end hvis opfordringer til at læse højt kommer fra en bibliotekar eller lærer."

Samtidig med læsebamserne har børnebogsforfatteren Lars Bøgeholt Pedersen skrevet otte fortællinger til "Læs for mig", der kan hentes gratis digitalt, så det har været let for børnenes forældre at finde frem til litteraturen.

Historier fra lokalområdet
Hver historie foregår i perioden 1914-18 under Første Verdenskrig og tager udgangspunkt i begivenheder – fiktive eller virkelige – som udspiller sig i børnenes lokalområde. Børnene har f.eks. haft mulighed for at gå ned til Mosede Fort og se den mine, der sprængte en ubåd i luften i historien "Zeppelineren". På samme måde bliver der med udgangspunkt i fortællingerne i kasematten opført musikalske fortællinger.

Ud over læsebamser og gratis fortællinger har hver af kommunens 12 skoler vundet en forfatterworkshop, og 8 2. og 3. klasser fik lov at gå shop-amok i Bog&Idé, hvor de måtte vælge bøger til klassen for 3.000 kr.

"Læs for mig" har ud over støtte fra Danmark Læser-kampagnen modtaget 90.000 kr. i støtte fra det lokale erhvervsliv som Danske Bank og Bog&Ide.

Program for 13. marts 2015
Kl. 11.00: Kulturministeren besøger 4.a på Holmeagerskolen, der har forfatterworkshop. Adresse Holmeagerskolen, Skoleholmen 15-17, 2670 Greve
Kl. 11.20: En række elever fortæller om Læsebamser og Shop-Amok i Bog&Idé
Kl. 11.35: Kammerensamblet fra den musiske skole i Greve fremfører musikalsk fortælling
11.40-12.10: Borgmester Pernille Beckmann holder tale. Bagefter spiller Trio MedVind forestillingen "Gys i Kasematten".

Læs mere her

tags: Danmark, Danske Bank, Kulturministeren, Greve, forfatter,

lørdag den 14. marts 2015

Uge 12 er Hjerneuge i Tønder Kommune

Tønder Kommune sætter i uge 12 fokus på hjernen med en række spændende arrangementer rundt omkring i kommunen Mange mennesker lever i dag med en hjernesygdom såsom ADHD, Alzheimers, Demens, Parkinson osv.

Derfor sættes der i Tønder Kommune med en række spændende arrangementer igen i år fokus på hjernen. Det sker alt sammen i uge 12, som er udråbt til international Hjerneuge.

- "Sidste år havde vi stor succes med Hjerneugen, hvor rigtig mange interesserede dukkede op til de mange spændende arrangementer. Den succes vil vi gerne bygge videre på. Vi havde nemlig en rigtig god dialog med de besøgende, hvoraf mange delte ud af deres egne erfaringer", beretter demenskoordinator Randi Jespersen og fortsætter:

- "Hjernesygdom er jo desværre noget, mange af os på et tidspunkt i livet får tæt ind på kroppen, så det er noget, der berører os alle. Med Hjerneugen vil vi gerne sætte fokus på alle de initiativer, vi tager for at forebygge hjernesygdomme, og fortælle om de værktøjer, vi har til at gøre hverdagen mere overskuelig, hvis du bliver ramt af en hjernesygdom".

Demenscaféer
Blandt andet er der planlagt 'demenscaféer' flere steder i kommunen. Her kan du høre Demenskoordinator Randi Jespersen fortælle om tilstande, der minder om demens og Marte Meo-konsulent Ruth Lund fortælle om Marte Meo-tilgangen til de demente m.m.

Åbent hus i Klosterparken
Onsdag d. 18. marts kl. 14-17.00 holder Klosterparken i anledning af Hjerneugen åbent hus. Her vil du som besøgende blandt meget andet blive præsenteret for "hjernerigtig mad", touch-skærme og talepædagogik, som alle er midler til at styrke hjernen.

Hele programmet for Hjerneugen i Tønder Kommune kan ses i Digeposten i uge 11 og 12.

Hjerneugen – en global kampagne
Hjerneugen er en global kampagne, der skal øge befolkningens kendskab til fremskridt og fordele af hjerneforskningen. Aktiviteterne er kun begrænset af arrangørernes fantasi og omfatter alt fra åbne dage på neurovidenskabelige laboratorier, udstillinger om hjernen, foredrag om hjerne-relaterede emner, sociale medier, kampagner, skærme på biblioteker og medborgerhuse, workshops og meget mere.

Læs mere her

tags: euro, biblioteker, Tønder, videnskab, værktøj, sygdom,

Ny arbejdsmetode i to kommuner: Millioner fra Helsefonden skal bryde den negative sociale arv

Med 15 mio. kroner fra Helsefonden går Helsingør og Lejre Kommuner nye veje for at skabe bedre livsvilkår for udsatte børn og unge. Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, collective impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem.
Hvis børn fra udsatte familier skal have et godt voksenliv, er der brug for en fælles, målrettet og langsigtet indsats.

At bryde den negative sociale arv er en af de helt store samfundsmæssige udfordringer.
En udfordring, som har fået Helsingør og Lejre Kommuner til at gå nye veje i arbejdet med udsatte børn og unge. I de næste fire år vil de to kommuner arbejde med collective impact, en arbejdsmetode, hvor offentlige, private og frivillige aktører går sammen om at finde løsninger på en kompleks problemstilling. Helsefonden har bevilget over 15 mio. kr. til udviklingsarbejdet.

Helsefondens direktør, Hanne Jervild, siger om satsningen:

- På trods af mange gode indsatser er det ikke lykkedes at bryde den sociale arv i Danmark. Helsefondens bestyrelse mener, at det er nødvendigt at tænke løsninger bredere og mere sammenhængende. Derfor har fonden valgt at afprøve collective impact, som er en ny arbejdsmetode i Danmark. Det er glædeligt, at Helsingør og Lejre Kommuner er parate til dette udviklingsarbejde. Det er en stor bevilling for Helsefonden, men vi tror på, at det er nødvendigt, at det er den rigtige måde at gøre det på, og at resultaterne vil kunne ses i løbet af en årrække.

SYSTEMATISK SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

De to kommuner har valgt forskellige indfaldsvinkler til indsatsen. Helsingør Kommune sætter fokus på overvægt og mistrivsel hos børn, mens Lejre Kommune sætter fokus på ensomhed som symptom på mistrivsel.

- De tilgange, vi traditionelt arbejder med for at hjælpe børn og unge, der ikke trives, bærer præg af enkeltstående initiativer i børnehaven, skolen eller hjemmet. Og lad os se det i øjnene – de virker ikke godt nok. Med Helsefondens store og modige satsning får Lejre Kommune mulighed for i praksis at gå nye veje, der bygger på systematisk og forpligtende samarbejder på tværs. Hvem ved, måske ligger svaret i Klatreklubben frem for i mere af det samme i skolen , siger Lejres borgmester Mette Touborg.

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær udtaler:

- Vi er meget stolte af, at vi sammen med Helsefonden går nye veje for at give vores udsatte børn og unge bedre muligheder for at få et godt liv. Trods flere års arbejde med stærk faglighed hos vores medarbejdere kan vi se, at vi stadig ikke formår at bryde den negative sociale arv for rigtig mange børn. Det er ikke godt nok. Vi skal derfor gå nye veje – og her tror jeg, at vi kan få inspiration og bedre løsninger fra andre og flere samarbejdspartnere i erhvervslivet og hos de frivillige foreninger. Det samarbejde forventer jeg mig meget af, og det fortjener vores børn og unge, der har fået en tung start på livet.

GODE ERFARINGER MED COLLECTIVE IMPACT FRA UDLANDET

Udviklingsarbejdet i de to kommuner gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, som bl.a. skal understøtte, at frivillige organisationer, private virksomheder og mange forskellige offentlige parter inddrages.

- Vi ser frem til at gøre nogle af de første erfaringer med collective impact i dansk sammenhæng.
Når det gælder komplekse sociale problemstillinger, er der brug for at tænke nyt – i fællesskab. Der bliver gjort mange indsatser, som isoleret set virker godt, men ofte peger indsatserne i mange forskellige retninger, siger projektchef Jørgen Anker fra SUS.

- I udlandet har man skabt imponerende resultater på socialområdet med collective impact. Erfaringer fra USA viser, at man kan opnå varige sociale forbedringer, når aktører på tværs af sektorer og områder går sammen i et forpligtende samarbejde og arbejder ud fra en fælles vision, mål og plan.

For at blive klogere på effekten af collective impact kobles der også forskning til initiativerne i Lejre og Helsingør. Forskningen skal følge udviklingen i de to kommuner i op til 12 år efter, at initiativerne sættes i gang, for at se om de medvirker til at bryde negative mønstre af social arv.

Læs mere her

tags: USA, Danmark, direktør, borgmester, EM, OL, udland, virksomhed, erhvervslivet, Helsingør, børnehave, faglighed, organisation, arbejdsmetode, Forskning,

fredag den 13. marts 2015

Manden bag, Terkel i knibe-filmen udgiver børnebog

Instruktør Thorbjørn Christoffersen, der bl.a står bag filmenene "Terkel i knibe", "Rejsen til Saturn" og "Ronal Babaren", springer nu ud som børnebogsillustrator. Sallys far fortæller mange historier om dengang, han var dreng. Da far var lille, var der kun en halv times børnefjernsyn om dagen, og i julegave fik han en halv appelsin, som han skulle dele med sin bror. Han fik kold grus til aftensmad og skulle sove i en papkasse. En våd papkasse. Og han skulle gå 14 kilometer til skole med sne op til hagen og uden sko, men det tog han sandelig ikke skade af.
Sally ved godt, at det ikke er alle fars historier, der er helt rigtige, og derfor lægger hun en plan, så hun kan afsløre sin far ...

"Dengang Sallys far var dreng" er en morsom billedbog om en fantasifuld far, der er god til at fortælle historier - også selv om han kommer til at overdrive lidt. Både børn og voksne vil kunne grine af og genkende bogens tema.

Bogen er skrevet af journalist, filmanmelder og forfatter, Thomas Brunstrøm, der senest står bag den satiriske "500 ting, der er galt med verden" (TURBINE 2013).
"Dengang Sallys far var dreng" er Thorbjørn Christoffersens første børnebog.

"Dengang Sallys far var dreng" udkommer 12. marts 2015 på TURBINE.

Dengang Sallys far var dreng
Thomas Brunstrøm
Illustrationer af Thorbjørn Christoffersen
TURBINE, Aarhus, 2015. 36 sider.
ISBN: 9788740600575
Vejledende pris: 249,95 kr.

Læs mere her

tags: Vejle, 2013, julegave, journalist, forfatter,

torsdag den 12. marts 2015

Undersøgelse giver nye perspektiver på museumsundervisning for børn med indlæringsvanskeligheder

Nyt speciale om museumsundervisning for børn med indlæringsvanskeligheder viser, at der er store gevinster ved en alternativ og fysisk orienteret læringsform målrettet skoleelever med diagnoser som ADHD og autisme. Cand.mag. Helle Ingerslev Kristensen viser med sit speciale 'Læringspotentialer i museumsundervisning for børn med indlæringsvanskeligheder på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet' at specialeleverne, der har svært ved at koncentrere sig og handler meget impulsivt, har et stort udbytte af undervisningsforløb præget af praktiske aktiviteter i samspil med et historisk miljø.

"Ved at arbejde med praktiske aktiviteter oplever eleverne – måske for første gang i deres liv – at de faktisk kan noget i en læringssammenhæng, og så bliver deres motivation og dermed deres udbytte af museumsformidlingen større", siger Helle Ingerslev Kristensen.


En diagnose er ikke en diskvalifikation
Helle Ingerslev Kristensen har undersøgt, hvilke faktorer der virker fremmende for læringspotentialet og motivationen hos specialelever med indlæringsvanskeligheder som eksempelvis ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Ved brug af en meget deltagelsesorienteret undervisningspraksis er det lykkedes at engagere denne gruppe af børn, der er svære at nå med traditionel undervisningspraksis.

"Det har i mit projekt vist sig, at denne elevgruppe, som traditionelt anses som svær at motivere, godt kan indgå i undervisningsforløb om tidligere tiders herregårdskultur med både lyst, deltagelse og engagement. Og de kan ovenikøbet koncentrere sig i længere tid. Det handler bare om at have en meget praktisk tilgang og de rette rammer", forklarer Helle Ingerslev Kristensen.

Undersøgelsen har vist nødvendigheden af at tilrettelægge og gennemføre museumsundervisningen med henblik på elevernes særlige behov for eksempel struktur og velafgrænsede undervisningsmiljøer. Og Helle Ingerslev Kristensen forklarer at netop miljøet på Gammel Estrup i form af autentiske, historiske miljøer fri for unødig forstyrrelse og sansestimulering virkede stærkt motiverende for elevernes indlevelse i værkstedsaktiviteterne.

"Mine undersøgelser viser, at elever som normalt vanskeligt tilegner sig viden om abstrakte forhold som eksempelvis tidsperioder, kan opnå en god forståelse af begreber som for eksempel mangelssamfund, når forløbene er konkret forankret i kulturmiljø, bygninger og fysiske genstande. Og det lader til, at de praktiske forløb også skaber en mere flerstrenget læring, end tilfældet er med stillesiddende undervisningsforløb præget af formidlerens fortælling", siger Helle Ingerslev Kristensen.

Et museum for børn med indlæringsvanskeligheder Helle Ingerslev Kristensen har skrevet sit speciale i samarbejde med Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, hvor feltarbejdet og undervisningsforløbene med børn fra lokale specialskoler og specialklasser har fundet sted. Og museet har planer om at fortsætte med at lave undervisningstilbud til børn med indlæringsvanskeligheder.

"Nyere forskning indikerer, at social- og ikke mindst kulturel kapital har overordentlig stor betydning for børn og unges mulighed for at klare sig fremadrettet. Det gælder naturligvis også børn og unge med indlæringsvanskeligheder siger Britta Andersen, direktør for Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, og tilføjer: "Den læring og de kulturelle værdier, som findes på museer som Gammel Estrup, giver børn og unge med indlæringsvanskeligheder en mulighed for at lære om sig selv som historieskabte og historieskabende individer og derved opnå den samme referenceramme og kulturelle kapital som andre børn og unge. Nu har vi belæg for, at vi er på rette vej med den sansebårne praktiske formidling, så vi vil selvfølgelig fortsætte og udvikle vores tilbud til denne gruppe unge".

Museumsdirektøren fortæller, at Gammel Estrup indgår i det nationale netværk for museumsundervisning for børn med særlige behov. Netværket har blandt andet til formål at kvalificere og udvikle museumsundervisningen for børn med særlige behov i hele landet. Og resultaterne fra Helle Ingerslev Kristensens speciale vil blive udbredt nationalt gennem netværket.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet tilbyder, på baggrund af erfaringerne fra det nye projekt, skoleforløb for børn og unge med særlige behov.

Læs mere her

tags: direktør, museum, undervisning, motivation, miljø,

onsdag den 11. marts 2015

Film om forebyggelse af rusmidler hos unge

Sundhedsstyrelsen har samlet erfaringerne fra satspuljeprojektet "Unge, alkohol og stoffer" i fire korte film. Projektet har kørt over tre år fra 2011-2014, og har involveret seks modelkommuner: Horsens, København, Odense, Skive og Svendborg samt Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune samlet i ét modelprojekt.

Filmene handler om indsatserne i de seks modelkommuner og er tænkt som inspiration for både kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner. De beskriver de erfaringer, fagpersonerne i kommunerne har gjort sig med hensyn til:

Samarbejdet mellem kommune og ungdomsuddannelsesinstitutioner
At udvikle rusmiddelpolitikker og handleplaner
At gennemgå rådgivningsforløb med unge
At opspore og få en dialog med unge om deres forbrug af rusmidler

Puljens formål har været at styrke kommunerne i deres indsatse for at forebygge rusmiddelbrug blandt unge, herunder både alkohol og hash.

Projekterne har bidraget til at udvikle nye metoder til at fremme det rusmiddelforebyggende miljø på ungdomsuddannelserne og til at gennemføre en tidlig rådgivende indsats overfor unge, der er på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler.

Den tværgående evaluering af modelkommuneprojekterne giver et overblik over hvilke styrker og barrierer, der kan være ved de forskellige tilgange, de seks modelkommuneprojekter har haft til en styrket rusmiddelindsats.

Læs mere her

tags: 2011, København, Kalundborg, politi, Horsens, uddannelse, Odense, Holbæk, Film, Sundhedsstyrelsen, Svendborg, Skive, uddannelsesinstitution, miljø, 2014,

tirsdag den 10. marts 2015

Dans med Motormille på Experimentarium

Har du ikke altid tid til at lege popstjerne foran spejlet med familien Så har Experimentarium City løsningen! Den nye udstilling 'PULS – hverdagen på hovedet' åbner d. 27. marts, hvor hele din familie skal samarbejde om at følge Motormilles instrukser foran spejlet, svinge jer i viskestykker og komme igennem forhindringsgangen. I bad med Motormille
I det kæmpe 600 m2 overdimensionerede PULS-hus skal I som hold på 2-5 personer gennemføre forskellige værelser. I finder blandt andet Dansebadet, hvor Motormille fra Ramasjang vil guide jer til at lave den sejeste dans foran spejlet. Som jeres helt egen danseinstruktør vil Motormille kunne ses på en stor skærm. Jeres opgave er at følge bevægelserne, men glem ikke at det skal gøres i takt, så send endelig mor og far i træning.

Pulserende oplevelse
Udover at danse til Motormilles instrukser byder udstillingen på masser af inspiration til andre skæve, humoristiske og pulserende hjemmeaktiviteter i en travl hverdag. Du kan blandt andet få lov til at vippe far ud af den bedste stol i Rodeostuen, sammen kæmpe jer gennem Forhindringsgangen fyldt med gymnastikposer, skyde på mål i baghaven og cykle om kap til stranden.

Det er nemt at få mere bevægelse ind i hverdagen, og der findes masser af aktiviteter i dit eget hjem.
Få og giv inspiration til en sjov puls
Vil du dele din bedste dansevideo eller har du andre ideer til en sjov aktivitet derhjemme, så del din video og se andres videoer på #15sekmedpuls på Instagram.

Udstillingen er støttet af Novo Nordisk Fonden og skabt i samarbejde med Steno.

Læs mere her

tags: Novo Nordisk, Motor, gymnastik,

mandag den 9. marts 2015

Energidrikke er ikke for børn

Ny folder fra Fødevarestyrelsen sætter fokus på de bivirkninger, som børn risikerer, hvis de drikker energidrikke. Børn der drikker energidrikke, får let alt for meget koffein. Det kan føre til, at børnene får svært ved at sove, får hjertebanken, bliver irritable, nervøse eller angste. Men børn skal ikke drikke energidrikke. Det fremgår også af den advarselsmærkning, der sidder på de farvestrålende dåser. Alligevel dokumenterer en undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet har lavet for Fødevarestyrelsen, at voksne ofte giver børnene energidrikke – blandt andet til fødselsdage og efter sport.

Mere målrettet information fra Fødevarestyrelsen, skal nu forsøge at ruste forældre, lærere og pædagoger til at tage hånd om problemerne, ved blandt andet at sætte fokus på de bivirkninger, der kan opstå, når børn drikker meget energidrik.

Folder, Facebook og Fødevarestyrelsen.dk
- Vi sender en folder om energidrikke, og de bivirkninger børnene risikerer at få ved at drikke dem, ud til landets skoler, klubber og til detailhandelen. Og på Facebook og Fødevarestyrelsens hjemmesider rykker vi de vigtige budskaber frem på forsiden, forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen Else Molander.

Og meget peger på, at der er et behov for, at de voksne sætter fokus på deres indflydelse på børnenes forbrug. Flere skoler melder om udfordringer med elever, der drikker energidrikke. Og Giftlinjen får jævnligt henvendelser fra børn, der har drukket så meget energidrik, at de er blevet utilpasse, har fået hjertebanken og forhøjet blodtryk.

DTU Fødevareinstituttets undersøgelse viser, at 42 procent af de, der drikker energidrikke har oplevet bivirkninger. Så budskabet til både børn og voksne er enkelt: Energidrikke er ikke for børn!

Læs mere om energidrikke, og hvordan du bestiller folderen gratis på altomkost.dk.

Læs mere her

tags: Facebook, DTU, energi, Fødevarestyrelsen, bivirkning, blodtryk, energidrik,

Hop på gryder i Experimentarium City

Har du ikke altid tid til at lege 'jorden er giftig', Spiderman i bilen eller popstjerne foran spejlet med familien Så har Experimentarium City løsningen! Den nye udstilling 'PULS – hverdagen på hovedet' åbner d. 27. marts, hvor hele din familie bliver udfordret i et 600 m2 overdimensioneret hus. Udstillingen byder på masser af inspiration til skæve, humoristiske og pulserende hjemmeaktiviteter. Du behøver ikke at træne til et maraton for at få pulsen op. Det er nemt at få mere bevægelse ind i hverdagen, og der findes masser af aktiviteter i dit eget hjem.

Sving dig i viskestykker
I det kæmpe PULS-hus skal I som hold på 2-5 personer gennemføre forskellige værelser. Kravl på køleskabet, hop på kagerullerne eller sving dig i de to meter lange viskestykker, når jorden er giftig i Balancekøkkenet. Følg danseinstruktøren i Dansebadet, og se om I kan danse i takt. Måske en ny X-factor-stjerne bliver skabt i brusekabinen

En ud-af-sofaen-oplevelse
Kender du, når far sidder lidt for meget foran tv'et Samarbejd i Rodeostuen og få vippet far ud af stolen. Se også om I kan kæmpe jer gennem Forhindringsgangen, hvor gummistøvler og gymnastikposer har taget over. Skyd på mål i baghaven og få pulsen op, når I skal skubbe indkøbsvognen i et hamsterhjul.

Gå med hunden på mobilen
Aktiviteten fortsætter derhjemme med jeres helt egen virtuelle hund: Experimentariums nye applikation Mobilhunden til iPhone og Android. Vælg mellem golden retrieveren, schæferen eller mopsen og få et nyt familiemedlem. Jo længere tur I går, med jo flere familiemedlemmer på én gang, jo flere point optjener I. Se mere på www.mobilhund.dk.

Få og giv inspiration til en sjov puls
Har du prøvet et spil indendørs bowling med plastikflasker Eller en omgang mumieleg med toiletpapir Giv eller få idéer til hvordan få remedier kan twistes til en sjov aktivitet derhjemme med #15sekmedpuls på Instagram.

Udstillingen er støttet af Novo Nordisk Fonden og skabt i samarbejde med Steno.

Læs mere her

tags: bilen, Android, jorden, Novo Nordisk, iPhone, gymnastik,

søndag den 8. marts 2015

KFUM-Spejderne indgår partnerskab jem & fix

KFUM-Spejderne og byggemarkedet jem & fix har indgået en 3-årig partnerskabsaftale. Fremover vil lokale KFUM-Spejdere indbyde til spændende aktiviteter i forbindelse med jem & fix-butiksåbninger i hele landet. Stærkt lokalt fællesskab
Aftalen mellem KFUM-Spejderne og jem & fix betyder, at lokale spejdergrupper får mulighed for støtte til at sætte spejderhytten i stand og lave lokalt samarbejde mellem byggemarked og spejdergruppe. For KFUM-Spejderne handler partnerskabet især om engagement i lokalsamfundet og at være med til at styrke det lokale fællesskab.

"KFUM-Spejderne udvikler børn og unge til at indgå i værdifulde fællesskaber og tage samfundsansvar. Vi lærer børn og unge at tage vare på sig selv, hinanden og naturen. Det er udgangspunktet for alle vores aktiviteter, uanset om vi bygger en rutsjebane eller tager på spejderløb", siger Michael Seeberg formand for KFUM-Spejderne i Danmark.

Gør-det-selv-inspiration til familier
For jem og fix giver partnerskabet mulighed for at vise mange flere familier, hvordan de i fællesskab kan skabe spændende gør-det-selv projekter, når de får fif og gode ideer af spejderne.

"Vi leverer materialer af høj kvalitet til gør-det-selv byggeprojekter, og spejderne er fantastisk kreative og gode til at bygge. Sammen kan vi inspirere familier til at bygge selv", siger Claus Petersen, direktør for salg, indkøb og marketing i jem & fix.

Spejdere med til butiksåbninger
Partnerskabsaftalen mellem KFUM-Spejderne og jem & fix betyder, at lokale KFUM-Spejdergrupper inviteres til at deltage, når jem & fix de kommende tre år åbner nye butikker i hele landet.

Spejdergrupperne vil engagere børn og måske også deres forældre i sjove og lærerige lege og aktiviteter som at bygge op i rafter, planker og plexiglas. Derudover vil spejdergrupperne få adgang til midler fra jem & fix til for eksempel at sætte spejderhytten i stand.

Om KFUM-Spejderne
KFUM-Spejderne er en af landets største børne- og ungdomsorganisationer. Vi arbejder for at støtte børn og unge i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

Om jem & fix
jem & fix A/S er en dansk kæde af lavpris byggemarkeder. Kæden beskæftiger ca. 1.200 ansatte og vil i 2015 nå en omsætning på 2,0 mia. DKK. Butikkerne er fordelt ud over hele landet, og i løbet af foråret 2015 runder jem & fix butik nummer 100.

Læs mere her

tags: Danmark, direktør, selvstændig, omsætning, kreativ, organisation, byggemarked,

lørdag den 7. marts 2015

Vi skal have ambitioner for udsatte børn og unge

KL offentliggør i dag et udspil, der skal styrke kommunernes indsats for udsatte børn og unge. Med udspillet gør vi op med synsninger og arbejder i højere grad med viden, vi ved, virker, lyder det fra Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg. "De udsatte børn – fremtiden er deres".

Sådan lyder titlen på et nyt udspil om udsatte børn og unge, som KL i dag præsenterer. Udspillet kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke indsatsen på området for udsatte børn og unge.

"Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat for mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved at stå på egne ben som voksne. Det kan og skal lykkes, at flere udsatte børn og unge får et hverdagsliv, som ligner alle andres. Men det forudsætter, at vi har ambitioner på de udsatte børn og unges vegne og nytænker indsatserne. Det lægger vi grundstene til med dette udspil," siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Bag udspillet ligger et stærkt ønske om at forbedre indsatsen på området og et ønske om i videst muligt omfang at undgå sager, hvor udsatte børn og unge ikke er blevet opdaget i tide og ikke har fået den nødvendige hjælp. Det ansvar tager vi på os, lyder det fra Thomas Adelskov.

"Når vi nu ved, at skolegang er afgørende for udsatte børn og unges livschancer, og at det er afgørende, at de tilbud, vi giver udsatte børn og unge, ligner livet i en almindelig familie så vidt muligt, så er det her, vi skal sætte ind. Med udspillet vil vi gøre op med 'synsningerne' og i langt højere grad arbejde på baggrund af viden og metoder, som vi ved virker."
"Mange kommuner er godt i gang, og det viser de mange glimrende eksempler i udspillet også. Men vi skal have alle med. Derfor kommer vi nu med en række konkrete anbefalinger til modeller og arbejdsgange, som kommunerne bør tilrettelægge deres indsatser ud fra. Gør alle kommuner det, tager vi et stort skridt i retning mod at give vores børn og unge en god fremtid," siger Thomas Adelskov.

Endelig peger han på, at udspillet i høj grad lægger op til en politisk drøftelse i kommunerne af, om de 14 mia. kr., der årligt bruges på området, bruges rigtigt – og på rette tid.

"Udspillet bygger på en helt grundlæggende præmis om, at vi skal se de sociale indsatser som investeringer i stedet for at opfatte dem som udgiftsposter," siger Thomas Adelskov og fortsætter:

"Det betyder, at der er brug for, at kommunerne tager budgettet på børne- og ungeområdet op til overvejelse og laver en klar strategi for, hvordan man prioriterer investeringer samt er opmærksom på, hvor gevinsterne hentes på kort og lang sigt. Der er ikke tale om en spareøvelse – tværtimod er der tale om at sætte ind med midler dér, hvor vi kan skabe en forandring tidligt, baseret på en viden om, hvad der virker."

"Endelig skal vi have langt større fokus på at dokumentere vores indsatser. Det gør os nemlig i stand til at følge op på, om vi når de mål, vi har fastsat for vores udsatte børn og unge, eller om der grund til at skifte spor. Vi skal turde justere indsatserne, så vi hele tiden arbejder for en udvikling med det enkelte barn eller den enkelte unge i centrum."

Fakta:
6 hovedanbefalinger:
- At kommunerne tager budgettet på børne- og ungeområdet op til overvejelse og laver en klar strategi for, hvor de prioriterede investeringer skal ske, samt hvor gevinsterne hentes på kort og lang sigt. Det er væsentligt at forholde sig strategisk til, om pengene prioriteres på de rette indsatser.

- At alle medarbejdere skal arbejde ud fra én fælles model for opsporing og forebyggelse på tværs af børne- og ungeområdet i den enkelte kommune, så der er enighed om, hvornår der skal udvises bekymring for et barn eller en ung, og ikke mindst hvem og hvordan der skal handles på bekymringen. Samtidig skal et tættere samarbejde mellem børne- og voksenområdet understøtte opsporingen af udsatte børn.

- At kommunerne skal tage udgangspunkt i principperne i indsatstrappen, når de tilrettelægger den kommunale tilbudsvifte for udsatte børn og unge. Deri ligger også en økonomisk og strategisk prioritering, som kan medføre et behov for en eventuel omlægning af budgettet.

- At myndighedsarbejdet med udgangspunkt i indsatstrappen skal understøtte et systematisk fokus på virksomme metoder samt korte og mere fleksible indsatser, der bidrager til et liv med så almindelige opvækstvilkår som muligt. Myndighedsarbejdet skal sikre, at der måles på effekt/resultater af indsatsen, og at resultaterne dokumenteres. Der skal således være vilje til at standse de indsatser, som ikke giver resultater for barnet og den unge.

- At børn og unge som udgangspunkt støttes af netværk og familie. I tilfælde, hvor en anbringelse er nødvendig, skal det primært ske som slægts- eller netværksanbringelse eller anbringelse i en plejefamilie. Når et barn er anbragt, er det vigtigt at yde støtte til forældrene, så de støttes i at løse egne problemer og så vidt muligt fastholder relationen til barnet.

- At anbragte børn så vidt muligt deltager i bopælskommunens folkeskole på lige vilkår med andre børn. De få børn, der undervises på interne skoler på et døgntilbud skal i videst muligt omfang undervises inden for rammerne af den almindelige folkeskole, så de med tiden kan vende tilbage hertil.

Læs mere her

tags: politi, økonomi, penge, folkeskole, strategi, Fakta,

fredag den 6. marts 2015

Statsforvaltningen har fået påbud af arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet gav i januar Statsforvaltningen to påbud viser en aktindsigt. Der er tale om forhold af betydning for kvaliteten i familie og børnesager. Foreningen Far rejser skarp kritik af Statsforvaltningens ledelse og har for 5. gang bedt ombudsmanden sikre en uvildig undersøgelse af samtlige børnesager i Statsforvaltningen. Statsforvaltningens undskyldninger holder simpelthen ikke.

Foreningen Far anser ikke at Statsforvaltningens medarbejdere på nogen måde er i stand til, at udføre et ordentligt stykke arbejde. Det handler ikke om tid og struktur, men om forældet familie lovgivning og en fejlkultur, hvor offentlige fejl i familie og børnesager hverken opdages eller rettes. Der er tale om et offentligt ledelsesansvar og jo før ledelsen erkender fejlkulturen. Jo før kan vi hjælpe danske børn og familier samt skabe en succes.

• Hvorfor har Statsforvaltningen ikke selv fortalt om problemerne før der kom presse på

• Hvorfor har Statsforvaltningen ikke selv orienteret politikerne om behovet for modernisering af familie lovgivningen i Danmark seneste årtier

• Hvorfor oplever 95% af fædrene markant forskelsbehandling i Statsforvaltningen

• Hvorfor kan man følge barnet fra start til slut og opleve en total mangel på koordination mellem offentlige enheder og alt for mange mennesker m/k

• Hvorfor taler Statsforvaltningen aldrig om de fantastiske fædre, som ønsker ro for deres børn eller intet kan stille op, fordi de reelt sidder med en pistol for tindingen og derfor må indgå forlig i Statsforvaltningen

• Hvorfor fortæller Statsforvaltningen ikke at færre børn har bopæl hos far i dag end i 1980, fordi Statsforvaltningen eksempelvis i årtier har tildelt mor midlertidig bopæl ved behov for sociale ydelser. Derved ladet børn opvokse hos forældre der til tider ikke magtede opgaven eller fremmedgjorde barnet, hvorved den sociale arv er gået igen

• Hvorfor tror Statsforvaltningen naivt at de sikre det bedste for barnet, når de belønner forkert adfærd og intet har gjort ved usandheder i årtier

Foreningen Far skønner at over 100.000 børnesager er fejlbehandlet i Danmark det seneste ti år og finder fejl i stort set alle sager som vi ser. Foreningen Far oplever helt almindelige danskere – både mødre, fædre og børn – som havner i risikogrupper ingen troede de ville opleve.

Vasker Statsforvaltningens medarbejdere og ledelse hænder ovenpå drabssager med børn og advokater. Kunne vi have undgået dem og hvad skal vi lærerLæs mere her

tags: Danmark, politi, lovgivning, pistol, ombudsmand, Arbejdstilsynet,

Stop selvmord: Værdige kandidater til Werther-prisen 2015 søges

Selvmord bør omtales med varsomhed i pressen. For alene omtale af selvmord kan føre til flere selvmord. For at skærpe opmærksomheden på denne uheldige sammenhæng er der indstiftet en særlig pris, Werther-prisen. Prisen uddeles hvert år til en mediearbejder, der gennem sit virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Kom med din kandidat
Nu er der mulighed for at indstille til Werther-prisen 2015. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

- Enhver kan indstille en kandidat til prisen
- Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning.
- Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
- Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Sidste frist for indstilling af kandidater er mandag d. 29. juni 2015, kl. 12.00. Formålet med prisen og dermed også retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk.

Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 10. september 2015 kl. 15.00.

Inspiration fra Belgien
Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.

De foregående prismodtagere er
2014: Dan Philipsen, sportsjournalist, Jyllands-Posten for artikelserien om Thomas Augustinussens oplevelse af faderens selvmord
2013: Lotte Andersen, instruktør af dokumentaren Den sidste udvej –beretninger om overlevelse
2012: Poul Emil Nørlund, vært og tilrettelægger af DR P3's ungdomsprogram TVÆRS
2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
2009: Bente Hjorth Madsen, psykolog, Center for Selvmordsforebyggelse - Risskov
2008: Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
2007: journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
2006: redaktør, Thorkild Nyholm, DR
2005: journalist Inger Anneberg, freelance

Werther-prisen har fået sit navn efter Goethes roman fra 1774, "Den unge Werthers lidelser". Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa.

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, repræsentant for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Trine d'Andrade, Center for Selvmordsforskning.

Læs mere her

tags: selvmord, Danmark, 2009, 2011, 2008, Tyskland, Europa, 2003, 2013, Jylland, Belgien, roman, 2012, Thomas Augustinussen, 2007, 2006, Philips, Risskov, Fyens Stiftstidende, journalist, sprog, Forskning, 2014,

onsdag den 4. marts 2015

Portræt af generation mash-up

BOGUDGIVELSE: Sammen med Roskilde Festival udgiver Ungdomsbureauet et generationsportræt af den danske ungdom Hen over sommeren gav Ungdomsbureauet og Roskilde Festival unge en arena og bad dem fortælle om deres drømme og forventninger til omverden og sig selv. Spurgte dem, hvor de ville hen. Og de unge svarede. Nu udkommer svarene som bog med titlen Jeg drømmer om en tid hvor alle de ting jeg godt kan lide at lave ikke føles som skyldsprovokerende overspringshandlinger i det langsigtede projekt som er min tilværelse.

Bogen, der i disse dage lander på caféer over hele landet, er det nærmeste 2014 kommer på et generationsportræt. Produceret af 300 unge selv. Som de unges liv er den en sammensat størrelse – et mash-up af tekster, udtryk, illustrationer, drømme, essays og meget mere. Der sker meget, og det sker hele tiden. Håndskrevne dagbogsnotater veksler med debatindlæg, digte, fotos og korte citater fra samtaler. Formen er bevidst kaotisk, men der er mening og retning i kaosset, og rundt omkring i bogen er der givet plads til eftertænksomhed og store tanker. Et dyk ned i den fører læseren frem til unges idéer, drømme og holdninger.

Titlen er hentet fra en dagbog, der blev skrevet på Roskilde Festival, og beskriver det brændende ønske mange unge går med: at føle sig tilpas uden dårlig samvittighed. Men hvordan kan det lade sig gøre i en tid med hårdere konkurrence, højere tempo og krav om altid at gøre det rette

Jeg drømmer om… giver indtryk af en ansvarlig ungdom, som på den ene side gerne vil være gode borgere, der passer deres pligter, bidrager til fællesskaber og målretter deres drømme. Og på den anden side rebelsk har lyst til at starte samfundet forfra, følge deres drømme og tænke stort.

Ungdomstilværelsen har sikkert altid været fyldt med den type modsætningsforhold, men det er som om nutidens unge har vanskeligere ved at navigere i dem, fordi der slet og ret er kommet flere muligheder og flere valg, der skal træffes. Hurtigere.

Svaret på den rette balance findes ikke i Jeg drømmer om…, men problematikken nuanceres.

BIDRAGSYDERE
Udover bidragene fra de 300 unge, der deltog i Ungdomsbureauets og Roskilde Festivals aktiviteter, indeholder bogen bidrag af forfatterne Caspar Eric og Niels Henning Falk Jensby, Politikens kronikredaktør Christoffer Emil Bruun, Kulturminister Marianne
Jelved, og en række andre. Jeg drømmer om … udgives i 2.000 eksemplarer, der fordeles på cafeer i landets store byer, og kan desuden downloades på: www.ungdomsbureauet.dk/jegdrommerom

UNGDOMSBUREAUET
Ungdomsbureauet er en forening, der laver pop-up-platforme, hvor unge kan engagere sig i samfundets udvikling gennem bøger, konferencer, film, workshops og andre initiativer. Med platformene blander Ungdomsbureauet sig med unge, får snavs på fingrene, finder ungdommens stemme og bringer alt sammen videre til en bredere offentlighed.

ROSKILDE FESTIVAL CHANGE
CHANGE er Roskilde Festivals holdningsarbejde. Det er her, vi gerne vil forandre, involvere og udfordre vores omverden. Hvert andet år peger vi på et aktuelt fænomen eller overset samfunds- eller medmenneskeligt forhold, som vi synes fortjener fokus – og forandring. I 2014 og 2015 arbejder vi med CHANGE: Ungdomsledighed og ungdomssolidaritet.

For yderligere information kontakt:
Ungdomsbureauet, Olav Hesseldahl, redaktør, 3026 3742
Roskilde Festival, Christina Bilde, talskvinde, 3010 8281


Læs mere her

tags: Bild, downloade, Politiken, Roskilde, samvittighed, rebel, konkurrence, forfatter, 2014,

tirsdag den 3. marts 2015

Høring om menneskerettighederne

Hvert 4. år skal Danmark til eksamen i menneskerettighederne i FN. Inden eksaminationen skal Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder og danske civilsamfundsorganisationer sende rapporter til FN om, hvordan Danmark lever op til menneskerettighederne. Der er for Foreningen Far to helt centrale områder, som skal have fokus i Danmark og som FN informeres omkring i forhold til menneskerettighederne.

FOKUS 1: DET MODERNE FAMILIELIV
Det første fokusområdet handler om menneskerettighederne og det moderne familieliv. Samfundsudviklingen, ligeværdigheden i familierne og familie formerne har i dag gjort at familie lovgivningen er blevet forældet og kører i hestevogn. Foreningen Far oplever daglige brud på fundamentale menneskerettighedsprincipper med en familie lovgivning som reelt er 100 år gammel. Der er simpelthen sket juridisk knopskydning i ministerierne i stedet for modernisering, en familie reform og ligestilling m/k. Det skaber i dag familie-, børne- og socialsager, som er meget dyre for samfundet og for familiernes livskvalitet imod enhver sund fornuft. Sker der ikke en modernisering af familie lovgivningen og praksis i Danmark i respekt for alle familier og forældre m/k skaber vi aldrig en positiv succes. Biologisk far og mor er stadigvæk ikke engang som udgangspunkt barnets forældre i børneloven og med mor (ikke med far) er i dag medtaget i familie lovgivningen. Sådan kan vi blive ved og det er her vi finder alvoren i Danmark år 2015 i forhold til overholdelse af menneskerettighederne i forvaltningen.

FOKUS 2: DEN OFFENTLIGE SAGSBEHANDLING
Det andet fokusområde handler om menneskerettighederne i den offentlige sagsbehandling på familie-, børne- og socialområdet. Det er forholdsvis nemt at analysere de offentlige sager baseret på 5 faktorer, som kan bruges ledelsesmæssigt i alle menneskelige processer (tid, kvalitet, ligestilling, fleksibilitet og omkostninger). Foreningen Far oplever ved simple analyser, at der sker fejl og forskelsbehandling i stort set samtlige offentlige sager og til tider er optil 10 offentlige enheder og 50 mennesker inden over et sagsforløb. Offentlige fejl findes, indrømmes og rettes simpelthen for sjældent og familier samt børn bliver pga. forældet lovgivning og praksis, til tider sendt rundt i det offentlige system i årevis og havner i sorte huller. Alle gode ledere ved at skift af hænder i menneskelige processer skaber procestid, tab af viden og fejl – og det er præcist hvad der sker i familie-, børne- og socialsagerne i Danmark. Det kan håndteres med god offentlig ledelse og moderne lovgivning i trit med samfundsudviklingen langt hen ad vejen, så kun ganske få sager står tilbage.

E-boks er et af mange aktuelle eksempler på hvordan vi kan spilde tid, energi og penge uden at gøre det rigtigt. Det syntes Foreningen Far vi skal begynde på i Danmark. For andet er stik imod sund fornuft.

Ønsker vi at fædre skal tage ansvar skal vi sikre retssikkerheden og menneskerettighederne for alle familier og forældre m/k, herunder de mange fantastiske fædre, der gerne vil deltage aktivt og som kan være positive rollemodeller i vores moderne samfund med glade børn og borgere.

Læs mere her

tags: Danmark, FN, Udenrigsminister, lovgivning, retssikkerhed, penge, fleksibilitet, omkostninger, energi, livskvalitet, organisation,

mandag den 2. marts 2015

Laura og William fra Nykøbing spiller musical i Askov

Laura og William bor i Nykøbing F. men har i øjeblikket hovedrollerne i musicalen Rebel Heart på Askov Efterskole i den anden ende af landet. De har kendt hinanden i 6 år, men fandt først ud af, at de skulle på samme efterskole dagen før de tog afsted I uge 10 og 11 er der drama og kærlighed i luften på Askov Efterskole, idet alle skolens elever kaster sig over opsætningen af årets store musical " Rebel Heart"

I forestillingen kommer den klassiske fortælling om Robin Hood , der kæmper de svages og undertryktes sag, under kærlig behandling. Med inspiration fra Steam punkens univers, der kombinerer den Viktorianske tid med teknologien fra den industrielle revolution og krydret med moderne pop- og rockmusik pustes der nyt liv i den evige fortælling om magt, kærlighed og frihed.

Laura Nøddelund, der bor i Nykøbing F. og går i 9. kl. på Askov Efterskole har fået en af hovedrollerne som den unge Lady Marian "Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med musicalen. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk men også krævende og intens uge", spår hun. Laura går til daglig på Askov Efterskoles musical-linje, så skuespil, sang og dans er en naturlig del af hendes hverdag. Hun har ligesom skolens øvrige musicalinteresserede elever været til sang- og skuespil-audition før hun fik rollen.

Overfor hende i rollen som Robin spiller William Grinder Bretlau, der er knapt så vant til at performe. Han går på efterskolens Kunst- & Designlinje - og kommer ligesom Laura fra Nykøbing F.

Laura og William har kendt hinanden de sidste 6 år, men opdagede først dagen før de skulle starte, at de begge skulle gå på Askov Efterskole. "Jeg havde lagt et billede fra Askov på min Facebook væg" fortæller Laura og William fortsætter: "Og så fandt jeg ud af, at vi skulle gå her sammen. Det er da lidt sjovt, at vi tager så langt væk hjemmefra og så ender med at bo 8 meter fra hinanden". I de kommende uger skal de spille overfor hinanden som det unge elskende par Robin og Marian - noget ingen af dem havde set komme.

"Jeg har aldrig rigtig sunget for et større publikum før, så jeg kan da godt blive lidt nervøs ved tanken om at skulle på scenen og synge foran over 1000 tilskuere", siger William med et smil og tilføjer; "men det bliver virkelig fedt at prøve".

Både Laura og William har en kæreste på efterskolen, så den spirende kærlighed mellem Robin og Marian er rent skuespil, fastslår de begge grinende.

Fortællingen om den evige rebel Robin er i Askov Efterskoles version moderniseret og flyttet til en alternativ virkelighed. Endvidere er forestillingen selvfølgelig krydret med fed musik, skæve kostumer, lys, lyd, dans og multimedie, der alt sammen er med til at aktualisere og modernisere fortællingen.

Så der er lagt op til et par et par intense uger med drama, energi, engagement, timing og koncentration som kulminerer med premiere tirsdag aften d. 10/3 kl. 19.30.

Udover tirsdag spiller musicalen Rebel Hart i Festsalen på Askov Efterskole:

- onsdag d. 11/3 kl. 15.00 og 19.30
- torsdag d. 12/3 kl. 10.00 og 19.30

Alle er meget velkomne og der er gratis entré!

Læs mere her

tags: hovedrolle, Facebook, teknologi, rebel, rock, energi, Nykøbing, efterskole, Design,

Ny banebrydende engelsk undervisningsbog udgives af forlaget Evolvia

I forårets spæde start vil Evolvia være at finde på stand 262 på Danmarks Læringsmesse d. 3-4. marts i Bella Center. Vi medbringer et spændende budskab om ro og nærvær, samt et helt nyt undervisningsmateriale udviklet på baggrund af en af Stig Sebergs originale historier – "The Sad Snail Sandy". Med den nye skolereform er der blevet mindre og mindre tid til forberedelse og netop her bliver det vigtigt at nytænke måden at videregive læring. Med læringsbogen og arbejdshæftet "The Sad Snail Sandy" til mellemtrinnet, bliver det muligt at træne eleven i flere intelligenser; blandt andet gennem historiefortælling, skrivning, grammatik, dialog og meget meget mere.

Helt uden øget forberedelsestid giver "The Sad Snail Sandy" mulighed for at læreren kan favne elever på to forskellige niveauer på samme tid. Det betyder at der med undervisningsmaterialet bliver mulighed for at undervisningsdifferentiere – ud fra den samme historie. "The Sad Snail Sandy" skal blot vendes og således får alle eleverne oplevelsen af at være på samme side, selvom niveauet kan være forskelligt.

I afprøvningen af læringsmaterialet har en klasse på 3. undervisningsår over en 8 ugers periode anvendt materialet og i den forbindelse udtaler engelsklærer og fagudvalgsformand på Rosenlundskolen, Anne Würtz:

"Ideen med at niveaudele teksten viste sig at være en stor hjælp til den differentierede undervisning. Især når eleverne arbejdede i makkerpar, kunne alle faglige niveauer læse sammen, fordi alle er på samme side, og historiens handling følges ad parallelt i niveau 1 og niveau 2."

Når der er ro, er der mulighed for mere læring, og vi har brug for at tænke klasseledelse ind på helt nye måder, for at få nedbragt uroen blandt eleverne. Derfor har Evolvia også taget" Historien om…1"
& "Historien om…2" samt "Bodyskanning – indre ro og velvære" med i Bella Center for at sætte fokus på, hvordan ro og bevidsthed er afgørende for at både elever og lærere kan modtage og videregive læring. De tre CD'ere er indtil videre solgt til mere end 50 skoler i landet.

Så kom forbi Evolvia's stand 262 på Danmarks Læringsfestival 2015 d. 3-4. marts, og hør og lær
meget mere om det nye undervisningsmateriale. Deltag samtidig i lodtrækningen om en CD der giver ro både til børn og voksne.Læs mere her

tags: Danmark, lodtrækning, Bella Center, undervisning, undervisningsmateriale,