fredag den 30. november 2012

Nyt fra Aalborg Universitet: Danske børnehavebørn lever sundere end jævnaldrende i Polen og Italien

Ny undersøgelse viser, at danske børnehavebørn klarer sig væsentlig bedre på en række sundhedsparametre end samme aldersgruppe i Polen og Italien. Der er dog stadig behov for forbedringer, konstaterer forskere fra Aalborg Universitet.

Midt i diskussionen om den nye madordning viser ny undersøgelse, at danske børn i alderen tre-seks år generelt lever sundere end samme aldersgruppe i Polen og Italien. Det er EU-projektet Periscope med deltagelse af blandt andre Center for Food, People & Design på Aalborg Universitet, som har undersøgt kost- og motionsvaner blandt i alt 1200 børnehavebørn i Danmark, Polen og Italien. Landene er udvalgt på grund af deres forskellige geografiske placering i Europa, og resultaterne stammer fra spørgeskemaer, som er besvaret af børnenes forældre.

19 procent af de italienske og polske børn drikker for eksempel sodavand eller lignende mere end fire gange om ugen. Kun 8,5 procent af de danske børn har så stort et forbrug. Hvad angår forbruget af frugtjuice, så er det også markant højere i Italien og Polen.

- Italienske forældre tror stadig, at juice også er sundt i store mængder, og de skal først til at lære, at juice ofte indeholder meget sukker. Den billige juice indeholder desuden kunstige smagsforstærkere. Mange danske forældre har lært, at man kun bør drikke et glas juice om dagen, og at dette glas kun erstatter et enkelt stykke frugt, siger Sanne Larsen, videnskabelig medarbejder ved Center for Food, People og Design på AAU.

Til gengæld drikker 44 procent af de danske børn mælk mindst en gang om dagen. Til sammenligning er dette tal 5,4 procent blandt de polske børn. Ifølge Sanne Larsen kan den markante forskel muligvis skyldes, at polsk mælk længe har haft en dårlig kvalitet og smag. Mælken er nu bedre, men det kræver tid at ændre de polske vaner.

Bedre til frugt og grønt

Danske børnehavebørn spiser også væsentligt mere frugt og grøntsager i forhold til polske og italienske jævnaldrende. Næsten 70 procent af de danske børn spiser frugt mindst en gang om dagen derhjemme. For Italien og Polen er tallene 52 og 47 procent.

Kun tre procent af de danske børn spiser aldrig rå grøntsager. Til sammenligning sætter 20 procent af de polske børn aldrig tænderne i rå grøntsager. Danske børnehavebørn spiser tilmed flere kogte grøntsagerend børnene i Italien og Polen. Kun 12,3 procent af de italienske børn spiser kogte grøntsager mere end fire gange om ugen, mens tallet for Danmark er 36,5 procent.

- Det er overraskende, at danske børn spiser mere frugt og grønt derhjemme, end italienske børn gør. Det er dog værd at bemærke, at specielt italiensk børn spiser et mere varieret udvalg af frugt og grønt. I Danmark er især gulerødder og æbler meget populære blandt børnene, siger Sanne Larsen.

Hun understreger, at spørgeskemaundersøgelsen ikke fortæller, hvor meget frugt børnene spiser, når de er i børnehave.

Dyrker mere sport

Når det handler om fysisk aktivitet, så viser projekt Periscopes spørgeskemaundersøgelse, at stort set alle danske børn får lov til at lege udendørs derhjemme. Til sammenligning mener 50 procent af de italienske forældre, at deres børn ikke har mulighed for at lege ude.

- I Italien frygter forældrene for det første, at børnene bliver syge af at lege udenfor. For det andet er forældrene bange for, at børnene slår sig, fordi de leger for voldsomt. Gennem fokusgruppe-interview med de italienske pædagoger blev det bemærket, at italienske forældre skælder pædagogerne ud, hvis børnene slår sig i børnehaven. I Danmark bliver forældrene nærmest forundrede, hvis børnene kommer hjem og ikke har beskidt tøj, siger Sanne Larsen.

I weekenden er både danske, polske og italienske børn markant mere aktive uden for hjemmets fire vægge end på hverdage. Alligevel er det kun knap halvdelen af de italienske børn, som leger mere end en time udendørs lørdag og søndag. Omkring 90 procent af de danske og polske børn er ude mere end en time.

- I Danmark er børnene ude mellem to og fem timer på alle hverdage, mens de er i børnehave. Derfor er det muligt, at danske forældre ikke føler så stort et behov for, at børnene leger udenfor, når de er kommet hjem om eftermiddagen på hverdage, siger Sanne Larsen.

Når det handler om at dyrke sport, er danske børn væsentligt mere aktive end polske og italienske børn. 53 procent af de danske børn går til organiseret sport, mens tallene for Polen og Italien er henholdsvis 30,9 procent og 18, 4 procent. Den manglende sportsdeltagelse giver måske italienske og polske børn mere tid til at se fjernsyn på hverdage. Mere end hver tiende polak og italiener i børnehavealderen ser i hvert fald fjernsyn over to timer om dagen. Kun tre procent af de danske børn ser fjernsyn så længe.

Overvægt rammer tidligere

Projekt Periscope viser, at 12 procent af de danske børnehavebørn er overvægtige, mens 2,3 procent lider af svær overvægt. Italienske børn har de største vægtproblemer hele 9,3 procent er decideret fede.

- Det kan ikke være rigtigt, at 3-6 årige børn er det, vi kalder for svært overvægtige. For 10 år siden var dette ikke et problem i danske børnehaver. Dengang var det først i indskolingen, at man så svært overvægtige børn. Det ser således ud til, at overvægtsproblematikken i dag begynder tidligere end før, hvilket gør det endnu vigtigere at gribe ind, siger Sanne Larsen.

Yderligere oplysninger om projekt Periscope:
Sanne Larsen, videnskabelig medarbejder, Forskningsgruppe for Food, People & Design, Aalborg
Universitet, tlf. 9940 3657, mobil 2759 5227.

Christian Hald, journalist, Aalborg Universitet, mobil 2215 9645 eller 21900289

Bent Egberg Mikkelsen, fødevareprofessor, Forskningsgruppe for Food, People & Design, Aalborg Universitet, mobil 2538 4366.

Læs mere her

tags: Danmark, Italien, Europa, interview, Polen, kunst, EU, madordning, Aalborg, Aalborg Universitet, børnehave, overvægtig, journalist, videnskab, AAU, Forskning, gulerødder, Design, vægtproblem, frugt, æble,

Nyt Vidensforum om børn der fødes for tidligt skudt igang!

I lyset af det stigende behov for vidensdeling vedr. for tidligt fødte børn i landets pasningsinstitutioner, er et stort tiltag for national vidensdeling og uddannelse på området netop søsat.

Sundhedsplejersker, dagplejere, vuggestue- og børnehavepersonale har gennem længere tid efterlyst fagligt funderet viden og undervisning i hvorledes de præmature børn kan hjælpes til en bedre trivsel i de danske institutioner.

Et nyt tiltag på området ser netop nu lyset og institutioner landet over, modtager netop disse dage et kursuskatalog, der indeholder fagligt funderet og konkret undervisning i de for tidligt fødte børns behov.

Det er Landsforeningen Præmatures Vilkår der står bag initiativet. Sammen med førende præmatureksperter på forskellige fagområder, er kurserne tilrettelagt så deltagerne får viden og konkret sparring på tiltag der kan sikre de præmature børns trivsel i hverdagen.

Kurserne er målrettede de enkelte faggrupper og sigter mod forståelse for præmaturitet ud fra den nyesteviden på området samt undervisning i forebyggende og afhjælpende aktiviteter og tiltag som det pædagogiske personale bør være vidende om.

Det er simpelthen ikke acceptabelt, at så mange familier med præmature børn hver dag kæmper en hård kamp for at få deres hverdag til at være tålelig. De præmature børn har haft en meget barsk start på livet og er ofte mærkede af dette igennem hele barndommen. De har brug for pædagogisk personale der kan støtte dem i de første år. Med vidensdeling og erfaringsudveksling kan vi klæde de relevante fagpersoner bedre på og derved sikre at der er støtte til de små præmature børn i hverdagen , udtaler Karina Rothoff Svendsen der er formand i Landsforeningen Præmatures Vilkår.

Hun understreger samtidig, at den nu søsatte vidensdeling blot er det første spæde skridt på vej til en bedre informationsudveksling og uddannelse af det pædagogiske personale, men at flere statslige ressourcer tilundervisning er en absolut nødvendighed, hvis alle præmature børn skal sikres en bedre barndom i de danske institutioner.

Kurserne der bliver afholdt fra marts måned i år i foreningens nye lokaler ved Rigshospitalet i København, skal ligeledes danne grundlag for netværksgrupper blandt landets pædagogiske personale så vidensudvekslingen bliver kontinuerlig.

I Danmark fødes 4.600 børn for tidligt hvert år, hvilket svarer til ca. 8 % af en børneårgang. Dette er en stigning på 20 % siden 1980 erne, hvoraf den største stigning findes blandt raske, førstegangsfødende kvinder, der er blevet gravide på naturlig vis. Undersøgelser peger på, at stress og kemikalier i hverdagen er den primære årsag til stigningen.

For mere information, kontakt venligst:
Karina Rothoff Svendsen, Formand for Landsforeningen Præmatures Vilkår

Tlf.: 30 49 59 24 / 61 77 21 47

Landsforeningen Præmatures Vilkår har til formål, at rådgive berørte af præmaturitet samt oplyse og vidensformidle fakta om præmaturitet til fagpersoner, der er i kontakt med børn der er født for tidligt.

Informationer om kurserne kan findes på : http://www.praemature.dk/kurser-a-foredrag/kurser-2010

Læs mere her

tags: hospital, Danmark, 2010, København, uddannelse, kemi, stress, børnehave, undervisning,

torsdag den 29. november 2012

Børn lægger personlige oplysninger på nettet

Børn helt ned til under 10 år lægger personlige oplysninger på internettet, som er tilgængelige for alle. Det gør de helt unge netbrugere sårbare overfor it-kriminelle, der bruger personlige oplysninger til eksempelvis at bryde koder og stjæle identiteter. Gode vaner og effektive sikkerhedsprodukter er løsningen på problemet.

De unge benytter nettet som aldrig før, og de engagerer sig mere og mere personligt. De mange tusinder danske børn, der har profiler på populære websites, gør meget ud af at fortælle om deres liv i detaljer. Det betyder, at de uploader et væld af personlige detaljer om deres eget privatliv, og summen af alle disse oplysninger kan udgøre en trussel. En hacker, der har samlet alle tilgængelige oplysninger på baggrund af hvad der findes på nettet om en person, vil have information nok til at kunne danne sig et temmelig præcist billede af vedkommende.

Jan Nissen Petersen, der er country manager for BullGuard forklarer:
Professionelle hackere og identitetstyve benytter i høj grad personlige oplysninger til at danne sig et generelt billede af den person, de går efter. Vi ved, at mange passwords bliver valgt på baggrund af navnene på folks kæledyr eller idoler det ved de ubudne gæster også, siger han.
Jan Nissen Petersen opfordrer ikke børnene eller deres forældre til at begrænse deres online-adfærd. Men man bør være opmærksom på, at alle oplysninger kan misbruges. Derfor bør man overveje, hvordan eksempelvis profiloplysninger vil kunne misbruges af en identitetstyv, hvis vedkommende samtidig får adgang til ens mailkonto eller bankoplysninger.

Dette er noget børnene ikke er særligt opmærksomme på, og derfor bør man som barn eller forældre til et barn i højere grad bør beskytte sin computer mod hackerangreb, vira og phishing.
Det er ikke kun de unge. Hver fjerde af de 9-10 årige har en profil på et socialt website, og hver anden af de 10-13 årige, viser en ny undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge. Denne aldersgruppe tænker først og fremmest på at hygge sig med vennerne frem for at sikre deres online-identitet. Derfor er det vigtigt, at forældrene gør det for dem ved at tage aktivt stilling til, hvilke sikkerhedsprodukter børnenes computere skal have installeret, lyder det fra Jan Nissen Petersen.

Han påpeger, at det naturligvis også er en god idé, at tage en snak med børnene om onlinesikkerhed, men først og fremmest skal rammerne være i orden. Det gøres bedst med de kommercielle sikkerhedsproduktioner på markedet, som løbende kan opdateres, - eksempelvis BullGuard Internet Security 9, der løser alle hjemmets it-sikkerhedsproblemer.

###

Om BullGuard
IT-virksomheden BullGuard har hovedsæde i England og blev etableret i 2002 af danske IT entreprenører. BullGuard, der er 100 % fokuseret på forbrugere, har siden etableringen oplevet kontinuerlig vækst med kontorer i København og Odense samt salgsselskaber i England, Benelux, Sverige, USA og Australien og en udviklingsafdeling i Rumænien. BullGuard har 100 ansatte.

Om BullGuard Internet Security
BullGuards mission er at gøre det sikkert for almindelige mennesker at benytte sig af alle internettets fantastiske muligheder, uden at pådrage sig vira og drukne i spammails. Derfor har vi udviklet markedets mest brugervenlige sikkerhedsprodukt: BullGuard er nemt at bruge, beskytter dig fuldt ud, og har en Live Support der er uden sidestykke i branchen og på dansk. Vi har taget alle de nødvendige sikkerhedskomponenter samlet dem i ét enkelt produkt. Med BullGuard får du Antivirus, Firewall, Spamfilter og Backup i ét produkt, og en brugerflade der er udviklet til at være let at bruge for helt almindelige mennesker.

Læs mere her

tags: USA, England, Sverige, København, internet, 2002, it-kriminelle, Rumænien, Odense, computer, virksomhed, kriminelle, Australien, hackere, BullGuard, Backup, banko,

onsdag den 28. november 2012

Efterskole med x-factor

RINKENÆS: Efterskolerne sætter nu endnu mere fokus på de unges behov og ønsker samt nutidens samfundstendenser og trends. De peger på at mange unge gerne vil være stjerner, og det vil Musik- & Sangefterskolen i Sydjylland gerne hjælpe med. De inviterer nu til Åbent Hus den 27. februar 2010 kl. 13-15 på Sejrsvej 100 i Rinkenæs, hvor der er mulighed for en smagsprøve, på hvad det vil sige at være stjerne i sit eget liv. I den forbindelse har efterskolen udarbejdet en kampagneside, StjerneAkademiet.dk

Mange af nutidens unge går med en indre drøm om at blive musikstjerne, men langt fra alle når til stadiet med skrigende fans, udsolgte koncerter og autografskrivning. Det betyder imidlertid ikke, at drømmen ikke lever blandt tusindvis af unge piger og drenge. Det er her Musik- og Sangefterskolen i Sydjylland vil hjælpe de unge med at udvikle de nødvendige kompetencer til at finde deres indre stjerne, så de kan blive stjerne i deres eget liv.

- Når vi sidder og snakker med vores elever om deres fremtid, brænder mange af dem for at musik skal fylde rigtig meget i deres hverdag. Derfor har vi udviklet konceptet Music Class, som er en masse forskellige musikfag, der giver en kæmpe udvikling af vore teenageres musiske kompetencer. Brug det privat, eller udnyt det til at gå videre på MGK (Musikalsk Grund Kursus), fordi vi har målrettet vores fagudbud netop mod MGK. Herfra er der så et naturligt springbræt videre til, at kunne komme på Musikkonservatoriet, udtaler John Østergaard, der er forstander på Rinkenæs Musik- og Sangefterskole. Det er enestående at en efterskole direkte satser på musikalsk dygtiggørelse med direkte mulighed for at gå videre på MGK.

Musik- og Sangefterskolen i Sydjylland går langt for at gøre deres elever til stjerner i deres eget liv gennem en solid faglig, og ikke mindst musikalsk udvikling og læring. I den forbindelse har efterskolen fået hjælp til at styrke profilen og udarbejdet en kampagneside med tilhørende YouTube film. Kampagnen kan ses på www.StjerneAkademiet.dk

Denne nye kampagneside er et generelt bevis på efterskolernes initiativtagen og fokus på de unges behov og ønsker samt nutidens samfundstendenser og trends. Det er ikke mindst de unges drømme om stjerne- og celebritystatus, som vægter højt i deres måde at vælge livsstil på hvilket StjerneAkademiet.dk er et glimrende bevis på.

På efterskolen forsøger man at skabe de nødvendige rammer, som skal medvirke til udviklingen af elevernes faglige og musikalske kompetencer, men der arbejdes samtidig med at øge elevernes selvtillid og selvværd.

- Vi har oplevet, at en del af vores elever, har fået så meget selvtillid, at de har meldt sig til auditions til forskellige shows i tv, heriblandt X-factor, slutter forstander John Østergaard, og ser frem til at tage imod mulige elever ved Åbent Hus-dagen lørdag den 27. februar 2010 kl. 13-15 på Sejrsvej 100 i Rinkenæs.

Billedtekst: Vi ved der er en stjerne gemt i dig. Vil du være stjerne i dit eget liv Spørger Forstanderparret Lis og John Østergaard, og inviterer til Åbent Hus den 27. februar 2010 kl. 13-15. På hjemmesiden www.StjerneAkademiet.dk møder de unge og deres forældre efterskolen, der brænder for sang og musik

Læs mere her

tags: 2010, koncert, efterskole, livsstil,

Økonomisk hjælp til unge

Økonomiske analfabeter bliver unge kaldt i forskellige analyser og artikler. I den seneste tid, har der været stor fokus på unge og deres manglende viden om økonomi. Flere mener, at en løsning på dette problem kan være, at privatøkonomi bliver et fag på skoleskemaet.

Det handler også om, at den nødvendige viden om privatøkonomi skal være tilgængelig på steder, hvor de unge i forvejen bruger deres tid. Her skal Internettet fremhæves som en væsentlig kilde til de unges viden. siger Kim Østergaard, der er en af indehaverne af det privatøkonomiske debatforum Finando.dk.

De unge finder det naturligt at søge oplysninger på Internettet, og de bruger i forvejen meget tid på hjemmesider som Facebook, siger Kim Østergaard og fortsætter vi vil selvfølgelig gerne være med til at give de unge en stor viden om privatøkonomi, hvilket i øvrigt er en af grundstenene bag Finando.dk.

Nogle unge har allerede oprettet sig som bruger på Finando.dk, og de stiller spørgsmål om blandt andet privatbudget, besparelser, skat, valg af forsikringer, tilskud og S.U.

Som bruger på Finando.dk kan de unge oprette sig anonymt. Dette er med til at hjælpe flere unge til at stille spørgsmål, og få hjælp til løsning af deres økonomiske problem. De undgår at blive generte og flove ved at udstille deres manglende viden om nogle økonomiske forhold, fortæller Kim Østergaard og fortsætter vi prøver også at tiltrække unge med vores spændende konkurrencer. I marts deltager nye brugere i lodtrækningen om DVD-film.

Finando.dk blev lanceret primo 2009 af Jacob Mogensen og Kim Østergaard. Finando.dk er et privatøkonomisk debatforum. Kim Østergaard har i øvrigt en baggrund fra revisorbranchen og banksektoren.

Link til debatemnet: http://www.finando.dk/forum/viewtopic.php f=19&t=622

Læs mere her

tags: 2009, økonomi, banksektor, Facebook, lodtrækning, konkurrence,

tirsdag den 27. november 2012

Plus-Kids.dk - Tøj på nettet til buttede og overvægtige børn

Plus-Kids ApS har nu i to år og med stor succes - solgt tøj på internettet til overvægtige børn.

Overvægtige børn slås hver eneste dag med lavt selvværd og måske også kammeraternes mobning. Men en lille ting som nyt tøj der faktisk passer kan være med til at øge børnenes selvværd og glæde. Og samtidig gør det forældrene glade at se deres barn glæde sig over smart og velsiddende tøj.

Det kan være meget svært at finde fysiske butikker, der forhandler tøjet til de buttede børn. Det er også sjældent at se fysiske butikker, der har det samme store udvalg, som kunderne finder hos Plus-Kids.dk. Og hele tanken er netop, at også denne målgruppe skal have det samme store udvalg som andre børn.

Derfor lancerede Dorthe Klyvø i februar 2008 webshoppen, der udelukkende fokuserer på tøj til de buttede og overvægtige børn.

Der er så utroligt meget børnetøj i butikkerne i dag. Man kan få hvad som helst og meget af det er også dyrt mærkevaretøj som til de voksne. Men de buttede børn har stadig svært ved at finde tøj, der både er smart og sidder godt , fortæller Dorthe Klyvø, der er glad for, at hendes idé om at sælge tøj til buttede børn på internettet har vist sig at være rigtig.

Mange af mine kunder har aldrig oplevet andet end nederlag i et prøverum, så de orker ikke at lede mere i de fysiske butikker og bryder sig ganske enkelt ikke om at prøve tøj", forklarer hun.

En webshop som www.plus-kids.dk giver mulighed for at barnet i ro og mag kan studere tøjet hjemme, og gode målskemaer gør det let at købe den rigtige størrelse. Tøjet leveres til døren og kan naturligvis byttes, hvis det viser sig alligevel at være en forkert størrelse. Mærkerne der føres er X-Boyz, X-Girlz, SMS pigetøj og drengetøj, Claire pigetøj og Lemmi pige- og drengetøj.

Overvægtige børn har det i forvejen ofte dårligt. Mange af dem lever med dagligt at blive mobbet af både kammerater og desværre ofte også mere eller mindre direkte af voksne , siger Dorthe Klyvø. Voksne har en tendens til at overføre deres syn på voksne overvægtige direkte på børnene, og der er desværre en tendens til i samfundet, at vi ser overvægt som tab af kontrol og et svaghedstegn. Det ligger lidt i luften, at de bare skal tage sig sammen . Men det er helt urimelige krav at stille til et barn, og i virkeligheden heller ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Derimod er det bedste, man kan gøre for sit overvægtige barn at hjælpe det med at opbygge selvværd og glæde ved sig selv og sin krop. Kombineret med sund kost og motion er det den bedste vej til en sund krop. Ikke nødvendigvis en krop, der passer i standardskabeloner i modebranchen, men en sund krop og et glad barn.

En lille ting som ordentligt og smart tøj kan gøre en stor forskel for et barn, der ellers let kan føle sig udenfor og alt, alt for anderledes.

Plus-Kids har firmaadresse i Beder syd for Århus, og siden efteråret 2009 har Dorthe Klyvø haft partnere med i virksomheden, der nu også har fået en professionel bestyrelse. Der er p.t. igangsat aktiviteter, der skal eksportere Plus-Kids konceptet. Dels til flere skandinaviske lande, dels til lande i det øvrige Europa.

Baggrund:

www.plus-kids.dk er lanceret i februar 2008 og tilbyder tøj fra X-Girlz og X-Boyz, SMS, Claire Glozz og det tyske firma Lemmi, der leverer bukser med tre forskellige livvidder.

Omkring 15% af de danske skolebørn er overvægtige, og tallet er stigende.

Læs mere her

tags: 2009, 2008, Europa, internet, Århus, virksomhed, mobbet, skolebørn, overvægtig, skandinavisk,

mandag den 26. november 2012

Diamond FX ansigtsmaling

Paraben- og parfumefri ansigtsmaling er nu til salg i Danmark via Lone Wolf Creations.

Diamond FX sminke er det som mange danskere - fra forældre til børnehave pædagoger - har efterspurgt i årevis: et produkt der både har nogle fantastiske farver, men samtidig er uden parabener og parfume. Man kan få dem både i paletter, samt enkelt vis. Farveudvalget er stort, fra klare basis farver, over skinnende metal nuancer til vild UV/neon sminke. De dækker med et enkelt lag og selv hvid kan male over de andre, så længe farven nedenunder er tør. Sminken er så alsidig at man kan bruge dem både til hele bodypaints og små fine detaljer.

Sminken er vandbaseret og både EU og FDA godkendt. Der skal blot bruges lidt vand, så er den klar til brug, enten med pensel eller svamp. Fjernes med vand og sæbe eller makeup fjerner.

Til salg via http://lone-wolf.dk/b_smink.html, hvor der også er et stort galleri med ansigtsmaling og bodypaint fremstillet med produkterne.


Læs mere her

tags: Danmark, EU, børnehave, parabener,

søndag den 25. november 2012

Temauge flytter grænser på Rosenkilde Skole

Sidste uge før Påske omdannes Rosenkilde Skole til et bysamfund. Her kan eleverne prøve kræfter med at være bager, tatovør, bankmedarbejder, journalist eller noget helt femte. Den anderledes skoleuge byder på masser af læring og gode oplevelser og er samtidig en stor udfordring for børnene, der normalt trives bedst med faste rutiner.

På Rosenkilde Skole, der hører under Autisme Center Vestsjælland, afvikles undervisningen normalt efter faste skemaer, i faste grupper og med faste lærere. Men en gang om året opstår i stedet et bysamfund med biograf, bank, bageri, kasino, smoothie-bar, wellness-butik, avis, pizzeria, tatovør, legeland, spillehal osv. Hele ugen arbejder de 84 elever i bysamfundet, og i pauserne er der tid til at bruge den løn, de optjener, rundt omkring i de forskellige butikker.

Flytter grænser

I temaugen opsplittes de grupper, børnene plejer at være i, og nye dannes. Normalt er en sådan ændring alt for svær at håndtere for børn med en diagnose inden for autisme-spektret, hvor det ofte er nødvendigt med faste rammer om hverdagen og den sociale udveksling.
Vi kan imidlertid se, at vores elever vokser, når de prøver at være sammen med andre voksne og børn, end de plejer. Hvad der kan lade sig gøre, afhænger selvfølgelig af den enkelte elev, og derfor tager vi altid udgangspunkt i, hvad den enkelte kan, og hvad der vil være udfordrende for netop denne elev. Men for alle vores elever er det vigtigt at øve fleksibilitet, og vi oplever hvert år, at bysamfundet er med til at flytte nogle grænser for eleverne, fortæller Louise Abel Thomsen, der er lærer på Rosenkilde Skole.

Faglig læring på en anderledes måde

Bysamfundet rummer også mange faglige udfordringer for eleverne. Lige nu er de i gang med at søge arbejde i de forskellige butikker, og i dagene op til temaugen får eleverne travlt med at planlægge og forberede det, der skal produceres og sælges i eksempelvis bageriet:
Eleverne deltager i alle faser planlægning, indkøb og overvejelser omkring, hvad en chokoladekage kan kaldes for at virke mest interessant. Der skal laves skilte og plakater og udformes en annonce til avisen i bysamfundet, og endelig skal kagerne bages, butikken indrettes og kunderne ekspederes. Alle butikkerne skal levere et regnskab osv. Der er masser af læring for eleverne på en helt anden måde end til daglig, forklarer Louise Abel Thomsen.

Oplever nyt fællesskab

Og hvad gør man, hvis noget ikke bliver solgt Skal prisen sættes ned, eller skal kageresterne omdannes til romkugler
Undervejs opstår der uforudsete situationer, og vi må gøre ting anderledes end planlagt. Selv små ændringer kan give kaos i hovedet og kroppen for nogle af vores elever. Samtidig er det virkelig fedt, når der er noget svært, som lykkes, siger Louise Abel Thomsen og understreger, at både elever, lærere og pædagoger hvert år glæder sig til ugen med bysamfund, som er en tilbagevendende succes.
I bysamfunds-ugen lærer eleverne at samarbejde med nogle andre end dem, de normalt er sammen med. Det giver en stor fællesskabsfølelse og nye, sociale relationer, der kan bygges videre på, slutter hun.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Lærer Louise Abel Thomsen, telefon 5855 2721
Pressekontakt Eskild Urhøj, telefon 5855 2780

Læs mere her

tags: biograf, regnskab, chokolade, Vestsjælland, fleksibilitet, journalist, undervisning, pizzeria,,

Er det farligt at bruge babyslynge

Der er i øjeblikket advarsler omkring brug af babyslynger. Den Amerikanske forbrugerorganisation CPSC har over de sidste 20 år konstateret 14 dødsfald, der kan have forbindelse med brug af babyslynger.

Hvert dødsfald er naturligvis meget tragisk. Det er et godt initiativ, at undersøge om der er en sammenhæng mellem brug af slynge og de 14 dødsfald.
CPSC oplyser, at 12 af babyerne var under 4 mdr. De fleste af babyerne var enten tvilling med lav fødselsvægt, var født for tidligt eller havde åndedrætsbesvær f.eks. i forbindelse med forkølelse.
(www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10165.html)

3 af dødsfaldene er sket i samme slyngemodel som nu er tilbagekaldt. (http://news.yahoo.com/s/ap/20100324/ap_on_bi_ge/us_baby_slings_recall) (http://i.pol.dk/tjek/dagligliv/boern/article931963.ece)

Der er i Danmark ikke registreret dødsfald i forbindelse med brug af babyslynger. Foreningen Forældre og Fødsel anbefaler i sin pressemeddelelse af 12. marts 2010 fortsat at bruge babyslynger grundet de fordele, der er for mor og barn, når baby får lov at være tæt på mor i en slynge. (http://fogf.dk/News/PRESSEMEDDELELSE-12mar10.php)

En babyslynge skal være sikker og sikkerheden øges, når man fokuserer på, hvor risikoen for kvælning kan opstå.

Babyslynger kan udgøre en kvælnings risiko på to forskellige måder.

1. I de første få måneder af babys liv er nakkemusklerne endnu ikke udviklede nok til, at baby selv kan flytte sit hoved. Hvis slyngens stof presses ind mod babys næse og mund, kan der være risiko for kvælning efter kun 1-2 minutter uden ilt.

2. Hvis baby ligger i en sammenkrøllet stilling, hvor hagen presses ned mod brystet.
Luftvejene hæmmes herved og baby kan få svært ved at få nok ilt. Baby vil ikke være i stand til at græde eller klynke og vil risikere langsom kvælning.

Det anbefales at forældre og andre der bærer baby i en babyslynge, sikrer at babys ansigt ikke er dækket og hele tiden er synligt for den, der bærer babyslyngen. Hvis der ammes i slyngen, skal babys stilling ændres, så snart baby er færdig med at die, så ansigtet igen er frit af slyngen og moders krop. Bæreren skal være omhyggelig med ofte at tjekke baby i slyngen.

Der anbefales ekstra opmærksomhed ved brug af slynge til for tidligt fødte babyer, tvillinger med lav fødselsvægt eller babyer med generelt dårligt helbred. Her er det også en god idé at rådføre sig med børnelægen.

Hvad kan du ellers gøre for at øge sikkerheden ved brug af babyslynge

Vælg en sikkerhedstestet slynge. På www.Forbrugerlaboratoriet.dk kan du se hvilke babyslynger, der er sikkerhedstestede i Danmark.
Læs altid slynge instruktionen grundigt. Vær opmærksom på baby - og brug din sunde fornuft.

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, EM, organisation, pressemeddelelse, helbred,

lørdag den 24. november 2012

Jul på Petit Podium

De fleste er allerede godt i gang med at tænke over julegave-ønsker og er for længst begyndt at drømme om rødkål og juleand. Månedens tema på www.petitpodium.dk er derfor jul med alt hvad den indeholder. Test af julekalendere, vintertøj og varm strik, ideer til pakkekalender, tanker om jul som højtid og traditioner på tværs af landegrænser er blot nogle af de emner, Petit Podium tager op.

Som altid har Danmarks eneste samlende online-platform for moderne børnefamilier, Petit Podium valgt at teame op med en lækker temasponsor. Denne gang hedder november måneds sponsor Bon´ A Parte og her er der rig mulighed for at finde tøj til både kolde vinteraktiviteter, hygge foran pejsen, festlige juledage og nytår. Til hele familien.

Petit Podium har testet favoritter fra Bon´ A Parte, både til børn og voksne og såvel støvler, strik og nattøj, som jakker, frakker og skjorter er blevet flittigt anvendt og kigget efter i sømmene. Læs Petit Podiums egne personlige anmeldelser lige her: http://petitpodium.dk/blog/2012/11/petit-podium-tester-bona-parte/

Der er som altid aktuelle debatindlæg, guides til shopping og juleaktiviteter med de små, spændende temaartikler og ikke mindst masser af konkurrencer. Petit Podiums læsere kan f.eks også vinde attraktive gavekort til Bon´A Parte og dermed forsøde juletiden med ekstra forkælelse eller måske få klaret et par julegaver.

Hele 5 gavekort på 200,- og 1 gavekort på 2000,- er på spil, så der er gode vinderchancer og masser af gave-regn i november på Petit Podium. Kom til konkurrencen her: http://petitpodium.dk/blog/2012/11/vind-gavekort-til-bon-a-parte-vaerdi-3000-kr/

Vi elsker jul på Petit Podium og glæder os rigtig meget til at gå den i møde sammen med vores læsere. Julestemning kan man aldrig få for meget af , fortæller Louise fra www.guldlog.dk

Petit Podium er: It s Fashion, Baby!; Lisbeth, 31 år og mor til en pige på 1,5 år og en dreng på 3, 5 år// Guld.log; Louise, 31 år, mor til en pige på 1,5 år.// Manja Lytz; 29 år og mor til en pige på 2 år // Mit Udtryk; Ann-Sophie, 24 år og mor til pige på 13 måneder. Little Dot: Elizabeth, 32 år og mor til dreng på 1 år.

Læs mere her

tags: Danmark, nytår, julegave, 2012, konkurrence,

fredag den 23. november 2012

Simons danseskole: Ny serie på DR Ramasjang

'Simons Danseskole' er en helt ny serie for børn, der handler om fællesskab og modet til at prøve noget nyt - og den viser samtidig, at forskellighed kan styrke sammenholdet.

'Simons Danseskole' er fjernsyn for dem, der både vil lære noget om menneskelige relationer og vil smittes af danseglæde.

Syv børn og deres unge og dedikerede lærer Simon kaster sig ud i et krævende projekt: På syv dage skal Simon lære de syv meget uøvede og meget forskellige børn at danse så godt, at de kan indspille en dansevideo. 7 børn - 7 dage - Kan de nå det

Simon er 17 år og har danset, siden han var syv. Han er tidligere danmarksmester i
hiphop i 2006. Han var oprindelig den dreng i klassen, der ikke spillede fodbold, men
valgte dansen. Det er blevet en stor del af hans identitet.

Samarbejde, kropsbevidsthed og selvtillid
De syv børn har forskellige baggrunde, historier og fritidsinteresser. Ingen af dem har gået til dans før, men nu har de modigt kastet sig ud i noget helt nyt. I løbet af processen lærer de at danse, men også meget om sig selv som mennesker. De lærer at arbejde sammen, ikke give op når det er svært. De lærer at mærke kroppen og ikke mindst at tro på sig selv, selvom det er nyt, anderledes og svært. Det er altsammen noget, der får dem til at vokse som personer og som gruppe, som serien skrider frem.

Serien følger børnene og deres interne relationer, men serien handler
også om venskab og kampen med/mod sig selv og sine egne evner. Det er modet til at være åben over for nyt og modet til at bryde grænser. Man kan, hvad man vil - og man kan være, hvem man vil.

Starten på et venskab
Børnene har forskellige fritidsinteresser. Karate, svømning, fodbold, violin, atletik, spejder og ridning. Hvert barn præsenterer i løbet af serien deres fritidsinteresse og lader de andre børn prøve lidt af det. Alle bliver på den måde både eksperter i det de kan og nybegyndere i dans. Der bliver danset rigtig meget og de har travlt, men der er også tid til sneboldkamp, gode snakke i hyggekrogen og til at lave mad sammen. Det er starten på et nært venskab.

Castet er vægtet til fordel for drengene. Fire drenge og tre piger. Det er hip hop, attitude og store bevægelser, som tiltaler mange drenge i en bred aldersgruppe. Piger elsker dans, men her bliver de udfordret på en anderledes og mere fysisk måde end de normalt gør.

'Simons Danseskole' kan ses på DR Ramasjang hver torsdag kl. 19.30 fra den 8. april og syv uger frem.

I uge 20 laver Ramasjang en danseuge med fokus på drengene, hvor hele serien vises over fem dage.

Tilrettlægger: Ulla Søe.
Producer: Mette Mailand
Serien produceres af Plus Pictures Aps. for DR.

Læs mere her

tags: fodbold, 2006, svømning,

BabySam lancerer sov sødt ulddyner til de små

Der er flere nyheder i det nye store forårskatalog fra baby- og småbørnsudstyrskæden: En af de gode er en økologisk ulddyne i naturuld, der giver de små en god og naturlig søvn. En af de glade er en ny legetøjsserie, der sætter fantasien i arbejde.

Med sit nye forårskatalog har baby- og småbørnsudstyrskæden BabySam en vigtig nyhed til de fleste småbørnsforældre: De første ulddyner og uldmadrasserpå det danske marked, der giver familiens mindste mulighed for at sove igennem i en naturlig søvn. Uden at blive vækket af temperatursvingninger, fugt, sved eller kulde.

"Ulddynerne og uldmadrasserne, der både fås til babyer og småbørn, skal sikre, at de små sover sødt. der er tale om 100 procent økologiske merino dyner og madrasser i BabySams specialfremstillede mærke Be Kids. Naturulden arbejder med kroppens temperatur og afgiver op til seks gange mere fugt og sved en standarddyner. Det betyder, at barnet frit kan ånde gennem hele søvnen. Barnet bliver aldrig svedigt, koldt eller vådt, og derfor medfører det en rolig og naturlig søvn. Naturulden kommer fra får og lam og er selvrensende," fortæller BabySams indkøbschef Susanne Jørgensen.

Hun fremhæver, at ulden på grund af lanolinindholdet er modstandsdygtig over for støvmider og bakterier.

"I dynerne er ulden indsyet i bomuldsfibre, der fordeler fyldet ligeligt. Ulddynen og madrassen, der kan bruges hele året, kan kan vaskes ved 30 grader. Indholdet er godkendt i henhold til Øko-tex."

Ny legetøjsserie

I Kataloget lancerer BabySam også en ny legetøjsserie, WOW, for børn fra 18 måneder. Serien er skabt af en gruppe designere, baseret i London. Designerne har tidligere arbejdet for de store, internationale legetøjskoncerner.

"Serien udfordrer børnenes fantasi og giver dem samtidig mulighed for at eftergøre dele af de voksnes univers i leg. De kan køre uden batterier og giver realistiske lyde fra sig. Og de er bygget i stærke og sikre materialer," fortæller Susanne Jørgensen. I serien indgår også fantasifigurer som trylleprinsessen og enehjørningen. BabySam er under ét blandt Danmarks største legetøjsforhandlere.

Læs mere her

tags: Danmark, London, prinsesse, bakterie, BabySam, økologi, legetøjsserie, Design,

torsdag den 22. november 2012

Succes for Tema- og SkoleCamps for 10-16-årige

I sommerferien arrangerer +Camp en rækker forskellige Tema- og SkoleCamps, hvor særligt udvalgte børn og unge kan få en oplevelse udover det sædvanlige. Kategorien TemaCamps rummer bl.a. ChampCamp for buttede og overvægtige og ActionCamp for drenge, mens kategorien SkoleCamps rummer unikke camps med fokus på bl.a. dansk og matematik. De mange camps bunder i +Camps solide succes i perioden 2005-2009, og forventningerne til 2010 er skyhøje.

2009 var et skælsættende år for +Camp. Meget var allerede lykkedes, men med introduktionen af flere nye camps, bl.a. GirlPower Camp for piger og DanskCamp med fokus på danskfaget og læring via Merete Løvgreens SiB-metode og læringsstilene, trådte +Camp i karakter som en af de tre vigtigste og største arrangører af børne- og ungdomsferier i Danmark. Den bedrift er blevet bemærket og flere og flere finder vej til +Camps hjemmeside, pluscamp.dk, og de forskellige, unikke camps.

I kraft af den større opmærksomhed og det voksende deltagerantal hos +Camp, opstår der hele tiden nye muligheder og idéer, og resultatet er bl.a. flere nye Tema- og SkoleCamps. +Camps program er således udvidet med ActionCamp for drenge og minicamp for 8-12-årige, samt EngelskCamp og MatematikCamp. Og hvis sommerferien går som +Camp forventer og som den aktuelle tilmeldingsstatus indikerer bliver der igen, igen sat nye deltagerrekord i 2010.

Nye sponsorer og ambassadører
En tilsvarende positiv følge af +Camps succes er, at de fleste sponsorer fra 2009 er blevet fastholdt i 2010 i en ellers svær tid med international og lokal finanskrise; der er endda kommet nye til. Bladhuset Egmont har således valgt at sponsorerer hhv. GirlPower Camp og ActionCamp med deres ungdomsblade Olivia og GOAL , og i kulissen er nye alliancer på vej. På ambassadørsiden er Christian Bitz kommet til, og Joachim B. Olsen er blevet særlig ambassadør og instruktør på ungdomsslankekurset ChampWeekends.

+Camp ser i det hele taget lyst på fremtiden, og på trods af den kæmpe store opgave det naturligvis er at planlægge og kvalitetssikre indholdet på sommerens camps, så skræmmer det på ingen måde teamet bag: Anja, Rasmus, Merete, Casper og alle de mange, mange engagerede ledere, undervisere og frivillige instruktører. Det meste er nemlig prøvet før og intet bliver overladt til tilfældigheder og det er alle hos +Camp villige til at skrive under på!

Læs mere her

tags: Danmark, 2009, 2010, Joachim B. Olsen, slank, overvægtig, Egmont, sommerferie,

onsdag den 21. november 2012

Ud at se med DSB og Natteravnene

I uge 22 vil der være særligt fokus på det gode samarbejde mellem DSB S-tog og Natteravnene, som er blevet udvidet gennem det seneste års tid.

Ugen vil byde på aktiviteter, for at få flere af DSB S-togs passagerer til at tage en prøvetur med Natteravnene.
Natteravnene vil, sammen med togrevisorer, være at finde i togene og på 5 udvalgte stationer. Mandag 31. maj på Albertslund og Lyngby, tirsdag 1. juni på Ishøj, onsdag 2. juni på Østerport og torsdag 3. juni på Valby i tidsrummet fra kl. 16 til 18.

STORE S-togstur med Harry
Ugen slutter fredag 4. juni med STORE S-togstur fra kl. 21 ca. 24, hvor alle de Natteravne foreninger, der ligger indenfor S-togsnettet deltager. Her vil det være muligt at møde Harry
sammen med Natteravnene.

De lokale Natteravneforeninger glæder sig
Som Natteravne færdes vi altid i det offentlige rum, i hold på tre m/k. Så det er helt naturligt for os at tage S-toget sammen med de unge , fortæller Erik Thorsted, som er Sekretariatschef for Natteravnene.
Som led i samarbejdsaftalen med DSB S-tog, kører Natteravnene gratis med S-togene, når de er ude i de gule jakker , fortsætter Erik Thorsted.
Natteravnene er kendt overalt og velkomne blandt de unge.
Natteravnene får en snak med mange unge mennesker, når de færdes i lokalområdet. De unge føler sig trygge ved at tale med os, fordi de ved, at vi ikke sladrer , fortæller Erik Thorsted.
Vi er ansvarlige ædru voksne, hvor mange selv har, eller har haft teenagere, og som gider lytte til de problemer, som de unge eventuelt har, samt give dem et godt råd med på vejen.

Prøv det! - Din indsats gør en forskel.
Vi kan altid bruge flere frivillige i Natteravne. For i Natteravnene er man typisk kun med 5-10 gange om året i 3-4 timer, i et par år, så skal der nye frivillige til. Så mange starter med en prøvetur, som det vi opfordrer passagererne til i kampagne ugen , fortsætter Erik Thorsted.

Det er nu, hvor foråret og sommeren står for døre, at de unge kommer ud. Og det er både lærerigt og givende at møde de unge, når de er sammen, og få en snak om, hvad der foregår i deres verden. Derfor kan vi kun opfordre alle, der har lyst til at gøre en forskel og skabe omsorg og tryghed for de unge og i sidste ende for sig selv, til at blive Natteravn, slutter Erik Thorsted.

Vil du vide mere om Natteravnene og S-togssamarbejdet så kontakt:

DSB S-tog Tahir Siddique på tlf. 24 68 33 35
Læs mere om Natteravnene på www.natteravnene.dk

Læs mere her

tags: Lyngby, DSB, Albertslund, S-tog, Valby,

tirsdag den 20. november 2012

Teenagere trives i deres plejefamilier

De fleste unge er glade for at bo i deres plejefamilie, og mange får en særlig tilknytning til deres plejemor, selv om de bliver anbragt i en sen alder. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune.

De fleste anbragte unge har stor glæde af at bo i en plejefamilie. Alligevel er det de færreste teenagere, der bliver anbragt i familiepleje. På landsplan var det kun 18 pct. af de nyanbragte teenagere, der kom i familiepleje i 2011. I Københavns Kommune var andelen helt nede på 13 pct.

Denne praksis skyldes bl.a. forestillingen om, at teenagere med tilknytningsskader og andre vanskeligheder ikke kan knytte sig til en ny familie. Men undersøgelsen fra Videnscenter for Familiepleje viser, at langt de fleste unge, der er blevet anbragt som teenagere (78 pct.), enten er glade eller meget glade for at bo i deres plejefamilie, og 42 procent af de unge nævner deres plejemor som en af de personer, de er allermest knyttet til.

De unge fortæller selv, at de sætter stor pris på den omsorg de får hos plejefamilien og det at være en del af familien på lige fod med plejeforældrenes egne børn. Flere af dem bliver i øvrigt så glade for dem, at de omtaler dem som søskende, fortæller Mette Larsen, der er leder af videnscentret.

Selv om unge anbragt før teenagealderen er endnu gladere og mere knyttet til deres plejefamilie, så dokumenterer undersøgelsen, at teenagere i høj grad kan få et tæt forhold til deres plejefamilie, og at langt flere unge fremadrettet kan få glæde af familiepleje.

Rapporten Teenagere i familiepleje set fra anbragte unge og plejefamiliers perspektiv bliver præsenteret på en konference på Hotel Nyborg Strand den 21. november. Rapporten er udgivet med
støtte fra Egmont Fonden og kan findes på: centerforfamiliepleje.dk under publikationer

Yderligere oplysninger om undersøgelsen:
Leder af Videnscenter for Familiepleje, Mette Larsen, tlf. 26 11 32 08
Centerchef Klaus Wilmann, tlf. 2611 2207

Pressekontakt:
Kommunikationskonsulent, Hanne F. Schade, tlf. 26 33 06 59,

Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, Opgang 6, 1. sal, 2200 København N Website: http://centerforfamiliepleje.dk

Socialforvaltningen

Center for FamilieplejeHovedkonklusioner fra undersøgelsen:
Teenagere i familiepleje set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv

De unge trives hos deres plejefamilie og mange knytter sig til deres plejemor
Rapporten konkluderer, at de unge generelt er glade for at bo i deres plejefamilie. Selvom unge anbragt før teenagealderen er endnu gladere for at bo i deres plejefamilie og føler sig mere knyttet til plejeforældrene end unge anbragt i teenagealderen, er langt de fleste (78 pct.) af de teenageanbragte unge for det meste glade eller meget glade for at bo i deres plejefamilie. 42 pct. af de teenageanbragte unge angiver, at en af de personer, de føler sig mest knyttet til, er deres plejemor. Disse resultater viser, at det er muligt også for teenageanbragte unge at danne en nær relation til deres plejeforældre.

De unge føler sig i overvejende grad inddraget i Københavns Kommune

Lidt over halvdelen af de unge (56 pct.) synes, at sagsbehandlere og andre fra kommunen altid eller for det meste lytter til de ting, de har at sige i forbindelse med anbringelsen. 18pct. oplever, at der engang imellem lyttes, mens 12 pct. oplever, at der kun sjældent eller aldrig lyttes til deres ønsker og behov. 13 pct. svarer ved ikke . Mange unge ønsker, at sagsbehandlere, plejeforældre og andre voksne er mere opmærksomme på deres problemer og hjælper dem, når de har brug for det. Samtidig er det vigtigt for dem, at de voksne også har blik for de særlige kompetencer, som de udvikler, fx som følge af for tidligt voksenansvar og mange udfordringer i livet. Det kan være af stor værdi for deres selvværd at blive mødt med positive forventninger og opleve, at andre lægger mærke til, at der er noget, der er særligt gode til.

Støtte og supervision er vigtigere for plejefamilierne end høj løn

For plejeforældrene er det, der har størst betydning for deres tilfredshed med plejeforholdet, at de har mulighed for at få god og relevant supervision i form af råd og vejledning. De økonomiske forhold i ansættelsen har derimod mindre betydning.

Fakta om undersøgelsen og dens metode

- Undersøgelsen er baseret en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse blandt familieplejeanbragte unge og deres plejefamilier i Københavns Kommune
- 83 anbragte unge og 94 plejefamilier har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på henholdsvis 67 og 76 pct. for de to grupper
- 10 familieplejeanbragte unge og 10 plejeforældre har deltaget i et kvalitativt interview
- 1/3 af de teenageanbragte unge er anbragt hos personer i deres slægt eller netværk
- Omkring halvdelen af de anbragte unge i undersøgelsen kommer fra en familie, hvor den ene eller begge forældre er født i Afrika, Asien, Mellemøsten eller Østeuropa.
- Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Egmont Fonden

Fakta om rapporten: Teenagere i familiepleje
set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv

- Teenagere i familiepleje set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv er udgivet som et led i et forskningsprojekt i Videnscenter for Familiepleje, som har til formål at udvikle nye metoder til anbringelse af teenagere. Både projektet som helhed og udgivelsen af rapporten er støttet af Egmont Fonden.
- Rapporten giver mulighed for at forfølge flere forskellige vinkler. Kontakt os venligst, hvis du har brug for en case til din historie.
- Rapporten kan downloades fra www.centerforfamiliepleje.dk se under Publikationer
- Rapportens forside til brug ved omtale på print eller web kan fås ved at sende en e-mail til HanneFolmer.Schade@sof.kk.dk

Fakta om anbragte unge (13-21 år)

- Størstedelen af alle nye anbringelser i Danmark vedrører teenagere. På landsplan vedrørte 61 procent af alle nye anbringelser i 2011 teenagere (Kilde: Ankestyrelsen). Kun 18 procent af dem blev anbragt i familiepleje.
- De fleste sammenbrud i anbringelser finder sted i teenageårene: 44 procent af de unge oplever et eller flere sammenbrud under deres anbringelsesforløb (Kilde: SFI 2010 Sammenbrud i anbringelser af unge).
- I 2010 udgjorde andelen af teenagere anbragt i familiepleje i Københavns Kommune 12 procent. I 2012 var andelen steget til 14 procent.

Fakta om Videnscenter for Familiepleje / Center for Familiepleje

- Center for Familiepleje er Københavns Kommunes familieplejeorganisation, og består af to dele:
o Center for Familiepleje som varetager de løbende driftsopgaver: rekrutterer, godkender, underviser og superviserer plejefamilier samt matcher børn til pleje- og aflastningsfamilier
o Videnscenter for Familiepleje som udfører aktionsforskning, laver undersøgelser på hele anbringelsesområdet, underviser og koordinerer centrets VISO-opgaver
- Center for Familiepleje har aftaler med knap 400 plejefamilier og ca. 200 aflastningsfamilier.
Disse aftaler berører knap 1000 børn i enten døgn- eller aflastningspleje.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2010, 2011, København, interview, økonomi, downloade, Asien, Nyborg, Mellemøsten, SF, Teenager, 2012, organisation, ansættelse, Egmont, publikation, forskningsprojekt, Fakta,

Et sted i Berlin - ny ungdomsroman om at chatte

Ny by, nye venner Så let skal det ikke gå for Greta, som flytter med sin mor til Berlin efter forældrenes skilsmisse. Hun kender ingen i byen, hun savner sine gamle venner, og sommerferien forekommer hende endeløs. Indtil hun begynder at chatte.

Hun møder en spændende pige, og de fortæller hinanden alt. Greta begynder at interessere sig lidt for sine nye omgivelser, og hun glæder sig til at chatte om overboen, som hun måske er lidt vild med. Men pludselig forsvinder Gretas nye veninde fra chatten uden nogen forklaring. Hun skulle ellers ud med en sød fyr, hun havde mødt på nettet. Er det mon hende, aviserne skriver om hver dag Hende, som er blevet kidnappet Greta har en klar fornemmelse af, at der er sket hende noget. At hun bliver holdt fanget et sted i Berlin. Men det kan være farligt at kende sandheden, og måske findes svaret tættere på, end hun tror ...

Om forfatteren
Beate Teresa Hanika (1976) er en prisbelønnet forfatter, og dette er hendes tredje ungdomsroman. Hun bor i Tyskland med sin mand og deres to børn. TURBINE har tidligere udgivet hendes anmelderroste debutroman Min lille Malvina. Beate Teresa Hanika har især fået ros for sine troværdige skildringer af unge pigers følelser og tanker. Her kombinerer hun den evne med et spændende krimiplot, som både viser, hvorfor Greta er så fascineret af at chatte og lære nye mennesker at kende, hvor fristende det kan være at udgive sig for en anden, og hvor let man kan komme til at afsløre for meget om sig selv. Frygten for hvad unges adfærd på nettet kan føre til, er et højaktuelt emne, og her kommer det under kyndig og tankevækkende skønlitterær behandling.

Bogen udkommer hos TURBINE den 20. november 2012.

Et sted i Berlin / Beate Teresa Hanika. På dansk ved Per Straarup Søndergaard. TURBINE 2012. ISBN 978-87-7141-044-0, 228 sider, vejledende pris 249,-

For yderligere oplysninger, anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, lisette@turbine.dk | 86 12 79 16

Læs mere her

tags: Tyskland, 1976, roman, 2012, skilsmisse, forfatter, sommerferie,

mandag den 19. november 2012

Drømme i regnvejr

Fra tidlig morgen kom børn i farvestrålende regntøj gående mod stranden ved ARKEN i Ishøj. Hundredvis af glade børn og voksne trodsede regnen for at deltage i ARKENs årlige Sanddag. Her brugte de formiddagen på at bygge drømmeverdener i sand.

Med skovl, spand og sand forvandlede de over 900 børn stranden ved ARKEN til et fantasifuldt univers af drømmeverdener. Ud fra temaet Utopia konkurrerede de om at skabe den flotteste og mest fantasifulde sandskulptur og drømmeverden. Verdener beboet af fantasidyr, store vulkaner, smukke slotte og alternative bylandskaber. Alle de deltagende børn fik en fribillet til museet, så de kan tage en voksen med ind og se ARKENs aktuelle UTOPIA-udstilling af den tyske kunster Katharina Grosse.

Efter opførelsen af sandskulpturerne gav Drømmende Benni koncert til stor begejstring for børnene.

Sanddagens dommere stod overfor en svær opgave, da den flotteste sandskulptur skulle kåres. Vinderne af konkurrencen blev børnehaven Mejsebo fra Vallensbæk, børnehaveklasse a, b, og c fra Hendriksholmskolen i Rødovre, 0-3. klasse fra Billum Skole i Lyngby og 4.b fra Tune Skole, Greve kommune.

Sanddag arrangeres af ARKEN Undervisning for børnehaver og folkeskolens mindste klassetrin (børnehaveklasse - 5. klasse) Børnene kommer med deres institution og skoler fra hele Storkøbenhavn.

Læs mere her

tags: Lyngby, kunst, koncert, Greve, børnehave, folkeskole, konkurrence, Rødovre,

søndag den 18. november 2012

Ny smuk børnebog: Fuglen, der ikke kunne fløjte

I en lille skov nord for Skælskør levede en flok fugle. Alle fløjtede de muntre sange. Alle på nær den lille grålige og på ingen måder opsigtsvækkende stæreunge.

Forældrene til den stakkels fugl havde prøvet alt, men lige meget hjalp det. Heller ikke solsortens sangtimer gjorde en forskel. Den lille stæreunge kunne ikke fløjte!
Men hvad den ikke havde i næbet, havde den i hjertet. Med mod og ikke mindst en god idé tog den sagen i egen vinge en kold februarnat, og med hjælp fra skovens dyr kunne der en dag, da solen stod op, høres en forunderlig fløjten ...

En sød, hjertevarm og tankevækkende bog om at være anderledes og om, hvordan man med hjælp fra andre kan nå sine mål. Bogen er fyldt med smukke og stemningsmættede illustrationer, som lægger sig i stil med tekstens tone.

Bogen er skrevet af Gry Kappel Jensen, der også er forfatter til andre børnebøger, blandt andet Wilbur den gule kat og Slædehundenes suk. Bogen er illustreret af Sissan Richardt, der blandt andet har illustreret Kåre Bluitgens Pils-kalde Skildpadde samt Wilbur den gule kat .

Bogen udkommer d. 16. juni 2010.


Fuglen, der ikke kunne fløjte/ Gry Kappel Jensen. Illustreret af Sissan Richardt. Turbine, Århus, 2010. 24 sider.
 ISBN 978-87-7090-266-3
. Vejledende pris 248,- kr.

Læs mere her

tags: 2010, Århus, Vejle, forfatter,

Slut med bakterier på børnenes legetøj!

NYT øko-produkt fjerner let bakterier fra juniors legetøj.

Banebrydende produkt lanceres nu i Danmark TOY SANITIZER desinficerer børns legetøj. Den fikse spray tager 99,9 % af alle bakterier så mor kan ånde lettet op når junior har haft legesagerne i kattebakken, med i børnehaven, ind i munden osv. osv.

Toy Sanitizeren kan trygt anvendes på institutioner såvel som i hjemmet, begge steder trives bakterierne nemlig rigtig godt. Faktisk trives bakterierne ofte uden modspil, da vi ofte glemmer at vaske legetøjet grundigt når junior kommer hjem fra daginstitutionen eller legekammeraten. Det anslås blandt andet at kun *40 % af daginstitutionerne vasker korrekt.

Produktet kan med fordel også bruges på det oppustelige svømmebassin der har ligget siden sidste år og er mugget godt til og mange andre sager hvor bakterierne især her i sommervarmen mæsker sig.

Ud over at være et revolutionerende produkt i sig selv er Toy Sanitizeren fra Bentley Organics også økologisk certificeret af engelske Soil Association.

Produktet Toy Sanitizer produceres i UK af virksomheden Bentley Organics. Den engelske virksomhed blev kendt på rekord tid for at lave den første hand sanitizer der fik det eftertragtede label kills swine flu fortæller Brand Manager Britt Christiansen fra WienerWaltz der repræsenterer Bentley Organic i Danmark.

Det gav den lille virksomhed en ledende position indenfor personlig pleje og de har nu mere end 40 produkter indenfor økologisk rengøring og personlig pleje De har modtaget et hav af priser for deres produkter og de arbejder konstant på at finde nye nicher der kan laves økologiske og bæredygtige, alt i alt er vi meget stolte af at repræsentere dem på det danske marked afslutter Britt Christiansen.

Toy Sanitizer forhandles på nettet, i helsekost butikker landet over samt i special butikker. Find den og mange andre Bentley Produkter på nettet her; www.naturebaby.dk, www.ecoisten.dk

* BUPL, 2008, Bamsen er en bakteriebombe

Læs mere her

tags: Danmark, 2008, virksomhed, bakterie, børnehave, Wien, økologi,

lørdag den 17. november 2012

Hørby Efterskole med på mountainbiken

FashionPeople - fashion for the people

Du er her: Forside
404 - sorry
 
FIND BUTIK HER

  
SENESTE NYT

Artikler
 
NYESTE BUTIKKER


SENEST OPDATEREDE BUTIKKERMEST BESØGTE BUTIKKERMINDST BESØGTE BUTIKKERTILFÆLDIGE BUTIKKER


Seneste Søgninger


Tøj
Gør FashionPeople til din startside - Tilføj FashionPeople til foretrukne - Privacy Policy - Smykker
Skoven og naturen som sådan kan også bruges ved vintertide, hvilket eleverne på Hørby Efterskole får lejlighed til at opleve gennem et ny 2-hjulet undervisningstilbud kørsel på mountainbike (MTB) når det med tungen lige i munden går hen over stejle skråninger.

Der er ikke tale om et decideret valgfag, men hver mandag har eleverne mulighed for at komme ud og øve deres færdigheder på en mountainbike et nyt tiltag, som er taget godt imod af eleverne.

- At køre på mountainbike er ikke bare noget man lige gør, fortæller lærer Morten H Kristensen. Det kræver en god balance, fremsynethed og reaktionsevne at få manøvreret cyklen gennem det ofte kupperede og ufremkommelige terræn.

- Eleverne får på den måde trænet mange færdigheder, de med fordel kan bruge i andet skolearbejdet. Samtidig er det en rigtig god konditionstræning med høj puls gennem den halvanden times tid cykelturen tager det er knald hamrende sundt, slutter Morten H Kristsensen.

Eleverne kører i skolens nærområde, men afprøver også afmærkede ruter i henholdsvis Sæby og Frederikshavn. MTB kørsel er noget, som mange, unge som voksne, dyrker i deres fritid Denne form for motionscykling er i kraftig udvikling, og der er flere og flere afmærkede ruter rundt om i Danmark.


Læs mere her

tags: Danmark, Frederikshavn, undervisning,

fredag den 16. november 2012

LEGO fornyer brætspillet

Byg spil - forny. Det er konceptet bag næste generation af brætspil, som kommer ud i butikkerne i starten af august. Spillet, der rummer mulighed for at forny reglerne undervejs, giver børn og barnlige sjæle mulighed for at slippe deres kreativitet fri.

Traditionelle brætspil, som de senere år har oplevet stor konkurrence fra digitale spil, står nu over for en fornyelse. LEGO Koncernen har udviklet LEGO Spil, der gør det muligt for børn løbende at forny spillet, så det undgår at blive monotont.

Børn er de fødte opdagelsesrejsende. De er drevet af nysgerrighed og genopdager verden hver dag. De ser verden gennem deres leg, og en vigtig måde at lære verden på er gennem spil. Derfor er det vigtigt, at spil er med til at udfordre og stimulere deres kreativitet. Her er fornyelseselementet, som er omdrejningspunktet i LEGO Spil, en central ingrediens , siger landechef for LEGO Nordic, Peter Søgaard.

LEGO Koncernen har allerede lanceret LEGO Spil på 4 markeder, som har taget rigtig godt imod produkterne.

Sidste år lavede vi en testlancering i England og Tyskland. Her har produktserien vundet en markedsandel på 10 procent i børnespilkategorien og en andel på 3-4 procent i den samlede spilkategori. Det er vi rigtig stolte af og håber, at danskerne vil tage lige så godt imod LEGO Spil , afslutter Peter Søgaard.

LEGO Spil omfatter i dag 10 spil, der hver har deres eget univers som fx tempelridder-universet Minotaurus, Ramses pyramider og familiespillet Creationary. Til efteråret kommer det 11. spil på gaden, som har et Harry Potter-univers.

De vejledende priser på de forskellige spil ligger mellem 89,95 og 299,-


Kort om spillet
Med LEGO Spil kan man frit ændre og forny spillet, ved at ændre spillebrættet, LEGO terningen, brikkerne og endda på reglerne. Hver lille ændring gør det mere til familiens helt eget spil. Filosofien bag LEGO Spil er byg spil forny.
LEGO Spil er lavet af LEGO klodser, hvor den nye dimension terningen - nu gør det muligt for børnenes at udvikle deres helt egne unikke brætspil.

Læs mere her

tags: England, Tyskland, universet, Harry Potter, kreativ, konkurrence,

Økologisk punktum for bakterier på børnenes legetøj! Toy Sanitizeren er kommet til Danmark

NYT øko-produkt fjerner let bakterier fra juniors legetøj.

Banebrydende produkt er nu at finde på hylderne i danske helsekostbutikker og børnebutikker landet over.

TOY SANITIZER er allerede en succes i butikkerne hvor succeen klart indikerer at der har manglet et rent og økologisk produkt til effektivt at rengøre legetøj.

"Vi kan forstå på kunderne at mange har skoldet eller sprittet deres børns legetøj efter det har været i kattebakken eller i toilettet - for at komme af med bakterier, svamp osv." udtaler Brand Manager Mikkel Küster fra WienerWaltz. WienerWaltz står for salg og markedsføring af Toy Sanitizeren i Danmark.
Han fortsætter;"Vi mener ikke man skal være bakterie forskrækket som sådan, men det er da rart med et produkt som rengør sikkert for bakterier og ikke efterlader kemikalier som barnet SÅ får i munden"

Toy Sanitizeren er et desinficerende produkt der sprayes på børnenes lejetøj der tørres af med en klud. Produktet er derfor et godt alternativ til ethvert hjem med børn - men også til daginstitutioner mv.
Ud over at være et revolutionerende produkt i sig selv er Toy Sanitizeren fra Bentley Organics også økologisk certificeret af engelske Soil Association.

Toy Sanitizere fra Bentley Organic, indeholder 500ml. og koster 65,95 i vejl. udsalgspris

Toy Sanitizer er at finde i alle helsekostbutikker i Danmark samt børnebutikker landet over. Naturligvis er de også i de økologiske supermarkeder Egefeld i København.

Bentley Produkter finder du på nettet her; www.naturebaby.dk, www.ecoisten.dk, www.helsemarie.dk

Læs mere her

tags: markedsføring, Danmark, København, kemi, supermarked, bakterie, Wien, økologi,

torsdag den 15. november 2012

Boom i salg af babypuder

Den seneste tids intense mediefokus på problemet med flade baghoveder på spædbørn har fået salget af en særlig babypude til at eksplodere

En række danske læger blandt andre fynske Christian Poulsen - har skabt fornyet debat om brugen af hovedpuder til spædbørn. Flere danske læger fremhæver således, at en hovedpude er med til at reducere risikoen for skæve kranier. En melding, der går stik imod Sundhedsstyrelsens anbefaling, som hidtil har lydt, at der mangler dokumentation for, at en hovedpude virker mod skæve kranier.

Den megen debat og mediefokus har i den grad fået efterspørgslen efter en specialdesignet babypude til at eksplodere.

- Lægernes udmeldinger har betydet, at vi har skullet løbe rigtig stærkt. Vi har de seneste uger oplevet enorm vækst i salget af vores babypude. På tre dage sælger vi, hvad vi tidligere solgte på to måneder, siger Lone Schramm, der driver webhoppen babadut.dk.

Babadut.dk forhandler som de eneste i landet den ergonomiske babypude, der er designet i Frankrig. Puden tilpasser sig barnets hoved, og et hul i midten sikrer, at spædbarnet ikke får et fladt baghoved eller skævt kranie, når det ligger på ryggen.

- Vi har haft den ergonomiske babypude som en del af vores sortiment gennem flere år. Men det er klart, at forældre hidtil har været forsigtige med brugen af babypuder, når Sundhedsstyrelsen har været så klar i sin udmelding mod brugen. Men en årelang erfaring og nu også danske lægers anbefaling viser, at brugen af hovedpude til spædbørn har en positiv effekt, siger Lone Schramm.

Kamp mod vuggedød
En væsentlig årsag til det skærpede fokus på babyhovedpuden, skyldes blandt andet det faktum, at nutidens forældre følger anbefalingerne om, at deres spædbarn skal sove på ryggen for at mindske risikoen for vuggedød. Den faste sovestilling har resulteret i en stigning i antallet af spædbørn med flade baghoveder og skæve kranier.

- Gennem årene har vi jo hørt fra mange forældre, der har brugt den ergonomiske hovedpude, at de på ganske kort tid oplever, at problemet med deres spædbarns flade baghoved afhjælpes. Derfor kommer det heller ikke som nogen overraskelse for mig, at der nu også er en del danske læger, der går offentligt frem med denne udmelding, siger Lone Schramm.

Babadut.dk-indehaveren gør samtidig opmærksom på, at den ergonomiske babyhovedpude indenfor overskuelig fremtid også vil være tilgængelig i andre af landets butikker og webshops.

Læs mere her

tags: Frankrig, Christian Poulsen, spædbørn, Læge, Sundhedsstyrelsen,

onsdag den 14. november 2012

Bekæmp lusene med hjælp fra apoteket

I forbindelse med skolestart - og som halvårlig opfølgning på Store Lusedag den 31. januar 2010 - sætter apotekerne i en ny kampagne fokus på den blodsugende snylter.

Børnene er tilbage fra ferie, og det betyder højsæson for lus. Invasionen af de små snyltere er størst i begyndelsen af året og lige efter sommerferien - i ferierne er børnefamilierne nemlig ikke lige så gode til at få set efter lus. Derfor er det vigtigt at få opdateret forældrenes viden om lus. For når først lusene har indtaget børnenes hovedbund, kan det være svært at slippe af med de små blodsugere igen, siger Helle Jacobsgaard, farmaceut i Danmarks Apotekerforening.

"Det er ikke nemt at behandle lus, men der er flere måder at komme dem til livs på. Det er tidskrævende og rummer en risiko for fejlbehandling, men der er hjælp at hente," siger farmaceut Helle Jacobsgaard fra Danmarks Apotekerforening.

Og ét af de steder er hjemmesiden www.farvellus.dk, som kan være en god hjælp for forældre og institutioner, mener Helle Jacobsgaard.

"Der er mange myter om, hvordan lus formerer sig og spreder sig fra barn til barn, og mange forældre ved ganske enkelt ikke, hvordan man mest effektivt fjerner dem. Og deres indsats er nøglen til at undgå smitte og bekæmpe lus. Et godt samarbejde mellem forældre, skole og daginstitution er meget vigtig for et godt resultat i kampen mod lus, og her er www.farvellus.dk et godt sted for forældrene at søge råd," siger Helle Jacobsgaard.

Hjemmesiden indeholder blandt andet små instruktionsvideoer, der detaljeret viser, hvordan man kæmmer håret og dermed kan slippe af med de uvelkomne blodsugere i hovedbunden. Der er også film om, hvad en lus er, og om hvordan man undgår dem. På sitet findes også apotekets brochure om lus.

Farvellus.dk er lavet i et samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrelsen, Skadedyrslaboratoriet og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Gode råd til behandling af lus

Inden kæmning gøres håret vådt, og der kommes lidt balsam i - så sidder lusene stille.

Vask eller frys kamme, børster, huer eller anden hovedbeklædning og sengetøj eller læg det væk i 48 timer. Anden behandling af omgivelserne er unødvendig.

Behandl kun de familiemedlemmer, der har levende lus.

Frygt ikke, at luseæg kan smitte, da disse sidder fast på håret og kun udklækkes ved temperaturer over 22 grader.

Hvis behandlingen skal foretages i vådt hår, undgå da, at håret bliver for vådt, da det kan medføre en fortynding af lægemidlet, hvormed lusene kan overleve. Andre årsager til svigtende behandling kan være resistens eller forkert brug.

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, Sundhedsstyrelsen, sommerferie,

tirsdag den 13. november 2012

Fantastisk flot og kunstnerisk børnebog af Kamila Slocinska

Pelle Pelle Santana og øerne
På en lille ø midt i havet bor Pelle Pelle Santana.
En dag får han noget på krogen, der ikke er en fisk. En flaskepost:

Hjælp mig
Hilsen
Den triste Bjevs

Pelle Pelle pakker sin abetaske med de mest nødvendige ting, og drager af sted.
Men der er mange øer i havet. Hvordan skal Pelle Pelle finde Bjevs
Undervejs kommer han forbi naboøerne, hvor han giver en hjælpende hånd.
Godt, Pelle Pelle pakkede sin abetaske omhyggeligt!

Kamilla Slocinska har skrevet og illustreret denne meget flotte bog om hjælpsomme Pelle Pelle. En humoristisk og varm fortælling med de skønne, naive illustrationer, der kendetegner den anerkendte illustrators børnebøger.
Kamila Slocinska har tidligere illustreret Kim Fupz Aakesons bøger Køteren og Paradis og Zenia Johnsens Hunden der ikke troede på op.

Pelle Pelle Santana og øerne har fået en meget positiv lektørudtalelse:

"Fantasien er sat på turbo i denne dejlige og charmerende fortælling. Hun [Slocinska] kan skam også helt på egen hånd! Av, for en perlerække af bogudgivelser, hun har medvirket til. [...] Legende og fantasifuld fortælling om Pelle, som rejser rundt til forskellige øer for at finde Den triste Bjevs. Historien har en egen skæv poesi og sødme, og anbefales alle børn i alderen 2-5 år."

Pelle Pelle Santana og øerne
Kamila Slocinska
Turbine, Aarhus, 2012. 36 sider. ISBN: 978-87-7090-985-3
Vejledende pris: 239,- kr.


Læs mere her

tags: Vejle, 2012,

Mulighedernes Hus - ny ungdomsroman om at være umulig i en umulig verden

Drengen Viima er tolv år gammel, og han drømmer om at komme væk. Væk fra sine forældre, der ikke har lavet andet end at skændes, siden de blev skilt. Væk fra sin stedsøster og sin stedmor, som vil bestemme alt. Men han er kun et barn, så han må indordne sig under de voksnes regler.

Viima har dog temmelig svært ved at følge regler. Han er ikke nogen slem dreng, men han er heller ikke nogen god dreng. Han sviner, svarer igen og har forsøgt at løbe hjemmefra. Hans sidste chance er Mulighedernes Hus. En skole, der minder lidt om et akvarium og meget om et fængsel. Mulighedernes Hus er en særlig skole for umulige børn.

Når Viima kører på sit skateboard, er det, ligesom om han flyver. Med skateboardet har han vinger! Men allerede den første dag på den nye skole bliver hans skateboard konfiskeret, og dette er blot den første af mange forandringer, som Viima må vænne sig til. Snart er hele hans liv, som han kender det, på listen over forbudte ting. Viima finder dog hurtigt ud af, at det er så godt som umuligt at være lydig nok.

Men så møder han India, og endnu en gang bliver alt vendt på hovedet
Mulighedernes Hus er en spændende og gribende ungdomsroman, der handler om venskab og familie, opdragelse og autoriteter. Gennem et univers, der hele tiden er på kanten af det magiske, beskrives Viimas kamp for at overleve på de voksnes præmisser, og hvordan det er at være umulig i en endnu mere umulig verden.

Bogen udkommer hos TURBINE den 13. november 2012

Mulighedernes Hus / Seita Parkkola. Oversat af Siri Nordborg Møller. TURBINE, Aarhus, 2012, ISBN 978-87-7090-585-5, 335 sider, Vejledende pris 299 kr.

For yderligere oplysninger, anmeldereksemplarer kontakt venligst: TURBINE forlaget, redaktør Lisette Agerbo Holm, lisette@turbine.dk | 86 12 79 16Læs mere her

tags: Vejle, fængsel, roman, 2012,

mandag den 12. november 2012

Unge skal fokusere mere på sport

eUpdates.dk, vil få unge til at fokusere mere på sportens verden, og selv få dem til at dyrke mere sport.

Det skal gøres med en ny og uddybende sports-sektion, som snart vil lande på siden. Til det har de ansat en Teamleder for Sportsjournalister, til at komme sikkert og trygt igang.

- Det bliver en side med sports-resultater fra super-ligaen, som du allerede kender fra eUpdates.dk, derudover, ryger vores live-opdateringer, fra landskampe og super-lige kampe også ind på vores sports-sektion. Sports-artiklerne vil også blive delt op i sportsgren, og så vil der være tips til selv at komme igang med at dyrke sport. Hvilket mange unge har brug for, siger Lasse Hansen, som ejer eUpdates.dk

Siden kommer op i løbet af weekenden, og kan findes på et synligt link på siden. Der udregnes lige nu på, hvordan siden skal laves, så flest mulige kommer til at bruge siden, som desuden, bare vil blive implementeret i det nuværende design, men vil få adressen; sport.eupdates.dkLæs mere her

tags: landskamp, journalist,

søndag den 11. november 2012

På jagt efter flunkerne

Hvor er de forsvundne flunker

Der bydes på en familieoplevelse, når alle flunkerne, som har gemt sig rundt omkring i Børnebiblioteket skal findes. Det er ikke helt let, da de skøre flunkere kan have alle mulige skikkelser, så det er en udfordring for hele familien. Har man en lille detektiv i maven, og er klar til at lede oppe og nede, foran og bagved i hele børnebiblioteket, så er flunker-jagten lige noget. Når alle flunkerne er fundet, får børnene et badge, der beviser at man er en officiel flunkerjæger.

Arrangementet afholdes i forbindelse med projektet Legende familier i biblioteket , hvor Randers Bibliotek gennem snart 2 år har lavet forskellige events og ikke mindst en musiktidsmaskine som opfordrer til leg for hele familien.

Jagten går i Børnebiblioteket, Kulturhuset lørdag den 11. september i bibliotekets åbningstid. Arrangementet er for de 5 12 årige og deres voksne.

Læs mere her

tags: Kulturhus, Randers,

100 % fald-i-søvn garanti til dit spædbarn i Slyngevuggen®

100 % garanti for søvn Det lyder næsten for godt til at være sandt. Importøren af Slyngevuggen i Norden, Tina Witt, beretter: Vi har fire børn, hvoraf de to yngste har sovet i Slyngevuggen. Slyngevuggen har budt på en helt anden og frem for alt nænsom måde at putte børn. Jeg har sendt Slyngevuggen mange varme tanker, når jeg har puttet mine børn, især når jeg tænker på de underlige foranstaltninger vi som forældre tog i anvendelse for at putte vores ældste og meget lidt sovende børn. Det betyder selvfølgelig, at jeg med overbevisning har kunnet fortælle alle de frustrerede forældre, som har rekvireret Slyngevuggen, at her er faktisk endelig noget, som med 100 % garanti vil få barnet til at falde til ro .

Men 100 % garanti
OK, så 99,5 % da! "Ja, returraten udgør 0,5 % af salget, så 100 % er naturligvis en overdrivelse". Men i importørens meget markante showroom i Søborg kan forældre ved selvsyn prøve produktet af. Og der er fuld tilfredshed eller pengene retur*, hvis ikke Slyngevuggen lever op til forventningerne.

Forældre på farten, forældre med et aktivt liv, forældre med en travl hverdag eller for den sags skyld bedsteforældre, som passer deres barnebarn, deler alle det samme ønske:
At det lille barn må få en rolig og ubesværet søvn. Med Slyngvuggen i huset, sommerhuset, på båden eller i skoven giver du dit barn den mest nænsomme indgang til den nye tilværelse.

Verden over er Slyngevuggen blevet anvendt, når barnet trygt og roligt skal vænnes til selv at falde til ro. Selv det urolige eller kolik-ramte barn finder trøst i Slyngevuggen, hvilket opleves som en enorm aflastning for både det lille barn og de hårdtprøvede forældre.

Men hvorfor virker Slyngevuggen Vi bliver født krumme! Læg mærke til, hvorledes spædbarnet trækker benene op foran sig, når det ligger på puslepladsen. Faktisk er barnets nederste del af rygraden næsten c-formet fra fødslen og frem til 3-4 måneders alderen. Det er altså den mest naturlige stilling for spædbarnet at ligge krumt. Og det er netop denne let krumme stilling, som barnet stimuleres af i Slyngevuggen , fortæller Tina Witt. Samtidig hermed er barnets vægt fordelt over et stort areal, så det føler sig omsluttet og varmt takket være den bløde futonmadras i ren uld. Uld er jo et fantastisk materiale, idet det luner om vinteren og faktisk leder overskudsvarme væk fra kroppen om sommeren. Så uanset hvor og hvornår vil barnet opleve velvære i Slyngevuggen. Læg hertil den blide op-og-ned bevægelse fra den specialdesignede fjeder kan det komme meget tættere på at blive vugget til ro i mors eller fars trygge favn , tilføjer Tina Witt.

Slyngevuggen er barnets første seng og rejseseng! Slyngevuggen pakkes let ned i den medfølgende bomuldspose og takket være det geniale karmbeslag kan den hurtigt og enkelt monteres som rejseseng ophængt i en dørkarm hos bedsteforældrene. Mine erfaringer med diverse gængse rejsesenge har ikke været positive. Men når mine yngste børn til dagligt har sovet trygt i Slyngevuggen, var det helt oplagt, at de ligeledes trygt ville falde til ro på rejsen, når deres egen private hule fulgte med, hvor vi end måtte befinde os , slutter Tina Witt.

Se www.slyngevuggen.dk for yderligere information og hvor der ligeledes henvises til nærmeste forhandler eller kontakt importøren på telefon 4045 6347.

*Pengene retur: Du kan prøve Slyngevuggen i 14 dage ved køb via SnegleHuset.com. Er du ikke tilfreds, returnerer du den og betaler kun forsendelse (frem og tilbage). Hent den selv i Søborg - så koster det kun din tid at prøve den!

Læs mere her

tags: penge, forsendelse,

lørdag den 10. november 2012

Mobning, drilleri og humor!

Humor kan skade et godt venskab!

Jason Watt siger i TV go aften Danmark, at han har været én af dem der drillede. Han var klassens klovn, og det var nemt at få de andre i klassen til at grine. Når han drillede var det ikke ondskabsfuldt ment, men han kom af med nogle aggressioner, når han drillede harmløst . Jason sagde til Tv værten Michelle Belaiche, at det altså ikke er sjovt, at være modtageren af drilleri. Han kunne selv finde på at kalde en kammerat Dumbo , bare fordi han havde flyveører, og så stod hele klassen pludseligt og grinte med.

Ha ha ha det var kun for sjov, forstår du ikke en spøg

Andreas på 11 år udbryder spontant, Philip, du er min bedste ven . Philip og Andreas går i samme 3die. klasse. De leger sammen flere gange om ugen; røvere og soldater , bygger huler, spiller computerspil, laver nogen gange lektier sammen, og ikke mindst så griner de altid sammen. Kan det gode venskab skyldes, at de har en god humoristisk sans
Børn med sans for humor har nemmere ved at finde en ven, er mere populære end andre, har nemmere ved at løse konflikter, bliver mobbet i mindre grad end andre og er mere tilfredse med sig selv" siger Martin Führ, lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet i artiklen "Humor i pædagogikken . Men der er stor forskel på hvornår noget er sjovt. Humoren kan gå fra simpel til mere grov og sarkastisk humor. Mange børn bruger vittigheder og anden spøg i legen, for at grine og komme i kontakt med andre børn. Det er dog ikke altid, at børn er bevidste om, at humor kan være sårende, især hvis de samtidigt griner ubevidst af den anden.
Børn har let ved at opfatte humor i enhver situation. Men hvornår går humoren over grænsen Drengene, Andreas og Philip har en god humor, og kan se det sjove i ting, men de fortæller ikke vittigheder om andre børn eller grupper, og de driller aldrig hinanden for sjov .
En joke kan da ikke skade, vil mange mene. Men hvad, hvis det anden barn ikke synes, at det er sjovt, selvom det er sagt for sjovt Hvornår er det humor, kærligt drilleri eller mobning
Jokes og spøg er midler til at skabe latter, men det er også et effektive våben til at såre andre med. I vores samfund er det på visse måder en normal måde, at skabe latter på, det kaldes bare kærligt drilleri. Nogle mener endda at drilleris formål er, at inkludere den, der bliver drillet.
Kærlige drillerier kan blive alvor, og i værste fald kan det give triste og hæmmede børn. Det er forældres og læreres ansvar, at lære børnene at forstå og bruge latter på en hensigtsmæssig og sund måde.

Når børn eller voksne driller, forventes det normalt, at man skal grine af det. Oliver har set, at Line på 10 har en bamse med i skole. Oliver tager bamsen fra Line og siger højt til alle i klassen, Line har en bamse med i skole imens han og alle de andre griner. Line synes ikke, at det er sjovt. Oliver siger, at det bare var for sjov, men Line er blevet sur og ked af det.

Når et barn driller et andet barn, er det oftest om noget, det andet barn har nogle stærke følelser omkring. F.eks. rødmen, udseende, vægt, tøj, eller andre svagheder. Drilleri for at skabe latter, uden, at offeret har anerkendt det, er meget kontrollerende og manipulerende.
Mange børn vil dog alligevel grine med, hvis nogen laver sjov med ham eller hende. Men det er kun for at vise, at det kan tåle en spøg , selvom barnet egentlig ikke synes, at det er sjovt. Ofte tværtimod, for barnet vil ikke vise, at spøgen faktisk har såret det. Hvis barnet viser, at det er blevet ked af det, vil det barn, der har lavet spøgen ofte stå måbende tilbage og sige jamen han grinte selv med! .
Jokes på en andens bekostning, som i virkeligheden er, at lege med et andet barns sårbarheder sker, men det skaber ikke tillid. Tværtimod risikerer man, at barnet holder op med at være sig selv , fordi det bliver nervøs over at vise sit inderste, af frygt for at blive ramt af drilleriet igen. Generthed, tilbagetrækning og ensomhed lurer lige forude.
Intet barn giver andre lov til at drille, og alligevel gør både børn og voksne det, men for det meste uden at tænke over, hvad det gør ved den anden. Mange voksne, der er drillet som børn, frygter latter, både deres egen og andres. De er grinet af så mange gange, at de reagerer negativt på latter, som om den altid er rettet mod dem selv.
Humor kan være flertydig. Du har ikke humoristisk sans , eller Kan du ikke tåle en spøg er udtryk, voksne eller store børn ofte bruger, når der bliver drillet eller sagt en joke, som vi ikke griner af. Det er en måde at trække i land på . Og humor, hvor der bliver brugt ironi og sarkasme har negative undertoner, og kan ikke forstås af alle børn.
Humor, hvor der er et klart offer for en vittighed er en form for humor, hvor der bliver leet af og ikke med kammeraten. Det er næsten normalt og accepteret i vores samfund at fortælle vittigheder, som gør grin med andre grupper eller enkeltpersoner. Hvis et barn laver sjov med en kammerat om f.eks. den andens modsatte køn eller udseende, er det bare et spørgsmål om tid, før den anden bliver ked af det. Drilleri og jokes skaber barrierer mellem børn, fordi det i virkeligheden er latterliggørelse. Vi er sociale væsener, og når vi bliver latterliggjort, får vi en følelse af at være alene.
Hvorfor driller børn
For nogle børn, er det en vane, og en måde at få en kontakt til andre på.
For andre er det en måde at få opmærksomhed på og komme i centrum.
Nogle børn driller, fordi de keder sig, for at prøve at være sjov eller som en afledningsmanøvre.
Nogle bruger drilleri for at sætte fokus på andre børn og ikke dem selv.
Og så er der nogen, der driller fordi de føler, at det er en mere sikker måde at sige noget negativt på.
En veludviklet humor og evnen til at le højt, er en fordel for ethvert barn, da det hjælper dem med at få et stærkt og positivt selvværd. Børn bliver mere intelligente, tolerante, omsorgsfulde og et barn der kan grine med andre, knytter venskaber. Et barn, som har let til latter, undgår at blive drillet, fordi det har en evne til at bøje af, og et barn, der er opdraget med positiv og venlig humor, vil ikke drille andre.

Det er godt at give børn lov til at grine og have det sjovt. Men for at undgå misforståelser, er det vigtigt at gøre sig klart om forskellen mellem positiv og negativ latter. For hvornår går det i virkeligheden hen og bliver til drilleri og i værste fald mobning Latter skaber gode og tillidsfulde venskaber, så lær børn, at bruge latter på en positiv og inkluderende måde.

Susanne Preisler er erfaren foredragsholder og instruktør, hun er stresscoach, terapeut og antimobbekonsulent fra AMOK, og hun brænder for at udbrede budskabet om positiv humor og latter som værktøj til at skabe gode og ægte relationer. Hendes foredrag og workshops fokuserer på, at det skal være lærerigt - på den sjove måde!


Læs mere her

tags: Danmark, våben, computerspil, Aalborg, computer, Aalborg Universitet, soldater, stress, mobbet, værktøj, coach,