fredag den 19. december 2014

European fathers

Foreningen Far har indgået strategisk samarbejde med 25 forældreorganisationer i 16 EU lande med fokus på ligestilling. Danmark har en unik mulighed for at gå forrest i verden med modernisering af familie lovgivning og praksis. Det handler om god politisk og offentlig ledelse.

Foreningen Far har i december 2014, indgået strategisk samarbejde med den europæiske sammenslutning Platform for European Fathers (PEF). Det er en sammenslutning af forældre organisationer fra hele Europa, som i øjeblikket tæller 25 organisationer fra 16 lande i Europa.

Sammenslutningen blev grundlagt i 2011 med hovedsæde i Bruxelles på hollandsk initiativ af "Vader Kennis Centrum" (Fathers Knowledge Centre) og blev muliggjort af MEP Marije Cornelissen i Europa Parlamentet. Repræsentanter fra forældre og ligestillingsorganisationerne har mødtes for at underskrive sammenslutningens vedtægter.

PEF er en Non-Governmental Organisation (NGO) med fokus på modernisering af Europæisk familielovgivning og praksis for alle familieformer og begge forældre. Foruden at sikre der altid handles i overensstemmelse med de Europæiske Menneskerettigheder med fokus på barnet, barnets ret til ligeværdige forældre og respekt for familielivet.

Foreningen Far deltager i 2015 i månedlige møder med medlemmer af PEF for diskussion af hvad der er sker i de forskellige medlemslande og hvilke fælles initiativer, der kan sikre forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring på familieområdet i Europa. Danmark anses på mange måder som foregangsland blandt fædre organisationer i Europa og skal bl.a. rådgive forældreorganisationerne i de 16 EU lande om strategier og positive løsninger for modernisering af familie lovgivning og praksis i fællesskab i Europa. Samarbejdet bruges derudover af Foreningen Far til at lytte til erfaringer og lægge pres på EU for overholdelse af de Europæiske Menneskerettigheder.

International koordinator for PEF samarbejdet hos Foreningen Far er Troels S. Kristensen (e-mail: trk@foreningenfar.dk). Foreningen Far ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med PEF og håber på vores medlemmers og politikernes støtte af dette nye internationale samarbejde.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2011, Europa, politi, Bruxelles, EU, lovgivning, december, Europe, strategi, organisation, 2014,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar