lørdag den 13. december 2014

Risikoen for kriminalitet faldende

Risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket betydeligt. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket betydeligt. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Omkring årtusindeskiftet angav hver fjerde af danskerne således, at de havde været udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk og/eller vold det seneste år. Siden er denne risiko mindsket med 40 pct.

Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet og har over 10.000 deltagere.

Af undersøgelsen fremgår det, at niveauet for kriminalitet i 2013 sammen med 2009 og 2012 er det laveste siden 1987, hvor danskernes udsathed for kriminalitet for første gang blev målt.

Justitsminister Mette Frederiksen siger:

"Kriminalitet skaber utryghed, både hos ofrene og i samfundet. Det, at turde færdes alene på gaden om aftenen og ikke at være bange for at sende sine børn og unge alene af sted, er en helt grundlæggende værdi for vores samfund. Derfor er det også glædeligt at kunne gå ud med budskabet om, at risikoen for at blive udsat for kriminalitet er mindsket.

Når det er sagt, så mener jeg faktisk, at vi kan blive endnu bedre til at bekæmpe kriminaliteten og dens årsager. Kriminalitet skal mødes med konsekvens, men vi skal samtidig gøre, hvad vi kan for at personer, der havner på den gale side af stregen, kommer på rette køl igen."

Det, at turde færdes alene på gaden om aftenen og ikke at være bange for at sende sine børn og unge alene af sted, er en helt grundlæggende værdi for vores samfund.
Fakta

Siden 2005 er interviewundersøgelsen af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold blevet gennemført årligt. Offerundersøgelsen er en af de få muligheder, man har for at få et indtryk af det faktiske kriminalitetsniveau, fordi den spørger til både kriminalitet, der er blevet anmeldt, og til ikke-politiregistreret kriminalitet.

En af de kriminalitetstyper, hvor kriminaliteten er faldet, er tyveri. I 2013 angav 11 procent, at de havde været udsat for tyveri. Det er færre end i 2012 og i perioden som helhed.

Hærværk ligger også i dag på et lavere niveau end i de fleste tidligere år, idet kun 5 procent af danskerne blev udsat for hærværk i 2013. Også når det gælder vold fortsætter de senere års lave niveau. I 2013 blev ca. 1,5 procent af danskerne udsat for vold.

I 2013 var det 28,6 pct., der bekymrede sig meget for vold og kriminalitet. I de seneste fire år har andelen, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet, været lavere end i alle øvrige år, dog undtaget 2006.

I 2013 var andelen, der ofte eller næsten hele tiden tænker på risikoen for at blive udsat for kriminalitet, på 13 pct., hvilket er en større andel end i de foregående år. Hvad dette beror på, er usikkert, idet der ikke er set en stigning i risikoen for udsathed for kriminalitet, og endvidere går dette imod den udvikling, der er i bekymring for vold.

Læs mere her

tags: 2009, København, interview, politi, Justitsminister, 2013, 2012, 2006, Justitsministeriet, Forskning, Fakta, Københavns Universitet,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar