fredag den 19. december 2014

Samtalegrupperne EmpowR skal sikre bedre trivsel for unge piger i Egedal

GirlTalk.dk og Ung Egedal har netop modtaget en bevilling fra Socialministeriet på over en halv million kroner, til oprettelse af samtalegrupperne EmpowR for piger i Egedal kommune. Konkret skal projektet forebygge mistrivsel blandt de unge piger. EmpowR skal være med til at forebygge mistrivsel, usikkerhed og skadelig adfærd hos piger i aldersgruppen 13-18 år. Og i forlængelse af den seneste tids debat om unge pigers vanskeligheder med at leve op til alle de krav, som stilles til dem i nutidens præstationssamfund, falder bevillingen på et tørt sted.

Samtalegrupper
Konkret skal bevillingen anvendes i perioden 2015-2017 til at oprette 6 årlige samtalegrupper med 8 piger i hver. Hver samtalegruppe vil mødes 10 gange med et specifikt tema på dagsorden hver gang. Det kan eksempelvis være selvværd, forældre, ensomhed, håndtering af svære følelser, identitet eller fremtiden. Derudover vil pigerne få "hjemmearbejde" for – det kan eksempelvis være at invitere en ven på besøg. Hjemmearbejdet er en kognitiv metode til, at understøtte pigernes arbejde imellem de forskellige gruppemøder.
Hver samtalegruppe bliver ledet af to frivillige fra GirlTalk.dk. De frivillige har i forvejen solid erfaring fra GirlTalk.dk's chatrådgivning, og er endvidere studerende eller færdiguddannet psykologer, socialrådgivere eller tilsvarende.

Hos GirlTalk.dk glæder de sig meget til at starte de første samtalegrupper i foråret og afprøve projektkon-ceptet, som er det første af sin art. Hos GirlTalk.dk, udtaler direktør Anna Bjerre "Vi er meget glade for at have fået bevillingen fra Socialministeriet, og vi glæder os til samarbejdet med Ung Egedal omkring grupperne. Vi tror på, at der er store gevinster ved at indgå et samarbejde som kommune og frivillig organisation om sådan et projekt. Dette vil komme de unge piger til gavn, hvilket er formålet med det hele".

Hos Ung Egedal glæder de sig ligeledes til at komme i gang med projektet, her udtaler viceskoleleder Erik Rasmussen, at "Samarbejdet med GirlTalk.dk omkring samtalegrupperne, skaber en unik mulighed for at nå ud til en stor andel af de piger som mistrives, og som vi ved findes i kommunen". Eksempelvis viser Ung Egedals egen trivselsundersøgelse, foretaget af SSP Ung Egedal i oktober 2014, at 10 % af pigerne i 9. klasse ikke har en ven, de taler fortroligt med, samt at 41 % af pigerne nogle gange er alene, når de mest har lyst til at være sammen med andre.

Samarbejdet mellem GirlTalk.dk, Ung Egedal og SSP Ung Egedal
Oprindeligt er det Egedal Morning Rotary Klub, der har etableret samarbejdet mellem GirlTalk.dk, Ung Egedal og SSP Ung Egedal. Dette i forbindelse med planlægning og afholdelsen af foredraget "De unge pigers univi-ser" i november 2014. Det særlige ved samarbejdet er, at de forskellige parter spiller ind med netop deres fag-lighed og spidskompetencer, og derigennem skaber nye tilbud til Egedals unge.

Behovet for samtalegrupper for piger
Også på landsplan er der dokumentation for, at behovet for oprettelsen af pigegrupperne er stor. Eksempelvis viser tal fra Sundhedsstyrelsens rapport om psykisk mistrivsel fra 2011, at 23,3 % af piger i aldersgruppen 13-18 år har tre eller flere indikatorer på psykisk mistrivsel, og hos 21 % viser der sig min. et tegn herom om da-gen. Konsekvenserne af psykisk mistrivsel i teenageårene kan være store, og eksempelvis trække spor af depression med sig ind i voksenalderen.

Mere information
For nærmere information kontakt Trine Christensen, Udviklingskonsulent hos Ung Egedal på telefon 72 59 92 07 eller mail Trine.christensen@egekom.dk, eller Majbritt Bay, Psykologisk udviklingskonsulent hos GirlTalk.dk på telefon 31 57 36 85 eller Majbritt@girltalk.dk/Anna Bjerre Direktør hos GirlTalk.dk på telefon 22 52 52 58 eller mail Anna@girltalk.dk

Læs mere her

tags: 2011, direktør, Erik Rasmussen, Sundhedsstyrelsen, organisation, studerende, 2014, depression,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar