onsdag den 3. december 2014

Bliver børn og fædre udsat for tortur i Danmark

DR2 TEMA viste i går udsendelsen om Brian og Johannes som er en af de principsager Foreningen Far har fulgt tæt i 2 år. Myndighederne laver fejl, så faren til Johannes får frataget forældre-myndigheden. Da sønnen kort efter tvangsfjernes fra moren, må far se på fra sidelinjen uden informering, mens sønnen 2 gange tvangsfjernes til 3 forskellige plejefamilier gennem næsten 2 år. Foreningen Far stiller spørgsmålet:

1. Bliver børn og fædre udsat for psykisk tortur eller grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling i Danmark

2. Hvad vil politikerne og de ansvarlige offentlige ledere gøre ved det

FN Torturkonventionen præciserer

"Tortur« er enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person .... af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør ... "


Danske familier og forældre behandles ikke ens i dansk familie lovgivning og praksis, men baseret på familie form og køn, selvom de er gode forældre og det IKKE er bedst for barnet. Det skyldes en samfundsudvikling med ligeværdige familier og et offentligt ledelsesansvar med manglende forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring i årtier samt formentlig alt for indspiste netværk og kulturer i ministerier, styrelser og de såkaldte børneorganisationer. Man har i årtier vendt den anden kind til og har efter Foreningen Fars oplevelse simpelthen svigtet børnene og borgerne.

Foreningen Far ønsker at præciserer at Brian og Johannes eksemplet på ingen måde er enestående, men derimod hverdag i den offentlige sagsbehandling pga. familie lovgivningen og praksis. Foreningen Far vil også præciserer at vi oplever mødre der bliver udsat for meget alvorlige forhold, men at billedet i forhold til forskelsbehandling på familie form OG køn er markant i forhold til børn og fædre. Det skyldes alene FN torturkonventionens definition at vi her omtaler børn og fædre.


Læs mere her

tags: Danmark, FN, politi, EM, lovgivning, tortur, organisation,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar