torsdag den 11. december 2014

Flere hænder til Børn- og Ungeafdelingen i Assens Kommune

Børn- og Ungeafdelingen tilføres nu ekstra ressourcer. Dét nikkede et enigt Økonomiudvalg ja til på mødet i går. Derfor ansættes der snarest en fast medarbejder samt en ekstra medarbejder i en tidsbegrænset stilling, der skal hjælpe med at få arbejdspuklen i afdelingen bragt ned hurtigst muligt. Desuden er der allerede tilført ekstra hænder til afdelingen i form af en midlertidig stilling samt en halvtidsstilling, der finansieres af uforbrugte midler på området.

-Vi er bevidste om, at antallet af sager pr. medarbejder i Børn- og Ungeafdelingen har været for højt. Det tager vi hånd om nu, og derfor har Økonomiudvalget enstemmigt nikket til at bevillige ekstra ressourcer til afdelingen, så de har mulighed for hurtigst muligt at komme i bund med sagerne til gavn for borgerne, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Han suppleres af Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør:

-Der er ingen tvivl om, at der er og har været pres på afdelingen igennem nogen tid nu. Vi har allerede sat ind med bedre styring af sagerne og tættere ledelse, og med de ekstraressourcer forventer vi at presset snart lettes. Desuden har vi også i en rum tid arbejdet med en række andre tiltag i afdelingen, som har til formål forbedre trivslen og arbejdsmiljøet i afdelingen. Også et enigt Økonomiudvalg bakker op om det igangværende trivselsarbejde.

Medarbejderne i afdelingen har hen over efteråret i snit haft 52 sager.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 30-45 sager pr. medarbejder.

Antallet af sager bringes nu ned så lejet fremover gerne skal ligge på 40 sager pr. medarbejder i Assens Kommune.

Læs mere her

tags: direktør, borgmester, arbejdsmiljø, miljø, Assens,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar